Maaskantpad etappe 20, Hout-Blerick te Limburg

19 km Wandelroute Maaskantpad etappe 20, te Hout-Blerick

Deze etappe van Hout-Blerick naar Grubbenvorst en gaat door de Blerickse Bergen, het natuurgebied Koelbroek en het bosgebied Sint Jan Sleutelbergbos. De Blerickse Bergen is een bosgebied met hoofdzakelijk naaldhout. In de Blerickse Bergen liggen twee natuurbegraafplaatsen, de etappe gaat een stukje door de meest natuurlijke natuurbegraafplaats, de graven zijn alleen herkenbaar aan een klein houten bordje of een zwerfkei, hier heerst de natuur. Koelbroek is een natuurgebied dat is gevormd door een oude Maasarm, waarvan de restanten nog steeds zichtbaar zijn. Het gebied wordt gezien als één van de nog best bewaarde beek begeleidende elzenbroekbossen van Nederland. Het bosgebied Sint Jan Sleutelbergbos is een mooi gevarieerd bebost van oorsprong stuifduinengebied. Verder gaat de etappe een klein stukje door het Greenport Venlo. In 2012 is op het terrein de Floriade geweest momenteel bestaat het uit bedrijventerreinen, natuurlandschappen en een campus, de etappe gaat het gedeelte met natuurlandschappen. Verder wordt het (deels vrij toegankelijke) landgoed Pelgrimshof bezocht, een nieuw half open bosgebied dat op (privé) initiatief is aangeplant met op diverse plaatsen sculpturen. 75% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 15-6-2015, laatst bijgewerkt op: 13-4-2021

