Melickerven-tocht, Herkenbosch te Limburg

19 km Wandelroute Melickerven-tocht, te Herkenbosch

Wandeltocht door het grensoverschrijdend Grenspark Maas-Swalm-Nette. De tocht start in het plaatsje Herkenbosch en gaat al direct na verlaten van het plaatsje door het bosgebied Zandbergen. Vervolgens gaat de tocht verder door Luzenkamp, een gevarieerde landschap met zijn grasweiden, akkers, bossen, met op enkele plaatsen heel aardige hoogteverschillen. Na het verlaten van dit gebied steken wij de grens over naar het Duitse deelgebied Lüsekamp, dit gebied is een overgangsgebied naar een hoger gelegen hoogterras met beuken- en dennenbossen, tijdens de tocht komt men zowel door de lager als het hoger gelegen deel met een grote verscheidenheid in natuurbeleving. Bij het mooie Melickerven, waaraan de naam van deze tocht is ontleend, gaat men de grens weer over door het zo kenmerkende plateaulandschap van De Meinweg. Na een bezoekje aan de Rolvennen gaat het weer richting Herkenbosch. Als bezienswaardigheid komt men twee keer over de IJzeren Rijn, een buiten gebruik geraakte spoorlijn. Aanvankelijk was het de bedoeling een kanaal te graven. Later gaf men de voorkeur aan een spoorlijn, vandaar de naam IJzeren Rijn. Verder komt men aan het einde van de tocht langs Kasteel Daelenbroeck. Kasteel Daelenbroeck werd begin veertiende eeuw gebouwd door Godfried van Heinsberg, de Gulikse leenheer van Wassenberg. Hij gebruikte het als woon- en als jachtslot. 86% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 26-4-2015, laatst bijgewerkt op: 8-7-2022

