Naar het Achtereinds Laag, Heeze te Noord-Brabant

21 km Wandelroute Naar het Achtereinds Laag, te Heeze

Lijnwandeling van Heeze door de Groote Heide, Landgoed Valkenhorst, de Stratumsche Heide en de Gijzenrooische Zeggen naar Geldrop. Deze gebieden met uitzondering van de Gijzenrooische Zeggen maakte in het verleden deel uit van een aaneengesloten groot heidegebied de Groote Heide. De Groote Heide bestond uit een ongeveer 5000 hectare groot gebied dat zich uitstrekte tussen Heeze, Geldrop, Eindhoven, Valkenswaard en de Achelse Kluis. Vooral in het begin van de 20e eeuw vonden er grootschalige ontginningen plaats en werd het gebied doorsnede door twee snelwegen, de A67 en de A2. Na aanleg van de snelwegen is het gebied verder opgesplitst in kleinere gebieden, zoals het Landgoed Valkenhorst dat tussen de A2 en de N396 ligt. In het Landgoed Valkenhorst komt de lijnwandeling langs enkele mooie vennen zoals het Eijerven en het Brilven en op enige afstand langs het Greveschutven De omgeving rond het Greveschutven is niet toegankelijk toch is het ven al is het op enige afstand goed te zien. Nieuw in het landgoed is het natuurgebied het Achtereinds Laag, voormalig landbouwgrond dat afgegraven is en een buffer vormt tussen het omliggend landbouwgebied en een voormalig visvijvercomplex waar het Greveschutven deel van uitmaakte. Het Achtereinds Laag heeft tot doel de verdroging terug te dringen in het Greveschutven. De Stratumsche Heide dat ten noorden ligt van de A67 is bestaat uit een heidegebied en een voormalig stuifzandgebied dat in de jaren 30 is beplant met grove den. Het gebied wordt begraasd door Schotse Hooglanders. De Gijzenrooische Zeggen was van oudsher de naam van een moerasgebied in de voormalige gemeente, het landschap bestaat nu uit een mix van kleinschalige landbouw op de hoger gelegen bolle akkers met houtwallen en bosschages en op de lagergelegen stukken liggen natte graslanden, broekbos en poelen. Omdat er In dit gebied nooit een ruilverkaveling heeft plaatsgevonden ziet het er nog steeds uit zoals het was in de eerste helft van de twintigste eeuw. 85% van deze wandeltocht is onverhard. Bij deze lijnwandeling moet men rekening houden met geluid van de A2 en de A67.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers op: 12-12-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Aan westzijde van het station (perron 2) en met de rug naar het station RD vertrekken, de weg “De Leuren” volgen tot T-splitsing, zijwegen negeren.
Bij deze T-splitsing RA, “de Ambachten”, direct daarna LA verhard voet-/fietspad door plantsoen rechts van de school inlopen.
Voor speelveldje, bij 3-sprong van verharde paden LA, iets verder voorbij omheining rond het schoolgebouw LA, vervolgens bij Y-splitsing links aanhouden.
T.h.v. speelplaats, bij 3-sprong rechts aanhouden, vervolgens voorbij heuveltje aan linkerhand RD, voetpad aan linkerhand negeren.
Aan de rand van het plantsoen, bij 4-sprong RD, verharde weg.
Bij T-splitsing RA, vervolgens t.h.v. woning nr.155 LA, “De Zadelmaker”.
Voor plantsoen met hoogspanningslijnen, bij 3-sprong links aanhouden, weg met het plantsoen aan rechterhand.
T.h.v. woning nr.14 RA, “De Mandenmaker”, iets verder t.h.v. hoogspanningsmast LA, verhard voetpad door grasveldje, vervolgens voorbij metalen voetgangerssluis, bij T-splitsing RA, het voetpad met metalen voetgangerssluis aan overzijde van de weg volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg, zijweg negeren.
2.
Bij deze T-splitsing LA, “Muggenberg”, vervolgens na ca. 60m RA, breed grindpad.
Het pad langs de bosrand met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, het pad verder volgen tot kruising met verhard fietspad, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, pad met bordje “Welkom in waterwingebied Groote Heide”.
Na ca. 90m, bij 4-sprong LA, het 1ste pad aan linkerhand inlopen.
Na ca. 200m RA, pad met routepaaltje (wit-groen bordje zit aan de achterzijde).
Bij 5-sprong het 2de pad (schuin naar links) aan linkerhand volgen, pad met routepaaltje.
Bij kruising RD, pad met routepaaltje.
Bij T-splitsing LA, vervolgens bij bosrand aan rechterhand RA, wn route, eikenlaan met bosrand aan rechterhand, verderop gaat het pad door landbouwgebied.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, kn94 volg 93, eveneens eikenlaan.
