Mosbulten-tocht, Son en Breugel te Noord-Brabant

19 km Wandelroute Mosbulten-tocht, te Son en Breugel

Wandeltocht door drie heel verschillende kleine natuurgebieden, de Mosbulten met het vogelrijke Haverven, het Vresselse Bos en de Sonse Bergen. Als verbinding tussen de gebieden worden beekjes zoals de Breugelsche Beek en het riviertje de Dommel gevolgd. Als eerste komt men door de Mosbulten. Het is een gevarieerd vennengebied met onder andere het Haverven en het Heikantven. Vervolgens gaat de wandeltocht door een gedeelte van het Vresselse Bos, dit gebied is een jong ontginningsbos dat is aangeplant op een stuifzandrug. Als laatste de Sonse Bergen een reliëfrijk gebied "bergen", waarvan de grootste hoogte verschil niet meer is dan 10 meter. 76% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 14-12-2012, laatst bijgewerkt op: 14-12-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk LA vertrekken, iets verder bij splitsing rechts aanhouden, “Sint Genovevastraat”, kn3 volg 1.
Bij T-splitsing RA, “Pieter Brueghelplein”, de smalle weg aan overzijde van het pleintje inlopen, vervolgens voorbij het pleintje LA richting “Nederwetten”, “Stakenburgstraat”, wn route.
Voorbij beek de “Breugelsche Beek” LA, gras-/onderhoudspad met de beek aan linkerhand, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising met verharde weg RD, de beek aan linkerhand verder volgen, kn17 volg 16.
RD, pad richting de boerderij aan linkerhand negeren, de beek verder volgen, wn route.
Na ca. 250m LA, het pad kruist de beek, wn route, gras-/onderhoudspad met brede waterloop aan rechterhand, het pad dat verderop met flauwe bocht naar rechts buigt volgen tot 4-sprong bij doorgaande weg.
Bij deze 4-sprong LA, fietspad langs de doorgaande weg, kn16 volg 19.
2.
Iets voorbij kombord “Son en Breugel” RA, “De Kuilen”, kn19 volg 56.
RD, weg aan linkerhand negeren, wn route.
Na ca. 150m, direct na omheind bosperceel aan linkerhand LA, smal bospad, de wn route wordt verlaten, het pad buigt met ruime bocht naar rechts, iets voorbij deze bocht RA heuveltje over, direct daarna buigt het pad naar links, na deze bocht het pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg, smalle zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, vervolgens bij 3-sprong rechts aanhouden, “Olen / De Kuilen”, kn56 volg 10.
Weg met bocht naar rechts verder volgen, weg aan linkerhand negeren, “De Kuilen”, kn10 volg 12.
Ca. 80m voorbij woning nr.5 LA, onverhard pad met SBB bordje “Noordoost Brabant” door bosschages, de wn route wordt verlaten, verderop voorbij een klaphek het iets hoger gelegen gras-pad door vennengebied volgen, ca. 400m voorbij het klaphek buigt het gras-pad naar rechts richting een vogelkijkscherm, ruim voor dit vogelkijkscherm links aanhouden richting een houten poort met klaphek.
3.
Iets voorbij het klaphek, bij T-splitsing LA, verharde weg, blauwe (oranje bordjes met blauw-paarse pijl) route, verderop gaat de verharde weg over in een breed onverhard pad, “Olen”, blauwe route.
Bij kruising LA, pad met bosrand aan rechterhand, blauwe route.
RD, pad met metalen afsluitboom langs brede waterloop aan rechterhand negeren, blauwe route.
Ca. 50m voorbij inrit nr.24D met metalen poort RA, smal pad door berkenbosje, blauwe route, voor een omheind bosperceel buigt het pad naar links, ca. 20m voorbij het omheinde bosperceel buigt het pad naar rechts en gaat slingerend door een dicht bosperceel met diverse omgevallen bomen met iets verder een bankje bij een poel, blauwe route.
