Langs de spijker, Hilvarenbeek te Noord-Brabant

23 km Wandelroute Langs de spijker, te Hilvarenbeek

Wandeltocht door landgoed Gorp & Roovert en de Rovertsche Heide. Landgoed Gorp & Roovert is een uitgestrekt landgoed (1200 ha) met oude loof-, naald- en gemengde bossen, cultuurgronden, heide, vennen en over een lengte van 5 kilometer een nog volop meanderende Rovertse Leij met enkele afgesneden oude meanders. Vlakbij het stroompje ligt ook de zeventiende-eeuwse Nieuwe Hoef, ook wel 'spijker' of 'spicarium' genaamd. Op deze plaats werd vroeger tiend (eentiende deel van de totale veldopbrengst) geheven door de landeigenaar. De kern van het landgoed wordt gevormd door de twee zeer oude buurtschappen "Gorp" en "Roovert". De buurtschappen hadden een zeer geïsoleerde ligging te midden van zeer uitgestrekte heidevelden en is pas uitgegroeid tot een echt landgoed eind 18de eeuw. De wandeltocht komt door het buurtschap Roovert dat bestaat uit drie oude "lange gevel" boerderijen. Verder komt de wandeltocht langs een herdenkingsplaats Nederlandse oorlogsgraven. Op deze herdenkingsplaats vond op 15 augustus 1942 de eerste fusillade op prominente Nederlanders als Todeskandidaten plaats, dit waren gevangene die op een lijst stonden om als represaille voor een aanslag van het verzet gefusilleerd te worden als vergeldingsmaatregel door de Duitse bezetter.. Het monument bestaat uit een zwerfkei met gedenkplaat en een kleinere plaquette. Voor de gedenksteen zijn vijf houten fusilladepalen geplaatst. De Rovertsche Heide, ook Rovertse Heide of Roovertsche Heide genoemd is een natuurgebied met bos en heide. De wandeltocht gaat door het noordelijk deel van het gebied, een gevarieerd bosgebied en vochtig grasland met het in 2007 hersteld Rovertsven. 88% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 4-3-2012, laatst bijgewerkt op: 5-3-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk RA vertrekken, de weg volgen tot 3-sprong voorbij het plantsoen.
Bij deze 3-sprong LA, “Vrijthof”, kn56A volg 57, weg met het plantsoen aan linkerhand, vervolgens voorbij het plantsoen, bij 3-sprong rechts aanhouden, direct daarna de weg met flauwe bocht naar links verder volgen, weg aan rechterhand negeren, wn route, de weg “Wouwerstraat” verder volgen tot woning nr.42, zijweg negeren.
Iets voorbij deze woning RA, “Plein 40-45”, kn57 volg 58, vervolgens voorbij het plantsoentje, bij kruising LA, iets verder RD, “Loostraat”, wn route, weg langs het plantsoen aan linkerhand negeren, wn route, de weg verder volgen tot kruising met “Herlaerstraat”, zijwegen negeren.
Bij deze kruising RD, “Groot Loo”, kn58 volg 43, de weg volgen tot woonboerderij nr.4/4A, zijpaden negeren.
Voorbij deze woonboerderij de weg met flauwe bocht naar links verder volgen, “Groot Loo”, weg aan rechterhand negeren, wn route.
2.
T.h.v. inrit nr.9 RA, onverhard pad, kn43 volg 44, verderop buigt het pad naar rechts.
Direct na deze bocht het pad met bocht naar links verder volgen, gras-pad aan rechterhand negeren, wn route, het pad met verderop kn44 volg 49 volgen tot 4-sprong.
Bij deze 4-sprong LA, wn route.
RD, pad aan linkerhand negeren, kn49 volg 10, iets verder voor een landbouwperceel (weiland) buigt het pad bij een bordje “Opengesteld” naar rechts.
Voor bosrand, bij 3-sprong rechts aanhouden, kn10 volg 11, pad met bosrand aan linkerhand.
Bij kruising RD, kn11 volg 97, het pad met verderop een picknicktafel aan rechterhand volgen tot T-splitsing voor een landbouwperceel, zijpaden negeren, ruim voor de T-splitsing wordt de wn route verlaten.
Bij deze T-splitsing RA, direct daarna LA, pad met bordje “Opengesteld Gemeente Hilvarenbeek” door het landbouwgebied.
3.
Voor bosrand, bij T-splitsing LA, iets verder RA, wn route, het pad door het bos volgen tot T-splitsing, zijpad en zijpaden bij een kruising negeren.
Bij deze T-splitsing LA, wn route, iets verder bij kruising RA, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route, het pad volgen tot bocht naar links met picknicktafel, zijpaden negeren.
In deze bocht RA door de smalle opening in de afrastering naar de klinkerweg lopen, kn96 volg 95/98, direct daarna bij T-splitsing RA, smalle klinkerweg met gescheiden grind-/fietspad, kn96 volg 98.
