Maaskantpad etappe 1, Molenhoek te Limburg

19 km Wandelroute Maaskantpad etappe 1, te Molenhoek

De eerste etappe start in Molenhoek gaat door de Mookerheide, boswachterij Groesbeek, door het natuurgebied de Sint-Jansberg, landgoed Bloemendal de Bulten en door een klein deel van het Maasdal naar Gennep. De Mookerheide en boswachterij Groesbeek liggen op een uitloper van de Nijmeegse stuwwal, beide zijn gevarieerde bosgebieden. In de Mookerheide komt men als bezienswaardigheid langs Scottish Barn en het jachtslot de Mookerheide. De Sint-Jansberg is een mooi landgoed met beboste hellingen, akkers en weilanden. De landbouwgronden worden doorsneden door ’holle’ wegen. Het bosgedeelte bestaat uit fraaie oude loofbossen en naaldbossen. Sint-Jansberg is niet alleen een fraai natuurgebied, er zijn ook diverse bezienswaardigheden, zoals een oude watermolen “de Bovenste Plasmolen” uit 1725. Om “de Bovenste Plasmolen” van water te voorzien, heeft men enkele eeuwen geleden het water via een kanaaltje parallel aan de helling naar de molen geleid. Het water van de “helbeek” komt via de Molenvijver in het midden van het waterrad uit. Verder is er een voormalige ijskelder, deze biedt nu ruimte aan verschillende soorten vleermuizen. En de restanten van een voormalig landhuis, in de tweede wereldoorlog is dit landhuis vernield en waarvan nu nog slechts de fundamentresten. Landgoed Bloemendal de Bulten is een weidegebied met enkele kleine bospercelen. In dit gebied komt men langs de molenromp van een poldermolentje. De landbouwer die in dit gebied heeft gewoond had een eigen Milsbeeks poldertje, hij voorzag het gebied van een dijkje en daar tegen aan bouwde hij een watermolen. Begin jaren dertig van de vorige eeuw moeten tijdens een zware storm de wieken van het molentje zijn afgewaaid en in de tweede Wereldoorlog werd de molenromp zwaar beschadigd. De molenromp en de dijkjes zijn echter nog steeds zichtbaar. Als laatste gaat deze etappe door een klein gedeelte van het Maasdal met de ruïne van de vesting 't Genneperhuis. Om de historie zichtbaar te maken, zijn delen van de voormalige kroonwerken en grachten in het gebied rondom de ruïne hersteld. Ook zijn er bruggetjes aangelegd en is een nieuw uitzichtpunt gebouwd op de hoogste top van de ruïne. 85% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 6-3-2015, laatst bijgewerkt op: 30-8-2020

