Naar De Zoom, Heibloem te Limburg

23 km Wandelroute Naar De Zoom, te Heibloem

Wandeltocht door een lint van peelrestanten zoals de Nederpeel, De Zoom, de Zwarte Peel, de Grote en de Kleine Moost en Waterboem. In de Nederpeel wordt een gedeelte van de inmiddels mooi meanderende beek de Neerpeelbeek gevolgd. De Zoom ligt als een natuureiland te midden van een groot agrarisch gebied. De Zoom is een groot komvormig gebied gevormd door turfgraverij. De laagte is ongeveer twee meter diep met heide, vennen, vlaktes met pijpenstrootje en struisgras, oude turfkuilen en wilgenstruwelen, het gebied is met een kade omringt. De Grote en de Kleine Moost zijn beide oude peelrestanten, ten zuiden van deze peelrestanten is een grote oppervlakte in zijn oude staat hersteld waaronder een groot ven dat opnieuw is uitgegraven. Waterbloem is een gebied dat bestaat uit een afwisseling van bos, landbouwgronden, bosjes, broekbossen en graslanden. De wandeltocht gaat twee keer langs de Noordervaart, in 1808 liet keizer Napoleon het kanaal graven om de Hollandse heren van Rotterdam en Amsterdam een hak te zetten. Dit kanaal moest de Rijn via de Maas met de Schelde bij Antwerpen verbinden. Toen Napoleon twee later Rotterdam en Amsterdam inlijfde was de ververbinding niet meer nodig en werden de graafwerkzaamheden stopgezet. In 1853 maakt Rijkswaterstaat de onvoltooide Noordervaart bevaarbaar ten behoeve van de turfontginningen in Peel. Als bezienswaardigheid komt men in het begin van de wandeltocht langs een oude kloosterboerderij. De kloosterboerderij en het brouwerijgebouw zijn de enige die van de oorspronkelijke kloostergebouwen bewaard zijn gebleven. Het eigenlijke kloostercomplex werd in 1958 gesloopt. 92% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers op: 18-2-2022