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit bushalte richting kruising met witte woningen lopen, vervolgens bij deze kruising in westelijke richting tussen woning nr.286 en fietsenwinkel nr.284 de zijweg inlopen, “Molenkampweg”.
Bij splitsing RA, kn74 volg 71.
Bij T-splitsing LA, wn route.
Voorbij woonboerderij nr.87 LA richting de kerk, wn route.
Na verlaten van het plein voor de kerk LA, kn71 volg 77.
Voorbij woning nr.16 RA, kn77 volg 72.
Voor bocht naar rechts van de weg LA, verhard voetpad, wn route, direct daarna schuin naar links, smal dalend verhard voetpad aan overzijde van de weg tussen twee woningen inlopen, voor beekje RD het brugje over, kn57 volg 56, direct daarna aan overzijde bij T-splitsing RA, gras-pad met beekje aan rechterhand, kn56 volg 72.
2.
Voorbij klaphek, bij kruising RD de doorgaande weg via fietspad links van rotonde “Hoverhof” oversteken, de wn route wordt tijdelijk verlaten, aan overzijde de weg met bocht naar links volgen, “Moutzdijk”, wn route, weg “Hoverhofweg” aan rechterhand negeren.
Voor boerderij RA, “de Horstweg”, kn73 volg 79.
Voorbij woning nr.110 LA, onverhard pad, wn route.
Na ca. 130m RA, wn route.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route.
Bij 4-sprong RD, “Grote Winkelweg”, kn79 volg 99.
Voor bosrand, bij 4-sprong LA, “Hoverhofweg”, wn route.
Na ca. 60m, t.h.v. zanderige open plek RA de helling oplopen richting de twee bankjes op top van de heuvelrug.
3.
Op de heuvelrug t.h.v. deze bankjes, bij 4-sprong LA, smal bospad, wn route.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, eveneens smal pad, wn route.
Na ca. 90m, halverwege klein klimmetje LA, eveneens smal pad.
RD, smal pad aan rechterhand negeren, na ca. 70m volgt het pad een omheining aan rechterhand.
Voorbij de omheining RD, smal pad aan linkerhand negeren.
Bij kruising RA, eveneens smal pad, het pad volgen tot kruising met doorgaande weg, zijpad negeren.
Bij deze kruising RD, bospad met bordje “Stichting bosbeheer Helden”, het pad volgen tot 5-sprong, zijpaden negeren.
Bij deze 5-sprong LA, breed pad, wn route.
4.
Bij 4-sprong met informatiepaneel “Natuurbegraafplaats” RA, de wn route wordt weer verlaten, direct daarna RD, smal pad aan rechterhand negeren, na ca. 150m, t.h.v. open plek buigt het pad naar rechts.
Bij 4-sprong RA, wn route, het pad over de heuvelrug met akker aan linkerhand volgen tot pad aan linkerhand voorbij de akker, t.h.v. bankje.
Bij dit pad LA, dalend pad, wn route, na ca. 60m buigt het pad naar rechts, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot Y-splitsing bij bosrand, smalle zijpaadjes negeren.
Bij deze Y-splitsing LA, kn69 volg 68.
Bij T-splitsing LA brugje over, “Kockerseweg”, verharde weg, kn68 volg 67.
T.h.v. bosrand aan linkerhand RA, onverhard pad, wn route.
Doorgaand pad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, kn67 volg 64.
5.
Bij bosrand RD, pad langs bosrand aan linkerhand negeren, kn64 volg 61, direct daarna RA, smal bospad met SBB bordje “Koelbroek”.
Na ca. 270m rechts aanhouden, smal niet goed herkenbaar pad aan linkerhand negeren.
Bij T-splitsing LA, het pad volgt aan rechterhand lager gelegen beekdal, het pad volgen tot 4-sprong bij verharde weg, smalle zijpaden aan linkerhand negeren.
Bij deze 4-sprong RD, verharde weg, kn32 volg 31, direct daarna RA, wn31, onverhard pad met houten voetgangerssluis en SBB bordje “Koelbroek”, het pad volgen tot 3-sprong voor brugje met stuw.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, kn31 volg 30, pad met beekje aan rechterhand, iets verder buigt het pad met het beek aan rechterhand naar rechts.
Voor bredere beek, bij T-splitsing LA, het pad de beek aan rechterhand volgen tot stuw.
T.h.v. de stuw RD, grindpad richting hoogspanningsmast, het grindpad volgen tot T-splitsing bij verharde weg
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, wn route, de weg buigt naar links.
6.
Bij fietspad aan rechterhand RA de doorgaande weg oversteken, “Columbusweg”, let op drukke weg!, wn route.
RD de spoorwegovergang over, “Newtonweg”, weg aan linkerhand negeren, vervolgens voor flauwe bocht naar rechts van de weg LA, het grindpad rechts van verhard fietspad inlopen, wn route, het grindpad volgen tot viaduct.
Direct na het viaduct het doorgaande grindpad met bocht naar rechts verder volgen.
Iets voor hoogspanningsmast, bij 4-sprong LA, kn30 volg 90, het pad volgen tot kruising met verhard fietspad, zijpad negeren.
Bij deze kruising RD, het pad volgen tot 4-sprong bij verhard fietspad, ruim voor de 4-sprong loopt het pad parallel aan het verhard fietspad.
Bij deze 4-sprong RD, het pad kruist het verhard fietspad en loopt tussen spoorlijn aan linker- en het fietspad aan rechterhand.
Na ca. 200m het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad langs spoorlijn aan linkerhand negeren, direct daarna bij kruising RD, verhard fietspad.
7.
In flauwe bocht naar links RA, “Zaanderweg”, breed onverhard pad, kn90 volg 73.
