Langs het Galgeven, Oisterwijk te Noord-Brabant

18 km Wandelroute Langs het Galgeven, te Oisterwijk

Wandeltocht langs beek de Achterste Stroom, door het natuurgebied Oisterwijkse Bossen en Vennen, de Oude Hondsberg, Ter Braakloop, Brekxse Hoven, het Galgeven en de langs beek de Voorste Stroom. De Voorste Stroom die door Oisterwijk stroomt en de Achterste Stroom die ten zuidoosten van Oisterwijk stroomt gaan na samenkomst verder als de Esschestroom die uitmondt in het riviertje de Dommel. Aan de Voorste Stroom stonden vroeger twee watermolens, de Heukelomse molen bij Laag-Heukelom en de watermolen Ter Borch in Oisterwijk. Een klein bordje langs de weg herinnert aan de Heukelomse molen en een straatnaam aan de watermolen Ter Borch. In het natuurgebied de Oisterwijkse Bossen en Vennen worden enkele mooie vennen bezocht zoals het Van Esschenven, het Voorste Goorven en het Diaconieven. In de Oude Hondsberg gaat de wandeltocht langs het geografische middelpunt van Brabant, in 2020 is er op dat punt een bankje geplaatst met een gedicht aan de oever van beek de Reusel. In de Oude Hondsberg gaat de wandeltocht over een dijkje door het mooie Rietven en langs de Reusel. Ter Braakloop is genoemd naar de Braakloop, een waterloop die aan de zuidkant van het gebied loopt en uitmondt in de Achterste Stroom. Het Galgeven is een ven van 16 hectare dat omringd is door heuveltjes. Op één daarvan heeft ooit een galg gestaan wat de naam van het ven al doet vermoeden, en op een andere een door windkracht aangedreven volmolen uit 1811 rond deze molen stonden arbeidershuisjes en een kantoortje waardoor het ven in de volksmond ook wel Bergven genoemd werd naar de naam van de Tiburgse wolfabrikant van den Bergh. Voor de kenner rond de molen stonden linde- en eikenbomen die als je goed kijkt beduidend dikker zijn als de bomen in de direct omgeving. 76% van de wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 22-11-2022, laatst bijgewerkt op: 27-12-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de hoofdingang van de kerk LA vertrekken, “van Kemenadelaan”, weg met begraafplaats aan linkerhand.
Bij kruising met fietspad “Stroomdalpad” RD, vervolgens aan overzijde van de beek bij rotonde eveneens RD, kn26 volg 45, “Frans Halsstraat”.
Bij kruising RD, “Frans Halsstraat”, de weg verder volgen tot T-splitsing, zijwegen negeren.
Bij deze T-splitsing LA, “Burg. Vogelslaan”, wn route, direct daarna RA, “Peter Paul Rubenspad”, wn route, de weg buigt naar rechts.
Bij T-splitsing LA, “Jan Tooroppad”, wn route.
Bij T-splitsing LA, “Brede Steeg”, wn route.
Iets voorbij woning nr.23 links van de weg RA, “Wilhelminalaan”,  wn route, de weg volgen tot kruising met “Julianalaan”, zijwegen negeren.
Bij deze kruising RD, “Wilhelminalaan”, wn route.
Voor inrit Hondsberg nr.5 “Koraal”, bij T-splitsing LA, Hondbergselaan”, kn45 volg 44.
2.
Voor groot met een haag omheind grasveld rechts van de weg RA, onverhard pad met iets verder een metalen poort, wn route, verderop een stuw over met voorbij de stuw de beek aan linkerhand.
Bij T-splitsing met aan rechterhand een horecagelegenheid LA, verharde weg, de wn route wordt verlaten, vervolgens voorbij de beek RA, smal onverhard pad met de beek aan rechterhand.
RD, pad met bankje aan linkerhand negeren, de beek verder aan rechterhand volgen.
Bij T-splitsing RA, grindpad met voorbij bocht naar rechts een brugje over beek de Achterste Stroom, voorbij het brugje het pad verder volgen tot bocht naar rechts.
Iets voorbij deze bocht LA, verharde weg, kn27 volg 69.
3.
Bij T-splitsing LA, direct daarna RA, onverhard pad met houten voetgangerssluis en NM bordje “Oisterwijkse Bossen en Vennen”, wn route, vervolgens bij 3-sprong rechts aanhouden, kn69 volg 68, pad buigt naar rechts met een groot ven aan linkerhand, iets verder buigt het pad naar links langs de smalle zijde van het ven, wn route.
Voorbij smalle zijde van het ven, bij 3-sprong RA, blauwe (routepaaltjes met blauwe NM pijlen voor de richting) en wn route, direct daarna RD, pad aan linkerhand negeren, blauwe route, kn68 volg 41.
Bij 3-sprong links aanhouden, blauwe en wn route, vervolgens RD, smal pad langs langwerpig ven aan linkerhand negeren, blauwe en wn route, men passeert de smalle zijde van het ven.
Bij kruising RD, iets verder buigt het pad voor het ven naar rechts, blauwe en wn route, verderop aan smalle zijde van het ven buigt het pad op een heuvel naar links met aan rechterhand een bankje, het pad met iets voorbij het bankje kn41 volg 38 verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg, iets voor de T-splitsing buigt het pad naar rechts.
4.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, direct daarna RA, onverhard pad met ven Heiven aan linkerhand, blauwe route, wn route wordt verlaten.
Bij 5-sprong RD, het pad aan overzijde van het grindpad inlopen, gele (routepaaltjes met gele NM pijlen voor de richting) route.
Bij kruising met verharde weg RD , gele route.
Na ca. 70m LA richting “Bezoekerscentrum”, gele route.
Bij T-splitsing met aan overzijde van de weg grasveld LA, verharde weg, de gele wordt verlaten.
Bij 5-sprong scherp RA, grindpad richting het bezoekerscentrum.
# Startpunt Natuurpoort Groot Speijck Op verharde weg met de rug naar het bezoekerscentrum RA vertrekken, kn42 volg 40, direct daarna voorbij het grasveld LA, grindpad, wn40. Na ca. 50m RA, , wn40, vervolgens bij kruising met verharde weg RD, bospad met NM bordje, wn route, iets verder passeert men aan rechterhand een ven. Start bij punt 4 laatste regel.

