Naar de Warande, Aarle-Rixtel te Noord-Brabant

16 km Wandelroute Naar de Warande, te Aarle-Rixtel

Wandeltocht langs het Wilhelminakanaal, door de rand van de Stiphoutse Bossen, het landgoed Croy en de Warande voor de liefhebber van open landschappen. Al vrij snel na verlaten van het dorp passeert men in het landbouwgebied tussen Aarle-Rixtel en het Wilhelminakanaal op een kruising een klein kruisbeeldje het Hagelkruis. Dit kruisbeeldje is het laatste in Nederland overgebleven hagelkuis en werd werd gezien als een middel om hagelschade aan het gewas af te weren. Het landgoed Croy is eveneens een landbouwgebied rond het kasteel Croy. Het kasteel dateert uit de 15e eeuw, de landerijen en gebouwen eromheen zijn door de eeuwen heen verpacht. De Warande, een voormalig landgoed in het westen van Helmond, tegenwoordig een natuurgebied en wandelpark. In de omgeving van de Warande worden delen van twee beekjes gevolgd, de Goorloop en de Stiphoutse Loop. De Goorloop is een betrekkelijk ongeschonden zijbeek van de Aa en de Stiphoutse Loop is een onaangetast meanderend beekje, dat sinds enkele jaren onderdeel is van een klein beschermd natuurgebiedje, de beek mondt uit in de Goorloop. 68% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 20-2-2019, laatst bijgewerkt op: 19-3-2022

