Naar de Mosbulten, Lieshout te Noord-Brabant

16 km Wandelroute Naar de Mosbulten, te Lieshout

Wandeltocht door het buitengebied van Lieshout o.a. door enkele kleine natuurgebieden zoals het Moorselen, het Keelgras, de Mosbulten, de Ruweeuwsels en de rand van Molenheide. Verder gaat de wandeltocht door de buurtschappen Olen en Achterbosch met enkele authentieke boerderijen en langs het Wilhelminakanaal. Het Moorselen is een klein natuurgebied dat bestaat uit een zestal natte graslanden, omzoomd door sloten en wilgenbosjes. In het gebied liggen enkele amfibiepoelen. Het Keelgras was een moerassig gebied dat later gebruikt werd voor vuilstort. De voormalige afvalstortplaats is afgedekt en sindsdien beplant met loofhout en rijk aan vogels. Op de heuvel staat een uitkijktoren met mooi uitzicht over de omgeving. De Mosbulten is een waterrijk natuurgebiedje met aan de rand een vogelkijkscherm. Het is aan het einde van de 20e eeuw ten behoeve van natuurontwikkeling gecreëerd ter compensatie van de aanleg van de A50, twee oorspronkelijke vennen zijn toen hersteld. Het is een zeer aantrekkelijk gebied geworden, inmiddels zijn er weer enkele zeldzame planten waargenomen. De Ruweeuwsels wat ruw begroeid moerasgebied betekend, is een gebied dat oorspronkelijk gebruikt voor populierenteelt, geleidelijk is de populierenaanplant omgevormd tot een meer gevarieerd gemengd bos. Momenteel bestaat het uit broekbos met kleine percelen grasland die leuke doorkijkjes bieden. Aan het begin als bezienswaardigheid molen de Vogelenzang en aan het einde molen de Leest. Al met al een wandeltocht met diverse bezienswaardigheden voor de liefhebber van open landschappen, 77% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 18-2-2021, laatst bijgewerkt op: 20-1-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de kiosk en aan linkerhand het voormalige gemeentehuis de smalle weg “Kerkhofpad” richting begraafplaats inlopen rechts van woning nr.13, rechts van de smalle weg staat borstbeeld van “Martien Coppens”, de smalle weg volgen tot ingang van de begraafplaats.
Voor ingang begraafplaats RA, direct daarna LA, verhard voetpad met de begraafplaats aan linkerhand.
Aan einde van het voetpad, bij Y-splitsing LA, verharde weg, de weg “Floreffestraat” volgen tot kruising met de “Burg. Mostermanslaan”, zijwegen negeren.
Bij deze kruising RD, iets verder rechts aanhouden, vervolgens bij Y-splitsing RA.
Bij Y-splitsing RA, wn route.
RD, “Vogelenzang”, weg aan rechterhand negeren, vervolgens voorbij woonboerderij nr.30 LA, smal grindpad, wn route, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
2.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, wn route.
Bij kruising LA, “Molendreef”, verhard fietspad, wn route.
Voorbij molen, bij 4-sprong LA, breed onverhard pad, “Citadelsteeg”, kn26 volg 25.
# Molen de Vogelenzang is een 1819 gebouwde korenmolen.
Doorgaande pad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, kn25 volg 24.
In bocht naar links van het doorgaande pad RA, pad met betonnen blokken als verkeerssluis, wn route, het pad met verderop kn24 volg 97 en een bankje volgen tot kruising met  verharde weg, gras-/onderhoudspaden negeren.
Bij deze kruising RD, onverhard pad met metalen afsluitboom, wn route.
Voor informatiepaneel “Pionieren door de eeuwen heen” LA het stijgend pad inlopen met op de heuvel een uitkijktoren, de wn route wordt verlaten, let op bij het beklimmen van de uitkijktoren, beperkte hoogte tot plateau en de grote afstand tussen de treden, voorbij de uitkijktoren het smalle pad over de heuvel verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
3.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg.
Bij kruising RA, “Broeksteeg 2-4-7”, de weg volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, breed grindpad.
Na ca. 70m LA, gras-/onderhoudspad met waterloop aan linkerhand, wn route.
Bij pad met aan beide zijde bomen RA, onverhard pad met bankje, wn route.
Bij kruising RD, “Stekkermortel”, verharde weg, kn21 volg 81.
T.h.v. woning nr.6 LA, breed grindpad, wn route.
Voor bosrand RA, pad met bosrand aan linkerhand, kn81 volg 20.
Het pad volgen tot 3de bospad aan linkerhand, pad met paaltjes en picknicktafel t.h.v. grote ronde silo met kap.
Bij dit pad LA, de wn route wordt verlaten, vervolgens RD, ATB pad aan linkerhand negeren.
4.
T.h.v. betonnen put PP022 RD, pad aan linkerhand negeren.
Bij T-splitsing RA, iets verder open plek grasland aan linkerhand, het pad verder volgen tot klaphek aan linkerhand direct na bosschages.
