Langs Pyramide van Austerlitz, Maarn te Utrecht

15 km Wandelroute Langs Pyramide van Austerlitz, te Maarn

Wandeltocht door de Koeheuvels, landgoed Den Treek-Henschoten met Pyramide van Austerlitz, landgoed Austerlitz, landgoed Bornia en Heidestein en landgoed De Breul. Willem Hendrik de Beaufort kocht de buitenplaats Den Treek met omringende bossen en landerijen in 1807. Het landgoed is in gezamenlijk bezit van ruim 600 nazaten van Willem Hendrik de Beaufort. Het landgoed is een bosbouwlandgoed en bestaat uit uitgestrekte bossen met veel voorkomende boomsoorten zoals de grove den, douglas, lariks, inlandse eik en Amerikaanse eik. Op het landgoed staat de Pyramide van Austerlitz. Deze piramide, oorspronkelijk van heideplaggen met een houten obelisk, werd in 1804 in 27 dagen gebouwd door de Franse en Nederlandse troepen onder bevel van de generaal Marmont. De troepen waren op de toenmalige heide gelegerd om zich gereed maakten voor een nooit uitgevoerde invasie door Napoleon in Engeland. Aanvankelijk heette de piramide de Marmontberg maar na de overwinning van Napoleon bij Austerlitz (in Tsjechië) in 1805 besloot zijn broer Lodewijk Napoleon, koning van Holland, tot de huidige naam. Landgoed Heidestein en Bornia vormen samen een aaneengesloten een natuurgebied van 637 hectare. Het gebied omvat naald- en loofbossen, heidevelden en stuifzanden, evenals diverse overblijfselen zoals een theehuis, een vijver en tunneltjes waar ooit het landhuis Heidestein stond, het landhuis is in 1939 geheel afgebrand. In de middeleeuwen zorgde houtkap en overbegrazing door schapen dat het oorspronkelijk bosgebied veranderde in een open vlakte met heidevelden en zandverstuivingen. Nadat in de tweede helft van de negentiende eeuw de schaapskuddes verdwenen waren werd er op grote schaal naaldbos aangeplant voor de productie van hout. In een deel van landgoed Heidestein en Bornia zijn de heidevelden en zandverstuivingen bewaard gebleven, de wandeltocht gaat onder anderen door dit deel. Het gebied wordt begraasd door schapen vanuit de schaapskooi Heidestein, een oude potstal uit 1884. De Breul werd reeds in 1413 vermeld. Johan, heer van Egmond en IJsselstein, beleende toen deze ambachtsheerlijkheid aan Willem, zijn bastaardbroer. Het landgoed in zijn huidige vorm is in de 19de eeuw in Engelse landschapsstijl aangelegd. 91% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers op: 6-5-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Het station bij de lift verlaten, vanuit de zijde van perron 1 naar het centrum van het dorp lopen, de weg volgen tot T-splitsing voor pleintje “Smal plein”.
Bij deze T-splitsing LA, iets verder RA, “Schoollaan”, verderop buigt de weg naar links.
Bij T-splitsing RA, iets verder bij 3-sprong LA, “Sportlaan”.
Bij T-splitsing LA, de weg volgen tot stuifzandgebied aan rechterhand voorbij woning nr.42 links van de weg, zijweg negeren.
Voor het stuifzandgebied RA, het onverharde pad door de bosrand parallel aan het stuifzandgebied met het stuifzandgebied aan linkerhand volgen tot kruising.
Bij deze kruising RA, het pad met nog steeds het stuifzandgebied aan linkerhand volgen tot 5-sprong met aan rechterhand een pad richting verharde weg met daarachter woningen.
Bij deze 5-sprong het 2de pad aan linkerhand inlopen met iets verder een picknicktafel aan rechterhand, het pad door het open met heide begroeid gebied volgen tot 5-sprong voorbij een flinke den met twee stammen iets voor de bosrand.
2.
Bij deze 5-sprong het 2de pad aan rechterhand inlopen.
Voor bosrand, bij kruising met wit-rood LAW routepaaltje LA, het pad volgen tot Y-splitsing bij verharde weg, smalle zijpaden negeren.
Bij deze Y-splitsing LA, verharde weg, direct daarna RA, onverhard pad met iets verder een bordje “Opengesteld”, iets voorbij het bordje gaat het pad door een grasveldje.
Voorbij het grasveldje en aan linkerhand een bankje RA.
T.h.v. bankje LA, laantje.
Aan einde van het laantje, bij T-splitsing RA, het pad volgen tot 3-sprong met aan linkerhand een bankje, zijpaden negeren.
Bij deze 3-sprong links aanhouden.
Bij 4-sprong (smal pad over de heuvel is meegeteld) LA langs houten afsluitboom naar de verharde weg lopen, op de weg bij T-splitsing LA.
3.
Iets verder bij kruising RD de weg “Poortse Bos” oversteken, aan overzijde RA de doorgaande weg “Amersfoortseweg” N227 oversteken, aan overzijde bij T-splitsing RA, “de Hoogt”, iets verder buigt de weg naar links.
