Maaskantpad etappe 2, Gennep te Limburg

18 km Wandelroute Maaskantpad etappe 2, te Gennep

De tweede etappe van Gennep naar Afferden gaat door de Gennepse Hei en het Bergerbos met onder andere het mooie vennengebied het Quin. Na een kort bezoek aan het oude centrum van Gennep, met diverse historische gebouwen wordt de dijk langs het riviertje de Niers gevolgd, met mooi uitzicht over het beekdal van de Niers. Tegen Gennep ligt de Gennepse Hei, een gevarieerd bosgebied met kleine heideterreintjes en op diverse plaatsen meters hoge heuvels die duidelijk maken dat deze omgeving nog tot de Maasduinen hoort. In het gebied komt de etappe langs de Zevenmorgenziep, een prachtig natuurlijk ven in een rivierduincomplex. Na het verlaten van de Gennepse Hei gaat de etappe richting het Bergerbos. Het Bergerbos is eveneens onderdeel van het Nationaal Park de Maasduinen. Het park dankt zijn naam aan de opvallende stuifzandruggen die paraboolduinen worden genoemd. Deze paraboolduinen zijn ontstaan tegen het einde van de laatste ijstijd. Grote delen van Noord- en Midden-Limburg waren toen bedekt met een laag dekzand. Door de wind werd dit zand opgeblazen tot zandruggen en hoefijzervormige duinen. Het gebied bestaat uit een aaneenschakeling van bossen, stuifzanden en heidevelden. Tijdens de etappe komt men langs een 12,5 meter hoge uitkijktoren op de hoogste paraboolduin van de Maasduinen. 75% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 6-3-2015, laatst bijgewerkt op: 7-12-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit bushalte richting Gennep lopen, vervolgens bij 4-sprong RD, “Niersstraat”, kn67 volg 68.
RD, steegje aan linkerhand negeren.
Voor Stadhuis van Gennep, bij 4-sprong LA, kn68 volg 74, weg met plein aan rechterhand.
Ca. 35m voorbij het plein LA, “Nieuwstraat”.
Bij 3-sprong links aanhouden.
Voor de dijk, bij T-splitsing RD het grindpad iets naar links aan overzijde van de weg inlopen, het grindpad buigt naar rechts, het grindpad over de dijk met iets verder kn72 volg 75 en verderop kn75 volg 60 ca. 1km volgen tot kruising met aan linkerhand een woning, zijpaden negeren, .
Bij deze kruising LA, verharde weg, wn route, de weg volgen tot weg “Korhoenstraat” aan rechterhand, t.h.v. de iets naar achtergelegen boerderij aan linkerhand, overige zijwegen aan rechterhand negeren.
2.
Bij deze weg RA, “Korhoenstraat”, wn route, de weg volgen tot woning nr.22 aan rechterhand, zijwegen negeren.
T.h.v. van deze woning LA, onverhard smal pad, wn route.
Bij kruising met smalle klinkerweg RD.
Voorbij metalen voetgangerssluis, bij splitsing links aanhouden, kn60 volg 61, vervolgens voor grasveld links aanhouden, wn route.
Voorbij het grasveld, bij 3-sprong links aanhouden, iets verder bij splitsing RA, wn route.
Bij Y-splitsing RA, wn route, het pad volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, kn61 volg 52, smal bospad.
RD, pad aan rechterhand negeren, iets verder buigt het pad naar rechts, wn route.
Iets voorbij deze bocht in half open plek, bij splitsing rechts aanhouden, het smalle pad volgen tot T-splitsing voor een vennetje.
3.
Bij deze T-splitsing LA, wn route, pad met het vennetje aan rechterhand.
Voorbij het vennetje, bij splitsing links aanhouden, wn route, de open plek oversteken en doorlopen tot iets hoger gelegen T-splitsing aan de overzijde, let op het routepaaltje aan overzijde.
Bij deze T-splitsing RA, smal pad, wn route, vervolgens na ca. 60m LA, stijgend pad, wn route, het pad volgen tot T-splitsing in laagte.
Bij deze T-splitsing LA, wn route, het pad daalt verder en buigt met flauwe bocht naar rechts.
In half open plek met heide, bij 4-sprong RD, wn route, vervolgens na ca. 30m, bij T-splitsing LA, wn route, iets verder bij kruising met grindpad RD, kn52 volg 51, het pad rechts van het SBB bordje inlopen, het pad buigt naar links met aan linkerhand een ruiterpad.
In bocht naar links van het doorgaande pad RD, smal stijgend pad met SBB bordje “Gennepse Heide” en iets verder een bankje, wn route, het pad volgen tot T-splitsing met grindpad.
4.
Bij deze T-splitsing LA, direct daarna RA, wn route, vervolgens na ca. 30m RD, pad aan rechterhand negeren, kn51 volg 50, het smalle stijgend pad aan overzijde van zanderige plek inlopen, het pad buigt naar links.
Bij 4-sprong LA, kn50 volg 53, breed grindpad met aan rechterhand een poel met bankje, vervolgens voorbij de poel het grindpad met ruime bocht naar rechts verder volgen, zijpaden aan linkerhand negeren, wn route, voorbij de ruime bocht het pad verder volgen tot Y-splitsing met grindpad.
Bij deze Y-splitsing links aanhouden, grindpad, vervolgens RD, grindpad aan linkerhand negeren, iets verder bij kruising RD, pad met afrastering aan linkerhand.
Iets voorbij metalen afsluitboom scherp RA, breed grindpad richting nr.12, iets verder LA, wn route, smal pad door half open plek met heide en verderop een bankje.
Voorbij picknicktafel, bij T-splitsing LA, fietspad langs de weg, wn route.
Bij T-splitsing LA doorgaande weg richting “Ottersum”, “Siebengewaldseweg”, wn route.
5.
Na ca. 50m RA, de weg die iets verder naar links buigt volgen tot een smal bospad aan linkerhand ca. 70m voorbij de bocht naar links, zijwegen en zijpaden aan rechterhand negeren.
Bij dit pad LA, smal bospad met SLL bordje, wn route, het pad buigt met ruime bocht naar rechts met op enige afstand een klein gebouwtje aan rechterhand.
Bij kruising met verharde weg RD, onverhard pad met parkeerstrook aan rechterhand, wn route.
Na ca. 120m, bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, pad met afrastering rond zorgcomplex aan rechterhand, voor het bos buigt het pad naar links weg van het zorgcomplex.