LA door het klaphek, grasland inlopen richting doorgang aan overzijde, t.h.v. van de doorgang passeert men aan linkerhand een poel en bankje, voorbij de poel naar het klaphek aan de overzijde lopen, via dit klaphek het grasland verlaten.
Na verlaten van het grasland, bij T-splitsing LA, onverhard pad.
Bij kruising RD, verderop gaat het onverharde pad over een verharde weg.
Ruim voor flauwe bocht naar rechts van de weg RA het parkeerterreintje “Haverven” met informatiepaneel “Mosbulten” oplopen, via klaphek het begrazingsgebied inlopen, voor het ven buigt het gras-pad naar rechts met het ven aan linkerhand, let op de oranje-rode routemarkeringen, ruim voorbij de bocht naar links gaat het pad door bosschages, verderop  via een klaphek het begrazingsgebied verlaten.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, verharde weg.
5.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “Olen”, wn route, de weg volgen tot 3-sprong, zijpad negeren.
Bij deze 3-sprong LA, direct daarna links aanhouden het onverhard pad “Weverse Heiweg” met woning nr.38 aan rechterhand inlopen, kn12 volg 11.
RD, pad aan linkerhand negeren, pad met brede waterloop aan linkerhand, de wn route wordt verlaten.
Bij T-splitsing RA, pad met brede waterloop aan rechterhand.
Bij kruising RD, pad met langwerpige plas aan rechterhand.
Voor kanaal, bij T-splitsing LA, pad met kanaal aan rechterhand.
Bij 5-sprong RA de brug over, verharde weg, “Sluisweg”, kn29 volg 9, aan overzijde van het kanaal, in bocht naar links van de weg RA, verhard fietspad, kn9 volg 42, vervolgens na ca. 50m links aanhouden, grindpad, wn route, iets voorbij flauwe bocht naar links met BL bordje “Ruweeuwsels” langs houten afsluitboom en het (gras)pad volgen.
6.
Bij T-splitsing RA, wn route.
Na ca. 70m LA, wn route, iets verder grasland aan rechterhand.
Tussen drie grote beuken, bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route.
Bij T-splitsing LA, pad met bosrand aan linkerhand, kn42 volg 43.
Voor bosrand, bij T-splitsing LA, breed bospad, wn route.
RD, “Eksterlaan”, pad aan rechterhand negeren, kn43 volg 83, het pad verder volgen tot kruising voorbij een landbouwperceel aan linkerhand.
Bij deze kruising LA, pad met bosrand aan rechterhand, de wn route wordt verlaten, verderop gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
Bij T-splitsing RA.
Na ca. 150m, voor flauwe bocht naar links van de weg RA, grindpad.
7.
Bij 4-sprong RD, verharde weg, “Eksterlaan 1-3”, voorbij woning gaat de verharde weg over in een onverhard pad, iets verder t.h.v. inrit nr.3 buigt het pad naar links, pad met schrikhekken door de bosrand met omheining aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, fietspad langs doorgaande weg “Molenheide”.
Iets voor bushalte aan rechterzijde van de weg, t.h.v. inrit nr. 2 en 4 LA de doorgaande weg oversteken, let op drukke weg!!!, breed grindpad, “Roeklaan”, het pad volgen tot 5-sprong bij “Reigerlaan”, zijpad en zijweg negeren.
Bij deze 5-sprong schuin naar links het 2de pad aan linkerhand inlopen, smal bospad met de vier houten paaltjes.
Na ca. 170m links aanhouden, iets verder passeert men aan linkerhand een opvallend heuveltje, het pad verder volgen tot kruising.
Bij deze kruising LA richting bosrand.
T.h.v. de bosrand, bij T-splitsing RA, het pad met bankje gaat iets verder weer door het bos.
8.
RD, pad aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 60m bij 3-sprong links aanhouden, pad met iets verder op enige afstand stallen aan rechterhand, kn85 volg 86.
Bij 3-sprong LA, verharde weg, kn86 volg 87, verderop buigt de weg naar links.
Ca. 360m voorbij deze bocht RA, het fietspad oplopen, iets verder bij kruising met doorgaande weg RD, let op drukke weg!!!, het fietspad verder volgen, wn route.
Het fietspad met ruime bocht naar rechts verder volgen, weg aan linkerhand negeren, kn87 volg 23.
LA de brug over, kn23 volg 22, aan overzijde van het kanaal RA, het verhard voetpad rechts van de “Molenstraat” volgen, wn route.
Iets voorbij kombord “Lieshout” RA, breed grindpad richting “Boekweit transport”, kn22 volg 37, het pad buigt naar links.
Voor 1ste woning LA, verhard voetpad, de wn route wordt verlaten, iets verder gaat het voetpad over in een verharde weg.
Bij T-splitsing RA, de weg met molen aan linkerhand volgen tot de kiosk, het startpunt.
# Molen de Leest is een bergkorenmolen gebouwd in 1899.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje genummerde met richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

