Maaskantpad etappe 20, Hout-Blerick te Limburg

20 km Wandelroute Maaskantpad etappe 20, te Hout-Blerick

Deze etappe start in Hout-Blerick en gaat door de Blerickse Bergen, het natuurgebied Koelbroek en het bosgebied Sint Jan Sleutelbergbos naar Grubbenvorst. De Blerickse Bergen is een bosgebied met hoofdzakelijk naaldhout. In de Blerickse Bergen liggen twee natuurbegraafplaatsen, de etappe gaat een stukje door de meest natuurlijke natuurbegraafplaats, de graven zijn alleen herkenbaar aan een klein houten bordje of een zwerfkei, hier heerst de natuur. Koelbroek is een natuurgebied dat is gevormd door een oude Maasarm, waarvan de restanten nog steeds zichtbaar zijn. Het gebied wordt gezien als één van de nog best bewaarde beek begeleidende elzenbroekbossen van Nederland. Het bosgebied Sint Jan Sleutelbergbos is een mooi gevarieerd bebost van oorsprong stuifduinengebied. Verder gaat de etappe een klein stukje door het Venlo GreenPark. Ook al is de Floriade 2012 afgelopen het park is nog altijd een mooi groen gebied met hier en daar nog een paviljoen van de Floriade. Verder wordt het (deels vrij toegankelijke) landgoed Pelgrimshof bezocht, een nieuw bosgebied dat op (privé) initiatief is aangeplant met op diverse plaatsen sculpturen. 74% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 15-6-2015, laatst bijgewerkt op: 5-10-2017

