Lunetten-route, Vught te Noord-Brabant

17 km Wandelroute Lunetten-route, te Vught

De route start bij de Vughtse Heide en voert langs een aantal verdedigingswerken in de vorm van een halve maan, Lunetten genaamd. Dan gaat de route langs het afwateringskanaal in de richting van Fort Isabella waarna men zich al gauw op de Zuidwal in 's-Hertogenbosch bevindt. Vervolgens loopt de wandeling door het Bossche Broek weer terug naar Vught. Verdedigingswerken vormen het thema van deze route. Naast lunetten, forten en bastions kan ook het Bossche Broek zelf als verdedigingswerk gezien worden, men kon het vroeger nl. snel onder water zetten om de toegang tot de stad te belemmeren.

Opgesteld door: Lennard, op: 22-4-2013, laatst bijgewerkt op: 26-9-2019

Routebeschrijving

Opmerking vooraf
Deze wandeling werd oorspronkelijk uitgezet en uitgegeven door de VVV in de serie “Wandelroutes de Meierij”. Als gevolg van de komst van de wandelnetwerken worden ze echter niet meer actief onderhouden en raken de markeringen die deze routes aanduidden in verval. Omdat dit toch mooie en interessante routes blijven, zijn ze ter behoud omgezet in een beschreven route waarbij het oorspronkelijke traject hier en daar is aangepast aan de huidige omstandigheden.
1.
Met de rug naar de doorgaande weg naar de linkerhoek van de parkeerplaats lopen.
Nog steeds met de rug naar de doorgaande weg LA de parkeerplaats verlaten, bospad dat op enige afstand parallel loopt aan de doorgaande weg.
Bij kruising RD, aan de rechterhand loopt men langs een lunet.
RD, pad op linkerhand negeren, blijf het pad met de lunet aan rechterhand ca. 550m volgen tot splitsing met in het pad aan linkerhand op enige afstand een heuveltje, paden op linkerhand negeren.
Bij deze splitsing links aanhouden, het pad volgen tot zessprong met kn17 routepaaltje iets voor het heuveltje.
Bij deze zessprong LA richting metalen poort.
Ruim voor de poort, t.h.v. stukje spoorlijn rechts aanhouden, licht stijgend pad met waterplas aan rechterhand.
Bij driesprong links aanhouden richting grindpad (vWR).
2.
Bij grindpad het pad aan overzijde van het grindpad inlopen, pad tussen afrastering en lunet met de lunet aan rechterhand.
Bij het grindpad passeert men aan rechterhand fusilladeplaats Vught met gedenkteken.
Bij viersprong RD richting “Nationaal Monument Kamp Vught” (vWR), iets verder waterplas aan rechterhand.
Voorbij de waterplas, bij kruising RA (vWR).
Bij grindpad rechts aanhouden, direct daarop voorbij waterloop links aanhouden (vWR), onverhard pad, het pad met lunet aan linkerhand volgen tot 5-sprong op heuvelrug, zijpaden negeren.
Bij deze vijfsprong RD (vWR), pad over de heuvelrug, het pad over heuvelrug volgen tot bocht naar links.
3.
Direct na deze bocht RA, dalend paadje, direct daarop voor kanaal rechts aanhouden,  het pad met kanaal aan linkerhand volgen tot brug over het kanaal, smalle zijpaden negeren.
Bij deze brug RD onder brug door (vWR), het kanaal verder volgen.
Iets voorbij betonplaten rechts aanhouden smal bospad, het kanaal wordt verlaten.
Bij 3-sprong iets voor top lage heuvelrug links aanhouden, pad over de heuvelrug volgen met deels dichtgegroeide gracht aan rechterhand.
Bij 3-sprong LA, het pad over heuvelrug met gracht aan rechterhand verder volgen tot T-splitsing bij klinkerweg.
Aan overzijde van de gracht ligt Fort Isabella.
Op deze T-splitsing LA (vWR), klinkerweg.
Na passeren van hoge voetgangersbrug RD, weg op linkerhand negeren, direct daarop bij T-splitsing de doorgaande weg oversteken en LA.
4.
Iets verder bij klein grasveldje met kruisbeeld RA het grasveldje oplopen (vWR),  het smalle pad linkerhand langs achterzijde woningen met riviertje de Dommel aan rechterhand inlopen, verderop buigt het pad naar links.
Aan de rechterhand kijkt men uit over de Dommel en het Bossche Broek.
Bij driesprong RA (vWR), verharde weg.
In bocht naar links van de weg rechts aanhouden, pad langs Dommel volgen.
Voorbij woning, bij driesprong rechts aanhouden, grindpad.
Pad gaat over in verharde weg, direct daarop voor doorgaande weg RA, “Vughterweg”.
Direct na passeren van brug RA richting “Rosmalen” (vWR).
Aan de rechterhand passeert men een aantal kanonnen.
Einde weg RA richting “Rosmalen”, langs het water blijven lopen.
Bij halfrond grasveld aan rechterhand, grindpad om “Bastionder” volgen, daarna verharde weg vervolgen.
5.
Bij kruising RA (kn53v82), “Pettelaarsweg”, direct daarop RA, (vwn, vWR), verhard pad, iets verder t.h.v. verkeerssluis rechts aanhouden (vWR), onverhard pad over de dijk, het pad over de dijk volgen tot 3-sprong met grindpad voor waterschap gebouwtje.
Men loopt nu met aan de rechterhand de Zuidwal en aan de linkerhand het Bossche Broek.
Bij de 3-sprong LA, (vWR), breed grindpad met waterloop aan rechterhand.
