Luysen-de grote tocht, Stramproy te Limburg

24 km Wandelroute Luysen-de grote tocht, te Stramproy

Wandeltocht door het grensoverschrijdend gebied Kempen-Broek op de grens van Nederland en België. De wandeltocht gaat o.a. door de natuurgebieden de Kettingdijk, het Smeetshof, Sint-Maartensheide, De Luysen en de Stramprooierheide. Het natuurgebied de Kettingdijk was een landbouwgebied met akkers en weilanden dat is teruggegeven aan de natuur. Het gebied heeft een grootse verandering ondergaan, het is een prachtig gebied geworden met nattere natuur. Het Smeetshof en De Luysen zijn moerasgebieden waarbij vooral De Luysen-Mariahof bijzonder waterrijk is, In De Luysen-Mariahof staan drie vogelkijkhutten met een prachtig uitzicht over het waterrijk gebied. De Stramprooierheide is een bosgebied met hoofdzakelijk grove den. Een gedeelte van de wandeltocht gaat langs beek de Abeek. Langs deze beek staan twee watermolens. Op het Belgisch grondgebied De Voorste Luysmolen en op Nederlands grondgebied de Broekmolen. De Voorste Luysmolen is een watermolen met een geschiedenis van meer dan 500 jaar gelegen aan de Abeek. De benaming “Luys” is oorspronkelijk een veldnaam, die werd overgedragen op de twee in het Luysgebied gelegen watermolens en tevens op de molenaarsfamilies. De Voorste Luysmolen werd al voor 1515 vermeld als volmolen om lakens te vollen. Vanaf de 19de eeuw werd de molen ook ingericht als korenmolen. De naam van deze molen, ‘Voorste Luysmolen’ is omdat er vlakbij ook een ‘Achterste Luysmolen’ heeft gestaan. Deze molen dateerde uit 1602 en werd in 1926 afgebroken. Watermolen de Broekmolen, niet de huidige molen op deze plek behoorde sinds de 15e eeuw tot het Stift van Thorn. De huidige molen werd gebouwd in 1738. In 1787 werd pastoor Engels eigenaar van de Broekmolen waarna de molen nog enkele keren van eigenaar wisselde. In 1868 kreeg de molen de huidige vorm. In 1981 is bij de molen een schuur gebouwd die daarvoor bij een kempische Abdijhoeve in Geel (B.) stond. De wandeltocht kan met een hond gelopen worden, maar houd er rekening mee dat honden niet zijn toegestaan bij een bezoek aan de vogelkijkhutten. 90% van deze wandeltocht is onverhard.
Een deel van de wandeltocht gaat over gras-/onderhoudspaden langs waterlopen zoals de Rietbeek en de Veldhouwerbeek. Vooral in het voorjaar kunnen deze paden ruig zijn, stevige wandelschoenen en een lange broek zijn zeer aan te raden.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 16-2-2017, laatst bijgewerkt op: 19-4-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Parkeerterrein RA verlaten, “Lochtstraat”, verharde weg, verderop gaat de verharde weg over in een grindpad, het grindpad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, grindpad met gescheiden verhard fietspad, ww155 volg pv.
Bij 4-sprong LA, grindpad, ww154 volg pv, het grindpad volgen tot smal onverhard pad aan rechterhand direct na een brede waterloop en voordat het grindpad overgaat in een verharde weg met gemeentebord “Bocholt”.
Bij dit pad RA, smal pad richting klaphek met bordje “Smeetshof”, ww160 volg pv, voorbij klaphek smal pad met de waterloop aan rechterhand.
Bij kruising LA, smalle verharde weg, pv route, iets verder gaat de smalle weg over in een grindpad, het grindpad volgen tot bocht naar rechts.
Bij deze bocht het grindpad met bocht naar rechts verder volgen, gras-pad aan linkerhand negeren, ww165 volg pv.
2.
RD, smal pad langs waterloop aan linkerhand negeren, ww166 volg pv.
Na ca. 300m, voorbij klaphek met veerooster RA door klaphek, pv route, verderop buigt het pad naar links en gaat ruim voorbij deze bocht over graskade en een vlonderpad.
