Molenbeek-tocht, Kronenberg te Limburg

21 km Wandelroute Molenbeek-tocht, te Kronenberg

De wandeltocht start in het plaatsje Kronenberg en gaat als eerste door landbouwgebied over rustige landweggetjes richting Sevenum. Na passeren van de rand van Sevenum gaat de wandeltocht door een klein maar mooi natuurgebiedje de Elsbeemden dat onderdeel is van het langgerekt natuurgebied het Molenbeekdal. In de Elsbeemden mondt het beekje Elsbeek uit in de Grote Molenbeek. Door de ingrepen in de beken is het hele gebied natter geworden. De begroeiing bestaat voor een groot deel uit broekbossen en natte graslanden. Na het verlaten van de Elsbeemden volgt de wandeltocht de Grote Molenbeek, het beekdal rondom de Grote Molenbeek bestaat uit elzenbroekbos, verder populierenbos en kleinschalige landschappen met bloemrijke natte graslanden. Vervolgens gaat de wandeltocht over smalle paadjes door de hoger gelegen gevarieerde bosgebieden de Heesberg en de Steegberg. Tijdens deze wandeltocht komt men op twee plaatsen basaltzuilen tegen van de fictieve ‘Wegh van Meijl op Seven’. Er staan tussen Meijl en Sevenum 9 zuilen ongeveer 1 mijl (1,487 km) uit elkaar. Deze zuilen verwijzen naar het peelmysterie rond de gouden helm die in 1910 gevonden is. Leuk om hierover ook eens de sage "Wegh van Meijl op Seven op volksverhalen bank te lezen. 81% van deze wandeltocht is onverhard

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 26-6-2014, laatst bijgewerkt op: 16-9-2020

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar ingang van de kerk en zicht op parkeerterreintje LA vertrekken, direct daarna bij kruising RA, “Peelstraat”, kn18 volg 17, vervolgens voorbij het parkeerterreintje RD, weg “Meerweg” aan rechterhand negeren.
Voorbij woning nr.102 LA, verhard voetpad, “Kerkepedje”, wn route, het voetpad volgen tot kruising met aan linkerhand een brug.
Bij deze kruising RD, gras-pad met waterloop aan linkerhand, wn route.
Bij kruising RA, verharde weg, kn17 volg 27.
In flauwe bocht naar rechts van de weg LA, smal onverhard pad tussen bosschages en haag links van de houten poort inlopen, wn route.
Voorbij boerderijen, bij Y-splitsing RA, verharde weg, kn27 volg 26/28, vervolgens bij T-splitsing RA, wn26.
Na ca. 100m LA, “Renkensstraat“, wn route.
2.
Voorbij woning nr.17, in flauwe bocht naar links van de weg RA, breed grindpad, wn route.
Bij T-splitsing LA, kn26 volg 25, breed grindpad door landbouwgebied.
Voor kruisbeeld met bankje, bij 3-sprong RA, kn25 volg 24.
Bij T-splitsing LA, kn24 volg 81.
# Basaltzuil IX van de “Wegh van Meijl op Seven”.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, wn route, vervolgens voorbij boerderij nr.17 RA, gras-pad met aan beide zijde een omheining, wn route, verderop t.h.v. sportpark gaat het gras-pad over in een verharde weg.
Voor bocht naar links van de weg met kombord “Sevenum” RA, breed grindpad, kn81 volg 71 het routepaaltje staat t.h.v. het kombord, verderop buigt het grindpad naar links.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route.
3.
Bij splitsing links aanhouden, “Broek”, wn route, vervolgens na ca. 35m LA, gras-pad met waterloop aan rechterhand, kn71 volg 72, verderop voor een landbouwperceel buigt het gras-pad naar links richting bos, iets voorbij een kleine stal buigt het pad naar links en gaat een klein brugje over, direct daarna het pad met bocht naar rechts verder volgen, het brugje aan linkerhand negeren.
Bij T-splitsing met bankje LA, wn72, iets verder buigt het pad naar rechts.
Voorbij bankje met bord “Jiles van Zwienen bos”, bij T-splitsing RA, wn route.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing voor bankje LA, brugje over, wn route.
Voorbij volgend brugje, bij 3-sprong rechts aanhouden door het klaphek verderop, kn72 volg 73, het grasland inlopen richting klaphek aan overzijde.
Na verlaten van het grasland via het klaphek RD, gras-/onderhoudspaden langs de waterloop negeren.
Bij kruising RD, verharde weg, kn73 volg 74.
4.
In bocht naar links van de weg RA, kn74 volg 60, vervolgens bij overgang naar grindpad (inrit woning) RA, onverhard pad met landbouwperceel, wn route, verderop buigt het pad naar rechts.
Ca. 100m voorbij deze bocht LA, gras-pad met houten afsluitboom en SBB bordje “Molenbeekdal”, wn route, vervolgens RD betonnen brugje over, gras-/onderhoudspaden langs de beek negeren.
Voor flauwe bocht naar links van het pad RA, wn route.
Voorbij metalen afsluitboom, bij 3-sprong LA, breed grindpad, kn60 volg 65.
In flauwe bocht naar links van het grindpad RA, kn65 volg 63.
Bij T-splitsing RA, “Goenjeweg”, verharde weg, kn63 volg 64.
RD, achtereenvolgens onverhard pad aan linker- en rechterhand negeren, wn64.
Iets voorbij de beek LA, gras-pad met SBB bordje “Molenbeekdal”, wn64, verderop t.h.v. waterloop buigt het gras-pad naar rechts en volgt de waterloop aan rechterhand.
5.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn64 volg 61.
In bocht naar rechts van de weg LA, “Most nrs. 2A-4-9-10-11-14”, wn route.
RD, weg aan rechterhand negeren, wn route, verderop gaat de verharde weg over in een breed grindpad, het grindpad volgen tot kruising met verharde weg.
# Bij deze kruising gaat de wandeltocht over een mooi pad langs de beek, echter bij hoge waterstand van de beek kan op enkele plaatsen het pad volledig blank staan ook heeft men iets meer geluidsoverlast van de nabijgelegen snelweg, als alternatief bij deze kruising RD, smal onverhard pad met SBB bordje “Molenbeekdal” door de bosrand, wn61. RD, pad aan rechterhand negeren, wn route. Voorbij waterloop, bij kruising RD, wn route. Na ca. 400m RA, de wn route wordt verlaten, smal gedeeltelijk dicht gegroeid pad met SBB bordje. Ga verder bij punt 6. 1ste. regel.

