Naar de Laurabossen, Weert te Limburg

17 km Wandelroute Naar de Laurabossen, te Weert

Wandeltocht door het recreatie-/natuurgebied De IJzeren Man, langs de Kruispeel en door de Laurabossen. Ook gaat de wandeltocht door de rand van de Kruispeel en Achterbroek een heidegebied dat tevens militairoefenterrein is. De IJzeren Man is een vennenrijk bosgebied met vooral in de omgeving van het Natuur en Milieucentrum allerlei activiteiten zoals een klimbos, kinderboerderij e.d. In De IJzeren Man gaat de wandeltocht langs de mooi gelegen vennen de Kleine IJzeren Man, het Zwanenven, het Geurtsven en het Eendenven. Aan de rand van het bos is een zandwinningsgebied dat bestaat uit twee grote waterplassen waarvan een deel van de grootste waterplas inmiddels ingericht is als zwemplas Het Blauwe Meertje, vanuit een heuvel aan de rand van het zandwinningsgebied heeft men een mooi uitzicht over omgeving en de waterplassen De Kruispeel is een restant van een uitgestrekt heide- en moerassenlandschap, De Laurabossen danken hun naam aan de Lauramijn in Zuid-Limburg (NL). In de Laurabossen staan dan ook grote stukken bos met grove dennen, dergelijke dennen werden gebruikt voor de onderstutting van mijngangen. Nu wordt het bos geleidelijk omgevormd tot een gevarieerd eiken-/berkenbos. 85% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 11-11-2020, laatst bijgewerkt op: 20-5-2024