Voor brede waterloop, bij T-splitsing LA, blauwe route, het pad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, blauwe route, breed pad.
Voor stuw met aan linkerhand een bankje RA, de blauwe route wordt verlaten.
4.
Iets voor 2de bosperceel aan linkerhand LA door klaphek, door het midden van het grasland (begrazingsgebied) richting overzijde lopen, t.h.v. een bankje met aan rechterhand een poel buigt het gras-pad iets naar rechts richting klaphek in rechterhoek aan overzijde, via dit klaphek het grasland verlaten.
Na verlaten van het grasland, bij T-splitsing LA, breed pad, iets verder RD, pad langs bosrand aan rechterhand negeren, wn route.
RD, pad aan rechterhand negeren, kn20 volg 80, verderop buigt het pad naar links.
Pad met bocht naar links verder volgen, pad met bankje aan rechterhand negeren, vervolgens voor brede waterloop RA, kn80 volg 6, het gras-/onderhoudspad met metalen afsluitboom en brede Beeksche waterloop aan linkerhand volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD, het pad met brede waterloop aan linkerhand verder volgen, kn6 volg 7, verderop buigt het pad naar rechts met aan linkerhand een kleine omheinde waterzuiveringsinstallatie.
Voorbij de installatie LA, direct daarna bij T-splitsing eveneens LA, voorbij hoogspanningslijnen pad met bosrand aan rechterhand, wn route.
5.
Na ca. 250m RA, bospad, kn7 volg 1, het pad volgen tot breed pad aan rechterhand ca. 150m voor bocht naar links, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad RA, wn route, het brede pad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, breed pad, wn route.
Na ca. 130m LA, bospad met SBB bordje en drie houten paaltjes, de wn route wordt verlaten.
Na ca. 100m, bij kruising met smal pad LA.
Bij kruising met iets breder pad RD, pad met een SBB routepaaltje.
Bij kruising RA, iets verder bij kruising LA, vervolgens na. ca. 40m bij kruising RA, wn route.
Bij kruising RD, kn2 volg 79.
Bij 4-sprong RD, wn route, het pad kruist een ruiterpad, het pad buigt naar rechts, na deze bocht het pad verder door het bos volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD, eveneens smal bospad met SBB bordje en iets verder een ven aan linkerhand, wn route.
6.
Voorbij kleine open plek aan rechterhand met picknicktafel en bankje, bij kruising LA richting bosrand, kn79 volg 3.
Na verlaten van het bos RD, verharde weg, weg aan linkerhand negeren, wn route, de weg volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing met aan linkerhand horecagelegenheid de Vresselse Hut RA, “Vresselseweg”, wn route.
T.h.v. groen elektriciteitskastje LA, “Hoogakkerpad”, kn3 volg 11, het brede grindpad volgen tot fietspad aan linkerhand, zijpad negeren.
T.h.v. het fietspad RD, het pad met bosrand aan rechterhand verder volgen, het fietspad aan linkerhand negeren, G-R en wn route.
RD, smal pad aan rechterhand negeren, vervolgens in het bos eveneens RD, pad aan linkerhand negeren, G-R route, de wn route wordt verlaten.
7.
T.h.v. bosrand, bij T-splitsing LA, G-R route, verderop buigt het pad door de bosrand naar links.
Ca. 50m voorbij deze bocht RA, G-R route, pad door de bosrand.
Iets voorbij bocht naar links RA, G-R route, het pad daalt richting het riviertje De Dommel, voor het riviertje buigt het pad naar links.
