Langs het Genneperhuis, Ottersum te Limburg

21 km Wandelroute Langs het Genneperhuis, te Ottersum

Wandeltocht door het Reichswald, Sint Jansberg, langs de Mookerplas, landgoed Bloemendal de Bulten en door een klein deel van het Maasdal met de resten van het Genneperhuis. Het Reichswald en Sint Jansberg kenmerken zich door beboste hellingen men een grote diversiteit aan boomsoorten. Vervolgens gaat de tocht langs de Mookerplas en door het landgoed Bloemendal de Bulten. Het landgoed Bloemendal de Bulten is een weidegebied met enkele kleine bospercelen. In dit gebied komt men langs de molenromp van een poldermolentje. De landbouwer die in dit gebied heeft gewoond had een eigen Milsbeeks poldertje, hij voorzag het gebied van een dijkje en daar tegenaan bouwde hij een watermolen. Begin jaren dertig van de vorige eeuw moeten tijdens een zware storm de wieken van het molentje zijn afgewaaid en in de tweede Wereldoorlog werd de molenromp zwaar beschadigd. De molenromp en de dijkjes zijn echter nog steeds zichtbaar. Het laatste deel van de wandeltocht staat in het teken van het Maasdal. In dit deel van het Maasdal staat de ruïne van de vesting 't Genneperhuis. Om de historie zichtbaar te maken, zijn delen van de voormalige kroonwerken en grachten in het gebied rondom de ruïne hersteld. Ook zijn er bruggetjes aangelegd en is een nieuw uitzichtpunt gebouwd op de hoogste top van de ruïne. Vanaf deze toren heeft men zicht op drie provincies met een grote diversiteit aan landschappen, zoals de Maasheggen, de uiterwaarden, de monding van de Niers in de Maas en de beboste stuwwal van het Reichswald. Na een bezoekje aan de ruïne volgt men het laarzenpad langs de Niers richting Ottersum. Overige bezienswaardigheden komt men langs een ijskelder, de watermolen De Bovenste Plasmolen en een keuterij. 76% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 27-8-2013, laatst bijgewerkt op: 5-6-2021

Routebeschrijving

Opmerking vooraf:
3 km van deze tocht gaat over gras-/onderhoudspaden langs waterlopen, deze paden zijn niet altijd even goed begaanbaar door de aanwezige begroeiing. Over het algemeen worden deze paden een of twee keer per jaar gemaaid. Wandeladvies: stevige wandelschoenen en een lange broek.

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk RA vertrekken, direct daarna eveneens RA, “St Lambertusstraat”.
Bij kruising RD, kn65 volg 13, de weg volgen tot woning nr.25 aan de rand van de bebouwde kom, zijwegen negeren.
Voorbij deze woning RD, weg aan linkerhand negeren, men verlaat de bebouwde kom.
Bij T-splitsing LA, “Aaldonksestraat”, wn route.
Na ca. 160m RA, “Hoevensestraat”, wn route.
Bij kruising met waterloop LA, gras-pad met waterloop aan linkerhand, kn13 volg 93.
# Het gras-pad is een onderhoudspad langs de waterloop, vindt men dit lastig lopen op de topografische kaart is een alternatief ingetekend, na het alternatief gevolgd te hebben de routebeschrijving bij punt 2. laatste regel verder volgen.