T.h.v. twee heel dicht bij elkaar staande eiken RA door smalle opening in afrastering rechts van bord “P uitsluitend bezoekers”, smal pad, wn route, direct daarna voor visvijver LA, smal pad met de visvijver aan rechterhand, wn route.
Na passeren van bankje RD, pad aan linkerhand negeren, direct daarna bij splitsing links aanhouden, men passeert hoogspanningslijnen.
Voor 2de visvijver links aanhouden, men passeert een bankje, direct daarna t.h.v. clubgebouw “Zaarderheike” RD, smal pad met visvijver aan rechterhand.
Na ca. 110m, iets voor bocht naar links LA door smalle doorgang in bosschages, wn route, voorbij de doorgang links aanhouden, de visvijver wordt verlaten.
Bij T-splitsing RA, pad met bord “Doodlopende weg” en met bosrand aan rechterhand, wn route, het pad langs bosrand volgen tot ingang “Venlo Greenpark”.
8.
Voorbij deze ingang, bij 4-sprong LA, verharde weg, kn73 volg 71.
Bij Y-splitsing scherp RA, de wn route wordt verlaten, direct daarna LA, onverhard pad door bos, het pad volgen tot 4-sprong met aan rechterhand een betonnen trapje.
Bij deze 4-sprong RD, verderop buigt het pad naar links.
Iets voorbij deze bocht RD, wn route.
Bij kruising RD.
Pad met bocht naar rechts verder richting bosrand volgen, wn route.
T.h.v. bosrand, bij kruising met verharde weg LA, verharde weg, wn route.
Bij T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten, direct daarna RD, weg naar terrein voetgolf aan rechterhand negeren.
Na verlaten van het terrein, bij T-splitsing RA, verharde weg.
Bij T-splitsing LA, fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen.
9.
Ca. 50m voorbij viaduct, t.h.v. inrit woning nr.105A RA door houten voetgangerssluis, vervolgens grasveld diagonaal oversteken richting linker sculptuur, t.h.v. het sculptuur slingerend gras-pad met bordjes PL route volgen, het gras-pad buigt naar links, verderop passeert men aan rechterhand een sculptuur in de vorm van kapelletje.
Direct daarna t.h.v. smalle laagte (poel) aan linkerhand, bij splitsing rechts aanhouden, PL route.
Bij T-splitsing RA, PL route, het pad volgen tot men het wandelgebied met sculpturen via houten voetgangerssluis weer verlaat.
Voorbij deze voetgangerssluis, bij T-splitsing RA, verhard fietspad, wn route, het fietspad volgen tot men viaduct over de snelweg gepasseerd is, voor het viaduct passeert men kn45 volg 39.
10.
Direct na het viaduct scherp LA, onverhard pad kn39 volg 38, het pad buigt naar links en gaat onder het viaduct door.
Na ca. 170m het pad met bocht naar links verder volgen, smal pad aan rechterhand negeren, het breder wordend pad ca. 1km volgen tot 4-sprong voor spoorwegovergang, zijpaden negeren, halverwege passeert men kn38 volg 35.
Bij deze 4-sprong RA, verharde weg, wn route, verderop gaat de verharde weg over in een onverhard pad, het pad volgen tot flauwe bocht naar links met omheining rond bedrijventerrein aan rechterhand.
Voorbij deze bocht het pad met bocht naar rechts langs omheining verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Voor spoorlijn het pad met bocht naar rechts langs afrastering verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route.
11.
Na ca. 250m LA, spoorwegovergang over, verharde weg, de weg volgen tot omheind groen metalen en stenen gebouwtje.
T.h.v. dit gebouwtje, Y-splitsing links aanhouden, fietspad, kn35 volg 34.
RD, fietspad aan rechterhand negeren, bosrand verder volgen.
Na ca. 100m, t.h.v. bankje RA, smal bospad met SBB bordje “Sint Jan Sleutelbergbos”, wn route.
Bij 4-sprong RD, licht stijgend smal pad, vervolgens bij 3-sprong links aanhouden, wn route.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, licht dalend pad, wn en groene route, het pad buigt met flauwe bocht naar links en volgt aan rechterhand de rand van heuvelrug, ruim voorbij een bankje buigt het pad naar links met een dal aan rechterhand.
# T.h.v. van het bankje staan aan overzijde van de weg de resten van het Gebroken Slot oorspronkelijk heette het Slot Gribben dat dateert uit circa 1300.
12.
In dalletje, bij 3-sprong rechts aanhouden, direct daarna in volgend dalletje, bij 4-sprong RD, wn en groene route.
Bij T-splitsing LA, stijgend pad, direct daarna na korte klimmetje bij T-splitsing RA, wn en groene route, het pad met rand van de heuvelrug aan rechterhand volgen tot grasveldje, zijpaden aan linkerhand negeren, wn en groene route.
Bij het grasveldje RD de rand van het grasveldje volgen richting SBB bordje aan overzijde, vervolgens links van het bordje het bospad inlopen, pad aan voet van heuvelrug.
Aan einde van het pad rechts aanhouden, verharde weg.
Bij T-splitsing RA, richting bushaltes, het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
PL = wandelroute door “Pelgrimshof” met route bordjes “L-oop”.
groene route = SBB wandelroute met groene bordjes met witte pijl voor richting aanduiding
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Bushalte Molenkampweg, Baarlosestraat, 5926 PN te Hout-Blerick. Plan Route