Bij 4-sprong RA, onverhard pad, de wn route wordt verlaten, het pad met iets verder een landbouwperceel aan linkerhand ca. 500m volgen tot pad voor bosrand aan linkerhand, zijpad negeren.
Bij dit pad LA, pad met bosrand aan rechterhand.
Voor bosrand, bij T-splitsing RA, breed pad.
4.
Na ca. 80m LA, pad met metalen afsluitboom “Gorp & Roovert”, na ca. 120m volgt het pad een waterloop aan rechterhand, het pad met de waterloop aan rechterhand verder volgen tot bocht naar links met aan rechterhand aan overzijde van de waterloop een grindpad, zijpaden negeren.
Bij deze bocht het pad met bocht naar links verder volgen, men loopt weer dieper het bos in.
RD richting heuveltje met daarop een schoorsteen, pad aan linkerhand negeren, het heuveltje aan rechterhand passeren  vervolgens doorlopen tot T-splitsing iets voorbij het heuveltje.
Bij deze T-splitsing RA, pad met iets verder een landbouwperceel aan rechterhand, verderop voorbij een bosperceel aan rechterhand buigt het pad naar rechts.
Voorbij houten brugje, bij T-splitsing LA, kn99 volg 2, grindpad.
Voorbij flauwe bocht naar rechts, direct na groen elektriciteitskastje RA, smal grindpad met BL bordje “Vosreijt”, de wn route wordt verlaten, na ca. 45m buigt het grindpad naar links, het grindpad verder volgen tot 2de brugje, zijpaden negeren.
5.
Voorbij het 2de brugje RD, smal grindpad aan rechterhand negeren, verhard voetpad dat iets verder overgaat in een verharde weg.
Bij T-splitsing LA, “Saelde”, de weg die iets verder overgaat in een voetpad volgen tot T-splitsing voorbij de achterzijde van de kerk.
# Voor een bezoek aan een horecagelegenheid bij de T-splitsing RA, 300m verder zijn horecagelegenheden.
Bij deze T-splitsing LA, de weg die verderop overgaat in een grindpad volgen tot een brugje.
Voorbij het brugje RA, kn2 volg 65, het pad met het meanderend beekje aan rechterhand volgen tot 4-sprong met aan rechterhand op enkele meters een brugje, niet het smalle pad aan rechterhand richting het brugje inlopen.
Bij deze 4-sprong RD, het grindpad buigt meteen daarna naar links met bosschages aan linkerhand en loopt parallel aan het grindpad aan linkerhand, wn route.
Na ca. 90m RD, pad over kade aan rechterhand negeren, het beekdal wordt verlaten, wn route, het grindpad parallel aan het bredere grindpad verder volgen tot 4-sprong met aan rechterhand een verharde weg.
6.
Bij deze 4-sprong RD, het grindpad met metalen afsluitboom “Gorp&Roovert” volgen tot bosrand aan rechterhand, zijpad negeren.
Bij deze bosrand RD, pad aan linkerhand negeren, direct daarna RA, smal pad door bosperceel met rododendronstruiken met verderop een groot ven aan rechterhand.
T.h.v. het ven RD, het smalle pad tussen rododendronstruiken en beuken inlopen, breed pad aan linkerhand negeren.
Aan einde van het smalle pad, bij T-splitsing RA, breed pad, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA, wn route, vervolgens RD, weg aan rechterhand negeren, kn65 volg 67.
# Voor een pauze aan de weg aan rechterhand is Terras Campingboerderij Breehees.
T.h.v. bosrand gaat de verharde weg over in een onverhard pad, iets verder bij kruising RA, wn route, het pad buigt terug naar de bosrand, het pad met verderop kn67 volg 68 verder volgen tot een perceel grasland aan linkerhand voorbij een betonnen brug, zijpad negeren.
7.
Bijna aan einde van het perceel LA door de smalle strook grasland naar de houten voetgangerssluis met zitje en BL bordje “Gorp de Ley” bij bosrand lopen, de wn route wordt tijdelijk verlaten, in het bos bij T-splitsing LA, verderop buigt het pad met een ruime bocht naar rechts, voorbij volgende bocht naar rechts passeert men een metalen brugje, ruim voorbij het brugje buigt het pad iets voor een perceel grasland aan rechterhand naar links, iets voorbij deze bocht gaat het pad door de rand van een grasrijke open plek met de open plek aan linkerhand, voorbij de open plek buigt het pad naar rechts met beekje de Rovertsche Leij aan linkerhand, voorbij een draaihekje en horecagelegenheid het brede pad (beukenlaan) met houten afsluitboom volgen.