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Het station aan de zijde van de Mookerheide t.h.v. bord “Perron 2” RA verlaten, smal onverhard pad met bord “Wandelroute Twee Schansen” inlopen, gele NM route.
Bij splitsing links aanhouden, gele NM route, vervolgens bij T-splitsing voor afrastering LA, gele NM route.
Na ca. 90m, t.h.v. NM bord “Mookerheide” RA via trap de helling oplopen, gele NM route.
Boven aangekomen, bij 4-sprong RD, men kruist twee paden, de gele NM route wordt verlaten.
Bij 4-sprong RD, vervolgens na ca. 50m LA richting schuur, grindpad, iets voorbij schuur “Scottish Barn” buigt het grindpad naar rechts.
# Scottish Barn, schotse boerderij.
2.
Iets voorbij vijver “Léau d’Armour” links aanhouden richting jachtslot, direct daarna bij T-splitsing voor  het jachtslot LA, breed grindpad.
# Jachtslot Mookerheide, gebouwd in 1902.
Bij Y-splitsing scherp RA, verharde weg, men passeert nu de voorzijde van het jachtslot, de weg volgen tot Y-splitsing voor parkeerterrein.
Bij deze Y-splitsing links aanhouden, direct daarna bij kruising RA, grindpad met bosrand aan linkerhand, vervolgens het grindpad volgen tot splitsing, zijpad en zijpaden bij twee kruisingen negeren, de zijpaden bij de kruisingen gaan door de natuurbegraafplaats.
Bij deze splitsing links aanhouden, gele NM route, direct daarna RD pad aan rechterhand negeren, vervolgens het pad volgen tot kruising met recht pad voor grote half open plek, zijpaden door percelen met natuurgraven negeren.
Bij deze kruising RA, “Lindelaan”, gele NM route, het grindpad volgen tot men het bosgebied verlaat, men passeert twee kruisingen met paden die door de percelen met natuurgraven gaan.
Na verlaten van het bos RD, pad langs bosrand aan rechterhand negeren, gele NM route.
3.
Voor bosrand met bankje het doorgaande pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, gele NM route, het pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing RA, de verharde weg volgen tot kruising met doorgaande weg, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, onverhard pad links van verharde weg inlopen, het pad tussen rechter bankje en NM informatiepaneel, het pad door de bosrand volgen tot kapelletje met bankje aan rechterhand, mooie rustige plek voor een pauze.
Direct na het kapelletje, bij kruising LA.
Bij kruising met aan linkerhand smal pad RD, pad met geel routepaaltje.
Bij kruising RD, vervolgens na ca. 50m bij 4-sprong eveneens RD, pad met geel routepaaltje, na ca. 50m buigt het pad naar rechts en volgt half open plek aan linkerhand, het pad verder volgen tot kruising voorbij de half open plek.
4.
Bij deze kruising RA, direct daarna bij kruising RD.
Bij kruising met brede beukenlaan RD.
In laagte, bij T-splitsing RA.
Bij kruising LA, pad met bosrand aan linkerhand, het pad volgen tot T-splitsing voor uitzichtpunt, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, pad door de bosrand.
Bij kruising RD, pad door de bosrand verder volgen.
Bij 3-sprong links aanhouden, vervolgens bij Y-splitsing eveneens links aanhouden, breed grindpad.
Iets verder t.h.v. inrit woning nr.52 LA, direct daarna bij splitsing rechts aanhouden, pad met bosrand aan rechterhand.
Bij T-splitsing met aan rechterhand groot WOII informatiepaneel RA, pad met bosrand aan rechterhand.
5,
Bij 3-sprong LA, “Zevendalsebaan”, men verlaat het bosgebied.
Iets voorbij flauwe bocht naar links met zwerfstenen RD, achtereenvolgens pad met NM bord “Sint-Jansberg” aan rechter- en pad aan linkerhand negeren.
Na ca. 180m, RA door klaphek, voorbij het klaphek het gras-pad rechts van strook ruigte volgen richting bosrand, bij de bosrand via klaphek het grasland weer verlaten, bospad, ca. 50m voorbij het klaphek buigt het pad naar links.
Bij kruising RA, eveneens een wat breder pad.
Na ca. 200m, voorbij open plek LA, dalend pad met wit-rood “Pieterpad” routepaaltje.
Bij T-splitsing RA, het pad buigt naar links, het dal aan linkerhand verder volgen.
6.
Voor lage houten afrastering LA richting aarden dam in dal, vervolgens voorbij de dam het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal stijgend pad aan linkerhand negeren, pad met dal aan rechterhand.
RD, stijgend pad aan linkerhand negeren, witte NM route, verderop buigt het pad met ruime bocht naar rechts.
Bij T-splitsing RA, witte NM route.
RD, pad aan linkerhand negeren, direct daarna eveneens RD pad aan rechterhand negeren.
# Men passeert aan rechterhand watermolen de bovenste Plasmolen met muurankerjaartal 1725. De exacte ouderdom van de Bovenste Plasmolen is onbekend, maar mogelijk deed hij al in de vijftiende eeuw dienst.
Na ca. 100m, voorbij houten afrastering links aanhouden, de helling oplopen en smal beekje aan linkerhand volgen, direct daarna bij kruising met aan rechterhand een molensteen waardoor beekje stroomt RD door houten voetgangerssluis, het pad met klein beekje “Helbeek” langs helling aan linkerhand verder volgen, witte NM route.
# Voor een pauze, dicht bij dit punt zijn diverse horecagelegen, i.p.v. de helling oplopen doorlopen tot T-splitsing bij doorgaande weg. Bij deze T-splitsing RA, fietspad volgen. Er zijn horecagelegenheden aan rechterhand. Voor meer horecagelegenheden het fietspad verder volgen tot zijweg aan linkerhand. Bij deze zijweg LA, “Witteweg”, let op drukke weg!!, Langs deze weg en bij parkeerterrein zijn diverse horecagelegenheden.