Weg met bocht naar rechts verder volgen, pad met witte afsluitboom “Den Treek – Henschoten” aan linkerhand negeren, de weg ca. 170m verder volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, onverhard pad, verderop buigt het pad iets voor een woning naar links.
Bij T-splitsing RA, vervolgens t.h.v. de woning LA.
Bij 4-sprong LA, richting landhuis in de verte, vervolgens voor grasveld het pad met bocht naar rechts verder volgen, pad met bankje aan linkerhand negeren, pad met het grasveld aan linkerhand.
4.
Na ca. 150m, iets voor smal bosperceel aan linkerhand RA, smal pad door het bos.
Bij T-splitsing LA, direct daarna het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren.
Na ca. 80m, bij kruising met breed pad RD, ruiterroute, iets verder buigt het pad naar rechts.
Voorbij deze bocht het pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, de ruiterroute verder volgen tot bocht naar rechts.
In deze bocht LA, de ruiterroute wordt verlaten, iets verder RD, ATB pad aan rechterhand negeren, het pad is tevens een ATB route.
Bij T-splitsing RA, het brede half verharde pad volgen tot kruising met aan linkerhand een pad naar een woning, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD.
Na ca. 100m, bij kruising LA, smal pad.
Bij kruising RA, het smalle pad door de rand van de open strook volgen tot kruising met doorgaande weg.
5.
Bij deze kruising RD, iets verder voorbij de wit metalen afsluitboom eveneens RD, pad aan linkerhand negeren, het pad door de rand van de open strook volgen tot T-splitsing voor Gasuniepaal A510, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, iets verder bij 4-sprong links aanhouden.
Iets voorbij open plek, bij kruising RA, het pad ca. 200m volgen tot pad aan linkerhand, zijpaden aan rechterhand negeren.
Bij dit pad LA, het pad volgen tot kruising met aan linkerhand tussen de bomen door zicht op Pyramide Austerlitz, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, doorlopen tot T-splitsing voor haag rond de Pyramide.
#De Pyramide van Austerlitz, oorspronkelijk van heideplaggen met een houten obelisk, werd in 1804 in 27 dagen gebouwd door de Franse en Nederlandse troepen onder bevel van de generaal Marmont.
Bij deze T-splitsing LA, het pad rond de Pyramide volgen tot pad aan linkerhand met twee zwarte paaltjes met een rode en witte geschilderde ring iets voor een bankje en aan rechterhand zicht op de trap naar de top van de Pyramide, overige zijpaden negeren.
6.
Bij dit pad LA, pad met rij beuken aan rechterhand en als men een stukje het pad gevolgd heeft en omkijkt is in het verlengde van het pad de trap van de Pyramide te zien, het pad volgen tot ingang naar een parkeerterrein aan linkerhand.
Voorbij deze ingang links aanhouden, naar de uitgang met wit metalen afsluitboom links van het bezoekerscentrum lopen.
Voorbij de afsluitboom LA, het grind-/fietspad buigt naar rechts, iets verder de doorgaande weg oversteken en aan overzijde weg RA, het fietspad volgen richting “Austerlitz”.
Na ca. 70m LA, onverhard pad met wit metalen afsluitboom en bordje “Den Treek-Henschoten”.
Bij kruising met ruiterpad RD, het pad verder volgen tot kruising met breed pad.
Bij deze kruising RD, het smallere pad buigt iets verder met flauwe bocht naar rechts.
Bij kruising met breed pad RD.
Bij kruising met ruiterpad RD, het pad verder volgen tot kruising met grind-/fietspad, zijpaden negeren.
7.
Bij deze kruising RA, grind-/fietspad.
Aan het einde van het pad, bij kruising met verharde weg RD, het smalle pad rechts van het fietspad inlopen, het pad loopt parallel aan het fietspad.
Iets voor het einde van het onverharde pad, bij kruising LA, direct daarna bij kruising met het fietspad RD, het pad door de bosrand langs achterzijde van woningen volgen tot 4-sprong met aan rechterhand een pad naar verharde weg, smalle zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong RA de weg “Oude Postweg” oversteken, aan overzijde voor bankje bij T-splitsing LA, onverhard pad door de bosrand parallel aan de weg.
Na ca. 70m RA, het pad met bordje “Boswachterij Austerlitz” volgen tot T-splitsing bij breed pad, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, breed pad, iets verder bij 5-sprong het 2de pad aan rechterhand volgen.
Bij kruising met breed pad RA, het pad ca. 140m volgen tot kruising met aan linkerhand een brede beukenlaan, zijpaden negeren.
8.
Bij deze kruising LA, de brede beukenlaan met bordje “Welkom bij Utrechts Landschap volgen tot kruising met een grindpad met iets voor de kruising op enige afstand aan rechterhand een zanderige stuifduin.
