Munseheide-route, Nistelrode te Noord-Brabant

16 km Wandelroute Munseheide-route, te Nistelrode

Wandeltocht door een verrassend gevarieerd landschap in de Maashorst. Het gebied bestaat uit een aantal heel verschillende landschapstypen: bossen, een viertal verspreide heidevelden, enkele vennetjes, boerenland met akkers, natte graslandjes en houtwallen. In het gebied grazen taurossen, exmoorpony’s. en wisenten, Het begrazingsgebied van de wisenten is niet toegankelijk, Tijdens de wandeltocht komt men langs het begrazingsgebied van de wisenten met wat geluk krijgt men de wisenten ook nog te zien. Als bezienswaardigheid komt men langs een vorstengraf 'De vorst van De Maashorst' die leefde tussen 800 en 600 voor onze jaartelling. Een unieke vondst vanwege de rijke inhoud. Naast sieraden en toiletgerei zijn ook kledingresten gevonden. Nergens in Nederland zijn drie rijk gevulde graven uit de vroege ijzertijd gevonden die zo dicht bij elkaar lagen. 87% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 6-2-2013, laatst bijgewerkt op: 12-5-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Het parkeerterrein aan de smalle zijde LA verlaten, direct daarna RD richting “Natuurcentrum de Maashorst”, weg “Maashorsterweg” aan linkerhand negeren, kn53 volg 10.
Voorbij het natuurcentrum LA, “Zevenbergseweg”, kn10 volg 55, het pad met verhard fietspad ca. 500m volgen tot bospad met bord “Stiltegebied” aan rechterhand t.h.v. 3de perceel grasland aan linkerhand, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad RA, bospad, wn route, iets verder LA, wn route.
# Verderop bij omheind terrein aan rechterhand kijkt men uit over een grafheuvelveld met vorstengraf “De vorst(in) van De Maashorst” die leefde tussen 800 en 500 voor onze jaartelling. De rechte zandwal die in het grafheuvelveld te zien is is een landweer en diende als grensmarkering, de meeste zijn in de periode tussen 1350 en 1450 aangelegd. Deze landweer vormde de grens tussen het Land van Ravenstein en het Hertogdom Brabant.
Voorbij houten voetgangerssluis, bij T-splitsing RA, grindpad, kn55 volg 20, het pad volgen tot breed pad aan rechterhand ca. 120m voorbij het omheinde grafheuvelveld.
Bij dit pad RA, de wn route wordt verlaten.
T.h.v. bosrand, bij kruising LA.
Bij kruising RA, pad tussen waterloop en bosrand met de bosrand aan linkerhand, wn route.
2.
Bij kruising LA, “Heideweg”, breed grindpad, wn20, verderop via klaphek het begrazingsgebied inlopen, voorbij het klaphek RD door het begrazingsgebied lopen met na ca. 130m de bosrand aan rechterhand, doorlopen tot T-splitsing bij verhard fietspad.
Bij deze T-splitsing LA, verhard fietspad, kn20 volg 51, het fietspad volgen tot kruising met verhard fietspad en links van de kruising een omheind terreintje met picknicktafels.
Bij deze kruising RA richting “Zeeland”, kn51 volg 52, direct daarna schuin naar links het smalle pad door grasland inlopen richting hoek in de bosrand aan de overzijde, de wn route wordt verlaten, bij deze hoek een klein stukje de bosrand aan rechterhand volgen en via een klaphek het begrazingsgebied verlaten, voorbij het klaphek RD het bospad volgen.
Ca. 200m voorbij het klaphek, bij 3-sprong LA, bospad met ruiter routepaaltje.
Het pad met ruime bocht naar rechts verder volgen, pad richting klaphek aan linkerhand negeren.
Ca. 160m voorbij deze bocht LA, het pad volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
3.
Bij deze T-splitsing RA, eveneens wat breder bospad tevens ruiterroute.
Bij kruising LA, iets verder bij splitsing rechts aanhouden, men volgt nog steeds de ruiterroute.
Bij kruising LA, de ruiterroute wordt verlaten.
Bij 6-sprong het rechter duidelijk herkenbare pad aan overzijde van het verhard fietspad inlopen, het pad volgen tot 3-sprong voor een afrastering.
Bij deze 3-sprong LA door klaphek, direct daarna bij 5-sprong (het pad pal naast de afrastering is meegeteld) het 2de pad aan rechterhand inlopen, wn route, het pad buigt iets verder met flauwe bocht naar links, wn route.
Na verlaten van het bos, voor bankje LA, smal pad, kn71 volg 23.
Voorbij wn routepaaltje, bij kruising RA, eveneens een smal pad, de wn route wordt verlaten.
Bij 4-sprong met aan rechterhand een wn routepaaltje LA, het pad met verderop open gebied aan rechterhand volgen tot kruising met een breed pad, iets voor deze kruising buigt het pad naar links.
Bij deze kruising RD het pad met metalen afsluitboom inlopen, kn70 volg 40, pad met bosrand aan rechterhand.
4.
Na ca. 160m, iets voorbij bosrand aan linkerhand LA, wn route, smal pad pal naast afrastering met de afrastering aan rechterhand, na ca. 250m wordt de afrastering verlaten, na verlaten van bosschages gaat het smalle pad door de rand van het open grasland, het pad verder RD volgen tot Y-splitsing met aan linkerhand rij eiken en op enige afstand links daarvan een houten/metalen hekwerk.
Bij deze Y-splitsing rechts aanhouden, breed pad, wn route.
Na ca. 200m, voorbij open plek met poel, bij kruising LA, wn route, het pad met de open plek aan linkerhand volgen tot T-splitsing in het bos, ruim voor deze T-splitsing wordt de wn route tijdelijk verlaten.
Bij deze T-splitsing LA, pad door half open bos, wn route.
Na verlaten van het half open bos, bij T-splitsing RA, wn route, iets verder voorbij het bos aan rechterhand RD, de wn route wordt verlaten, het pad verder volgen tot splitsing t.h.v. de solitaire eik in de verte in het verlengde van het pad
Bij deze splitsing met eik aan rechterhand rechts aanhouden, smal pad in het midden van het open heidegebied.
5.
Bij kruising met aan linkerhand tegen de bosrand een klaphek RD, wn route (zie rechterzijde van het routepaaltje).
Bij kruising met aan rechterhand een bankje LA richting het bos, wn route, bervolgens t.h.v. bosrand, bij kruising RD, kn65 volg 73, bospad met verderop een houten poort met klaphek.
Iets voorbij het klaphek, bij kruising RA, smal bospad, wn route.
Bij T-splitsing met op enige afstand aan rechterhand een klaphek LA, wn route, het pad volgen tot kruising met smal pad, let op iets verder is het pad tevens een ATB pad.
Bij deze kruising LA, smal bospad, wn route, iets verder buigt het pad naar rechts en gaat slingerend verder.
Bij kruising RA richting metalen afsluitboom, wn route, het pad volgen tot verharde weg direct na de metalen afsluitboom, zijpaden negeren.
Bij de verharde weg RD, weg aan linkerhand negeren, kn73 volg 56, vervolgens voorbij boerderij nr.23 RD richting “Schaijk”, “Slabroekseweg”, weg aan rechterhand negeren, kn56 volg 55.
6.
Bij 4-sprong RA, “Hogeweg”, de wn route wordt verlaten, het brede pad dat verderop voorbij woning nr.16 naar links buigt volgen tot bocht naar rechts ruim voorbij woning nr.6.
In deze bocht LA, onverhard pad door bosschages, wg en wn route, voorbij een omheind perceel grasland aan linkerhand gaat het pad door het bos en buigt vervolgens naar links dieper het bos in.
Bij 4-sprong RA, wg en wn route.
In bocht naar links van pad RA richting bosrand, t.h.v. de bosrand buigt het pad naar links en volgt de bosrand aan linkerhand, wg en wn route.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, wg en wn route, verderop gaat het brede grindpad over in een verharde weg.
Voorbij woning aan linkerhand, bij 3-sprong LA, “Bus”, wn route, de wg route wordt verlaten, de weg “Bus” met voorbij woning nr.10 kn50 volg 51  en in bocht naar rechts overgaat in “Menzel” volgen tot verharde weg aan linkerhand t.h.v. woning nr.59, zijpaden negeren.
7.
# Iets voorbij deze zijweg gaat de wandeltocht over een smal pad langs een perceel grasland, dit pad is niet toegankelijk voor wandelaars met hond, als alternatief ga bij deze weg LA, “Maashorstweg”, kn51 volg 52. In bocht naar links van de weg RD, breed onverhard pad. In bocht naar rechts van het brede pad RD, het pad volgen tot bocht naar rechts, zijpaden aan linkerhand negeren. Ga verder bij punt 7. laatste regel.

