Luysen-de grote tocht, Stramproy te Limburg

24 km Wandelroute Luysen-de grote tocht, te Stramproy

Wandeltocht door het grensoverschrijdend gebied Kempen-Broek op de grens van Nederland en België. De wandeltocht gaat o.a. door de natuurgebieden de Kettingdijk, het Smeetshof, Sint-Maartensheide, De Luysen en de Stramprooierheide. Het natuurgebied de Kettingdijk was een landbouwgebied met akkers en weilanden dat is teruggegeven aan de natuur. Het gebied heeft een grootse verandering ondergaan, het is een prachtig gebied geworden met nattere natuur. Het Smeetshof en De Luysen zijn moerasgebieden waarbij vooral De Luysen-Mariahof bijzonder waterrijk is, In De Luysen-Mariahof staan drie vogelkijkhutten met een prachtig uitzicht over het waterrijk gebied. De Stramprooierheide is een bosgebied met hoofdzakelijk grove den. Een gedeelte van de tocht gaat langsde beek Abeek. Langs deze beek staan twee watermolens. Op het Belgisch grondgebied de De Luysmolen en op Nederlands grondgebied de Broekmolen. 90% van deze wandeltocht is onverhard.
Een deel van de wandeltocht gaat over gras-/onderhoudspaden langs waterlopen zoals de Rietbeek en de Veldhouwerbeek. Vooral in het voorjaar kunnen deze paden ruig zijn, stevige wandelschoenen en een lange broek zijn zeer aan te raden.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 16-2-2017, laatst bijgewerkt op: 2-6-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Parkeerterrein RA verlaten, “Lochtstraat”, verharde weg, verderop gaat de verharde weg over in een grindpad, het grindpad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, grindpad met gescheiden verhard fietspad, ww155 volg pv.
Bij 4-sprong LA, grindpad, ww154 volg pv, het grindpad volgen tot het overgaat in een verharde weg t.h.v. gemeentebord “Bocholt”.
Voor de overgang naar verharde weg RA, smal pad richting klaphek met bordje “Smeetshof”, ww160 volg pv, voorbij klaphek smal pad met waterloop aan rechterhand.
Bij kruising LA, smalle verharde weg, pv route, iets verder gaat de smalle weg over in een grindpad, het grindpad volgen tot bocht naar rechts.
Bij deze bocht het grindpad met bocht naar rechts verder volgen, gras-pad aan linkerhand negeren, ww165 volg pv.
2.
RD, smal pad langs waterloop aan linkerhand negeren, ww166 volg pv.
# Verderop in het Smeetshof passeert men een vervallen brugje en is een pad over een lengte van 50m drassig, ook wordt er gewerkt in het Wijffelterbroek waardoor een vlonderpad niet toegankelijk is volg de tijdelijk omleiding zie ook de blauwe lijn op de Google Maps kaart: Voorbij veerooster RD, klaphek aan rechterhand negeren, de pv route wordt verlaten, direct daarna LA richting bos, ww169 volg rd. In het bos RD, smal licht slingerend bospad, pad aan rechterhand negeren, ww168 volg rd. Ga verder bij punt 4 2de regel.

