Naar de Ruweeuwsels, Gerwen te Noord-Brabant

13 km Wandelroute Naar de Ruweeuwsels, te Gerwen

Wandeltocht door Stiphoutse Bossen, buurtschap Achterbosch en de Ruweeuwsels. De Stiphoutse Bossen is een bosgebied op de grens van de drie gemeenten Helmond, Laarbeek en de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. De wandeltocht gaat in de Stiphoutse Bossen door de deelgebieden de Molenheide en de Geeneindse Heide. De van oorsprong heidevelden en voormalige stuifzanden zijn in de jaren '20 van de 20e eeuw voornamelijk beplant als productiebos met grove den en diverse sparrensoorten. Inmiddels het gebied omgevormd tot een aantrekkelijk bosgebied met enkele heiderestanten en een aantal vennen. Tijdens de wandeltocht komt men o.a. langs het Witven, Langdaalven, Kulkesven, Kromven (Eiven), Wasven, Kikkerven en de Schapengracht. Het buurtschap Achterbosch bestaat uit een zevental (voormalige) boerderijen, waarvan de meeste met een lange historie. Door de aanleg van het Wilhelminakanaal in het begin van de vorige eeuw is het buurtschap afgesloten van de kern van Lieshout. De brug bij sluis 5 in directe omgeving van het buurtschap is tot tweemaal toe tijdens WOII opgeblazen, in 1940 door de Nederlandse troepen ter verdediging en in 1944 werd de inmiddels herstelde brug wederom opgeblazen, nu door Duitse troepen. Ter hoogte van de sluis ligt het natuurgebied de Ruweeuwsels wat ruw begroeid moerasgebied betekend. Het gebied is oorspronkelijk gebruikt voor populierenteelt, geleidelijk is de populierenaanplant omgevormd tot een meer gevarieerd gemengd bos. Momenteel bestaat het uit broekbos met kleine percelen grasland die leuke doorkijkjes bieden. 71% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 5-11-2019, laatst bijgewerkt op: 9-2-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Bij doorgaande weg en met rug naar het plein en met de oude kerk aan linkerhand LA vertrekken, vervolgens bij 4-sprong RA, “Moorvensedijk”.
Iets voor doorgaande weg RA richting “Helmond”, weg “Ter Warden” parallel aan de doorgaande weg inlopen.
In flauwe bocht naar rechts, voor groen elektriciteitskastje LA, fietspad richting “Helmond”, direct daarna bij kruising met doorgaande weg RD, het fietspad verder volgen.
Na ca. 240m, in flauwe bocht naar links van het fietspad RA de doorgaande weg oversteken, breed onverhard pad, “Mikboomweg”.
Bij kruising LA, onverhard pad met verhard fietspad, “Alvershool”.
Aan einde van het pad de doorgaande weg oversteken en fietspad aan overzijde van de weg met bosrand aan linkerhand volgen.
2.
Na ca. 80m LA, breed pad.
Voor metalen afsluitboom, in bocht naar rechts het 2de pad aan linkerhand inlopen, het bospad met de houten paaltjes ca. 70m volgen tot pad aan rechterhand richting een bankje voor ven (Witven).
Bij dit pad RA, doorlopen tot het bankje, voor het bankje LA, het pad pal naast ven met het ven aan rechterhand volgen.
Voorbij het ven bij 4-sprong rechts aanhouden, de wn route wordt verlaten, direct daarna RD, pad met rood en blauw (wit routebordjes met rood en een blauwe driehoek) routepaaltje aan linkerhand negeren.
Na ca. 25m, iets voorbij een greppel LA richting een grote eik, voorbij de eik bij T-splitsing RA.
Bij kruising RA, het pad volgen tot 5-sprong gescheiden door een metalen afsluitboom.
3.
Bij deze 5-sprong het 1ste pad aan linkerhand inlopen, het pad met oranje (wit routebordje met oranje driehoek) routepaaltje volgen tot kruising met breed pad, zijpad negeren.
Bij deze kruising RD, oranje route, het pad volgen tot T-splitsing.
#Door de vele regen van de laatste tijd staan de paden rond de vennen Langdaalven, Kulkesven en het Kromven volledig onderwater, als tijdelijke omleiding: Bij deze T-splitsing LA, het pad volgen tot kruising met kn2 routepaaltje. Ga verder bij punt 4 4de regel.