Bij kruising met verharde weg RD, de waterloop verder volgen, wn route.
2.
T.h.v. stuw RA, gras-pad met waterloop aan rechterhand, kn93 volg 94, verderop buigt het gras-pad naar links.
Iets voor stuw, t.h.v. grote eik RA de waterloop oversteken, vervolgens voorbij het brugje RA, gras-pad met brede waterloop aan rechterhand, kn94 volg 95.
Bij kruising met verharde weg RD, wn route, afhankelijk van de begroeiing kan men de rechter- of linkerzijde van de waterloop volgen, kiest men voor rechterzijde dan na ca. 650m RD men passeert kn95 volg 96.
Bij kruising met verharde weg RA, verharde weg, kn96 volg 97.
Bij T-splitsing LA richting bos, “Hondsiepsebaan”, de wn route wordt verlaten, de weg volgen tot bocht naar links voor de bosrand.
Bij deze bocht de weg met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, men passeert twee picknicktafels.
3.
Voor grenspaal 584 RA, grindpad richting hoog klaphek, direct na het hoge klaphek, bij 4-sprong LA, smal pad met afrastering aan linkerhand.
Bij 4-sprong links aanhouden, grindpad met afrastering aan linkerhand.
RD, smal pad aan rechterhand negeren, grindpad langs de afrastering verder volgen.
T.h.v. een knik in de afrastering en meerstammige beuk, in flauwe bocht naar rechts van het grindpad links aanhouden, smal pad met afrastering aan linkerhand.
In dalletje, bij 4-sprong met aan linkerhand een poort met hoog klaphek RD, afrastering aan linkerhand verder volgen.
Pad langs afrastering met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, men passeert weer een dalletje, het pad verder volgen tot 4-sprong van grindpaden op een heuveltop met aan linkerhand een klein hoogtepaaltje “Jan 66m”, zijpaden negeren, ca. 230m voor deze 4-sprong buigt het pad iets naar rechts weg van de afrastering.
4.
Bij deze 4-sprong LA, vervolgens na ca. 40m, bij 3-sprong links aanhouden door hoog klaphek, het pad buigt met flauwe bocht naar rechts.
Na ca. 130m, voor volgende flauwe bocht naar rechts LA, dalend pad met dal aan de rechterhand, iets verder buigt het pad naar rechts.
Iets voorbij deze bocht, bij 4-sprong RA, dalend pad dat iets verder met scherpe bocht naar links buigt, het dalend pad door het laagste punt verder volgen tot T-splitsing bij smalle verharde weg direct na grenspaal 588.
Bij deze T-splitsing RA, smalle verharde weg.
Bij T-splitsing RA, “Holleweg”, kn79 volg 89, vervolgens na ca. 50m LA door klaphek, onverhard pad met NM bordje “Sint Jansberg”, wn route.
Bij splitsing rechts aanhouden, stijgend pad, wn route, verderop volgt het pad een klein stukje de bosrand en buigt vervolgens naar links het bos in.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing LA, wn route, pad met bosrand aan linkerhand.
5.
T.h.v. picknicktafel RD, pad aan linkerhand negeren, men loopt het bos weer in, de wn route wordt verlaten.
RD, grindpad richting “Voormalige moestuin” aan linkerhand negeren, iets verder bij 3-sprong rechts aanhouden.
# De voormalige moestuin zijn de resten van een landhuis Huize Sint Jansberg, ook wel het kasteel genoemd. Wat rest zijn een gedeelte van tuinmuur en de fundamenten. Ca. 50m voorbij de 3-sprong passeert men op de linkerhand een pad naar een ijskelder, de ijskelder is in gebruik als vleermuizenverblijf.
Bij 5-sprong het 2de pad aan linkerhand volgen, wn route.
Voorbij diep dal met houten afrastering aan linkerhand, bij 3-sprong rechts aanhouden, stijgend pad, kn59 volg 26, het pad volgen tot 3-sprong voorbij een boomstam als afsluitboom op het pad.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, het pad stijgt weer.
6.
T.h.v. ANWB paddenstoel 21689/001 RD, “St. Maartensweg”, pad aan rechterhand negeren,
W-R en wn route, vervolgens voorbij de boerderij LA, W-R route, de wn route wordt verlaten, iets verder volgt het pad een perceel grasland aan rechterhand.
Voorbij het perceel RD, dalend pad aan linkerhand negeren, W-R route.
Na ca. 300m rechts aanhouden, W-R route.
Bij 3-sprong met aan rechterhand een dam LA, wn route.
RD, stijgend pad aan linkerhand negeren, wn route, pad met dal aan rechterhand, verderop buigt het pad met ruime bocht naar rechts.
Bij T-splitsing RA, wn route, verderop buigt het pad naar links.
RD, pad aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten.
RD, pad naar watermolen aan rechterhand negeren.
# De exacte ouderdom van de Bovenste Plasmolen is onbekend. Op een muurankerjaartal staat 1725, maar mogelijk deed de molen al in de vijftiende eeuw dienst.
7.
Bij 3-sprong rechts aanhouden richting doorgaande weg, kn29 volg 55.
# Voor bezichtiging van de driedimensionale weergave van een Romeinse hoofdgebouw bij kn29 de helling aan linkerhand oplopen, zie bordje Romeinse villa.
Bij T-splitsing RA, fietspad langs doorgaande weg, kn55 volg 54, het fietspad volgen tot zijweg “Witteweg” aan linkerhand.
Bij deze zijweg LA, let op drukke weg!!, “Witteweg”, kn54 volg 53.
# Verderop gaat de wandeltocht richting de Mookerplas, gevolgd wordt o.a. een pad langs het strand dat in de periode van 1 mei tot 1 oktober niet toegankelijk is met een hond. Met een hond volg de verharde weg “Witteweg” tot een brug, men passeert kn53 volg 52 en kn52 volg 51. Iets voorbij de brug LA het talud afdalen, smal onverhard pad, beneden aangekomen het pad met bocht naar rechts verder volgen, pad met omheining aan linkerhand. Voorbij houten voetgangerssluis links aanhouden, men kan hier zowel het smalle pad binnen omheind terrein langs de voorzijde van de horecagelegenheid of het bredere pad langs de achterzijde van de horecagelegenheid volgen, verderop voorbij een groene loods komen beide pad weer samen. RD, pad aan rechterhand negeren, kn50 volg 72. In bocht naar links met aan linkerhand bosschages tussen het pad en de waterplas RA, smal pad. Bij T-splitsing LA, direct daarna voor woning RA, onverhard pad, “Vliegop”. Ga verder bij punt 8. 5de regel RD, klaphek aan rechterhand……..