Bij deze kruising LA, verharde weg, wn62, vervolgens voorbij de beek RA, onverhard pad met SBB bordje “Molenbeekdal”, de wn route wordt verlaten, verderop buigt het pad naar rechts en gaat door bosschages.
Voorbij brugje met daarop een bankje, bij T-splitsing LA, het pad buigt naar rechts.
RD, het pad met de beek aan linkerhand verder volgen, pad langs waterloop aan rechterhand negeren, verderop buigt het pad met flauwe bocht naar rechts weg van de beek.
Voor grasland, bij 3-sprong RA, kn61 volg 64, na ca. 60m buigt het pad naar rechts.
Ca. 120m voorbij deze bocht LA, smal gedeeltelijk dichtgegroeid pad met SBB bordje, de wn route wordt verlaten.
6.
Bij T-splitsing LA, fietspad langs de doorgaande weg volgen.
T.h.v. woning nr.23 RA, “Graskuilenweg”.
RD, breed grindpad met bosrand aan rechterhand, ruiterpad aan rechterhand negeren.
Ca. 30m voor doorgaande weg RA, smal bospad met informatiepaneel “Knopenlopen Sevenum”, wn42, direct daarna bij Y-splitsing RA, verhard fietspad.
Bij 4-sprong LA, onverhard pad, kn42 volg 43, verderop na ca. 100m bij splitsing maakt het niet uit welk pad gevolgd wordt, iets verder komen beide paden weer samen.
Na ca. 300m rechts aanhouden, stijgend pad, kn43 volg 57.
Op heuveltop, bij 4-sprong RA, wn route.
Bij kruising RD, wn route.
Bij kruising RA, breed pad, direct daarna LA, wn route.
Voor open strook door het bos schuin naar links richting pad met wn routepaaltje aan overzijde van de open strook lopen, aan overzijde het bospad inlopen.
7.
Bij 4-sprong RA, kn57 volg 49.
Bij T-splitsing RA, verhard fietspad, wn route, vervolgens voorbij bankje, bij kruising LA, onverhard pad, kn49 volg 48, het pad buigt naar links, na ca. 60m het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen.
Voor waterloop het doorgaande pad met bocht naar links verder volgen, wn route, vervolgens bij kruising RA, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising RD, kn68 volg 67, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, kn67 volg 23, men passeert boerderijterras “Bergerhof”.
Bij T-splitsing RA, wn route, vervolgens na ca. 40m LA, “Bedelaarspad”, wn route.
8.
Na ca. 130m LA, wn route, iets verder gaat de verharde weg over in een onverhard pad, voor landbouwperceel buigt het pad naar rechts met bosrand aan rechterhand, ca. 120m voorbij bocht naar links buigt het pad naar rechts het bos weer in, het pad verder volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, wn route.
Bij splitsing LA, kn23 volg 22, direct daarna links aanhouden, aan linkerhand passeert men ingang van PHV De Bedelaer terrein met clubgebouw, wn route.
# Op driehoekig eilandje tussen de paden aan rechterhand staat basaltzuil VIII van de “Wegh van Meijl op Seven”.
Iets voorbij de ingang, bij splitsing rechts aanhouden, wn route.
Bij kruising LA, kn22 volg 35, het pad volgen tot pad aan rechterhand voor bankje en enkele stoelen met iets verder een kruisbeeld, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad RA, kn35 volg 34, het pad volgen tot T-splitsing voorbij visvijver.
Bij deze T-splitsing LA, breed pad met bosrand aan linkerhand, kn34 volg 33, het pad volgen tot 5-sprong met bankje (het 5de pad is een smal bospad aan rechterhand achter een bankje dat wat lastig te herkennen is door een ontwortelde boom die gedeeltelijk over het pad ligt), overige zijpaden negeren.
9.
Bij deze 5-sprong het 1ste pad (het smalle bospad voor wn routepaaltje achter het bankje) aan rechterhand inlopen, smal bospad.
Voorbij greppel/waterloop, bij 3-sprong RA, smal bospad met greppel/waterloop aan rechterhand.
RD, smal bospad aan linkerhand negeren.
Iets voorbij drie omwaaide bomen over het pad RD, smal bospad aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 60m bij 3-sprong rechts aanhouden.
Bij T-splitsing met aan rechterhand doorkijk naar een landbouwperceel LA.
RD, pad aan rechterhand negeren, het pad verder volgen tot kruising met breed grindpad.
Bij deze kruising RD, smal bospad, verderop buigt het pad met flauwe bocht naar rechts richting rand bosgebied, na verlaten van het bos het smalle pad tussen een houten hek en afrastering volgen.
Voor perceel met enkele kleine stalletjes, bij T-splitsing RA.
Bij T-splitsing LA, kn98 volg 91, gras-pad met metalen afsluitboom en waterloop aan rechterhand.
Voor metalen hek, bij T-splitsing RA, gras-pad met waterloop aan rechterhand, kn91 volg 18.
Voorbij 2de perceel grasland met poel, bij 3-sprong LA, gras-pad met waterloop aan linkerhand, wn route.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route, de weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerkpaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Peelstraat 2, 5976 NT te Kronenberg. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het parkeerterreintje voor de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Peelstraat (Kronenberg).