#Voor bezichtiging van de driedimensionale weergave van het romeinse hoofdgebouw de helling oplopen, zie bordje romeinse villa.
7.
Iets voorbij houten voetgangerssluis, bij 3-sprong LA houten vlonder over, direct daarna aan overzijde bij 3-sprong rechts aanhouden, smal grindpad met beekje aan rechterhand, na ca. 60m buigt pad iets naar links richting traptreden, voorbij de traptreden het pad met houten afrastering aan rechterhand verder volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, pad door bosrand, W-R “Pieterpad ri Gennep”.
# Aan rechterhand heeft men een mooi uitzicht over het dal.
Bij 5-sprong 2de pad aan rechterhand volgen, W-R “Pieterpad”.
# Iets verder passeert men aan rechterhand een pad naar een ijskelder, de ijskelder is in gebruik als vleermuizenverblijf.
Ca. 45m voorbij de ijskelder RA, kn78 volg 77.
Bij kruising LA, de wn route wordt weer verlaten.
# Langs dit pad passeert men aan linkerhand de restanten van een voormalig landhuis. In de tweede wereldoorlog is het landhuis vernield, wat rest zijn de fundamenten en een gedeelte van de tuinmuur.
8.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, pad met dal aan linkerhand.
Bij 4-sprong met aarden dam aan linkerhand RD, pad met waterbekken aan linkerhand, wn route.
Voorbij enkele traptreden, bij 4-sprong LA, wn route.
Na ca. 130m RA, dalend pad, wn route, iets verder voorbij klaphek het gras-pad aan rand van iets hoger gelegen grasland richting rij eiken aan overzijde volgen.
Na verlaten van het grasland, bij T-splitsing RA, verhard fietspad, kn77 volg 76, verderop buigt het fietspad naar links.
Aan einde van het fietspad, voor bebouwing RD, “Rozenbroek”, weg aan linkerhand negeren, kn76 volg 75.
RD, “Rozenbroek”, weg aan linkerhand negeren.
9.
Bij kruising RD, “Rozenbroek 1t/m23 2t/m4A”, kn75 volg 74, verderop gaat de verharde weg over in een grindpad.
Bij T-splitsing LA, fietspad langs doorgaande weg, wn route.
Na ca. 120m, voor vervallen boerderij RA, let op drukke weg!!, onverhard pad, “Achterbroek”, wn route, verderop buigt het pad naar links.
Ca. 300m voorbij deze bocht RA, “Ketsestraat”, wn route.
T.h.v. picknicktafel en informatiepaneel LA, kn74 volg 71.
Pad met flauwe bocht naar rechts langs de bosrand verder volgen, pad aan linkerhand negeren, kn71 volg 72.
10.
RD, pad “Bossebrugweg” aan rechterhand negeren, direct daarna LA door metalen klaphek, pad door rand bosperceel, vervolgens RD, bospad aan rechterhand negeren, t.h.v. volgend bosperceel buigt het gras-pad naar links, verderop voorbij doorgang voor vee met twee klaphekken passeert men aan rechterhand een klein molenhuis.
# Het molenhuis is een restant van een poldermolentje.
Voorbij de 2de doorgang voor vee met twee klaphekken LA.
Voorbij klaphek links aanhouden, smal grindpad, direct daarna scherp RA richting verharde weg, bij de verharde weg RA, de weg “Sprokkelveld 72-74” volgen tot T-splitsing, zijweg negeren.
Bij deze T-splitsing LA, “Bloemenstraat”, de weg volgen tot woning nr.8 buiten de bebouwde kom, zijwegen negeren.
# De “Keuterij” die men verderop aan linkerhand passeert was oorspronkelijk een kleine boerderij van een boer die niet genoeg land had om van te leven, nu is de kleine boerderij als woonhuis in gebruik.
11.
Voorbij deze woning RD, kn70 volg 69/91, onverhard pad aan linkerhand negeren, direct daarna RA, grind-/fietspad met SBB bordje “Maasdal”, kn70 volg 69, het grindpad volgen tot bocht naar links iets voorbij 3de brugje, voor 2de brugje passeert men kn27 volg 69.
# Na eerste brug heeft men een prachtig uitzicht over het Maasdal, er staan meerdere bankjes.
In deze bocht RA, gras-pad, direct daarna rechts aanhouden, gras-pad richting rechterzijde van kleine beboste heuvel inlopen, wn route.
# De heuvel met bosschages is de ruïne het Genneperhuis.
Aan achterzijde van het restant rechts aanhouden, gras-pad parallel aan de Maas met de Maas aan rechterhand, verderop na ca. 200m, voor waterplas buigt het gras-pad naar links, wn route.
Bij grindpad rechts aanhouden het brugje over, het grindpad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
12.
Bij deze T-splitsing LA, “Veerstraat”, kn69 volg 48.
T.h.v. dijk LA door klaphek, grindpad over dijk.
Rechts aanhouden, dalend grindpad.
Aan voet van de dijk RA het “Melkstraatje” inlopen, kn48 volg 68, vervolgens na ca. 50m LA brugje over.
Aan einde van het voetpad links aanhouden, direct daarna RD, “Haspel”, weg aan rechterhand negeren, na ca. 70m buigt de weg naar rechts, de weg verder volgen tot kruising.
Bij deze kruising LA richting brug over “De Niers”, bij deze brug zijn de bushaltes “lijn 83 Gennep, Niersbrug”, het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
NM = Natuurmonumenten
SBB = Staatsbosheer
Wandelnetwerk:
Wit/rode markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Station Molenhoek-Mook, Lindenlaan 69, 6584 AC te Molenhoek. Plan Route

