Stenen der Zaligheden-tocht, Reusel te Noord-Brabant

22 km Wandelroute Stenen der Zaligheden-tocht, te Reusel

Wandeltocht door de Peelse Heide, de Reuselse Moeren en de Kroonvense Heide. De wandeltocht start in de Peelse Heide, dit gebied bestond voorheen uit woeste grond maar is in de periode 1930-1945 ontgonnen en voor een groot deel met grove den beplant. Toch heeft dit bosgebied veel te bieden zoals de kleine en de grote cirkel, een klein stukje Parijs bij Reusel. Een ambtenaar, geïnspireerd tijdens een reis naar Parijs, tekende in plaats van de gebruikelijke vierkante bosvakken en kaarsrechte lanen twee cirkels en een avenue in het bosplan. Zo ontstond een kopie van de Place de l'Ėtoile en de Place de la Concorde met de Champs Elysées daartussen. Als bezienswaardigheid staat bij de kleine cirkel een Januskop en bij de grote cirkel de Stenen der Zaligheden en de Reuselse Kei. De Stenen der Zaligheden zijn acht keien die in verhouding zodanig geplaatst zijn als de acht dorpen in deze regio, deze acht dorpen staan al 200 jaar bekend als "De Acht Zaligheden". Na het verlaten van de Peelse Heide gaat de wandeltocht door de Reuselse Moeren, een overblijfsel van een grotendeels afgegraven hoogveengebied. Via de Belgisch/Nederlandse grens gaat de wandeltocht door de Kroonvense Heide, een gevarieerd bosgebied met een aantal mooie vennen en heidegebiedjes. Tijdens de wandeltocht komt men langs enkele herinneringen uit de Eerste Wereldoorlog, ook de Wereldoorlog of de Grote Oorlog genoemd, en de Tweede Wereldoorlog. Op Belgisch/Nederlandse grens een reconstructie van een stukje elektrische draadversperring uit de Eerste Wereldoorlog en een monumentje om even bij stil te staan uit de Tweede Wereldoorlog. De draadversperring bestond uit drie rijen palen met draden waarbij de middelste rij onder stroom stond dit moest voorkomen dat Belgen hun land konden ontvluchten. 96% van deze wandeltocht is onverhard.
De wandeling gelopen door Willem, fotoverslag met uitgebreide achtergrond informatie.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 6-12-2013, laatst bijgewerkt op: 5-3-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de “Taverne d’n Ouwe Brandtoren” LA vertrekken, direct daarna RA, het onverhard pad met gescheiden verhard fietspad volgen tot splitsing voorbij twee kleinere natuurpoort sleutels.
Bij deze splitsing rechts aanhouden, kn2 volg 46, het onverhard pad verder volgen, wn route.
RD, ATB pad aan rechterhand negeren, vervolgens na ca. 40m rechts aanhouden, wn route.
Na ca. 270m, ruim voorbij flauwe bocht naar rechts RA, smal pad, wn route.
Bij kruising met ATB pad RD, iets verder bij T-splitsing RA, wn route.
Bij 4-sprong voor verharde weg LA, het pad met beeld en iets verder aan rechterhand een klein vennetje inlopen, het pad langs het vennetje volgen tot 5-sprong bij verharde weg.
# Het Januskop beeld. Janus, de Romeinse god waarnaar januari is genoemd, het pad dat men nu volgt loopt over de kleine cirkel.
2.
Bij deze 5-sprong het 2de pad aan linkerhand inlopen, onverhard pad, wn route.
RD, ATB pad aan linkerhand negeren, direct daarna RA, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route, het lange rechte pad volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, kn46 volg 42.
Bij T-splitsing RA, breed pad, wn route.
Na ca. 80m LA, smal bospad, wn route, let op het pad is tevens een ATB pad.
Voor open gebied, bij T-splitsing LA, wn route.
# Het pad dat men nu volgt loopt om de grote cirkel.
Bij kruising RA, pad door open gebied richting het midden van de cirkel, wn route.
In het midden van het open gebied, bij 3-sprong LA, kn42 volg 43.
Voor bosrand, bij kruising RA, pad met gescheiden verhard fietspad, de wn route wordt verlaten.
# Bij deze kruising staan aan linkerhand de stenen der zaligheden, de acht stenen vormen de Acht zaligheden (acht dorpen).
3.
Voorbij open plek met heide en grote kei aan linkerhand, bij kruising RD.
