Lunetten-route, Vught te Noord-Brabant

18 km Wandelroute Lunetten-route, te Vught

De route start bij de Vughtse Heide en voert langs een aantal verdedigingswerken in de vorm van een halve maan, Lunetten genaamd. Dan gaat de route langs het afwateringskanaal in de richting van Fort Isabella waarna men zich al gauw op de Zuidwal in 's-Hertogenbosch bevindt. Vervolgens loopt de wandeling door het Bossche Broek weer terug naar Vught. Verdedigingswerken vormen het thema van deze route. Naast lunetten, forten en bastions kan ook het Bossche Broek zelf als verdedigingswerk gezien worden, men kon het vroeger nl. snel onder water zetten om de toegang tot de stad te belemmeren. 62% van deze wandeltocht is onverhard

Opgesteld door: Lennard, op: 22-4-2013, laatst bijgewerkt op: 26-11-2023

Routebeschrijving

Opmerking vooraf
Deze wandeling werd oorspronkelijk uitgezet en uitgegeven door de VVV in de serie “Wandelroutes de Meierij”. Als gevolg van de komst van de wandelnetwerken worden ze echter niet meer actief onderhouden en raken de markeringen die deze routes aanduidden in verval. Omdat dit toch mooie en interessante routes blijven, zijn ze ter behoud omgezet in een beschreven route waarbij het oorspronkelijke traject hier en daar is aangepast aan de huidige omstandigheden.
1.
Met de rug naar de doorgaande weg naar de linkerhoek van de parkeerplaats lopen.
Nog steeds met de rug naar de doorgaande weg LA de parkeerplaats verlaten, het bospad met bordje “Militair oefenterrein Vughtse Heide” dat op enige afstand parallel loopt aan de doorgaande weg inlopen.
Bij 4-sprong RD, het pad met aan de rechterhand een lunet ca. 650m volgen tot splitsing met in het pad aan linkerhand op enige afstand een heuveltje met iets voor het heuveltje een knooppuntpaaltje t.h.v. smalle zijde van de lunet, paden op linkerhand negeren.
Bij deze splitsing links aanhouden, doorlopen tot zessprong met met het knooppuntpaaltje (kn17) iets voor het heuveltje, vervolgens bij deze zessprong LA richting metalen poort.
Iets voor de poort, t.h.v. stukje spoorlijn RA, licht stijgend pad met waterplas aan rechterhand.
2.
Bij driesprong links aanhouden richting grindpad vervolgens bij het grindpad het pad aan overzijde van het grindpad inlopen, pad tussen omheining en lunet met de lunet aan rechterhand.
Bij het grindpad is aan rechterhand fusilladeplaats Vught met gedenkteken.
T,h.v. smalle zijde van de lunet, bij viersprong RD richting “Nationaal Monument Kamp Vught” (vWR), pad met iets verder een waterplas aan rechterhand.
Voorbij de waterplas, bij kruising RA (vWR).
Bij grindpad rechts aanhouden, direct daarop voorbij waterloop links aanhouden (vWR), het onverharde pad met lunet aan linkerhand volgen tot 5-sprong op een wal, zijpaden negeren.
Bij deze vijfsprong RD (vWR), pad over de wal, het pad over wal volgen tot bocht naar links.
Direct na deze bocht RA, dalend pad richting kanaal, voor het kanaal buigt het pad naar rechts,  het pad met kanaal aan linkerhand volgen tot brug over het kanaal, smalle zijpaden aan rechterhand negeren.
3.
Bij deze brug RD onder brug door (vWR), het kanaal verder volgen.
Iets voorbij betonplaten rechts aanhouden het 2de bospad aan rechterhand inlopen, het kanaal wordt verlaten, vervolgens iets voor top van wal (bovenwal van Fort Isabella), bij driesprong links aanhouden, iets verder gaat pad over de wal met de gracht aan rechterhand, het pad over de wal volgen tot T-splitsing volgen tot T-splitsing bij klinkerweg.