De kiosk aan de Heuvel in het centrum, Heuvel, 5737 BX te Lieshout. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan aan de Heuvel, er zijn beperkte parkeerplaatsen.

Openbaar vervoer

Bushalte Bavaria, Lieshout. Aanlooproute: Ga zuidwestelijke op Beekseweg/N615. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Provinciale Weg. Neem 1ste straat linksaf, Ribbiusstraat, vervolgens de weg volgen tot de kiosk, het startpunt.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Molen de Vogelenzang Adrie: Molen de Vogelenzang
Uitkijktoren in het Keelgras Adrie: Uitkijktoren in het Keelgras
Beboste heuvel bij het Keelgras Adrie: Beboste heuvel bij het Keelgras
Poel in het waterwingebied Adrie: Poel in het waterwingebied
De Mosbulten Adrie: De Mosbulten
Wilhelminakanaal met in de verte een brug Adrie: Wilhelminakanaal met in de verte een brug
Helena hoeve Adrie: Helena hoeve
Brug bij het buurtschap Achterbosch Adrie: Brug bij het buurtschap Achterbosch
Boerderij bij buurtschap Achterbosch Adrie: Boerderij bij buurtschap Achterbosch
De Ruweeuwsels Adrie: De Ruweeuwsels
Molen de Leest Adrie: Molen de Leest

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart naar-de-mosbulten.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In plaats LieshoutErvaringen van wandelaars (3)

 1. Adrie 12 augustus 2022 om 17:43

  Vandaag met de vooruitzichten dat het een warme dag gaat worden in de vroege uurtjes de wandeltocht gecontroleerd. De droogte is goed merkbaar het grote ven in de Mosbulten staat nagenoeg droog. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Ad,Cor & Nellie 2 april 2021 om 11:31

  Deze wandeling 31-03-2021 gelopen weer een mooie wandeling zeer goed beschreven landelijk en ook een beetje bossen nu speelde het weer ook een zeer belangrijke rol zeer zonnig 24 graden en windstil
  Onze complimenten voor het uitzetten !

  Reageren
 3. Lennard 27 februari 2021 om 13:11

  Gisteren gelopen met lekker zonnig weer. Leuke tocht!

  Jammer genoeg is de toegang tot de uitkijktoren op de voormalige stortplaats op een redelijk permanente manier dicht gemaakt.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)