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de hoofdingang van de kerk RA vertrekken, het parkeerterrein oplopen, “Kerkplein”, na verlaten van het parkeerterrein bij T-splitsing RA, de weg volgen tot kruising met de “Stationsweg”, zijwegen negeren.
Bij deze kruising LA, “Stationsweg”, de weg volgen tot woning nr.30, zijwegen negeren.
Voorbij deze woning RA, “Joh. Douvenstraat”.
RD, weg aan linkerhand negeren.
Bij kruising LA, de weg volgen tot kruising met doorgaande weg iets buiten de bebouwde kom, zijwegen negeren.
Bij deze kruising RD, wn28, direct daarna voorbij bord “Nationaal Park de Meinweg” RA, klein parkeerterreintje oplopen, het bospad rechts van informatiepaneel volgen.
Bij kruising met breder pad RD, het bospad parallel aan verharde weg verder volgen.
2.
Bij ruime 4-sprong LA richting de verharde weg, vervolgens bij de verharde weg RA, verhard pad langs de weg volgen.
Na ca. 40m LA, grindpad met bosrand aan rechterhand, het pad volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, kn27 volg 52, pad met gescheiden grind-/fietspad, het grindpad door bosrand volgen.
Na ca. 120m RA, smal bospad, wn52, verderop voor open strook buigt het pad met flauwe bocht naar rechts.
Voorbij deze bocht RD, ruiterpad aan rechterhand negeren, wn52, voorbij de open strook buigt het pad met flauwe bocht naar links het bos weer in, wn52.
Bij splitsing rechts aanhouden, het pad volgen tot 4-sprong voorbij het restant van een spoorlijn.
# Restant van de spoorlijn die men passeert is de “IJzeren Rijn”, een buiten gebruik geraakte spoorlijn.
3.
Bij deze 4-sprong RD, breed pad door bosrand, wn52, verderop passeert men een klaphek, het pad verder volgen tot zanderig pad aan linkerhand voor hoogspanningslijnen, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad LA, kn52 volg 55, zanderig pad met hoogspanningslijnen aan rechterhand, het pad volgen tot kruising met gele Gasunie paal nr.Q6913, ruim voor de 3de hoogspanningsmast, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, wn55, het pad volgen tot flauwe bocht naar links met aan linkerhand een omheind bosperceel, zijpaden negeren.
In deze bocht RA, wn55, direct daarna bij kruising met grind-/fietspad RD.
Bij kruising RD, wn55.
Bij 4-sprong LA, wn55, licht dalend pad.
4.
Bij kruising RA, de wn route wordt verlaten.
RD, pad aan linkerhand negeren.
Bij kruising met aan linkerhand wn53 routepaaltje RA.
Iets voor heuveltop, bij kruising RD, MSN route, verder de heuvel oplopen, voorbij de heuvel komt weer bij de open strook met de hoogspanningslijnen.
T.h.v. de hoogspanningslijnen, bij Y-splitsing rechts aanhouden, MSN route, direct daarna voorbij de hoogspanningslijnen bij 4-sprong LA, MSN route.
T.h.v. bosrand, bij Y-splitsing RA, pad met bosrand aan rechterhand, MSN route, het pad volgen tot T-splitsing voorbij grenspaal 409.
Bij deze T-splitsing LA richting “Swalmen”, MSN route, twee parallel lopende paden met tussen de paden de landsgrens, men volgt nu het pad aan de Duitse zijde.
5.
Na ca. 500m, t.h.v. overgang naar verharde weg RA, verharde weg met bankje, MSN route, verderop gaat de verharde weg over in een breed grindpad, het pad volgen tot 4-sprong iets voor een heuveltop in het bos.
Bij deze 4-sprong RA, MSN “Melickerven”, breed grindpad, het pad volgen tot T-splitsing met aan linkerhand een stijgend pad, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, het brede dalende grindpad met iets verder een poel aan rechterhand volgen tot T-splitsing met aan rechterhand een woning, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA richting de woning, direct daarna voor omheining LA, MSN route, onverhard pad met omheining aan rechterhand.
Op heuvel, bij kruising RA, MSN route, verderop voorbij bord “Naturschutzgebiet” het doorgaande pad licht slingerend verder volgen tot T-splitsing voor een ven.
6.
Bij deze T-splitsing RA, de MSN route wordt verlaten, vervolgens na ca. 30m links aanhouden, direct daarna voorbij grenspaal 407C, bij kruising LA, wn51, zanderig pad met ven aan linkerhand.
Voor bosrand, bij 3-sprong links aanhouden, pad langs ven verder volgen, wn51.
RD, pad aan rechterhand negeren, kn51 volg 50, men passeert mooi uitzichtpunt met picknicktafel bij ven.
Voorbij metalen voetgangerssluis, bij kruising RA, wn50, breder pad met bosrand aan linkerhand.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, wn50, breed pad tevens fietspad.
Het doorgaande pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, smal pad en ruiterpad aan linkerhand negeren, wn50.
Het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, kn50 volg 25, men passeert klaphek met veerooster.
Voor restant spoorlijn LA, breed pad met verhard rolstoelpad, de wn route wordt verlaten, verderop breed klaphek met veerooster.
# Voor een pauze, er is een kleine stukje RD aan overzijde van het spoorweg restant aan linkerhand een horecagelegenheid.
7.
T.h.v. overgang van verhard rolstoel pad naar grindpad links aanhouden, het licht stijgende grindpad volgen.