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk LA vertrekken, iets verder RD, “Schoolstraat”, weg aan linkerhand negeren, de weg verder volgen tot de rotonde.
Bij de rotonde RD de weg aan overzijde van de doorgaande weg inlopen, “Ericaweg”.
Bij kruising LA, direct daarna voor verkeersbord RA, onverhard pad door het bosperceel, verderop volgt het pad aan linkerhand een omheining.
Voorbij het omheind perceel RD, pad langs de omheining aan linkerhand negeren, verderop buigt het pad naar links.
Bij T-splitsing RA, breed pad, vervolgens bij T-splitsing LA, verharde weg, wn route.
In bocht naar links van de weg RA, onverhard pad, kn54 volg 53.
# Het gebouw voor deze bocht is een kloosterboerderij en brouwerijgebouw, de enige die van de oorspronkelijke kloostergebouwen bewaard zijn gebleven. Het eigenlijke kloostercomplex werd in 1958 gesloopt.
2.
T.h.v. bosrand, bij kruising RD, kn53 volg 57, direct daarna bij splitsing links aanhouden, wn route.
Bij kruising RD, de wn route wordt verlaten, pad met SBB bordje “Spaanse Bos”.
Bij T-splitsing LA, het pad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA richting de bosrand, vervolgens t.h.v. de bosrand, bij T-splitsing LA, breed pad met bosrand aan linkerhand.
Voor bosrand aan rechterhand RA, pad met SBB bordje “Nederpeel” en iets verder een houten afsluitboom, verderop gaat het pad door het bos, het pad door het bos ca. 450m volgen tot een duidelijk herkenbare beukenlaan aan linkerhand met een wn routepaaltje.
Bij deze beukenlaan LA, wn route.
Na ca. 100m RA, direct daarna bij T-splitsing eveneens RA, het pad met de beek aan linkerhand volgen tot verharde weg, zijpaden negeren.
3.
Bij de verharde weg RD het onverharde pad links van de beek inlopen, kn42 de wn route wordt verlaten, het pad buigt naar rechts, het pad met de beek aan rechterhand volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, (gras)pad door de rand van het landbouwperceel (grasland) met waterloop aan rechterhand.
Bij kruising met verharde weg RD, (gras)pad met waterloop aan rechterhand, wn94.
In bocht naar rechts van de waterloop, bij 3-sprong links aanhouden, (gras)pad met bosperceel aan rechterhand.
Voorbij het bosperceel, bij T-splitsing RA, pad met bosrand aan rechterhand, kn94 volg 61.
Na ca. 140m LA, eveneens breed pad, de wn route wordt verlaten.
Na ca. 240m, iets voorbij smal bosperceel LA langs houten afsluitboom, wn95 (zie achterzijde van het routepaaltje), het pad buigt naar links en gaat door de rand van het landbouwperceel, iets verder buigt het pad naar rechts met het bosperceel aan linkerhand, ca. 40m voorbij bosrand buigt het pad voorbij een waterloop naar links, ca. 300m voorbij deze bocht buigt het pad nogmaals naar links.
4.
Na verlaten van het half open bosperceel, bij T-splitsing RA, breed pad met bosrand aan rechterhand, kn95 volg 70, verderop gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
Bij T-splitsing RA, kn70 volg 71.
T.h.v. woning nr.10 RA, “Hollander nr.11”, kn71 volg 90.
In flauwe bocht naar links van de weg rechts aanhouden het onverhard pad over lage kade parallel aan de weg inlopen.
Bij T-splitsing RA , kn90 volg 93, het pad over de kade verder volgen, na ca. 100m buigt het pad naar links, verderop na een klein stukje door het bos via een overstap het begrazingsgebied inlopen, in begrazingsgebied de afrastering aan linkerhand volgen tot klaphek aan linkerhand, via dit klaphek het begrazingsgebied verlaten.
Na verlaten van het begrazingsgebied, bij T-splitsing LA, kn93 volg 92.
Iets voorbij de bosrand aan linkerhand RA, kn92 volg 52.
5.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, verharde weg, wn52.
Bij smal bosperceel LA, onverhard pad door het smalle bosperceel, wn52.
Bij kruising RA, pad met waterloop aan rechterhand, kn52 volg 61.
Bij kruising met verharde weg RD, kn61 de wn route wordt verlaten, pad met bordje “Opengesteld” en houten afsluitboom.
RD, pad door de bosrand aan linkerhand negeren, vervolgens voorbij het landbouwperceel aan rechterhand RA, iets verder buigt het pad naar links, het slingerend pad verder volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, recht pad.
Na ca. 200m het pad met bocht naar rechts verder volgen.
Iets voorbij bocht naar links, bij T-splitsing LA, verharde weg.
Voorbij bosrand aan linkerhand LA, (gras)pad door de rand van het landbouwperceel (grasland) met waterloop aan linkerhand.
6.
T.h.v. van bosschages, bij kruising RD, direct daarna voorbij de beek, bij kruising RD, kn44 volg 43, iets verder LA, wn43, het pad buigt naar rechts met iets verder de beek aan linkerhand.
T.h.v. stuw, bij 3-sprong rechts aanhouden, de wn route wordt verlaten, iets verder eveneens rechts aanhouden het pad met aan beide zijde populieren inlopen.
Bij T-splitsing LA, breed pad, verderop buigt het pad naar rechts.
Bij verharde weg LA, verharde weg, wn33 (zie achterzijde van het routepaaltje).
RD, weg “Aan ’t Kruis” aan linkerhand negeren, kn33 volg 32.
Voor kanaal, bij T-splitsing RA, onverhard pad met het kanaal aan linkerhand, wn32, het pad ca. 500m volgen tot pad aan rechterhand met SBB bordje “Groote Moost”.
Bij dit pad RA, kn32 volg 52, pad door bos met SBB bordje “Groote Moost”, iets verder het pad met bocht naar links verder volgen, wn52, het pad dat verderop de bosrand volgt volgen tot brede waterloop aan linkerhand.
7.
Direct na deze waterloop LA, kn52 volg 13, het gras-/onderhoudspad met de waterloop aan linkerhand volgen tot T-splitsing bij onverhard pad direct na een metalen afsluitboom.
Bij deze T-splitsing LA, kn13 volg 31.
Voor kanaal, bij T-splitsing RA, kn31 volg 30, breed  onverhard pad met aan rechterhand een picknicktafel en twee bankjes.
T.h.v. 3de eik aan linkerzijde van het pad RA, pad door bosperceel, kn30 volg 14, na ca. 900m buigt het pad naar rechts.
Ruim voorbij deze bocht, iets voorbij bosperceel aan rechterhand LA, bospad met houten afsluitboom en SBB bordje “Waterbloem”, kn14 volg 10.
Bij kruising LA, wn route, het pad volgen tot een pad aan rechterhand iets voorbij een ondiepe waterloop.
8.
Bij dit pad RA, wn route, het pad loopt parallel aan de waterloop.
Bij T-splitsing LA, verhard fietspad langs doorgaande weg, direct daarna RA, kn10 volg 11, let op drukke weg!!, onverhard pad door de bosrand, na. ca. 170m buigt het doorgaande pad naar rechts, wn route, het pad verder volgen tot pad aan linkerhand met klaphek en veerooster voor een open plek.
Bij dit pad LA door het klaphek, wn route, pad met de open plek aan rechterhand.
Voorbij de open plek, bij kruising RD, kn11 volg 21.
Bij kruising met smal pad RD, wn route.
Bij kruising RD door klaphek met veerooster, de wn route wordt verlaten, het pad door grote open plek volgen tot pad aan linkerhand direct na een waterloop.
9.
Bij dit pad LA, iets verder het pad met flauwe bocht rechts verder volgen, brugje aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens t.h.v. kruisbeeld RD, pad aan rechterhand negeren, het smalle pad met rij beuken aan linkerhand volgen, wn route.
Bij kruising met aan linkerhand brugje RA, kn21 volg 20, iets verder bij kruising LA, de wn route wordt verlaten, verderop passeert men aan linkerhand een half open plek met een poel.
Na ca. 200m, voorbij de half open plek LA.
Bij T-splitsing LA, iets verder buigt het pad naar rechts.
Na verlaten van het bos, voor muur, bij T-splitsing LA, wn route, iets verder buigt het pad naar rechts, direct daarna bij verharde weg RD, achtereenvolgens weg aan rechter- en linkerhand negeren.
Bij kruising RD, “Isidoorstraat”, vervolgens na ca. 40m RA smal pad door plantsoen richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerkpaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Pater van Donstraat 4, 6089 NP te Heibloem. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan in de directe omgeving van de kerk op parkeerstrook langs de smalle weg door plantsoen of op de parkeerplaatsen aan de Sint Isidoorstraat.