Aan overzijde van de gracht ligt Fort Isabella, het hoofdgebouw en poortgebouw staan er nog en zijn onderdeel van een wijk geworden.
Op deze T-splitsing LA (vWR), klinkerweg, verderop een hoge voetgangersbrug over.
Voorbij de hoge voetgangersbrug RD, weg op linkerhand negeren, vervolgens bij T-splitsing de doorgaande weg oversteken en LA, direct daarna RA het grasveldje met kruisbeeld oplopen (vWR),  het smalle pad linkerhand langs achterzijde woningen met riviertje de Dommel aan rechterhand inlopen, verderop buigt het pad naar links.
Aan de rechterhand kijkt men uit over de Dommel en het Bossche Broek.
4.
Aan einde van het pad, bij driesprong RA (vWR), verharde weg, vervolgens in bocht naar links van de weg rechts aanhouden, smal pad met de Dommel aan rechterhand.
Voorbij woning, bij driesprong rechts aanhouden, grindpad langs de achterzijde van de woningen met de Dommel aan rechterhand.
Pad gaat over in verharde weg, direct daarop voor doorgaande weg RA, “Vughterweg”.
Direct na de brug RA richting “Rosmalen” (vWR).
Aan de rechterhand passeert men een aantal kanonnen.
Einde weg RA richting “Rosmalen”, langs de stadswallen met het water aan rechterhand, verderop bij halfrond grasveld aan rechterhand, grindpad om “Bastionder” volgen, daarna de verharde weg vervolgen.
Bij kruising RA (kn53v82), “Pettelaarsweg”, iets verder RA, (vwn, vWR), verhard pad, direct daarna bij verkeerssluis rechts aanhouden (vWR), het onverhard pad over de dijk volgen tot 3-sprong met grindpad direct na een metalen afsluitboom met aan overzijde van de 3-sprong een gebouwtje van het waterschap.
Men loopt nu met aan de rechterhand de Zuidwal en aan de linkerhand het Bossche Broek.
5.
Bij deze 3-sprong LA, (vWR), breed grindpad met waterloop aan rechterhand.
Na ca. 170m RA (vWR), eveneens grindpad met waterloop aan rechterhand.
RD, smal pad aan rechterhand negeren, verderop voor metalen poort buigt het grindpad naar links en gaat over in zandpad.
Ca. 450m voorbij deze bocht RA (vwn), smal pad met SBB bordje “Groene Woud, Bossche Broek”.
RD (vwn), pad op linkerhand negeren, het pad verder door de bosschages volgen.
Op T-splitsing bij verharde weg RA (kn82v81), volg het gras-pad parallel aan verharde weg of de verharde weg.
Einde gras-pad, voor “ir A.J.A.M. Segers” gemaal, bij driesprong rechts aanhouden (kn81v80), verharde weg met dijk aan linkerhand, verderop buigt de weg naar links.
Na deze bocht, bij kruising RD de brug over (kn80v1), verderop passeert men een tunneltje, voorbij tunneltje de weg met iets verder (kn1v38) volgen tot kruising voor kerk, zijpaden en zijweg negeren.
6.
Bij de kruising RD, “Deken van Oss-straat”, weg met de kerk aan linkerhand.
Voorbij de kerk, op T-splitsing LA, de weg met het klein plantsoentje aan rechterhand buigt naar rechts, iets verder op T-splitsing LA, “Mariaplein”.
Voorbij groter plantsoen met speelveldje, bij driesprong LA, “Mariaplein”, iets verder voorbij woning nr.15 RA, “Rembrandtlaan”.
RD, “Rembrandtlaan”, weg op rechterhand negeren, vervolgens in flauwe bocht naar rechts LA, “Zeeldraaierstraat”
Op T-splitsing RA, doorgaande weg, men passeert viaduct “Taalstraat”.
Doorgaande weg met flauwe bocht naar rechts richting “Helvoirt” vervolgen (kn38v99), “Helvoirtseweg”, weg aan linkerhand negeren.
Men passeert aan de linkerhand oude kerktoren.
Voorbij de kerktoren LA richting kerk verderop (vwn), “Dorpsstraat”, de weg volgen tot plein “Heuvel” voor de kerk, zijwegen negeren.