Voor groot parkeerterrein LA, “Muldershofweg”, de wn route wordt verlaten, voetpad met horecagelegenheden aan linkerhand.
Voor het bos, bij T-splitsing RA, vervolgens na ca. 30m LA, verhard voetpad, t.h.v. metalen voetgangerssluis met bord “Mookerplas” gaat het verhard voetpad over in een grindpad het grindpad met verderop de waterplas “Mookerplas” aan rechterhand volgen tot metalen poort met voetgangerssluis, zijpaden negeren,.
8.
Ca. 50m voorbij de metalen poort met voetgangerssluis RA, verhard voetpad, kn56 volg 57.
RA richting klein gebouwtje, wn route, direct daarna t.h.v. het gebouwtje RD, weg aan linkerhand negeren, het verhard voetpad buigt naar links, men passeert kn57 volg 73, het voetpad met de “Mookerplas” aan rechterhand verder volgen tot strandpaviljoen, zijpad negeren, verderop passeert men een voetgangersluis.
Voor het strandpaviljoen LA, kn73 volg 74, na verlaten van de Mookerplas,  bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route, de weg volgen tot woning aan linkerhand.
Voorbij deze woning LA, “Vliegop”, breed onverhard pad, wn route.
RD, klaphek aan rechterhand negeren, direct daarna voor picknicktafel en informatiepaneel RA, kn74 volg 71.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, kn71 volg 72.
RD, pad “Bossebrugweg” aan rechterhand negeren, direct daarna bij bosperceel LA door metalen klaphek, vervolgens RD, bospad aan rechterhand negeren, bij volgend bosperceel buigt het gras-pad naar links, verderop voorbij een doorgang voor vee met twee klaphekken passeert men aan rechterhand een klein molenhuis.
# Het molenhuis is een restant van een poldermolentje.
9.
Voorbij 2de doorgang voor vee met twee klaphekken LA.
Voorbij klaphek links aanhouden, smal grindpad, direct daarna scherp RA richting verharde weg, bij de verharde weg RA, de weg “Sprokkelveld 72-74” volgen tot T-splitsing, zijweg negeren.
Bij deze T-splitsing LA, “Bloemenstraat”, de weg volgen tot woning nr.8 buiten de bebouwde kom, zijwegen negeren.
# De “Keuterij” die men verderop aan linkerhand passeert was oorspronkelijk een kleine boerderij van een boer die niet genoeg land had om van te leven, nu is de kleine boerderij als woonhuis in gebruik.
Voorbij woning nr.8 RD, onverhard pad aan linkerhand negeren, kn70 volg 69/91, direct daarna RA, grind-fietspad met SBB bordje “Maasdal”, kn70 volg 69, het pad volgen tot bocht naar links iets voorbij 3de brugje, voor 2de brugje passeert men kn27 volg 69.
10.
In deze bocht RA, gras-pad, direct daarna rechts aanhouden, gras-pad richting rechterzijde van kleine beboste heuvel inlopen, wn route, het gras-pad rond deze heuvel volgen tot men weer uitkomt bij het grindpad.
# De beboste heuvel is de ruïne het Genneperhuis. Na de ronde rond het Genneperhuis gaat de wandeltocht struinend verder langs beek de Niers. Bij hoge waterstand van de Niers kan men als alternatief bij het grindpad RA, het grindpad volgen tot T-splitsing bij verharde weg. Bij deze T-splitsing LA, “Veerstraat”, kn69 volg 48. T.h.v. dijk LA door klaphek, grindpad over de dijk. Rechts aanhouden, dalend grindpad, vervolgens aan de voet van de dijk RA, het “Melkstraatje” inlopen kn48 volg 68. Na ca. 50m LA het brugje over, wn route. Aan einde van het voetpad links aanhouden, direct daarna RD, “Haspel”, weg aan rechterhand negeren. Na ca. 70m buigt de weg naar rechts, de weg verder volgen tot kruising. Bij deze kruising LA richting brug over de “Niers”, kn67 volg 66. Voorbij de brug, bij kruising RA, “Kleineweg”, kn66 volg 64, direct daarna rechts aanhouden, gras-pad over de dijk volgen. Ga verder bij punt 11. 4de regel In bocht naar rechts van de dijk …….

