Naar de Warande, Aarle-Rixtel te Noord-Brabant

17 km Wandelroute Naar de Warande, te Aarle-Rixtel

Wandeltocht langs het Wilhelminakanaal, door de rand van de Stiphoutse Bossen, het landgoed Croy en de Warande voor de liefhebber van open landschappen. Al vrij snel na verlaten van het dorp passeert men in het landbouwgebied tussen Aarle-Rixtel en het Wilhelminakanaal op een kruising een klein kruisbeeldje het Hagelkruis. Het kruisbeeldje is het oudst bewaard gebleven hagelkruis in Nederland en werd gezien als een middel om het gewas tegen hagelschade te beschermen.. Het landgoed Croy is eveneens een landbouwgebied rond het kasteel Croy. Het kasteel dateert uit de 15e eeuw, de landerijen en gebouwen eromheen zijn door de eeuwen heen verpacht. De Warande, een voormalig landgoed in het westen van Helmond, tegenwoordig een natuurgebied en wandelpark. In de omgeving van de Warande worden delen van twee beekjes gevolgd, de Goorloop en de Stiphoutse Loop en er wordt een stukje van de Schevelingse Loop gevolgd die uitmondt in de Goorloop. De Goorloop is een betrekkelijk ongeschonden zijbeek van de Aa en de Stiphoutse Loop is een onaangetast meanderend beekje, dat sinds enkele jaren onderdeel is van een klein beschermd natuurgebiedje, het beekje mondt eveneens uit in de Goorloop. 68% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 20-2-2019, laatst bijgewerkt op: 14-3-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar het plein voor de kerk RA vertrekken, de weg “Dorpsstraat” die t.h.v. plantsoen overgaat in “Kouwenberg” volgen tot weg “Laarweg” aan rechterhand direct na woning nr.12, overige zijwegen negeren.
Bij deze weg RA, “Laarweg”, de weg volgen tot kruising, zijweg negeren.
Bij deze kruising RD, “Laarweg”, wn route.
RD, weg aan rechterhand negeren, vervolgens bij 4-sprong RD, wn route.
RD, weg aan rechterhand negeren, direct daarna voor kombord “Einde bebouwde kom Aarle-Rixtel”, bij kruising LA, onverhard pad, kn39 volg 59.
Voorbij klein kruisbeeld, bij kruising RA, de wn route wordt weer verlaten.
# Het kruisbeeldje is het oudst bewaard gebleven hagelkruis in Nederland en werd gezien als een middel om het gewas tegen hagelschade te beschermen.
Bij T-splitsing LA, het verhard fietspad met kanaal aan rechterhand ca. 650m volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
2.
Iets voor deze T-splitsing LA, direct daarna links aanhouden, verharde weg, vervolgens na ca. 55m rechts aanhouden, onverhard pad.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “’t Brierke”, onverhard pad door bosperceel.
Na verlaten van het bosperceel, bij kruising RA, breed pad met aan linkerhand een woning, wn route.
RD, pad “’t Rooiven” aan rechterhand negeren, wn route.
In het bos, t.h.v. bankje RA, wn route, het pad volgen tot 4-sprong met breed pad en verhard fietspad.
Bij deze 4-sprong RD, smal grindpad met bankje, “Heicamp”, wn route.
Na verlaten van het bos, bij 5-sprong het 1ste pad aan linkerhand inlopen, pad met metalen afsluitboom en bordje “Opengesteld” door de bosrand, de wn route wordt verlaten.
RD, pad langs afrastering aan linkerhand negeren, het pad verder volgen tot 4-sprong voorbij rij houten paaltjes.
3.
Bij deze 4-sprong RD, het brede pad volgen tot kruising met aan rechterhand een wn routepaaltje.
Bij deze kruising RD, het pad met verderop aan rechterhand een open plek met ven (staat in de zomer meestal droog) volgen tot kruising.
Bij deze kruising LA, het pad volgen tot kruising met iets in het pad aan linkerhand een gasunie paal.
Bij deze kruising  RD richting de bosrand, vervolgens t.h.v. de bosrand, bij T-splitsing RA, breed pad.
Na ca. 70m LA, pad met groen metalen afsluitboom tussen twee landbouwpercelen, voorbij de landbouwpercelen en een klein informatiepaneeltje “Schapengracht” volgt het pad een smalle strook heide aan linkerhand met aan de rand een langwerpig ven.
# Het langwerpige ven de “Schapengracht” is volgens onderzoek een smelt watergeul uit de laatste ijstijd.
4.
Voorbij het smalle langwerpige ven, t.h.v. 2de informatiepaneeltje, bij 3-sprong links aanhouden, smal pad door de bosrand.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, breed pad.
Na ca. 90m LA, bospad met bordje “Opengesteld”, verderop voor een houten afsluitboom en aan linkerhand een schuurtje buigt het pad naar rechts, doorlopen tot 4-sprong met breed pad.
Bij deze 4-sprong RD, breed pad met metalen afsluitboom en bordje “Opengesteld”.
Voor open plek met ven (staat in de zomer meestal droog), bij 4-sprong RD, het brede pad met de lager gelegen open plek aan rechterhand volgen tot kruising.
Bij deze kruising LA, voor het ven buigt het pad naar links met het ven aan rechterhand, aan overzijde van het ven buigt het pad naar links weg van het ven, het pad verder volgen tot kruising.
Bij deze kruising LA, kn2 volg 60.
Bij kruising RD richting metalen afsluitboom verderop, wn route.