Bij deze kruising RA, het grindpad buigt naar links, blauwe (UL routepaaltje met geelgroen bordje met daarop een blauwe balk) route.
Bij kruising RD trapje over en door klaphek, breed pad door begrazingsgebied, verderop buigt het pad naar links, vervolgens het pad verder volgen tot kruising aan de rand van een open gebied ruim voorbij een trapje, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, pad met iets verder een ven aan linkerhand, zijpaden richting de heuvel aan linkerhand negeren, rode (UL routepaaltje met geelgroen bordje met daarop rode balk) route, het pad met heuvel en iets verder het ven aan linkerhand volgen tot 3-sprong voor een solitaire den voorbij de lange zijde van het ven.
9.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, het ven nog een klein stukje volgen, rode route, iets verder bij 3-sprong rechts aanhouden, rode route, het pad volgen tot 3-sprong met aan linkerhand een heuvel.
Bij deze splitsing rechts aanhouden, rode route.
Iets voorbij bosrand, bij kruising RD, rode route, het pad volgen tot men het begrazingsgebied bij een trapje en klaphek verlaat, voorbij het klaphek het pad verder volgen tot pad aan rechterhand, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad RA, pad met houten afrastering en iets verder een schaapskooi aan rechterhand, rode route, vervolgens voorbij de schaapskooi LA, rode route.
# Schaapskooi Heidestein is een oude potstal uit 1884. De schaapskooi is ingericht als informatiecentrum van Utrechts Landschap. Op het open veld rond de schaapskooi lopen Drentse heideschapen.
Pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, vervolgens RD, beide paden aan linkerhand negeren, rode route, iets verder links aanhouden, direct daarna bij 4-sprong RD, het pad met gebouwtje aan linkerhand volgen, rode route.
Voor vijver, bij 3-sprong scherp LA, de rode route wordt verlaten, het pad met de vijver aan rechterhand volgen tot 3-sprong voor een brugje.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden het brugje over, aan overzijde bij 3-sprong RA, direct daarna RD, trap aan linkerhand negeren, het pad buigt naar links en gaat een tunneltje door.
10.
Na verlaten van het tunneltje RD, pad aan linkerhand negeren, vervolgens bij 4-sprong RA, het pad volgen tot pad aan rechterhand richting een tunneltje.
Bij dit pad RA richting het tunneltje, RD door het tunneltje, pad met trap aan rechterhand negeren, voorbij het tunneltje de vijver weer aan rechterhand volgen.
# Het theehuis in chaletstijl op de wal aan linkerhand is gebouwd op de vrijkomende grond bij het graven van de vijvers en het kanaaltje. In de aarden wal zijn drie tunnels gegraven, twee als wandeltunnel en de middelste als vaartunnel waar met een bootje doorheen gevaren kon worden.
Voorbij smalle zijde van de vijver, bij 3-sprong links aanhouden, pad met omheining aan linkerhand, verderop buigt de omheining iets weg van het pad.
Bij 3-sprong links aanhouden langs het UL bordje, direct daarna voorbij het bordje, bij 3-sprong rechts aanhouden.
Iets verder, bij kruising met breed pad RD, direct daarna bij kruising met smal pad LA, het pad loopt aan linkerhand parallel aan het bredere pad.
Na ca. 80m RA, het pad buigt iets naar links, verderop buigt het pad naar rechts.
Direct na deze bocht, bij kruising met ATB pad RD, vervolgens bij kruising met een smal pad eveneens RD.
11.
Bij kruising LA, het bredere rechte pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden bij drie kruisingen negeren.
Bij deze T-splitsing RA, het fietspad langs de weg volgen, iets verder LA de weg oversteken en het onverharde pad met zwarte metalen poort en UL bordje aan overzijde van de weg inlopen, iets voorbij het poortje RD, pad aan linkerhand negeren.
T.h.v. bosrand links aanhouden, iets verder bij Y-splitsing eveneens links aanhouden, pad met vijver aan rechterhand.
Pad met flauwe bocht naar rechts langs de vijver verder volgen, pad aan linkerhand negeren.
Bij 4-sprong RD, iets verder gaat het pad door rododendronstruiken.
Bij kruising RD, iets verder bij 3-sprong rechts aanhouden.
Bij kruising LA richting de uitgang, vervolgens voorbij het poortje, bij T-splitsing RA, het trottoir langs de weg volgen.
Bij kruising met doorgaande weg RD, vervolgens voorbij het busstation aan linkerhand LA richting het station, het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
UL = Utrechts Landschap.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Station Maarn, Tuindorpweg 57a, 3951 BV te Maarn. Plan Route

