Naar Fort Honswijk, Culemborg te Gelderland

23 km Wandelroute Naar Fort Honswijk, te Culemborg

Wandeltocht langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een linie waarbij water het verdedigingswapen was. De wandeltocht gaat door De Steenwaard naar het Werk aan de Groeneweg, via Werk aan de Korte Uitweg langs een wal met daarachter een militaire weg de zogenaamde Gedekte Gemeenschapsweg naar fort Honswijk. Na verlaten van het fort Honswijk gaat de wandeltocht weer door De Steenwaard om vervolgens via het Liniepontje de rivier over te steken naar Fort Everdingen of het Werk aan het Spoel. Na een bezoek aan verdedigingswerken gaat de wandeltocht door de Goilberdingerwaard en de Baarsemwaard terug naar Culemborg. Indien het pontje niet vaart kan er een alternatief pad door de Steenwaard gevolgd worden, de totale lengte van het alternatief is 19km. Het fort Honswijk is een torenfort, gebouwd tussen 1841 en 1848 ter verdediging van de noordoever van de Lek en fort Everdingen eveneens een torenfort is in de periode van 1842 en 1845 gebouwd ter verdediging van de zuidoever van de Lek. Bijna 30 jaar later, in 1874 werden bij fort Everdingen een inlaatsluis, beersluis en damsluis gebouwd ter verdediging.. De uiterwaarden en de omliggende polders konden bij oorlogsdreiging onder water gezet worden, de opvallende greppels en waterpartijen herinnerde aan die tijd. Werk aan de Spoel was eeuwenlang een plaats waar water op de Lek geloosd kon worden . In 1794 verrees hier een Dijk-post die in 1815 werd vervangen door een fort (‘werk’) ter verdediging van de toen aangelegde waarerssluis. Het Werk aan de Groeneweg is aangelegd tussen 1914 en 1918 ter verdediging van het fort Honswijk. De infanteriestelling, Het Werk aan de Groeneweg bestaat uit een dubbele loopgraaf met aarden wallen en 55 groepsschuilplaatsen. 69% van deze wandeltocht is onverhard.
De Steenwaard is van 1 oktober tot 1 april voor publiek gesloten, tijdens deze periode kan deze wandelroute niet gelopen worden. Ook moet men rekening houden met het vaarschema van het liniepontje zou het liniepontje niet varen dan kan het alternatief gevolgd worden.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers op: 16-5-2023