Voorbij de metalen afsluitboom, bij 3-sprong rechts aanhouden, breed pad, vervolgens in bocht naar rechts van het brede pad RD, wn route, het pad dat verderop de bosrand aan rechterhand volgt volgen tot flauwe bocht naar rechts bijna aan einde van het bos, zijpaden negeren.
5.
Bij deze bocht het pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad “Geeneindseweg” aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens voorbij het bos, bij 3-sprong eveneens rechts aanhouden, “Geeneindseweg”, de wn route wordt verlaten.
Voor woning aan linkerhand LA, grindpad “Geeneind 18-18A”.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, vervolgens bij T-splitsing eveneens LA, “Lieshoutseweg”, iets verder t.h.v. inrit woonboerderij nr.2A RA, onverhard pad.
Bij 4-sprong RD richting schuur, ruim voorbij 2de schuur buigt het pad naar rechts.
In bocht naar links van het pad RA, grasrijk pad, direct daarna buigt het pad naar links.
RD, pad aan linkerhand negeren, pad met aan linkerhand bosschages.
# De kerktoren die al enige tijd aan rechterhand te zien is de Oude Toren van Stiphout, het overblijfsel van de vroegere Sint-Trudokerk.
Bij kruising LA, het pad volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD, breed grindpad, kn62 volg 64.
6.
Het grindpad met bocht naar rechts verder volgen, doodlopend pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij 3-sprong LA, verharde weg, kn64 volg 68, “Eenselaar”.
Na ca. 120m, voor lantaarnpaal rechts van de weg RA, smal onverhard pad door bosschages met beekje aan linkerhand.
RD, houten voetgangerssluis aan linkerhand negeren, men passeert een houten voetgangerssluis, het pad met beekje aan linkerhand verder volgen.
Bij 3-sprong links aanhouden door houten voetgangerssluis met rechts van de voetgangerssluis een brede waterloop, het pad met het beekje aan linkerhand verder volgen, verderop voor een poel buigt het pad naar rechts weg van het beekje en gaat door een perceeltje grasland richting woningen.
Na verlaten van het perceeltje, bij T-splitsing LA, verharde weg, “Rode Beemden”.
T.h.v. woning nr.26 links aanhouden, smal grindpad met iets verder woning nr. 17 aan rechterhand.
Aan einde van het pad RD, verharde weg, weg aan rechterhand negeren.
7.
Bij T-splitsing LA, “Elsdonk”.
Smalle weg met bocht naar links verder volgen, “Eenselaar”, onverhard pad aan rechterhand negeren.
Na ca. 90m, voor bankje RA, fietspad richting brugje t.h.v. GSM mast
Voorbij het brugje RD, “Goorloopweg”, weg aan rechterhand negeren, de weg volgen tot 4-sprong met informatiepaneel “Warande” in het bos.
Bij deze 4-sprong LA, breed onverhard pad, direct daarna voorbij bankje RD, pad aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 60m RA, smaller pad.
Voor grafeiland, bij T-splitsing RA, ¾ rond het eiland lopen tot 4de pad aan rechterhand, bij dit pad RA, wn route.
Bij 4-sprong met in het midden een boomstronk rechts aanhouden, wn route, pad met een bankje, iets voorbij het bankje, bij splitsing links aanhouden, wn route.
8.
Voorbij informatiepaneel “Bodemvegetatie” RD, pad aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens iets voorbij bankje, bij kruising LA, de wn route wordt verlaten, direct daarna rechts aanhouden richting sportpark, doorlopen tot de omheining.
Voor deze omheining RA, verharde weg met omheining aan linkerhand, bijna aan einde van het sportpark t.h.v. poort buigt de weg naar rechts met tennisvelden aan rechterhand.
Voorbij bocht naar links, bij kruising RD het verhard fietspad met fietsnetwerk bordje richting 06 inlopen.
Aan einde van het fietspad, bij T-splitsing LA, verharde weg, kn9 volg 69.
Na ca. 400m, in 2de flauwe bocht naar rechts LA, smal onverhard pad met waterloop aan linkerhand, kn69 volg 30.
Bij 3-sprong met aan linkerhand betonnen brug rechts aanhouden, wn route, het pad met beek aan linkerhand volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RA, verharde weg, kn30 volg 54.
9.
RD, pad met klaphek langs de gracht aan linkerhand negeren, kn54 volg 53.
# Men passeert kasteel Croy, het kasteel dateert uit de 15e eeuw.
Voor horecagelegenheid de weg met flauwe bocht naar links verder volgen, de twee zijwegen aan rechterhand negeren, kn53 volg 52.
# Voor mooi zicht op het kasteel kan men aan einde van de gracht bij kn53 LA door de greppel en smalle opening in de beukenhaag en het pad met de gracht aan linkerhand volgen. Bij de oprijlaan RA, klinkerweg. Voorbij de poort de wandeltocht verder volgen bij kn52 in de volgende regel.
Bij T-splitsing LA “Croylaan”, iets verder t.h.v. oprijlaan naar kasteel RA, grindpad, kn52 volg 32, iets verder voorbij het klaphek loopt men door een begrazingsgebied.
# In het begrazingsgebied zijn honden niet toegestaan, als alternatief kan men t.h.v. de oprijlaan RD, de weg verder volgen, kn52 volg 59. Na ca. 200m RA, onverhard pad, “Croylaan 1a-1b-1c”, kn59 volg 39. T.h.v. plantsoen RA, verhard voetpad, het verharde voetpad volgen tot brugje aan rechterhand, zijpaden negeren. Bij dit brugje RD het brugje aan rechterhand negeren, het voetpad verder volgen tot volgend brugje. Ga verder bij punt 10. 2de regel Bij dit brugje RA het brugje……