Na ca. 70m LA, wn40, vervolgens bij kruising met verharde weg RD, bospad met NM bordje, wn route, iets verder passeert men aan rechterhand een ven.
In flauwe bocht naar links van het pad rechts aanhouden, het ven aan rechterhand verder volgen, de wn route wordt verlaten, vervolgens bij Y-splitsing RA, grindpad met nog steeds het ven aan rechterhand.
5.
Bij kruising LA, verharde weg.
Bij kruising RA, onverhard pad met verhard fietspad.
Na ca. 100m, bij kruising LA, bospad met NM bordje, wn47, vervolgens na ca. 35m bij splitsing links aanhouden, pad met iets verder ven “Diaconieven” aan rechterhand, wn route.
In bocht naar links van het doorgaande pad RD, smal pad met het ven aan rechterhand, wn47, verderop buigt het pad naar links weg van het ven.
Iets voorbij deze bocht, bij T-splitsing RA, direct daarna links aanhouden met iets verder bankje aan rechterhand, wn route.
Voorbij het bankje, bij kruising RD, pad met BL bordje “Oude Hondsberg”, de wn route wordt verlaten.
Bij T-splitsing RA, breed grindpad.
Bij kruising LA, het verhard fietspad met verderop een smal brugje volgen tot smal pad aan linkerhand met bordje “Ruiterroute” en aan linkerhand, voor dit pad is door de bosschages heen aan linkerhand een ven te zien, overige zijpaden negeren.
6.
Bij dit pad links aanhouden, onverhard pad met het bordje ruiterroute, vervolgens bij 4-sprong RD, het pad buigt naar links.
Bij 4-sprong RD, kn50 volg 20, smal pad met houten voetgangerssluis met links en rechts uitzicht over een ven en verderop een brugje, voorbij een 2de brugje volgt het pad beek de Reusel aan linkerhand.
Bij T-splitsing RA, kn20 volg 13.
Voorbij drie houten paaltjes, bij Y-splitsing rechts aanhouden, grindpad, wn route.
Voorbij houten afsluitboom, bij T-splitsing RA richting doorgaande weg, kn13 volg 12.
Bij kruising met de doorgaande weg RD het bospad aan overzijde van de weg en fietspad inlopen, let op drukke weg!!!, bospad met BL bordje “Ter Braakloop”, wn route, iets verder bij T-splitsing LA, wn route, pad met waterloop aan linkerhand, het pad volgen tot T-splitsing bij breed pad en verhard fietspad, zijpaden negeren.
7.
Bij deze T-splitsing RA, direct daarna LA, kn12 volg 11, pad met BL bordje “Brekxse Hoven”, iets verder passeert men hoogspanningslijnen, verderop buigt het pad achtereenvolgens naar rechts en links.
Bij T-splitsing RA, kn11 volg 95, direct daarna voorbij houten afsluitboom , bij T-splitsing LA, wn route, twee parallel lopende paden.
Na ca. 100m RA, pad met houten afsluitboom en BL bordje “Galgeven”, wn route, verderop volgt het pad het grote Galgeven aan linkerhand, na ca. 1,2 km, ruim voorbij smalle zijde van het ven passeert men aan rechterhand een vennetje, ca. 160m voorbij het vennetje buigt het pad naar rechts weg van het grote ven.