Eindpunt

Bushalte Niersbrug, Niersweg 2 te Gennep.

Met de auto

Rijd naar Stationsstraat Mook-Molenhoek. Parkeren kan bij het station.

Openbaar vervoer

Station Molenhoek-Mook.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Honden zijn niet toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Scottish Barn Adrie: Scottish Barn
Jachtslot de Mookerheide Adrie: Jachtslot de Mookerheide
Omgeving Sint-Jansberg Adrie: Omgeving Sint-Jansberg
De Bovenste Plasmolen Adrie: De Bovenste Plasmolen
Watertoevoer van de Bovenste Plasmolen Adrie: Watertoevoer van de Bovenste Plasmolen
Vijver bij de Bovenste Plasmolen Adrie: Vijver bij de Bovenste Plasmolen
De restanten van een voormalig landhuis Adrie: De restanten van een voormalig landhuis
Smal kanaaltje langs helling, “helbeek” Adrie: Smal kanaaltje langs helling, “helbeek”
Natuurgebied de Sint-Jansberg Adrie: Natuurgebied de Sint-Jansberg
De ruïne van de vesting 't Genneperhuis Adrie: De ruïne van de vesting 't Genneperhuis
Uitzichtpunt op de hoogste top van de ruïne Adrie: Uitzichtpunt op de hoogste top van de ruïne
Molenhuis poldermolentje Adrie: Molenhuis poldermolentje

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart maaskantpad-etappe-1.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaatsen Plasmolen en GennepErvaringen van wandelaars (9)

 1. Frank 11 januari 2019 om 10:13

  Hoi

  Ik heb deze route op 12 december 2018 gelopen.
  Een geweldig mooie en gevarieerde route. Ik had mijn auto in Gennep geparkeerd en van daar uit met de bus naar Molenhoek. Toen was het nog een stukje lopen naar het begin punt.
  Ik wandelde met behulp van mijn Garmin navigatie en ik had de beschrijving bij me.
  Een kleine aanvulling op de beschrijving.