Bij deze weg RD, weg “Maashorstweg” aan linkerhand negeren, kn51 volg 9.
Voorbij bosperceel aan linkerhand LA, smal onverhard pad met bosrand aan linkerhand, wn route.
Aan einde van het pad, bij 3-sprong LA, breed pad, de wn route wordt verlaten.
In bocht naar links van het doorgaand pad RA, het pad volgen tot bocht naar rechts direct na een bosperceel, zijpaden aan linkerhand negeren.
Iets voorbij deze bocht, t.h.v. stuw het pad met bocht naar links verder richting bos volgen, voor het bos buigt het pad naar rechts.
8.
Ca. 25m voorbij deze bocht LA, bospad met oranje (paaltje) en wn route, het pad volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, oranje en wn route.
Bij 4-sprong RA, kn54 volg 57.
Bij 4-sprong LA richting metalen afsluitboom, kn57 volg 2.
Bij kruising met verharde weg RD, smal bospad, wn route.
Bij T-splitsing LA, de wn route wordt verlaten, iets verder voor wit routepaaltje RA, pad met op enige afstand afrastering aan rechterhand.
Na ca. 150m het pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, witte (paaltjes) route, vervolgens voor kleine open plek het pad met bocht naar rechts verder volgen, iets verder rechts aanhouden het pad met heuvelrug aan linkerhand inlopen, niet de heuvel oplopen.
9.
Voor klaphek LA het stijgend pad met traptreden achter het bankje inlopen, op de top passeert men aan rechterhand een bankje met mooi uitzicht, vervolgens bij 3-sprong iets voorbij de top van de heuvel RA, witte route, verderop passeert men een draaihekje, voorbij het draaihekje het pad over de heuveltop verder volgen tot T-splitsing met aan rechterhand een breed zanderig pad en aan linkerhand op enige afstand een klaphek.
Bij deze T-splitsing LA, dalend pad richting het klaphek, witte route, bij het klaphek RD door het klaphek, witte route, verderop na verlaten van bosschages buigt het pad naar rechts en gaat over een houten vlonder met aan rechterhand een poel en een bankje.
Voorbij metalen afsluitboom, bij T-splitsing LA, kn21 volg 10, het verhard fietspad dat verderop over gaat in een verharde weg volgen tot T-splitsing met aan overzijde een smal grindpad.
Bij deze T-splitsing LA, “Erenakkerstraat”, wn route, vervolgens RD, breed pad aan rechterhand negeren, kn10 volg 53, de weg verder volgen tot het parkeerterrein, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
wr en wg route: respectievelijk wit-rode Menzel en wit-groene  Loo route.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppunt paaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk paaltje met alleen richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerterrein hoek Slabroekweg en Maashorstweg nabij Natuurcentrum De Maashorst, Nistelrode Slabroekseweg, 5388 TB te Nistelrode. Plan Route