Voorbij houten afsluitboom, bij T-splitsing RA, pad door de bosrand met perceel grasland aan rechterhand, wn route.
RD, pad aan linkerhand negeren, kn95 volg 96, pad met afrastering aan rechterhand verder volgen.
8.
Iets voorbij houten afsluitboom, bij 3-sprong links aanhouden, kn96 volg 3.
Aan einde van het pad, bij 5-sprong scherp RA, breed pad, kn3 volg 53.
Na ca. 800m, voorbij een perceel grasland links van het pad met een poel LA, pad met houten afsluitboom, wn53.
Bij T-splitsing LA, kn53 volg 58/62, iets verder buigt het pad naar rechts.
RD, pad aan linkerhand negeren, kn62 volg 58, iets voorbij bocht naar rechts het hangbrugje over.
Ruim voorbij het brugje, bij T-splitsing RA, wn route, verderop gaat het pad door de rand van een bosperceel en men passeert hoogspanningslijnen.
Voor horecagelegenheid, bij T-splitsing LA, verharde weg, kn58 volg 61.
Voorbij inrit woning nr.11 RA, grindpad, “Meuienbaantje”, wn61.
Pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, “Akkerpad” aan linkerhand negeren, kn61 volg 60.
9.
RD, pad aan linkerhand negeren, kn60 volg 29, iets verder gaat het grindpad over in een smal (gras)pad, iets voor een met bosschages omringd perceeltje grasland buigt het pad naar rechts, voorbij het perceeltje naar links, wn route.
RD, pad aan linkerhand door de rand van een perceel grasland negeren, iets verder klein bosperceel aan rechter- en een poel aan linkerhand, voorbij het bosperceel buigt het pad naar rechts en iets verder voor beek de Voorste Stroom naar links.
Bij T-splitsing RA de brug over, kn29 volg 55, voorbij de beek buigt het fietspad naar links met iets verder kn55 volg 26 (men kan bij het klaphek ook het smalle onverharde pad langs de beek volgen, bij volgend klaphek het fietspad weer volgen).
RD, stuw aan linkerhand negeren (bij klaphek kan weer het smalle pad gevolgd worden, verderop bij volgend klaphek het fietspad weer volgen).
10.
RD, “Stroomdalpad”, brugje aan linkerhand negeren, direct daarna eveneens RD, “Donkpad” aan rechterhand negeren, wn26.
Het fietspad “Stroomdalpad” met bocht naar links verder richting brugje volgen, fietspad naar verharde weg aan rechterhand negeren, wn route, voorbij de brug het fietspad met bocht naar rechts verder volgen met de beek aan rechterhand, wn route.
Bij kruising met doorgaande weg RA, het voetpad aan overzijde van de weg volgen, wn route, aan overzijde van de beek LA door klaphek, verhard voetpad met de beek aan linkerhand, wn route.
Iets voorbij klaphek, bij kruising LA, de brug over, kn26 volg 23, aan overzijde bij kruising met fietspad “Stroomdalpad” RD, de weg volgen tot de kerk, het startpunt.
# Met als startpunt Natuurpoort Groot Speijck Iets voorbij klaphek, bij kruising met rotonde RA, kn26 volg 45, “Frans Halsstraat”. Ga verder bij punt 1 3de regel