Routebeschrijving

Opmerking vooraf:
De wandeltocht gaat bij het struin gedeelte door een begrazingsgebied met taurossen, belangrijk is om voldoende afstand houden. Komt men tijdens de wandeltocht de runderen tegen en men heeft niet de mogelijkheid om er met een ruime boog omheen te lopen loop terug en volg het gedeelte:  Over verhard fietspad.
Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar ingang van het “Natuur en Milieucentrum De IJzeren Man” LA vertrekken, het grindpad links van de metalen zuil met bord “Kempen Broek –De IJzeren Man” inlopen, ww54 volg bv, het pad volgen tot 4-sprong voorbij gebouwen aan linkerhand.
Bij deze 4-sprong RD, onverhard pad, bv route, iets verder kan men ook over het knuppelbrugje aan rechterhand verderop komen het pad en het knuppelbrugje weer samen.
Voorbij 2de ven aan linkerhand RD, pad aan linkerhand negeren, bv route, vervolgens bij 4-sprong rechts aanhouden richting open plek (stuifzand), bv route.
Voor de open plek, bij 4-sprong iets links aanhouden het pad links van begroeide lage heuvel aan linkerzijde van de open plek inlopen met verderop een bankje aan rechterhand, de bv route wordt verlaten, het pad volgen tot 3-sprong met aan linkerhand een brugje.
2.
Bij deze 3-sprong links aanhouden het brugje over, aan overzijde bij 4-sprong RA, ww61 volg oc, het grindpad met waterloop aan rechterhand en voorbij het zintuigen parkje aan linkerhand ww53 volg oc volgen tot 4-sprong op een brugje, zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong RA, onverhard pad met iets verder een ven aan linkerhand, ww52 volg oc.
Iets voor verlaten van het bos, bij 4-sprong met aan rechterhand een brugje LA, oc route, iets verder bij splitsing links aanhouden, pad met het ven aan linkerhand, oc route.
Bij 3-sprong links aanhouden, de oc route wordt tijdelijk verlaten, iets voorbij waterloop RA door open strook, vervolgens voor bosrand, bij Y-splitsing rechts aanhouden, pad met half open plek aan rechterhand, oc route.
Bijna aan einde van de half open plek, voor bocht naar rechts, bij 4-sprong LA, in het pad aan rechterhand staat een bankje aan oever van een ven, oc route, het pad volgen tot T-splitsing voorbij een brugje.
3.
Bij deze T-splitsing RA, oc route, het bredere pad met waterloop aan rechterhand volgen tot kruising voor een wit metalen afsluitboom en aan rechterhand een brugje, iets voor verharde weg.
Bij deze kruising LA, smal pad door bosrand, ww50 de oc route wordt verlaten.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing RA, breed pad met verhard fietspad, vervolgens bij kruising met doorgaande weg RD, “Voorhoeveweg”, de verharde weg volgen tot T-splitsing voor woning verderop.
Bij deze T-splitsing RA, vervolgens na ca. 70m voor metalen poort en aan rechterhand een klaphek LA, iets verder buigt de weg naar rechts, voor de grote waterplas buigt de weg naar links en gaat over in een breed grindpad met de waterplas aan rechterhand, verderop buigt het grindpad rechts.
4.
Ca. 200m voorbij deze bocht RD, pad met houten afsluitboom en NM bordje richting heuvel aan linkerhand negeren, het pad verder volgen tot T-splitsing voor het kanaal voor de T-splitsing splitst het pad beide paden kunnen gevolgd worden.
Bij deze T-splitsing LA, de verharde weg met kanaal aan rechterhand ca. 1km volgen tot grindpad “Vetpeelweg” aan linkerhand ca. 300m voorbij een uitkijkplateau over de Kruispeel aan linkerhand.
Bij dit pad LA, “Vetpeelweg”, het grindpad dat verderop overgaat in een onverhard pad volgen tot breed zandpad met veerooster aan rechterhand ca. 200m voorbij witte woning nr.1.
Bij dit pad RA, het brede zandpad door de rand van het militair oefenterrein volgen tot bocht naar links.
In deze bocht rechts aanhouden, direct daarna het pad met flauwe bocht naar links verder volgen, klaphek met NM bordje aan rechterhand negeren, verderop buigt het pad naar links.
Direct deze na bocht RA door klaphek, voorbij het klaphek, bij T-splitsing LA, pad met afrastering aan linkerhand.
5.
Na ca. 70m RA, het pad volgen tot T-splitsing met iets voor de T-splitsing een bankje en ww45 volg gr, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, gr route.
Na ca. 160m RA, smaller bospad, gr route.
Bij kruising LA, ww42 de gr route wordt verlaten.
Bij kruising RD door klaphek, pad door begrazingsgebied met exmoor pony’s .
Bij kruising met aan rechterhand een klaphek RD, bv route, ruim voorbij informatiepaneeltje “Noodvelling” buigt het pad naar rechts, bv route, ca. 70m voorbij deze bocht passeert men een klaphek, voorbij het klaphek buigt het pad naar links, het pad verder volgen tot 3-sprong bij verhard fietspad.
6.
#Bij deze 3-sprong heeft men de keuze uit:  A: Over verhard fietspad of B: Struin door begrazingsgebied.
# Over verhard fietspad: Bij deze 3-sprong links aanhouden, de bv route wordt verlaten, het fietspad volgen tot pad met klaphek aan linkerhand direct na een bankje iets voorbij flauwe bocht naar rechts.
Bij dit pad LA door het klaphek, bospad, bv route, verderop na ca. 350m buigt het pad t.h.v. informatiepaneeltje “De oudste bomen” naar links, bv route. Ga verder bij punt 7 1ste regel.