# De grote kei is de Reuselse Kei, een grote zwerfsteen van 1400 kg die via een vroegere loop van de Maas in een grote ijsschots is meegevoerd.
Aan einde van het pad, bij 3-sprong LA, de verharde weg richting “Postel” met verderop kn40 volg 62 volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, het fietspad aan de overzijde van de doorgaande weg volgen, wn route, vervolgens voorbij het bosperceel aan linkerhand LA, onverhard pad met iets verder aan linkerhand een open plek met picknicktafel en bankje.
Na ca. 100m RD, smal bospad aan linkerhand negeren, kn62 volg 61, het pad langs de bosrand verder volgen.
Ruim voorbij flauwe bocht naar rechts RD, breed pad aan linkerhand negeren, wn route, de bosrand verder volgen.
Na ca. 200m LA, smal bospad met houten afsluitboom en bordje “Opengesteld”, wn route, verderop passeert men een bankje.
Bij kruising RA, wn route.
4.
Bij T-splitsing LA, de wn route wordt verlaten, het pad met verderop een bankje volgen tot T-splitsing voor een waterloop, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, pad met de waterloop aan linkerhand.
Voor bankje, bij T-splitsing LA, pad met SBB bord “Reuselse Moeren” en houten afsluitboom, wn route, het pad buigt naar rechts met de waterloop aan rechterhand, verderop buigt het pad naar links iets weg van de waterloop met half open heidegebied aan linkerhand, ruim voorbij deze bocht wordt de waterloop weer aan de rechterhand gevolgd, iets voorbij een bocht naar rechts buigt het pad voor een perceel grasland naar links en gaat door de rand van het perceel, verderop het perceel via een klaphek verlaten.
Na verlaten van het grasland, bij T-splitsing LA, kn83 volg 63, het brede grindpad met gescheiden verhard fietspad volgen tot smal pad aan linkerhand met SBB bordje ca. 600m voorbij bosperceel aan rechterhand.
5.
Bij dit pad LA, smal pad met SBB bordje, kn63 volg 62, iets verder bij 3-sprong RA, smal pad met afrastering aan linkerhand, verderop buigt het pad langs de afrastering naar links, ca. 100m voorbij een houten poort buigt het pad naar rechts weg van de afrastering en gaat slingerend verder door het bos.
Iets voorbij draaihekje, bij 3-sprong scherp LA, wn route, verderop voor een afrastering buigt het pad naar rechts met de afrastering aan linkerhand, ca. 100m voorbij een vogelkijkhut buigt het pad naar links en men passeert dicht na elkaar twee doorgangen in de afrastering, voorbij de doorgangen bosrand aan rechterhand volgen, na ca. 50m buigt het pad naar rechts het smalle bosperceel in, wn route, t.h.v. een bankje wordt het bosperceel weer verlaten en volgt het pad weer de bosrand aan rechterhand.
Voorbij het bosperceel, bij Y-splitsing rechts aanhouden richting klaphek, wn route.
Iets voorbij het klaphek, bij T-splitsing LA, wn route.
6.
T.h.v. SBB bord “Reuselse Moeren” RD, pad aan rechterhand negeren, wn route, het pad verder volgen tot smal pad aan rechterhand met bordje “Opengesteld” en houten afsluitboom voor de bosrand, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad RA, wn route, pad tussen bosrand en waterloop met iets verder een vlonder, verderop t.h.v. grote stallen buigt het pad naar links het bos.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing RA, kn62 volg 40.
Bij T-splitsing RA, fietspad langs doorgaande weg, wn route, vervolgens voor waterloop “Vaartloop” LA, “Burg. Willekenslaan”, wn route.
T.h.v. smal bosperceel aan linkerhand RA, onverhard pad met bankje en met bosrand aan linkerhand, kn40 volg 41.
Na ca. 300m LA, bospad met bordje “Opengesteld” en houten afsluitboom.
Na ca. 220m RA, kn41 volg 90, let op het pad is tevens ATB pad.
RD, smal pad aan rechterhand negeren, de ATB route wordt verlaten.
Bij T-splitsing RA, wn route, men volgt ook nu een ATB route, het pad volgen tot T-splitsing t.h.v. bosrand.
7.
Bij deze T-splitsing LA, wn route, pad met bosrand aan linkerhand.
Na ca. 300m RD, het ATB pad met houten afsluitboom aan linkerhand negeren.
Na ca. 140m LA, kn90 volg 43, direct daarna bij kruising met ATB pad RD, smal pad met paaltjes en bordje “Opengesteld” door opener strook door het bos.
Bij T-splitsing LA, wn route, vervolgens na ca. 50m RA, wn route.