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar het plein voor de kerk RA vertrekken, de doorgaande weg “Dorpsstraat” die t.h.v. plantsoen overgaat in “Kouwenberg” volgen tot weg “Laarweg” aan rechterhand direct na woning nr.12, overige zijwegen negeren.
Bij deze weg RA, “Laarweg”, de weg volgen tot kruising, zijweg negeren.
Bij deze kruising RD, “Laarweg”, wn route.
RD, weg aan rechterhand negeren, vervolgens bij 4-sprong RD, wn route.
RD, weg aan rechterhand negeren, direct daarna voor kombord “Einde bebouwde kom Aarle-Rixtel”, bij kruising LA, onverhard pad, kn39 volg 59.
Voorbij klein kruisbeeld, bij kruising RA, de wn route wordt weer verlaten.
# Het kruisbeeld is het laatste in Nederland overgebleven hagelkruis.
Bij T-splitsing LA, het verhard fietspad met kanaal aan rechterhand ca. 650m volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
2.
Iets voor deze T-splitsing LA, direct daarna links aanhouden, verharde weg, vervolgens na ca. 55m rechts aanhouden, onverhard pad.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “’t Brierke”, onverhard pad door bosperceel.
Na verlaten van het bosperceel, bij kruising RA, breed pad met aan linkerhand een woning, wn route.
RD, pad “’t Rooiven” aan rechterhand negeren.
In het bos, t.h.v. bankje RA, wn route, het pad volgen tot 4-sprong met breed pad en verhard fietspad.
Bij deze 4-sprong RD, smal grindpad met bankje, “Heicamp”, wn route.
Na verlaten van het bos, bij 5-sprong 1ste pad aan linkerhand inlopen, pad met metalen afsluitboom door de bosrand, de wn route wordt verlaten.
RD, pad langs afrastering aan linkerhand negeren, het pad verder volgen tot 4-sprong voorbij houten paaltjes.
3.
Bij deze 4-sprong RD, breed bospad, het pad volgen tot kruising met aan rechterhand een wn routepaaltje.
Bij deze kruising RD, verderop passeert men aan rechterhand een open plek met ven dat in de zomer meestal droog staat.
Ruim voorbij de open plek, bij kruising LA, iets breder pad.
Bij kruising met iets in het pad aan linkerhand een gasunie paal RD richting bosrand.
T.h.v. de bosrand, bij T-splitsing RA, breed pad.
Na ca. 70m LA, pad met groen metalen afsluitboom tussen twee landbouwpercelen.
T.h.v. bosschages aan linkerhand RD, pad aan rechterhand negeren, pad met aan linkerhand informatiepaneeltje “Schapengracht”.
# Het langwerpige ven de “Schapengracht” aan de rand van de strook heide is volgens onderzoek een smelt watergeul uit de laatste ijstijd.
4.
Voorbij het smalle langwerpige ven, t.h.v. 2de informatiepaneeltje, bij 3-sprong links aanhouden, smal pad door de bosrand.
Bij kruising met breed pad RD, smal bospad met bordje “Opengesteld”, verderop buigt het pad naar rechts met iets verder een stalletje aan linkerhand.
Voorbij het stalletje RD, pad aan rechterhand negeren, het pad verder volgen tot 4-sprong bij breed pad.
Bij deze 4-sprong RD, breed pad met metalen afsluitboom en bordje “Opengesteld”.
Voor open plek, bij 4-sprong LA.
Bij kruising RD.
Bij kruising met breed pad RD.
RD, pad aan rechterhand negeren, direct daarna LA.
Bij kruising met breed pad RD, het pad met bordje “Opengesteld” volgen tot T-splitsing, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing LA, direct daarna t.h.v. de bosrand, bij T-splitsing RA, pad met het bosperceel aan rechterhand.
5.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, vervolgens voorbij het bosperceel, bij 3-sprong eveneens rechts aanhouden, “Geeneindseweg”.
Voor woning LA, grindpad “Geeneind 18-18A”.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, vervolgens bij T-splitsing LA, “Lieshoutseweg”, iets verder t.h.v. inrit woonboerderij RA, onverhard pad.
Bij 4-sprong RD richting schuur, ruim voorbij 2de schuur buigt het pad naar rechts.
In bocht naar links van doorgaande pad RA, (gras)pad, direct daarna buigt het pad naar links.
RD, pad aan linkerhand negeren, men passeert aan linkerhand bosschages.
# De kerktoren die al enige tijd aan rechterhand te zien is de Oude Toren van Stiphout, het overblijfsel van de vroegere Sint-Trudokerk.
Bij T-splitsing (kruising als er een pad door het landbouwperceel zichtbaar is) LA, het pad volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD, breed grindpad, kn62 volg 64.
6.
Het grindpad met bocht naar rechts verder volgen, doodlopend pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij 3-sprong LA, verharde weg, kn64 volg 68, “Eenselaar”.
Na ca. 120m, voor lantaarnpaal rechts van de weg RA, smal onverhard pad door bosschages met beekje aan linkerhand.
RD, houten voetgangerssluis aan linkerhand negeren, men passeert een houten voetgangerssluis, het pad met beekje aan linkerhand verder volgen.
Iets voor brede waterloop, bij 3-sprong links aanhouden door houten voetgangerssluis en het beekje verder volgen, verderop voor een poel buigt het pad naar rechts weg van het beekje en gaat door een perceeltje grasland richting woningen.
Na verlaten van het perceeltje, bij T-splitsing LA, verharde weg, “Rode Beemden”.
T.h.v. woning nr.26 links aanhouden, smal grindpad met iets verder woning nr. 17 aan rechterhand.
Aan einde van het pad RD, verharde weg, weg aan rechterhand negeren.
7.
Bij T-splitsing LA, “Elsdonk”.
Smalle weg met bocht naar links verder volgen, “Eenselaar”, onverhard pad aan rechterhand negeren.
Na ca. 90m, voor bankje RA, fietspad richting brugje t.h.v. GSM mast
Voorbij het brugje RD, “Goorloopweg”, weg aan rechterhand negeren, de weg volgen tot 4-sprong met informatiepaneel “Warande” in het bos.
Bij deze 4-sprong LA, breed onverhard pad, direct daarna voorbij bankje RD, pad aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 60m RA, smaller pad.
Voor grafeiland, bij T-splitsing RA, ¾ rond het eiland lopen tot 4de pad aan rechterhand, bij dit pad RA, wn route.
Bij 4-sprong met in het midden een boomstronk rechts aanhouden, wn route, men passeert een bankje, vervolgens iets voorbij het bankje, bij splitsing links aanhouden, wn route.
8.
Voorbij informatiepaneel “Bodemvegetatie” RD, pad aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens iets voorbij bankje, bij kruising LA, de wn route wordt verlaten, direct daarna rechts aanhouden richting sportpark, doorlopen tot de omheining.
Voor deze omheining RA, verharde weg met omheining aan linkerhand, bijna aan einde van het sportpark t.h.v. poort buigt de weg naar rechts met tennisvelden aan rechterhand.
Voorbij bocht naar links RD het verhard fietspad met fietsnetwerk bordje richting 06 inlopen.
Aan einde van het fietspad, bij T-splitsing LA, verharde weg, kn9 volg 69.
Na ca. 400m, in flauwe bocht naar rechts LA, smal onverhard pad met waterloop aan linkerhand, kn69 volg 30.
Bij 3-sprong met aan linkerhand betonnen brug rechts aanhouden, pad met beek aan linkerhand, het pad langs de beek volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RA, verharde weg, kn30 volg 54.
9.
RD, pad met klaphek langs de gracht aan linkerhand negeren, kn54 volg 53.
# Men passeert kasteel Croy, het kasteel dateert uit de 15e eeuw.
Voor horecagelegenheid de weg met flauwe bocht naar links verder volgen, de twee zijwegen aan rechterhand negeren, kn53 volg 52.
Bij T-splitsing LA “Croylaan”, direct daarna t.h.v. oprijlaan naar kasteel RA, grindpad, kn52 volg 32, iets verder voorbij het klaphek loopt men door een begrazingsgebied.
# In het begrazingsgebied zijn honden niet toegestaan, als alternatief kan men t.h.v. de oprijlaan RD, de weg verder volgen, kn52 volg 59. Na ca. 200m RA, onverhard pad, “Croylaan 1a-1b-1c”, kn59 volg 39. T.h.v. plantsoen RA, verhard voetpad, het verharde voetpad volgen tot brugje aan rechterhand, zijpaden negeren. Bij dit brugje RD het brugje aan rechterhand negeren, het voetpad verder volgen tot volgend brugje. Ga verder bij punt 10. 2de regel Bij dit brugje RA het brugje……