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit bushalte richting kruising met witte woningen lopen, vervolgens bij deze kruising in westelijke richting tussen woning nr.286 en fietsenwinkel nr.284 de zijweg inlopen, “Molenkampweg”.
Bij splitsing RA, kn74 volg 71.
Bij T-splitsing LA, wn route.
Voorbij boerderij nr.87 LA richting de kerk, wn route.
Na verlaten van het plein voor de kerk LA, kn71 volg 77.
Na passeren van woning nr.16 RA, kn77 volg 72.
Voor bocht naar rechts  LA, verhard voetpad, wn route, direct daarna links aanhouden, smal dalend pad tussen twee woningen inlopen, na ca. 70m buigt het pad naar rechts en gaat over in een onverhard pad.
Links aanhouden, het doorgaande pad naar rechts wordt verlaten.
2.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, vervolgens bij rotonde “Hoverhof” LA de doorgaande weg oversteken, kn72 volg 73, direct daarna de weg met flauwe bocht naar links verder volgen, “Moutzdijk”, wn route, weg aan rechterhand negeren.
Voor boerderij RA, “de Horstweg”, kn73 volg 79.
Na passeren van woning nr.110 LA, onverhard pad, wn route.
Na ca. 130m RA, wn route.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route.
Bij 4-sprong RD, “Grote Winkelweg”, kn79 volg 99.
Bij 4-sprong voor bosrand LA, “Hoverhofweg”, wn route.
Na ca. 60m, t.h.v. zanderige open plek RA de helling oplopen richting de twee bankjes op top van de heuvelrug.
3.
T.h.v. deze bankjes, bij 4-sprong LA, smal bospad, wn route.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, eveneens smal pad, wn route.
Na ca. 90m, halverwege klein klimmetje LA, eveneens smal pad.
RD, smal pad aan rechterhand negeren, verderop na ca. 70m volgt het pad een omheining aan rechterhand.
Voorbij de omheining RD, smal pad aan linkerhand negeren.
Bij kruising RA, eveneens smal pad.
RD, pad aan linkerhand negeren.
Bij kruising met doorgaande weg RD, bospad met bordje “Stichting bosbeheer Helden”, vervolgens het pad volgen tot 5-sprong, zijpaden negeren.
Bij deze 5-sprong LA, breed pad, wn route.
4.
Bij 4-sprong met informatiepaneel “Natuurbegraafplaats” RA, de wn route wordt weer verlaten, direct daarna RD, smal pad aan rechterhand negeren, verderop na ca. 150m, t.h.v. open plek buigt het pad naar rechts.
Bij 4-sprong RA, wn route, vervolgens het pad over de heuvelrug met akker aan linkerhand volgen tot pad aan linkerhand voorbij de akker, t.h.v. bankje.
Bij dit LA, dalend pad, wn route, na ca. 60m buigt het pad naar rechts, vervolgens het pad verder volgen tot Y-splitsing bij bosrand, smalle zijpaadjes negeren.
Bij deze Y-splitsing LA, kn69 volg 68.
Bij T-splitsing LA brugje over, “Kockerseweg”, verharde weg, kn68 volg 67.
T.h.v. bosrand aan linkerhand RA, onverhard pad, wn route.
Doorgaand pad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, kn67 volg 64.
5.
Bij bosrand RD, pad langs bosrand aan linkerhand negeren, kn64 volg 61, direct daarna RA, smal bospad met SBB bordje “Koelbroek”.
Na ca. 270m rechts aanhouden, smal niet goed herkenbaar pad aan linkerhand negeren.
Bij T-splitsing LA, het pad volgt aan rechterhand lager gelegen beekdal, vervolgens het pad volgen tot 4-sprong bij verharde weg, smalle zijpaden aan linkerhand negeren.
Bij deze 4-sprong RD, verharde weg, kn32 volg 31, direct daarna RA, wn(31), onverhard pad met houten voetgangerssluis en SBB bordje “Koelbroek”, vervolgens het pad volgen tot 3-sprong voor brugje met stuw.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, kn31 volg 30, beekje aan rechterhand volgen.
Bij T-splitsing LA, naar rechts buigend pad langs langwerpige waterplas volgen, wn route.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route, vervolgens de weg volgen tot fietspad aan rechterhand.
6.
Bij dit fietspad RA de doorgaande weg oversteken, “Columbusweg”, let op drukke weg!, wn route.
RD spoorwegwegovergang oversteken, weg aan linkerhand negeren, vervolgens voor flauwe bocht LA, het onverharde bospad rechts van fietspad inlopen, wn route, vervolgens het pad volgen tot viaduct.
Na passeren van het viaduct het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen.
Bij 4-sprong voor hoogspanningsmast LA, kn30 volg 90.
Bij kruising met verhard fietspad RD, vervolgens het pad volgen tot 4-sprong bij verhard fietspad.
Bij deze 4-sprong RD, het pad kruist het verhard fietspad en loopt tussen spoorlijn aan linker- en het fietspad aan rechterhand.
Na ca. 200m het pad met bocht naar rechts verder volgen, het pad langs spoorlijn aan linkerhand negeren, direct daarna bij kruising RD, verhard fietspad.
7.
Voorbij flauwe bocht naar links RA, “Zaanderweg”, breed onverhard pad, kn90 volg 73.
T.h.v. flauwe bocht langs bosrand RD, pad met bordje “Visvijver” aan rechterhand negeren, vervolgens na ca. 60m, t.h.v. twee dicht bij elkaar staande eiken RA door smalle opening in afrastering, smal pad, wn route, direct daarna voor visvijver LA, de visvijver aan rechterhand volgen, wn route.
Na passeren van bankje RD, pad aan linkerhand negeren, direct daarna bij splitsing links aanhouden, men passeert hoogspanningslijnen.
Voor 2de visvijver links aanhouden, men passeert een bankje, direct daarna t.h.v. clubgebouw “Zaarderheike” rechts aanhouden, visvijver aan rechterhand volgen.
Na ca. 110m, iets voor linkerbocht LA, de visvijver wordt verlaten, wn route, vervolgens links aanhouden.
Bij T-splitsing RA, pad langs bosrand met bord “Doodlopende weg”, wn route, vervolgens het pad langs bosrand volgen tot ingang “Venlo Greenpark”.
8.
Na passeren van deze ingang bij 4-sprong LA, smalle verharde weg, kn73 volg 71.
Bij Y-splitsing links aanhouden, wn route.
Na verlaten van bosgebied RD, weg aan rechterhand negeren, kn71 volg 72, vervolgens de weg volgen tot eivormig paviljoen, zijpaden en weggetjes negeren.
In bocht naar rechts voor het eivormig paviljoen RD, langs het paviljoen richting metalen poort lopen, vervolgens na passeren van de poort eveneens RD, men verlaat het “Greenpark”, pad aan linkerhand negeren, bosrand aan rechterhand volgen.
T.h.v. boerderij gaat het onverhard pad over in een verharde weg, direct daarna RD, onverhard pad langs bosrand aan rechterhand negeren, vervolgens bij 4-sprong eveneens RD, “Heierkerkweg 8b”, onverhard pad, wn route.
Bij kruising RA, kn72 volg 75, verharde weg, iets verder gaat de weg over in een verhard fietspad, men passeert een viaduct.
9.
RD, weg “Bekterhei” aan linkerhand negeren, kn75 volg 45.
Bij kruising RA, fietspad aan overzijde van doorgaande weg volgen, wn route.
Voor viaduct, t.h.v. inrit van woning nr.105A LA door houten voetgangerssluis, vervolgens grasveld diagonaal oversteken en slingerend gras-pad met bordjes PL route volgen, het gras-pad buigt naar links.
Na passeren van kapelletje, t.h.v. smalle laagte kort na elkaar twee keer rechts aanhouden, PL route.
Bij T-splitsing RA, PL route, vervolgens het pad volgen tot men het wandelgebied via houten voetgangerssluis weer verlaat.
Na passeren van deze voetgangerssluis bij T-splitsing RA, verhard fietspad, wn route.
10.
RD viaduct oversteken, onverhard pad aan linkerhand negeren, kn45 volg 39.
Voorbij het viaduct scherp LA, onverhard pad kn39 volg 38, “Aspergepad”, het pad buigt naar links en gaat onder het viaduct door.
Na ca. 170m het pad met bocht naar links verder volgen, smal pad aan rechterhand negeren, vervolgens het breder wordend pad ca. 1km volgen tot 4-sprong voor spoorwegovergang, zijpaden negeren, halverwege passeert men kn38 volg 35 “Achter de veiling”.
Bij deze 4-sprong RA, verharde weg, wn route, verderop gaat de verharde weg over in een onverhard pad, vervolgens het pad volgen tot flauwe bocht naar links met omheining rond bedrijventerrein aan rechterhand.
Voorbij deze bocht het pad met bocht naar rechts langs omheining verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route.
11.
Voor spoorlijn het pad met bocht naar rechts langs afrastering verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Na ca. 250m LA, spoorwegovergang over, direct daarna RD, verharde weg, gras-pad langs spoorlijn aan linkerhand negeren, vervolgens de weg volgen tot omheind groen metalen gebouwtje.
Bij Y-splitsing t.h.v. dit gebouwtje links aanhouden, fietspad, kn35 volg 34 “Voorbij ’t gebroken slot”.
RD, fietspad aan rechterhand negeren, bosrand verder volgen.
Na ca. 100m, t.h.v. bankje RA, smal bospad met SBB bord “Sint Jan Sleutelbergbos”, wn route.
Bij 4-sprong RD, licht stijgend smal pad, vervolgens bij 3-sprong links aanhouden, wn route.
12.
Bij splitsing rechts aanhouden, licht dalend pad, wn en groene paaltjes route, het pad buigt naar links en volgt aan rechterhand de rand van heuvelrug, ruim na passeren van bankje buigt het pad naar links, vervolgens de rand van heuvelrug verder volgen.
Bij 3-sprong in dalletje rechts aanhouden, direct daarna bij 4-sprong in volgend dalletje RD, wn en groene paaltjes route.
Bij T-splitsing LA, stijgend pad, direct daarna na korte klimmetje bij T-splitsing RA, wn en groene paaltjes route, vervolgens het pad met rand van heuvelrug aan rechterhand volgen tot grasveldje, zijpaden aan linkerhand negeren, wn en groene paaltjes route.
Bij het grasveldje RD de rand van het grasveldje volgen richting SBB bordje aan overzijde, vervolgens bij het bordje het bospad aan voet van de heuvelrug volgen.
Aan einde van het pad rechts aanhouden, verharde weg.
Bij T-splitsing RA, richting bushaltes, het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
PL = wandelroute door “Pelgrimshof” met route bordjes “L-oop”.
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Bushalte Molenkampweg, Baarlosestraat, 5926 PN te Hout-Blerick. Plan Route

