Leijgraaf-route, Heeswijk-Dinther te Noord-Brabant

20 km Wandelroute Leijgraaf-route, te Heeswijk-Dinther

De wandeltocht gaat door het beekdal van de Aa met daarin o.a. het landgoed Seldensate en het landgoed Heeswijk met het kasteel Heeswijk. Vervolgens gaat de tocht via het plaatsje Heeswijk en de oever van de Leijgraaf naar de Heeswijkse Bossen. Op de terugweg wordt de Leijgraaf en de Aa weer gevolgd naar Middelrode. In het landgoed Seldensate staan nog de restanten van een kasteeltje. Het poortgebouw met duiventoren, behorende bij het voormalig kasteeltje staat nog overeind. Het landgoed Heeswijk met het imposante kasteel bestaat uit een oud loofbos dat doorsneden is door lanen, houtwallen en singels. De eeuwenoude lanen hebben een totale lengte van 5 km en zijn beplant met zomereiken en beuken, soms wel drie rijen dik. Het imposante kasteel is een voormalige waterburcht uit de 11e eeuw. Verder komt men als bezienswaardigheid in Heeswijk langs het klooster Abdij van Berne. 75% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 9-5-2013, laatst bijgewerkt op: 21-4-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Het parkeerterrein aan smalle zuidzijde LA richting brug over de Aa verlaten, vervolgens voor de brug bij kruising RA, grind-/fietspad met de beek aan linkerhand, wn route, verderop buigt het grindpad naar rechts weg van de beek, het grindpad dat verderop overgaat in een verharde weg volgen tot kruising met doorgaande weg.
Bij deze kruising LA, fietspad langs doorgaande weg, “Baron van den Bogaerdelaan”, kn30 volg 32, de weg met verderop kn32 volg 34 volgen tot T-splitsing voor de kerk.
Bij deze T-splitsing RD het plein oplopen richting rechterzijde van kerk, wn route, vervolgens voor de begraafplaats RA het steegje inlopen, wn route.
Aan einde van het steegje, bij T-splitsing LA, de weg volgen tot 4-sprong voorbij woning nr.45, zijwegen negeren.
Bij deze 4-sprong RA, “Abdijstraat”, kn34 volg 35, de weg ca. 400m volgen tot woning nr.55 aan linkerhand ruim voorbij de abdij, zijwegen negeren.
# Abdij van Berne, een abdij van norbertijnen ook wel witheren genoemd.
2.
Direct na deze woning LA, onverhard pad, kn35 volg 75, verderop passeert men aan rechterhand een trapveldje, voorbij het veldje buigt het pad voor bosschages rond een sportveld naar rechts, wn route.
Op het parkeerterreintje bij school links aanhouden, iets verder bij 4-sprong LA, “Schuurakker”, verharde weg, wn route.
In bocht naar rechts van de weg RD, de doodlopende weg “De Essenburgh nr. 2-4-6” inlopen, wn route, de weg die verderop overgaat in een verhard voetpad volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, breed grindpad, kn75 volg 31.
Na ca. 200m het grindpad met bocht naar links verder volgen, smal pad aan rechterhand negeren, kn31 volg 74.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, wn route.
Voor brug over beek de Leijgraaf LA, kn74 volg 60, smal onverhard pad met de beek aan rechterhand, verderop voorbij een klaphek met houten poort passeert men aan linkerhand een poel.
3.
Voorbij 2de klaphek LA, smal pad door het bosperceel met bordje “Opengesteld”, de wn route wordt verlaten, direct daarna t.h.v. poel, bij 3-sprong LA, verderop passeert men een betonnen brugje, voorbij het brugje het pad verder door het bosperceel volgen.
Bij T-splitsing met informatiepaneeltje RA.
Bij T-splitsing RA, breder pad, vervolgens na ca. 45m LA, slingerend pad.