Bij kruising LA, wn route.
3.
Bij kruising RD, wn route, breed zandpad met iets verder open gebied aan rechterhand.
Iets voor metalen afsluitboom, t.h.v. bankje rechts aanhouden, de wn route wordt verlaten, het smalle pad met rij paaltjes door de rand van het open gebied parallel aan het bredere pad inlopen, het pad ca. 340m volgen tot 3-sprong met aan linkerhand een breder stijgend zanderig pad richting top van een lage heuvel.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, men passeert de heuvel, het pad verder volgen tot kruising met verhard fietspad.
Bij deze kruising RD, pad met bosrand aan linkerhand.
RD, achtereenvolgens pad aan linker- en pad aan rechterhand negeren, iets verder eveneens RD, pad aan rechterhand negeren, kn95 volg 32.
Na ca. 90m links aanhouden, bospad, wn route.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, wn route.
Voor open gebied, bij T-splitsing LA, wn route, het pad met de bosrand aan linkerhand ca. 300m volgen tot pad schuin naar rechts door het open gebied, zijpaden aan linkerhand negeren.
4.
Bij dit pad rechts aanhouden, smal pad met G-R (geel-rood bordje van een streekpad) routepaaltje door het open gebied, de wn route wordt verlaten.
Aan einde van het pad RD, breed pad, pad aan linkerhand negeren, G-R route.
Bij kruising RA, verhard fietspad met gescheiden onverhard pad, G-R route.
Voorbij houten poort bij 4-sprong RD richting “Strijp” (ANWB 20154/001), verharde weg verderop viaduct over, wn route.
Voorbij het viaduct RD, “Oude Baan”, weg aan linkerhand negeren, de weg splitst zich in een onverhard pad met BL bordje “Spinsterberg” en een verhard fietspad, iets verder LA, onverhard pad, kn22 volg 29, voorbij een ven aan linkerhand passeert men een bankje.
Iets voorbij een groter ven aan rechterhand en een kleiner ven aan linkerhand RA, kn21 volg 23, verderop buigt het pad iets voorbij een bankje naar rechts.
Bij T-splitsing RA, wn route, breed pad met eiken.
5.
T.h.v. bosrand, bij kruising met pad en verhard fietspad RD, kn23 volg 90, pad met houten afsluitboom en BL bordje “Valkenhorst”, blauwe (paaltjes) route.
# Langs dit pad passeert men aan linkerhand een opvallend dijkje, dit is het restant van Spoorlijn 18 een voormalige spoorlijn tussen Winterslag en Achel in België en Eindhoven in Nederland. Oorspronkelijk ging het lijntje door Valkenswaard, het deel tussen Valkenswaard en Eindhoven is in 1959 opgeheven. De spoorlijn werd omgelegd over Geldrop en door de Groote Heide, de spoorlijn bleef nog een paar jaar bestaan voordat de lijn opgeheven werd.
Ca. 90m voorbij het dijkje (voormalige spoortracé) aan linkerhand RD, pad aan rechterhand negeren, de wn route wordt verlaten, direct daarna LA, blauwe route, verderop buigt het pad naar rechts, ruim voorbij deze bocht buigt het pad naar links.
Bij T-splitsing RA richting houten poort in de verte, de blauwe route wordt verlaten.
Voor poort, bij kruising RA, “Grevenschutweg”, eikenlaan met houten afsluitboom, verderop buigt het pad naar rechts.
6.
Ca. 230m voorbij deze bocht LA, licht slingerend pad met verderop bosrand aan rechterhand.
Bij 3-sprong het pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn route.
Pad met bocht naar links verder volgen, smal pad aan rechterhand negeren, wn route, iets verder buigt het pad naar rechts, ca. 100m voorbij bocht naar links gaat het pad door de rand van open gebied met bosrand aan rechterhand, verderop passeert men op enige afstand aan rechterhand een wild viaduct, voor natte graslanden aan linkerhand buigt het pad naar rechts, ca 170m voorbij deze bocht buigt het pad naar links, niet het pad naar de boerderij aan linkerhand inlopen.
Voorbij houten afsluitboom, bij T-splitsing RA, breed pad, wn route.
Na ca. 90m LA, pad met houten afsluitboom en BL bordje “Valkenhorst”, kn90 volg 85, voor een open plek met ven buigt het pad naar links.
Ca. 110m voorbij deze bocht LA, wn en gele (paaltjes) route.
7.
Bij 3-sprong links aanhouden, breed pad, wn route, iets verder in bocht naar links RD, pad met BL bordje “Achtereinds laag” , wn en gele route.
Ruim voor uitkijkpunt RA, wn en gele route, pad met aan beide zijde een afrastering, verderop t.h.v. een houten poort buigt het pad naar rechts.