  Bij nummer 8 staat de volgende tekst;
  Na ca. 130m RA, dalend pad, wn route, verderop voorbij een klaphek gaat de etappe door een weiland, geul door het weiland aan linkerhand volgen tot volgend klaphek.

  Dat klaphek staat er niet meer. Je gaat hier een brugje over en meteen rechtsaf.
  De rest klopte perfect.
  Al loop ik liever met mijn navigatiesysteem. Dit omdat ik dan meer tijd heb om om me heen te kijken en nog meer te genieten.

  Reageren
  1. Adrie 11 januari 2019 om 12:05

   Frank bedankt voor de reactie! Ik heb het klaphek uit de routebeschrijving gehaald. Ik ben ervanuit gegaan dat bedoelt het punt bij verlaten van het grasland.

  2. Frank 12 januari 2019 om 23:46

   Dat klopt helemaal Adrie

 2. adrienne 25 december 2018 om 21:24

  Hoi Adrie.

  Ik heb 1 December de eerste etappe gewandeld.
  alles klopte! g.p.s.track en de route beschrijving.
  Het was van begin tot eind genieten, ik ga dit pad van de zomer afmaken.

  Reageren
  1. Adrie 26 december 2018 om 06:41

   Adrienne, bedankt voor de reactie! Heel mooi, zou je veranderingen zien deze zijn zeer welkom. Veel wandelplezier.

 3. Marielle 10 november 2016 om 19:31

  Prachtige wandeling en erg genoten! De routekaart en de GPS zijn perfect maar de routebeschrijving volgens ons niet. Hieronder onze voorstellen voor wijzigingen. Wij gaan zeker meer etappes van deze route lopen!
  Algemeen: Wij zijn met twee auto`s op weg gegaan; 1 bij het einde geparkeerd en met de andere doorgereden naar de start. In Gennep zou ik adviseren om de auto op het Europaplein te parkeren, dit is een grote openbare gratis parkeerplaats in het centrum.

  Foto’s van links naar rechts en van boven naar beneden: Net na de start…, Hollands plaatje bij de St. Jansberg, Beekje bij Plasmolen en Genneper Maasdal, prachtig einde van de wandeling

  Reageren
  1. Adrie 11 november 2016 om 19:34

   Marielle bedankt voor de ingezonden aanvullingen en verbetervoorstellen. Een routebeschrijving is zelden perfect, in de loop van de tijd wil er weleens iets veranderen. Om de routebeschrijving zo actueel mogelijk te houden zijn reacties zoals de uwe zeer welkom. Alle aangemelde punten zijn overgenomen, de opmerking bij punt 4. ga ik binnenkort ter plekke bekijken. Het verschil ten opzichte van de oorspronkelijke tekst is wat groot, mogelijk dat er iets gewijzigd is.

  2. Adrie 14 november 2016 om 09:02

   Zaterdag 12 november 2016 eens gaan kijken naar het deel bij punt 4. Veranderingen waren er niet, wel had ik meer nadruk moeten leggen op de brede beukenlaan die men bij de 4-sprong passeert. De routebeschrijving is op dat punt wat aangepast. Marielle nogmaals bedankt voor de aanvullingen en verbetervoorstellen!

 4. Adrie 1 oktober 2016

  De etappe is vernieuwd, het landgoed Bloemendal de Bulten is in de etappe opgenomen. In dit gebied wordt een goed onderhouden pad gevolgd langs weilanden en door enkele kleine bosgebiedjes. Tevens komt men langs het restant van een poldermolentje. Veel wandelplezier!

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)