Voor zijarm van de beek, bij T-splitsing LA, wn route, het pad met zijarm en iets verder de beek aan rechterhand volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden en brug negeren.
Bij deze T-splitsing RA de brug over, wn route, aan overzijde RD, verharde weg, weg “Zandkant” aan rechterhand negeren.
# Voor een pauze, men passeert enkele horecagelegenheden en De Meierijsche Museumboerderij.
T.h.v. omheinde waterplas LA, “Zandkantsehoeve”, breed onverhard pad, kn60 volg 70.
4.
Voor metalen slagboom, bij kruising RA, smal bospad met afrastering aan rechterhand, W-R route, de wn route wordt verlaten, verderop buigt het pad naar links, voorbij deze bocht het pad ca. 700m verder volgen tot kruising met verharde weg, zijpaden en zijpaden bij kruisingen negeren, W-R route.
Bij deze kruising RD, pad met bordje “Opengesteld”, W-R route.
Na ca. 90m RA, de W-R route wordt verlaten, verderop buigt pad naar links, voorbij deze bocht het pad ca. 500m verder volgen tot T-splitsing, zijpaden en zijpaden bij kruisingen negeren.
Bij deze T-splitsing LA.
Bij kruising RA, verderop pad met omheining aan rechterhand, t.h.v. een metalen poort wordt het pad breder, het bredere pad volgen tot T-splitsing bij breed pad.
Bij deze T-splitsing RA, kn91 volg 92, breed pad door de bosrand.
Iets voorbij ingang van het natuurtheater “De Kershouwe” LA, kn90 volg 93/40, direct daarna bij 4-sprong RD, wn route.
5.
Bij T-splitsing LA richting de bosrand, wn route, t.h.v. de bosrand het grindpad met flauwe bocht naar links verder volgen, grindpad aan rechterhand negeren, het pad dat iets verder weert door het bos gaat volgen tot een woonboerderij, smalle zijpaden negeren.
T.h.v. deze woonboerderij RD, pad aan rechterhand negeren, kn40 volg 37, iets verder bij 3-sprong scherp LA, kn37 volg 93, verharde weg.
Voor beek RA, onverhard pad met de beek aan linkerhand, iets verder passeert men een klaphek, het gras-/onderhoudspad met de beek aan linkerhand volgen tot kruising met verharde weg.
# Als het klaphek i.v.m. begrazing door schapen gesloten is volg het alternatief Begrazing door schapen aan het einde van de routebeschrijving (oranje lijn  op de kaarten).
Bij kruising met de verharde weg RD, graskade met beek aan linkerhand.
RD, brugje aan linkerhand negeren, verderop buigt het pad over de graskade naar rechts, ruim voorbij deze bocht passeert men een klaphek en wordt de graskade verlaten, het pad met de beek aan linkerhand verder volgen tot kruising met verharde weg.
6.
Bij deze kruising RD, aan overzijde van de weg, voor het klaphek rechts aanhouden, onverhard pad met afrastering aan linkerhand, het pad volgen tot klaphek aan linkerhand
# Bij hoogwater volg het alternatief 1 aan einde van de routebeschrijving (blauwe lijn op de kaarten).
Bij dit klaphek LA door het klaphek, de linkerzijde van het grasland inlopen met afrastering aan linkerhand richting doorgang in bosschages, voor deze doorgang rechts aanhouden richting beek de Aa, bij de beek de aan rand van het iets hoger gelegen grasland met de beek aan linkerhand volgen tot kruising met verhard fietspad direct na een klaphek.
Bij deze kruising RD door klaphek, direct daarna door een 2de klaphek, verderop t.h.v. stuw, buigt het pad over de graskade naar rechts en gaat door een klaphek.
Direct na het klaphek links aanhouden de beek verder aan linkerhand volgen, verderop het beekdal via een klaphek weer verlaten.
