Maaskantpad etappe 2, Gennep te Limburg

18 km Wandelroute Maaskantpad etappe 2, te Gennep

De tweede etappe start in Gennep en gaat naar Afferden. Na een kort bezoek aan het oude centrum van Gennep, met diverse historische gebouwen, wordt de dijk langs het riviertje de Niers gevolgd, met mooi uitzicht over het beekdal van de Niers. Tegen Gennep ligt de Gennepse Hei, een gevarieerd bosgebied met kleine heideterreintjes en op diverse plaatsen meters hoge zandbulten, die duidelijk maken dat deze omgeving nog tot de Maasduinen hoort. In het gebied komt de etappe langs de Zevenmorgenziep, een prachtig natuurlijk ven in een rivierduincomplex. Na het verlaten van de Gennepse Hei gaat de etappe richting het Bergerbos. Het Bergerbos is onderdeel van het Nationaal Park de Maasduinen. Het park dankt zijn naam aan de opvallende stuifzandruggen die paraboolduinen worden genoemd. Deze paraboolduinen zijn ontstaan tegen het einde van de laatste ijstijd. Grote delen van Noord- en Midden-Limburg waren toen bedekt met een laag dekzand. Door de wind werd dit zand opgeblazen tot zandruggen en hoefijzervormige duinen. Het gebied bestaat uit een aaneenschakeling van bossen, stuifzanden en heidevelden. Tijdens de etappe komt men langs een 12,5 meter hoge uitkijktoren op de hoogste paraboolduin van de Maasduinen. 75% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 6-3-2015, laatst bijgewerkt op: 20-12-2019

