Naar de Achelse Kluis, Soerendonk te Noord-Brabant

17 km Wandelroute Naar de Achelse Kluis, te Soerendonk

Wandeltocht door het heidegebied Groote Heide ten zuiden van het Leenderbos en door het beekdal van Tongelreep, beide gebieden maken deel uit van Natuurgrenspark De Groote Heide. De wandeltocht gaat via Gastelsche Heide naar de Achelse Kluis om vervolgens door het beekdal van de Tongelreep, de Groote Heide en het Soerendonks Goor weer terug te keren naar Soerendonk. De heidegebieden die bezocht worden zijn restanten van een oorspronkelijk veel groter heidegebied Groote Heide dat tot in het begin van de 20ste eeuw zich uitstrekte van Geldrop tot de Belgische grens. In 1930 is Staatsbosbeheer gestart met aanleg van bos het huidige Leenderbos om te voorzien aan de vraag van hout in de mijnbouw. Door het uitbreken WOII is men gestopt met het beplanten. Dit niet beplante deel is een uitgestrekt heidegebied waar men een goede de indruk krijgt hoe het er in het verleden ooit uitgezien heeft. Het Soerendonks Goor, in het brongebied van de Strijper Aa, werd ondanks heftige protesten in 1957 ontgonnen. Die onderneming werd geen succes. Twintig jaar later werd de ingreep teruggedraaid. Sindsdien krijgt de natte natuur hier weer de nodige ruimte. 75% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 18-8-2019, laatst bijgewerkt op: 23-4-2020

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de kerk RA vertrekken.
Voorbij woning nr.28 links aanhouden richting “Gastel”, weg met plantsoentje aan rechterhand.
Voorbij het plantsoentje, bij Y-splitsing links aanhouden, direct daarna RD richting “Gastel”, weg aan rechterhand negeren, de weg verder volgen tot kruising.
Bij deze kruising RA, “De Olifant”.
T.h.v. inrit woning nr.3 links aanhouden, grindpad, “Eikenschoor”, verderop voorbij klein bosperceel RD het onverhard pad volgen.
Aan einde van het pad, bij kruising RA, verharde weg, de weg volgen tot verharde weg aan linkerhand direct na boerderij nr.35.
Bij deze weg LA, direct daarna links aanhouden, “Kranenveld”, vervolgens RD, weg “Roerdomp” aan rechterhand negeren, kn86 volg 83.
2.
# Bij een kruising met brede waterloop gaat de wandeltocht over een verhard fietspad, men kan er ook voor kiezen door een begrazingsgebied met pony’s te lopen met slecht herkenbare smalle paden. Kiest men voor het begrazingsgebied dan bij de brede waterloop RD, fietspad aan linkerhand negeren. Na ca. 60m LA door klaphek, de afrastering aan linkerhand volgen tot bocht naar links. Direct na deze bocht RA, smal pad met aan rechterhand perceel eikenbomen. Na ca. 100m LA, smal pad door half open gebied, verderop volgt het smalle pad aan linkerhand een iets hoger gelegen perceel, bij bos de bosrand aan rechterhand volgen. Voor bosrand het pad met bocht naar links verder richting houten hek met klaphek volgen. Na verlaten van het begrazingsgebied via het klaphek, bij 4-sprong RA, pad met verhard fietspad, het fietspad volgen tot 5-sprong voorbij bosgebied. Ga verder bij punt 3. 1ste regel.