Bij T-splitsing LA, direct daarna bij 3-sprong RA, wn route.
RD, pad richting het ven aan linkerhand negeren, iets verderr bij 4-sprong RD, wn route, het doorgaande pad met het ven aan linkerhand met voorbij het ven kn53 volg 54 volgen tot T-splitsing t.h.v. bosrand.
Bij deze T-splitsing RA, pad met bosrand aan rechterhand, kn54 volg 41.
6.
In bocht naar links van het doorgaande pad RA door voetgangerssluis met twee betonplaten, klinkerpad met SLL bordje, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising LA, verharde weg.
Na ca. 100m RA, de weg buigt naar links.
Bij T-splitsing LA, vervolgens bij 3-sprong rechts aan houden, breed klinkerpad.
Na ca. 120m, in bocht naar rechts van het klinkerpad LA, smal onverhard pad.
Na ca. 90m LA, eveneens smal bospad.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing RA, breed pad.
Bij T-splitsing LA, kn41 volg 40, het fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen.
Bij kruising met rotonde RD, “Brugfortstraat”, kn40 volg 26, weg met verderop viaduct over de snelweg.
Ca. 450m voorbij het viaduct RA, “Burchtweg”, wn route.
Bij T-splitsing LA, “Langeven 15 en 17”, wn route.
Voorbij bosperceel aan rechterhand RA, “Schaafsebosweg”, onverhard pad met bosrand aan rechterhand.
Ca. 100m voorbij de bosrand aan linkerhand LA.
7.
Bij 4-sprong met verharde weg RD, “Erfsebosweg”.
Bij 5-sprong RA, “Lage Schaafsebosweg”, kn25 volg 23, vervolgens na ca. 50m LA, smal pad door rand van open plek, wn route, voorbij de open plek buigt het pad iets naar rechts het bos in, direct daarna links aanhouden, wn route.
Na ca. 60m RA richting informatiepaneeltje op heuvel, wn route, voor het informatiepaneeltje buigt het pad naar links.
Direct na deze bocht links aanhouden, smal pad aan rechterhand negeren, iets verder buigt het pad voor de bosrand naar rechts, wn route.
Voorbij stenen gebouwtje, bij 3-sprong scherp LA, de wn route wordt verlaten.
Voor bosrand, bij T-splitsing RA, iets verder buigt het pad naar links.
Voor perceel grasland, bij T-splitsing RA, het brede pad volgen tot inrit woning nr.81 direct na overgang naar verharde weg, zijpad negeren.
T.h.v. deze inrit LA, “Groene Streep”, breed grindpad.
8.
Grindpad met flauwe bocht naar links verder richting “Groene Streep 7” volgen, pad aan rechterhand negeren, aan rechterhand volgt men de afrastering rond omheind heidegebied.
In bocht naar links van het grindpad rechts aanhouden, pad met de afrastering aan rechterhand verder volgen, wn route, verderop buigt het pad naar links weg van de afrastering en gaat door bosschages.
Voorbij woning, bij kruising voor bankje RA, kn20 volg 58.
Bij kruising met breed pad en grind-/fietspad RD door klaphek, het pad buigt links, de wn route wordt verlaten.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, stijgend pad, vervolgens RD, het pad richting de heuveltop verder volgen, pad richting klaphek aan rechterhand negeren.
Op de heuveltop met uitzicht over vennen (Quin), bij 3-sprong links aanhouden, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route.
Na ca. 80m het pad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Voorbij bankje, bij kruising RD, kn59 volg 60.
RD, pad aan rechterhand negeren, kn60 volg 61, het pad met afrastering aan rechterhand ca. 300m verder volgen tot pad aan linkerhand voor een bosperceel met dennen.
9.
Bij dit pad LA, kn61 volg 62, het pad volgen tot kruising op de top van de heuvelrug, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA richting uitkijktoren, kn62 volg 63, het pad over de heuvelrug ca. 450m volgen tot T-splitsing in een lager deel van de heuvelrug.
Bij deze T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten, stijgend pad dat iets verder daalt.
Voor bankje met uitzicht over open plek met ven (Zevenboomsven), bij T-splitsing RA.
Bij hoek in afrastering LA door klaphek, smal pad met afrastering aan linkerhand, wn route.
Na ca. 160m RA, wn route, het pad gaat door het bos.
Iets voor rand van het bos, bij T-splitsing LA, kn48 volg 49.
10.
RD langs houten afsluitboom, pad aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten, direct na de afsluitboom buigt het pad naar rechts en gaat door de bosrand, pw (paars-witte SBB bordjes) route.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, vervolgens na ca. 40m bij kruising met verharde weg RD, pw route, verderop voorbij doorgang voor vee met twee klaphekken gaat het pad door open heuvelachtig begrazingsgebied, pw route.
Voor bankje, bij 3-sprong in laagte LA, de pw route wordt verlaten, verderop voorbij een klaphek buigt het pad iets naar links en gaat door de rand van een smal bosperceel, wn route.
Na verlaten van het bosperceel RA, pad tussen afrastering en bosrand, wn route.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn54 volg 53.
11.
Bij 4-sprong LA, “Afferdse Heide”, kn53 volg 5, de weg met vijver aan rechterhand volgen tot T-splitsing, zijwegen en voetpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten.
Voorbij grote kapel, bij kruising RD.
Bij T-splitsing met aan linkerhand een klein parkeerterreintje RA, direct daarna voor woning nr.54 LA richting kerk.
Voorbij de kerk het pleintje oplopen, aan overzijde van het pleintje RD, weg aan rechterhand negeren.
Bij T-splitsing LA, de weg buigt naar rechts.
Bij T-splitsing LA richting doorgaande weg, bij de doorgaande weg is de bushalte “Afferden L, Veer Naar Sambeek”, het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Wit/rode markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Bushalte Niersbrug, Niersweg, 6591 CT te Gennep. Plan Route

