Naar de Vinkenpeel, Oploo te Noord-Brabant

17 km Wandelroute Naar de Vinkenpeel, te Oploo

Wandeltocht door de Groote Slink, langs het Peelkanaal onderdeel van de Peelraamstelling, door de Vinkenpeel, de Aerlesche Peel, de Krim en de Bunthorst. De vijf gebieden zijn ontgingingsgebieden in een veel groter Peelgebied dat ooit in deze omgeving is geweest. Het peelgebied bestond uit een onafzienbare kale vlakte die nergens beschutting bood. De gebroeders Adam en Jan-Berend Roelvink kochten samen 1050 ha goedkope grond in de Peel om deze te ontginnen. De Bunthorst, Vinkenpeel genoemd naar Adam Roelvink en de Aerlesche Peel zijn ontgonnen tot landbouwgebieden met bospercelen voor productie van hout. De Groote Slink is aangelegd in Engelse landschapsstijl met de Slinkvijver een tot meanderend ven vergraven Peelven de Diepe Slink. Bij het ven is een ijskelder, die tegenwoordig tot verblijfplaats voor vleermuizen dient. De Krim is niet ontgonnen ten behoeve van de jacht, in dit gebied krijgt men een goede indruk hoe het hier er ooit heeft uitgezien. Als verbinding tussen de verschillende bosgebieden wordt het Peelkanaal/Defensiekanaal gevolgd. Het Peelkanaal/Defensiekanaal is tegen het einde van de jaren dertig gegraven als afwateringskanaal dat uitmondt in het riviertje de Raam in het noorden. Samen vormde dat de Peel-Raamstelling, die een verdedigingslinie vormde tegen een eventuele Duitse inval. De linie heeft een lengte van ca. 100 km met meer dan 330 kazematten. Verder gaat de wandeltocht langs de Vredepaal die samen met andere grenspalen een historische grenslijn vormde, de oudst bekende landgrens in het huidige Nederland. De grenspalen hebben allemaal een kenmerkende naam zoals de Vredepaal en Bunthorst deze laatste komt men ook tegen tijdens wandeltocht. 94% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 25-10-2022, laatst bijgewerkt op: 6-11-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit het parkeerterrein richting de receptie van de Bronlaak vertrekken, de weg volgen tot kruising met aan linkerhand “Wim van der Brugstraat”.
Bij deze kruising LA, vervolgens iets voorbij klein bosperceeltje RA, grindpad.
Voor bosperceel, bij kruising LA, pad met bosrand aan rechterhand.
Aan einde van het bosperceel links aanhouden door draaihekje, het grasland inlopen richting draaihekje aan de overzijde, wn route.
Voorbij dit draaihekje, bij 3-sprong links aanhouden, wn route, pad met smal ven aan rechterhand, verderop passeert men een brugje.
# Het ven de “Slinkvijver” is een tot meanderend ven vergraven peelven de “Diepe Slink”. Bij de 3-sprong is een klein stukje aan rechterhand  een ijskelder, deze ijskelder is een verblijfplaats voor vleermuizen!
Ruim voorbij het brugje, bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, vervolgens voorbij het ven, bij 3-sprong rechts aanhouden, de wn route wordt verlaten, pad met nog steeds het ven aan rechterhand.
2.
Ruim voorbij de smalle zijde van het ven, direct na grasland aan linkerhand LA, pad door een smal bosperceel.
Na verlaten van het smalle bosperceel RA door draaihekje, door grasland richting draaihekje aan de overzijde.
# Voordat men het grasland inloopt een klein stukje RD is een theekoepel, een overkapt zitje met uitzicht over de graslanden.
Iets voorbij het draaihekje, bij kruising met brede laan RD, het pad buigt het pad met ruime bocht naar links met verderop aan beide zijde percelen grasland.
Ruim voorbij de percelen grasland, bij T-splitsing RA, recht pad.
Na ca. 100m scherp LA richting open plek, in de open plek buigt het pad naar links en gaat door de rechterzijde.
Pad met bocht naar links verder door de open plek volgen, smal pad aan rechterhand negeren.
Iets voorbij de open plek, bij 5-sprong het 1ste pad aan rechterhand inlopen.
3.
Voor houten voetgangerssluis, bij 5-sprong het 2de pad aan linkerhand inlopen het pad rechts van het bankje, verderop t.h.v. de bosrand buigt het pad naar links en gaat door de bosrand.
Bij kruising RA, kn77 volg 78, iets verder gaat het pad door de bosrand met landbouwperceel (grasland) aan rechterhand
In bocht naar links van het pad RA, wn route, pad met houten afsluitboom.
Voorbij woning nr.28 en een kanaaltje LA, gras-/onderhoudspad met het kanaaltje aan linkerhand, iets verder buigt het pad langs het kanaaltje naar rechts met na de bocht een klaphek.
# De begroeide zandwal en het kanaaltje vormen een deel van de Peel-Raamstelling die een verdedigingslinie vormde tegen een eventuele Duitse inval. Deze verdedigingslinie is tot Rijksmonument verklaard. De totale linie bestond uit een 100km lange antitankgracht met stuwen, met meer dan 330 kazematten.
4.
Voorbij klaphek, bij kruising met doorgaande weg RD,  het grind-/fietspad met verkeersluis iets aan rechterhand aan overzijde van de weg volgen, kn78 volg 10, verderop buigt het grind-/fietspad voor een bankje naar rechts.
Iets voorbij bocht naar links RD, gras-/onderhoudspad met het kanaaltje aan linkerhand, paden richting de weg aan rechterhand negeren, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising met verharde weg LA de brug over, “Boveneind”, aan overzijde RA, onverhard pad door bosschages met het kanaaltje aan rechterhand, kn11 volg 12.
In bocht naar links van het pad RA de stuw over, kn12 volg 13, aan overzijde bij 4-sprong RD
# Men passeert de Vredepaal, het snijpunt van een paar grenzen waarover in het verleden veel is getwist, In 1716 vormde de Vredepaal en een aantal andere grenspalen de grenslijn  tussen Pruisisch Opper-Gelre en het tot de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden behorende Brabant waarna een einde kwam aan een langdurige twist.
5.
Voorbij fietsknooppunt bordje 41 RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
RD, verharde weg, weg aan linkerhand negeren, kn13 volg 70.
# Verderop voorbij woning nr.2 gaat de wandeltocht door de Vinkenpeel met een klein stukje ruig pad en men passeert een  diepere greppel, als alternatief kan men ook de weg verder volgen tot kruising met doorgaande weg. Ga verder bij punt 6 4de regel Bij deze kruising……….

