Langs de Roer, Sint Odiliënberg te Limburg

22 km Wandelroute Langs de Roer, te Sint Odiliënberg

Wandeltocht in het stroomgebied van de Roer voor de liefhebber van open landschappen met mooie vergezichten. De wandeltocht start in Sint Odiliënberg en gaat naar Herkenbosch om vervolgens via Vlodrop aan de andere zijde van de Roer weer terug te keren naar Sint Odiliënberg. De Roer is een zijrivier van de Maas, die door Nederland, België en Duitsland stroomt. Vanuit het Duitse Heinsberg stroomt de Roer naar Vlodrop, waarna hij via Herkenbosch, Sint Odiliënberg en Melick naar Roermond slingert. In Roermond mondt de Roer uit in de Maas. De Roer is ongeveer 165 km lang, waarvan 21,5 km door Nederlands grondgebied stroomt. Als bezienswaardigheden zijn er bij het startpunt de basiliek en kapel aan de rand van het dorp. In de 8e eeuw stichtten drie Angelsaksische missionarissen, bisschop Plechelmus, bisschop Wiro en diaken Otgerus, op de Sint-Petrusberg een abdij die in de 11e en 12e eeuw volledig werd vervangen. De huidige kerk in romaanse stijl is niet meer volledig origineel. Na eeuwen te zijn verwaarloosd werd het gebouw tussen 1879 en 1886 gerestaureerd door architect Johannes Kayser. Naast de basiliek staat de O.L. Vrouwekapel, die in de 11e eeuw werd gesticht als parochiekerk en als zodanig tot 1680 dienst deed. Doordat de kapel minder wijzigingen heeft ondergaan dan de basiliek, is hij van grote historische waarde. T.h.v. Melick molen Prins Bernhard, een standerdmolen die is ingericht als korenmolen. De molen is in 1999 herbouwd op de plaats van de in 1945 door Duitse troepen opgeblazen molen. In Herkenbosch komt men langs het Kasteel Daelenbroeck. Kasteel Daelenbroeck werd begin veertiende eeuw gebouwd door Godfried van Heinsberg, de Gulikse leenheer van Wassenberg. Hij gebruikte het als woon- en als jachtslot. Rivier de Roer biedt weinig mogelijkheden om dicht langs de oever te lopen, toch krijgt men men een goede indruk van het stroomgebied van de rivier ook al worden er vaak wat bredere onverharde paden en landweggetjes gevolgd. 62% van deze wandeltocht is onverhard