Voor oud brugje LA naar het klaphek lopen, voorbij het klaphek, bij T-splitsing RA, verharde weg met grenspaal 164, “Bocholterweg”, pv route, bij de grenspaal het smalle pad in de berm rechts van de weg volgen.
Na ca. 180m LA, “Kettingdijk”, ww170 volg gz, het brede grindpad volgen tot pad aan linkerhand met lang vlonderpad en NM bordje “Kettingdijk” ca. 250m voorbij boerderij de “Kettinghoeve”.
Bij dit pad LA het vlonderpad over, ww39 volg gz, voorbij klaphek RD het een brugje over.
3.
Aan overzijde van het brugje, bij T-splitsing RA, gz route, na ca. 160m buigt het pad naar links en gaat over een lage graskade, verderop voor een waterloop buigt het pad over de graskade naar links met de waterloop aan de rechterhand, voorbij deze bocht het pad ca. 500m verder volgen tot houten brugje over de waterloop.
Bij dit brugje RA het brugje over, gz route, aan overzijde over de lage brede graskade door het smalle perceel grasland naar de overzijde lopen.
Na verlaten van het grasland, bij T-splitsing LA, ww38 volg gz.
Voorbij betonnen brugje RA door houten voetgangerssluis, gras-/onderhoudspad met waterloop aan rechterhand, gz route, verderop passeert men een brugje en gaat het pad door een klein bosperceel, ruim na verlaten van het bosperceel passeert men een voorbij een klaphek een vlonderpad in een poel met voorbij het vlonderpad een 2de klaphek.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, direct daarna LA, bospad, gz route.
4.
Bij T-splitsing RA, smal slingerend bospad, ww168 volg rd.
Het pad met bocht naar links verder volgen, smal pad aan rechterhand negeren, rd route, verderop buigt het pad naar rechts, iets verder voorbij een bocht naar links passeert men een vlonder, het pad verder volgen tot T-splitsing t.h.v. de bosrand.
Bij deze T-splitsing RA, ww167 volg rd, vervolgens bij kruising voor verharde weg “Kakebeekstraat” LA, breed grindpad, rd route.
Het grindpad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, ww164 volg rd.
Grindpad met bocht naar links verder volgen, iets verder in bocht naar rechts van het grindpad links aanhouden, ww163 volg rd, verderop wordt het pad smalle gaat het pad door een klein bosperceel, na verlaten van het bosperceel buigt het pad naar rechts.
Voor kleine woning, bij T-splitsing RA, verharde weg, ww161 volg oc.
5.
Na ca. 200m LA, ww162 volg oc.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, oc route, vervolgens t.h.v. elektriciteitshuisje LA, grindpad, oc route, verderop betonnen brugje over en door klaphek, voorbij het klaphek het pad door een perceel met vijvercascades richting de bosrand volgen.
Voor de bosrand, bij T-splitsing met aan linkerhand een veerooster RA, ww179 volg rd, het pad met verderop ww185 volg rd en iets verder naar rechts buigt voor een inrit van een perceel met poort volgen tot betonnen brugje, zijpaden negeren.
Voor het brugje LA, pad met beek de Abeek aan rechterhand, rd route.
# Aan het einde van dit pad is aan de overzijde van de beek watermolen de Voorste Luysmolen en een pauzeplek met horeca.
Bij kruising LA, verharde weg, “Luysenstraat”, ww181 volg rd.
Bij kruising LA, rd route, verderop buigt de weg naar rechts, voorbij deze bocht de weg verder volgen tot kruising voor een bosperceel aan linkerhand, zijpaden negeren.
6.
Bij deze kruising LA, breed pad door de bosrand, ww182 volg rd, het pad met verderop ww183 volg rd volgen tot kruising met aan rechterhand informatiepaneel “Kempenbroek”, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, rd route, direct daarna bij T-splitsing eveneens RA, verharde weg, vervolgens na ca. 40m LA, onverhard pad, rd route.
Bij T-splitsing LA, breed pad, rd route, verderop buigt het pad naar rechts.
Het pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, rd route, het pad verder volgen tot bocht naar rechts.