Struinpad langs de Niers ga bij het grindpad LA richting brugje.
Ca. 20m voorbij 2de brugje RA via stapstenen in de geul richting draaihekje lopen, kn27 volg 26, voorbij twee draaihekjes en een klein stukje privéterrein door linkerzijde van het grasland.
Voorbij verharde weg met aan linkerhand een metalen hek links aanhouden, de afrastering het klaphek aan linkerhand negeren, iets verder passeert men t.h.v. een stuw een brugje met aan beide zijde een klaphek, voorbij de stuw richting bankje op de dijk lopen, vervolgens een stukje dijk volgen.
11.
Na verlaten van de dijk RD, draaihekje aan linkerhand negeren, afrastering langs bosschages aan linkerhand volgen, voorbij hoek in afrastering iets links aanhouden, pad door bosschages met talud aan linkerhand, verderop buigt het pad naar links men passeert een klaphek en gaat onder het viaduct door, voorbij het viaduct via draaihekje het grasland inlopen richting houten hek aan overzijde rechts van de grote eik.
T.h.v. deze grote eik, bij T-splitsing RA door klaphek, kn26 volg 66.
Bij kruising met doorgaande weg RD, verharde weg, “Kleineweg”, kn66 volg 64, direct daarna rechts aanhouden, gras-pad over de dijk volgen, verderop in bocht naar rechts van de dijk de dijk verlaten en de verharde weg volgen.
Iets na verlaten van de dijk, t.h.v. woning nr.42 RA, “’t Zand”.
RD, “’t Stepke”, weg aan linkerhand negeren.
Voor pleintje LA richting de kerk, het startpunt.