Na een klein klimmetje, bij 4-sprong rechts aanhouden, het pad buigt naar rechts met nog even de Dommel aan rechterhand en iets verder de bosrand, na ca. 90m buigt het pad met flauwe bocht naar rechts het bos weer in richting een bankje dat op gegeven moment in de verte te zien is, smalle zijpaden negeren, G-R route.
Bij 4-sprong met aan rechterhand het bankje rechts aanhouden, G-R en wn route, breed grindpad, na ca. 200m passeert men een brug over de Dommel, ruim voorbij de brug gaat het grindpad over in een verharde weg.
Bij T-splitsing LA, G-R en wn route, het brede fietspad langs doorgaande weg met verderop kn11 volg 73 volgen tot boerderij nr.4 aan linkerhand, zijwegen negeren.
Voorbij deze boerderij LA, “Wolfswinkel 5&6”, G-R en wn route, verderop t.h.v. inrit nr.6 naar stal met naast de stal een woning gaat de verharde weg over een onverhard pad, wn route.
8.
Bij T-splitsing RA, wn route, vervolgens bij 3-sprong LA, smalle verharde weg, wn route.
Bij T-splitsing RA, “Thermealaan”, het voetpad aan overzijde van de doorgaande weg volgen, de wn route wordt verlaten.
Voor rotonde LA, het smalle bospad met bordje “Welkom in de gemeentelijke bossen” aan linkerhand inlopen, het pad buigt naar links, direct daarna rechts aanhouden.
# In dit kleine bosgebied zijn veel smalle zijpaden, deze worden verder niet meer vernoemd, let vooral op de extra aanwijzingen.
Bij 3-sprong met aan linkerhand een pad langs een gebouwtje rechts aanhouden, het pad volgen tot 3-sprong met voorbij de 3-sprong schuin naar links een hoge heuvel.
Bij deze 3-sprong LA, pad met de langgerekte heuvel aan rechterhand.
Voorbij de heuvel, bij 4-sprong RD, pad met iets verder een houten schutting aan linkerhand, het pad verder volgen tot 3-sprong met wn routepaaltje iets voor de bosrand.
9.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, iets verder bij 4-sprong RA, het pad pal naast de zijarm van het riviertje de Dommel met de zijarm van het riviertje aan linkerhand volgen, G-R route, na ca. 250m buigt het pad met ruime bocht naar rechts en volgt het riviertje aan linkerhand, ca. 90m voorbij deze bocht passeert men aan rechterhand twee paden richting een heuvel, bij het 1ste pad wordt de G-R route verlaten, voorbij deze paden het pad langs het riviertje met langs het pad enkele grote populieren ca. 80m verder volgen tot pad aan rechterhand voor een flinke populier, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad rechts aanhouden, iets verder bij 3-sprong eveneens rechts aanhouden, aan linkerhand zijn op enige afstand woningen te zien, vervolgens bij Y-splitsing weer rechts aanhouden richting de verharde weg.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, verharde weg, “Koekkoeklaan”, de weg volgen tot bocht naar rechts, zijwegen negeren.
Bij deze bocht LA, fiets-/voetpad “Dommelpas”, het fiets-/voetpad volgen tot brug over riviertje De Dommel, zijpaden negeren.
Direct na deze brug RA, onverhard pad, iets verder voorbij greppel de rechterzijde van grasveld oplopen.
Na verlaten van het grasveld rechts aanhouden, verharde weg.
Voorbij bocht naar links van de weg RA, “Beemdstraat”, de weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
G-R = Streekpad met geel-rode route markeringen.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppunt paaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk paaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