Iets voorbij woning nr.2, in flauwe bocht naar rechts van de weg RA, het 1ste pad aan rechterhand inlopen, breed pad met BL bordje “Vinkenpeel”, de wn route wordt verlaten.
In bocht naar rechts van het pad naar een landbouwperceel LA, smal bospad.
Voor landbouwperceel (grasland), bij T-splitsing RA, pad door de bosrand met het grasland aan linkerhand, iets voorbij het grasland buigt het smalle pad naar rechts gaat  licht slingerend verder, voorbij bocht naar links passeert men een diepe greppel en gaat het pad richting de rand van het bos.
6.
Na verlaten van het bos links aanhouden, gras-/onderhouspad met waterloop aan rechterhand, t.h.v perceel grasland aan linkerhand buigt het pad naar rechts en volgt daarna de bosrand aan linkerhand.
Ca. 100m voorbij deze bocht LA, recht bospad.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing RA, verharde weg, de weg volgen tot kruising met doorgaande weg.
Bij deze kruising LA, het fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen, direct daarna rechts aanhouden het brede onverhard pad met BL bordje “Aerlesche Peel” inlopen, iets verder voor bosrand RA, pad met bosrand aan linkerhand, verderop gaat het pad door de bosrand.
Bij 5-sprong met aan rechterhand een privé pad naar woning het 2de pad aan linkerhand inlopen, recht bospad.
T.h.v. bosrand met oude handwijzer, bij T-splitsing RA, brede beukenlaan.
# De Oude Handwijzer staat op een kruispunt van een vijftal eeuwenoude zandwegen. Op militaire topografische kaarten van rond 1850 is deze plaats al vermeld als Oude Handwijzer.
7.
Voor landbouwperceel, bij Y-splitsing RA, breed pad met bosrand aan rechterhand, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg voorbij een boerderij links van het pad, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg die verderop overgaat in een grindpad, wn route.
Voor wit metalen afsluitboom, bij 4-sprong het grindpad met bocht naar links verder volgen, “Jan Berendweg”, kn70 volg 46.
Na ca. 200m LA, breed pad, “Grensweg”, kn46 volg 45.
# Paal Bunthorst tot 1842 slechts een kuil op de grens van Gemert-Oploo. Deze grenspaal is neergezet bij het herstel van alle grenspalen in de peel.
Na ca. 250m RA, wn route, eveneens een breed pad met verderop aan linkerhand stallen.
Ca. 160m voorbij de stallen RA door klaphek, kn45 volg 44, bospad tevens begrazingsgebied.
Na ca. 300m LA, wn route.
Voorbij poel aan rechterhand en met een landbouwperceel aan linkerhand RD, pad aan rechterhand negeren, wn route.
Ruim voorbij het landbouwperceel, bij kruising LA, de wn route wordt verlaten.
8.
Voorbij klaphek, bij T-splitsing RA.
Na ca. 100m RA door draaihekje met BL bordje “Krim”.
Bij T-splitsing LA richting open gebied, verderop in het open gebied volgt het pad een afrastering aan rechterhand.
Voorbij draaihekje met houten poort RA.
Iets voor landbouwperceel aan linkerhand RA, voorbij een bosperceel met veel berken passeert men een klaphek en gaat het pad weer door het begrazingsgebied met iets verder een greppel.
RD, pad aan rechterhand negeren (kan ook als kruising gezien worden), wn route.
Voor open plek aan linkerhand, bij kruising LA, wn route, pad met de open plek aan rechterhand richting houten poort in de verte.
Voorbij klaphek rechts van de poort en picknicktafel, bij T-splitsing RA, breed pad met gescheiden verhard fietspad, de wn route wordt verlaten.
Bij T-splitsing LA, eveneens breed pad met gescheiden verhard fietspad, vervolgens na ca. 30m RA, het pad met houten afsluitboom en BL bordje “Bunthorst” volgen tot kruising voorbij boswachterswoning nr.130 aan rechterhand, zijpaden negeren.
9.
Bij deze kruising LA, het pad volgen breed pad aan rechterhand ca. 60m voorbij kleine woning nr.128 aan rechterhand, overige zijpaden negeren.
Bij dit brede pad RA richting gebouw in de verte, brede laan, kn74 volg 73 (het routepaaltje staat iets verder aan linkerhand), het brede pad ca. 130m volgen tot pad aan rechterhand, smal zijpad met klaphek aan linkerhand negeren.
Bij dit pad RA, wn route, vervolgens na ca. 40m bij splitsing links aanhouden.
Bij 5-sprong het 2e pad aan rechterhand volgen, wn route, vervolgens na ca. 60m bij 4-sprong scherp LA, kn73 volg 48.
Voor klaphek, bij 5-sprong RA, pad door de bosrand, wn route, verderop passeert men twee houten poorten bij doorgang voor vee (als de poorten gesloten zijn deze openen en daarna weer sluiten).
Bij T-splitsing LA, brede laan, wn route, verderop t.h.v. het hoofdgebouw gaat het onverhard pad over in een verharde weg, de weg RD volgen tot het parkeerterrein aan linkerhand, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerterrein voor bezoekers op het terrein van de Bronlaak, Gemertseweg 36, 5841 CE te Oploo. Plan Route