Legenda
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
NM = Natuurmonumenten.
Wandelnetwerk:
Wit/rode markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met nummer of alleen een richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Sint Janstraat 13, 6595 AA te Ottersum. Plan Route

Met de auto

Rijd naar de Sint Jansstraat in Ottersum. Parkeren kan naast de kerk of op het pleintje tegenover de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Ottersumseweg, Ottersum.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Natuurgebied Sint Jansberg Adrie: Natuurgebied Sint Jansberg
Natuurgebied Sint Jansberg Adrie: Natuurgebied Sint Jansberg
Restant Huize Sint Jansberg, ook wel het kasteel genoemd Adrie: Restant Huize Sint Jansberg, ook wel het kasteel genoemd
Watermolen De Bovenste Plasmolen Adrie: Watermolen De Bovenste Plasmolen
Watertoevoer voor de molen Adrie: Watertoevoer voor de molen
Molenhuis poldermolentje Adrie: Molenhuis poldermolentje
Ruïne van de vesting 't Genneperhuis, met uitkijktoren Adrie: Ruïne van de vesting 't Genneperhuis, met uitkijktoren
De uitkijktoren op de ruïne Adrie: De uitkijktoren op de ruïne
Ruïne van de vesting 't Genneperhuis Adrie: Ruïne van de vesting 't Genneperhuis
In de verte de kerktoren en het stadhuis van Gennep Adrie: In de verte de kerktoren en het stadhuis van Gennep

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart langs-het-genneperhuis.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Plasmolen en OttersumEethuis De Diepen V.O.F.

Zwarteweg 60
6596 MJ Milsbeek
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (11)

 1. Gerrit Overdijk 28 maart 2021 om 15:40

  Vandaag met mijn zoon deze mooie route gelopen; wel harde wind maar de route maakte alles goed. Bij de Diepen kon drinken worden gekocht (uiteraard to-go), wel lekker na al die klimmetjes. Op de Sint Jansberg was het zoeken: de verwijzingen naar de knooppunten waren goed, maar de NM-paaltjes bruin etc. klopten niet meer. Even verder stond een boswachter die vertelde dat de afgelopen weken de routes in het gebied veranderd waren. Met de gps en kaartje was het verder goed te volgen. Dan volgt Plasmolen en even verder een prachtig gebiedje richting Milsbeek, heel verrassend. Genneperhuis verderop bezocht en uitkijk beklommen, en dan het alternatieve pad gekozen dat in Gennep uitkomt. Dan kun je ook het historische centrum daar bekijken, zeker de moeite waard.
  Genoten van de tocht!

  Reageren
  1. Adrie 28 maart 2021 om 15:51

   Gerrit Overdijk bedankt voor het melden van de veranderingen! De verwijzing naar de bruine routepijltjes van Natuurmonumenten zijn uit de routebeschrijving verwijderd. Binnenkort ga ik kijken wat er veranderd is.

  2. Adrie 10 april 2021 om 08:52

   Gisteren gaan kijken naar de wijzingen aan de Natuurmonumenten wandelroutes. Natuurmonumenten heeft op de Sint Jansberg de wandelroutes flink gewijzigd, de bruine route (zie reactie Gerrit Overdijk) bestaat niet meer. Op dat punt de wandelroute iets gewijzigd. Ook is het wandelnetwerk op de Sint Jansberg en rond de Mookerplas verder uitgebreid. De nieuwe routepaaltjes zijn in de routebeschrijving opgenomen. Het alternatief dat wandelaars met een hond in de periode 1 mei tot 1 oktober bij de Mookerplas kunnen lopen is eveneens gewijzigd en gaat nu langs de andere zijde van de Mookerplas met mooi uitzicht over de plas. Veel wandelplezier!