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit bushalte richting Gennep lopen, vervolgens bij 4-sprong RD, “Niersstraat”, kn67 volg 68.
RD, steegje aan linkerhand negeren.
Bij 4-sprong voor Stadhuis van Gennep LA, kn68 volg 74, weg met plein aan rechterhand.
Ca. 35m voorbij het plein LA, “Nieuwstraat”.
Bij 3-sprong links aanhouden.
Voor de dijk, bij T-splitsing RD het grindpad iets naar links aan overzijde van de weg inlopen, het grindpad buigt naar rechts, het grindpad over de dijk ca. 1km volgen tot kruising met woning aan linkerhand, zijpaden negeren, iets verder passeert men kn72 volg 75, verderop kn75 volg 60.
Bij deze kruising LA, verharde weg, wn route, de weg volgen tot weg “Korhoenstraat” aan rechterhand, t.h.v. de iets naar achtergelegen boerderij aan linkerhand, overige zijwegen aan rechterhand negeren.
2.
Bij deze weg RA, “Korhoenstraat”, wn route, de weg volgen tot woning nr.22 aan rechterhand, zijwegen negeren.
T.h.v. van deze woning LA, onverhard smal pad, wn route.
Bij kruising met smalle klinkerweg RD.
Na passeren van metalen voetgangerssluis, bij splitsing links aanhouden, kn60 volg 61, vervolgens voor grasveld links aanhouden, wn route.
Na passeren van het grasveld bij 3-sprong links aanhouden, direct daarna bij splitsing RA, wn route.
Bij Y-splitsing RA, wn route, het pad volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, kn61 volg 52, het rechter pad aan overzijde van het bredere pad volgen.
RD, pad aan rechterhand negeren, direct daarna doorgaand pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Na ca. 50m, bij splitsing in half open plek rechts aanhouden, het smalle pad volgen tot T-splitsing voor vennetje.
3.
Bij deze T-splitsing LA, wn route.
Voorbij het vennetje, bij splitsing links aanhouden, wn route, het pad door de open plek volgen tot iets hoger gelegen T-splitsing aan overzijde van de open plek, let op het routepaaltje aan overzijde.
Bij deze T-splitsing RA, wn route.
Na ca. 60m LA, stijgend pad, wn route, het pad volgen tot T-splitsing in laagte.
Bij deze T-splitsing LA, wn route, het pad buigt naar rechts en daalt verder.
Bij 4-sprong in half open heidegebied RD, wn route.
Na ca. 30m, bij T-splitsing LA, wn route, direct daarna bij kruising met grindpad RD, kn52 volg 51, het pad buigt naar links, pad met scheiden ruiterpad.
In bocht naar links van het doorgaande pad RD, smal stijgend pad met SBB bordje “Gennepse Heide” en iets verder een bankje, wn route, het pad volgen tot T-splitsing met grindpad.
4.
Bij deze T-splitsing LA, direct daarna RA, wn route, vervolgens na ca. 30m RD, pad aan rechterhand negeren, kn51 volg 50, smal stijgend pad aan overzijde van zanderige plek, het pad buigt naar links.
Bij 4-sprong LA, kn50 volg 53, breed grindpad met aan rechterhand een poel met bankje.
Voorbij de poel het grindpad met ruime bocht naar rechts verder volgen, zijpaden aan linkerhand negeren, wn route, voorbij de ruime bocht het pad verder volgen tot Y-splitsing met grindpad.
Bij deze Y-splitsing links aanhouden, grindpad.
RD, grindpad aan linkerhand negeren, vervolgens bij kruising RD, pad met afrastering aan linkerhand.
Iets voorbij houten afsluitboom, t.h.v. rand bosgebied scherp RA, breed grindpad, inrit “Rutten 12”, direct daarna LA, smal pad door half open heidegebied, wn route.
Na passeren van picknicktafel, bij T-splitsing LA, fietspad langs doorgaande weg volgen, wn route.
Bij T-splitsing LA richting “Ottersum”, “Siebengewaldseweg”, wn route.
5.
Na ca. 50m RA, ingang naar zorginstelling “Dichterbij”, de weg met bocht naar links volgen, zijwegen (enkele afgesloten) aan rechterhand negeren.
Ca. 70m voorbij deze bocht, t.h.v. 2de lantaarnpaal LA, smal bospad met houten afsluitboom en SLL bordje, wn route, het pad buigt met ruime bocht naar rechts met op enige afstand een klein gebouwtje aan rechterhand.
Bij kruising met verharde weg RD, onverhard pad met parkeerterrein aan rechterhand, wn route.
Na ca. 120m, bij splitsing rechts aanhouden, wn route, pad met afrastering rond zorgcomplex aan rechterhand volgen, voor bosgebied buigt het pad naar links weg van het zorgcomplex.
Bij T-splitsing LA, direct daarna bij 3-sprong RA, wn route.
T.h.v. informatiepaneel “Zevenmorgenziep” RD, pad aan linkerhand negeren, direct daarna bij 4-sprong voorbij bankje RD, wn route, het doorgaande pad met ven aan linkerhand verder volgen tot T-splitsing t.h.v. rand bosgebied, zijpaden negeren, voorbij het ven passeeert men kn53 volg 54.
Bij deze T-splitsing RA, pad met bosrand aan rechterhand, kn54 volg 41.
6.
Doorgaand pad met bocht naar links verder volgen, verhard voetpad met smalle doorgang aan rechterhand negeren, direct daarna RA, wn route, het brede pad met bosrand aan rechterhand volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg.
Bij deze T-splitsing LA, kn41 volg 40, fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen.
Bij kruising met rotonde RD, “Brugfortstraat”, kn40 volg 26, verderop passeert men viaduct over de snelweg.
Ca. 450m voorbij het viaduct RA, “Burchtweg”, wn route.
Bij T-splitsing LA, “Langeven 15 en 17”, wn route.
Voorbij bosgebied aan rechterhand RA, “Schaafsebosweg”, onverhard pad met bosrand aan rechterhand.
Ca. 100m na passeren van bosrand aan linkerhand LA.
Bij 4-sprong met verharde weg RD, “Erfsebosweg”.
7.
Bij 5-sprong RA, “Lage Schaafsebosweg”, kn25 volg 23, vervolgens na ca. 50m LA, smal pad door rand open plek, wn route, voorbij de open plek buigt het pad iets naar rechts het bos in, wn route.
Na ca. 60m RA richting informatiepaneeltje op heuvel, wn route, voor het informatiepaneeltje buigt het pad naar links.
Direct na deze bocht, bij splitsing link aanhouden, iets verder buigt het pad voor de bosrand naar rechts, wn route.
Voorbij stenen gebouwtje, bij 3-sprong LA, de wn route wordt verlaten.
Voor bosrand, bij T-splitsing RA, iets verder buigt het pad naar links.
Voor perceel grasland, bij T-splitsing RA, het brede pad volgen tot inrit woning nr.81 direct na overgang naar verharde weg, zijpad negeren.
T.h.v. deze woning LA, “Groene Streep”, breed grindpad.
8.
Grindpad met flauwe bocht naar links verder volgen, “Groene Streep 7”, pad aan rechterhand negeren.
In bocht naar links van het grindpad rechts aanhouden, pad met afrastering langs heidegebied aan rechterhand verder volgen, wn route, verderop buigt het pad naar links weg van de afrastering.
Voorbij woning, bij kruising voor bankje RA, kn20 volg 58.
Bij kruising met breed pad en verhard fietspad RD door klaphek, het pad buigt links, de wn route wordt verlaten.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, het stijgend pad richting heuveltop volgen.
Op heuveltop met uitzicht over vennen (Quin), bij 3-sprong links aanhouden, wn route.
Voorbij klaphek, bij T-splitsing LA, wn route.
Na ca. 80m, voor bankje RA, wn route.
Bij kruising RD, kn59 volg 60.
RD, pad aan rechterhand negeren, kn60 volg 61, pad met afrastering aan rechterhand.
9.
Na ca. 300m, voor bosperceel met dennen aan linkerhand LA, kn61 volg 62.
Voorbij het bosperceel, bij kruising RD, het stijgend pad verder volgen.
Bij kruising op heuvelrug RA richting uitkijktoren, kn62 volg 63.
Ruim voorbij de uitkijktoren, bij 3-sprong links aanhouden, het pad over de heuvelrug verder volgen.
Bij T-splitsing in laagte RA, stijgend pad, de wn route wordt verlaten.
RD, pad langs bosrand aan rechterhand negeren.
Voor bankje met uitzicht over open plek met ven (Zevenboomsven), bij T-splitsing RA.
Bij hoek in afrastering LA door klaphek, smal pad met afrastering aan linkerhand, wn route, iets voorbij de open plek buigt het pad naar links en gaat licht slingerend door het bos.
Bij 3-sprong RA, wn route.
Iets voor rand bosgebied, bij T-splitsing LA, kn48 volg 49.
10.
RD langs houten afsluitboom, pad aan linkerhand negeren, direct daarna voorbij de afsluitboom bij 3-sprong rechts aanhouden, pad door rand bos, paarse route, de wn route wordt verlaten.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, vervolgens na ca. 40m bij kruising met verharde weg RD, paarse paaltjes route, verderop voorbij doorgang voor vee met twee klaphekken gaat het pad door open heuvelachtig gebied, paarse paaltjes route.
Voor bankje, bij 3-sprong in laagte LA, de paarse route wordt verlaten, verderop voorbij klaphek buigt het pad iets naar links en gaat door een smal bosperceel, wn route.
Na verlaten van het bosperceel RA, pad tussen afrastering en bosrand, wn route.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn54 volg 53.
11.
Bij 4-sprong LA, “Afferdse Heide”, kn53 volg 5, vervolgens de weg met vijver aan rechterhand volgen tot T-splitsing, zijwegen en voetpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten.
Voorbij grote kapel, bij kruising RD
Bij T-splitsing RA, direct daarna voor woning nr.54 LA richting kerk.
Voorbij de kerk het pleintje oplopen, aan overzijde van het pleintje RD, weg aan rechterhand negeren.
Bij T-splitsing LA, de weg buigt naar rechts.
Bij T-splitsing LA richting doorgaande weg, bij de doorgaande weg is de bushalte “Afferden L, Veer Naar Sambeek”, het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Wit/rode markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Bushalte Niersbrug, Niersweg 2, 6591 CT te Gennep. Plan Route