In brede open strook, bij T-splitsing RA, wn route, het pad volgen tot T-splitsing voor brandweerpaaltje 14.
Bij deze T-splitsing LA, wn route, het pad ca. 500m volgen tot grenspaal No. 199 (achterzijde paal) t.h.v. flauwe bocht naar links, zijpaden negeren.
Ca. 150m voorbij deze grenspaal LA, de wn route wordt verlaten.
Iets voor verhard fietspad, bij kruising RA, wn route (zie achterzijde van het routepaaltje aan linkerhand).
8.
Bij kruising RA, verhard fietspad buigt naar links, iets voorbij wachthuisje, bij kruising RD, het verhard fietspad verder volgen, de wn route wordt verlaten.
# Stukje elektrische draadversperring aan de Belgisch/Nederlandse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog, ook de Wereldoorlog of de Grote Oorlog genoemd.
Voor bosrand het fietspad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren.
RD, pad aan rechterhand negeren, fietspad verder volgen, kn44 volg 45.
In bocht naar rechts van het fietspad RD, onverhard pad, wn route.
Na ca. 700m, iets voor bosrand aan rechterhand LA, wn route, het brede bospad volgen tot kruising voor landbouwpercelen.
Bij deze kruising RA, pad met bosrand aan rechterhand, kn45 volg 47.
Na ca. 80m RA richting ven, voor het ven links aanhouden, wn route, aan overzijde van het ven buigt het pad met flauwe bocht naar links weg van het ven.
9.
Bij T-splitsing LA, breed pad met aan rechterhand een smal ATB pad, kn47 volg 14.
Voor bosrand aan rechterhand, bij kruising RA, wn route, pad met half open gebied aan rechterhand.
Na ca. 200m LA, smal bospad, wn route, verderop buigt het pad naar rechts.
Bij 4-sprong rechts aanhouden, kn14 volg 15.
Bij 4-sprong RA richting picknicktafel in de verte, wn route.
Bij kruising RD, het pad verder richting de picknicktafel volgen.
Direct na de picknicktafel en aan rechterhand een WOII monumentje, bij T-splitsing LA, kn15 volg 78, pad met gescheiden grind-/fietspad.
# Een oorlogsmonumentje om even bij stil te staan. Het monumentje is ter nagedachtenis aan twee onderduikers die in 1944 door Duitse soldaten om het leven zijn gebracht. De onderduikers werden ervan verdacht helpers te zijn van de in Oost-Brabant opererende verzetsorganisatie.
Iets voorbij bosperceel aan rechterhand LA, bospad met paaltjes en bordje “Welkom”, de wn route wordt verlaten.
10.
Bij T-splitsing RA.
Voorbij bankje, bij kruising met breed pad RD, direct daarna bij kruising met smal pad LA, het smallere pad parallel aan het bredere pad volgen tot bord “Visvijver ’t Neerven”, ca. 60m voorbij flauwe bocht naar links, zijpaden en zijpaden bij kruising negeren.
Bij dit bord RA het parkeerterreintje oplopen, iets verder RA door metalen voetgangerssluis, verhard voetpad, vervolgens t.h.v. clubgebouw rechts aanhouden, het onverhard pad met visvijver aan linkerhand volgen tot eilandje in de visvijver ca. 150m voorbij schuilhut aan overzijde, zijpaden negeren
T.h.v. het eilandje in het ven RA het verbindingspad richting het verhard fietspad inlopen, direct daarna bij T-splitsing LA, het pad met gescheiden verhard fietspad en verderop kn13 volg 12 (het routepaaltje staat langs het fietspad) volgen tot kruising voor schuilhut bij volgend bos, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, verharde weg, kn12 volg 11, de weg volgen tot onverhard pad langs bosrand aan linkerhand.
Bij dit pad LA, onverhard pad met bosrand aan linkerhand, kn11 volg 2, verderop in het bos loopt pad parallel aan een verhard fietspad, het pad verder volgen tot bocht naar rechts, zijpaden negeren.
Bij deze bocht RD, de wn route wordt verlaten, het pad met gescheiden verhard fietspad volgen tot de Ouwe Brandtoren, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
pw = paars-witte routebordjes van SBB wandelroute.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Taverne d'n Ouwe Brandtoren, Burgemeester Willekenslaan 5, 5541 NA te Reusel. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op de parkeervakken aan de Burgemeester Willekenslaan tegenover Taverne D'n ouwe Brandtoren.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

