Naar Château St. Gerlach, Meerssen te Limburg

15 km Wandelroute Naar Château St. Gerlach, te Meerssen

Lijnwandeling over de hellingbossen in het Geuldal en door het Ingendael naar kasteel Sint Gerlach. De Lijnwandeling gaat door het Meerssenerbroek, de hellingbossen De Dellen, langs de Curfsgroeve, door de Bergse Heide met de Meertensgroeve en door het Ingendael langs het riviertje de Geul. Het Meerssenerbroek was tot midden van de negentiger jaren van de 20e eeuw landbouwgrond. Na het beëindiging van de agrarische activiteiten ontstond er spontaan bos. Wanneer de Geul veel water af moet voeren via het Geulke, mag het Meerssenerbroek weer overstromen. De Dellen bestaat voor het grootste deel uit een hooggelegen plateau met bossen met enkele pittige klimmetjes en dalingen. Het hoogste gedeelte is momenteel nog steeds door defensie in gebruik als militair oefenterrein. De Curfsgroeve is door winning van mergel en de Meertensgroeve door winning zand en grind ontstaan. Beide voormalige groeves zijn nu indrukwekkend gaten in het heuvellandschap met bijzondere natuur. Het Ingendael heeft zich na de aankoop in 1996 door Het Limburgs Landschap ontwikkeld tot een natuurlijk beekdallandschap. Dankzij begrazing met Galloway-runderen en Konikpaarden is er een ruig en gevarieerd terrein ontstaan. Vanuit het beekdal heeft men mooi zicht op Château St. Gerlach. Château St. Gerlach, voorheen Klooster St. Gerlach of Sint-Gerlachusstift is oorspronkelijk in de twaalfde eeuw gebouwd als klooster van norbertijnen. Na de Franse inval in 1795 werden alle kloosters in de bezette Nederlanden geconfisqueerd. Notaris Schoenmaeckers, de zaakwaarnemer van de zusters kocht daarna het complex en liet het klooster ombouwen tot een fraai buiten, waarna het werd aangeduid als château. Als verdere bezienswaardigheden komt men langs de Geulhemmer watermolen en de Geulhemmergroeve, een oude mergelgroeve met monumentale rotswoningen. De rotswoningen werden tot 1931 nog bewoond door blokbrekers, mannen die ondergronds mergelblokken uitkapten. Ook is het indrukwekkende kasteel Geulzicht vanuit het Geuldal te zien. Dit nog niet zo’n oud gebouw werd eind van de negentiende eeuw ontworpen. 83% van deze wandeltocht is onverhard

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 13-6-2023, laatst bijgewerkt op: 10-7-2024