# B: Struin door begrazingsgebied: Bij deze 3-sprong RA, verhard fietspad, bv route.
In bocht naar rechts van het fietspad LA naar het metalen draaihekje aan linkerhand lopen, door het draaihekje en het gras-pad met aan beide zijde bomen door het begrazingsgebied volgen, bv route, voorbij volgend draaihekje RD het gras-pad tussen de bomen verder volgen, bv route, verderop voorbij een klaphek verlaat men het begrazingsgebied.
Ca. 70m voorbij het klaphek LA, pad met metalen afsluitboom, bv route.
Bij T-splitsing RA, verhard fietspad, direct daarna voorbij bankje LA door klaphek, bospad, bv route, na ca. 350m buigt het pad t.h.v. het informatiepaneeltje “De oudste bomen” naar links, bv route. Ga verder bij punt 7 1ste regel.
7.
Bij T-splitsing RA, bv route.
Voorbij bankje, bij Y-splitsing RA, de bv route wordt verlaten, vervolgens na ca. 30m RD, pad met bordje “Militair oefenterrein” aan linkerhand negeren, het pad met greppel aan linkerhand richting houten poort met klaphek in de verte volgen.
RD door het klaphek, verhard fietspad, fietspad aan rechterhand negeren.
In bocht naar links van het fietspad LA door klaphek, direct daarna voor waarschuwingsbord, bij 3-sprong RA, pad door rand militairoefenterrein met afrastering aan rechterhand.
Pad met bocht naar links verder volgen, klaphek aan rechterhand negeren.
Iets voorbij bocht naar rechts van het pad RD, pad met waarschuwingsbord aan linkerhand negeren, verderop buigt het pad naar links.
Iets voorbij bocht naar rechts met waarschuwingsbord, bij kruising met aan rechterhand een klaphek met veerrooster LA, rd route.
8.
In het bos, bij kruising RA, ww250 volg rd.
Bij kruising RD, rd route, het pad met veerooster dat verderop langs de bosrand naar links buigt volgen tot 4-sprong van brede paden, zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong RA, breed pad, ww249 volg rd, t.h.v. ingang naar het golfterrein gaat het onverharde pad over in een verharde weg met aan linkerhand de “St. Jozefhoeve”.
Bij T-splitsing LA, “Diesterbaan”, ww248 volg rd, de weg volgen tot bosperceel aan rechterhand.
Voor het bosperceel RA, onverhard pad met bosrand aan linkerhand, rd route.
RD, bospad aan linkerhand negeren, ww247 volg rd, verderop buigt het pad naar links en gaat iets voorbij deze bocht door de rand van een klein bosperceel met het bosperceel aan linkerhand.
Voorbij het bosperceel, bij kruising RD, ww252 de rd route wordt verlaten.
9.
Ca. 120m voorbij landbouwperceel aan rechterhand, bij kruising LA, rd route.
Bij kruising met verharde weg RD, de rd route wordt verlaten.
Voorbij omheind bosperceel aan linkerhand met woning, bij T-splitsing LA.
T.h.v. de inrit van woning gaat het onverharde pad over in een verharde weg, iets verder bij kruising RA, onverhard pad, lw route.
Ruim voorbij landbouwperceel aan rechterhand, bij T-splitsing LA, lw route, verderop buigt het pad met flauwe bocht naar rechts richting verharde weg.
Aan einde van het pad, bij Y-splitsing RA, lw route, de verharde weg volgen tot kruising direct na woning nr.8.
Bij deze kruising LA, breed grindpad, “Dijkerstraat”, kn244 volg pv en lw.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, verharde weg, pv en lw route.
10.
Na ca. 90m RA richting “Wega”, “Kruisbergenweg”, pv en lw route, iets verder RD smal pad aan rechterhand negeren, ww65 volg pv en oc, verderop gaat de smalle weg over in een grindpad, t.h.v. de ingang van natuurkampeerterrein “Wega” buigt het pad naar links.
Direct na deze bocht het pad met bocht naar rechts verder volgen, doodlopend pad aan linkerhand negeren, pv en oc route.
Voorbij landbouwperceel aan rechterhand RA, ww245 volg oc, pad door bosschages.
Bij kruising met pad en grind-/fietspad RD, oc route, direct daarna LA, smal pad met waterloop aan rechterhand, oc route.
Bij kruising RA, breed pad met aan beide zijde omheinde percelen van een kinderboerderij, de oc route wordt verlaten.
Voorbij de omheinde percelen, in bocht naar rechts bij 4-sprong RD (het 2de pad aan linkerhand inlopen), bospad met bordje “Toegangsregels”.
11.
Bij 4-sprong met twee bankjes RA, pad met klimbos aan rechterhand, het pad volgen tot T-splitsing voor trimtoestel 8 “Wandelbruglopen”.
Bij deze T-splitsing LA, direct daarna bij kruising RD richting brugje.
Voor het brugje, bij 3-sprong rechts aanhouden, bv route, het pad met iets verder aan rechterhand trimtoestel 10 “Buikspieroefening” volgen tot 3-sprong met ven aan linkerhand.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, pad met het ven aan linkerhand, bv route.
Bij splitsing links aanhouden de kleine stuw over, bv route, vervolgens iets voorbij de stuw, bij kruising LA, bv route, het grindpad met verderop een brugje volgen tot 4-sprong iets voorbij een brugje aan rechterhand.
Bij deze 4-sprong RA, bv route, het grindpad langs omheind terrein met gebouwen volgen tot parkeerterrein met aan rechterhand het Natuur en Milieucentrum, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
NM = Natuurmonumenten
Wandelnetwerk:
ww = wandelwisselnummer vergelijkbaar met een knooppuntnummers. De gekleurde symbolen rd= rode driehoek, oc = oranje cirkel, bv = blauwe vierhoek, pv = paarse vierhoek en lw = lange afstandspad met gekleurde libelle geven de richting aan.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, 6006 SN te Weert. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op de grote parkeerplaats bij het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man.