Na ca. 170m RA (vWR), eveneens grindpad met waterloop aan rechterhand.
RD, smal pad aan rechterhand negeren, verderop voor metalen hek buigt het grindpad naar links en gaat over in zandpad.
Ca. 450m voorbij deze bocht RA (vwn), smal pad met SBB bordje “Groene Woud, Bossche Broek”.
RD (vwn), pad op linkerhand negeren.
Op T-splitsing bij verharde weg RA (kn82v81), volg gras-pad parallel aan verharde weg.
6.
Einde gras-pad, bij driesprong voor “ir A.J.A.M. Segers” gemaal rechts aanhouden (kn81v80), verharde weg met dijk aan linkerhand, verderop buigt de weg naar links.
Na deze bocht, bij kruising RD de brug over (kn80v1), verderop passeert men een tunneltje, voorbij tunneltje de weg verder volgen tot kruising voor kerk, zijpaden en zijweg negeren.
Bij de kruising RD, “Deken van Oss-straat”.
Aan de linkerhand passeert men de kerk.
Voorbij de kerk, op T-splitsing voor klein plantsoentje LA, de weg buigt naar rechts, kort daarop op T-splitsing LA, “Mariaplein”.
Voorbij wat groter plantsoen met speelveldje, bij driesprong LA, “Mariaplein”.
7.
Voorbij woning nr.15 RA, “Rembrandtlaan”.
RD, “Rembrandtlaan”, weg op rechterhand negeren.
In flauwe bocht naar rechts LA, “Zeeldraaierstraat”
Op T-splitsing RA, doorgaande weg, men passeert viaduct “Taalstraat”.
Doorgaande weg met flauwe bocht naar rechts vervolgen (kn38v39), “Helvoirtseweg”, weg aan linkerhand negeren.
Men passeert aan de linkerhand oude kerktoren.
LA richting kerk (vwn), “Dorpsstraat”, de weg volgen tot plein “Heuvel” voor de kerk, zijwegen negeren.
Na passeren van plein voor de kerk RD, “Raadhuisstraat”, weg aan rechterhand negeren.
8.
Bij kruising RD, “Raadhuisstraat”, de weg RD verder volgen tot grindpad aan linkerhand tussen kleine vijver en grote waterplas door park, iets voor bocht naar rechts van weg “Reeburgpark”, zijwegen negeren.
Verderop passeert men het voormalige raadhuis aan linkerhand.
Bij dit grindpad LA, het grindpad met grote waterplas aan rechterhand volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Op deze T-splitsing RA, het grindpad buigt met ruime bocht naar links.
Iets voorbij bankje RA.
Op T-splitsing met verhard pad RA, men passeert smalle zijde van de waterplas aan rechterhand.
Bij driesprong met aan linkerhand brugje RA (vwn), verhard pad.
9.
Einde pad, bij viersprong LA (vwn), “Park Reebrug”, de weg buigt naar rechts, verderop voorbij woning nr.7 het verhard voetpad tussen woning nr.9 en woonblok inlopen.
Aan einde van het voetpad links aanhouden, direct daarop op T-splitsing RD (kn39), “Emmasingel”, voetpad met plantsoen aan linkerhand.
Einde pad, op T-splitsing voor smalle vijver RA, direct daarop LA, “Emmasingel 8 t/m 20”.
Einde pad, op T-splitsing LA, direct daarop RA, verhoogd voetpad volgen, “Emmasingel”.
Op T-splitsing LA., de weg volgen tot kruising iets voorbij spoorwegovergang.
Bij deze kruising RA, “Van Miertstraat”.
RD, weg op linkerhand negeren, direct daarop LA, “Van de Pollstraat”, weg met vijver aan linkerhand.
RD, weg op rechterhand negeren.
10.
Voorbij de vijver, bij kruising RD, “Van de Pollstraat”.
Voor waterplas RA, verhard voetpad met waterplas aan linkerhand, het voetpad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Op deze T-splitsing LA (vwn), “Van Beresteijnstraat”.
Op T-splitsing RA, “Pastoor van de Houtstraat”.
Weg met bocht naar links volgen, weg op rechterhand negeren, direct daarop voor doorgaande weg LA, “Helvoirtseweg 183B t/m 187”, direct daarop RA, bij verkeerslichten de drukke weg oversteken, aan overzijde RD, “John F. Kennedylaan” (bordje staat verderop).
Bij kruising RD richting spoorwegovergang, “John F. Kennedylaan”.
Voorbij de spoorwegovergang, in bocht naar rechts  van de doorgaande weg links aanhouden, “John F. Kennedylaan”, de weg buigt naar rechts, verhard voetpad aan linkerhand negeren.
11.
RD, “John F. Kennedylaan”, weg op linkerhand negeren.
Op T-splitsing RA, “Koepelweg”, direct daarop LA, “John F. Kennedylaan”.
LA, “ridder Brechtlaan”, direct daarop rechts aanhouden tussen paaltjes door, smal onverhard pad met flauwe bocht naar rechts door grasveldje richting gebouwtje, voorbij het gebouwtje bospad, bospad volgen tot kruising met doorgaande weg.
Voor zandheuveltje RA.
T.h.v. gebouw aan linkerhand zandpad gaan volgen.
Bij de kruising RD het bospad aan overzijde van de doorgaande weg inlopen, direct daarop op kruising LA, verderop gebouwtje aan linkerhand.
Iets voorbij het gebouwtje, bij 4-sprong met aan linkerhand brugje RD.
RD, pad aan rechterhand negeren, pad loopt nu door rand bosgebied.
Bij kruising met smal pad RD.
Aan einde pad RD verhard fietspad volgen, direct daarop RA, bospad met bordje militair oefenterrein , direct daarop bij kruising LA, iets verder is aan linkerhand het parkeerterrein, het startpunt.