Bij deze bocht RD, ww186 volg rd, pad met verderop een metalen afsluitboom, ruim voorbij de afsluitboom wordt het pad smaller.
Bij T-splitsing LA, grindpad, ww187 volg gz, het grindpad volgen tot pad aan rechterhand iets voorbij overgang naar verharde weg.
7.
Bij dit pad RA, gz route, voorbij inrit aan rechterhand in flauwe bocht naar rechts van het grindpad links aanhouden, onverhard pad met houten afsluitboom, gz route.
Voor waterplas aan rechterhand, bij 3-sprong links aanhouden, ww189 volg gz.
Iets voor vogelkijkhut de Roerdomp LA de twee brugjes over, gz route, verderop volgt het pad een klein stukje de bosrand en buigt bij een klaphek naar rechts het bos weer in.
Iets voorbij een perceel grasland aan rechterhand RA, pad met een metalen poort, gz route.
Voor informatiepaneeltje “Vogelkijkhut Wielewaal”, bij 3-sprong LA, gz route.
Voorbij brugje, bij kruising met aan rechterhand een metalen poort RD richting vogelkijkhut de IJsvogel, gz route, pad met iets verder een veerooster, voorbij een klein stalletje aan rechterhand buigt het pad naar links gaat over een kade met een waterplas aan rechterhand.
8.
Bij T-splitsing met aan rechterhand vogelkijkhut de IJsvogel LA, gz route, het pad over de kade dat naar rechts buigt volgen tot T-splitsing voorbij een brede waterloop en rechtdoor een steiger met vogelkijkscherm.
Bij deze T-splitsing RA, pad over kade met de waterloop aan rechterhand, ww178 volg rd, verderop buigt het pad voor een afrastering naar links richting een hoog houten brugje, het brugje over vervolgens aan overzijde RA, pad met de beek aan rechterhand, rd route.
Bij T-splitsing RA betonnen brugje over, ww177 volg rd, aan overzijde LA, het pad met de beek aan linkerhand volgen tot kruising met aan linkerhand betonnen brugje.
Bij deze kruising LA het brugje over, ww192 volg bv, aan overzijde RD, pad met grenspaal aan rechterhand negeren.
9.
Het pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, bv route.
# De zwerfkei aan linkerhand is de grenspaal tussen Kinrooi (B)- Stramproy (NL) van 1839-1989.
Bij T-splitsing LA, pad met gescheiden verhard fietspad, ww144 volg gz, iets verder buigt het pad naar rechts.
# Aan linkerhand passeert men watermolen de “Broekmolen” met historische schuur, helaas is het waterrad niet zichtbaar vanuit de weg, alleen op afspraak te bezoeken.
Bij kruising met verharde weg RD.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, de gz route wordt verlaten.
Na ca. 250m RA, onverhard pad, “De Boberden 4a-4b”.
10.
Bij 5-sprong 2de pad aan linkerhand volgen, het pad links van het “Zevensprung kapelke”, voorbij het kapelletje bij 4-sprong LA, breed pad met iets verder aan linkerhand informatiepaneel “Mountainbike route Weert”, het pad is tevens ruiterpad (ruiterroute 20), vervolgens na ca. 60m het pad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, het pad tevens ruiterroute verder volgen tot 4-sprong t.h.v. bosrand, smalle zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong LA, breed pad met gescheiden verhard fietspad richting “’t Vosseven 400m”.
T.h.v. bord “’t Vosseven 200m” LA, het grindpad dat verderop overgaat in verharde weg volgen tot parkeerterrein aan linkerhand iets voorbij de ingang van ’t Vosseven, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
NM = Natuurmonumenten
Kempen-Broek wandelnetwerk:
ww = wandelwisselnummers zijn vergelijkbaar met knooppuntnummers. De gekleurde symbolen gr = groene rechthoek, rd = rode driehoek, bv = blauwe vierhoek, oc = oranje cirkel en gz = gele zeshoek geven de richting aan.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Nieuw Vosseven, Lochtstraat 28, 6039 RV te Stramproy. Plan Route

