Naar de Kildonkse molen, Veghel te Noord-Brabant

13 km Wandelroute Naar de Kildonkse molen, te Veghel

Wandeltocht met drie gezichten, het eerste deel gaat in Veghel door het centrum en een leuk wandelgebied het Geerbosch, het tweede deel over rustige weggetjes door landbouwgebied en als laatste in het beekdal van de Aa door landgoed Zwanenburg en dichter bij Veghel door de Aa-Broeken. Op diverse plaatsen in Veghel wordt men herinnert aan de Tweede Wereldoorlog zoals plaquettes en het Airborne-monument in omgeving van Villa Klondike, het voormalig hoofdkwartier van 101st Airborne Division. De plaats speelde in 1944 een belangrijke rol aan het begin van Operatie Market Garden door zijn strategische ligging. Zo moesten in Veghel de strategische bruggen over de Zuid-Willemsvaart en de Aa veroverd worden. Ook lagen er twee spoorbruggen van de spoorlijn Boxtel - Wesel ook wel het Duits Lijntje genoemd, zowel het terrein van het voormalige station als een spoorburg worden bezocht tijdens de wandeltocht. Huize Zwanenburg op het gelijknamige landgoed is het enige dat nog over is van de zes middeleeuwse versterkte huizen die Dinther eens rijk was en stamt uit de 14e eeuw. In 2008 is er op het landgoed een natuurstrook aangelegd en de molenloop (een oude meander van de Aa) hersteld om de Kildonkse Molen weer van water te kunnen voorzien. De Kilsdonkse Molen is een unieke combinatie van een watervlucht-korenmolen en een water gedreven oliemolen. De molen is al heel erg oud, reeds in 1433 werd de watermolen genoemd. Aan het einde van de wandeltocht heeft men de keuze door de Aa-broeken of de Aa verder volgen. De Aa-broeken vormen een overblijfsel van het voormalige beekdallandschap van de Aa. Het gebied bestaat uit graslanden, afgewisseld door houtsingels, vochtige loof- en broekbosjes. Wel rekening houden dat de paden in de Aa-Broeken in de wat nattere jaargetijden drassig kunnen zijn. 45% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Willy Timmermans op: 15-6-2020

