Mookerheide-tocht, Molenhoek te Limburg

17 km Wandelroute Mookerheide-tocht, te Molenhoek

Wandeltocht door de Mookerheide, boswachterij Groesbeek en door het natuurgebied de Sint-Jansberg. De Mookerheide ligt op een uitloper van de Nijmeegse stuwwal en kent forse hoogteverschillen. Hierdoor heeft men op sommige punten prachtige vergezichten over het land van Cuijk. Op de Mookerheide liggen twee schansen de Mookerschans en de Heumense schans. De Mookerschans is vermoedelijk in de tweede helft van de zeventiende eeuw gebouwd en bestaat uit een vierkant met een omvang van ongeveer 70 bij 70 meter. De tweede schans de Heumense schans, uit dezelfde periode, is in de vorm van een vijfpuntige ster met een doorsnede van 50 meter gebouwd. De Sint-Jansberg is een gebied met beboste hellingen met imposante loofbomen. Als verdere bezienswaardigheden komt men in de Mookerheide langs een Scottish Barn en het jachtslot de Mookerheide en in het gebied de Sint-Jansberg langs een oude watermolen "de Bovenste Plasmolen" uit 1725. 96% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 1-12-2016, laatst bijgewerkt op: 25-5-2020

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Het station aan de zijde van de Mookerheide t.h.v. bord “Perron 2” RA verlaten, smal onverhard pad met bord “Wandelroute Twee Schansen” inlopen, gele NM route.
Bij splitsing links aanhouden, gele NM route, vervolgens bij T-splitsing voor afrastering LA, gele NM route.
Na ca. 90m, t.h.v. NM bord “Mookerheide” RA via pad met traptreden de helling oplopen, gele NM route, boven aangekomen bij 4-sprong RD, men kruist twee paden, de gele NM route wordt verlaten, vervolgens het doorgaande pad volgen tot 4-sprong.
Bij deze 4-sprong RD, vervolgens na ca. 50m scherp LA richting schuur, iets voorbij schuur “Scottish Barn” buigt het pad naar rechts, smal pad.
Voorbij vijver “Léau d’Armour” links aanhouden richting jachtslot, direct daarna voor klein parkeerterrein bij het jachtslot, bij T-splitsing LA, breed grindpad.
# Jachtslot de Mookerheide is in 1902 in gebouwd.
2.
Bij Y-splitsing scherp RA, verharde weg, men passeert nu de voorzijde van het jachtslot, vervolgens de weg volgen tot Y-splitsing voor parkeerterrein.
Bij deze Y-splitsing links aanhouden, direct daarna bij kruising RA, “Jagerslaan”, grindpad met bosrand aan linkerhand, vervolgens het grindpad volgen tot splitsing, men passeert drie kruisingen, voorbij 1ste kruising loopt men door natuurbegraafplaats.
Bij deze splitsing links aanhouden, gele NM route, direct daarna RD pad aan rechterhand negeren, vervolgens het pad volgen tot kruising met recht pad voor grote half open plek, zijpaden door percelen natuurgraven negeren.
Bij deze kruising RA, gele NM route, vervolgens het pad volgen tot men het bosgebied verlaat, men passeert twee kruisingen met paden die door de percelen natuurgraven gaan.
T.h.v. rand bosgebied RD, pad langs bosrand aan rechterhand negeren, gele NM route.
Voor bosrand met bankje, het doorgaande pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, gele NM route, vervolgens het pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
3.
Bij deze T-splitsing RA, vervolgens de verharde weg volgen tot kruising met doorgaande weg, zijpaden negeren.
# Voor de kruising passeert men aan rechterhand de gerestaureerde waterput “Alde Put” uit 1913.
Bij deze kruising RD, het onverhard pad links van verharde weg inlopen, ingang van het pad is tussen het rechter bankje en NM informatiepaneel, vervolgens het pad parallel aan verharde weg volgen tot kapelletje met bankje, mooie rustige plek voor een pauze.
Voorbij het kapelletje, bij kruising LA.