Routebeschrijving

De Steenwaard is van 1 oktober tot 1 april voor publiek gesloten, tijdens deze periode kan deze wandelroute niet gelopen worden. Ook moet men rekening houden met het vaarschema van het liniepontje zou het liniepontje niet varen dan kan het alternatief bij punt 7 gevolgd worden.
Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Aan de zijde van perron 1 en met de rug naar het stationsgebouw LA vertrekken de trap met rechts van de trap zuil “TOP” oplopen, boven aangekomen de weg RD volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA richting rotonde, bij de rotonde RA N320 richting “P-centrum”, “Stationsweg”.
Na ca. 100m LA, “Triosingel”, het grindpad rechts van de weg met de singel aan rechterhand volgen.
In bocht naar rechts van de weg, bij 4-sprong RD, “Burg. Keestrasingel”, verhard voetpad met de singel aan rechterhand, voorbij bocht naar rechts de weg volgen.
Iets voorbij woning nr.1 LA, “Westensingel”, vervolgens t.h.v. zijweg “J.B. van den Hamstraat” aan linkerhand RA, verhard voetpad, het voetpad buigt naar links, iets voorbij deze bocht bij T-splitsing RA het brugje over.
Aan einde van het voetpad, bij T-splitsing RA, vervolgens t.h.v. de molen LA, “Buiten Molenstraat”.
Bij T-splitsing met aan rechterhand een plein LA door de stadspoort, voorbij de poort het plein oversteken en de weg rechts van het stadhuis aan de overzijde inlopen, “Oude Vismarkt”.
2.
Bij kruising RD richting “Jachthaven”, “Tollenstraat”.
Bij 5-sprong RD richting “Jachthaven”, “Havendijk”, de weg volgen tot kruising met “Beusichemsedijk”voor de dijk, zijwegen negeren.
Bij deze kruising RD, “Veerweg”, het voetpad rechts van de met voorbij het parkeerterrein aan rechterhand een haventje volgen tot het veerpont over rivier de Lek.
Bij het veerpont de rivier oversteken, aan overzijde wachthokje en informatiepanelen LA, half verhard pad met metalen poort SBB bordje inlopen, kn63 volg 48, verderop voor een metalen poort links aanhouden en overstap over, voorbij de overstap het (gras)pad over zomerdijk volgen met iets verder de spoorbrug, voorbij de spoorbrug de zomerdijk verder volgen tot metalen poort iets voorbij een waterplas aan rechterhand.
Bij deze metalen poort de overstap rechts van de poort over, de metalen poort met overstap aan rechterhand negeren, verderop passeert men aan linkerhand de aanlegplaats van een voetveer, de zomerdijk die verderop naar rechts buigt verder volgen tot kazemat aan linkerhand direct na een klaphek .
3.
T.h.v. de kazemat RD, kn48 volg 49, vervolgens op de dijk, bij T-splitsing LA, de verharde weg over de dijk volgen, kn49 volg 51.
Iers voorbij inrit naar woning nr.32 RA, “Groeneweg”, kn51 volg 61, vervolgens voorbij bocht naar rechts RA het veerooster over, direct daarna RD, het pad tussen twee zandwallen aan linkerhand negeren, de zandwal aan linkerhand volgen.
Bij kruising RA de overstap rechts van de houten poort over, vervolgens voorbij de waterplas aan linkerhand RD, pad aan linkerhand negeren, t.h.v. bunker buigt het pad naar links.
Voor volgende bunker rechts aanhouden richting de bunker lopen en het pad met aan beide zijde een zandwal inlopen, dit pad in zijn geheel uitlopen met aan het einde zicht op een aantal bunkers, aan einde van het pad doorlopen tot de 3de bunker.
Voor deze bunker links aanhouden richting houten poort met overstap tussen de twee plassen, vervolgens doorlopen tot T-splitsing bij een pad tussen twee zandwallen.
Bij deze T-splitsing RA, het pad met verderop een bunker volgen tot kruising voorbij een brugje.
4.
Bij deze kruising LA, kn61 volg 83, de verharde weg “Achterdijk” volgen tot onverhard pad aan rechterhand met informatiepaneel “Waterbergings- en inundatiegebied Blokhoven” met iets in het pad een vogelkijkscherm ca. 450m voorbij een ruime bocht naar rechts ruim voorbij woning nr.8 links van de weg.
# Bij dit pad gaat de wandeltocht een trekpontje over een plas, enige kracht is hier wel nodig. Wil men dit mijden ga zodra men het pad ingelopen is voor het vogelkijkscherm LA en doorlopen tot een vlonderpad. Bij het vlonderpad LA
Bij dit pad RA, het pad met aan beide zijde een afrastering inlopen, het pad met voorbij een bocht naar links een waterloop aan rechterhand volgen tot een brugje.
Voor dit brugje LA “Inundatieveld/forten”, wn route, verderop buigt het pad naar links, de plas met trekpontje en beide vlonderpaden paden over.
Voorbij 2de vlonder, bij T-splitsing RA richting “Forten”, verharde weg, kn83 volg22/6, direct daarna LA, smal onverhard pad tussen waterloop en afrastering, kn83 volg 6.
Voorbij stuw, bij T-splitsing RA richting “Fort WKU”, kn6 volg 39.
5.
Voorbij klaphek, bij kruising LA de brug over richting “Fort WKU”, wn route, de verharde weg met voorbij de brug kn39 volg 42 volgen tot weg aan linkerhand voorbij de gracht rond het fort.
Bij deze weg LA, “Lange Uitweg 42-42a”, kn42 volg 7, iets voorbij de ingang van het fort buigt de weg naar links.
Voorbij de wal RD richting “Fort Honswijk”, weg aan linkerhand negeren, kn7 volg 44.
# Voor een bezoek aan “Lunet aan de Snel” ga aan einde van de wal LA, kn7 volg 6. Bij kruising voor poort het poortje iets aan linkerhand inlopen. Men kan een kleine lus over het terrein van de “Lunet aan de Snel” lopen.
Voor gracht rond het fort, bij T-splitsing RA, kn44 volg 45.
Op de dijk, in bocht naar rechts van de weg LA richting “Fort Honswijk”, kn45 volg 46, verderop voorbij kn46 volg 47 door de poort en het iets verder hoger gelegen klinkerpad met gebouw T aan rechterhand richting een kanon volgen.
6.
Voor het kanon LA de trap af en de “Kalverstraat” van de toren in, na verlaten van de “Kalverstraat” de trap weer op en bij het kanon LA, verderop voorbij bocht naar rechts het fort bij een poort met wachthuisje verlaten.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, kn47 volg 48/51, direct daarna RA langs slagboom, kn47 volg 48, vervolgens voorbij metalen poort aan linkerhand LA de overstap over richting “Liniepont/Werk aan de Groeneweg”, wn route, door het weiland naar de linkerhoek aan de overzijde lopen en de overstap over, voorbij de overstap door de strook grasland lopen met de dijk aan linkerhand tot een kazemat aan rechterhand ruim voorbij de 4de overstap.
Bij deze kazemat het grasland bij de overstap verlaten, direct daarna RA door klaphek, kn48 volg 63, het pad over graskade/zomerdijk door de uiterwaarden volgen, iets verder buigt het pad naar links, verderop is aan rechterhand het Liniepontje.
7.
Het Liniepontje vaart niet:
T.h.v. het pontje RD graskade/zomerdijk verder volgen.
Iets voorbij overstap links van metalen poort LA de overstap rechts van de metalen poort over, pad over graskade met waterplas aan rechterhand.
Voor metalen poort met overstap RA, door het grasland met afrastering aan linkerhand, verderop het bosperceel aan linkerhand volgen tot er op enige afstand aan rechterhand een metalen poort te zien is iets voor het spoorviaduct.
Rechts aanhouden richting de metalen poort met overstap, voorbij de poort links aanhouden onder de twee pijlers van het spoorviaduct door richting de zomerdijk lopen.
Op de dijk RA, pad over de zomerdijk.
Op de graskade/zomerdijk, bij T-splitsing LA richting metalen hek, voorbij het hek de overstap over en iets verder de half verharde weg volgen.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA kn63 volg R26, met het veerpont de Lek over.
Aan overzijde RA het klinkerpad met de drie bankjes inlopen.
Voorbij bocht naar links van het klinkerpad RD, weg met parkeerterrein aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, “Steenovenlaan”, de weg volgen tot smal verhard pad met veerooster en klaphek aan linkerhand.
Bij dit pad LA, het verharde fiets-/voetpad volgen tot kruising met verharde weg op de dijk.
Ga verder bij punt 9 1ste regel.