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Het parkeerterrein achter de begraafplaats RA verlaten, “Hoogstraat” het straatnaambordje passeert men verderop, de weg volgen tot plein “Markt” aan linkerhand met in het verlengde van het plein de kerk, zijwegen negeren, iets voor het plein passeert men rivietje de Aa.
Voor het plein LA richting de kerk, “Markt”.
Voor de kerk, bij kruising RA, weg met kerk en iets verder voormalig kloostergebouw aan linkerhand, verderop in flauwe bocht naar links gaat de weg “Deken van Miertstraat” over in “Molenstraat”, de weg verder door de winkelstraat geheel uitlopen.
Aan einde van de winkelstraat LA, eveneens de “Molenstraat”, de weg “Molenstraat” die iets verder overgaat in “Stationsstraat” volgen tot T-splitsing met fietswegwijzer en aan rechterhand de “Wilgenstraat” direct na woning nr.52, zijwegen negeren.
2.
Bij deze T-splitsing LA richting “Heeswijk-Dinther”, “Stationsstraat”, direct daarna RD, weg aan rechterhand negeren.
T.h.v. woning nr.66 RA, “Spoorlaan”, de weg volgen tot 4-sprong voorbij woning nr.20, zijwegen negeren.
Bij deze 4-sprong RD, verhard fietspad inlopen, direct daarna voor spoorrails RA, grindpad met de spoorrails aan linkerhand, verderop passeert men twee wagons en een locomotief.
# De wagons en de locomotief zijn in beheer en onderhoud van Siemei, Stichting Industrieel erfgoed Meierijstad. De spoorweg-overgang is weer in oude glorie hersteld het ziet er nu weer uit als de spoorwegovergang zoals deze er in de jaren 60 uitzag.
Aan einde van het pad LA, fietspad langs doorgaande weg, “Vorstenboschweg”, vervolgens voor woning LA, “Geerbosch”, iets verder gaat de weg over in een fietspad.
Iets voorbij schrikhekken RA door klaphek, smal grindpad, direct daarna bij splitsing links aanhouden.
RD, pad met picknicktafel aan rechterhand negeren, direct daarna rechts aanhouden het pad aan voet van de heuvel verder volgen.
3.
Iets voorbij bankje RA, smal onverhard pad door bosschages, het slingerend pad volgen tot 4-sprong.
Bij deze 4-sprong LA, grindpad met klein informatiepaneeltje “Vlier”.
Voorbij bankje RD, pad aan rechterhand negeren.
Grindpad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, direct daarna buigt het grindpad naar rechts en men passeert een bankje.
Bij T-splitsing LA, klinkerpad, kn59 volg 46, direct daarna RD, pad aan rechterhand negeren, het klinkerpad verder volgen tot T-splitsing voorbij metalen voetgangerssluis, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, smalle klinkerweg, wn route, verderop gaat de klinkerweg over in een grindpad.
Bij T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten.
4.
Aan einde van het grindpad, bij T-splitsing LA, fietspad langs doorgaande weg richting rotonde.
Bij rotonde RD richting viaduct, kn59 volg 70, het fietspad langs de doorgaande weg verder volgen tot kruising iets voorbij woning nr.20, ruim voorbij het viaduct.
Bij deze kruising LA, “Hazelberg”, kn70 volg 3.
RD, “Hazelbergsestraat”, onverhard pad aan rechterhand negeren, kn3 volg 2.
Bij 3-sprong LA, “Hazelbergsestraat”, kn2 volg 19, verderop passeert men aan rechterhand een waterzuiveringsinstallatie en gaat de verharde weg tijdelijk over in een half verharde weg.
Voorbij boerderij nr.1, in bocht naar links van de weg RA, kn19 volg 1, verderop gaat de smalle weg over in een half verharde weg.
Aan einde van de half verharde weg LA, verharde weg.
Bij T-splitsing LA.
5.
Bij T-splitsing RA, fietspad langs de doorgaande weg.
Voor kleine witte woning nr.14 LA, smalle klinkerweg (oprijlaan) met bordje “Landgoed Zwanenburg”.
# Voordat men LA de oprijlaan inloopt, voor een pauze bij Pannenkoekenhuis De Koekenbakkers de doorgaande weg ca. 300m verder volgen.
Voor inrit naar huis Zwanenburg, bij kruising RA, kn17 volg 15.
RD, weg aan linkerhand negeren, iets verder gaat de weg over in een grindpad.
Voor molen, bij T-splitsing LA, verharde weg.