Bij T-splitsing LA, het brede pad volgen tot smal pad aan rechterhand voor het beekje “Rovertse Leij”, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad RA, het smalle pad met bordje “Opengesteld” en het beekje aan linkerhand inlopen, vervolgens na ca. 40m RD, pad aan rechterhand negeren, wn route, pad met het beekje aan linkerhand verder volgen.
Pad met bocht naar links langs het beekje verder volgen, pad langs waterloop aan rechterhand negeren, wn route, het pad met het meanderende beekje aan linkerhand ca. 750m verder volgen tot T-splitsing.
8.
Bij deze T-splitsing RA, breed pad, kn91 volg 2.
Bij 5-sprong het 2de pad aan linkerhand inlopen, wn2, het pad ca. 200m volgen tot pad aan rechterhand iets voorbij een poel aan rechterhand, het pad voor de poel aan rechterhand negeren.
Bij dit pad RA, wn route, het pad met verderop herdenkingsplaats Nederlandse oorlogsgraven aan rechterhand volgen tot T-splitsing voor een landbouwperceel, zijpaden negeren.
# Op deze herdenkingsplaats vond op 15 augustus 1942 de eerste fusillade op prominente Nederlanders als ‘Todeskandidaten’ plaats als vergeldingsmaatregel door de Duitse bezetter.
Bij deze T-splitsing LA, pad met bosrand aan linkerhand, kn2 volg 1, het pad volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, breed pad, kn1 volg 72.
Bij kruising met aan linkerhand een ven RD, wn route, verderop buigt het pad naar rechts met een linkerhand een pad met bordje “PRIVE”, wn route, het brede pad verder volgen tot 4-sprong ca. 40m voorbij een houten brugje met iets voor het brugje in een bocht naar links aan rechterhand een woning, zijpaden aan rechterhand negeren.
9.
Bij deze 4-sprong het pad met bocht naar rechts verder volgen, wn route.
Ruim voor schuur links van het pad, bij kruising RA, wn route.
Bij kruising met verharde weg RD, kn72 volg 79, breed pad.
RD, smal pad aan rechterhand negeren, kn79 volg 76,
Het pad met bocht naar rechts verder volgen, wn route, pad aan linkerhand negeren.
Na ca. 150m, bij 4-sprong LA, wn route, smal pad met aan beide zijden rododendronstruiken.
Bij T-splitsing RA, direct daarna LA, wn route, vervolgens na ca. 50m, voorbij twee afsluitbomen met BL bordje “Rovertse Heide” RD, pad aan rechterhand negeren, kn76 volg 77.
In bocht naar links van het doorgaande pad, bij 4-sprong het 2de pad aan rechterhand inlopen, wn route.
Ca. 60m voorbij knik in het pad LA, wn route, pad met afrastering aan rechterhand.
10.
Bij kruising RA door draaihekje, kn77 volg 75, verderop voorbij grasland met waterplas buigt het pad naar rechts met in deze bocht een draaihekje.
Ca. 120m voorbij het draaihekje LA, wn route.
Bij kruising met aan overzijde van het pad een smal bospad RA, kn75 volg 73, breed pad.
Bij T-splitsing LA, kn73 volg 74, vervolgens na ca. 50m RD, pad aan rechterhand negeren.
T.h.v. bosrand, bij T-splitsing LA, kn74 volg 41, het pad door de bosrand volgen tot bocht naar links, zijpaden negeren.
In deze bocht RA, pad met houten afsluitboom, het bos wordt verlaten, wn route.
Na ca. 200m RA richting klein bosperceel, kn41b volg 41a, voorbij het bosperceel buigt het pad naar links.
RD, smal pad langs landbouwperceel aan rechterhand negeren, kn41a volg 96.
11.
RD, pad aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens na ca. 50m RA, het smalle pad langs landbouwperceel met waterloop aan linkerhand inlopen, wn route.
Bij 3-sprong met aan rechterhand een bankje links aanhouden, kn96 volg 97.
Bij T-splitsing RA, het brede pad wordt weer gevolgd, wn route, iets verder gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
In flauwe bocht naar rechts van de weg links aanhouden, smal onverhard pad met bosschages aan linkerhand, de wn route wordt verlaten, iets verder bij Y-splitsing eveneens links aanhouden, grindpad.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, direct daarna LA, “Hertog Janstraat”, de weg volgen tot T-splitsing voorbij plantsoen, zijweg negeren.
Bij deze T-splitsing RA, iets verder bij T-splitsing LA, de weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppunt paaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Sint Petrus'Banden Kerk, Vrijthof 33, 5081 CB te Hilvarenbeek. Plan Route