Na ca. 300m RA door klaphek, pv route, verderop buigt het pad naar links en gaat ruim voorbij deze bocht over een knuppelbrugje.
Voorbij klaphek LA door 2de klaphek, direct daarna bij verharde weg met grenspaal 164 RA, “Bocholterweg”, pv route, gras-pad in de berm rechts van de weg, het pad volgen tot breed pad aan linkerhand.
Bij dit pad LA, “Kettingdijk”, breed grindpad, ww170 volg gz, het grindpad volgen tot pad aan linkerhand met knuppelbrugje en NM bordje “Kettingdijk” ca. 250m voorbij boerderij de “Kettinghoeve”.
Bij dit pad LA het knuppelbrugje over, ww39 volg gz.
3.
Voorbij klaphek RA, gz route, verderop buigt het pad naar links en gaat over een brugje, voorbij dit brugje het gras-pad met afrastering aan linkerhand, verderop voor een waterloop buigt het pad naar links met de waterloop aan de rechterhand, voorbij deze bocht het gras-pad ca. 500m verder volgen tot houten brugje over de waterloop.
Bij dit brugje RA het brugje over, gz route, direct daarna voorbij houten voetgangerssluis door smal perceel grasland richting overzijde lopen.
Na verlaten van het grasland, bij T-splitsing LA, ww38 volg gz.
Voorbij betonnen brugje RA door houten voetgangerssluis, gras-pad met waterloop aan rechterhand, gz route, verderop passeert men een brugje en gaat het pad door een klein bosperceel, ruim na verlaten van bosperceel passeert men een knuppelbrugje over een poel.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, direct daarna LA, bospad, gz route.
4.
Bij T-splitsing RA, smal slingerend bospad, ww168 volg rd.
Doorgaand pad met bocht naar links verder volgen, smal pad aan rechterhand negeren, rd route, verderop buigt het pad naar rechts, iets verder voorbij een bocht naar links passeert men een vlonder, het pad verder volgen tot T-splitsing t.h.v. de bosrand.
Bij deze T-splitsing RA, ww167 volg rd, vervolgens bij kruising voor verharde weg LA, breed grindpad, rd route.
Doorgaand grindpad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, ww164 volg rd.
Grindpad met bocht naar links verder volgen, direct daarna in bocht naar rechts van het grindpad links aanhouden, ww163 volg rd, verderop gaat het pad door een klein bosperceel met bordje “Smeetshof”, na verlaten van het bosperceel buigt het pad naar rechts.
Voor kleine woning, bij T-splitsing RA, verharde weg, ww161 volg oc.
5.
Na ca. 200m LA, ww162 volg oc.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, oc route, vervolgens t.h.v. elektriciteitshuisje LA, grindpad, oc route, verderop betonnen brugje over en door klaphek, voorbij het klaphek het pad door een perceel met vijvercascades richting de bosrand volgen.
Voor de bosrand, bij T-splitsing met aan linkerhand een veerooster RA, ww179 volg rd, verderop passeert men ww185 volg rd, iets verder buigt het pad naar rechts, het pad verder volgen tot betonnen brugje, zijpaden negeren.
Voor dit brugje LA, gras-pad met beekje aan rechterhand, rd route.
# Het pad volgt de beek Abeek, aan het einde van dit pad is aan de overzijde van de beek watermolen de Luysmolen.
Bij kruising LA, verharde weg, “Luysenstraat”, ww181 volg rd.
Bij kruising LA, rd route, verderop buigt de weg naar rechts, voorbij deze bocht de weg verder volgen tot kruising voor een bosperceel aan linkerhand, zijpaden negeren.
6.
Bij deze kruising LA, breed pad door de bosrand, ww182 volg rd, het pad volgen tot kruising met aan rechterhand informatiepaneel “Kempenbroek”, ruim voor de kruising passeert men ww183 volg rd, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, rd route, direct daarna bij T-splitsing eveneens RA, verharde weg, vervolgens LA, onverhard pad, rd route.
Bij T-splitsing LA, breed pad, rd route, verderop buigt het pad naar rechts.
Het doorgaande pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, rd route, het pad verder volgen tot pad aan rechterhand.
Bij dit pad RD, het pad aan rechterhand negeren, ww186 volg rd, verderop passeert men een metalen afsluitboom, ruim voorbij de afsluitboom wordt het pad smaller.
Bij T-splitsing LA, grindpad, ww187 volg gz, het grindpad volgen tot overgang naar verharde weg.
7.
Direct na de overgang naar verharde weg RA, gz route, direct daarna in flauwe bocht naar rechts van het grindpad links aanhouden, pad met houten afsluitboom, gz route.
Voor waterplas, bij 3-sprong links aanhouden, ww189 volg gz.
Iets voor vogelkijkhut de Roerdomp LA de twee brugjes over, gz route, verderop volgt het pad een klein stukje de bosrand en buigt bij een klaphek naar rechts het bos weer in.
Iets voorbij een perceel grasland aan rechterhand RA, pad met een metalen poort, gz route.
Voor informatiepaneeltje “Vogelkijkhut Wielewaal”, bij 3-sprong LA, gz route.
Voorbij vlonder, bij kruising met aan rechterhand een metalen poort RD richting vogelkijkhut de IJsvogel, gz route, iets verder passeert men een veerooster, t.h.v. een klein stalletje aan rechterhand buigt het pad naar links met een waterplas aan rechterhand.
8.
Bij T-splitsing met aan rechterhand vogelkijkhut de IJsvogel LA, gz route, pad over kade verder volgen, verderop buigt het pad naar rechts, het pad over de kade verder volgen tot T-splitsing een voorbij brede waterloop.
Bij deze T-splitsing RA, pad over kade met de waterloop aan rechterhand, ww178 volg rd, verderop buigt het pad voor een afrastering naar links richting het hoge houten brugje, het brugje over vervolgens aan overzijde RA, pad met de beek aan rechterhand, rd route.
Bij T-splitsing RA betonnen brugje over, ww177 volg rd, direct daarna aan overzijde LA, het pad met de beek aan linkerhand volgen tot kruising met aan linkerhand betonnen brugje.
Bij deze kruising LA het brugje over, ww192 volg bv, direct daarna aan overzijde RD, pad met grenspaal aan rechterhand negeren.
9.
Doorgaande pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, bv route.
# De zwerfkei aan linkerhand is de grenspaal tussen Kinrooi (B)- Stramproy (NL) van 1839-1989.
Bij T-splitsing LA, pad met gescheiden verhard fietspad, ww144 de bv route wordt verlaten, iets verder buigt het pad naar rechts.
# Aan linkerhand passeert men watermolen de “Broekmolen”, helaas is het waterrad niet zichtbaar vanuit de weg, alleen op afspraak te bezoeken.
Bij kruising met verharde weg RD.
Bij T-splitsing LA, verharde weg.
Na ca. 250m RA, onverhard pad, “De Boberden 4a-4b”.
10.
Bij 5-sprong 2de pad aan linkerhand, pad links van het “Zevensprung kapelke”, direct daarna voorbij het kapelletje bij 5-sprong 1ste pad aan linkerhand volgen, wat breder bospad tevens ruiterroute 20, men passeert informatiepaneel “Mountainbike route Weert”, vervolgens na ca. 60m de ruiterroute met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, het pad verder volgen tot 4-sprong t.h.v. bosrand, smalle zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong LA, breed pad met gescheiden verhard fietspad richting “’t Vosseven 400m”.
T.h.v. bord “’t Vosseven 200m” LA, het grindpad dat verderop overgaat in verharde weg volgen tot parkeerterrein aan linkerhand iets voorbij de ingang van ’t Vosseven, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
NM = Natuurmonumenten
Kempen-Broek wandelnetwerk:
ww = wandelwisselnummers zijn vergelijkbaar met knooppuntnummers. De gekleurde symbolen gr = groene rechthoek, rd = rode driehoek, bv = blauwe vierhoek, oc = oranje cirkel en gz = gele zeshoek geven de richting aan.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Nieuw Vosseven, Lochtstraat 28, 6039 RV te Stramproy. Plan Route

