Lollebeek-tocht, Castenray te Limburg

15 km Wandelroute Lollebeek-tocht, te Castenray

Wandeltocht door de Castenrayse Vennen, het Castenrays Broek en de Schadijkse Bossen. Zowel in het begin als aan het einde van de wandeltocht worden de Castenrayse Vennen bezocht. De Castenrayse Vennen bestaat uit een mooi gevarieerd moerasbos (broekbos) en een aantal schrale graslanden. Door moerasbos en graslanden loopt een avontuurlijk laarzenpad dat enige behendigheid vraagt van de wandelaar. Vooral op de terugweg gaat de wandeltocht door het gebied over smalle paadjes met op diverse plaatsen boomstammetjes bij de nattere gedeeltes, in de winter en het vroege voorjaar kan het er dan ook behoorlijk nat zijn, hoge wandelschoenen zijn dan ook aan te bevelen. Het Castenrayse Broek is een langgerekt beekdal van de Lollebeek, de rand van dit gebied word gevolgd. De Schadijkse Bossen" is van oorsprong een heidegebied dat aan het einde van de 19e eeuw werd bebost. In 2006 is een groot deel van het bosgebied gekapt, met als resultaat een gevarieerd stuifduinlandschap met hier en daar heide. De Tweede Wereldoorlog heeft ook in dit bosgebied zijn sporen nagelaten, tijdens de wandeltocht komt men langs een herdenkingskruis Derk van Assen. 93% van deze wandeltocht is onverhard.
Wil men meer weten over het herdenkingskruis maar ook over het "GEHEIM Van Schaaks Heide" dat voortleeft in eeuwenoude volksverhalen over de Schadijkse Bossen, kan ook de boswandeling met een verhaal...... lopen van 3,3 kilometer met landschapsgids vanuit de parkeerplaats Gusseweg in de Schadijkse bossen.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 17-4-2014, laatst bijgewerkt op: 1-3-2024

Routebeschrijving

Opmerking vooraf:
De tocht gaat na het verlaten van Castenray door de Castenrayse Vennen en komt op de terugweg weer door de Castenrayse Vennen. Het is een prachtig moerasbos, echter het kan er vooral in de winter en het vroege voorjaar bijzonder nat zijn. Door het gebied loopt een laarzenpad. In de routebeschrijving is een alternatief  dat in een boog om en langs het gebied gaat, helaas zijn er op de heenweg weinig keuzemogelijkheden wat wegen betreft, men loopt dan over redelijke rustige verharde weggetjes op de terugweg wordt de beek gevolgd.

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.

Vanuit het startpunt het laarzenpad door de “Castenrayse Vennen” volgen start de routebeschrijving bij punt 1. 1ste regel. Als het alternatief gevolgd wordt ga met de rug naar de ingang van de kerk, bij kruising met doorgaande weg “Horsterweg” RD, “Lollebeekweg”, de weg ca. 1,1km volgen tot weg “Middelijkseweg” aan linkerhand t.h.v. boerderij nr.39, overige zijwegen negeren. Bij deze weg LA, “Middelijkseweg”, de weg volgen tot T-splitsing voor bosrand. Bij deze T-splitsing RA, “Grensweg”, onverhard pad, kn9 volg 11. Ga verder bij punt 3. 1ste regel.