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 21-6-2019, laatst bijgewerkt op: 28-3-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar het plein voor de basiliek RA vertrekken.
Voorbij horecagelegenheid nr.9 LA, “Raadhuisplein”, kn57 volg 58.
Bij 3-sprong met aan rechterhand kapel LA, “Past Siebensstraat”, wn58.
Bij kruising met doorgaande weg LA, het fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen, kn58 volg 77, iets verder passeert men het riviertje de Roer.
Ca. 150m voorbij de brug RA, verharde weg, kn77 volg 4.
Na ca. 90m RA, “Haazenpad”, gras-pad met afrastering aan linkerhand, voorbij het landbouwperceel (grasland) buigt het pad naar links met afrastering aan linker- en bosschages aan rechterhand.
# Alternatief bij hoogwater van de Roer: de weg met verderop kn4 volg 5 verder volgen tot 3-sprong van wegen met fietsknooppunt bord 76, zijpaden negeren, ga verder bij punt 2 eerste regel.
Voorbij de landbouwpercelen met grasland, bij 3-sprong LA richting verharde weg.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, de weg met verderop links van de weg een schuilhut volgen tot 3-sprong van wegen met fietsknooppunt bord 76, zijpaden negeren.
2.
Bij deze 3-sprong LA, kn5 volg 6, de weg volgen tot onverhard pad aan rechterhand t.h.v. stallen in een flauwe bocht naar links van de weg.
Bij dit pad RA, onverhard pad met waterloop aan linkerhand, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising met graspaden langs waterloop RD.
Bij T-splitsing RA, wn8, verderop buigt het pad naar links, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, kn8 volg 10.
Voorbij flauwe bocht naar rechts RA, gras-/onderhoudspad met metalen afsluitboom en met smalle waterloop aan linkerhand, verderop voor bosrand buigt het pad met een scherpe bocht naar links.
Voorbij bankje, bij 3-sprong rechts aanhouden, licht stijgend pad.
3.
Bij T-splitsing RA richting molen, verharde weg, “Waterschei”.
# De molen Prins Bernhard is een standerdmolen die is ingericht als korenmolen. De molen is in 1999 herbouwd op de plaats van de in 1945 door Duitse troepen opgeblazen molen.
Voorbij de molen, direct na horecagelegenheid LA, grindpad, wn11.
Iets voorbij de achterzijde van de horecagelegenheid, bij splitsing links aanhouden, wn11, iets verder volgt het pad de bosrand aan rechterhand, verderop gaat het pad door het bos.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing RA, grindpad met bosrand aan rechterhand, kn11 volg 38, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, wn38, vervolgens voor kruisbeeld rechts aanhouden, onverhard pad, wn38.
Voor boerderij, bij T-splitsing LA, kn38 volg 14, de verharde weg volgen tot Y-splitsing, zijpad negeren.
Bij deze Y-splitsing RA, wn14, de weg volgen tot 5-sprong voorbij kombord “Herkenbosch”.
4.
Bij deze 5-sprong RD, “Muytertweg”, kn14 volg 18.
Bij T-splitsing RA, wn18, direct daarna de weg met flauwe bocht naar links verder volgen, weg “Kempke” aan rechterhand negeren.
Bij ruime 5-sprong de 2de weg aan rechterhand inlopen, “Steegstraat”, kn18 volg 19, de weg volgen tot woning nr.30.
Iets voorbij deze woning RA, grindpad.
# Als het grindpad i.v.m. schuttersfeesten is gesloten de weg verder RD volgen, grindpad aan rechterhand negeren, wn19. Iets voor T-splitsing RA, “Steegstraat 76t/m82 45t/m49”, kn19 volg 20. In bocht naar links van de weg RD, grindpad, de wn route wordt verlaten. Bij kruising LA, verharde weg, wn20. Ga verder bij punt 5. 3de regel Bij 5-sprong RD……