Voor brug over de Aa LA, iets verder via overstap het grasland tussen het riviertje de Aa en molenloop (oude meander van de Aa) inlopen, gras-pad over lage graskade met de molenloop aan linkerhand, verderop t.h.v. huis Zwanenburg het riviertje de Aa aan rechterhand volgen tot trekpontje aan linkerhand, bij het pontje de molenloop oversteken en aan overzijde LA, smal pad langs landbouwperceel met de molenloop aan linkerhand, na ca. 120m buigt het pad naar rechts weg van de molenloop.
6.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, breed grindpad, verderop gaat het grindpad over in een verharde weg en buigt t.h.v. een inrit woning nr.12 naar links.
Bij T-splitsing RA, fietspad langs doorgaande weg, voor het viaduct passeert men kn18 volg 46, het fietspad verder volgen tot onverhard pad aan rechterhand ruim voorbij de A50 t.h.v. woning nr.57.
Bij dit pad RA, grindpad met talud aan rechterhand richting kouten hek, bij het houten hek via een trapje over een metalen hek het grasland inlopen, gras-pad met waterloop aan linkerhand, bij betonnen brugje de waterloop oversteken en de andere zijde volgen, voor riviertje de Aa buigt het gras-pad naar links met het riviertje aan rechterhand, het riviertje verder volgen tot men het grasland via een klaphek weer verlaat.
7.
# Na verlaten van het grasland heeft men de keuze A: het riviertje verder volgen of B: over graspaden door de Aa-Broeken, de graspaden door de Aa-Broeken kunnen in de nattere jaargetijden drassig zijn.
A: Verder langs het riviertje.
Bij kruising met breed onverhard pad RD, kn44 volg 47, met loopt het begrazingsgebied weer in, het riviertje aan rechterhand volgen tot men het grasland weer via een klaphek verlaat.
Ga verder bij punt 8 1ste regel
B: Door de Aa-Broeken.
Bij kruising met breed onverhard pad LA, kn44 volg 45, vervolgens in flauwe bocht naar links van het pad RA, wn route, gras-pad met houten afsluitboom en afrastering aan rechterhand.
Bij 3-sprong links aanhouden, gras-pad met half open grasland aan rechterhand, direct daarna bij splitsing rechts aanhouden, gras-pad door het half open grasland.
Bij T-splitsing RA, het pad buigt naar links, vervolgens voor open grasland, bij T-splitsing RA, gras-pad met het grasland aan linkerhand.
Bij 3-sprong RA, het gras-pad gaat weer door de bosschages.
Na ca. 70m LA, verderop passeert men een knuppelbrugje, voorbij het knuppelbrugje gaat het pad door de rand van het grasland.
RD kort knuppelbrugje over, gras-pad richting klaphek aan rechterhand negeren, vervolgens ca. 25m voorbij het knuppelbrugje, bij splitsing rechts aanhouden.
Bij 3-sprong rechts aanhouden richting houten afsluitboom.
Iets voorbij de houten afsluitboom, in flauwe bocht naar links van het pad RA, verderop buigt het pad naar links richting houten hek met klaphek.
Voorbij dit klaphek, bij T-splitsing LA door grasland met het riviertje de Aa aan rechterhand, verderop het grasland via klaphek weer verlaten.
Ga verder bij punt 8 1ste regel.
8.
Na verlaten van het grasland het pad met het riviertje aan rechterhand verder volgen tot kruising met verhard fietspad iets voorbij het spoorlijntje.
Bij deze kruising RD, smal grindpad tussen verharde weg “Dr. Van de Voortsingel” en riviertje de Aa met het riviertje aan rechterhand, kn49 volg 52.
Aan einde van het grindpad rechts aanhouden, verharde weg, direct daarna bij T-splitsing LA, iets verder RA, “Frisselsteinstraat”.
RD, weg aan linkerhand negeren, vervolgens voorbij inrit naar parkeerterrein RA, verhard voetpad met stoeptegel “Kasteel Frisselstein” tussen langwerpig gebouw en omheining langs het parkeerterrein, voorbij het gebouw het brugje over.
Voorbij het brugje links aanhouden, direct daarna RA het grindpad aan overzijde van de weg met iets verder een poortje inlopen, het grindpad door de bosschages geheel uitlopen, halverwege passeert men aan rechterhand een klein grotje.
Aan einde van het pad links aanhouden, verhard voetpad met iets verder de voormalige kapel aan rechterhand, voorbij de kapel buigt het voetpad naar rechts.
Bij T-splitsing LA richting het parkeerterrein aan overzijde van de weg, het startpunt.