Routebeschrijving

1.
Vanuit het station naar de spoorwegovergang lopen, bij de spoorwegovergang RA, de weg “Stationstraat” die verderop voorbij het riviertje de Geul overgaat in “Tussen de Burgen” volgen tot een doodlopende weg aan linkerhand direct na de beek Klein Geul t.h.v. een Joodse begraafplaats.
# De Joodse begraafplaats is in 1715 in gebruik genomen en hiermee een van de oudste Joodse begraafplaats van Nederland.
Bij deze weg LA, vervolgens t.h.v. bankje RD, grindpad, weg aan rechterhand negeren, iets verder eveneens RD, smal pad door hoogwater geul aan linkerhand negeren.
Het pad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren.
Bij overgang naar verharde weg LA de tunnel door, verharde weg.
Voorbij brug, bij 3-sprong rechts aanhouden, “Oliemolenweg”.
Bij kruising LA, weg met bankje en picknicktafel aan linkerhand, verderop gaat de weg over in een breed onverhard pad.
2.
RD, pad aan rechterhand negeren, het pad door landbouwgebied volgen tot 4-sprong direct na een metalen poort met klaphek.
Bij deze 4-sprong LA, na ca. 40m links aanhouden, dalend pad, vervolgens t.h.v. komvormige laagte aan rechterhand LA, stevig dalend pad, let op het pad is tevens ATB pad en buigt naar rechts.
Voordat het pad weer stijgt LA, het dalende pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Aan einde van het pad, bij deze T-splitsing LA, verharde weg.
Iets voorbij klaphek met veerooster RA, onverhard pad met brugje, voorbij het brugje rechts aanhouden, pad aan linkerhand negeren, pad met iets verder bosrand aan rechterhand,  verderop voorbij een houten poort met klaphek het pad verder door een begrazingsgebied volgen, bij volgende houten poort met klaphek het begrazingsgebied weer verlaten.
Na verlaten van het begrazingsgebied, bij T-splitsing RA, verharde weg. “Gemeentebroek”.
Voorbij horecagelegenheid en 3de klaphek met veerooster, bij 3-sprong links aanhouden, “Gemeentebroek”.
3.
Na ca. 70m rechts aanhouden, stijgend onverhard pad met houten afsluitboom en SLL bordje, iets voorbij de afsluitboom RA, stevig stijgend pad, vervolgens bij 3-sprong met aan rechterhand een pad met traptreden links aanhouden.
Op de top, bij T-splitsing LA, het pad met grasrijke open plek aan rechterhand volgen tot T-splitsing voor een omheining rond een groeve.
Bij deze T-splitsing LA, pad met de omheining aan rechterhand, iets verder rechts aanhouden richting klaphek, voorbij het klaphek de omheining aan rechterhand volgen tot brugje aan linkerhand en iets verder aan rechterhand een uitkijkplateau.
Bij het brugje LA het brugje over, stijgend pad. (Voorbij het brugje kan het pad tijdens natte jaargetijden drassig zijn, als alternatief kan men ook RD het pad verder volgen tot 3-sprong met aan rechterhand een hoge metalen trap. Bij deze 3-sprong RA de trap af, ga verder bij punt 3 voorlaatste regel).
Bij 3-sprong LA de hoge metalen trap af, beneden het verhard pad met omheining aan rechterhand volgen.
Bij T-splitsing RA, onverhard stijgend pad met dal aan rechterhand.
Voorbij metalen afsluitboom scherp LA.
4.
Iets voorbij houten afsluitboom, bij T-splitsing LA, iets verder RD, stevig dalend pad aan linkerhand negeren, het pad dat verderop overgaat in een verharde weg verder volgen tot T-splitsing, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, vervolgens t.h.v. horecagelegenheid aan linkerhand, bij 3-sprong RA richting “Berg en Terblijt”.
# De monumentale rotswoningen aan linkerhand werden tot 1931 bewoond door blokbrekers, mannen die ondergronds mergelblokken uitkapten.
T.h.v. hotel  nr.27 aan rechterhand LA richting “Geulhemmergroeve”, direct daarna voor bordje “Verboden toegang” RA.
Bij 4-sprong LA, langs metalen afsluitboom, het brede pad dat verderop naar rechts buigt volgen tot pad aan linkerhand in 3de bocht naar rechts met zicht op een omheining rond een sportveld, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad LA, direct daarna RD, dalend pad met enkele  traptreden aan linkerhand negeren, iets verder rechts aanhouden richting het sportveld lopen.
5.
Voor de omheining rond het sportveld, bij Y-splitsing links aanhouden, pad met het sportveld aan rechterhand, het pad buigt voorbij het sportveld naar rechts en daalt met aan linkerhand uitzicht over grasland met in de verte kasteel Geulzicht.
Iets voorbij deze bocht het pad met bocht naar links verder volgen, het pad stijgt weer.
Nu even opletten, iets voorbij het hoogste punt LA, dalend pad dat naar rechts buigt met voorbij enkele traptreden aan beide zijde van het pad percelen grasland, het pad met verderop traptreden in het pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg”, de weg ca. 140m volgen tot pad aan linkerhand met SLL bord “Bergseheide”.
Bij dit pad LA, onverhard pad met iets verder een houten afsluitboom met SLL bordje.
Na ca. 80m rechts aanhouden, smaller pad.
6.
Na een korte stevige klim RD, pad aan linkerhand negeren, het licht stijgend pad met het dal verder aan rechterhand verder volgen, vervolgens bij splitsing rechts aanhouden richting draaihekje met klaphek, iets voorbij het klaphek, bij T-splitsing LA, pad met poel aan linkerhand door de rand van open grasrijk gebied.
RD, draaihekje aan linkerhand negeren, de rand van het open gebied met afrastering aan linkerhand verder volgen tot houten poort met draaihekje.
Iets voorbij het draaihekje, bij 5-sprong LA, smalle weg richting metalen poort, bij de poort RD door het smalle draaipoortje rechts van de poort, de smalle weg verder volgen tot kruising met een ATB pad ruim voor de volgende metalen poort  en met aan linkerhand doorkijk naar een grasveld omzoomd met een haag.
Bij deze kruising LA, richting het grasveld, direct daarna bij T-splitsing LA, pad met het grasveld aan rechterhand, vervolgens voorbij het grasveld RD, pad langs het grasveld aan rechterhand negeren, het pad verder RD volgen tot flauwe bocht naar rechts, zijpaden negeren.
Bij deze flauwe bocht het pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, het pad met verderop aan rechterhand een grasveldje (gebruikt door honden vereniging) volgen tot T-splitsing.
7.
Bij deze T-splitsing LA, pad met bosrand aan linkerhand, vervolgens bij 4-sprong LA, iets verder draaipoortje aan rechterhand richting “De stille Meertensgroeve” negeren, het pad met de omheining rond de groeve aan rechterhand volgen tot 5-sprong met aan rechterhand inkijk in de groeve en recht vooruit zicht op enkele woningen.
Bij deze 5-sprong scherp LA, het dalende pad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, stijgend pad.
RD, pad met SLL bordje aan rechterhand negeren.
Na ca. 200m, ruim voor 2de perceel grasland aan rechterhand scherp LA, pad met iets verder een SLL bordje, voorbij het bordje stijgt het pad, verderop buigt het pad naar rechts.
Iets voorbij deze bocht, bij 4-sprong RD richting bosrand, vervolgens bij T-splitsing LA, het pad met in bocht naar rechts mooi uitzicht over Valkenburg volgen tot 4-sprong met aan rechterhand een verharde weg en aan linkerhand een horecagelegenheid .
8.
Bij deze 4-sprong LA, onverhard pad met houten afsluitboom en met het Geuldal aan rechterhand, iets verder door een klaphek.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, het Geuldal verder aan rechterhand volgen.
Bij 3-sprong met aan rechterhand een brugje links aanhouden door het klaphek.
Bij 3-sprong RA, het pad met het riviertje verder aan rechterhand volgen.
Direct na een metalen poort met klaphek RA door klaphek het begrazingsgebied inlopen, het riviertje aan rechterhand volgen tot een brugje over het riviertje.
# Verderop is in de verte tegen de heuvel kasteel Geulzicht te zien. Het is nog niet zo’n oud gebouw het werd eind van de negentiende eeuw ontworpen.
Bij het brugje RA het brugje over, aan overzijde buigt het pad naar rechts met verderop het riviertje weer aan rechterhand, voorbij klaphek buigt het pad naar links met afrastering aan linkerhand, voorbij de afrastering rond het grasveld buigt het pad nogmaals naar links met nu de afrastering op enige afstand aan linkerhand, doorlopen tot kruising met aan linkerhand een houten poort met klaphek.
9.
Bij deze kruising LA door het klaphek, voorbij het klaphek bij 4-sprong RD, verharde weg  richting het kasteel.
# Château St. Gerlach, voorheen Klooster St. Gerlach of Sint-Gerlachusstift is oorspronkelijk in de twaalfde eeuw gebouwd als klooster van norbertijnen.
Bij 1ste grindpad aan rechterhand RA, vervolgens bij 2de grindpad aan linkerhand LA richting het kasteel.
Bij 2de kruising RA, vervolgens bij 4-sprong LA richting de kloosterkerk.
Voor de kloosterkerk, bij T-splitsing RA, iets verder het grindpad met bocht naar links richting verharde weg volgen, zijpad negeren.
Bij de verharde weg RD, weg aan rechterhand negeren, de weg met begraafplaats aan linkerhand volgen tot T-splitsing voorbij een kapel, zijwegen negeren.
Bij deze T-splitsing RA, “Sint Gerlachstraat”, de weg die verderop naar rechts buigt volgen tot 4-sprong bij doorgaande weg, zijwegen negeren,
Bij deze 4-sprong RD, de weg “Stationsweg” aan overzijde van de doorgaande weg inlopen, de weg volgen tot spoorwegovergang met aan rechterhand het station Houthem-St. Gerlach” het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SLL = Stichting het Limburgs Landschap