Eindpunt

Bushalte Grubbenhove, Venloseweg 27 te Grubbenvorst.

Met de auto

Aan de Baarlosestraat zijn weinig parkeermogelijkheden. Men zou ook kunnen starten op het Kerkplein voor de kerk. Op het plein met de rug naar kerk LA vertrekken, start vervolgens de routebeschrijving bij punt 1. 4de regel.

Openbaar vervoer

Bushalte Molenkampweg.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (7)

Landgoed Pelgrimshof, sculptuur Adrie: Landgoed Pelgrimshof, sculptuur
Landgoed Pelgrimshof, kapelletje Adrie: Landgoed Pelgrimshof, kapelletje
Landgoed Pelgrimshof, sculpturen Adrie: Landgoed Pelgrimshof, sculpturen
De Blerickse Bergen, een pauzeplaats, al zijn de bankjes wel klein Adrie: De Blerickse Bergen, een pauzeplaats, al zijn de bankjes wel klein
De Blerickse Bergen Adrie: De Blerickse Bergen
Het natuurgebied Koelbroek Adrie: Het natuurgebied Koelbroek
Het natuurgebied Koelbroek Adrie: Het natuurgebied Koelbroek

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart maaskantpad-etappe-20.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaatsen Hout-Blerick en GrubbenvorstErvaringen van wandelaars (6)

 1. Anne-Marie 6 mei 2021 om 21:41

  Wederom een zeer gevarieerde route door prachtige natuurgebieden, op 5 mei 2021 gelopen met stormachtige wind, pittige hagelbuien en regen. Dat kon ons niet deren, genoten van iedere kilometer. In 2012 hebben we de Floriade bezocht, verrassend om te zien hoe de natuur er daar nu uitziet. Sommige delen (en gebouwen) herkenden we, andere stukken leken helemaal niet meer op de destijds aangelegde tuinen-parken. Pelgrimshof was bijzonder met alle kunstwerken en het kleine kapelletje tussen de 7 linden. Leuk hoe het graspad zich daar doorheen slingerde. Het landgoed zag er wel enigszins verwaarloosd/verwilderd uit, de tuinman kan er wel eens langsgaan …
  Leuk einde van de etappe door de stuifduinen met mooi zicht op het naastgelegen gebied richting Maas. Ondanks het minder goede weer toch een prachtige dag gehad!

  Reageren
 2. Frank 30 september 2019 om 19:04

  Hallo,

  Ik heb deze tocht op 19-9-2019 gelopen.
  De poort was, ondanks de aankondiging dat hij in het voorjaar weer open zou gaan, nog steeds dicht. Wel kun je links ervan, bij de buren, tussen de glazen afzetting door een smalle doorgang, om zo je tocht te kunnen hervatten. Ik had de tocht al in mijn Garmin staan dus ik weet niet of de gpx aangepast is aan de nieuwe route.

  Al met al weer een mooie tocht. Al had ik graag gezien dat er meer over het oude floriade terrein zou zijn gelopen om vervolgens over de fietsbrug naar de overkant te gaan. Deze tocht heeft weer mooie plekjes laten zien. Afwisselend.
  Voor deze route had ik eerst mijn fiets in Grubbenvorst gezet om vervolgens met de auto naar Blerick te rijden om te gaan lopen. Dit omdat openbaar vervoer wat moeilijker is (langer duurt) omdat je eerst via station Venlo gaat en de ritten niet naadloos op elkaar aansluiten. Met de fiets was het 25 minuten fietsen eer ik weer bij mijn auto was. Prima te doen.

  Reageren
  1. Adrie 1 oktober 2019 om 07:12

   Frank bedankt voor de reactie(s)! Vermoedelijk heb je oude etappe gelopen, de huidige gaat wat meer door het bosgedeelte op het voormalige Floriade terrein. De onverharde paden door dit bos komen best wel natuurlijk over dit in een parkachtige omgeving. De fietsbrug heb ik overwogen om dan via het fietspad langs de Venrayseweg en de weg Raaieind naar de spoorlijn te lopen. Langs de spoorlijn heb je dan weer onverharde paden door een mooi stukje natuur. Voordat je bij de spoorlijn bent toch best veel industrie waardoor mijn voorkeur uitgegaan is naar het landgoed Pelgrimshof toch een bijzonder plekje.

 3. Adrie 3 september 2019 om 16:37

  De etappe is gewijzigd. Op het terrein van Greenport Venlo is op de plek waar het eivormig Nederlands paviljoen (Foriade 2012) heeft gestaan een nieuw gebouw gekomen. De poort in de directe omgeving van dit gebouw is gesloten. De etappe verlaat het terrein nu op een andere plaats.

  Reageren
 4. Tini van Rijbroek 28 april 2018 om 08:51

  Dag Adri,
  Bij etappe 19 tussen 4 en 5 staat direct daarna LA door klaphek,kn11 volg 81 dit is niet goed, het moet zijn kn11 volg 58!

  Gr.Tini van Rijbroek

  Reageren
  1. Adrie 28 april 2018 om 14:24

   Tini van Rijbroek bedankt voor het melden! Bij etappe 19 is de routebeschrijving aangepast. Blijkbaar is Routebureau Noord- en Midden Limburg het wandelnetwerk aan het wijzigen. Op de website van Routebureau Noord- en Midden Limburg zijn bij de routeplanner tussen knooppunt 11 en knooppunt 81 twee nieuwe knooppunten te zien maar er staan nog geen nummers bij. Duidelijk dat de eerste knooppunt 58 moet zijn.

Laat een antwoord achter aan Frank (Annuleer)

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)