De grote cirkel Adrie: De grote cirkel
De grote cirkel, nu in een ander seizoen Adrie: De grote cirkel, nu in een ander seizoen
De kleine cirkel met Januskop Adrie: De kleine cirkel met Januskop
Stenen der Zaligheden, vijf van de acht keien Adrie: Stenen der Zaligheden, vijf van de acht keien
Stenen der Zaligheden Adrie: Stenen der Zaligheden
Reuselse Kei Adrie: Reuselse Kei
Pad door de Peelse Heide Adrie: Pad door de Peelse Heide
De Reuselse Moeren Adrie: De Reuselse Moeren
De Reuselse Moeren Adrie: De Reuselse Moeren
De Reuselse Moeren, nu in een ander seizoen Adrie: De Reuselse Moeren, nu in een ander seizoen
Elektrische draadversperring Adrie: Elektrische draadversperring
Elektrische draadversperring Adrie: Elektrische draadversperring

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart stenen-der-zaligheden-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Taverne D'n ouwe Brandtoren

Burg. Willekenslaan 2
5541 NA Reusel
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (26)

 1. Adrie 5 maart 2023 om 11:13

  Vrijdag 3 maart 2023 de wandeltocht gecontroleerd en iets vernieuwd. Het in eerdere reacties vermelde natte pad, zie ook de foto linksboven staat nog steeds onder water. Voorheen ging het wandelnetwerk ook over het natte pad. Naar aanleiding van een melding hierover heeft Routebureau Brabant het wandelnetwerk aangepast en het knooppuntpaaltje verplaatst naar het drogere pad dat voorheen als alternatief beschreven was. Verder wat meer variatie gebracht in het lange pad langs de bosrand bij punt 6 waarna Nelle en Tonnie van Vlokhoven moeite hadden om het juiste pad te vinden. De wandeltocht gaat nu een stukje door het bos wat later het vinden van het juiste pad gemakkelijker maakt. De routebeschrijving en kaarten zijn aangepast en weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Nelle en tonnie van vlokhoven 11 februari 2023 om 18:43

  Deze wandeling weer eens gelopen. Volop genoten. Weinig verharde wegen en weinig mensen gezien. Hier en daar een wandelaar met hond. Hier en daar een vogel aan het fluiten. Voorjaar hangt in de lucht. De wandeling ging goed tot knooppunt 63. Hier kon men niet in vanwege het vele water. Vorig jaar dit stuk ook gelopen en toen ook al vol water. We zijn een eindje doorgelopen, net voor een weiland is een klein belopen platgetrapt paadje ontstaan en via dit paadje kwamen we toch toch weer op de route. een bijzonder mooi stuk.
  verder hadden we moeite met punt 6 …..tot 3de goed begaanbare pad aan linkerhand met afsluitboom en bordje Opengesteld. Dit hebben we gevonden. Hert pad gaat door half open strook door bos. Deze laatste hebben we niet kunnen vinden, ( misschien wel dicht gegroeid}
  Bij het eerste pad wordt de wn route verlaten. maar hier stond een paal met knooppunt 41
  wat niet op de route stond. dus terug gelopen en een beetje aan het dolen geweest. uiteindelijk de route weer op kunnen pakken en verder ging het uitstekend.
  Adri bedankt voor de mooie route.

  Reageren
  1. Adrie 12 februari 2023 om 16:40

   Nelle en Tonnie van Vlokhoven bedankt voor de reactie! Jullie zijn iets te vroeg linksaf gegaan bij het 1ste pad na ca. 300m en niet bij het 3de na ca. 900m. Bij het 1ste pad komt men inderdaad uit bij het kn41 routepaaltje. Dat ik voor het 3de pad gekozen heb heeft te maken met de ATB paden die door dit deel van het bos lopen, bij het 3de pad dat door de open strook gaat loopt men maar een klein stukje samen met een ATB route.