Openbaar vervoer

Bushalte Geurtsvenweg.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Stuifzandgebiedje Adrie: Stuifzandgebiedje
Waterpomp in zintuigenpark Adrie: Waterpomp in zintuigenpark
Viersprong op een brugje Adrie: Viersprong op een brugje
Eendenven Adrie: Eendenven
Zandwinning Adrie: Zandwinning
Uitkijkplateau over Kruispeel Adrie: Uitkijkplateau over Kruispeel
Pad door de Laurabossen Adrie: Pad door de Laurabossen
Militair oefenterrein Adrie: Militair oefenterrein
Taurossen Adrie: Taurossen
Militair oefenterrein, vergezicht Adrie: Militair oefenterrein, vergezicht
Kleine IJzerenman Adrie: Kleine IJzerenman

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart naar-de-laurabossen.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de omgeving van Natuur- en Milieucentrum De IJzeren ManGolf- en Countryclub Crossmoor

Laurabosweg 8
6006 VR Weert
Bezoek website

Restaurant Schuttershoeve op ca. 200m

Grotesteeg 10
6006 TE Weert
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (7)

 1. Adrie 7 januari 2024 om 19:04

  Vandaag 7 januari 2024 op een grijze dag de wandeltocht gecontroleerd. Op een paar korte stukjes waren de paden nog wat drassig maar vormde geen probleem. Momenteel staat het uitkijkplateau BuitenBeeld van Natuurmonumenten aan de rand van de Kettingdijk. In de omgeving van het uitkijkplateau zijn vorig jaar werkzaamheden geweest. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Lara Loopt 8 maart 2022 om 20:19

  Toproute! Dit rondje heeft bijna alles. Bezoekerscentrum, knuppelbruggen, vennen, meertjes, bruggetjes, dennebossen, loofbossen, heidevelden, slootjes, kanaal, grintgaten, broekbossen, moeras, (zeldzame) watervogels, kangoeroes, flamingo’s, groot vee, klein vee, beverporen, fitnesstoestellen en horeca. Hoef ik denk ik niet te zeggen dat dit een afwisselend rondje was. Restaurant Schuttershoeve is maandag en dinsdag gesloten. Golfbaan Crossmoor is wel elke dag open. Wandelaars en honden zijn welkom.

  Reageren
 3. Hans van Hooff 16 december 2021 om 19:35

  Dankjewel voor de mooie wandeling in dit prachtig gebied. Ik had erg veel geluk met het mooie weer.
  Ik ben blij met de gpx bestanden want het lopen met een gps vind ik erg ontspannend
  Adri hartelijk dank

  Reageren
 4. Adrie 21 november 2021 om 18:21

  Vandaag 21 november 2021 de wandeltocht gecontroleerd. Geen grote veranderingen gezien, de routebeschrijving is op enkele puntjes wat aangepast en weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Petra 18 april 2021 om 16:13

  Wat een mooie route, prachtig !! Voor herhaling vatbaar, mooi gebied. Dank je Adrie.

  Reageren
 6. Hans en Rianne Vogels 5 december 2020 om 18:20

  Vandaag gelopen. Mooie afwisselende wandeling. Twee suggesties.

  2.In open strook door het bos, bij T-splitsing RA.

  Ik zou het iets aanvullen: Bij Y-splitsing links aanhouden naar de open strook door het bos, bij T-splitsing RA.

  11. Voor het brugje, bij 3-sprong rechts aanhouden, bv route, iets verder passeert men aan linkerhand trimtoestel 10 “Buikspieroefening”.

  Aangezien je hier rechtdoor richting volgende aanwijzing loopt passeer je het trimtoestel 10 aan de rechterhand. Doe je dat niet dan moet je bij de eerste kruising linksaf en de tweede kruising rechtdoor om langs het ven af te lopen.

  Reageren
  1. Adrie 5 december 2020 om 18:53

   Hans en Rianne Vogels bedankt voor het verbetervoorstel! Ik heb de beide voorstellen overgenomen. Ik kan mij nu niet precies herinneren of het trimtoestel links of rechts van het pad stond. Uit de reactie kan ik opmaken dat de overige aanwijzingen klopte waaruit ik kan concluderen dat ik op dat punt een foutje gemaakt heb.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)