Bij splitsing links aanhouden, de wn route wordt verlaten, men passeert bankje.
Iets voorbij klaphek, bij 3-sprong RA, verhard voetpad.
10.
RD, brugje aan rechterhand negeren, het voetpad verder volgen tot volgend brugje.
Bij dit brugje RA het brugje over, verderop gaat het verhard voetpad over in een verharde weg.
Bij T-splitsing het smalle onverhard pad met houten voetgangerssluis aan overzijde van de weg rechts van de inrit inlopen, verderop voor een woning buigt het pad naar rechts.
Bij verharde weg LA.
Bij T-splitsing LA, de weg volgen tot T-splitsing, zijweg “Broekelingstraat” negeren.
Bij deze T-splitsing RA, “Janssensstraat”, wn route.
Bij kruising RA, “Bosscheweg”, wn route.
# Iets verder passeert men kapel Onze-Lieve-Vrouw in ’t Zand, deze kapel dateert van omstreeks 1500.
Voorbij de kapel LA, “Kapellaan”, kn32 volg 99.
Bij T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten, direct daarna voor woning nr. 7 LA, smal verhard voetpad met aan beide zijde een beukenhaag.
Bij T-splitsing RA, direct na KPN gebouwtje aan linkerhand LA, eveneens een smal verhard voetpad.
Bij doorgaande weg LA richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Dorpsstraat 5, 5735 EA te Aarle-Rixtel. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het plein voor de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Dorpsstraat, Aarle-Rixtel. Aanlooproute: Met de rug naar het plantsoen RA vertrekken, de doorgaande weg door het dorp volgen tot de kerk het startpunt.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Hagelkruis Adrie: Hagelkruis
Schapengracht Adrie: Schapengracht
De Oude Toren Adrie: De Oude Toren
Grafeiland van familie Wesselman Adrie: Grafeiland van familie Wesselman
Stiphoutse Loop Adrie: Stiphoutse Loop
Goorloop Adrie: Goorloop
Poortgebouw kasteel Croy Adrie: Poortgebouw kasteel Croy
Kasteel Croy Adrie: Kasteel Croy
Boerderij in omgeving van het kasteel Adrie: Boerderij in omgeving van het kasteel