Bij deze T-splitsing LA, de oranje route wordt verlaten, direct daarna RA, verderop passeert men aan rechterhand een open plek met ven (Langdaalven).
Voorbij de open plek, bij T-splitsing LA.
Bij 4-sprong met breed pad RD.
Na ca. 150m LA, smal pad richting open plek, verderop in open plek met ven (Kulkesven) het smalle pad rechts van het ven met het ven aan linkerhand volgen, aan overzijde van het ven buigt het pad naar rechts weg van het ven, vervolgens doorlopen tot T-splitsing bij breder pad.
4.
Bij deze T-splitsing LA, direct daarna RA.
Voor open plek met ven (Kromven ook Eiven genoemd) RA, smal pad met het ven aan linkerhand, wn en blauwe route, voorbij het buigt het pad met flauwe bocht naar rechts weg van het ven.
Bij T-splitsing RA, wn en blauwe route.
Bij kruising LA, kn2 volg 1, verderop voor ven (Wasven) buigt het pad naar rechts met het ven aan linkerhand, aan overzijde van het ven buigt het pad naar rechts weg van het ven.
Bij kruising RD, zowel het brede pad als het smalle pad kan gevolgd worden, wn route, de blauwe route wordt verlaten.
Bij kruising RA, blauwe route, de wn route wordt verlaten, pad met verderop aan rechterhand een poel.
5.
Ca. 50m voorbij de poel RA, blauwe route, na verlaten van het bos het pad door linkerzijde van de open plek met ven (Kikkerven staat vaak droog) verder volgen.
Bij 4-sprong LA, breed zandpad richting metalen afsluitboom, de blauwe route wordt verlaten.
Voorbij de metalen afsluitboom, bij 4-sprong RD, het smalle bospad met houten paaltjes en bordje “Opengesteld” inlopen, verderop buigt het pad iets voor een schuurtje naar links.
Bij T-splitsing RA, breed pad.
Na ca. 70m LA, smal pad met houten paaltjes en bordje “Opengesteld” door de bosrand.
Bij 3-sprong met informatiepaneeltje “Schapengracht” rechts aanhouden, pad door de rand van de open plek met langwerpig ven (Schapengracht) aan rechterhand, het pad verder volgen tot T-splitsing voorbij een metalen afsluitboom.
6.
Bij deze T-splitsing LA, breed pad, direct daarna RA door greppel, smal bospad met bordje “Opengesteld”.
Bij 4-sprong RA, het pad volgen tot kruising met in het pad aan overzijde een Gasunie paal.
Bij deze kruising LA, het pad volgen tot kruising, smal zijpad negeren.
Bij deze kruising RA, verderop passeert men aan linkerhand een open plek met ven (staat meestal droog).
Ruim voorbij de open plek, bij kruising LA, wn route, het pad volgen tot 3-sprong met wn routepaaltje en aan linkerhand tussen de bomen door zicht op de open plek.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, wn route.
7.
Iets voor kruising met breder pad RA, wn route, het pad parallel aan het bredere pad inlopen, na ca. 50m buigt het pad met flauwe bocht naar rechts weg van het bredere pad.
Bij kruising met smal pad RD, wn route.
Voorbij houten paaltjes, bij 3-sprong links aanhouden, wn route, direct daarna bij ruime 4-sprong LA, kn85 volg 84, pad door de bosrand.
RD, pad aan rechterhand negeren, wn route.
Voorbij bankje LA, pad met rij paaltjes, vervolgens na ca. 60m bij kruising RA, verderop passeert men aan rechterhand een opvallende heuvel (stuifduin), voorbij deze heuvel het pad verder volgen tot Y-splitsing.
Bij deze Y-splitsing rechts aanhouden, eveneens smal bospad.
Bij 5-sprong RD, het brede pad inlopen, “Roeklaan”, het pad volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, het fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen, let op drukke weg!!!
8.
Voor omheind perceel grasland LA, onverhard fietspad met omheind bosperceel met woning aan linkerhand, verderop voorbij schrikhekken buigt het pad naar rechts en gaat iets verder over in een verharde weg.