In bocht naar rechts richting het schutterslokaal “St. Sebastianus” RD, het onverharde pad met omheining rond het gildeterrein aan rechterhand volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpad negeren.
5.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg.
Bij kruising RD, wn20.
Bij 5-sprong RD, het grindpad aan overzijde van de verharde weg inlopen, kn20 volg 30, het grindpad volgen tot kruising met aan rechterhand poort naar kasteel.
Bij deze kruising RA door de poort, verharde weg, kn30 de wn route wordt verlaten.
Iets voor poortgebouw, bij kruising LA.
Voor verlaten van het terrein rond het kasteel, voorbij grasveld RA, onverhard pad met afrastering aan rechterhand.
Voorbij klein brugje, bij T-splitsing RA, gras-/onderhoudspad met waterloop aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, direct daarna RD, pad langs waterloop aan rechterhand negeren.
Bij T-splitsing LA, fietspad langs verharde weg, wn41.
RD, pad langs bosrand aan rechterhand negeren.
6.
Na ca. 200m, voor bosschages rechts van de weg RA, onverhard pad met metalen afsluitboom, kn41 volg 42, verderop buigt het pad naar links, direct na deze bocht via een klaphek links van een houten poort het grasland inlopen, wn42, door het midden van het grasland met na ca. 100m aan rechterhand een waterplas, ruim voorbij deze plas het riviertje de Roer aan rechterhand volgen met na ca. 80m een klaphek, voorbij een ruime bocht naar rechts van het riviertje buigt het pad naar links weg van het riviertje met afrastering aan linkerhand, wn42.
In bocht naar links van het pad langs de afrastering RA het smalle betonnen brugje over de waterloop over, wn42,  voorbij het brugje het pad met afrastering aan linkerhand volgen tot metalen klaphek ca. 50m voorbij 2de bocht naar links, iets voor de 2de bocht gaat het pad over in een grindpad.
Bij dit klaphek RA door het klaphek, wn42, door de rand van het grasland lopen richting het riviertje, voor het riviertje buigt het pad naar links met iets verder een klaphek, voorbij het klaphek het pad met het riviertje aan rechterhand verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
7.
Voor deze T-splitsing rechts aanhouden, wn42, het grindpad parallel aan de weg langs achterzijde van omheind waterschapperceeltje inlopen.
Bij T-splitsing met rotonde RA, “Tussen de bruggen”, kn42 volg 24 (het routepaaltje staat links van de rotonde langs de weg).
RD, weg “Effelderweg” aan linkerhand negeren, kn24 volg 43.
Voorbij brug over de Roer RD, “Grootestraat”, weg aan linkerhand negeren, kn43 volg 36.
Voorbij woning nr.35 RA, wn36, vervolgens bij splitsing rechts aanhouden, wn36.
Bij 4-sprong RA, “Steinwinkelweg”, wn36.
Voorbij woningen, bij 4-sprong RD, de wn route wordt tijdelijk verlaten, iets verder onverhard pad.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, wn36.
Bij T-splitsing RA, “Lange Paalweg”, wn36, direct daarna LA, “Wilgenpad”, de wn route wordt verlaten, vervolgens voorbij het plantsoentje met speeltoestellen, bij T-splitsing RA.
8.
Bij T-splitsing RA, “Bennebroekweg”.
Na ca. 300m RD, grindpad aan linkerhand negeren.
RD, weg aan rechterhand negeren, wn36, iets verder gaat de verharde weg over in een onverhard pad.
Bij bosrand aan linkerhand LA, wn36, smal bospad met metalen slagboom, na ca. 130m, voorbij een bocht naar rechts volgt het pad de bosrand aan linkerhand.
Ca. 60m voorbij deze bocht, in bocht naar links van het pad RD, wn36, smal pad met bosrand aan linkerhand, verderop buigt het pad met flauwe bocht naar links het bos in.
Bij T-splitsing LA, wn36, het brede grindpad volgen tot kruising met verharde weg en fietspad.
Bij deze kruising RD, kn36 volg 40, het brede grindpad volgen tot kruising met kruisbeeld.
Bij deze kruising RD, de wn route wordt verlaten.
Bij 4-sprong RA, lang recht pad door landbouwgebied, wn5 (zie achterzijde van het routepaaltje).
Bij T-splitsing RA, kn5 volg 2, eveneens een grindpad.
9.
Voor boerderij, bij T-splitsing LA, verharde weg, “Holsterweg”, wn2.
Voorbij woning nr.18 links van de weg RA, wn2.
In flauwe bocht naar rechts van de weg LA, kn2 volg 1, onverhard pad met omheining aan linkerhand, voorbij het omheind perceel volgt het pad de bosrand aan rechterhand en buigt verderop naar rechts.
Iets voorbij deze bocht, bij T-splitsing LA, verharde weg, wn1.
Bij kruising RD, “Holsterweg”, kn1 volg 3, verderop voorbij woning nr.1 gaat de verharde weg over in een onverhard pad en buigt iets verder naar rechts.
Iets voorbij deze bocht RD, pad aan linkerhand negeren, de wn route wordt tijdelijk verlaten, pad met visvijver aan linkerhand.
Bij T-splitsing RA, breed grindpad, wn52, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, kn52 volg 51.
10.
Na ca. 100m, voor kombord “Paarlo” LA, onverhard pad, kn51 volg 79.
Na ca. 500m, iets voor einde bosperceel aan rechterhand LA, gras-/onderhoudspad met metalen poort en waterloop aan linkerhand, de wn route wordt verlaten, iets verder buigt het pad naar rechts, het gras-/onderhoudspad met verderop een kleine knik in het pad langs de waterloop volgen tot T-splitsing voorbij een metalen poort.
Bij deze T-splitsing RA, het grindpad volgen tot flauwe bocht naar rechts met aan linkerhand een witte woning.
In deze flauwe bocht links aanhouden, onverhard pad met omheining rond de woning aan linkerhand, vervolgens bij T-splitsing LA, het fietspad langs de weg volgen.
Na ca. 60m, voorbij inrit woning nr.2A LA, wn79, onverhard pad, iets voorbij een smal bosperceel aan rechterhand  volgt het pad de bosrand aan linkerhand, wn79.
Bij kruising RD, wn79, het pad gaat door het bos, het pad verder volgen tot men het bos weer verlaat.
11.
Na verlaten van het bos RA, kn79 volg 58, het pad met bosrand aan rechterhand volgen tot bosrand aan linkerhand, smalle zijpaden aan rechterhand negeren.
Direct na de bosrand aan linkerhand LA, smal pad door de bosrand, wn58.
T.h.v. hoek in het bosperceel, bij 4-sprong RD, wn58, het pad gaat dieper het bos in.
Bij splitsing rechts aanhouden, wn58, vervolgens bij T-splitsing LA, verhard fietspad, wn58.
Iets voor doorgaande weg N293 RA, “Houtkempke”, wn58.
Voorbij woning nr.5 gaat verharde weg over in een verhard fietspad, direct daarna LA, de doorgaande weg oversteken, let op drukke weg!, kn58 volg 57, aan overzijde een klein stukje fietspad dan de weg met draaicirkel inlopen.
Voor bocht naar links van de weg en kapel RA, “Raadhuisstraat”, wn57.
Bij T-splitsing RA, kn57 volg 56, “Kerkplein”, iets verder is aan linkerhand het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting of een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Basiliek, Kerkplein 15, 6077 AA te Sint Odiliënberg. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op een van de kleine parkeerterreinen in de directe omgeving van de basiliek.