 2. Adrie 7 september 2020 om 17:14

  Als voorbereiding op het natuur ontwikkelplan Koningsven-De Diepen dat de komende jaren in een strook tegen de Duitse realiseert gaat worden de wandelroute iets gewijzigd. De komende jaren wordt een bijna 160 ha natuurzone gecreëerd in combinatie met een uitbreiding van de bestaande zandwinning. Een pad dat langs een waterloop liep dat midden in het nieuwe nog te realiseren natuurzone ligt is uit de wandelroute gehaald. Om dit moment is nog niet veel te zien van werkzaamheden met uitzondering van een werkpad dat langs de waterloop is aangelegd. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Adrie 29 oktober 2018 om 11:30

  Gisteren met mooi wandelweer de wandelroute gecontroleerd. De omgevallen bomen in het Reichswald liggen er niet meer zie reactie Geert Roeffen 23 juli 2018. Uit de woorden “als men uit het gebied van de Sint Jansberg komt en het Reichswald” en iets verder “stijgend pad” in zijn reactie kan ik concluderen dat Geert Roeffen de wandelroute in omgekeerde richting heeft gelopen. Het pad is een dalend pad met vooral aan het einde een mooi door erosie ontstaan gedeelte. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Geert Roeffen 23 juli 2018 om 07:33

  Leuke route om te lopen, afwisselend door de uiterwaarden van de maas, bossen en heuvels.

  Echter als men uit het gebied van de Sint Jansberg komt en het Reichswald in gaat moet je een bospaadje in. Het paadje is gemakkelijk te vinden alleen is erg slecht onderhouden. Om naar boven te gaan moet je over een 10-tal bomen klimmen die tijdens de laatste grote storm zijn omgemwaard, het pad is hier niet vrij gemaakt.

  Geert Roeffen

  Reageren
 5. meranda 11 oktober 2016

  Een fantastische, afwisselende route, zeker de moeite waard! Een gebied om nog eens terug te komen!

  Reageren
 6. Adrie 1 oktober 2016

  De wandeltocht is vernieuwd, het landgoed Bloemendal de Bulten is in de tocht opgenomen. In dit gebied wordt een goed onderhouden pad gevolgd langs weilanden en door enkele kleine bosgebiedjes. Tevens komt men langs het restant van een poldermolentje. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. DeeDee76 2 september 2016

  Deze wandeling vanochtend gelopen vanuit Plasmolen en m.b.v. de GPS. Uitstekende GPX file en prachtige, afwisselende wandeling.
  Ik ga hem zeker nog eens lopen, maar dan andersom voor de andere uitzichten.

  In de plaats Plasmolen (bij ca. 10km vanuit Ottersum) is de horeca ook meer dan de moeite waard: 2 pannenkoekenrestaurants, nog wat andere restautrants en een geweldig goede ijssalon (na oktober gesloten tot in het voorjaar).
  Mijn complimenten aan de maker van deze route

  Reageren
 8. Adrie 10 augustus 2016

  De wandelroute op 9 augustus 2016 gecontroleerd. Op enkele kleine veranderingen in herkenningspunten klopte de beschrijving nog. De routebeschrijving is hierop aangepast. Voor degene die de inleidende opmerking betreffende het onderhoudspad wat afschrikt op de topografische kaart is hiervoor een alternatief ingetekend, vervolgens de routebeschrijving bij punt 3. eerste regel verder volgen. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Lennard 20 oktober 2013

  Enige tijd geleden (28-9) gelopen met goed wandelweer.

  Ik vond het een mooie route met voldoende afwisseling tussen bebost en open terrein waarbij m.n. het eerste deel van de wandeling door rustig gelegen gebied gaat.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)