RD, pad richting uitkijktoren aan rechterhand negeren, vervolgens voorbij de uitkijktoren het grindpad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren.
# Voor een mooi uitzicht over de heide toch even naar de uitkijktoren.
Voorbij lange picknicktafel, bij kruising RA, wn67.
Na ca. 800m, in open gebied, t.h.v. bankje RD, pad aan rechterhand negeren, kn67 volg 66.
T.h.v. picknicktafel RD, smal pad richting ven aan linkerhand negeren.
Na ca. 60m RD, pad aan linkerhand negeren, direct daarna RA, smal pad door heide, kn66 volg 65.
Bij T-splitsing voor bosrand RA, wn65, vervolgens na ca. 40m, voorbij bankje LA, smal licht slingerend bospad, wn65.
Bij Y-splitsing LA, direct daarna bij kruising met verharde weg RD, wn65, vervolgens na ca. 30m RA, smal licht slingerend bospad, wn65.
8.
Bij T-splitsing RA, breed pad, wn65, het pad volgen tot 5-sprong bij verharde weg, zijpaden negeren, ruim voor de 5-sprong wordt de wn route verlaten.
Bij deze 5-sprong RD, het linker pad aan overzijde van de verharde weg volgen.
Het pad met bocht naar links verder volgen, wn61, smal pad aan rechterhand negeren.
Bij Y-splitsing RA, verharde weg, wn61, direct daarna de weg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, onverhard pad aan linkerhand negeren, kn61 volg 64, de weg verder volgen tot restant van spoorlijn, zijpaden negeren.
Voorbij het restant RD, kn64 volg 60, het smalle grindpad rechts van de weg volgen.
RD, smal pad met houten beeld aan rechterhand negeren.
Voor flauwe bocht naar rechts, voor bosrand aan rechterhand RA, onverhard pad met bosrand aan linkerhand, wn60.
9.
Pad met bocht naar links langs bosrand verder volgen, smal pad aan rechterhand negeren, wn60.
Doorgaand met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren.
Voorbij beekje (staat vaak droog) LA, kn60 volg 39, direct daarna links aanhouden, smal pad met het beekje aan linkerhand, pw route, de wn route wordt verlaten.
Na ca. 60m, voorbij houten beeld, RA, pw route, pad met een picknicktafel rond een boom.
Bij T-splitsing LA, breed pad, pw route.
RD, pad aan rechterhand negeren, direct daarna bij kruising RA, pw route, het pad volgen tot T-splitsing voorbij een wat opener plek en aan linkerhand een heuvel.
10.
Bij deze T-splitsing LA, direct daarna RA het smalle stijgend pad met houten beeld inlopen, pw route, iets verder gaat het licht slingerend pad over een heuvelrug.
Op heuveltop met pw routepaaltje, bij 3-sprong LA, pw route, vervolgens aan voet van de heuvel, bij T-splitsing LA, breder pad, pw route.
Bij 4-sprong RD, pad met omheining aan linkerhand, pw en wn39 route.
Na ca. 80m, voor heuvel het pad met flauwe bocht naar rechts langs de heuvel verder volgen, smal pad pal naast de omheining over de heuvel aan linkerhand negeren, het pad verder volgen tot 4-sprong voorbij een hoogspanningsmast.
Bij deze 4-sprong LA, pw route kn39 volg 62, breed grindpad, vervolgens voorbij hoogspanningslijnen rechts aanhouden, pw route, het smalle pad parallel aan hoogspanningslijnen volgen tot T-splitsing ruim voor volgende hoogspanningsmast, smalle zijpaden negeren.
11.
Bij deze T-splitsing RA, de pw route wordt verlaten.
Bij kruising LA, wn62, breed pad.
Iets voorbij de hoogspanningslijnen, t.h.v. schuilhut het doorgaande pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, zijpaden negeren.
Bij 4-sprong RD, wn62, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, het fietspad aan overzijde van weg volgen, kn62 volg 24.
# Voor een bezoek aan horecagelegenheid loop bij de verharde weg het zijpad aan linkerhand in, iets verder is aan linkerhand de horecagelegenheid.
Bij T-splitsing RA, het fietspad aan overzijde van de doorgaande weg oplopen, let op drukke weg!, direct daarna t.h.v. ANWB wegwijzerbord LA, smal pad door de rand van het landbouwperceel, wn24, iets verder buigt het pad naar rechts de bosschages in.
Na daling, bij 3-sprong LA, kn24 volg 21, het pad volgen tot verharde weg aan rechterhand.
12.
Bij deze weg RA, verharde weg, de wn route wordt verlaten.
Na ca. 300m t.h.v. bankje RA.
Na ca. 150m. voor flauwe bocht naar rechts van de weg LA, gras-pad met de waterloop aan rechterhand.
Na ca. 100m RA het brugje over, pad met afrastering aan linkerhand.
Bij T-splitsing LA richting het kasteel, verharde weg, vervolgens bij kruising met aan linkerhand poortgebouw RA, de weg volgen tot kruising voorbij de poort.
Bij deze kruising RD, kn30 volg 31, de weg volgen tot T-splitsing, voetpaden aan linker- en rechterhand negeren.
Bij deze T-splitsing LA, kn31 volg 32.
Bij 3-sprong LA, “Hoofdstraat”, kn32 volg 33.
Bij 4-sprong rechts aanhouden, “Hoofdstraat”, kn33 volg 18, de weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
MSN = Maas-Swalm-Nette route met blauwe witte markeringen als richting aanduiding.
pw = SBB wandelroute met paars/witte bordjes voor richting aanduiding.
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