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Vennetje in het Molenbeekdal Adrie: Vennetje in het Molenbeekdal
Het Molenbeekdal Adrie: Het Molenbeekdal
Molenbeekdal Adrie: Molenbeekdal
Molenbeekdal, knuppelbrugje Adrie: Molenbeekdal, knuppelbrugje
Boerderij bij het gehucht Adrie: Boerderij bij het gehucht "Op den Bergen"
Schuur bij het gehucht Adrie: Schuur bij het gehucht "Op den Bergen"
De Steegberg Adrie: De Steegberg
Basaltzuil VIII van de “Wegh van Meijl op Seven” Adrie: Basaltzuil VIII van de “Wegh van Meijl op Seven”
Basaltzuil VIII met tekst “Wegh van Meijl op Seven” Adrie: Basaltzuil VIII met tekst “Wegh van Meijl op Seven”

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart molenbeek-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Bergerhof, boerderijterras

Op Den Bergen 10
5975 NS Sevenum

Café Ummenthun

De Hees 108
5976 NJ Kronenberg

Ervaringen van wandelaars (4)

 1. Adrie 1 mei 2020 om 09:43

  De wandelroute is iets gewijzigd. In een groot deel van het bosgebied de Heesberg is een ruiterparcours met heel brede ruiterpaden aangelegd. Op een plaats was er bij de oorspronkelijke wandelroute overlap met dit nieuwe parcours. De wandelroute gaat nu door de rand van het bosgebied over enkele leuke smalle bospaden. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 5 september 2017 om 17:12

  De wandelroute is vernieuwd. Aan het begin van de tocht wordt een leuk smal pad gevolgd waardoor men minder door open landbouwgebied loopt. Ook is een volledig dicht gegroeid pad uit de route gehaald. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Adrie 15 april 2016

  Gisteren 14 april de wandelroute gecontroleerd, op een paar kleine puntjes na klopte de routebeschrijving. Nieuw bij deze tocht zijn twee basaltzuilen die men passeert, een reconstructie van ‘Wegh van Meijl op Seven’. De totale route was 11 mijlen lang, de zuilen staan 1 mijl uit elkaar, ongeveer 1,487 km. Op de zuilen staan een gouden helm en het Romeinse nummer. Ook leuk eens het volksverhaal over de ‘Wegh van Meijl op Seven’ op de verhalenbank http://www.verhalenbank.nl/items/show/40841 te lezen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Lennard 12 oktober 2014

  Vandaag gelopen met heel redelijk wandelweer.

  Ik vond het een mooie en afwisselende route met alleen aan het begin wat lange rechte stukken door nogal open gebied. Verderop worden de paden veel bosrijker en met meer richtingsveranderingen.

  De route is correct en duidelijk opgesteld. In beide gevallen met een alternatief heb ik de normale variant gevolgd. Het gras was nog niet lang geleden gemaaid. Wel waren er genoeg modderige of gewoon natte stukken (dauw) waar waterdicht schoeisel aan te bevelen is.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)