Over het fietspad, voor de brede waterloop LA, wn route, het fietspad volgen tot 4-sprong met aan rechterhand een houten hek en klaphek.
Bij deze 4-sprong RD, pad met verhard fietspad, wn route, het fietspad verder volgen tot 5-sprong voorbij bosgebied.
3.
Bij deze 5-sprong RD, onverhard pad met gescheiden verhard fietspad, kn81 volg 88, iets verder wordt de wn route tijdelijk verlaten, het pad volgen tot T-splitsing in bocht naar links van het fietspad voor bosrand.
Bij deze T-splitsing LA, wn route, pad met verhard fietspad verder volgen.
Bij splitsing van fietspad en zanderig pad rechts aanhouden, het zandigere pad dat door het bos gaat verder volgen, wn route.
Bij 3-sprong RA, kn88 volg 80, iets verder gaat de wandeltocht door een klein stuifzandgebiedje dat ook gebruikt wordt door terreinwagens, let vooral op de routepaaltjes, bij het stuifzandgebied RD richting groepje dennen halverwege het stuifzandgebied lopen, bij het groepje dennen buigt het pad met flauwe bocht naar links tussen het groepje dennen en een solitaire den, Achel route, iets verder volgt men de bosrand aan linkerhand.
Na een klein stukje de bosrand gevolgd te hebben RD (2de pad aan linkerhand inlopen), wn en Achel route, het pad buigt met flauwe bocht naar links het bos in.
Ca. 40m voorbij deze bocht, bij 3-sprong rechts aanhouden, wn en Achel route.
4.
Na verlaten van het bos RD, pad aan rechterhand negeren, pad met bosrand aan linkerhand, wn en Achel route, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing met aan linkerhand picknicktafel RA, verharde weg, direct daarna t.h.v. grenspaal 176, bij 3-sprong rechts aanhouden, onverhard pad, wn route, vervolgens na ca. 50m LA, bospad met SBB bordje “Groote Heide” en houten afsluitboom, kn80 volg 70, Achel route.
# De grenspaal naast de grenspaal 176 is een oude gemeentelijke grenspaal uit 1765.
RD, pad aan rechterhand negeren, pad met afrastering aan rechterhand, Achel route het pad verder volgen tot 4-sprong direct na hoek in de afrastering.
# Voor een bezoek aan het restant van een grenskapel met als nadeel dat er een grind-/fietspad gevolgd wordt dat vooral in de zomer wat drukker kan zijn. Ga bij de 4-sprong LA, de wn en Achel route worden verlaten. Iets voor metalen poort, bij T-splitsing RA, grind-/fietspad. T.h.v. informatiepaneel “Grenskapel De Achelse Heide” RD, pad aan linkerhand negeren, verderop gaat het grind-/fietspad over in een verhard fietspad. Voor een bezoek aan grenskapel bij het informatiepaneeltje LA, na ca. 50m is aan linkerhand het fundamenten van deze kapel. Bij 4-sprong links aanhouden, breed zandpad, Achel route, het pad ca. 200m volgen tot smal bospad aan linkerhand t.h.v. kn70 routepaaltje. Ga verder bij punt 5 3de regel Bij dit pad………..
5.
T.h.v. hoek in afrastering, bij 4-sprong RD, wn en Achel route.
Bij 4-sprong RD, het pad kruist verhard fietspad, breed zandpad, wn en Achel route, het pad ca. 200m volgen tot smal bospad aan linkerhand t.h.v. kn70 routepaaltje.
Bij dit pad LA, smal bospad, kn70 volg 68, Achel route, verderop voor omgevallen bomen buigt het pad richting rand bosgebied, volgt een klein stukje de bosrand en buigt iets verder naar rechts het bos weer in, verderop voorbij grenspaal No.177 buigt het pad naar rechts, wn en Achel route.
Ca. 100m voorbij deze bocht LA, gras-pad met grasland aan rechterhand, wn route, verderop voorbij twee kleine natuurpoort sleutels parkeerterrein oplopen.
Na verlaten van het parkeerterrein, bij T-splitsing LA, smal pad langs verharde weg inlopen, kn68 volg 71/73, direct daarna bij kruising RA, “St. Benedictuslaan”, smal grindpad aan overzijde van de weg volgen, het pad loopt parallel aan de verharde weg, kn68 volg 71.
# Voor een bezoek aan de “Achelse Kluis” bij de kruising RD, iets voorbij bocht naar links is een toegangspoort.
6.
Iets voorbij beek de “Tongelreep”, in flauwe bocht naar links van de weg RA, klinkerweg met aan linkerhand kruisbeeld, “Kluizerdijk”, wn route.
Klinkerweg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, “Brugseheide”, kn71 volg 76.
RD, pad langs waterloop aan linkerhand negeren.
In flauwe bocht naar links van de klinkerweg RA, gras-pad met SBB bordje, het gras-pad buigt naar links en volgt waterloop aan linkerhand.
Voor afrastering RD, via klaphek het begrazingsgebied inlopen en gras-pad met waterloop aan linkerhand verder volgen, na ca. 100m buigt het pad naar rechts richting stapstenen, iets voorbij de stapstenen het brugje over, aan overzijde van het brugje RD door bosschages, verderop voor afrastering met het beekje aan linkerhand buigt het pad naar rechts weg van het beekje, direct daarna RA, smal slingerend bospad, wn route, iets voor open gebied buigt het pad naar links richting klaphek, voorbij dit klaphek, gras-pad tussen bosrand en afrastering.
7.
Bij T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten.
Iets voor houten hek met klaphek LA.
RD, pad aan linkerhand negeren, het pad gaat door de rand van open heidegebied.
Bij kruising met smal en breder pad RD, pad door rand open heidegebied verder volgen.
Bij T-splitsing LA, breed verhard fietspad.
Iets voorbij metalen afsluitboom, scherp RA richting “Soerendonk”, kn57 volg 89, zowel het grind-/fietspad als het brede zandpad kan gevolgd worden, vooral in de zomer kan het druk zijn op het fietspad, een van beide paden ca. 1,1 km volgen tot pad aan linkerhand, volgt men het grind-/fietspad dan het grindpad volgen tot kruising met aan rechterhand een paal met achterzijde van SBB bordje, volgt men het zandpad dan het zandpad volgen tot zanderige plek direct na het pad en aan linkerhand in het pad het SBB bordje.
8.
Bij dit pad LA, pad door heidegebied, de wn route wordt tijdelijk verlaten, verderop voor akker buigt het pad naar rechts, na ca. 300m voorbij deze bocht passeert men een schaapskooi, het pad verder volgen tot Y-splitsing ca. 200m voorbij de schaapskooi.
# De schaapskooi is niet meer in gebruik voor schapen maar dient als opslag voor SBB.
Bij deze Y-splitsing rechts aanhouden, breed zandpad, het pad volgen tot 4-sprong met ANWB-paddenstoel 21488, zijpad negeren.
Bij deze 4-sprong links aanhouden richting “Soerendonk”, kn89 volg 81, pad met gescheiden grind-/fietspad.
Bij 3-sprong met ANWB-paddenstoel 21354/001 rechts aanhouden richting “Gastel”, pad met gescheiden verhard fietspad, de wn route wordt weer verlaten.
Na ca. 330m bij kruising LA door klaphek, pad door begrazingsgebied, het pad volgen tot bosschages aan linkerhand, het pad aan rechterhand negeren.
9.
T.h.v. deze bosschages het pad met bocht naar links door bosschages verder volgen, wn route, voorbij de bosschages het begrazingsgebied via klaphek verlaten.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, de wn route wordt verlaten.
Na verlaten van het “Leenderbos”, voorbij brede waterloop RD, verhard fietspad aan rechterhand negeren.
RD, “Kranenveld”, weg “Roerdomp” aan linkerhand negeren, kn86 volg 91.
RD, “Kranenveld”, weg aan rechterhand negeren, direct daarna voorbij het plantsoentje links aanhouden, de weg volgen tot T-splitsing in het dorp.
Bij deze T-splitsing LA, direct daarna RA, vervolgens bij Y-splitsing RA richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerkpaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Dorpsstraat 25, 6027 PD te Soerendonk. Plan Route