Eindpunt

Bushalte Veer naar Sambeek, Gening (N271) te Afferden.

Met de auto

Startpunt: Parkeren kan op een kleine loopafstand van het startpunt bijvoorbeeld het Martinushof, deze parkeerplaats biedt plek aan zo’n 200 auto’s.
Eindpunt: Parkeren kan op het parkeerterreintje in het centrum van het dorp op hoek Dorpstraat-Kapelstraat. Men passeert het parkeerterreintje tussen 3de en 4de regel bij punt 11.

Openbaar vervoer

Startpunt: Bushalte Niersbrug, aan de Niersweg in Gennep.
Eindpunt: Bushalte Veer naar Sambeek aan de Gening (N271) in Afferden.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Steegje in Gennep Adrie: Steegje in Gennep
Het Stadhuis van Gennep Adrie: Het Stadhuis van Gennep
Het Quin Adrie: Het Quin
Het Quin Adrie: Het Quin
Het Quin nu in de winter Adrie: Het Quin nu in de winter
Landgeit Adrie: Landgeit
12,5 meter hoge uitkijktoren Adrie: 12,5 meter hoge uitkijktoren
De Afferdense duinen Adrie: De Afferdense duinen
Mariakapel Adrie: Mariakapel

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart maaskantpad-etappe-2.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaatsen Gennep en Afferden.Ervaringen van wandelaars (6)

 1. Adrie 8 juni 2021 om 15:17

  De etappe is iets gewijzigd. Nieuw is dat de etappe nu over het terrein van de voormalige zorginstelling Dichterbij gaat. Het terrein is opengesteld, de gebouwen die er stonden in de bosrijke omgeving zijn afgebroken. Nu is het een bos met diverse open grasrijke plekken met mooie doorkijkjes.

  Reageren
 2. Frank 11 januari 2019 om 10:17

  Hoi,

  Deze route op 14 december 2018 gelopen.
  Wederom een mooie en afwisselende route.

  Deze route gelopen via mijn navigatiesysteem. Niks op aan te merken.
  Helder en duidelijk.

  Reageren
 3. Mariëlle 10 april 2017 om 19:33

  En zo is het!

  Reageren
 4. Mariëlle 10 april 2017 om 17:57

  Prachtige lange lentewandeling. Zo mooi om weer te kunnen genieten van de bloemetjes en de groene blaadjes. De route is perfect beschreven (inclusief de bankjes 🙂 ). Bij punt 11 is de overstap een klaphek geworden.

  Reageren
  1. Adrie 10 april 2017 om 18:19

   In de routebeschrijving is bij punt 11 de overstap vervangen door klaphek. Mariëlle bedankt voor het melden!

  2. Mariëlle 10 april 2017 om 19:32

   Graag gedaan Adrie, kleine moeite.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)