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
NM = Natuurmonumenten.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Sint Petruskerk, Kerkplein 1, 5061 EB te Oisterwijk. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan bij de kerk, beperkt aan tal parkeerplaatsen. Een andere mogelijk is aan de Burgemeester Vogelslaan, dit is een zijweg bijna aan het einde van de Frans Halsstraat punt 1 4de regel, parallel aan deze weg is een weg met een lange parkeerstrook.
Alternatief startpunt Natuurpoort Groot Speijck, Van Tienhovenlaan 4, 5062 SK Oisterwijk. Start de routebeschrijving bij punt 4 cursief deel.

Openbaar vervoer

Station Oisterwijk, Stationsplein 3, 5061 HG te Oisterwijk. Aanlooproute: Met de rug naar het voormalige stationsgebouw RD vertrekken, “Stationsstraat”, kn25 volg 24. Bij 4-sprong RA, “Dorpsstraat”, kn24 volg 13/23. Bij splitsing links aanhouden, “Kerkstraat”, kn13 volg 3. Bij kruising RD, “Kerkstraat”, wn route, de weg volgen tot de kerk het startpunt.
Bushalte Groenstraat, aanlooproute vanuit de bushalte naar de rotonde lopen. Bij de rotonde RA, kn26 volg 45, “Frans Halsstraat”.start bij punt 1 3de regel

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

De Achterste Stroom Adrie: De Achterste Stroom
Het Van Esschenven Adrie: Het Van Esschenven
Het Voorste Goorven Adrie: Het Voorste Goorven
De Oude Hondsberg Adrie: De Oude Hondsberg
Kapel Onze Lieve Vrouw van de Vrede Adrie: Kapel Onze Lieve Vrouw van de Vrede
Het Galgeven Adrie: Het Galgeven
Mooi uitzicht over het Galgeven Adrie: Mooi uitzicht over het Galgeven
Hangbrugje over de Voorste Stroom Adrie: Hangbrugje over de Voorste Stroom
Pad door het beekdal van de Voorste Stroom Adrie: Pad door het beekdal van de Voorste Stroom
Eveneens een pad door het beekdal van de Voorste Stroom Adrie: Eveneens een pad door het beekdal van de Voorste Stroom

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart langs-het-galgeven.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats OisterwijkGroot Speijk bij bezoekerscentrum Natuurmonumenten

Van Tienhovenlaan 4
5062 SK Oisterwijk
Bezoek website

Café Mie Pieters

Laag Heukelomseweg 13
5059 AN Heukelom
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (1)

  1. Mark 15 januari 2023 om 16:42

    Vandaag (15-1-2023) deze prachtige route gelopen. Weer net anders dan de ‘vennentochten’ van Oisterwijk. Door de regenval van afgelopen weken waren sommige stukken (vooral rond Heukelom) erg modderig. Bij het bruggetje over de Voortse stroom moesten de scheonen zelfs uit, want het water kwam door tot boven de enkels.

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)