Lollebeek-tocht, Castenray te Limburg

15 km Wandelroute Lollebeek-tocht, te Castenray

Wandeltocht door de Castenrayse Vennen, het Castenrays Broek en de Schadijkse Bossen. Zowel in het begin als aan het einde van de wandeltocht worden de Castenrayse Vennen bezocht. De Castenrayse Vennen bestaat uit een mooi gevarieerd moerasbos (broekbos) en een aantal schrale graslanden. Door moerasbos en graslanden loopt een avontuurlijk laarzenpad dat enige behendigheid vraagt van de wandelaar. Vooral op de terugweg gaat de wandeltocht door het gebied over smalle paadjes met op diverse plaatsen boomstammetjes bij de nattere gedeeltes, in de winter en het vroege voorjaar kan het er dan ook behoorlijk nat zijn, hoge wandelschoenen zijn dan ook aan te bevelen. Het Castenrayse Broek is een langgerekt beekdal van de Lollebeek, de rand van dit gebied word gevolgd. De Schadijkse Bossen" is van oorsprong een heidegebied dat aan het einde van de 19e eeuw werd bebost. In 2006 is een groot deel van het bosgebied gekapt, met als resultaat een gevarieerd stuifduinlandschap met hier en daar heide. De Tweede Wereldoorlog heeft ook in dit bosgebied zijn sporen nagelaten, tijdens de wandeltocht komt men langs een herdenkingskruis Derk van Assen. 93% van deze wandeltocht is onverhard.
Wil men meer weten over het herdenkingskruis maar ook over het "GEHEIM Van Schaaks Heide" dat voortleeft in eeuwenoude volksverhalen over de Schadijkse Bossen, kan ook de boswandeling met een verhaal...... lopen van 3,3 kilometer met landschapsgids vanuit de parkeerplaats Gusseweg in de Schadijkse bossen.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 17-4-2014, laatst bijgewerkt op: 21-1-2022

Routebeschrijving

Het Waterschap Limburg is eind 2021 gestart met werkzaamheden aan de Lollebeek en de Castenrayse Vennen. Het Schaatsven wordt gebaggerd en de vegetatie wordt verwijderd en de Lollebeek gaat weer meanderen. Voorlopig het alternatief volgen.

Opmerking vooraf:
De tocht gaat na het verlaten van Castenray door de Castenrayse Vennen en komt op de terugweg weer door de Castenrayse Vennen. Het is een prachtig moerasbos, echter het kan er vooral in de winter en het vroege voorjaar bijzonder nat zijn. Door het gebied loopt een laarzenpad. In de routebeschrijving is een alternatief opgenomen dat in een boog om het gebied heengaat, helaas zijn er weinig keuzemogelijkheden wat wegen betreft, men loopt dan over redelijke rustige verharde weggetjes.

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.

Vanuit het startpunt het laarzenpad door de “Castenrayse Vennen” volgen start de routebeschrijving bij punt 1. 1ste regel. Indien het alternatief gevolgd wordt ga met de rug naar de ingang van de kerk, bij kruising met doorgaande weg “Horsterweg” RD,  “Lollebeekweg”, de weg ca. 1,1km volgen tot weg “Middelijkseweg” aan linkerhand t.h.v. boerderij nr.39, overige zijwegen negeren. Bij deze weg LA, “Middelijkseweg”, de weg volgen tot T-splitsing voor bosrand. Bij deze T-splitsing RA, “Grensweg”, onverhard pad, kn9 volg 11. Ga verder bij punt 3. 1ste regel.