Met de auto

Volg de Nistelrodeseweg, Doelenweg en Slabroekseweg naar de Maashorstweg in Nistelrode. Het parkeerterrein is op de hoek van Slabroekseweg en Maashorstweg. Als je met GPS navigatie in de auto er naar toe gaat kun je het beste het adres Erenakkerstraat 5 Nistelrode aanhouden. Een eindje verderop is rechts hiervan de parkeerplaats

Openbaar vervoer

Men kan eventueel via een aanlooproute van 1.3 km vanuit bushalte Udenseweg, Nistelrode. Aanlooproute: ga zuidoostelijke op Delst richting Oud Menzel. Sla linksaf naar de Menzel. Menzel blijven volgen tot bosgebied aan rechterhand, hier RA smal pad met bosrand aan linkerhand. Begin de routebeschrijving bij punt 7. 3de regel Aan einde van het pad, bij 3-sprong LA...……..

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Slabroekse Heide Adrie: Slabroekse Heide
Grafheuvelveld, de vorst van De Maashorst Adrie: Grafheuvelveld, de vorst van De Maashorst
Wisenten Adrie: Wisenten
Tauros rund Adrie: Tauros rund
Munseheide Adrie: Munseheide
Munseheide Adrie: Munseheide
Slabroekse Bergen Adrie: Slabroekse Bergen
Uitzicht vanuit de Slabroekse Bergen Adrie: Uitzicht vanuit de Slabroekse Bergen
Uitzicht vanuit de Slabroekse Bergen Adrie: Uitzicht vanuit de Slabroekse Bergen
Beekdal Slabroek Adrie: Beekdal Slabroek

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart munseheide-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Natuurcentrum De Maashorst

Erenakkerstraat 5
5388 SZ Nistelrode
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (17)

 1. Cor, nellie en Ad 27 maart 2024 om 23:42

  Vandaag deze route gelopen, maar helaas door de grote hoeveelheid water de laatste tijd, waren we genoodzaakt om van de route af te wijken, waardoor we gingen dwalen en uiteindelijk een flink stuk van de route gemist hebben. We gaan deze route zeker nog een keer lopen, omdat hij waarschijnlijk zeer de moeite waard is.