H. Sebastianus kerk, Hoofdstraat 16, 6075 AE te Herkenbosch. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan in het centrum op het Kerkplein bij de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Kerkplein, Herkenbosch.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Duitse deelgebied Lüsekamp Adrie: Duitse deelgebied Lüsekamp
Grenspaal Adrie: Grenspaal
Het Melickerven Adrie: Het Melickerven
Het Melickerven Adrie: Het Melickerven
Nationaal Park De Meinweg Adrie: Nationaal Park De Meinweg
Een van de Rolvennen Adrie: Een van de Rolvennen
Een van de Rolvennen Adrie: Een van de Rolvennen
Houten beeld in het buitengebied Adrie: Houten beeld in het buitengebied
Kasteel Daelenbroeck Adrie: Kasteel Daelenbroeck
H. Sebastianus kerk in Herkenbosch Adrie: H. Sebastianus kerk in Herkenbosch

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart melickerven-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats HerkenboschCafé Restaurant Rijstal Venhof

Venhof 2
6075 NE Herkenbosch
Bezoek website

Brasserie de Boshut & Bezoekerscentrum De Meinweg

Meinweg 2
6075 NA Herkenbosch
Bezoek website

Kasteel Daelenbroeck

Kasteellaan 2
6075 EZ Herkenbosch
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (6)

 1. Petra 30 oktober 2021 om 10:50

  Terug van de camino. Weer genoten gisteren van een prachtige route in ons eigen land. Mooi landschap met al zijn herfstkleuren. De Meinweg is sowieso een prachtig gebied om te wandelen. We komen er wel vaker maar toch nu op paadjes gelopen die ook voor ons onbekend waren. Dat is genieten en wederom goed gemaakt Adrie.

  Reageren
 2. Dré en Annie 5 april 2021 om 08:54

  Mooie tocht goede beschrijving.

  Reageren
 3. Harrie Nellie en Jurre 26 december 2019 om 08:30

  gisteren gelopen prachtige wandeling prima beschrijving.

  Reageren
 4. Adrie 25 juni 2018 om 13:47

  Gisteren 25 juni 2018 de tocht gecontroleerd en tevens vernieuwd. Nieuw is de mogelijkheid tot bezoek aan Café Restaurant Rijstal Venhof, ook is de uitkijktoren in het heidegebied in de tocht opgenomen en bijna aan het einde van de tocht een leuk onverhard pad naar kasteel Daelenbroeck met horecagelegenheid. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Adrie 15 augustus 2016

  De wandelroute op 14 augustus 2016 gecontroleerd, tevens een klein beetje gewijzigd. Bij het Melickerven gaat de tocht langs de andere zijde van het ven, men passeert hierbij een mooi uitzichtpunt met picknicktafel. Een mooie plaats voor een pauze. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Lennard 4 mei 2015

  Eergisteren gelopen met in het begin stralend weer waarbij het zonnetje langzaam steeds bleker werd.

  Ik vond het een mooie route die voor een groot deel in heerlijk rustig gelegen gebied ligt. De route ligt in bosrijk gebied, maar wordt ook afgewisseld met open stukken (o.a. heide). De moeite van het lopen zeker waard.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)