Met de auto

Startpunt Nieuw Vosseven. Voor wandelaars is parkeren van de auto alleen toegestaan op de parkeerplaats iets voor de ingang van het bungalowpark 't Vosseven, dit is de eerste parkeerplaats vanaf Stramproy.
Startpunt Smeetshoeve, Smeetshofweg I, ‘einde Weerterweg’ in Bocholt voor wandelaars vanuit België. Aanlooproute: met de rug naar de hoeve LA vertrekken de klinkerweg die iets verder overgaat in een grindpad volgen tot klaphek aan linkerhand. LA door het klaphek de rand van het grasland volgen en verderop een knuppelbrugje over. Start de routebeschrijving bij punt 2 3de regel.
Startpunt Voorste Luysmolen, Luysenweg 2, Bocholt voor wandelaars vanuit België. Aanlooproute: het parkeerterrein RA richting de watermolen verlaten, de weg volgen tot kruising ca. 300m voorbij de beek. Start routebeschrijving bij punt 5 laatste regel.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Honden zijn niet toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Het natuurgebied de Kettingdijk Adrie: Het natuurgebied de Kettingdijk
Gezellig samen zijn Adrie: Gezellig samen zijn
De Dodendraad, een grensversperring tijdens WOI Adrie: De Dodendraad, een grensversperring tijdens WOI
De Voorste Luysmolen Adrie: De Voorste Luysmolen
Boerderij bij de Voorste Luysmolen Adrie: Boerderij bij de Voorste Luysmolen
Konikpaarden in het Mariahof Adrie: Konikpaarden in het Mariahof
Het Mariahof Adrie: Het Mariahof
Grensovergang Nederland-België Adrie: Grensovergang Nederland-België
Grenspaal Kinrooi (B)- Stramproy (NL) van 1839-1989 Adrie: Grenspaal Kinrooi (B)- Stramproy (NL) van 1839-1989
De Broekmolen, het waterrad is vanuit de weg niet te zien Adrie: De Broekmolen, het waterrad is vanuit de weg niet te zien

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart luysen-de-grote-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Nieuw Vosseven

Lochtstraat 28
6039 RV Stramproy
Bezoek website

De Luysmolen

Luysenweg 2
3950 Bocholt, België
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (9)

 1. Adrie 12 december 2022 om 19:25

  Er is gestart met project Wijffelterbroek – Kettingdijk, gerealiseerd wordt een natuur- en moerasgebied dat werkt als klimaatbuffer. In de routebeschrijving en op de Google Maps kaart is een tijdelijke omleiding beschikbaar.