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Station Meerssen, Stationsplein 1, 6231 CN te Meerssen. Plan Route

Eindpunt

Station Houthem-Sint Gerlach, Caldenborghsweg 4 te Houthem.

Met de auto

Parkeren kan bij het station.

Openbaar vervoer

Station Meerssen

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

De Curfsgroeve Adrie: De Curfsgroeve
Bekken in de omgeving van de de Curfsgroeve Adrie: Bekken in de omgeving van de de Curfsgroeve
Aardig wat traptreden Adrie: Aardig wat traptreden
Rotswoningen Adrie: Rotswoningen
Onderhoudsploeg van de Meertensgroeve Adrie: Onderhoudsploeg van de Meertensgroeve
De Geul Adrie: De Geul
In de verte kasteel Geulzicht Adrie: In de verte kasteel Geulzicht
Pachthof Adrie: Pachthof
Nogmaals het pachthof Adrie: Nogmaals het pachthof
Château St. Gerlach met rechts de kloosterkerk Adrie: Château St. Gerlach met rechts de kloosterkerk

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart naar-chateau-st-gerlach.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Meerssen en Houthem-Sint GerlachUitspanning de Nachtegaal

Gemeentebroek 6
6231 RV Meerssen
Bezoek website

Boscafé Tivoli

Plenkertstraat 63
6301 GL Valkenburg
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (1)

  1. Adrie 12 juli 2024 om 10:35

    Op 7 juli 2024 de wandeltocht gecontroleerd en iets gewijzigd. Een smal pad dat bijna dicht gegroeid was uit de wandeltocht gehaald. Voor de rest waren alle paden prima te belopen, ook geen veranderingen gezien. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)