Bij 4-sprong RD, grindpad, vervolgens bij Y-splitsing LA, verharde weg, de weg volgen tot bocht naar rechts voor brug over het Wilhelminakanaal, zijweg en fietspad negeren.
In deze bocht links aanhouden, verhard fietspad, kn9 volg 42, vervolgens na ca. 50m eveneens links aanhouden, grindpad, wn route, iets voorbij flauwe bocht naar links met BL bordje “Ruweeuwsels” langs houten afsluitboom het onverhard pad inlopen.
Bij T-splitsing LA, de wn route wordt verlaten.
RD, pad aan rechterhand negeren, het pad buigt met ruime bocht naar rechts om de open plek grasland.
9.
Voorbij de open plek RD, pad aan rechterhand negeren.
Bij 3-sprong tussen drie grote beuken scherp RA, pad met wn routepaaltje.
Bij T-splitsing LA.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing LA, pad met bosrand aan linkerhand, wn route, verderop iets voorbij flauwe bocht naar rechts buigt het pad naar links.
Ruim voorbij deze bocht RD, pad aan linkerhand negeren, kn42 volg 43.
Voor bosrand, bij T-splitsing RA, breed pad met bosrand aan linkerhand, de wn route wordt verlaten, het brede pad dat verderop overgaat in een verharde weg volgen tot T-splitsing voor “Heyde Hoeve” nr.15, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing LA.
Bij ruime 4-sprong RD, “De Huikert”, de weg volgen tot twee gebouwen van “Het Huysven” nr.35 aan rechterhand, zijpaden negeren, t.h.v. inrit naar de gebouwen niet het verhard voetpad rechts van haag inlopen maar de weg blijven volgen.
10.
Iets voorbij deze gebouwen, direct na klein perceel grasland aan linkerhand LA, het smalle onverhard pad door de rand van de bosschages inlopen, het pad buigt naar rechts.
RD, smal pad aan linkerhand negeren, doorlopen tot smal grindpad voor begraafplaats.
Bij dit grindpad LA, vervolgens aan einde van het grindpad rechts aanhouden, verharde weg, “Wout van de Waterlaan”, de weg volgen tot 4-sprong voorbij klein speelveldje aan linkerhand met voor het speelveldje een parkeerstrook, zijwegen aan linkerhand negeren.
Bij deze 4-sprong RD, “Ter Mehr”, verderop buigt de weg naar rechts.
Bij kruising LA richting de kerk, “De Huikert”.
Voor de oude kerk, bij T-splitsing RA, direct daarna LA, “Heuvel”, de weg volgen tot plein aan linkerhand, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf.
BL = Brabants Landschap.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Plein naast de Oude Sint-Clemenskerk, Heuvel 23, 5674 RR te Gerwen. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het plein aan de Heuvel naast de Oude Sint-Clemenskerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Kerkakkers, Nuenen. Aanlooproute: Ga noordoostelijke op Smits van Oyenlaan richting Kerkakkers. Sla linksaf naar de Kerkakkers. Sla rechtsaf naar de Heuvel. Flauwe bocht naar links om op de Heuvel te blijven. Aan linkerhand is het plein, het startpunt.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Kulkesven Adrie: Kulkesven
Pad door de Geeneindse Heide Adrie: Pad door de Geeneindse Heide
Open plek met Kikkerven Adrie: Open plek met Kikkerven
Pad door Geeneindse Heide Adrie: Pad door Geeneindse Heide
Kromven Adrie: Kromven
Kromven maar nu in een ander seizoen Adrie: Kromven maar nu in een ander seizoen
Boerderij in buurtschap Achterbosch Adrie: Boerderij in buurtschap Achterbosch
Wilhelminakanaal, sluis V Adrie: Wilhelminakanaal, sluis V
Wilhelminakanaal, brug bij sluis V Adrie: Wilhelminakanaal, brug bij sluis V
Pad door de Ruweeuwsels Adrie: Pad door de Ruweeuwsels
Oude Sint-Clemenskerk Adrie: Oude Sint-Clemenskerk