 3. Adrie 24 mei 2021 om 17:41

  De wandeltocht kan weer gelopen worden. De wandeltocht bestaat nu uit twee lussen waarvan een lus rond de Reuselse Moeren een van de weinige gebieden waar nog hoogveen te vinden is. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Hans 24 mei 2021 om 10:23

  Is bijgevoegde route misschien een goed alternatief?
  Twee lussen.

  Reageren
  1. Adrie 24 mei 2021 om 12:28

   Hans bedankt voor de reactie! Beide lussen worden zoals in het voorbeeld verbonden met elkaar via de Burg. Willekenslaan. De lus bij de Reuselse Moeren lijkt op het voorbeeld zonder het gedeelte langs knooppunt 61. Het gedeelte in de Peelsche Heide veranderd niet veel t.o.v. de oorspronkelijke wandeltocht

 5. Nelle en tonnie van vlokhoven 23 mei 2021 om 14:28

  Gisteren de wandeling met mijn zus gelopen. Prachtig…weer was ook erg goed.
  We hebben wel een puntje. Bij grenspaal no. 201 LA, onverhard pad ..het pad volgen tot kruising met doorgaande weg.
  Hier kon men niet in het was afgezet i.v.m. Ingezaaid gras. Ik neem aan wanneer het gras hoger staat er geen pad meer zichtbaar is. Zoals het er nu uitziet heeft de boer dit land bij zijn andere stukken land getrokken.

  dank je wel adri voor deze mooie ochtend

  Nelle en Tonnie van Vlokhoven.

  Reageren
  1. Adrie 23 mei 2021 om 15:18

   Nelle en Tonnie van Vlokhoven bedankt voor het melden van het omgeploegde pad! Het enige alternatief dat nu nog beschikbaar is niet leuk meer, het was al een lang pad op de grens nu wordt het alleen maar langer met ook nog een gedeelte langs de Reusselseweg, een best wel drukke weg. Voorlopig de wandelroute gesloten. Binnenkort ga ik deze wandelroute aanpassen, waarschijnlijk worden het dan twee lussen.

 6. Roeland 27 oktober 2020 om 21:49

  Adrie bedankt voor deze prachtige wandeling. De herfstkleuren zijn heel erg mooi in deze tijd van het jaar. Ook de paddenstoelen zijn er in ontelbare hoeveelheden. Het stuk door de Reuselse Moeren is echt prachtig. Ook de verschillende punten over de historie van de Wereldoorlogen erg interessant. De Dodendraad is erg mooi hersteld, echt een plek om aan te bevelen om eens te bezoeken.

  Een paar opmerkingen over de beschrijving:

  Goed Nieuws: Onder 6. Routepaal 90 staat er gewoon: Dit kan dus weer veranderd worden naar kn90 volg 43.

  Verbetervoorstellen:

  – onder 6: wij hebben Knooppunt 43 aangetroffen op een ander kruispunt (1 verder dan in de beschrijving). Volgens mij zou de volgende tekst veranderd moeten worden “Ca. 150m voorbij deze grenspaal LA, kn43 volg 42.” In “Ca. 150m voorbij deze grenspaal LA, wn route wordt verlaten.

  -Onder 7: “Iets voor verhard fietspad, bij kruising RA, de wn route wordt verlaten.” Voorstel: “Iets voor verhard fietspad, direct na ATB-pad, bij kruising RA.” (Hier loopt overigens een wn-route).

  Reageren
  1. Adrie 28 oktober 2020 om 07:13

   Roeland bedankt voor het melden! Er wordt best veel gesleuteld aan het wandelnetwerk, het knooppuntpaaltje is inderdaad verplaatst naar de rand van het bos volgens de kaart van Routebureau Brabant. Ik heb de verbetervoorstellen in de routebeschrijving overgenomen.

 7. Willem van Gerwen 16 juli 2020 om 19:13

  Beste Adrie. Deze tocht met heerlijk zonning weer gelopen. Een mooie wandeling met een geschiedenis uit beide wereldoorlogen.Ik heb getracht er weer een mooi verslag met foto’s van te maken.