Iets voorbij houten afsluitboom, bij 3-sprong rechts aanhouden, kn85 volg 86, gele route, vervolgens in bocht naar rechts RD, pad met houten afsluitboom en bordje “Welkom in de gemeentelijke bossen”, wn en gele route.
Bij kruising met aan rechterhand een pad met houten afsluitboom en BL bordje “Heezer Hoeve” LA, breed pad met bordje “Welkom in de gemeentelijke bossen”, de wn en gele route worden verlaten.
Bij kruising RA, smaller pad.
Bij 4-sprong LA, pad met iets verder een vennetje aan linkerhand.
Voorbij het vennetje, bij kruising RD, het pad met gasuniepaaltje volgen tot  ruime 4-sprong, zijpad negeren.
Bij deze 4-sprong RA, het pad volgen tot 4-sprong voor een groot ven, smalle zijpaden bij drie kruisingen negeren.
8.
Bij deze 4-sprong RD, smal pad met het ven aan linkerhand en iets verder een bankje op een heuvel aan rechterhand, wn route.
Bij splitsing met aan linkerhand een bankje aan de oever van het ven rechts aanhouden, het lage heuveltje oplopen, wn route, doorlopen tot 4-sprong met breed zanderig pad.
Bij deze 4-sprong RD, wn route, direct daarna bij kruising met ATB pad eveneens RD.
RD, pad aan linkerhand negeren, iets verder LA, wn route, tevens ruiterpad.
Na ca. 70m LA, wn route, het smalle pad met zes paaltjes volgen tot T-splitsing bij breed pad.
Bij deze T-splitsing LA, kn87 volg 60, vervolgens RD, verharde weg richting “Geldrop” (ANWB 21634/001), breed pad “Hutdijk” aan linkerhand negeren, wn route.
RD richting “Geldrop” (ANWB 22281/001), weg aan linkerhand negeren, wn route, viaduct over.
Iets voorbij het viaduct RA door opening in de vangrail, talud afdalen, onverhard pad, wn route, beneden aangekomen, voor houten poort met veerooster, bij Y-splitsing scherp LA, verharde weg, wn route.
9.
RD, pad aan rechterhand negeren, kn60 volg 62, de verharde weg volgen tot een bocht naar links van 180 graden.
In deze bocht, voor ANWB 62731/002 paddenstoel RA, het onverharde pad links van het verhard fietspad inlopen, pad met metalen afsluitboom en BL bordje “Groote Heide”, wn en rode (paaltjes) route, iets voorbij de afsluitboom LA, kn62 volg 83, rode route, het pad ca. 220m volgen tot smal pad aan rechterhand.
Bij dit pad RA, rode route, de wn route wordt verlaten, direct daarna buigt het pad naar links, iets voorbij deze bocht rechts aanhouden.
Bij kruising met rechtdoor een smal pad door de heide LA, de rode route wordt verlaten, pad parallel aan de hoogspanningslijnen.
Bij kruising RA, het pad dat na ca. 160m verhard is en een viaduct overgaat volgen tot 5-sprong voorbij een klaphek met metalen poort, bij deze 5-sprong is het pad aan rechterhand pal naast de afrastering meegeteld.
10.
Bij deze 5-sprong het 2de pad aan rechterhand volgen, kn83 volg 8, iets verder links aanhouden, wn route, beide paden aan rechterhand negeren, het pad verder volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, wn route.
Voorbij bankje aan linkerhand, bij kruising RD, wn route.
Rechts aanhouden richting klaphek, wn route, vervolgens RD door het klaphek, verhard pad met BL bordje “Gijzenrooische Zeggen”, smal pad langs de afrastering aan rechterhand negeren.
Bij 3-sprong LA, kn8 volg 78, het fietspad volgen tot 2de pad aan rechterhand, het pad met BL bordje direct na een klein perceeltje grasland aan rechterhand, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad RA, pad met het perceeltje aan rechterhand, de wn route wordt verlaten.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, pad met haag aan linkerhand en bosschages aan rechterhand.
RD, pad aan linkerhand negeren, pad nog steeds tussen de haag en bosschages.
11.
Bij T-splitsing RA, wn route, het pad volgen tot houten afsluitboom.
Voorbij de afsluitboom RD, pad aan rechterhand negeren, het pad volgen tot T-splitsing met aan rechterhand doorgaande weg iets voorbij bocht naar links.
Bij deze T-splitsing RA, direct daarna bij kruising met doorgaande weg RD, ‘Rielsedijk’, de weg volgen tot Y-splitsing, zijweg negeren.
Bij deze Y-splitsing RA, weg met kerk aan linkerhand, vervolgens voorbij de kerk LA, “Pastoor van Hooffstraat”.
Bij kruising met “Hertogenlaan” RD, het tweerichtingsfietspad door het park volgen, na verlaten van het park kruist het fietspad een weg en gaat iets verder een spoortunnel door, na verlaten van de tunnel is aan rechterhand het station, het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Station Heeze, De Leuren, 5591 GH te Heeze. Plan Route