1.
Met de rug naar de ingang van de kerk, bij kruising met doorgaande weg “Horsterweg” LA vertrekken, “Horsterweg”, vervolgens voorbij horecagelegenheid rechts aanhouden, weg parallel aan de doorgaande weg inlopen, verderop voorbij woning nr.92 buigt de weg naar rechts.
Iets voorbij deze bocht, bij T-splitsing RA, de weg buigt naar links.
RD, “Gerrit Artsstraat”, weg aan rechterhand negeren.
Bij 4-sprong RD, onverhard pad, wn route en laarzenpad.
Voor stuw aan linkerhand RA, gras-pad met de waterloop aan rechterhand, wn route en laarzenpad.
Na ca. 270m, voorbij flauwe bocht naar links LA, smal bospad, wn route en laarzenpad.
2.
RD, betonnen brug over, pad aan linkerhand negeren, het pad buigt naar rechts, wn route en laarzenpad, pad met het beekje op enige meters aan rechterhand volgen, verderop gaat het pad door de rand van een open plek.
Iets voorbij de open plek RD, pad aan linkerhand negeren, kn6 volg 71, laarzenpad, na ca. 100m buigt het pad voor een ven naar links en gaat vervolgens slingerend door het bos, verderop passeert men een klaphek, ruim voorbij het klaphek buigt het pad links, direct na deze bocht t.h.v. hoek in afrastering rechts aanhouden door grasland, let op de routepaaltjes, voor poel buigt het gras-pad naar links vervolgens de rechterzijde van het grasland volgen tot klaphek aan rechterhand, iets voor bomenrij aan overzijde van het grasland.
Voor deze bomenrij het grasland via klaphek verlaten, direct daarna bij kruising RA, breed grindpad, kn71 volg 9.
RD, “Grensweg”, weg aan rechterhand negeren, kn9 volg 11.
3.
RD, pad langs bosrand aan linkerhand negeren, kn11 volg 14.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, “Meterikseweg”, kn14 volg 31.
Voorbij beekje, bij kruising LA, gras-/onderhoudspad met beekje aan linkerhand, kn31 volg 32, het pad volgen tot bocht naar links van het beekje voorbij bosperceel aan rechterhand.
Voorbij het bosperceel RA, smal pad tussen het bosperceel en waterloop, kn32 volg 33.
Voorbij het bosperceel LA, pad met metalen afsluitboom en SBB bordje “Noord Limburg”, kn33 volg 35, verderop voorbij een metalen afsluitboom buigt het pad naar rechts.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, wn route, de weg volgen tot kruising.
Bij deze kruising LA, “Breevennenweg”, kn35 volg 34, de weg volgen tot T-splitsing voor bosrand, ruim voor de T-splitsing passeert men t.h.v. beekje kn34 volg 76.
4.
Bij deze T-splitsing met bankje RD, het smalle onverhard pad met bosrand aan rechterhand inlopen, wn route.
Bij T-splitsing LA, pad door de bosrand, wn route.
Na ca. 260m, ruim voorbij flauwe bocht naar rechts RA, kn76 volg 42, het pad volgen tot klaphek, smalle ATB paden negeren.
Ca. 50m voorbij dit klaphek(12), bij splitsing links aanhouden, wn route.
Bij 4-sprong RA, stijgend zanderig pad, pw en wn route, voorbij een kruis buigt het pad naar links, pw en wn route.
# Het kruis is een WOII herdenkingsmonument aan de fusilleerde Derk van Assen die onderduikers geholpen had.
Bij kruising RD, pw route, de wn route wordt verlaten.
Bij 6-sprong 2de pad aan rechterhand richting metalen afsluitboom met klaphek, pw route.
Voorbij klaphek en picknicktafel LA, smal slingerend bospad, pw route.
Bij 3-sprong met aan linkerhand een klaphek rechts aanhouden, men passeert de top van een lage heuvelrug, pw route.
5.
Voorbij de heuvelrug, bij kruising RA, pw route.
Bij kruising RD, pw route.
Doorgaand pad met bocht naar links verder volgen, pw route, het pad dat licht slingerend verder gaat volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, de pw route wordt verlaten.
Na ca. 80m LA, 2de pad aan linkerhand inlopen, dus niet het ATB pad, het pad buigt naar links.
Bij kruising met ATB pad RD, vervolgens na ca. 40m LA, slingerend bospad, verderop zijn aan beide zijde van het pad ATB paden te zien, in een bocht naar rechts van het ATB pad aan rechterhand loopt het pad een klein stukje pal naast het ATB pad.
6.
Voorbij bankje, bij kruising RA, breder pad, vervolgens het pad volgen tot kruising met breed grindpad voor SBB bord “Schadijkse Bossen P Gusseweg”, iets voor deze kruising passeert men t.h.v. SBB informatiepaneel “Schadijkse Bossen” een picknicktafel, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD het parkeerterreintje oplopen, het smalle bospad met SBB bordje aan achterzijde van het parkeerterreintje inlopen, verderop passeert men een open plek met gras aan linkerhand, ca. 120m voorbij de open plek buigt het pad naar links, het pad verder volgen tot 4-sprong bij een ATB pad.
Bij deze 4-sprong RD, het pad kruist het ATB pad, het pad buigt naar links.
T.h.v. bosrand, bij T-splitsing RA, breed grindpad, het pad volgen tot 4-sprong met eveneens een breed grindpad “Loofhoutweg”, smalle zijpaden/ATB negeren.
7.
Bij deze 4-sprong RD, open plek met SBB bordje “Schadijkse bossen” en picknicktafel oplopen, voorbij de picknicktafel RD het smalle gras-pad rechts van de grote meerstammige eik inlopen, het pad volgen tot T-splitsing bij breed grindpad t.h.v. bosrand.
Bij deze T-splitsing LA, breed grindpad met bosrand aan linkerhand, verderop passeert men bord “Grondwaterbeschermingsgebied”.
RD, pad langs bosrand aan linkerhand negeren, men loopt weer door het bosgebied.
Voor landbouwperceel aan linkerhand, bij kruising RA, bospad met metalen afsluitboom en SBB bordje, wn route.
Bij kruising met verharde weg RD, kn75 volg 73.
Ruim voor bosperceel, bij kruising LA, kn73 volg 72.
Voor bosrand RA, kn72 volg 71, het pad volgen tot T-splitsing.
8.
Bij deze T-splitsing gaat de tocht verder door de “Castenrayse vennen” een nat gebied. Indien het alternatief gevolgd wordt, ga bij deze T-splitsing RA, kn71 volg 70, het pad volgen tot 3-sprong bij verharde weg, zijpaden negeren. Bij deze 3-sprong LA, verharde weg, “Australieweg”, wn route. RD, onverhard pad aan linkerhand negeren, wn route, kn70 volg 69. Bij T-splitsing LA, “Veld Oostenrijk”, wn route, de weg volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg, zijpaden negeren. Bij deze T-splitsing LA, “Venraijseweg”, de weg volgen tot men weer uitkomt bij de kerk, het startpunt.

