Naar de Achelse Kluis, Soerendonk te Noord-Brabant

17 km Wandelroute Naar de Achelse Kluis, te Soerendonk

Wandeltocht door het heidegebied Groote Heide ten zuiden van het Leenderbos en door het beekdal van Tongelreep, beide gebieden maken deel uit van Natuurgrenspark De Groote Heide. De wandeltocht gaat via Gastelsche Heide naar de Achelse Kluis om vervolgens door het beekdal van de Tongelreep, de Groote Heide en het Soerendonks Goor weer terug te keren naar Soerendonk. De heidegebieden die bezocht worden zijn restanten van een oorspronkelijk veel groter heidegebied Groote Heide dat tot in het begin van de 20ste eeuw zich uitstrekte van Geldrop tot de Belgische grens. In 1930 is Staatsbosbeheer gestart met aanleg van bos het huidige Leenderbos om te voorzien aan de vraag van hout in de mijnbouw. Door het uitbreken WOII is men gestopt met het beplanten. Dit niet beplante deel is een uitgestrekt heidegebied waar men een goede de indruk krijgt hoe het er in het verleden ooit uitgezien heeft. Het Soerendonks Goor, in het brongebied van de Strijper Aa, werd ondanks heftige protesten in 1957 ontgonnen. Die onderneming werd geen succes. Twintig jaar later werd de ingreep teruggedraaid. Sindsdien krijgt de natte natuur hier weer de nodige ruimte. 75% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 18-8-2019, laatst bijgewerkt op: 22-8-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de kerk RA vertrekken, vervolgens voorbij woning nr.28 links aanhouden richting “Gastel”, weg met plantsoentje aan rechterhand.
Voorbij het plantsoentje links aanhouden, direct daarna RD richting “Gastel”, weg aan rechterhand negeren, de weg verder volgen tot kruising.
Bij deze kruising RA, “De Olifant”.
T.h.v. inrit woning nr.3 links aanhouden, grindpad, “Eikenschoor”, verderop voorbij het kleine bosperceel aan linkerhand RD het (gras)pad volgen.
Aan einde van het pad, bij kruising RA, verharde weg, de weg volgen tot 4-sprong direct na boerderij nr.35.
Bij deze 4-sprong LA, iets verder links aanhouden, “Kranenveld”, vervolgens RD, weg “Roerdomp” aan rechterhand negeren, kn86 volg 81.
2.
# Verderop bij een kruising met brede waterloop gaat de wandeltocht over een verhard fietspad, men kan er ook voor kiezen door een begrazingsgebied met pony’s te lopen met slecht herkenbare smalle paden. Kiest men voor het begrazingsgebied dan bij de brede waterloop RD, fietspad aan linkerhand negeren. Na ca. 60m LA door klaphek, de afrastering aan linkerhand volgen tot bocht naar links. Direct na deze bocht RA, het smalle pad met iets verder aan rechterhand een bosperceel eiken ca. 100m volgen tot smal pad aan linkerhand t.h.v. enkele berken voorbij het perceel met de eiken. Bij dit pad LA, smal pad door half open gebied, verderop bij bos de bosrand aan rechterhand volgen. Voorbij de open plek het pad met bocht naar links verder richting houten poort met klaphek volgen. Na verlaten van het begrazingsgebied via het klaphek, bij 4-sprong RA, pad met verhard fietspad, het fietspad volgen tot 5-sprong voorbij het bos. Ga verder bij punt 3. 1ste regel.