Openbaar vervoer

Bushalte Schoolstraat aan de N279, Meijelseweg. Aanlooproute: Ga richting de rotonde. Volg vanaf de rotonde de Schoolstraat tot de kerk.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Nederpeel, de Neerpeelbeek Adrie: Nederpeel, de Neerpeelbeek
De rand van De Zoom Adrie: De rand van De Zoom
Pad door de rand van De Zoom Adrie: Pad door de rand van De Zoom
De Zoom Adrie: De Zoom
De Zoom Adrie: De Zoom
De Zoom Adrie: De Zoom
Nederpeel, de Neerpeelbeek Adrie: Nederpeel, de Neerpeelbeek
Zwarte Peel, waterplas Adrie: Zwarte Peel, waterplas
De Grote Moost begraast door koeien Adrie: De Grote Moost begraast door koeien
Waterbloem, natte graslanden Adrie: Waterbloem, natte graslanden

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart naar-de-zoom.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Heidegoud friterie grill en café, aan de rand van het dorp

Meijelseweg 3
6089 ND Heibloem
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (1)

  1. Hans 13 juni 2022 om 17:49

    Op 11 juni 2022 deze tocht met mijn vrouw gelopen.
    Een mooie afwisselende wandeling, kleine bospercelen, open landschappen en waterlopen.
    En ook heel veel smalle paadjes. Tot punt 6 op de kaart waren veel van deze paadjes behoorlijk overwoekerd, soms zelfs niet meer te zien. Dankzij kaart en routebeschrijving hebben we probleemloos de tocht kunnen maken. Ook de twee bomen op het pad hebben ons niet tegengehouden.

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)