Bij deze T-splitsing RD door klaphek aan linkerhand, de bomenrij met eiken aan rechterhand volgen, kn71 volg 77, laarzenpad, verderop voor bosrand buigt het pad naar rechts door de bomenrij, na passeren van de bomenrij buigt het pad naar links en gaat door open strook grasland richting berkenbosje, wn route en laarzenpad, voorbij het berkenbosje en klaphek het pad door het bos volgen tot T-splitsing voor waterloop.
9.
Bij deze T-splitsing LA, pad met waterloop aan rechterhand, kn77 volg 6, laarzenpad, na ca. 100m buigt het pad naar links het moerasbos weer in, slingerend smalle pad door het bos, let goed op de wn en laarzenpad routepaaltjes, men passeert een aantal natte delen met boomstammetjes.
Voor beekje, bij T-splitsing RA, kn6 volg 1, iets verder passeert men open plek grasland.
Voorbij brugje RA, wn route en laarzenpad, vervolgens voorbij bankje links aanhouden, iets verder komen beide graspaden weer samen.
Na passeren van stuw aan rechterhand, bij 4-sprong RD richting dorp, het beekje wordt verlaten.
Bij 4-sprong RD, “Gerrit Artsstraat”, de weg buigt naar rechts.
RD, weg aan linkerhand negeren, vervolgens voor woning nr.31 LA, direct daarna de weg met bocht naar links verder volgen, weg parallel aan de doorgaande weg volgen richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
pw = SBB route paaltjes met paars/witte bordjes als richting aanduiding
Wandelnetwerk:
Combinatie van rood/gele en metalen markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Horsterweg 55, 5811 AB te Castenray. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan naast de kerk aan de Matthiasstraat.