St. Genoveva kerk, Sint Genovevastraat 16, 5694 AE te Son en Breugel. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan in de directe omgeving van de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Pieter Brueghelplein, Breugel. Vanuit de bushalte de weg met klein pleintje aan linkerhand volgen, voorbij het pleintje LA richting Nederwetten, Stakenburgstraat. De routebeschrijving starten bij punt 1. 3de regel.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (8)

Sint Genovevakerk in Breugel Adrie: Sint Genovevakerk in Breugel
Het Haverven Adrie: Het Haverven
Het Haverven Adrie: Het Haverven
Het Haverven Adrie: Het Haverven
Het Vresselse Bos Adrie: Het Vresselse Bos
Het Dommeldal Adrie: Het Dommeldal
De Dommel Adrie: De Dommel
De Dommel Adrie: De Dommel

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart mosbulten-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats BreugelDe Vresselse Hut

Vresselseweg 33
5491 PA Sint Oedenrode
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (18)

 1. RV 27 maart 2024 om 17:52

  Vandaag deze wandeling gelopen met 7 wandelaars. Mooie gevarieerde tocht. Geen problemen onderweg ondanks de nattigheid. Aanrader.

  Reageren
 2. Pieter v.d. Sanden (AVGM - Best) 1 oktober 2023 om 07:51

  300923 prima dag en heel mooie wandeling: met zijn achttienen van AVGM-Best onze najaarswandeling gedaan. Wel gelopen met de klok mee: dan na ruim 6 km koffie met gebak bij de Vresselse hut. Geen problemen onderweg.

  Reageren
 3. Adrie 14 september 2023 om 17:15

  Gisteren 13 september 2023 de wandeltocht gecontroleerd. Een poosje geleden was er in een klein bosperceel langs de Dommel een pad dat langs een afkalvende oever van de Dommel ging om veiligheidsredenen met boomstronken afgesloten de wandeltocht was toen om die reden iets gewijzigd. Tijdens controle van gisteren waren enkele van de boomstronken verplaatst waardoor het lijkt of het pad weer toegankelijk is, dit is niet het geval. Verder is in het kleine bosgebied de Sonse Bergen de routebeschrijving iets aangepast. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Adrie 15 januari 2022 om 16:38

  Gisteren 14 januari 2022 de wandeltocht gecontroleerd. In het kleine bosgebied de Sonse Bergen waren wat veranderingen, door de vele kleine paadjes in dit bos wat extra herkenningspunten in de routebeschrijving opgenomen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Karin en Coen 3 maart 2021 om 11:29

  Vandaag 02-03-2021 deze mooie route gelopen.
  We hebben wederom genoten van de wandeling.

  Iedere keer weer verrast door de mooie plekjes zo dicht bij huis.

  Adri bedankt

  Reageren
 6. Ad & Cor & Nellie 12 februari 2020 om 17:18

  Deze tocht vandaag 12-02-2020 gelopen , super mooie tocht wel wat modderig maar dat ook niet anders na de storm Ciara van het afgelopen weekeinde. Beschrijving is nog up to date zeer aan te bevelen.

  Reageren
 7. Hans 18 oktober 2019 om 17:51

  Een opmerking over het openbaar vervoer.
  De buurtbus heeft het lijnnummer 260

  Beter is het om vanuit Eindhoven-station lijn 9 te nemen naar het Pieter Brueghelplein

  Reageren
  1. Adrie 19 oktober 2019 om 07:42

   Hans bedankt voor de reactie! Station Eindoven is inderdaad een beter OV vertrekpunt vooral in het weekend. Bij het samenstellen heb ik gekeken naar stations in de buurt bij deze wandelroute was mijn keuze toen station Best, gezien de afstand het gunstigste achteraf gezien niet wat mogelijkheden betreft. Op zich maakt het niet uit vanwaar men vertrekt belangrijk is het eindpunt de bushalte Pieter Brueghelplein. Bij deze wandelroute kan men met het OV de wandelroute starten bij punt 1 3de regel.

 8. Marc Peeters 9 juli 2019 om 16:33

  Mooie wandeling, die ik vandaag, 9 juli 2019 heb gemaakt. Een mooie attractie vind ik de waterbuffels van de Stoerderij (zitten veilig achter prikkeldraad, maar vinden het leuk om over hun kop te worden gekroeld) die je op het eind bij de Breugelse beek tegenkomt.
  Helaas was de horeca bij de Vresselse hut op dinsdag gesloten.
  Volgens mij is de andere genoemde horeca-gelegenheid , de Gertrudehoeve, alleen nog open voor kookworkshops. Wel is er een prima cafetaria in Breugel, de Smikkel, vlakbij de kerk en kun je bij de Brasserie van sauna Thermae ook lekker eten en drinken.
  Verder stel ik voor, om op de mogelijkheid te wijzen, dat je de route wat kunt inkorten als je bij de Vresselsehut de Vresselseweg afloopt terug naar Breugel.