Bij splitsing links aanhouden, de wn route wordt verlaten, men passeert bankje.
Iets voorbij klaphek, bij 3-sprong RA, verhard voetpad.
10.
RD, brugje aan rechterhand negeren, het voetpad verder volgen tot volgend brugje.
Bij dit brugje RA het brugje over, verderop gaat het verhard voetpad over in een verharde weg.
Bij T-splitsing het smalle onverhard pad met houten voetgangerssluis aan overzijde van de weg rechts van de inrit inlopen, verderop voor een woning buigt het pad naar rechts.
Bij verharde weg LA.
Bij T-splitsing LA, de weg volgen tot T-splitsing, zijweg “Broekelingstraat” negeren.
Bij deze T-splitsing RA, “Janssensstraat”, wn route.
Bij kruising RA, “Bosscheweg”, wn route.
# Iets verder passeert men kapel Onze-Lieve-Vrouw in ’t Zand, deze kapel dateert van omstreeks 1500.
Voorbij de kapel LA, “Kapellaan”, kn32 volg 99.
Bij T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten, direct daarna voor woning nr. 7 LA, smal verhard voetpad met aan beide zijde een beukenhaag.
Bij T-splitsing RA, direct daarna voorbij KPN gebouwtje LA, eveneens een smal verhard voetpad.
Bij doorgaande weg LA richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Dorpsstraat 5, 5735 EA te Aarle-Rixtel. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het plein voor de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Dorpsstraat, Aarle-Rixtel. Aanlooproute: Met de rug naar het plantsoen RA vertrekken, de doorgaande weg volgen tot de kerk het startpunt.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Hagelkruis Adrie: Hagelkruis
Schapengracht Adrie: Schapengracht
De Oude Toren Adrie: De Oude Toren
Grafeiland van familie Wesselman Adrie: Grafeiland van familie Wesselman
Stiphoutse Loop Adrie: Stiphoutse Loop
Goorloop Adrie: Goorloop
Poortgebouw kasteel Croy Adrie: Poortgebouw kasteel Croy
Kasteel Croy Adrie: Kasteel Croy
Boerderij in omgeving van het kasteel Adrie: Boerderij in omgeving van het kasteel

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart naar-de-warande.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Aarle-RixtelDe Croyse Hoeve is gesloten tot nader bericht

Croylaan 9
5735 PB Aarle-Rixtel

Ervaringen van wandelaars (1)

  1. Adrie 19 maart 2022 om 18:23

    Vandaag 19 maart 2022 de wandeltocht gecontroleerd tevens iets vernieuwd. In de Stiphoutse Bossen gaat de wandeltocht na de Schapengracht nu ook langs de open plek met het Kikkerven en in de Warande wordt het grafeiland anders benaderd waardoor men een beter beeld krijgt van het het grafeiland midden in het wandelpark. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)