Over het fietspad: voor de brede waterloop LA, wn route, het fietspad volgen tot 4-sprong met aan rechterhand een houten poort en klaphek ca. 550m voorbij bocht naar links.
Bij deze 4-sprong RD, wn route, het pad met verhard fietspad verder volgen tot 5-sprong voorbij het bos.
3.
Bij deze 5-sprong RD, kn81 volg 88, het onverharde pad met metalen afsluitboom en met gescheiden verhard fietspad volgen tot T-splitsing voor bosrand in bocht naar links van het fietspad.
Bij deze T-splitsing LA, wn route, pad met metalen afsluitboom en met verhard fietspad.
Bij splitsing van fietspad en het zanderig pad rechts aanhouden, het zanderig pad dat door het bos gaat verder volgen, wn route.
Bij 3-sprong RA, kn88 volg 80, iets verder gaat de wandeltocht door een klein stuifzandgebiedje dat ook gebruikt wordt door terreinwagens, let vooral op de routepaaltjes, bij het stuifzandgebied RD richting groepje dennen halverwege  de open plek lopen, bij het groepje dennen buigt het pad met flauwe bocht naar links en gaat tussen het groepje dennen en een solitaire den door, wn en Achel route, aan overzijde van het stuifzandgebiedje het middelste van de drie paden door het bos inlopen, wn en Achel route, het pad buigt met flauwe bocht naar links.
Ca. 40m voorbij deze bocht, bij 3-sprong rechts aanhouden, wn en Achel route.
4.
Na verlaten van het bos RD, pad aan rechterhand negeren, wn en Achel route, het pad met bosrand aan linkerhand volgen tot 3-sprong bij verharde weg met aan linkerhand een picknicktafel, zijpaden negeren.
Bij deze 3-sprong RA, verharde weg, direct daarna t.h.v. grenspaal 176, bij 3-sprong rechts aanhouden, onverhard pad met metalen afsluitboom, wn route, vervolgens na ca. 40m LA, bospad, kn80 volg 70, Achel route.
# De grenspaal naast de grenspaal 176 is een oude gemeentelijke grenspaal uit 1765.
RD, pad aan rechterhand negeren, pad met afrastering aan rechterhand, Achel route het pad verder volgen tot 4-sprong voorbij het omheind perceel aan rechterhand.
# Voor een bezoek verderop aan het restant van een grenskapel met als nadeel dat er een grind-/fietspad gevolgd wordt dat vooral in de zomer wat drukker kan zijn, verder zijn honden niet toegestaan in het perceel met het restant van de grenskapel. Ga voorbij het omheinde perceel aan rechterhand, bij de 4-sprong LA, de wn en Achel route worden verlaten. Iets voor metalen poort, bij T-splitsing RA, grind-/fietspad. Bij informatiepaneel “Grenskapel De Achelse Heide” even LA  door klaphek, na ca. 200m is aan linkerhand het fundamenten van deze kapel, vervolgens terugkeren naar het fietspad en het grind-/fietspad verder volgen, verderop gaat het fietspad over in een verhard fietspad. Bij 4-sprong links aanhouden, breed zandpad, Achel route, het pad ca. 200m volgen tot smal bospad aan linkerhand t.h.v. kn70 routepaaltje. Ga verder bij punt 5 3de regel Bij dit pad………..
5.
T.h.v. hoek in afrastering, bij 4-sprong RD, wn en Achel route.
Bij 4-sprong RD, het pad kruist een verhard fietspad, breed zandpad, wn en Achel route, het pad ca. 200m volgen tot smal bospad aan linkerhand t.h.v. kn70 routepaaltje.
Bij dit pad LA, bospad, kn70 volg 68, Achel route,  verderop gaat het pad door de bosrand, voorbij grenspaal No.177 buigt het pad naar rechts, wn en Achel route.
Ca. 100m voorbij deze bocht LA, pad met bosschages aan linkerhand, wn route, verderop voorbij twee kleine natuurpoort sleutels het parkeerterrein oplopen.
Na verlaten van het parkeerterrein, bij T-splitsing LA, smal pad langs verharde weg inlopen, kn68 volg 71/73, iets verder bij kruising RA, “St. Benedictuslaan”, kn68 volg 71, het smalle grindpad aan overzijde van de weg parallel aan de verharde weg volgen.
# Voor een bezoek aan de “Achelse Kluis” bij de kruising RD, iets voorbij bocht naar links is een toegangspoort.
6.
Iets voorbij beek de Tongelreep, in flauwe bocht naar links van de weg RA, klinkerweg met aan linkerhand een kruisbeeld, “Kluizerdijk”, wn route.
Klinkerweg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, “Brugseheide”, kn71 volg 76, de klinkerweg verder volgen tot flauwe bocht naar links, zijpad negeren.
In deze flauwe bocht RA, pad met houten afsluitboom, het pad buigt naar links en volgt een gedeeltelijk gedempte waterloop aan linkerhand.
Voor afrastering door het klaphek aan rechterhand, schuin naar links het begrazingsgebied inlopen, iets verder een smalle greppel over, voorbij de greppel RD, stapstenen aan rechterhand negeren, de brede geul en iets verder de beek aan rechterhand volgen tot een brugje, bij het brugje het brugje over.
Iets voorbij het brugje RA, smal slingerend bospad, wn route, voorbij een greppel buigt het pad naar links, iets voor open gebied buigt het pad eveneens naar links richting een klaphek, voorbij dit klaphek, pad tussen bosrand en afrastering.
7.
Bij T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten.
Iets voor houten poort met klaphek en in de verte een uitkijktoren LA.
RD, pad aan linkerhand negeren, het pad gaat door de rand van open heidegebied.
Bij kruising met smal en breder pad RD, pad met iets verder een bankje door rand van het open heidegebied.
Bij T-splitsing LA, breed verhard fietspad.
Iets voor schuilhut, scherp RA richting “Soerendonk”, kn57 volg 89, zowel het grind-/fietspad als het brede zandpad kan gevolgd worden, vooral in de zomer kan het druk zijn op het fietspad, een van beide paden ca. 1,1 km volgen tot pad aan linkerhand, volgt men het grind-/fietspad dan het grindpad volgen tot kruising met in het pad aan rechterhand twee palen, volgt men het zandpad dan het zandpad volgen tot een pad aan linkerhand voor afrastering langs het pad.
8.
Bij dit pad LA, pad door heidegebied, de wn route wordt tijdelijk verlaten, verderop t.h.v. een landbouwperceel buigt het pad naar rechts, ca. 300m voorbij deze bocht passeert men een schaapskooi, het pad verder volgen tot Y-splitsing ca. 200m voorbij de schaapskooi.
Bij deze Y-splitsing rechts aanhouden, breed zandpad, het pad volgen tot 4-sprong met ANWB-paddenstoel 21488, zijpad negeren.
Bij deze 4-sprong links aanhouden richting “Soerendonk”, kn89 volg 81, pad met gescheiden grind-/fietspad.
Bij 3-sprong met ANWB-paddenstoel 21354/001 rechts aanhouden richting “Gastel”, pad met gescheiden verhard fietspad, de wn route wordt weer verlaten.
Na ca. 330m bij kruising LA door klaphek, pad door begrazingsgebied met verderop bosschages aan linkerhand.
9.
Bijna aan het einde van de bosschages het pad met bocht naar links door bosschages verder volgen, wn route, voorbij de bosschages het begrazingsgebied via een klaphek verlaten.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, de wn route wordt verlaten.
Iets voorbij een metalen afsluitboom, na verlaten van het “Leenderbos” RD, verhard fietspad langs de brede waterloop aan rechterhand negeren.
RD, “Kranenveld”, weg “Roerdomp” aan linkerhand negeren, kn86 volg 83.
RD, “Kranenveld”, weg aan rechterhand negeren, voorbij het plantsoentje links aanhouden, kn83 volg 91, de weg volgen tot T-splitsing in het dorp.
Bij deze T-splitsing LA, direct daarna RA, vervolgens bij Y-splitsing RA richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerkpaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Dorpsstraat 25, 6027 PD te Soerendonk. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het plein aan de Dorpsstraat tegenover de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Dorpsstraat, Soerendonk.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (7)