Wandelroutenetwerk:
De geel/groene markeringen hiervan worden alleen als extra hulpmiddel gebruikt. In geval van twijfel is de tekst leidend.

Afkortingen:
kn38v39 = knooppunt 38, volg 39
vwn = volg wandelroutenetwerk
vWR = volg rood-witte markeringen LAW pad
LA = linksaf, RA = rechtsaf en RD = rechtdoor

Niet genoemde zijpaden en –wegen moeten worden genegeerd, dat geldt ook voor paaltjes, markeringen, borden, e.d., die niet zijn vermeld.
Alle namen tussen aanhalingstekens zijn ter plekke op borden e.d. zichtbaar.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Met auto: parkeerplaats gelegen tegenover Loonsebaan 155, met OV: bushalte Spinhuiswal, Loonsebaan 155, 5263 CN te Vught. Plan Route

Met de auto

A2 A65/N65 richting Tilburg nemen. Na einde snelweg 3e kruispunt met verkeerslichten RA richting Cromvoirt (Boslaan). Na kruisen spoorweg RA, Loonsebaan. Ca. 600 m doorrijden tot parkeerplaats aan linkerhand. Startpunt: parkeerplaats gelegen tegenover: Loonsebaan 155, 5263 CN Vught

Openbaar vervoer

Station 's-Hertogenbosch. Buslijn 156 of 159. Bushalte Spinhuiswal, 's-Hertogenbosch. Water aan rechterhand houden en route oppikken bij laatste regel van punt 4.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (7)

Heuvel aan links van water is restant van lunet Heuvel aan links van water is restant van lunet
Stukje spoorlijn ter herdenking kamp Vught Stukje spoorlijn ter herdenking kamp Vught
Kanon op wal met uitzicht over Bossche Broek Kanon op wal met uitzicht over Bossche Broek
Sint-Cathrienkerk gezien vanuit het Bossche Broek Sint-Cathrienkerk gezien vanuit het Bossche Broek
De Sint-Janskathedraal gezien vanuit het Bossche Broek De Sint-Janskathedraal gezien vanuit het Bossche Broek
Oud raadhuis in Vught Oud raadhuis in Vught
Petruskerk tegenwoordig in gebruik als bibliotheek Petruskerk tegenwoordig in gebruik als bibliotheek

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart lunetten-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Bij het startpunt en in Vught en 's-HertogenboschErvaringen van wandelaars (3)

 1. Henk 7 mei 2020 om 08:31

  Waarom lopen jullie ook niet langs lunet nummer 4?

  Reageren
  1. Adrie 7 mei 2020 om 11:55

   Henk bedankt voor de reactie! Deze wandelroute is oorspronkelijk uitgezet en uitgegeven door de VVV in de serie Wandelroutes in de Meierij. Waarschijnlijk heeft men hiervoor gekozen omdat lunet nr.4 maar ook lunet nr.8 niet te bezoeken zijn (privéterreinen). Beide zijn vanuit de weg zelfs niet te zien door de omheining rond deze privéterreinen.

 2. Adrie 13 mei 2019 om 06:08

  12 mei 2019 de wandelroute gecontroleerd. Op wat kleine veranderingen na in de herkenningspunten klopte de routebeschrijving nog. De routebeschrijving is hierop aangepast en weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)