Met de auto

Let op: Vlakbij de kerk aan het Vrijthof geldt max. 2 u parkeren. Men kan ter hoogte van de kerk het bord "P-route" met onderbord "115 plaatsen" volgen. Deze parkeerplaats ligt op ca. 5 min. lopen naar de kerk die men van daaraf bovendien kan zien.

Openbaar vervoer

Bushalte Vrijthof, Hilvarenbeek.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (7)

De Rovertse Leij Adrie: De Rovertse Leij
De zeventiende-eeuwse Nieuwe Hoef Adrie: De zeventiende-eeuwse Nieuwe Hoef
De Rovertse Leij Adrie: De Rovertse Leij
Monument ter nagedachtenis aan vijf gijzelaars Adrie: Monument ter nagedachtenis aan vijf gijzelaars
Nieuwe Leij in omgeving Goirle Adrie: Nieuwe Leij in omgeving Goirle
Vennetje in het Landgoed Gorp en Roovert Adrie: Vennetje in het Landgoed Gorp en Roovert
Op de terugweg met in de verte de kerk van Hilvarenbeek Adrie: Op de terugweg met in de verte de kerk van Hilvarenbeek

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart langs-de-spijker.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In plaats HilvarenbeekCampingboerderij Breehees

Breehees 6
5051 DD Goirle
Bezoek website

Party-Restaurant De Nieuwe Hoef

Gorp aan de Ley 1
5081 NZ Hilvarenbeek
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (20)

 1. Rene en zijn hondenwandelgroep! 1 juni 2023 om 20:39

  Vorige week met 14 personen en 12 honden deze mooie tocht gelopen. Wat een feest voor de honden! Omdat de wandeling door verschillende gebieden gaat (veelal zanderige boerenwegen) konden de honden lekker los lopen. Vanwege de warmte zochten we ook regelmatig verkoeling in 1 van de grote vennen.
  We hadden prachtig weer, zonnetje, noordoosten wind wat het wandelen een stuk aangenamer maakte.
  Heel veel gezien en we genoten van de vergezichten en de kruip-door-sluip-door paadjes.
  De route is nu perfect, geen fout meer kunnen ontdekken!
  Adrie, dank je wel!