1.
Met de rug naar de ingang van de kerk, bij kruising met doorgaande weg “Horsterweg” LA vertrekken, “Horsterweg”, vervolgens voorbij horecagelegenheid rechts aanhouden, weg parallel aan de doorgaande weg inlopen, verderop voorbij woning nr.92 buigt de weg naar rechts.
Iets voorbij deze bocht, bij T-splitsing RA, de weg buigt naar links.
RD, “Gerrit Artsstraat”, weg aan rechterhand negeren.
Bij 4-sprong RD, onverhard pad, wn route, vervolgens na ca. 50m RD, pad langs waterloop aan linkerhand negeren, kn45 volg 6, verderop volgt het pad een ven aan rechterhand met halverwege een brugje naar een eindland, het pad verder volgen tot betonnen brug aan linkerhand.
Bij de betonnen brug LA de brug over, wn route, het pad buigt naar rechts, iets verder gaat het pad door een open plek.
2.
Iets voorbij de open plek RD, pad aan linkerhand negeren, kn6 volg 71, bij een stuw de waterloop oversteken, iets verder buigt het pad naar links met en poel aan rechterhand en gaat vervolgens slingerend door het bos, ruim voor de poel passeert men een klaphek, voorbij het klaphek de afrastering aan linkerhand volgen, bij een hoek in de afrastering buigt het pad door een open plek met ruime links en passeert men een poel aan rechterhand voorbij de poel de beek aan rechterhand volgen tot stapstenen in de beek.
Bij deze stapstenen RA de beek oversteken, wn71, aan overzijde RA, wn71, de beek aan rechterhand volgen tot een klaphek, bij dit klaphek het gebied verlaten.
Na verlaten van het gebied, bij kruising RA, breed grindpad, kn71 volg 9, verderop buigt het grindpad naar links.
RD, “Grensweg”, weg aan rechterhand negeren, kn9 volg 11.
3.
RD, pad langs bosrand aan linkerhand negeren, kn11 volg 14.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, “Meterikseweg”, kn14 volg 31.
Voorbij beekje, bij kruising LA, gras-/onderhoudspad met beekje aan linkerhand, kn31 volg 32, het pad volgen tot bocht naar links van het beekje voorbij bosperceel aan rechterhand.
Voorbij het bosperceel RA, smal pad tussen het bosperceel en waterloop, kn32 volg 33.
Voorbij het bosperceel LA, pad met metalen afsluitboom en SBB bordje “Noord Limburg”, kn33 volg 35, verderop voorbij een metalen afsluitboom buigt het pad naar rechts.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, wn route, de weg volgen tot kruising.
Bij deze kruising LA, “Breevennenweg”, kn35 volg 34, de weg volgen tot T-splitsing voor bosrand, ruim voor de T-splitsing passeert men t.h.v. beekje kn34 volg 76.
4.
Bij deze T-splitsing met bankje RD, het smalle onverharde pad met bosrand aan rechterhand inlopen, wn route.
Bij T-splitsing LA, pad door de bosrand, wn route.
Na ca. 260m, ruim voorbij flauwe bocht naar rechts RA, kn76 volg 42, het pad volgen tot klaphek, smalle ATB paden negeren.
Ca. 50m voorbij dit klaphek(12), bij splitsing links aanhouden, wn route.
Bij 4-sprong RA, stijgend zanderig pad, paarse (paarse SBB bordjes met witte pijl) en wn route, voorbij een kruis buigt het pad naar links, paarse en wn route.
# Het kruis is een WOII herdenkingsmonument aan de fusilleerde Derk van Assen die onderduikers geholpen had.
Bij kruising RD, paarse route, de wn route wordt verlaten, op de heuveltop met bankje rond een boom verderop heeft men mooi uitzicht over de omgeving.
Bij 6-sprong het 2de pad aan rechterhand richting metalen afsluitboom met klaphek volgen, paarse route.
Voorbij klaphek(6) en picknicktafel LA, smal slingerend bospad, paarse route.
Pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad met klaphek aan linkerhand negeren, paarse route, men passeert de top van een heuvel.
5.
Voorbij de heuvel, bij 4-sprong het pad met bocht naar rechts verder volgen, paarse route.
Bij kruising met grasrijk pad RD, pw route, vervolgens bij 4-sprong het pad met bocht naar links verder volgen, paarse route, het pad dat licht slingerend verder gaat volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, de paarse route wordt verlaten.
Na ca. 80m LA, 2de pad aan linkerhand inlopen, dus niet het ATB pad, het pad buigt naar links.
Ruim voorbij 2de bocht naar links, bij kruising met ATB pad RD, vervolgens na ca. 40m LA, slingerend bospad, verderop zijn aan beide zijde van het pad ATB paden te zien, in een bocht naar rechts van het ATB pad aan rechterhand loopt het pad een klein stukje pal naast het ATB pad.
6.
Voorbij bankje, bij kruising RA, het bredere pad volgen tot kruising met breed pad voor SBB bord “Schadijkse Bossen P Gusseweg”, iets voor deze kruising buigt het pad naar links en gaat tussen SBB informatiepaneel “Schadijkse Bossen” en een picknicktafel door, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD het parkeerterreintje oplopen, het smalle bospad met SBB bordje aan achterzijde van het parkeerterreintje inlopen, na ca. 200m passeert men een grasrijke open plek aan linkerhand, ca. 120m voorbij de open plek buigt het pad naar links, het pad verder volgen tot 4-sprong bij een ATB pad, zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong RD, het pad aan overzijde van het ATB aan linkerhand inlopen, het pad kruist het ATB pad.
T.h.v. bosrand, bij T-splitsing RA, het brede pad volgen tot kruising met eveneens een breed pad “Loofhoutweg”, smalle zijpaden/ATB negeren.
7.
Bij deze kruising RD, open plek met SBB bordje “Schadijkse bossen” en picknicktafel oplopen, voorbij de picknicktafel RD het smalle grasrijke pad rechts van de grote eik met meer stammen inlopen, het pad volgen tot T-splitsing bij breed pad t.h.v. bosrand.
Bij deze T-splitsing LA, breed pad met bosrand aan linkerhand en verderop bord “Grondwaterbeschermingsgebied”.
RD, pad langs bosrand aan linkerhand negeren, men loopt weer door het bos.
Voor landbouwperceel aan linkerhand, bij kruising RA, bospad met metalen afsluitboom en SBB bordje, wn route.
Bij kruising met verharde weg RD, kn75 volg 73.
Ruim voor bosperceel aan linkerhand, bij kruising LA, kn73 volg 72.
Voor bosrand RA, kn72 volg 71, het pad volgen tot T-splitsing.
8.
Bij deze T-splitsing gaat de tocht verder door de “Castenrayse vennen” een nat gebied. Als het alternatief gevolgd wordt, ga bij deze T-splitsing RA, kn71 volg 70, het pad volgen tot 3-sprong bij verharde weg, zijpaden negeren. Bij deze 3-sprong LA, verharde weg, “Australieweg”, de wn route wordt verlaten, de weg volgen tot kruising met een waterloop met aan rechterhand een houten poort met klaphek. Voorbij de waterloop LA, wn route, gras-/onderhoudspad met de waterloop aan linkerhand, verderop buigt het pad naar rechts. Voor omheind perceel, bij kruising LA, kn69 volg 77, doorlopen tot een beek. Voor de beek RA, wn route, de beek aan linkerhand volgen tot stapstenen in de beek. T.h.v. de stapstenen RD, kn77 volg 45/44, de beek verder aan linkerhand volgen. T.h.v. volgende stapstenen in de beek eveneens RD, wn route, de beek verder aan linkerhand volgen tot een betonnen duiker in de beek. Bij deze betonnen duiker links aanhouden, de beek oversteken en het gras-/onderhoudspad met smallere waterloop aan linkerhand volgen, wn route. Aan einde van het pad bij T-splitsing RA, kn45 volg 44, het pad volgen tot 4-sprong. Ga verder bij 9 voorlaatste regel Bij deze 4-sprong……….