Openbaar vervoer

Bushalte Kerk, Castenray.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (8)

Castenrayse Vennen, pad door moerasbos Adrie: Castenrayse Vennen, pad door moerasbos
Castenrayse Vennen, dit is langs het pad te zien Adrie: Castenrayse Vennen, dit is langs het pad te zien
Castenrayse Vennen, lastige passage Adrie: Castenrayse Vennen, lastige passage
Castenrayse Vennen, een heus moerasbos Adrie: Castenrayse Vennen, een heus moerasbos
Castenrayse Vennen Adrie: Castenrayse Vennen
Paard in de omgeving van de Schadijkse Bossen Adrie: Paard in de omgeving van de Schadijkse Bossen
Schadijkse Bossen, de beheerders Adrie: Schadijkse Bossen, de beheerders
Schadijkse Bossen, de beheerders Adrie: Schadijkse Bossen, de beheerders

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart lollebeek-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Restaurant Oriental Dynasty

Horsterweg 53
5811 AB Castenray

Ervaringen van wandelaars (9)

 1. Dré en Annie 12 december 2021 om 12:27

  Prachtige tocht, schitterende natuur en goede beschrijving

  Reageren
 2. Adrie 9 oktober 2021 om 17:17

  Het Waterschap Limburg is gestart met werkzaamheden aan de Lollebeek en de Castenrayse Vennen. Het Schaatsven wordt gebaggerd en de vegetatie wordt verwijderd en de Lollebeek gaat weer meanderen. Voorlopig het alternatief volgen.

  Reageren
 3. Dré en Annie 5 april 2021 om 08:41

  Alweer een mooie tocht, ook weer goed beschreven

  Reageren
 4. Mien 26 maart 2021 om 15:48

  Weer een fantastische wandeling door onbekend gebied en ook een avontuurlijke! Op veel plaatsen nog erg drassig, dus boomstammetjes zoeken om overheen te lopen.
  Lekker veel afwisseling, moeras, bos, open velden. Aanrader (wel met hoge wandelschoenen of laarzen.

  Reageren
 5. Adrie 9 augustus 2019 om 14:10

  7 augustus 2019 de wandeltocht gecontroleerd. De heide in de Schadijkse Bossen stond in bloei, wat verder opviel is dat het natte gebied de Castenrayse Vennen nu behoorlijk droog was. De routebeschrijving is op enkele puntjes wat bijgewerkt en weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Adrie 24 februari 2018 om 16:56

  Gisteren 23 februari 2018 de wandelroute gecontroleerd. Door de vorst was het prima lopen door de Castenrayse Vennen. Slechts op een plaats een wat lastiger passage door enkele ontbrekende boomstammetjes, zie foto. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. Adrie 10 juni 2016

  De twee verschillende wandelnetwerken, de rood-gele en metalen richting aanduidingen, die in dit gebied gebruikt werden zijn op elkaar afgestemd. In de routebeschrijving wordt naar het wandelnetwerk verwezen als extra herkenningspunt. De wijzigingen in het wandelnetwerk zijn nu ook in routebeschrijving opgenomen. Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Adrie 6 oktober 2015

  5 oktober 2015 de wandelroute gecontroleerd. De routebeschrijving is weer actueel, veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Lennard 20 april 2014

  Gisteren gelopen met uitstekend wandelweer: zonnig, maar niet te warm, met een lekker windje. In beide gevallen heb ik variant A gelopen. Doordat het de afgelopen tijd weinig geregend heeft was dat prima te doen.

  Ik vond het een mooie, leuke en vooral afwisselende tocht. Voorbij de Castenrayse Vennen werd het bovendien een heel rustig gelegen route (door de oostenwind was de A73 in het eerste/laatste stuk wat "aanwezig"). De stukken in de bossen vond ik het mooist, de agrarische stukken wat minder omdat die nogal open zijn. De mooie stukken zijn in de meerderheid, een route die het lopen zeker waard is…

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)