Openbaar vervoer

Bushalte Bernhardlaan, Sint Odiliënberg. Loop vanuit de bushalte naar kruising. Bij de kruising de weg “Houtkempke” rechts van de doorgaande weg inlopen. Start de routebeschrijving bij punt 11. 8ste regel Voorbij woning nr.5.......

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Basiliek van Sint Odiliënberg Adrie: Basiliek van Sint Odiliënberg
Basiliek met op de voorgrond de Roer Adrie: Basiliek met op de voorgrond de Roer
Prins Bernhard Molen Adrie: Prins Bernhard Molen
Zicht op Herkenbosch Adrie: Zicht op Herkenbosch
WOII monument, ter nagedachtenis aan gevallen bemanningsleden Adrie: WOII monument, ter nagedachtenis aan gevallen bemanningsleden
Kasteel Daelenbroeck Adrie: Kasteel Daelenbroeck
De Roer Adrie: De Roer
De Roer Adrie: De Roer
Kleurrijk veld Adrie: Kleurrijk veld

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart langs-de-roer.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Sint Odiliënberg, Herkenbosch en VlodropOetsjpanning de Meuleberg

Waterschei 71
6074 ES Melick
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (5)

 1. Petra 5 augustus 2023 om 17:05

  Mooie route, je wandelt eigenlijk meer landschaps route als langs de Roer. Maar zeker de moeite waard, het koren op het veld ,de vele bramenstruiken en soms slingerend langs de Roer je pad vervolgen. Goed in elkaar gezet Adrie.

  Reageren
  1. Adrie 5 augustus 2023 om 18:21

   In tegenstelling tot het riviertje de Dommel in Brabant biedt de Roer beperkte mogelijkheden om dicht langs het riviertje te lopen. Op zich jammer, maar de omgeving maakt veel goed.

 2. Adrie 27 maart 2023 om 18:38

  Vandaag 27 maart 2023 de wandeltocht gecontroleerd tevens iets vernieuwd. Nieuw is een onverhard pad van ca. 800 meter dat dichter langs de Roer gaat, bij hoog water kan men de oorspronkelijke wandeltocht als alternatief lopen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Jan Siemonsma 23 december 2021 om 14:37

  Gelopen op 9 december 2021. Complimenten voor de zeer duidelijke routebeschrijving. Een prachtige tocht met veel beversporen en een ijsvogeltje dat 500 meter voor me uit blijft vliegen langs een boerensloot.
  Ik schrijf altijd een verhaaltje met foto’s over mijn dagtochten. Voor de liefhebber: mijn blog over het Roerdal

  Reageren
 4. Ton Geers 29 mei 2020 om 16:45

  Op 29 mei 2020 ben ik naar het zuiden afgezakt en wel naar het Limburgse Odilliënberg om vandaar door het Roerdal naar Vlodrop en weer terug te wandelen. De toch begint bij de Baseliek van Odilliënberg en loopt over zeer rustige geasfalteerde landwegen en zandpaden. Het is een open en weids landschap waar het graan op veel plaatsen aanwezig is. De Roer ontmoet je slechts op een klein gedeelte van de tocht en viel mij een beetje tegen. Maar, mooi weer, prachtig landschap, onderweg een koffie-to-go, veel rust, wat wil ik nog meer? Zie voor de foto’s van mijn tocht:
  wandelend-verhaal roerdal

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)