Met de auto

Rijd naar de Dorpsstraat in Soerendonk. Parkeren kan op het plein tegenover de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Dorpsstraat, Soerendonk.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (7)

Begrazingsgebied Adrie: Begrazingsgebied
Achelse Kluis Adrie: Achelse Kluis
Stapstenen in beekdal van de Tongelreep Adrie: Stapstenen in beekdal van de Tongelreep
Beek de Tongelreep Adrie: Beek de Tongelreep
Heidegebied in omgeving van schaapskooi Adrie: Heidegebied in omgeving van schaapskooi
Voormalige schaapskooi Adrie: Voormalige schaapskooi
Stuifduinen in heidegebied Adrie: Stuifduinen in heidegebied

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart naar-de-achelse-kluis.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats SoerendonkDe Achelse Kluis

De Kluis 1
3930 Hamont-Achel (België)
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (2)

  1. Adrie 23 april 2020 om 17:00

    De wandelroute kan weer gelopen worden. Een pad langs een waterloop is gesloten voor wandelaars. Door de sluiting van dit pad is er slechts een weg naar de Groote Heide vanuit Soerendonk, zowel op heen- als de terugweg gaat nu over deze weg. Op de Groote Heide is een begrazingsgebied gewijzigd er is o.a. een klaphek verplaatst. Men heeft nu de keuze uit een fietspad of door het begrazingsgebied waarbij men rekening moet houden met wat lastig te herkennen smalle paadjes.

    Reageren
  2. Adrie 20 april 2020 om 17:40

    De wandelroute is tijdelijk gesloten. Een smal pad van de weg Eikenschoor naar de Groote Heide is niet meer toegankelijk. Binnenkort ga ik kijken voor een alternatief.

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)