  Reageren
  1. Adrie 9 juli 2019 om 17:51

   Marc Peeters bedankt voor de reactie en voorstel! Ik heb de Gertrudehoeve uit de lijst van de horecagelegenheden verwijderd. Met de vermelding “In de plaats Breugel” kan men zien dat ook de plaats zelf op het gebied van horecagelegenheden iets te bieden heeft. Het is heel lastig om horecagelegenheden actueel te houden. Door gebruik te maken van de kaart of m.b.v. een GPS apparaat kan men in feite op elk punt de route inkorten.

 9. Adrie 22 maart 2018 om 08:34

  Maandag 19 maart 2018 de wandeltocht gecontroleerd tevens op een paar plaatsen iets gewijzigd. Langs de weg De Kuilen is een klein bosgebiedje in de route opgenomen, nieuw is bij het waterwingebied in de omgeving van de Mosbulten een pad door grasland, in het bosgebied Vresselse Bos gaat de tocht wat verder over smalle paadjes en in Sonse Bergen komt men nu ook langs de heuvels “bergen” ook wordt er de Dommel over een iets grotere afstand gevolgd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 10. Renee 30 april 2017 om 17:49

  Genoten van deze wandeling! Goede beschrijving, en heel afwisselend.
  En ….. bij Mosbulten een ijsvogel gezien!

  Reageren
 11. RvdV 25 april 2017 om 14:14

  Mooie afwisselende wandeling. prima routebeschrijving.

  Reageren
 12. Ben en Maria 2 april 2016 om 11:41

  31 maart deze route gelopen, het was een prachtige tocht en heel duidelijk omschreven.

  Foto’s boven: De Dommel bij Son, onder van links naar rechts: De Dommel bij Nijnsel en Ven bij de Mosbulten.

  Reageren
 13. Adrie 22 januari 2016

  Vandaag 22 januari 2016 de wandelroute gecontroleerd. Tevens een kleine wijziging aangebracht, voordat men het in het Vresselse Bos verlaat wordt er nu smal bospad door het bosgebied gevolgd i.p.v. een recht pad langs het bosgebied. Veel wandelplezier!

  Reageren
 14. Adrie 15 januari 2014

  12 januari de route gecontroleerd. De beschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 15. W van de Kerkhof 30 juli 2013

  Deze route vandaag gelopen. Complimenten voor de beschrijving. Mooie gevarieerde route. Ga hem zeker nog een keer wandelen. Bedankt!

  Reageren
 16. Lennard 24 december 2012

  Vandaag heb ik deze route gelopen met grijs weer en af en toe een waterig zonnetje. Het is een leuke en afwisselende route die correct en duidelijk is beschreven.

  Door de regenval van de afgelopen dagen stond een stuk van de route onder genoeg water om niet toegankelijk te zijn met hoge wandelschoenen.
  Het gaat om een stuk kort na punt 1, 8e zin: "RD, pad op linkerhand negeren, de beek blijven volgen, wn route."
  Daar stonden het pad en de omliggende weilanden blank.

  Het volgende stuk:
  Punt 1, 8e zin: "RD, pad op linkerhand negeren, de beek blijven volgen, wn route."
  t/m punt 2, 2e zin: "RA, “De Kuilen”, kn19 volg 56."
  kan bij hoog water als volgt worden omzeild:
  "LA, graspad uitlopen tot T-splitsing met een verharde weg, de wn route wordt verlaten."
  RA voetpad aan overzijde van de weg gaan volgen.
  RD, weg op linkerhand negeren.
  RD, weg op linkerhand negeren.
  Kort voor de kruising het fietspad aan de rechterkant van de weg gaan volgen.
  LA, “De Kuilen”, kn19 volg 56."

  Opm.: het startpunt is voorlopig per auto niet volgens de beschrijving (en navigatiesystemen) bereikbaar aangezien de brug over de Dommel afgesloten is (volgens de borden tot "medio januari 2013", volgens de website van de gemeente tot "medio maart 2013").
  Je kunt ter plekke en parkeerhaventje opzoeken en de laatste ca. 800 m te voet afleggen (er is een tijdelijke voetgangersbrug). Toch met de auto naar het startpunt is via een omweg mogelijk (na verlaten A50 via "Gentiaanlaan", "Planetenlaan", "Eind" en "Van den Elsenstraat").

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)