Maaspark Ooijen-Wanssum-tocht, Wanssum te Limburg

19 km Wandelroute Maaspark Ooijen-Wanssum-tocht, te Wanssum

Wandeltocht door Maaspark Ooijen-Wanssum. De wandeltocht gaat door de rand van Weerd Wanssum, door de Oude Maasarm Blitterswijck, door ’t Sohr, de rand van Weerd Ooijen en het beekdal van de Groote Molenbeek. Het Maaspark Ooijen-Wanssum is een gebied met een oppervlakte van meer dan 500 hectare het grootste aaneengesloten gebied met Maasnatuur in Noord-Limburg. In het gebied zijn op tal van plekken geulen en laagtes aangelegd. Deze zorgen bij hoogwater voor een betere doorstroming van de Maas. De wandeltocht gaat door het in 2017-2020 aangelegde deel aan de rand van Blitterswijk en door de in 2012 aangelegde klimaatbuffer 't Sohr een oude Maasmeander. In ‘t Sohr is de oude Maasarm hersteld met als resultaat een prachtig gevarieerd gebied. Nu na het herinrichten van het gebied is deze oude Maasarm onderdeel geworden het Maaspark waardoor het zijn oorspronkelijke functie heeft teruggekregen. In het beekdal van de Groote Molenbeek wordt onder andere een klein meanderend beekje de Boddebroek gevolgd dat in het beekdal van de Groote Molenbeek uitmondt in de Groote Molenbeek. Bij de brug in Wanssum heeft men mooi zicht op de herstelde beekdelta van de Groote Molenbeek. Oorspronkelijk lag de beekdelta waar nu de industriehaven van Wanssum ligt, door de ontwikkeling van de haven verdween de delta. Als verdere bezienswaardigheid komt men langs Kasteel van Meerlo ook wel 't Kasteelke genoemd. Wat van het kasteel resteert is het poortgebouw, waar het kasteel heeft gestaan is niet bekend. Vooral tijdens de nattere jaargetijden zijn waterdichte wandelschoenen raadzaam. Van deze wandeltocht is ook een kortere wandeltocht van de 13 kilometer beschikbaar de Door de Oude Maasarm Blitterswijck wandeltocht. 75% van deze wandeltocht is onverhard.
Eens in de zoveel tijd stroomt er Maaswater door het gebied en kan deze wandeltocht niet gelopen worden. Bij hoge waterstanden van de Maas stromen de hoogwatergeulen als eerste mee. Wanneer de waterstanden in de Maas verder stijgen zal de gehele tien kilometer lange nieuw ingerichte Maasarm van Ooijen tot Wanssum zich vullen met Maaswater.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 8-10-2021, laatst bijgewerkt op: 16-12-2023