Bij deze T-splitsing RD door klaphek, kn71 volg 77/6, iets verder de beek aan linkerhand volgen tot stapstenen in de beek.
Bij deze stapstenen de beek oversteken, wn77, aan overzijde RA, wn77/6, de beek aan rechterhand volgen tot stapstenen in de beek.
T.h.v. van deze stapstenen LA, wn6 , direct daarna voor de bosrand RA, wn6.
9.
Na ca. 110m LA het bos inlopen, wn route, slingerend smal pad door het bos, let goed op de wn routepaaltjes, men passeert een aantal natte delen met boomstammetjes.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, kn6 volg 44/45, iets verder gaat het pad een open plek, verderop buigt het pad naar links en gaat een betonnen brug over.
Voorbij de betonnen brug RA, men passeert aan linkerhand het ven, het pad met ruim voorbij het ven kn45 volg 44 volgen tot 4-sprong.
Bij deze 4-sprong RD, “Gerrit Artsstraat”, de weg buigt naar rechts.
RD, weg aan linkerhand negeren, vervolgens voor woning nr.31 LA, direct daarna de weg met bocht naar links verder volgen, weg parallel aan de doorgaande weg volgen richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Combinatie van rood/gele en metalen markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting of een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Horsterweg 55, 5811 AB te Castenray. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan naast de kerk aan de Matthiasstraat.

Openbaar vervoer

Bushalte Kerk, Castenray.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (8)

Castenrayse Vennen, pad door moerasbos Adrie: Castenrayse Vennen, pad door moerasbos
Castenrayse Vennen, dit is langs het pad te zien Adrie: Castenrayse Vennen, dit is langs het pad te zien
Castenrayse Vennen, lastige passage Adrie: Castenrayse Vennen, lastige passage
Castenrayse Vennen, een heus moerasbos Adrie: Castenrayse Vennen, een heus moerasbos
Castenrayse Vennen Adrie: Castenrayse Vennen
Paard in de omgeving van de Schadijkse Bossen Adrie: Paard in de omgeving van de Schadijkse Bossen
Schadijkse Bossen, de beheerders Adrie: Schadijkse Bossen, de beheerders
Schadijkse Bossen, de beheerders Adrie: Schadijkse Bossen, de beheerders

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart lollebeek-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats CastenrayErvaringen van wandelaars (12)

 1. Rene Zwinkels 24 juli 2023 om 14:26

  Beste Adri
  Gisteren deze mooie avontuurlijke route gelopen.
  Bij de volgende passage waren we het spoor even bijster.
  “Voorbij beekje, bij kruising LA, gras-/onderhoudspad met beekje aan linkerhand, kn31 volg 32, het pad volgen tot bocht naar links van het beekje voorbij bosperceel aan rechterhand.”
  Knooppunt 31 kregen we niet gevonden ook niet na aandachtig zoeken. Het gras/onderhoudspad was flink begroeit en geen paadje zichtbaar. We zijn direct langs het aardappelveld gelopen wat enigszins te doen was. Omdat ik even mijn knooppunten app had aangezet wist ik dat we goed zaten. Vlak voor de bosrand was er weer een looppaadje zichtbaar.