Bij kruising met aan linkerhand smal pad RD, pad met geel routepaaltje.
Bij kruising RD, vervolgens na ca. 50m bij 4-sprong eveneens RD, pad met geel routepaaltje, na ca. 50m buigt het pad naar rechts en volgt half open plek aan linkerhand, vervolgens het pad volgen tot kruising voorbij de half open plek.
Bij deze kruising RA, direct daarna bij kruising RD.
4.
Bij kruising met brede beukenlaan RD.
Bij T-splitsing in laagte RA.
Bij kruising LA, pad met bosrand aan linkerhand, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing voor uitzichtpunt, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, pad door rand bosgebied.
Bij kruising RD, pad door rand bosgebied verder volgen.
Bij 3-sprong links aanhouden, vervolgens bij Y-splitsing eveneens links aanhouden, breed grindpad.
Iets verder t.h.v. inrit woning nr.52 LA, direct daarna bij splitsing rechts aanhouden, pad met bosrand aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, pad met bosrand aan rechterhand.
Bij 3-sprong LA, “Zevendalsebaan”, men verlaat het bosgebied, verderop t.h.v. zwerfstenen buigt het pad met flauwe bocht naar links.
5.
Iets voorbij deze flauwe bocht RD, achtereenvolgens pad met NM bord Sint-Jansberg aan rechter- en pad aan linkerhand negeren.
Na ca. 180m, RA door klaphek, voorbij het klaphek het gras-pad rechts van strook ruigte volgen richting bosrand, bij bosrand via klaphek het grasland weer verlaten, bospad, ca. 50m voorbij het klaphek buigt het pad naar links.
Bij kruising RA, eveneens een wat breder bospad.
Na ca. 200m, voorbij open plek LA, dalend pad met wit-rood “Pieterpad” routepaaltje.
Bij 3-sprong RA, het pad buigt naar links, dal aan linkerhand verder volgen.
Voor lage houten afrastering LA richting aarden dam in dal, vervolgens voorbij de aarden dam, het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal stijgend pad aan linkerhand negeren, pad met dal aan rechterhand.
RD, stijgend pad aan linkerhand negeren, witte NM route, verderop buigt het pad met ruime bocht naar rechts.
6.
Bij T-splitsing RA, witte NM route, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg, zijpaden negeren.
# Verderop passeert men aan rechterhand watermolen de bovenste Plasmolen met muurankerjaartal 1725. De exacte ouderdom van de Bovenste Plasmolen is onbekend, maar mogelijk deed hij al in de vijftiende eeuw dienst. Voor bezichtiging van de driedimensionale weergave van een Romeinse hoofdgebouw iets verder voordat men het bosgebied verlaat de helling aan linkerhand oplopen, zie bordje romeinse villa.
Bij deze T-splitsing RA, fietspad langs doorgaande weg volgen.
Na ca. 70m RA, “Kiekbergsebaan”, grindpad tussen twee horecagelegenheden.
# In de directe omgeving zijn meer horecagelegenheden, voor een bezoek het fietspad verder volgen tot zijweg aan linkerhand. Bij deze zijweg LA, “Witteweg”, let op drukke weg!!, langs deze weg en verderop langs een groot parkeerterrein zijn diverse horecagelegenheden.
7.
Voorbij de horecagelegenheid rechts aanhouden, “Kiekbergsebaan”, pad aan linkerhand negeren.
T.h.v. bosrand RD, pad aan linkerhand negeren, vervolgens het pad met aan rechterhand een lager gelegen beekje volgen tot splitsing in dalletje.
Bij deze splitsing links aanhouden, bruine NM route.
Bij 4-sprong op heuvelrug RD, dalend pad, bruine NM route.
Pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, direct daarna t.h.v. rand bosgebied eveneens rechts aanhouden, bruine NM route, vervolgens het pad met bosrand aan rechterhand ca. 600m volgen tot pad met brede haag aan linkerhand, t.h.v. bankje.