Begrazingsgebied Adrie: Begrazingsgebied
Achelse Kluis Adrie: Achelse Kluis
Stapstenen in beekdal van de Tongelreep Adrie: Stapstenen in beekdal van de Tongelreep
Beek de Tongelreep Adrie: Beek de Tongelreep
Heidegebied in omgeving van schaapskooi Adrie: Heidegebied in omgeving van schaapskooi
Voormalige schaapskooi Adrie: Voormalige schaapskooi
Stuifduinen in heidegebied Adrie: Stuifduinen in heidegebied

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart naar-de-achelse-kluis.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats SoerendonkDe Achelse Kluis

De Kluis 1
3930 Hamont-Achel (België)
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (4)

 1. Adrie 1 maart 2023 om 19:13

  Afgelopen maandag 27 februari 2023 de wandeltocht samen met de wandeltocht Ommetje Tongelreep gecontroleerd. In januari van dit jaar is ten noorden van de Achelse Kluis in het beekdal van de Tongelreep gestart met herinrichting van het beekdal fase 2. Er is een waterloop gedeeltelijk gedempt, zand klaar gelegd om de beek iets te dempen dit om het water beter vast te houden en het brugje over de beek verplaatst. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond, er wordt onder andere nog een vlonderpad aangelegd in de nattere delen. De routebeschrijving is weer actueel wel rekening houden dat er door de werkzaamheden nog het een of ander wat kan veranderen. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 24 januari 2021 om 18:04

  Vrijdag 22 januari 2021 de wandeltocht gecontroleerd. Momenteel zijn er werkzaamheden bij het Soerendonks Goor, er ligt een smalle kade aan de zuidzijde van de smalle waterplas, deze kade wordt verder naar het oosten uitgebreid om te voorkomen dat toestromend grondwater zich niet mengt met het voedselrijke water van de grote plas. Ook is de vogelkijkhut afgebroken, er komt een nieuwe vogelkijkhut op dezelfde plek. Als gevolg van de werkzaamheden zijn enkele paden in de directe omgeving van de schaapskooi wat drassig. De werkzaamheden zijn naar verwachting voor 15 maart 2021 afgerond. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Adrie 23 april 2020 om 17:00

  De wandelroute kan weer gelopen worden. Een pad langs een waterloop is gesloten voor wandelaars. Door de sluiting van dit pad is er slechts een weg naar de Groote Heide vanuit Soerendonk, zowel op heen- als de terugweg gaat nu over deze weg. Op de Groote Heide is een begrazingsgebied gewijzigd er is o.a. een klaphek verplaatst. Men heeft nu de keuze uit een fietspad of door het begrazingsgebied waarbij men rekening moet houden met wat lastig te herkennen smalle paadjes.

  Reageren
 4. Adrie 20 april 2020 om 17:40

  De wandelroute is tijdelijk gesloten. Een smal pad van de weg Eikenschoor naar de Groote Heide is niet meer toegankelijk. Binnenkort ga ik kijken voor een alternatief.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)