  Er is een routepaal verdwenen, maar dat is niet hinderlijk aangezien de routebeschrijving duidelijk genoeg is. De verdwenen routepaal die staat onder punt 6 van de routebeschrijving “kn 90 volg 43” staat er niet meer.
  Verslag en fotoreportage

  Reageren
  1. Adrie 17 juli 2020 om 06:22

   Willem van Gerwen bedankt voor het melden! Ik heb het ontbrekende knooppuntpaaltje doorgestreept in de routebeschrijving en aan Routebureau Brabant gemeld dat het ontbreekt. Mooi verslag! ik heb de link weer bijgevoegd aan de omschrijving.

 8. Adrie 5 januari 2020 om 16:49

  Vandaag 5 januari 2020 de wandelroute gecontroleerd, helaas heeft de zon zich niet laten zien. In de Reuselse Moeren waren door SBB nieuwe routepaaltjes geplaatst verder op wat kleine veranderingen na klopte de routebeschrijving nog. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Ad,Cor en Nellie 27 maart 2019 om 18:59

  Deze tocht voor de 2e keer gelopen wel een paar punten van herkenning gezien maar dat mag niet deren en zeker niet voor deze tocht was weer zeer mooi

  Reageren
 10. nellie wesel 30 augustus 2017 om 08:58

  Op 23-8-2017 deze route gelopen. De beschrijving was heel duidelijk, nergens twijfel, maar vooral ook erg mooi en heel afwisselend.
  Wederom dank,
  Cor, Nellie en Ad

  Reageren
 11. Adrie 28 september 2016

  Op 17 september 2016 de wandelroute gecontroleerd. Op een punt de route wat gewijzigd, een smal pad dat in gebruik genomen is als ATB pad is uit de route gehaald en vervangen door een breder pad dat niet door ATB rijders gebruikt wordt. Verder leuk om te melden dat men in de Reuselse Moeren de smalle paden veelal door hoog gras aan het maaien was. Het gedeelte dat gemaaid was liep in elk geval een stuk prettiger. Bij het gebied rond het Koolven zijn bordjes geplaatst "Kwetsbaar gebied Verboden toegang", de stand van de bordjes was zodanig dat men de indruk krijgt dat deze ook betrekking hebben op het pad. Navraag gedaan bij Routebureau Brabant. Zij hebben mijn vraag voorgelegd aan een wandelcontroleur. Vervolgens onderstaand antwoord gekregen:

  "Ik heb van de wandelcontroleur de volgende reactie ontvangen: Op de wandelpaden mag gewandeld worden. Als je van de paden af gaat, betreed je het kwetsbare gebied. Dit is ook het geval op de wandelpaden richting knp 50. Het traject is daarom gewoon begaanbaar.
  Met vriendelijke groet,
  Team Routebureau Brabant"

  De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 12. Adrie 23 augustus 2014

  Ik ben poolshoogte gaan nemen bij de door Hans en Rianne gemelde betonnen fauna borstwering, zie voetnootje 17-08-2014. Deze betonnen fauna borstwering is onderdeel van de faunapassage die vrij recent bij de Postelsedijk is aangelegd. Het pad aan de zuidzijde van het smalle bosgebied is als gevolg van deze aangelegde faunapassage niet meer toegankelijk. De route is op dat punt wat gewijzigd. De beschrijving, kaartje en GPS bestand zijn hierop aangepast en weer actueel. Veel wandelplezier!.

  Reageren
 13. Hans en Rianne 17 augustus 2014

  10-08-2014

  Kort na punt 5 hebben wij even vreemd staan kijken. Waar begint het slingerend bospad en waarom wordt die betonnen fauna borstwering waar je overheen moet niet genoemd? En waar staat genoemd knooppunt paaltje?

  Aan het einde van 6, langs de afrastering van het heideterrein is het opletten voor teken.

  5. Op T-splitsing RA, fietspad aan de overzijde van weg volgen, wn route. LA, onverhard pad, vervolgens na 30 meter LA, slingerend smal bospad tussen de twee bankjes links van afvalbak, kn62 volg 63. RD, pad op rechterhand negeren.