Routebeschrijving

Opmerking vooraf:
In het Maaspark is het vrij wandelen. De wandeltocht gaat ook door delen met geen of beperkt herkenbare paden waarbij een deel zelfs een gedeelte van het jaar niet toegankelijk is door een te hoge begroeiing, deze laatste is in de routebeschrijving als struin beschreven.
Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk RD vertrekken, “Meester Ruttenstraat”, de weg volgen tot T-splitsing (weg met tussen de rijbanen een plantsoen), zijweg negeren.
Bij deze T-splitsing de rijbaan oversteken en aan overzijde LA richting de brug lopen, het voetpad langs de weg met voor de brug kn14 volg 53 volgen tot grindpad over de dijk aan overzijde van de brug.
Bij het grindpad RA, kn53 volg 19, het grindpad over de dijk volgen tot een metalen poort.
Voor de metalen poort buigt het grindpad naar  links richting verharde weg, wn route, beneden bij T-splitsing RA, de verharde weg buigt naar links.
Rechts aanhouden, doorlopen tot doorgaande weg, direct daarna RD de smalle weg iets naar rechts aan overzijde van de doorgaande weg inlopen, “Krekelkamp”, kn19 volg 23.
Weg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, kn23 volg 20, vervolgens voor woning nr.2 RA, onverhard pad, kn20 volg 21.
RD, pad aan rechterhand negeren, kn21 volg 50/22.
2.
Iets voorbij bosrand aan linkerhand met bankje LA, bospad, kn22 volg 11, het pad dat verderop t.h.v. de bosrand met een flauwe bocht naar rechts buigt volgen tot men het bos weer verlaat, smalle zijpaden negeren.
Na verlaten van het bos LA, pad met bosrand aan linkerhand, kn11 volg 13, verderop buigt het pad naar rechts.
T.h.v. picknicktafel RD, “Jan Hendriks laantje”, pad aan linkerhand negeren.
RD, pad door bosperceel aan linkerhand negeren, kn13 volg, 17, verderop t.h.v. loods gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
Bij 3-sprong LA, wn route, men loopt iets verder de plaats Blitterswijck in.
Voorbij boerderij nr.10 LA, “Beetezijweg”, wn route.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “Beetezijweg”, wn route.
Bij 3-sprong links aanhouden, direct daarna bij T-splitsing RA, wn route, de weg met verderop kn17 volg 1 volgen tot splitsing voor een pleintje bij de kerk.
3.
Bij deze splitsing links aanhouden, weg met het pleintje aan rechterhand, wn route, vervolgens voorbij het pleintje, bij T-splitsing LA, “Maasweg”, kn1 volg 2.
Na ca. 70m, in flauwe bocht van rechts van de weg LA, “Nieuwstraat”, de wn route wordt verlaten.
Voorbij woning nr.6 RA, grindpad.
Bij Y-splitsing LA, verhard fietspad over de dijk.
Na ca. 300m RA door klaphek, trap afdalen over stapstenen en brugje over, iets voorbij het brugje (ca. 30m) RA het struingebied inlopen richting de boerderij met rode pannen in de verte.
Voor de boerderij, bij T-splitsing RA door klaphek met veerooster, verharde weg.
Direct na het volgende klaphek met veerooster LA, het grindpad met de haag aan linkerhand inlopen, iets verder volgt het grindpad aan linkerhand het restant van een kloostermuur en men passeert een kruisbeeld en een betonnen brug.
4.
Aan einde van de kloostermuur RD, het struingebied aan overzijde van de verharde weg inlopen met iets verder de geul aan rechterhand en verderop onder de brug door.
Iets voorbij de brug RD, stapstenen richting trapje aan rechterhand negeren, de dijk aan linkerhand volgen tot een pad dat naar links de dijk opgaat t.h.v. 2de groepje bomen aan rechterhand.
Voor dit pad rechts aanhouden, de voet van de dijk verder volgen met verderop bosschages aan linkerhand tot T-splitsing  bij breed grindpad (bij deze T-splitsing kan men ook een struin door het gebied volgen vermits de begroeiing het toelaat, volg hiervoor de struin aan het einde van de routebeschrijving).
Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, breed grindpad richting de dijk, op de dijk passeert men een klaphek met veerooster en gaat het grindpad over in een verharde weg.
RD, weg aan linkerhand negeren, kn23 volg 20/24, vervolgens na ca. 40m RA, verhard fietspad, wn20, het fietspad ca. 450m volgen tot 2de klaphek aan rechterhand.
Bij dit klaphek RA door het klaphek en het stenen trapje afdalen, kn20 volg 63, onverhard pad.
5.
Na ca. 140m LA, kn63 volg 60, voor een geul buigt het pad naar links met de geul aan rechterhand..
Voorbij de geul, bij T-splitsing LA, kn60 volg 18, het pad volgen tot T-splitsing bij verhard fietspad, direct na een klaphek met veerooster.