  Reageren
 2. Adrie 21 december 2022 om 18:17

  Vandaag 21 december 2022 de wandeltocht gecontroleerd naar aanleiding van een melding door Rene de Veth dat bij punt 4 een brugje verdwenen is. Op dat punt de wandeltocht iets aangepast men loopt nu wat langer door het bos en gaat verderop een brugje over. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier en Rene de Veth bedankt voor het melden van de verandering! Voor geïnteresseerde hondenliefhebbers Rene de Veth organiseert het hele jaar door wandelingen voor hondenbaasjes en uiteraard de honden zelf, deze wandeltocht staat in het voorjaar van 2023 op het programma kijk maar eens op zijn Facebook pagina HondenLangeAfstandWandelGroep.

  Reageren
 3. Adrie 13 december 2021 om 17:15

  Gisteren 12 december 2021 de wandeltocht gecontroleerd. Op een plaats was het wandelnetwerk gewijzigd verder geen veranderingen gezien. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Adrie 14 augustus 2021 om 14:47

  De wandelroute kan weer in zijn geheel gelopen worden. Aan de rand van Goirle meandert de Nieuwe Leij weer. Verder heeft men een brede natuurstrook rond de meanderende beek aangelegd met poelen en nieuwe aanplant.

  Reageren
 5. Adrie 5 april 2021 om 15:15

  Aan de rand van Goirle wordt het beekdal van de Nieuwe Leij heringericht, de beek wordt verplaatst en een deel van het gebied wordt een waterbergingsgebied. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio 2021 gereed, in de routebeschrijving is een alternatief beschikbaar.

  Reageren
 6. Adrie 22 september 2016

  Op 21 september 2016 de wandelroute gecontroleerd. Op wat kleine veranderingen na zoals een nieuw aangelegd fietspad door het landgoed Gorp & Roovert en paden die opgeschoond waren in het bosgebied de Roovertse Heide klopte de route beschrijving nog. De routebeschrijving is hierop aangepast en weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. Adrie 17 oktober 2014

  De wandelroute is gewijzigd, in de directe omgeving van het Nestven is een groot bosperceel gerooid. Het ven ligt nu in opengebied. Het pad dat er oorspronkelijk langs liep is afgesloten, hier is een alternatief voor gezocht. Op een tweetal andere plaatsen is de route iets verlegd met als resultaat meer afwisseling tussen opengebied en bos. Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Jo Heylen 10 februari 2014

  Gisteren, zo. 9 febr. 2014, de route gelopen met de eerste lentestorm. Het is zoals vroeger reeds vermeld in de voetnootjes, een PRACHTIGE ROUTE ! Ze komt vanuit het niets direkt in onze TOP 10 terecht ! Zeer mooie wandeling door het prachtige Gorp en Roovert. Gelukkig was "De Nieuw Hoef" geopend waar we ons konden verwarmen bij de open haard en van een lekkere warme drank konden genieten! Een dikke proficiat voor de opsteller van de route ! Bedankt !

  Reageren
 9. Paul 15 mei 2013

  Op Hemelvaartsdag de tocht wederom gelopen. Waarom? Omdat hij zo mooi is. Wel heb ik de oude uitdraai gebruikt en niet naar de voetnootjes gekeken. Dus ik kwam de punten tegen die gewijzigd waren. De notities die ik gemaakt heb kunnen de prullenbak in. Fijn dat andere wandelaars zo attent zijn..

  Reageren
 10. Rene en Soca (hond) 30 april 2013

  Afgelopen weekend de route gelopen. Beetje regen gehad, maar dat mocht de pret niet drukken. Het eerste gedeelte liepen we door bebouwde kom en landerijen wat later overging in bosgebied. De hond heeft op ca. 80% los kunnen lopen. De smalle paadjes langs de beek en de rododendrons waren het leukste.
  Verder nog een wijziging: Bij punt 10 "RA, pad tussen de weilanden, geel-rode G-R route" Deze weg is verspert. De boer heeft de greppel van zand ontdaan en aan de overkant palen met afscheiding neer gezet. Men moet het volgende doen: " Bosrand volgen tot T-splitsing dan RA. Dan RA om het weiland heen lopen wn route volgen. Dan LA wn route. RD pad op linkerhand negeren G-R route vervalt dan.

  Reageren
  1. Adrie 1 mei 2013 om 17:58

   De beschrijving, het kaartje en het GPX bestand zijn aangepast. Rene bedankt voor het doorgegeven van de wegafsluiting en het alternatief hiervoor.