7.
Voorbij het klaphek links aanhouden, smal pad door de rand van een landbouwperceel (grasland), verderop t.h.v. een informatiepaneel buigt het smalle pad door de rand van het landbouwperceel naar rechts.
Voorbij het landbouwperceel RD, pad aan rechterhand negeren.
Bij 3-sprong LA door klaphek, het pad over de graskade met iets verder een picknicktafel volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising LA de brug over, verharde weg, direct daarna aan overzijde LA, onverhard pad over graskade met het beekdal aan linkerhand.
RD, pad over graskade aan rechterhand negeren, het pad verder volgen 3-sprong met aan linkerhand bosschages.
Bij deze 3-sprong RA, pad met iets verder een bankje, verderop t.h.v. volgend bankje buigt het pad naar links.
8.
Ca. 180m voorbij deze bocht LA, pad door strook grasland, voorbij deze strook grasland buigt het pad naar rechts, direct na deze bocht LA, vervolgens na ca. 20m RA, smal grindpad met open plek aan linkerhand, verderop het brugje over, voorbij het brugje links aanhouden, iets verder voor gracht rond kasteelruïne buigt het pad naar rechts richting het een poortgebouw, bij het poortgebouw door de poort.
# Het poortgebouw behoort bij kasteelruïne Seldensate. Voor een beter zicht op de kasteelruïne zelf, voor het poortgebouw even links aanhouden tot aan linkerhand kasteelruïne met een informatiepaneel te zien is.
Voorbij het poortgebouw het pad RD volgen tot 4-sprong voorbij een poort, zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong RD, verharde weg, “Assendelfseweg”, kn33 volg 36.
9.
Bij T-splitsing LA, kn36 volg 38, iets verder voor de beek RA door klaphek met BL bordje “Aa-dal” het grasland inlopen, de wn route wordt verlaten, na ca. 150m in bocht naar rechts van de lage graskade de graskade aan linkerzijde verlaten en de beek aan linkerhand met ruime bocht naar links verder volgen, verderop voorbij een klaphek de beek verder aan linkerhand richting de uitkijktoren Heeswijk volgen tot 4-sprong met grindpad iets voorbij de uitkijktoren.
# Bij hoogwater volg alternatief 2 aan einde van de routebeschrijving (blauwe lijn op de kaarten).
Bij deze 4-sprong LA de brug over, grindpad, wn20.
Iets voor twee lage stenen zuilen het grindpad met bocht naar links verder volgen, wn20, de twee zijpaden aan rechterhand negeren.
Voorbij brugje, t.h.v. witte boerderij RA, kn20 volg 21, vervolgens in bocht naar links van het brede grindpad RD, het smalle grindpad inlopen, wn route.
10.
RD, pad met bankje aan rechterhand negeren.
Voor gracht het grindpad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, iets verder buigt het grindpad naar links met gracht aan linkerhand.
Bij smalle klinkerweg LA, klinkerweg met gracht aan rechterhand, kn21 volg 23.
# Kasteel Heeswijk, een voormalige waterburcht uit de 11e eeuw.
Voorbij afsluitboom, bij kruising RA, smal grindpad met gracht aan rechterhand, wn route.
Bij T-splitsing RA, breed grindpad met gracht aan rechterhand, wn route.
Bij kruising RA, “Aalmoezenier Francis L. Sampsonlaan”, smalle klinkerweg, kn23 volg 22.
T.h.v. ingang poortgebouw LA richting “Parkeerplaats”, kn22 volg 25, verderop passeert men een brug, direct na de brug een poort, voorbij de poort de smalle klinkerweg met verderop kn25 volg 30 ca. 400m volgen tot de parkeerplaats van de natuurpoort iets voorbij de brug over beek de Aa, het startpunt.