Het plein met parkeerstrook voor de kerk RD oplopen, “Raadhuisstraat”, voorbij het plein de weg RD volgen tot kruising.
7.
Bij deze kruising RD, “Raadhuisstraat”, de weg RD verder volgen tot grindpad door een park aan linkerhand tussen een kleine vijver en een grote waterplas door het park, iets voor bocht naar rechts van weg “Reeburgpark”, ruim voor deze bocht passeert men aan linkerhand het voormalige raadhuis, zijwegen negeren.
Bij dit grindpad LA, het grindpad dat iets verder een klein stukje verhard is met grote waterplas aan rechterhand volgen tot T-splitsing, zijpaden aan linkerhand negeren.
Op deze T-splitsing RA, het grindpad buigt met ruime bocht naar links.
Iets voorbij bankje RA, vervolgens op T-splitsing RA, verhard pad met aan rechterhand de smalle zijde van de waterplas.
Bij driesprong met aan linkerhand brugje RA (vwn).
Bijna aan einde van het pad LA (vwn), direct daarna links aanhouden, de verharde weg “Park Reebrug” buigt met flauwe bocht naar rechts, verderop voorbij woning nr.7 het verhard voetpad tussen woning nr.9 en appartementencomplex inlopen.
Aan einde van het voetpad links aanhouden, direct daarop op T-splitsing RD (kn39), “Emmasingel”, voetpad met plantsoen aan linkerhand.
8.
Voor smalle vijver, op T-splitsing RA, direct daarop LA, “Emmasingel 8 t/m 20”.
Einde pad, op T-splitsing LA, direct daarop RA, smalle weg met vijver aan linkerhand, “Emmasingel”.
Op T-splitsing LA., de weg volgen tot kruising iets voorbij spoorwegovergang.
Bij deze kruising RA, “Van Miertstraat”.
RD, weg op linkerhand negeren, direct daarop LA, “Van de Pollstraat”, weg met vijver aan linkerhand, volgen tot kruising voorbij de vijver, zijweg negeren.
Bij deze kruising RD, “Van de Pollstraat”.
T.h.v. appartementencomplex 49 t/m 59 RA, het verhard voetpad met waterplas aan linkerhand volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Op deze T-splitsing LA (vwn), “Van Beresteijnstraat”.
9.
Op T-splitsing RA (kn53v51), “Pastoor van de Houtstraat”.
Weg met bocht naar links volgen, weg op rechterhand negeren, direct daarop voor doorgaande weg LA, “Helvoirtseweg 183B t/m 187”, iets verder RA (vwn), bij verkeerslichten de drukke weg oversteken, aan overzijde RD (vwn), “John F. Kennedylaan” (bordje staat verderop).
Bij kruising RD richting spoorwegovergang, “John F. Kennedylaan”.
Direct na de spoorwegovergang, in bocht naar rechts  van de doorgaande weg links aanhouden, “John F. Kennedylaan”, de weg buigt naar rechts, verhard voetpad aan linkerhand negeren.
RD, “John F. Kennedylaan”, weg op linkerhand negeren.
Op T-splitsing RA, “Koepelweg”, direct daarop LA, “John F. Kennedylaan”, vervolgens voor plantsoen LA, “ridder Brechtlaan”.
10.
T.h.v. woning nr. 14 RA, onverhard pad met paaltjes, direct daarop bij 4-sprong RD, smal pad door bosperceel met een heuveltje aan rechterhand en iets verder het gebouw van de scouting “Vught Noord” aan linkerhand, voorbij het gebouwtje het pad RD volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD het bospad aan overzijde van de weg inlopen, direct daarop op kruising LA, verderop een gebouwtje en de achterzijde van een horecagelegenheid aan linkerhand.
Voorbij de horecagelegenheid, bij 4-sprong met aan linkerhand brugje RD, het smalle pad door de bosrand verder volgen tot een verhard fietspad, smalle zijpaden negeren.
Aan einde pad RD het verhard fietspad volgen, direct daarop RA, bospad, iets verder bij kruising LA, aan einde van het pad rechts aanhouden met iets verder aan linkerhand het parkeerterrein, het startpunt.