Bij dit pad LA, paarse NM route, de bruine NM route wordt verlaten, verderop voorbij houten afsluitboom iets rechts aanhouden, grindpad (inrit) naar de iets naar achtergelegen woning aan linkerhand negeren, paarse NM route.
8.
Bij T-splitsing voor bosrand RA, smalle verharde weg, paarse NM route, vervolgens na ca. 45m LA, onverhard dalend pad met NM bordje “Mookerheide”, paarse NM route, het dalend pad volgen tot Y-splitsing in dal, zijpaden negeren.
Bij deze Y-splitsing links aanhouden, paarse NM route.
RD, pad aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 40m RA, paarse NM route, direct daarna rechts aanhouden richting klaphek.
Voorbij het klaphek, bij 3-sprong LA, het pad buigt naar rechts, stijgend pad.
# Op de heuvel t.h.v. eik met bankje heeft men een mooi uitzicht over het land van Cuijk.
In heidegebied, bij splitsing t.h.v. geel-rood routepaaltje links aanhouden, verderop voor rand heuvelrug buigt het pad met flauwe bocht naar rechts, vervolgens het pad met afrastering aan linkerhand met een ruime bocht naar rechts volgen tot 3-sprong in dalletje.
Bij deze 3-sprong RA, smal pad door het dalletje richting heidegebied.
T.h.v. groepje bomen, bij 3-sprong links aanhouden.
9.
Voor bosrand. bij T-splitsing RA, pad door rand heidegebied.
Pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, klaphek aan linkerhand negeren.
T.h.v. betonnen waterput, bij 3-sprong links aanhouden richting klaphek.
Iets voorbij van het klaphek, bij 6-sprong gescheiden door houten afsluitboom 2de pad aan linkerhand inlopen.
Voor klein parkeerterrein links aanhouden, vervolgens RD, pad aan linkerhand negeren, direct daarna buigt het pad naar links, dalend pad, let op het pad is tevens een ATB pad!!!
Bij T-splitsing in dalletje RA, direct daarna LA, stevig stijgend pad.
Bij kruising RD, pad met NM bordje “Mookerheide”.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, direct daarna RA, smal pad met bosrand aan rechterhand, verderop buigt het pad naar links.
Bij T-splitsing RA, grindpad met bosrand aan rechterhand.
10.
Bij kruising LA, verharde weg, “H van Nassaulaan”.
Bij kruising met doorgaande weg RD, bospad met NM bordje “Mookerheide”.
Na ca. 150m, ruim voor dalletje LA.
In laagte RD, pad aan rechterhand negeren.
Bij kruising RD.
Na ca. 170m, t.h.v. geel NM routepaaltje RA, licht dalend pad.
Bij kruising met ATB pad RD.
Voorbij bosperceel met beuken, bij kruising LA.
Voorbij bord “Boomfeestdag 20-3-1991”, bij kruising met ATB pad RD.
Bij kruising RD richting uitkijktoren, vervolgens direct na de uitkijktoren, bij 4-sprong RA de houten vlonder over.
# Men passeert de Mookerschans, vermoedelijk in de tweede helft van de zeventiende eeuw gebouwd
11.
Voor bosrand, bij 3-sprong links aanhouden, pad met bosrand aan rechterhand, verderop buigt het pad met flauwe bocht naar rechts.
Bij T-splitsing RA, vervolgens het pad ca. 200m volgen tot breed pad aan linkerhand, paden aan rechterhand negeren.
Bij dit pad links aanhouden, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA.
Na ca. 80m RA door klaphek, iets verder pad met traptreden, boven aangekomen het smalle pad door heidegebied volgen.
# Midden op het heidegebied passeert men de Heumense schans, vermoedelijk ook in de tweede helft van de zeventiende eeuw gebouwd  in een vijfpuntige ster.
Voorbij klaphek links aanhouden, het linker pad van twee parallel lopende paden volgen, direct daarna t.h.v. richtingwijzer wandelroutes LA, via pad met traptreden de heuvelrug afdalen, vervolgens aan voet van heuvelrug, bij T-splitsing LA.
Na ca. 100m RA, vervolgens het smalle pad volgen tot het station, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
NM = Natuurmonumenten