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart naar-de-warande.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Aarle-RixtelDe Croyse Hoeve is gesloten tot nader bericht

Croylaan 9
5735 PB Aarle-Rixtel

Ervaringen van wandelaars (5)

 1. Adrie 14 maart 2024 om 17:00

  De wandeltocht is aangepast aan de nieuwe situatie en kan weer gelopen worden. De opgeheven paden zijn uit de wandeltocht gehaald, nieuw is dat de wandeltocht nu ook langs het Wasven gaat. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Cor, Nellie en Ad 13 maart 2024 om 17:12

  Deze wandeling vandaag gelopen op de eerste plaats een zeer mooie wandeling staat goed beschreven maar wil even zeggen dar je zeer goed moet opletten want verschillende paden zijn bijna niet te zien I.v.m. Onderhoud van de bossen zijn flink aan het rooien en deze bomen maken de paden bijna onzichtbaar

  Reageren
  1. Adrie 13 maart 2024 om 19:08

   Cor, Nellie en Ad bedankt voor het melden van de boswerkzaamheden! Het kan kloppen dat een paar paden niet goed zichtbaar waren, deze paden zijn recent definitief opgeheven. Ik dacht dat ik alle wandeltochten die door de Stiphoutse Bossen gaan aangepast had aan de opgeheven paden, deze wandeltocht over het hoofd gezien. Voorlopig de wandeltocht gesloten tot ook deze wandeltocht aangepast is aan de nieuwe situatie.

 3. Adrie 3 januari 2024 om 17:22

  Vandaag 3 januari 2023 de wandeltocht gecontroleerd. Ook in de Stiphoutse Bossen was de vele regen van de laatste tijd goed zichtbaar. Zelfs het Kikkerven is weer een heus ven, zelf kan ik mij niet meer herinneren dat in het ven ooit zoveel water heeft gestaan zie foto. Wel waren de paden redelijk goed te belopen al moest ik een paar keer een stukje door het bos. De waterstand in de Stiphoutse Loop, de Schevelingse Loop en de Goorloop waren weer op normaal peil en het pad langs de beken drassig maar wel te belopen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Adrie 19 maart 2022 om 18:23

  Vandaag 19 maart 2022 de wandeltocht gecontroleerd tevens iets vernieuwd. In de Stiphoutse Bossen gaat de wandeltocht na de Schapengracht nu ook langs de open plek met het Kikkerven en in de Warande wordt het grafeiland anders benaderd waardoor men een beter beeld krijgt van het het grafeiland midden in het wandelpark. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)