Eindpunt

Station Geldrop, Parallelweg 2-b te Geldrop.

Met de auto

Parkeren kan bij het station

Openbaar vervoer

Station Heeze

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Een van de vennen in het Landgoed Valkenhorst Adrie: Een van de vennen in het Landgoed Valkenhorst
Pad in herfstkleuren Adrie: Pad in herfstkleuren
In de verte het Greveschutven Adrie: In de verte het Greveschutven
Nogmaals het Greveschutven Adrie: Nogmaals het Greveschutven
Omgeving van het Greveschutven Adrie: Omgeving van het Greveschutven
Het Achtereinds Laag Adrie: Het Achtereinds Laag
Nogmaals het Achtereinds Laag Adrie: Nogmaals het Achtereinds Laag
Het Achtereinds Laag iets later in de herfst Adrie: Het Achtereinds Laag iets later in de herfst
Schotse hooglander Adrie: Schotse hooglander
Pad door de Gijzenrooische Zeggen Adrie: Pad door de Gijzenrooische Zeggen

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart naar-het-achtereinds-laag.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Heeze en GeldropHut van Mie Pils

Leenderweg 1
5583 TC Waalre
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (2)

 1. Gwen Schenkel 30 januari 2024 om 12:43

  Hallo Adrie,

  Met veel plezier loop ik vaak een wandeling van deze site. Gisteren heb ik deze mooie wandeling gemaakt, alleen was de lus die gelopen wordt na het eerste viaduct langs het Brilven tot aan knooppunt 23 nagenoeg niet toegankelijk door het hoge water. Heb meerdere malen echt ver moeten omlopen om droge voeten te houden waar dat niet altijd mocht. Misschien is het een idee om deze wandeling tijdelijk te sluiten.

  Vriendelijke groetjes,
  Gwen

  Reageren
  1. Adrie 30 januari 2024 om 13:05

   Hallo Gwen, bedankt voor het melden van de ondergelopen paden! Bij veel wandeltochten is het momenteel improviseren door de vele regen die de laatste tijd is gevallen. Bij deze wandeltocht kan men als tijdelijke omleiding na het viaduct het fietspad verder volgen tot kruising bij knooppunt 23, bij deze kruising RA richting knooppunt 90 punt 6 eerste regel. Men komt dan niet langs het Brilven.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)