Eindpunt

Bushalte Veer naar Sambeek, Gening (N271) te Afferden.

Met de auto

Parkeren kan op een kleine loopafstand van het startpunt bijvoorbeeld het Martinushof, deze parkeerplaats biedt plek aan zo’n 200 auto’s.

Openbaar vervoer

Bushalte Niersbrug, Gennep

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Schotse hooglanders Adrie: Schotse hooglanders
Zevenmorgenziep Adrie: Zevenmorgenziep
Landgeiten Adrie: Landgeiten
Het Quin Adrie: Het Quin
Het Quin Adrie: Het Quin
Het Quin Adrie: Het Quin
Het Quin Adrie: Het Quin
Het Quin Adrie: Het Quin
Landgeit Adrie: Landgeit
12,5 meter hoge uitkijktoren Adrie: 12,5 meter hoge uitkijktoren
De Afferdense duinen Adrie: De Afferdense duinen

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart maaskantpad-etappe-2.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaatsen Gennep en Afferden.Ervaringen van wandelaars (5)

 1. Frank 11 januari 2019 om 10:17

  Hoi,

  Deze route op 14 december 2018 gelopen.
  Wederom een mooie en afwisselende route.

  Deze route gelopen via mijn navigatiesysteem. Niks op aan te merken.
  Helder en duidelijk.

  Reageren
 2. Mariëlle 10 april 2017 om 19:33

  En zo is het!

  Reageren
 3. Mariëlle 10 april 2017 om 17:57

  Prachtige lange lentewandeling. Zo mooi om weer te kunnen genieten van de bloemetjes en de groene blaadjes. De route is perfect beschreven (inclusief de bankjes 🙂 ). Bij punt 11 is de overstap een klaphek geworden.

  Reageren
  1. Adrie 10 april 2017 om 18:19

   In de routebeschrijving is bij punt 11 de overstap vervangen door klaphek. Mariëlle bedankt voor het melden!

  2. Mariëlle 10 april 2017 om 19:32

   Graag gedaan Adrie, kleine moeite.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)