  Reageren
 2. Adrie 13 mei 2023 om 16:59

  Gisteren 12 mei 2023 de wandeltocht gecontroleerd. Een kleine wijziging aan het wandelnetwerk en een pad naar de top van de hoge stuifduin in de Slabroeksche Bergen heeft men voorzien van traptreden. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Adrie 9 september 2021 om 17:19

  Vandaag 9 september 2021 de wandeltocht gecontroleerd. Een pad dat weinig belopen wordt en gedeeltelijk versperd was is uit de wandeltocht gehaald. Vooral in het deel dat door het begrazingsgebied gaat zijn de paden zelf prima te herkennen echter diverse zijpaden die in het verleden nog goed herkenbaar en in de routebeschrijving stonden zijn nu nauwelijks nog als pad te herkennen, de verwijzing naar dergelijke paden is uit de routebeschrijving verwijderd. Verder wat extra herkenningspunten in de routebeschrijving opgenomen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Adrie 29 december 2019 om 06:47

  Omdat er bij controle van de Kanonsberg-route veranderingen gezien zijn als gevolg van uitbreiding van het begrazingsgebied aan noordzijde van De Maashorst gisteren 28 december ook deze wandelroute gecontroleerd. De routebeschrijving is hierop aangepast en weer actueel. Tijdens mijn wandeling had ik deze keer wel het geluk om de wisenten wat dichter bij te zien, deze keer stonden ze dicht bij de afrastering. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Adrie 11 augustus 2018 om 15:26

  Gisteren 10 augustus 2018 de wandelroute gecontroleerd. In een groot deel van het gebied is het begrazingsgebied vergroot. Er zijn nieuwe klaphekken geplaatst, de oude klaphekken staan er nog maar de afrastering is verwijderd. Bij punt 5. 3de regel passeert men een oud klaphek. Dit klaphek is niet meer in de routebeschrijving vermeld, het zal tezijnertijd wel verwijderd worden. In het begrazingsgebied lopen Taurossen en Exmoor merries. Vooral het Tauros rund is een indrukwekkend rund. Neem de geldende regels in acht, houd 50 meter afstand en doorkruis de kuddes niet. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Adrie 7 februari 2017 om 14:30

  Het begrazingsgebied is verder uitgebreid. Als gevolg van deze uitbreiding is de wandeltocht op twee plaatsen gewijzigd. Verder is er een stukje verhard fietspad uit de wandeltocht gehaald en vervangen door een mooi pad dat door open grasland loopt. Tevens de rest van de wandeltocht gecontroleerd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. Richard Kemmeren 1 februari 2016 om 14:22

  Foto’s: Munseheideroute

  Reageren
 8. Adrie 5 december 2015

  De wandelroute is gewijzigd, een deel van de oorspronkelijke route liep door een begrazingsgebied dat in februari 2016 afgesloten wordt voor het publiek. In maart 2016 worden naar verwachting dertien wisenten, het neefje van de Amerikaanse bizon, geplaatst in dit begrazingsgebied. Als voorbereiding hierop is men al begonnen met het afrasteren. De route is wat ingekort en buigt nu voor het begrazingsgebied naar het noorden, mogelijk dat men een glimp kan opvangen van deze dieren. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Willem 23 november 2015 om 14:18

  Vandaag gelopen. Wederom een prachtige wandeling Adrie, maar ik heb een paar dingen die in de tekst een aapassing behoeven.
  Er staat bij 1.: “Voorbij “Natuurcentrum de Maashorst” LA, onverhard pad, “Zevenbergseweg”, kn10 volg 55”.
  Moet worden: “Voorbij “Natuurcentrum de Maashorst” LA, verhard pad, “Zevenbergseweg”, kn10 volg 55”. (Pad is onlangs geasfalteerd.)
  Er staat bij 3: “Einde pad bij T-splitsing RA door klaphek, verhard fietspad, kn22 volg 5”.
  Moet worden: “Einde pad bij T-splitsing RA door klaphek, verhard fietspad, kn22 volg 25”.
  Er staat bij 6: “Bij hoek van de afrastering links aanhouden richting metalen hek bij bosrand, oranje route.
  Bij 4-sprong bij metalen hek RA, het verhard fietspad volgen.”
  Moet worden: “Bij hoek van de afrastering links aanhouden richting houten hek bij bosrand, oranje route.
  Bij 4-sprong bij houten hek RA, het verhard fietspad volgen.” (Er is een nieuw houten hek geplaatst.)