Eindpunt

Station Driebergen-Zeist, Stationsweg 4 te Driebergen-Rijsenburg.

Met de auto

Parkeren kan bij het station.

Openbaar vervoer

Station Maarn

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Honden zijn niet toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Pyramide van Austerlitz Adrie: Pyramide van Austerlitz
Nogmaals de Pyramide van Austerlitz Adrie: Nogmaals de Pyramide van Austerlitz
Brons en roestvast stalen beeld van Nicolas Dings Adrie: Brons en roestvast stalen beeld van Nicolas Dings
Beukenlaan in landgoed Austerlitz Adrie: Beukenlaan in landgoed Austerlitz
Pad door landgoed Bornia Adrie: Pad door landgoed Bornia
Open heidegebied met stuifduinen Adrie: Open heidegebied met stuifduinen
Ven in landgoed Heidestein Adrie: Ven in landgoed Heidestein
Kanaaltje naar het ven Adrie: Kanaaltje naar het ven
Een tunneltje door een zandwal Adrie: Een tunneltje door een zandwal
Pad door landgoed Breul Adrie: Pad door landgoed Breul

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart langs-pyramide-van-austerlitz.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats MaarnDe Pyramide

Zeisterweg 98
3931 MG Woudenberg
Bezoek website

Bezoekerscentrum Schaapskooi HeidesteinIn de plaats Driebergen-RijsenburgSchrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)