Met de auto

Op het terrein van de Bronlaak is het parkeerterrein voor bezoekers direct na ingang aan rechterhand.

Openbaar vervoer

Enkele keren per werkdag rijdt een buurtbus vanaf station Boxmeer en stopt bij de ingang van de Bronlaak.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Brugje over de Slinkvijver Adrie: Brugje over de Slinkvijver
Theekoepel Adrie: Theekoepel
Peelkanaal met kazematten Adrie: Peelkanaal met kazematten
De Vredepaal Adrie: De Vredepaal
Oude Handwijzer Adrie: Oude Handwijzer
Pad in de Aerlesche Peel Adrie: Pad in de Aerlesche Peel
Woning aan de rand van de Bunthorst Adrie: Woning aan de rand van de Bunthorst
Pad door de Bunthorst Adrie: Pad door de Bunthorst
De Krim Adrie: De Krim

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart naar-de-vinkenpeel.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Winkel Bronlaak, kopje koffie of thee

Gemertseweg 36
5841 CE Oploo
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (1)

  1. Adrie 6 november 2023 om 18:00

    Vandaag 6 november 2023 de wandeltocht gecontroleerd. Alle paden waren prima te belopen ook de twee greppels die men passeert stonden droog. Momenteel kleuren de paden in de vijf bosgebieden die de wandeltocht aandoet heel mooi door het diep rood van het blad van de vele Amerikaanse eiken. Ondanks de storm van een paar dagen geleden hebben deze bomen zo laat in de herfst weinig blad verloren al gaat het nu wel snel. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)