  Reageren
  1. Adrie 24 juli 2023 om 18:46

   Rene Zwinkels bedankt voor de reactie! De laatste keer dat ik daar gelopen heb (ergens in mei van dit jaar) stond het knooppuntpaaltje aan overzijde van de beek rechts van de weg net achter de reling, het paaltje was gebroken geweest en opnieuw in de grond gezet waardoor niet ver boven de grond uitstak. Mogelijk dat het overgroeid is of door maaiwerkzaamheden aan de beek verdwenen is. Ik heb er een notitie van gemaakt zodra ik daar weer ben neem ik dit mee en indien nodig meld ik het aan Routebureau Noord-Midden Limburg. Het kan altijd gebeuren dat routepaaltjes om wat voor reden dan ook beschadigd of verdwenen zijn. Ze zijn in de routebeschrijving alleen als extra herkenningspunt vernoemd, de tekst is leidend.

 2. Adrie 4 oktober 2022 om 19:31

  Als laatste zijn ook de werkzaamheden bij het Schaatsven afgerond. Ook kan men het moerasbos weer in over de smalle paadjes met op diverse plaatsen boomstammetjes. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Dré en Annie 12 december 2021 om 12:27

  Prachtige tocht, schitterende natuur en goede beschrijving

  Reageren
 4. Adrie 9 oktober 2021 om 17:17

  Het Waterschap Limburg is gestart met werkzaamheden aan de Lollebeek en de Castenrayse Vennen. Het Schaatsven wordt gebaggerd en de vegetatie wordt verwijderd en de Lollebeek gaat weer meanderen. Voorlopig het alternatief volgen.

  Reageren
 5. Dré en Annie 5 april 2021 om 08:41

  Alweer een mooie tocht, ook weer goed beschreven

  Reageren
 6. Mien 26 maart 2021 om 15:48

  Weer een fantastische wandeling door onbekend gebied en ook een avontuurlijke! Op veel plaatsen nog erg drassig, dus boomstammetjes zoeken om overheen te lopen.
  Lekker veel afwisseling, moeras, bos, open velden. Aanrader (wel met hoge wandelschoenen of laarzen.

  Reageren
 7. Adrie 9 augustus 2019 om 14:10

  7 augustus 2019 de wandeltocht gecontroleerd. De heide in de Schadijkse Bossen stond in bloei, wat verder opviel is dat het natte gebied de Castenrayse Vennen nu behoorlijk droog was. De routebeschrijving is op enkele puntjes wat bijgewerkt en weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Adrie 24 februari 2018 om 16:56

  Gisteren 23 februari 2018 de wandelroute gecontroleerd. Door de vorst was het prima lopen door de Castenrayse Vennen. Slechts op een plaats een wat lastiger passage door enkele ontbrekende boomstammetjes, zie foto. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Adrie 10 juni 2016

  De twee verschillende wandelnetwerken, de rood-gele en metalen richting aanduidingen, die in dit gebied gebruikt werden zijn op elkaar afgestemd. In de routebeschrijving wordt naar het wandelnetwerk verwezen als extra herkenningspunt. De wijzigingen in het wandelnetwerk zijn nu ook in routebeschrijving opgenomen. Veel wandelplezier!

  Reageren
 10. Adrie 6 oktober 2015

  5 oktober 2015 de wandelroute gecontroleerd. De routebeschrijving is weer actueel, veel wandelplezier!

  Reageren
 11. Lennard 20 april 2014

  Gisteren gelopen met uitstekend wandelweer: zonnig, maar niet te warm, met een lekker windje. In beide gevallen heb ik variant A gelopen. Doordat het de afgelopen tijd weinig geregend heeft was dat prima te doen.

  Ik vond het een mooie, leuke en vooral afwisselende tocht. Voorbij de Castenrayse Vennen werd het bovendien een heel rustig gelegen route (door de oostenwind was de A73 in het eerste/laatste stuk wat "aanwezig"). De stukken in de bossen vond ik het mooist, de agrarische stukken wat minder omdat die nogal open zijn. De mooie stukken zijn in de meerderheid, een route die het lopen zeker waard is…

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)