Wandelroutenetwerk:
De geel/groene markeringen hiervan worden alleen als extra hulpmiddel gebruikt. In geval van twijfel is de tekst leidend.

Afkortingen:
kn38v39 = knooppunt 38, volg 39
vwn = volg wandelroutenetwerk
vWR = volg rood-witte markeringen LAW pad
LA = linksaf, RA = rechtsaf en RD = rechtdoor

Niet genoemde zijpaden en –wegen moeten worden genegeerd, dat geldt ook voor paaltjes, markeringen, borden, e.d., die niet zijn vermeld.
Alle namen tussen aanhalingstekens zijn ter plekke op borden e.d. zichtbaar.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Met auto: parkeerplaats gelegen tegenover Loonsebaan 155, met OV: bushalte Spinhuiswal, Loonsebaan 155, 5263 CN te Vught. Plan Route

Met de auto

Startpunt: parkeerplaats gelegen tegenover: Loonsebaan 155, 5263 CN Vught

Openbaar vervoer

Bushalte Spinhuiswal, 's-Hertogenbosch, aanlooproute de stadswal en gracht aan aan rechterhand houden en wandeltocht oppikken bij laatste regel van punt 4.
Station Vught: aanlooproute met de rug naar het station aan de zijde van perron 1 RA vertrekken, de weg volg tot T-splitsing met aan rechterhand spoorwegovergang. Bij de T-splitsing RA de spoorwegovergang over de weg volgen tot kruising iets voorbij spoorwegovergang. Start bij punt 8 4de regel.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (7)

Heuvel aan links van water is restant van lunet Heuvel aan links van water is restant van lunet
Stukje spoorlijn ter herdenking kamp Vught Stukje spoorlijn ter herdenking kamp Vught
Kanon op wal met uitzicht over Bossche Broek Kanon op wal met uitzicht over Bossche Broek
Sint-Cathrienkerk gezien vanuit het Bossche Broek Sint-Cathrienkerk gezien vanuit het Bossche Broek
De Sint-Janskathedraal gezien vanuit het Bossche Broek De Sint-Janskathedraal gezien vanuit het Bossche Broek
Oud raadhuis in Vught Oud raadhuis in Vught
Petruskerk tegenwoordig in gebruik als bibliotheek Petruskerk tegenwoordig in gebruik als bibliotheek

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart lunetten-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Bij het startpunt en in Vught en 's-HertogenboschErvaringen van wandelaars (7)

 1. Adrie 26 november 2023 om 19:19

  Vandaag 26 november 2023 de wandeltocht gecontroleerd. In en rond Fort Isabella waren wat veranderingen. Het oorspronkelijke fort is bebouwd, het poortgebouw en het hoofdgebouw staan er nog met op het terrein diverse nieuwe appartementen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Rein Andela 21 augustus 2022 om 14:47

  Hoeveel kilometer is deze Tocht ?

  Reageren
  1. Adrie 21 augustus 2022 om 16:34

   Beste Rein Andela de wandeltocht is 18 kilometer, dit staat rechtsboven in de afbeelding bij de omschrijving en op de kaarten.

 3. Adrie 30 juni 2022 om 18:59

  De wandeltocht 26 juni 2022 gecontroleerd. Een pad door een plantsoen was buitengebruik door werkzaamheden. Op dat punt de wandeltocht iets aangepast. Verder bij bereikbaarheid het station Vught vermeld. Met het station als tartpunt gaat de wandeltocht zowel aan het begin van de wandeltocht als aan het einde door de plaats Vught waardoor men een betere verdeling tussen het lopen door de plaats en de natuur heeft. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Henk 7 mei 2020 om 08:31

  Waarom lopen jullie ook niet langs lunet nummer 4?

  Reageren
  1. Adrie 7 mei 2020 om 11:55

   Henk bedankt voor de reactie! Deze wandelroute is oorspronkelijk uitgezet en uitgegeven door de VVV in de serie Wandelroutes in de Meierij. Waarschijnlijk heeft men hiervoor gekozen omdat lunet nr.4 maar ook lunet nr.8 niet te bezoeken zijn (privéterreinen). Beide zijn vanuit de weg zelfs niet te zien door de omheining rond deze privéterreinen.

 5. Adrie 13 mei 2019 om 06:08

  12 mei 2019 de wandelroute gecontroleerd. Op wat kleine veranderingen na in de herkenningspunten klopte de routebeschrijving nog. De routebeschrijving is hierop aangepast en weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)