Het pontje richting Fort Everdingen:
RA naar het pontje en de Lek oversteken richting Fort Everdingen.
Aan de overzijde voorbij klaphek links aanhouden richting het klaphek aan overzijde van het grasland.
Iets voorbij het klaphek, bij kruising op de zomerdijk RD, richting het klaphek, voor dit klaphek links aan houden, pad door bosschages met inundatiekanaal aan linkerhand.
# Aan einde van het pad op de dijk heeft men de keuze A: langs de binnenzijde van het water rond het fort of B: langs de buitenzijde van het water.
A: Langs de binnenzijde:
Op de dijk bij T-splitsing LA door poort, vervolgens bij 5-sprong met aan rechterhand een weg naar een parkeerplaats LA door metalen poort, gras-pad over kade met inundatiekanaal aan linkerhand en afrastering aan rechterhand, het pad met afrastering aan rechterhand volgen tot sluis aan linkerhand, bij de sluis LA de sluis over.
Voorbij de sluis links aanhouden, weg over de dijk, iets verder scherp LA de dijk afdalen, onverhard pad met verderop een klaphek en inundatiekanaal aan linkerhand.
Ga verder bij route vervolg

B: Langs de buitenzijde:
Bij T-splitsing RA, verharde weg over de dijk
Bij 3-sprong LA, weg met water rond het fort aan linkerhand.
In bocht naar rechts van de weg RD richting “Culemborg”, “Goilberdingerdijk”, de weg volgen tot pad aan linkerhand voorbij bocht naar rechts op de dijk iets voorbij een pad naar sluis Everdingen.
Bij dit pad scherp LA de dijk afdalen, onverhard pad met verderop een klaphek en inundatiekanaal aan linkerhand.
Ga verder bij route vervolg.
Route vervolg:
Op de zomerdijk met aan linkerhand een brugje, bij T-splitsing RA, pad met bordje “Golberdingenwaard”.
Voor water rond fort Werk aan het Spoel RA, pad met water aan linkerhand, verderop voorbij een klaphek door de rand van grasland met fruitbomen aan rechterhand richting een klaphek aan de overzijde lopen.
Ga verder bij punt 8 1ste regel.