Bij deze T-splitsing RA, verhard fietspad, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising RD, “Wolterskampweg”, het fietspad verder volgen.
Bij T-splitsing RA, verharde weg.
Voorbij inrit witte woning nr.4 LA, verhard fietspad, “Brouwersveldweg”, wn route.
Aan einde van het fietspad RA door klaphek met veerooster, verharde weg, kn3 volg 5.
De weg met bocht naar rechts verder volgen, kn5 volg 4.
Voor geul met SBB bord “Welkom in ’t Sohr”, bij T-splitsing RA, wn route.
6.
Voorbij de geul aan linkerhand LA, het smalle pad met de geul aan linkerhand inlopen, wn route, verderop via stapstenen de geul oversteken, aan overzijde buigt het pad naar rechts.
RD, gras-pad richting bosperceel aan linkerhand negeren, kn4 volg 61, gras-pad met langwerpige geul aan linkerhand richting de rij populieren in de verte.
Bij kruising met bankje RD, het gras-pad tussen de dubbele rij populieren inlopen met een geul aan linkerhand, verderop voor een bredere geul buigt het pad naar links en volgt de brede geul aan rechterhand.
Voorbij de geul, bij T-splitsing LA, kn61 volg 62, verderop via een klaphek het begrazingsgebied verlaten.
Na verlaten van het begrazingsgebied RA, breed pad met waterloop aan rechterhand, wn route.
Bij kruising RD, kn62 volg 64, het pad verder volgen tot kruising met breed grindpad.
7.
Bij deze kruising RA, kn64 volg 21, breed grindpad met klaphek en veerooster.
Iets voorbij voorde met stapstenen LA, “Natuurschoonweg”, kn21 volg 6, het pad met verderop voorbij een voorde met stapstenen kn6 volg 19 volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing RA door klaphek met veerooster, kn19 volg 66, direct daarna bij kruising met aan rechterhand ingang naar bungalowpark LA, wn route, onverhard pad met bosrand aan rechterhand, het pad volgen tot een pad langs de bosrand aan rechterhand.
Bij dit pad RD, kn66 volg 50, het pad langs de bosrand aan rechterhand negeren, het pad verder volgen tot 3-sprong bij verharde weg.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, verharde weg met klaphek en veerooster, wn route, de weg volgen tot brugje over beek de Groote Molenbeek iets voorbij volgend klaphek met veerooster.
Voor het brugje RA, smal pad met de beek aan linkerhand, kn50 volg 49.
8.
Na ca. 450m LA het betonnen brugje over, kn49 volg 48.
RD, pad richting binnenplaats aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten.
# De binnenplaats is van het kasteel van Meerlo ook wel ’t Kasteelke genoemd.
Bij T-splitsing RA, fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen.
Na ca. 200m LA, “Holstraat”, de weg ca. 100m volgen tot smal beekje.
Voor het smalle beekje RA door klaphek met SBB bordje begrazingsgebied, gras-pad met het beekje de Boddebroek aan linker- en afrastering aan rechterhand, verderop buigt het gras-pad naar links met het smalle beekje aan linker- en een bredere beek de Groote Molenbeek aan rechterhand doorlopen tot men het smallere beekje kruist, voorbij het smalle beekje links aanhouden richting klaphek aan de rand van het grasland, wn route.
Voorbij het klaphek langs de voorzijde van de kapel lopen richting een pad met houten voetgangerssluis met iets voor de voetgangerssluis een Plekske van Geluk paneeltje.
# De kapel in het bosperceel is de Sint Goarkapel uit 1662.
Iets voorbij de voetgangerssluis RD, smal pad langs waterloop aan linkerhand negeren, kn84 volg 36/12, direct daarna eveneens RD, het smalle stijgende pad aan linkerhand negeren
9.
RD, pad aan rechterhand negeren, direct daarna RA, wn12, voor de beek buigt het pad naar links, ca. 140m voorbij deze bocht passeert men kn12 volg 36, verderop buigt het pad naar links weg van de beek.
Voor de bosrand, bij T-splitsing RA, kn36 volg 13, het pad met de bosrand aan linkerhand volgen tot kruising op de uitloper van de dijk.
Bij deze kruising RA, kn13 volg 14, het verhard fietspad over de dijk dat naar links buigt volgen tot 4-sprong in flauwe bocht naar links van het fietspad.
Bij deze 4-sprong rechts aanhouden, grindpad, de dijk afdalen richting kade onder de brug, de verharde kade volgen tot 2de trap aan linkerhand.
Bij deze trap LA de trap op, boven aangekomen RD, grindpad richting verharde weg, vervolgens bij kruising met de verharde weg RD richting de kerk, het startpunt.