  Reageren
 2. Adrie 26 september 2022 om 18:28

  Het vervallen brugje in het Smeetshof is inmiddels in een zeer slechte staat. Volg voor het Smeetshof de omleiding zeker nu dat het weer natter wordt zie ook de blauwe lijn op de Google Maps kaart.

  Reageren
 3. Adrie 7 maart 2022 om 17:29

  In het Smeetshof passeert men een vervallen brugje over de Lozerbroeksbeek en is een pad over een lengte van 50 meter drassig. Bij het brugje is het even opletten en bij het drassige deel is vorig jaar een vervallen knuppelbrug verwijderd, nu 7-3-2022 alleen te passeren met hoge waterdichte schoenen. Wil men dit vermijden in de routebeschrijving punt 2 is een omleiding beschreven zie ook de blauwe lijn t.h.v. het startpunt Smeetshoeve op de Google Maps kaart.

  Reageren
 4. Adrie 25 oktober 2021 om 06:24

  Gisteren 24 oktober 2021 de wandelroute gecontroleerd. Het knuppelbrugje bij de Smeetshoeve is inmiddels vervangen zie mijn reactie op 27 oktober 2020. Het brugje is wat korter geworden met aan het begin enkele traptreden voor het brugje is het pad iets opgehoogd. Het lange knuppelbrugje (vlonderpad) zie ook mijn reactie 17 oktober 2021 tussen de Belgische grens en de Kettingdijk is bijna gereed op enkele ontbrekende planken na en wat resthout van de oude knuppelbrug dat nog opgeruimd moet worden. Het tijdelijk alternatief is weer verwijderd uit de routebeschrijving en van de Google Maps kaart. Op enkele plaatsen waren de wandelwisselnummers op de routepaaltjes verdwenen, voorlopig deze doorgestreept in de routebeschrijving. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Adrie 17 oktober 2021 om 18:19

  LET OP: t/m 25 oktober 2021 is het vlonderpad tussen de Kettingdijk en de Belgische grens gesloten voor onderhoud.

  Reageren
 6. Adrie 27 oktober 2020 om 16:52

  Net over de grens met België gaat de wandeltocht bij de Smeetshoeve eerst een klein stukje door grasland en daarna over een knuppelbrugje door een broekbos. Het knuppelbrugje was in een dergelijke slechte staat dat het gesloopt is. Wanneer het knuppelbrugje vervangen wordt is nog onduidelijk. In de routebeschrijving is een alternatief beschikbaar zie ook de oranje lijn op de Google Maps kaart.

  Reageren
 7. Adrie 17 januari 2020 om 09:12

  De wandeltocht kan weer in zijn geheel gelopen worden. De Luysen heeft een flinke verandering ondergaan, de vijvercascade voor het zuiveren van het water dat van de Abeek komt is flink uitgebreid. Verder zijn er kades aangelegd en het gebied is veel opener geworden. Geheel afgerond zijn de werkzaamheden nog niet, de diverse plaatsen ontbreken de routepaaltjes nog mogelijk dat er nog andere kleine veranderingen doorgevoerd worden.

  Reageren
 8. Adrie 27 september 2019 om 14:27

  In het wandelgebied St. Maartensheide-de Luysen zijn vanaf half augustus grootschalige werkzaamheden gestart door Natuurpunt. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een voorzuiverende vijvercascade, verlengen en herstellen van de buitendijken en opnieuw aanleggen en ophogen van wandelpaden. Hierdoor is een deel van St. Maartensheide tijdelijk niet toegankelijk. De wandelroute kan ingekort gelopen worden, zie hiervoor de routebeschrijving.

  Reageren
 9. Adrie 4 februari 2019 om 18:27

  Over een groter gebied aan de Belgische zijde van de grens zijn honden niet meer toegestaan. Honden zijn dan ook niet meer toegestaan bij deze wandeltocht. Het alternatief voor honden is uit de wandelroute gehaald. Veel wandelplezier!

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)