  Foto’s van linksboven vervolgens met de klok mee: Bosven na een nachtje nachtvorst, In Brobbelbies, In Brobbelbies en Natuurgebied Brobbelbies.

  Reageren
  1. Adrie 24 november 2015 om 14:18

   Willem bedankt voor het melden! De wijzigingsvoorstellen zijn in de routebeschrijving overgenomen.

 10. Adrie 4 mei 2014

  De werkzaamheden in de Maashorst zijn inmiddels afgerond. Er is over een brede strook een overgang van opengebied naar bos gecreëerd. De wandeltocht volgt nu een mooi nieuw slingerend struinpad dat door dit gebied loopt. Veel wandelplezier!

  Reageren
 11. Adrie 10 maart 2014

  Van het weekend ben ik gaan kijken naar het vervallen klaphekje. Momenteel vinden in de directe nabijheid van dit punt boswerkzaamheden plaats, er wordt een bosrand gecreëerd om een geleidelijke en natuurlijkere overgang van het opengebied naar het bos te ontwikkelen. Om verdere problemen met wijzigingen op dat punt is de route tijdelijk wat veranderd. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn ga ik weer kijken.

  Reageren
 12. Sjef 4 maart 2014

  Heb deze route op zondag 2 maart gelopen.
  Naam van Natuurcentrum Slabroek is veranderd in Natuurcentrum de Maashorst
  http://www.natuurcentrumdemaashorst.nl
  Als je met GPS navigatie in de auto er naar toe gaat kun je het beste het adres Erenakkerstraat 5 Nistelrode aanhouden. Rechts hiervan (een eindje verderop) ligt de Parkeerplaats

  3.
  RA, graspad langs ruigte strook, wn route.
  Op 4-sprong rechts aanhouden richting oranje paaltje bij rechterhoek van bosperceel.

  8.
  Op de hoek van afrastering RD, smal slingerend pad blijven volgen, pad op rechterhand negeren, direct daarop op splitsing links aanhouden.
  Op Y-splitsing RA, doorgaand smalle pad blijven volgen langs bosrand; toevoegen: komt uit op breed pad (RA) blijven volgen.

  5.
  Einde pad op T-splitsing bij wildrooster LA, verhard fietspad, kn51 volg 23.
  Bij einde bosperceel op linkerhand RA, oranje paaltje door open gebied volgen, smal onverhard pad.
  Toevoegen. Meteen "Bij einde bosperceel (..)"

  3
  Op kruising bij hoek van bosperceel RA, slingerend pad langs bomenrij volgen.
  Na passeren van klaphek op kruising LA, afrastering volgen.
  RD, “Grensweg”, pad op rechterhand negeren.
  Het pad langs de afrastering blijven volgen tot klaphek op linkerhand, zijpaden negeren

  Moet worden: het klaphek is komen te vervallen. De afrastering is schrikdraad.
  Loop het smalle graspad vóór de afrastering tot het klaphek rechterhand.
  Op kruising LA (dus niet meer door klaphek, deze bevind zich dan rechts.

  Reageren
  1. Adrie 4 maart 2014 om 16:12

   De beschrijving en de informatie pagina zijn aangepast. Punt 3. 4de regel, het vervallen klaphekje, zou erop kunnen wijzen dat de oorspronkelijke oranje paaltjes route die daar liep gewijzigd is. Ik ga binnenkort eens kijken of er op dat punt nog sprake is van een gangbaar pad. Sjef bedankt voor de wijzigingsvoorstellen en de GPS navigatie tip!

 13. Marjolijn 11 augustus 2013

  Bij het verlaten van dit bosperceel buigt het pad naar rechts, wn route
  Blijf dit pad volgen!

  Prachtige wandeling, heel afwisselend, bijna geen verharde weg, maar bij bovenstaande zin zijn we even de fout ingegaan, omdat er ook een pad rechtdoor liep (zie zin eronder!)

  Reageren
  1. Adrie 11 augustus 2013 om 17:03

   Op dat punt had de beschrijving inderdaad wat duidelijker kunnen zijn, de beschrijving is aangepast. Marjolijn bedankt!

 14. Lennard 15 maart 2013

  Vandaag gelopen met grijs maar overwegend droog weer.
  Het is een leuke en rustige route met veel afwisseling tussen open en bebost gebied. Er stonden verspreid over het gebied de nodige hooglandrunderen te grazen, sommige hadden al kalfjes.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)