# Struin:
Bij deze T-splitsing RA, breed grindpad met iets verder een voorde met stapstenen.
Voorbij de voorde LA het struingebied inlopen (zou het struingebied niet toegankelijk zijn omkeren en het grindpad terug richting de dijk volgen. Ga voorbij de dijk verder bij punt 4 voorlaatste regel).
Na verlaten van het struingebied, bij T-splitsing LA, iets verder t.h.v. knooppuntpaaltje RA, kn63 volg 60, voor de geul buigt het pad naar links en volgt de geul aan rechterhand, wn route. Ga verder bij punt 5 2de regel.


Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Metalen markeringen en rood/gele, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Pastoorstraat 10, 5861 BJ te Wanssum. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan bij de kerk of het grote parkeerterrein aan de Venrayseweg (oude N270 in het dorp).

Openbaar vervoer

Bushalte Centrum, Wanssum. Vanuit bushalte richting de brug vertrekken. Het voetpad aan rechterzijde van de weg volgen tot grindpad over de dijk aan overzijde van de brug direct na de reling. Start bij punt 1 3de regel.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

De Groote Molenbeek delta Adrie: De Groote Molenbeek delta
Een van de geulen in 't Sohr Adrie: Een van de geulen in 't Sohr
Stapstenen Adrie: Stapstenen
Een van de geulen in 't Sohr Adrie: Een van de geulen in 't Sohr
Steiger in het midden van de geul Adrie: Steiger in het midden van de geul
Natte graslanden Adrie: Natte graslanden
Pad langs de Groote Molenbeek in Meerlo Adrie: Pad langs de Groote Molenbeek in Meerlo
't Kasteelke Adrie: 't Kasteelke
Plekske van Geluk in 't Sohr Adrie: Plekske van Geluk in 't Sohr
Sint Goarkapel Adrie: Sint Goarkapel
De Groote Molenbeek delta Adrie: De Groote Molenbeek delta
Folly in de vorm van een kerktoren Adrie: Folly in de vorm van een kerktoren

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart maaspark-ooijen-wanssum-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaatsen Wanssum, Blitterswijck en MeerloErvaringen van wandelaars (6)

 1. Adrie 3 juni 2022 om 19:08

  31 mei 2022 de wandeltocht gecontroleerd. In tegensteling tot vorig jaar waren nu alleen de paden die onderdeel waren van het wandelnetwerk gemaaid. In andere delen waardoor geen wandelnetwerk loopt had men vorig jaar banen gemaaid die als pad goed herkenbaar waren wat enig houvast bood voor de looprichting. In de routebeschrijving zijn deze delen nu als struingebied beschreven. Echt fout lopen kan in de struingebieden niet men loopt door een gebied met aan een kant een geul en aan de andere kant een dijk. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Marij Verhoeven 16 oktober 2021 om 15:46

  Adrie, zou je bijvoorbeeld bij punt 5 de route in kunnen korten?

  Reageren
  1. Adrie 16 oktober 2021 om 16:12

   Marij, bij punt 5 kan de route ingekort worden. Bij het samenstellen had ik ook een kortere wandeltocht van 13 kilometer op basis van deze samengesteld. Deze kortere wandeltocht is uitgewerkt en inmiddels op de website gezet Door de Oude Maasarm Blitterswijck. Deze ingekorte wandeltocht gaat bij punt 5 anders door het gebied zodanig dat enkele mooie uitzichtpunten over de geulen niet gemist worden maar ook dat men een geul via stapstenen moet oversteken.

  2. Marij Verhoeven 17 oktober 2021 om 08:59

   Hartelijk dank Adrie voor de verkorte route. Ik zelf heb niet zo’n moeite met de lange afstand, maar mijn medewandelaars wel. Ga ik beslist lopen in de herfstvakantie.

 3. Jean-Paul Fransen 11 oktober 2021 om 08:23

  Hallo Adrie, wederom heb je een super mooie wandeling “gecomponeerd”.

  Reageren
  1. Adrie 11 oktober 2021 om 14:46

   Hallo Jean-Paul, bedankt voor het compliment!

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)