# Begrazing door schapen, bij het klaphek omkeren en teruglopen naar de verharde weg. Bij de verharde weg RA, “Kameren”. Bij 3-sprong rechts aanhouden, kn93 volg 20, de weg volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg. Bij deze T-splitsing LA, fietspad langs doorgaande weg volgen, vervolgens na ca. 60m RA, grindpad. Na ca. 300m RA, onverhard pad, verderop passeert men een houten hek met draaihekje, weer verder voorbij een houten afsluitboom de beek aan linkerhand volgen tot T-splitsing op graskade voor een beek met iets aan linkerhand een brugje over de beek. Bij deze T-splitsing LA, iets verder RA het brugje over, aan overzijde bij T-splitsing LA, graskade met beek aan linkerhand,. Ga verder bij punt 5 laatste regel 2de deel verderop buigt het pad………

# Hoogwater alternatief 1: het klaphek aan linkerhand negeren, doorlopen tot de verharde weg, Bij de verharde weg LA de doodlopende weg “Brugstraat” inlopen, de weg volgen tot de kerk. T.h.v. van de kerk LA, de weg links van het langwerpig plantsoen inlopen, de weg parallel aan de doorgaande weg volgen tot zijweg “Het Gewat” aan linkerhand. Bij deze weg LA, de weg volgen tot bocht naar rechts, zijwegen negeren. Iets voorbij deze bocht LA, verhard fietspad. Bij klaphek RA door het klaphek, direct daarna door een 2de klaphek, verderop t.h.v. stuw buigt het pad over de graskade naar rechts en gaat door een klaphek, de graskade verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg. Bij deze T-splitsing LA. RD, weg “De Haasekker” aan rechterhand negeren. In bocht naar rechts van de weg links aanhouden, vervolgens voor overgang van verharde weg naar grind-/fietspad RA, onverhard pad met grasveld aan linkerhand. Bij T-splitsing LA, pad door bosrand met het grasveld aan linkerhand, het pad volgen tot Y-splitsing bij grindpad. Bij deze Y-splitsing rechts aanhouden, grindpad, vervolgens RD, verharde weg, weg aan rechterhand negeren, direct daarna voor kleine witte woning LA, smalle klinkerweg, wn route. Bij T-splitsing LA, direct daarna RD, “Westakkers 42-44-44a-46”, weg aan rechterhand negeren, kn28 volg 27. RD, weg “Westakkers 42” aan rechterhand negeren, direct daarna t.h.v. woning nr.44 LA, de wn route wordt verlaten, voorbij de woning gaat de verharde weg over in een onverhard pad. Aan einde van landbouwperceel (grasland) het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren. Ga verder bij punt 7 3de regel.

# Hoogwater alternatief 2 voordat met men voor de meander van de beek de lage kade verlaat deze met een ruime bocht naar rechts verder te volgen tot men het gebied weer via een klaphek verlaat. Voorbij het klaphek LA, de graskade volgen tot T-splitsing bij verharde weg. Bij deze T-splitsing LA, ventweg met beekdal aan linkerhand, de ventweg volgen tot grindpad aan linkerhand iets voorbij een uitkijktoren. Bij dit grindpad LA. RD brug over, grind-/fietspad aan rechterhand negeren. Ga verder bij punt 9. voorlaatste regel Iets voor twee lage stenen……

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap.
W-R = Wit-rode routemarkeringen LAW pad.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Natuurpoort Kasteel Heeswijk aan de N279., Kanaaldijk Noord (smalle parallel weg aan de N279), 5473 VA te Heeswijk-Dinther. Plan Route

Met de auto

Volg de N279 neem de afslag Heeswijk-Dinter/Schijndel en volg de toeristische borden “Kasteel Heeswijk” naar de parkeerplaats aan de N279. (alleen bestemmingsverkeer bezoekers Kasteel Heeswijk). Parkeren kan op de ruime parkeerplaats met een grote natuurpoort sleutel.

Openbaar vervoer

Bushalte Kasteel Heeswijk, Heeswijk Dinther aan de Gouverneursweg. Aanlooproute: vanuit de bushalte het grindpad richting kasteel inlopen. Start bij punt 10 4de regel. ga voor de afsluitboom LA i.p.v. RA

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Landgoed Seldensate, poortgebouw met duiventoren Adrie: Landgoed Seldensate, poortgebouw met duiventoren
Landgoed Seldensate, poortgebouw Adrie: Landgoed Seldensate, poortgebouw
Landgoed Seldensate, poortgebouw met duiventoren Adrie: Landgoed Seldensate, poortgebouw met duiventoren
Uitkijktoren langs het riviertje de Aa Adrie: Uitkijktoren langs het riviertje de Aa
Looz Corswarem Hoeve Adrie: Looz Corswarem Hoeve
Kasteel Heeswijk, poortgebouw Adrie: Kasteel Heeswijk, poortgebouw
Kasteel Heeswijk Adrie: Kasteel Heeswijk
Kasteel Heeswijk, met op achtergrond het poortgebouw Adrie: Kasteel Heeswijk, met op achtergrond het poortgebouw
Oprijlaan naar het kasteel Adrie: Oprijlaan naar het kasteel
Abdij van Berne Adrie: Abdij van Berne