Legenda
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, LA = Linksaf
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerterrein achter de begraafplaats van de voormalige Heilig Hart kerk, Hoogstraat, 5462 CX te Veghel. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het parkeerterrein aan de Hoogstraat, gratis parkeren.
Alternatieve parkeerplaats aan de Havenstraat met beperkte parkeerplaatsen. Aanlooproute: Vanuit het parkeerterreintje RA naar het haventje lopen. Voor het haventje, bij T-splitsing RA, "Heilig Hartplein", de weg RD volgen tot plein “Markt” aan linkerhand met in het verlengde van het plein de kerk, start bij punt 1 2de regel.

Openbaar vervoer

Busstation Veghel.
Aanlooproute: Vanuit het busstation naar de doorgaande weg “Rembrandtlaan” lopen deze weg richting “’s-Hertogenbosch – Helmond” volgen. Voor riviertje de Aa RA, verhard voetpad met riviertje aan linkerhand, verderop via de brug het riviertje oversteken en het fietspad met het riviertje aan rechterhand volgen, aan einde van het fietspad de weg volgen met het riviertje aan rechterhand, de weg volgen tot kruising. Bij deze kruising RA richting plein, “Markt”. Start bij punt 1 2de regel.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Airborne-monument Airborne-monument
Wagons en de locomotief op voormalig Duits Lijntje Wagons en de locomotief op voormalig Duits Lijntje
Kildonkse molen Kildonkse molen
Dubbel waterrad van de Kildonkse molen Dubbel waterrad van de Kildonkse molen
Huize Zwanenburg Huize Zwanenburg
Molenloop met op de achtergrond Huize Zwanenburg Molenloop met op de achtergrond Huize Zwanenburg
Zwaan met jongen in de molenloop Zwaan met jongen in de molenloop
Spoorbrug Duits Lijntje Spoorbrug Duits Lijntje
Voormalige Broederkapel Voormalige Broederkapel

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart naar-de-kilsdonkse-molen.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats VeghelPannenkoekenhuis De Koekenbakkers, op ca. 300m

Hoog-Beugt 11
5473 KN Heeswijk Dinther

Kilsdonkse Molen

Kilsdonkseweg 4-6
5473 KK Heeswijk Dinther
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (7)

 1. Marianne van Rooij 11 februari 2023 om 16:48

  Leuke route. Hoogtepunten voor ons waren landgoed Zwanenburg met trekpontje en wandelen langs de Aa.

  Reageren
 2. Adrie 13 maart 2022 om 18:14

  Bij het parkeerterrein aan de Hoogstraat wordt momenteel een appartementencomplex gebouwd. Wat dit in de toekomst voor gevolgen heeft voor de parkeerplaats is nog niet duidelijk, voorlopig een alternatieve parkeerplaats bij bereikbaarheid en toegankelijkheid vermeld met een aanlooproute.

  Reageren
 3. Alard Litjens 27 februari 2022 om 18:17

  Prachtige wandeling, alleen het stuk naar de brug over de A50 is niet mooi. Sommige paden waren vandaag (27-02-2022] niet begaanbaar vanwege de vele regenval. Gelukkig konden we m.b.v. de GPS deze omzeilen.

  Reageren
 4. Jan 3 augustus 2020 om 07:27

  Leuke route. Vooral het tweede deel vanaf de Kildonkse Molen is het mooiste. De eerste helft vind ik wat minder omdat je veel over asfaltwegen loopt. Bij de molen kun je leuk zitten om iets te drinken of te eten.

  Reageren
 5. Els en Christine 23 juli 2020 om 17:55

  Willy
  Vandaag,23 juli 2020, hebben wij de wandeling gelopen. Het was prachtig en groener dan we hadden verwacht. We hebben genoten.
  De omschrijving was zeer duidelijk en het pontje ging goed. We moesten het oranje touw uit het water vissen, maar konden toen gemakkelijk het pontje naar ons toe trekken en zo naar de overkant komen.
  De wandeling is een grote aanrader. Dank je voor het maken ervan.
  Met vriendelijke groet, Els en Christine

  Reageren
 6. Natascha 22 juni 2020 om 20:10

  Prachtige route!! Heerlijk genoten van de afwisseling

  Reageren
  1. Willy Timmermans 24 juni 2020 om 05:17

   Hoi Natascha. Heb je nog opmerkingen.
   Kon je makkelijk met het pontje oversteken?

   Vr. Gr. Willy Timmermans, ik ben de maker van de route.

Laat een antwoord achter aan Adrie (Annuleer)

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)