 11. Artur 4 maart 2013

  Nog een kleine aanvulling misschien bij punt 5. Voorlaatste regel, je passeert hierbij een slagboom.

  Reageren
  1. Adrie 4 maart 2013 om 17:12

   De aanvulling bij punt 5 is in de beschrijving opgenomen. De lengte van de route klopt. Mijn GPS registreerde een track van 23,4km wat nagenoeg overeenkomt met de berekende route lengte van 23,2km. Wat de werkzaamheden onder punt 3 betreft, binnenkort ga ik eens poolshoogte nemen of de route op dat punt aangepast moet worden. Artur bedankt voor de reactie!

 12. Artur 4 maart 2013

  Vandaag 4-3-2013 Deze mooie route gelopen.
  Helaas is door recente werkzaamheden het stijgende zandpad bij punt 3 verdwenen (voorlaatste regel). Als je het pad wilt vinden moet je nu bij graafwerkzaamheden over omgevallen bomen klimmen. Verder vragen wij ons af of de lengte van de route juist is.

  Reageren
 13. Paul 17 oktober 2012

  Deze route is heel duidelijk aangegeven. Mijn complimenten.
  Toch 2 kleine opmerkingen.
  Tekstblok 2 4de regel, kn 45 moet zijn kn 49.
  Door werkzaamheden is na regel 7 in tekstblok 7 de omschrijving onduidelijk. Advies:
  RD, smal pad op rechterhand negeren.
  In een scherpe bocht naar links, breed graspad op rechterhand negeren.
  Bij grasveld RA. (grasveld aan linkerhand houden)
  Doorlopen tot beek. Hier staat een wn-paaltje.
  Pad langs beek blijven volgen.
  Ter hoogte van enz. enz.

  Reageren
  1. Adrie 17 oktober 2012 om 12:20

   Beide wijzigingsvoorstellen zijn in de beschrijving opgenomen. De wijziging als gevolg van werkzaamheden zijn het vet/cursief tekst gedeelte. Paul bedankt voor je reactie!

 14. Lennard 30 september 2012

  Ik realiseer me dat volgende zin op twee manieren opgevat zou kunnen worden.
  "Deze parkeerplaats ligt op ca. 5 min. lopen van de kerk die men van daaraf bovendien kan zien."

  Bedoeld wordt dat men vanaf de parkeerplaats de kerk(toren) kan zien liggen. Vanaf de kerk is de parkeerplaats NIET zichtbaar.

  Reageren
 15. Lennard 27 september 2012

  Vergeten te melden: vlakbij de kerk geldt max. 2 u parkeren. Men kan t.h.v. de kerk het bord "P-route" met onderbord "115 plaatsen" volgen. Deze parkeerplaats ligt op ca. 5 min. lopen van de kerk die men van daaraf bovendien kan zien.

  Reageren
  1. Adrie 28 september 2012 om 18:29

   De opmerkingen zijn zowel in de beschrijving als bij de bereikbaarheid verwerkt, Lennard bedankt!. Het klopt dat de eerste paar kilometer door landbouwgebied gaat en wat eentonig overkomt. Om vanuit Hilvarenbeek in het Landgoed Gorp en Rovert te komen moet men eerst door dit landbouwgebied. Gekozen voor Hilvarenbeek als startpunt is aantrekkelijk omdat een deel van Hilvarenbeek een beschermd dorpsgezicht is, met als middelpunt daarvan het Vrijthof.

 16. Lennard 27 september 2012

  Afgelopen weekend gelopen met prima wandelweer. Het is een mooie wandeling, alleen vond ik de eerste km’s een tikkie eentonig. Dat wordt later overigens wel weer goed gemaakt.

  De route is helemaal correct. Wel is er door zeer recente werkzaamheden een extra pad ontstaan bij punt 2.
  Tussen de zinnen:
  "LA, Info bord "Het Nestven", kn11 volg 97."
  en
  "Bij kruising RA, breed zandpad, wn route."
  zou voor de duidelijkheid toegevoegd kunnen worden:
  "Voor ven links aanhouden, wn route."

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)