  Moet worden:
  Tussen de 2 bankjes links van de afvalbak moet je over de betonnen fauna borstwering heenstappen dwars (parallel aan het fietspad) door de bos passage struinen tot je aan het slingerend bospad komt. RA bospad volgen pad op rechterhand negeren, de rand van smal bosgebied blijven volgen. Etc.

  Reageren
  1. Adrie 17 augustus 2014 om 13:12

   Het is duidelijk dat er bij het picknickplaatsje iets veranderd is. Men kan voorlopig de oplossing van Hans en Rianne volgen of eventueel als alternatief bij het picknickplaatsje niet LA maar RD. Blijf vervolgens de bosrand ca. 600m volgen en ga dan LA, dit pad vervolgens blijven volgen tot bosrand op linkerhand. Bij deze bosrand achter opeenvolgend pad op linker- en rechterhand negeren, wn route. De routebeschrijving kan weer gevolgd worden bij punt 5. 5de regel. Ik ga binnenkort kijken of de wandelroute op dat punt gewijzigd moet worden. Hans en Rianne bedankt voor het melden!

 14. Rian 2 augustus 2014

  Vrijdag 1 augustus heb ik de wandeling gelopen met een vriendin. Het was een prachtige, afwisselende tocht. Door de vele schaduw in de bossen ook zeer geschikt op hete dagen als gisteren. De beschrijving was over het algemeen erg duidelijk en gedetailleerd. Dank je wel, Adrie.

  Reageren
 15. Adrie 9 mei 2014

  De paden aan het uiteinde van het Neerven waren afgesloten met boomstammen. De route is bij het Neerven iets gewijzigd, en loopt weer langs het ven. De routebeschrijving, kaart en GPS bestand zijn hierop aangepast. Veel wandelplezier!

  Reageren
 16. Adrie 5 mei 2014

  Voor het afgesloten pad, zie voetnootje van Jos, kan men als tijdelijke oplossing bij punt 12. 3de regel RD doorgaand pad blijven volgen i.p.v. RA, het ven ligt dan op rechterhand. Het pad blijven volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren. Bij deze T-splitsing RA, vervolgens pad weer blijven volgen tot T-splitsing. Men kan de routebeschrijving weer vervolgen bij punt 13. 3de regel. Binnenkort ga ik kijken voor een alternatief. Jos bedankt voor het melden!

  Reageren
 17. Jos 4 mei 2014

  Mooie wandeling, er moet alleen iets worden gedaan aan de beschrijving / gps bestand ter hoogte van het neerven.
  Hier zijn de ingangen op de kopse kant van het ven niet meer toegankelijk.
  Wel zijn de ingangen op de lange kanten nog open.

  Reageren
 18. Rene en Nell met Socca (hond) 26 december 2013

  Vandaag met een waterig zonnetje deze wandeling gelopen. We vonden het een hele afwisselende wandeling. Er zat wel een stukje route in waar we op problemen stuitten. Dan heb ik het over alinea 6 het laatste deel langs de afrastering. Die loopt in een lus. Helaas was het laatste gedeelte naar het fietspad toe erg diep en stond vol met water. Eromheen kon je niet lopen, dus moesten we terug. Let dus op dat het bij alinea 6 erg drassig kan zijn!! Bovendien de afrastering KAN onder stroom staan, het is namelijk schrikdraad! Verder hebben we genoten van de wandeling! De route is erg afwisselend veel vennetjes (hond) heel veel bos! Prima beschrijving!

  Reageren
 19. mart 21 december 2013

  Op 14 -12-2013 gelopen. Prima route , afwisselend en goed begaanbaar. Inderdaad jammer dat in een deel van de route het geluid van de snelweg erg hoorbaar was. Toch is deze wandeling zeer de moeite waard. Goed uitgestippeld en beschreven. Onze dank !!

  Reageren
 20. Lennard 15 december 2013

  Gisteren gelopen met overwegend stralend weer en af en toe wat wolkenvelden.

  Ik vond het een mooie route met veel afwisseling tussen bossen, heide en agrarisch terrein. Het enige dat ik wat jammer vond is dat de A67/E34 gedurende het grootste deel van de wandeling goed te horen was. Daar stond tegenover dat er vrijwel geen motorcrossers waren (wel sporen gezien), dat is in sommige bossen vooral in het weekend wel eens anders…

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)