Met de auto

Startpunt Nieuw Vosseven. Voor wandelaars is parkeren van de auto alleen toegestaan op de parkeerplaats iets voor de ingang van het bungalowpark 't Vosseven, dit is de eerste parkeerplaats vanaf Stramproy.
Startpunt Smeetshoeve, Smeetshofweg I, ‘einde Weerterweg’ in Bocholt voor wandelaars vanuit België. Aanlooproute: met de rug naar de hoeve LA vertrekken de klinkerweg die iets verder overgaat in een grindpad volgen tot klaphek aan linkerhand. LA door het klaphek de rand van het grasland volgen en verderop buigt het pad naar links en gaat een lage graskade en een vlonderpad over. Start de routebeschrijving bij punt 2 3de regel.
Startpunt Voorste Luysmolen, Luysenweg 2, Bocholt voor wandelaars vanuit België. Aanlooproute: het parkeerterrein RA richting de watermolen verlaten, de weg volgen tot kruising ca. 300m voorbij de beek. Start routebeschrijving bij punt 5 laatste regel.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Het Smeetshof Adrie: Het Smeetshof
Het Smeetshof Adrie: Het Smeetshof
Gezellig samen zijn Adrie: Gezellig samen zijn
De Voorste Luysmolen Adrie: De Voorste Luysmolen
Boerderij bij de Voorste Luysmolen Adrie: Boerderij bij de Voorste Luysmolen
Het Mariahof Adrie: Het Mariahof
Vogelkijkhut de IJsvogel Adrie: Vogelkijkhut de IJsvogel
Het Mariahof Adrie: Het Mariahof
Grensovergang Nederland-België Adrie: Grensovergang Nederland-België
Grenspaal Kinrooi (B)- Stramproy (NL) van 1839-1989 Adrie: Grenspaal Kinrooi (B)- Stramproy (NL) van 1839-1989
De Broekmolen, het waterrad is vanuit de weg niet te zien Adrie: De Broekmolen, het waterrad is vanuit de weg niet te zien
Boerderij stond in het verleden bij de Kempische Abdijhoeve in Geel Adrie: Boerderij stond in het verleden bij de Kempische Abdijhoeve in Geel

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart luysen-de-grote-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Nieuw Vosseven

Lochtstraat 28
6039 RV Stramproy
Bezoek website

De Luysmolen

Luysenweg 2
3950 Bocholt, België
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (10)

 1. Adrie 19 april 2024 om 09:57

  Inmiddels is het Smeetshof weer toegankelijk, er is een nieuw vlonderpad aangelegd in een poel. In het gedeelte dat voorheen nat was is een lage graskade aangelegd en het vervallen brugje (zie mijn reactie 26 september 2022) is op een andere plek vervangen door een nieuw brugje. Ook is het vlonderpad in een poel vernieuwd verder waren alle paden goed te belopen. De wandeltocht is gecontroleerd en weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 12 december 2022 om 19:25

  Er is gestart met project Wijffelterbroek – Kettingdijk, gerealiseerd wordt een natuur- en moerasgebied dat werkt als klimaatbuffer. In de routebeschrijving en op de Google Maps kaart is een tijdelijke omleiding beschikbaar.