Het pontje richting Fort Werk aan het Spoel:
Iets na het verlaten van het pontje rechts aanhouden het pad met het bankje aan linkerhand inlopen en iets verder het brugje bij stuw over.
Voorbij water rond het fort LA, pad met water aan linkerhand, verderop voorbij een klaphek door de rand van grasland met fruitbomen aan rechterhand richting een klaphek aan de overzijde lopen.
Ga verder bij punt 8 1ste regel.
8.
Na verlaten van het grasland, op de dijk bij T-splitsing LA, verharde weg, direct daarna RA, gras-pad langs de ketting en iets verder links langs de metalen poort.
Bij 3-sprong LA, onverhard pad met water rond het fort aan linkerhand, verderop voorbij een parkeerterrein buigt het pad naar links.
Op de dijk, bij kruising RA, de weg of het gras-pad aan de voet links van de dijk volgen tot sculptuur op de dijk iets voorbij kombord “Culemborg”.
Volgt men de weg over de dijk iets voor de sculptuur links aanhouden de dijk afdalen richting klaphek met metalen poort, door dit klaphek, volgt men het gras-pad aan de voet van de dijk LA door het klaphek, verderop buigt het onverharde pad naar rechts.
Ca. 120m voorbij deze bocht LA, het smalle pad met iets verder de oever van de Lek aan linkerhand volgen tot spoorburg, bij de spoorbrug het pad links van de pijler inlopen.
Voorbij de spoorbrug, bij 3-sprong rechts aanhouden, verhard voet-/fietspad met de talud van het spoor aan rechterhand, vervolgens iets voorbij bocht naar links RA door klaphek, het verhard fiets-/voetpad met nog steeds de talud van het spoor op enige afstand aan rechterhand volgen tot kruising met verharde weg.
9.
Bij deze kruising RD de trap af, beneden het grindpad “Otto de Beuspad” volgen tot T-splitsing met aan rechterhand een groen elektriciteitskast en een grijs gebouwtje.
Bij deze T-splitsing LA, direct daarna bij T-splitsing RA, verharde weg, iets verder bij T-splitsing RA, “Vianensestraat”, de weg volgen tot kruising voorbij de spoortunnel.
Bij deze kruising LA, “Otto van Reesweg” .
RD, weg “Oude Rekemerstraat” aan rechterhand negeren, direct na deze weg t.h.v. woning nr.30 het smalle onverharde pad links van de weg volgen tot verhard fietspad.
Bij dit fietspad links aanhouden, het fietspad parallel aan de weg volgen.
Bij kruising LA, het voet-/fietspad aan overzijde van de weg volgen richting spoortunnel, “Tunnelweg”.
Voorbij de spoortunnel, voor de rotonde rechts aanhouden en de “Parallelweg Oost” inlopen, iets verder RA de doodlopende weg “Stationsweg” volgen.
Aan het einde van de weg RD de trap af, beneneden is aan rechterhand het station, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Wandelnetwerk:
Oranje/blauwe markeringen, kn staat voor een knooppunt paaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk paaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢


Meer informatie over Vaarschema van het liniepontje

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Station Culemborg, Stationsweg 11, 4101 NX te Culemborg. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan bij het station.

Openbaar vervoer

Station Culemborg.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Honden zijn niet toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

In de verte de Sint-Barbarakerk Adrie: In de verte de Sint-Barbarakerk
Molen de Hoop Adrie: Molen de Hoop
Stadhuis in Culemborg Adrie: Stadhuis in Culemborg
Werk aan de Groeneweg Adrie: Werk aan de Groeneweg
Werk aan de Groeneweg een maand later Adrie: Werk aan de Groeneweg een maand later
Gebouw aan ingang van Fort Honswijk Adrie: Gebouw aan ingang van Fort Honswijk
Kanon op de wal Adrie: Kanon op de wal
Geschutstoren met latere omwalling Adrie: Geschutstoren met latere omwalling
In de verte de kerktoren van Everdingen Adrie: In de verte de kerktoren van Everdingen
Het Liniepontje Adrie: Het Liniepontje
Sluis bij Fort Everdingen Adrie: Sluis bij Fort Everdingen
Nogmaals de sluis Adrie: Nogmaals de sluis

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart naar-fort-honswijk.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In plaats CulemborgHet Theehuis van Fort WKU

Lange Uitweg 42A
3999 WL Tull en Het Waal
Bezoek website

Fortbrouwerij Duits&Lauret

Noodweg 2
4121 KK Everdingen
Bezoek website

Caatje aan de Lek

Goilberdingerdijk 40
4106 LC Culemborg
Bezoek website

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)