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Station Mook-Molenhoek, Lindenlaan, 6584 AC te Molenhoek. Plan Route

Met de auto

Rijd naar Stationsstraat Mook-Molenhoek. Parkeren kan bij het station aan de Bovensteweg.

Openbaar vervoer

Station Molenhoek-Mook

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (8)

Jachtslot de Mookerheide Adrie: Jachtslot de Mookerheide
Scottish Barn Adrie: Scottish Barn
Gerestaureerde waterput uit 1913 Adrie: Gerestaureerde waterput uit 1913
De Bovenste Plasmolen Adrie: De Bovenste Plasmolen
Watertoevoer voor watermolen Adrie: Watertoevoer voor watermolen
Moorkerheide, naar uitzichtpunt Adrie: Moorkerheide, naar uitzichtpunt
De beloning Adrie: De beloning
Uitkijktoren bij de Mookerschans Adrie: Uitkijktoren bij de Mookerschans

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart mookerheide-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Herberg restaurant 't Zwaantje

Groesbeekseweg 106
6585 KH Mook
Bezoek website

Restaurant de Plasmolense Hof

Rijksweg 203
6586 AA Plasmolen
Bezoek website

Den Tol pannekoeken

Rijksweg 201
6586 AA Plasmolen
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (11)

 1. Karin en Paul Meijsen 31 oktober 2020 om 18:31

  Wij hebben vandaag (31-10-2020) deze wandeling gewandeld. Wat een prachtige wandeling. We hebben genoten van de herfstkleuren, het heerlijke weer, de paddenstoelen, de uitzichten.
  Heel duidelijk beschreven. Heel erg afwisselend. Voor herhaling vatbaar.

  Reageren
 2. Huibie 5 januari 2020 om 19:42

  Ik heb deze wandeling gedaan op 31-12-2019:

  top!

  Reageren
 3. Annie van Neerven 26 november 2019 om 08:33

  Fantastisch mooie route, zeker in de herfst.

  Reageren
 4. Adrie 17 september 2019 om 13:36

  Vorige week de wandelroute gecontroleerd. Op Landgoed Jachtslot Mookerheide komt een nieuw natuurbegraafplaats de opening is begin oktober. In om het terrein zijn bestaande paden opgeknapt en op de percelen van de nieuwe natuurbegraafplaats zijn nieuwe paden bijgekomen. Bij de werkschuur “Scottish Barn” waren de werkzaamheden nog niet afgerond, het kan zijn dat daar nog wat kleine veranderingen komen zou dit het geval zijn dan lees ik dit graag terug via een reactie of via de contactpagina bij voorbaat bedankt!. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Ans 14 februari 2019 om 17:55

  Prachtige wandeling! Perfect beschreven, het is bijna onmogelijk om verkeerd te lopen
  Complimenten voor de routemaker!

  Reageren
 6. Christa 29 oktober 2018 om 09:50

  Wij hebben afgelopen zaterdag deze ontzettend mooie tocht gelopen. We hadden natuurlijk ook perfect wandelweer.
  In de routebeschrijving staat 1 foutje, of misschien door NM pas verandert.
  Bij punt 11 de laatste zin: Na ca. 170mtr t.h.v. rood NM route paaltje…..hier hebben wij alleen een geel NM paaltje gezien.
  Dank je wel voor deze prachtige route!

  Reageren
  1. Adrie 29 oktober 2018 om 10:56

   Christa bedankt voor het melden! Inderdaad een foutje aan die zijde van de doorgaande weg heeft Natuurmonumenten een gele wandelroute lopen. De routebeschrijving is aangepast.

 7. L&L 13 augustus 2018 om 07:25

  Wij hebben afgelopen zaterdag (11-08-2018) deze route gelopen. Prachtig! In deze 17km kom je zoveel verschillende soorten natuur tegen. De routebeschrijving is ook duidelijk te volgen. Foutlopen is wel erg moeilijk 😉

  Wij hebben de auto geparkeerd bij Plasmolense Hof en vanaf daar de route begonnen. Voldoende parkeergelegenheid en je kan beginnen met koffie en vlaai. Lunchen kan dan bij het Zwaantje.

  Al met al een heerlijke dag gehad!

  Reageren
 8. Irene 5 juni 2017 om 14:43

  Er zijn verschillende horeca gelegenheden direct aan de route:
  1) Herberg restaurant ’t Zwaantje (Bij punt 3 … verharde weg volgen tot kruising met doorgaande weg. Bij die kruising is ’t Zwaantje)
  2) In Plasmolen zitten twee restaurants direct aan de route: Plasmolense hof, en Den Tol pannekoeken.

  O, en parkeren bij het station, dan is de straat: bovensteweg. Er staat namelijk heel slecht (niet) aangegeven waar je kunt parkeren als je met de trein mee wilt.

  Reageren
  1. Irene 5 juni 2017 om 14:44

   Maar de wandeling is prachtig! Mooie uitzichten, bossen, open stukken. Super.

  2. Adrie 5 juni 2017 om 15:27

   Irene bedankt voor het doorgeven van de horecagelegenheden en de parkeertip! Dat er geen horecagelegenheden vermeld waren dat was mijn fout, ik was ze vergeten bij de wandelroute te vermelden. Het parkeerterrein aan de oostzijde van het station is inderdaad niet goed aangegeven, de straatnaam is nu ook vermeld.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)