  Reageren
 3. Adrie 26 september 2022 om 18:28

  Het vervallen brugje in het Smeetshof is inmiddels in een zeer slechte staat. Volg voor het Smeetshof de omleiding zeker nu dat het weer natter wordt zie ook de blauwe lijn op de Google Maps kaart.

  Reageren
 4. Adrie 7 maart 2022 om 17:29

  In het Smeetshof passeert men een vervallen brugje over de Lozerbroeksbeek en is een pad over een lengte van 50 meter drassig. Bij het brugje is het even opletten en bij het drassige deel is vorig jaar een vervallen knuppelbrug verwijderd, nu 7-3-2022 alleen te passeren met hoge waterdichte schoenen. Wil men dit vermijden in de routebeschrijving punt 2 is een omleiding beschreven zie ook de blauwe lijn t.h.v. het startpunt Smeetshoeve op de Google Maps kaart.

  Reageren
 5. Adrie 25 oktober 2021 om 06:24

  Gisteren 24 oktober 2021 de wandelroute gecontroleerd. Het knuppelbrugje bij de Smeetshoeve is inmiddels vervangen zie mijn reactie op 27 oktober 2020. Het brugje is wat korter geworden met aan het begin enkele traptreden voor het brugje is het pad iets opgehoogd. Het lange knuppelbrugje (vlonderpad) zie ook mijn reactie 17 oktober 2021 tussen de Belgische grens en de Kettingdijk is bijna gereed op enkele ontbrekende planken na en wat resthout van de oude knuppelbrug dat nog opgeruimd moet worden. Het tijdelijk alternatief is weer verwijderd uit de routebeschrijving en van de Google Maps kaart. Op enkele plaatsen waren de wandelwisselnummers op de routepaaltjes verdwenen, voorlopig deze doorgestreept in de routebeschrijving. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Adrie 17 oktober 2021 om 18:19

  LET OP: t/m 25 oktober 2021 is het vlonderpad tussen de Kettingdijk en de Belgische grens gesloten voor onderhoud.

  Reageren
 7. Adrie 27 oktober 2020 om 16:52

  Net over de grens met België gaat de wandeltocht bij de Smeetshoeve eerst een klein stukje door grasland en daarna over een knuppelbrugje door een broekbos. Het knuppelbrugje was in een dergelijke slechte staat dat het gesloopt is. Wanneer het knuppelbrugje vervangen wordt is nog onduidelijk. In de routebeschrijving is een alternatief beschikbaar zie ook de oranje lijn op de Google Maps kaart.

  Reageren
 8. Adrie 17 januari 2020 om 09:12

  De wandeltocht kan weer in zijn geheel gelopen worden. De Luysen heeft een flinke verandering ondergaan, de vijvercascade voor het zuiveren van het water dat van de Abeek komt is flink uitgebreid. Verder zijn er kades aangelegd en het gebied is veel opener geworden. Geheel afgerond zijn de werkzaamheden nog niet, de diverse plaatsen ontbreken de routepaaltjes nog mogelijk dat er nog andere kleine veranderingen doorgevoerd worden.

  Reageren
 9. Adrie 27 september 2019 om 14:27

  In het wandelgebied St. Maartensheide-de Luysen zijn vanaf half augustus grootschalige werkzaamheden gestart door Natuurpunt. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een voorzuiverende vijvercascade, verlengen en herstellen van de buitendijken en opnieuw aanleggen en ophogen van wandelpaden. Hierdoor is een deel van St. Maartensheide tijdelijk niet toegankelijk. De wandelroute kan ingekort gelopen worden, zie hiervoor de routebeschrijving.

  Reageren
 10. Adrie 4 februari 2019 om 18:27

  Over een groter gebied aan de Belgische zijde van de grens zijn honden niet meer toegestaan. Honden zijn dan ook niet meer toegestaan bij deze wandeltocht. Het alternatief voor honden is uit de wandelroute gehaald. Veel wandelplezier!

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)