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart leijgraaf-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Eeterij en Feesterij De Driezeeg

Driezeeg 21
5258 LD Middelrode
Bezoek website

Le Petit Monde

Monseigneur van Oorschotstraat 9
5473 AX Heeswijk Dinther
Bezoek website

Kasteel Heeswijk Horeca

Kasteel 4
5473 ZH Heeswijk-Dinther
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (10)

 1. Adrie 13 mei 2022 om 16:33

  Gisteren 12 mei 2022 de wandeltocht gecontroleerd tevens gewijzigd. Omdat het beekdal van de Aa na herinrichting uitgegroeid is tot een heel mooi natuurgebied is dit naar het einde van de wandeltocht verplaatst met daarna nog een bezoek aan kasteel Heeswijk. De routebeschrijving is weer actueel. Vel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 5 mei 2021 om 16:44

  De werkzaamheden bij de Aa in omgeving van het kasteel Heeswijk door Waterschap Aa en Maas zijn afgerond. De tijdelijke omleiding is uit de routebeschrijving en aangepast aan de nieuwe situatie, verder is de omleiding op de Google Maps kaart verwijderd.

  Reageren
 3. Adrie 9 maart 2021 om 13:20

  Momenteel wordt door het Waterschap Aa en Maas gewerkt aan het beekherstel voor de Aa en het verbeteren van de natuurwaarden van de Natte Natuurparel Kasteel Heeswijk. Een pad fat in het alternatieve gevolgd wordt is als gevolg van de werkzaamheden niet toegankelijk. Volgens de planning zijn de werkzaamheden in juni 2021 afgerond. In de routebeschrijving is een tijdelijk omleiding opgenomen zie hiervoor ook de de oranje lijn op de Google Maps kaart.

  Reageren
 4. Frans 30 oktober 2020 om 20:58

  Vandaag gelopen, ik vond het een mooie en afwisselende route.
  Ook de restanten van kasteeltje, op landgoed Seldensate is mooi.
  Bedankt

  Reageren
 5. Adrie 20 september 2020 om 12:10

  Op 18 september 2020 de wandelroute samen met de Ommetje Leijgraaf gecontroleerd. Een pad langs de Leijgraaf dat vervolgens door een particulier bosperceel gaat is tegenwoordig een prima te belopen pad. Het alternatief voor dit pad is verwijderd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Adrie 8 september 2017 om 14:56

  Het project Dynamisch Beekdal is afgerond. Bij het project is ook rekening gehouden met recreatie. Voor de wandelaar is er een struinpad door het beekdal en een nieuw brugje over de Leijgraaf. Ook is er langs het riviertje de Aa een nieuwe uitkijktoren geplaatst. De wandelroute is vernieuwd en maakt gebruikt van de nieuwe mogelijkheden. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. Adrie 13 juni 2017 om 06:03

  De werkzaamheden aan Dynamisch Beekdal zijn nagenoeg afgerond. De wandelroute kan weer gelopen worden. Ten zuiden van Middelrode was men nog bezig met het plaatsen van afrasteringen en hekken. De oplevering van deze werkzaamheden is in september. Na de oplevering ga ik weer eens kijken of er nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan.

  Reageren
 8. Adrie 26 februari 2017 om 08:31

  Recent gaan kijken naar de werkzaamheden. Een groot deel was afgerond. Helaas op een essentieel punt werd nog volop gewerkt. Voorlopig blijft deze wandelroute nog gesloten.

  Reageren
 9. Adrie 28 juni 2016 om 11:50

  De wandelroute is voorlopig tot eind 2016 gesloten. De werkzaamheden aan Dynamisch Beekdal fase 3 en 4 (Molenhoek, meander Middelrode en meander Seldensate) zijn van start gegaan. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2016 afgerond zullen zijn. In het begin van 2017 ga ik kijken wat er veranderd is.

  Reageren
 10. Adrie 23 november 2014

  22 november de wandelroute gecontroleerd, tevens is de route een klein beetje gewijzigd zodanig dat er langs het riviertje de Aa wat meer variatie in de route is gekomen. De beschrijving is weer actueel, veel wandelplezier!

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)