Eindpunt

Bushalte Grubbenhove, Venloseweg 27 te Grubbenvorst.

Met de auto

A67, neem afrit 14-Maasbree. Ga verder op de N273. Rijd naar de Baarlosestraat. Aan de Baarlostraat zijn weinig parkeer mogelijkheden. Men zou ook kunnen starten op het Kerkplein voor de kerk. Aanlooproute: Met de rug naar hoofdingang van de kerk RA vertrekken, de weg buigt naar links. Bij T-splitsing RA. Voorbij woning/boerderij nr.87 RA, Molenkampweg. Bij splitsing links aanhouden, Molenkampweg, kn74 volg37. Bij kruising RD, doorgaande weg oversteken, wn route, Molenkampweg. Vervolgens de etappe starten punt 1. 2de regel.

Openbaar vervoer

NS station Venlo. Bus 77 (richting Roermond). Bushalte Molenkampweg.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (8)

Een van de paviljoens op het Floriade terrein Adrie: Een van de paviljoens op het Floriade terrein
Landgoed Pelgrimshof, sculptuur Adrie: Landgoed Pelgrimshof, sculptuur
Landgoed Pelgrimshof, kapelletje Adrie: Landgoed Pelgrimshof, kapelletje
Landgoed Pelgrimshof, sculpturen Adrie: Landgoed Pelgrimshof, sculpturen
De Blerickse Bergen, een pauzeplaats, al zijn de bankjes wel klein Adrie: De Blerickse Bergen, een pauzeplaats, al zijn de bankjes wel klein
De Blerickse Bergen Adrie: De Blerickse Bergen
Het natuurgebied Koelbroek Adrie: Het natuurgebied Koelbroek
Het natuurgebied Koelbroek Adrie: Het natuurgebied Koelbroek

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart maaskantpad-etappe-20.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaatsen Hout-Blerick en GrubbenvorstErvaringen van wandelaars (2)

 1. Tini van Rijbroek 28 april 2018 om 08:51

  Dag Adri,
  Bij etappe 19 tussen 4 en 5 staat direct daarna LA door klaphek,kn11 volg 81 dit is niet goed, het moet zijn kn11 volg 58!

  Gr.Tini van Rijbroek

  Reageren
  1. Adrie 28 april 2018 om 14:24

   Tini van Rijbroek bedankt voor het melden! Bij etappe 19 is de routebeschrijving aangepast. Blijkbaar is Routebureau Noord- en Midden Limburg het wandelnetwerk aan het wijzigen. Op de website van Routebureau Noord- en Midden Limburg zijn bij de routeplanner tussen knooppunt 11 en knooppunt 81 twee nieuwe knooppunten te zien maar er staan nog geen nummers bij. Duidelijk dat de eerste knooppunt 58 moet zijn.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)