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart naar-de-ruweeuwsels.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats GerwenErvaringen van wandelaars (12)

 1. Adrie 9 februari 2024 om 15:47

  Recent zijn in de Stiphoutse Bossen diverse paden opgeheven, de wandeltocht is hierop aangepast. Ook staan de bospercelen rond het Langdaalven, het Kulkesven en het Kromven volledig blank. In de routebeschrijving is een tijdelijke omleiding beschreven zie ook de oranje lijn op de Google Maps kaart

  Reageren
 2. Adrie 20 januari 2023 om 17:31

  Gisteren 19 januari 2023 met een dun laagje sneeuw en later zelfs de zon er even bij de wandeltocht gecontroleerd. Op twee plaatsen de wandeltocht iets gewijzigd, bij het Wasven gaat de wandeltocht nu over een smal pad aan de andere zijde van het ven en een wat langer pad langs de bosrand vervangen door smalle paden door het bos met langs het pad een opvallende beboste stuifduin. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Mark 21 maart 2022 om 15:12

  Met dit heerlijke lenteweer vandaag deze mooie tocht gelopen. Mijn aanlooproute was vanuit Stiphout. Daadwerkelijke startpunt was hiermee de Wiebiegenhof vlak voor punt 6. Hier de route ook weer verlaten.
  In de Ruweeuwsels bloeit op dit moment de bosanemoon volop!

  Reageren
 4. Adrie 20 januari 2022 om 15:12

  Gisteren 19 januari 2022 de wandeltocht gecontroleerd. Geen grote veranderingen gezien. De routebeschrijving is bijgewerkt en weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Karin en Coen 31 januari 2021 om 23:55

  Vandaag onze eerste route gelopen van deze site. We hebben er van genoten.
  Mooie afwisselende route.
  Normaal doen we aan geocaching, maar dit is ons goed bevallen.

  Reageren
 6. Yvonne 31 januari 2021 om 19:56

  Prachtige wandeling, route is zeer duidelijk tot in detail beschreven; wel goed opletten. Maar met GPS is het een stuk makkelijker natuurlijk.

  Reageren
 7. Eric 10 januari 2021 om 18:08

  Mooie route. Erg jammer dar hier erg veel zoeken on de Just route te vinden had beter geweest om deze route uit gezet was met routepijlen
  Mu steeds op je GPS te kijken..

  Reageren
 8. Patriek 28 december 2020 om 19:36

  Mooie wandeling op een mooie dag, Adrie! Herinneringen aan je site stelden zeker niet teleur. Bij een volgende wandeling zoeken we er zeker een van deze site, ook verder van huis.
  Patriek en Mirjan

  Reageren
 9. Margriet 28 november 2020 om 16:33

  De wandeling gelopen met de gps, wat is dat toch een fijne uitvinding! Mooie wandeling langs vennen die bijna allemaal droog stonden. Heerlijk beschut in het bos en door wat open veld.

  Reageren
 10. Adrie 17 augustus 2020 om 14:11

  Op 12 augustus 2020 de wandelroute gecontroleerd. De routebeschrijving op enkele puntjes wat aangescherpt. Veel wandelplezier!

  Reageren
 11. Edward 5 januari 2020 om 20:51

  Prachtige wandeling. Absoluut de moeite waard.

  Reageren
 12. peter van alphen 8 november 2019 om 21:24

  Mooie wandeling. Peter en Erna

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)