Langs de Lossing en Abeek, Kinrooi te Limburg

23 km Wandelroute Langs de Lossing en Abeek, te Kinrooi

Wandeltocht langs de Abeek en de Lossing in het grensoverschrijdend Grenspark Kempen-Broek, op de grens van Nederland en België. Een gebied dat bestaat uit moerassen, beekvalleien, vennen, bossen, heide, hooilanden, weilanden en akkers. De wandeltocht gaat o.a. door De Zig, , ’t Hasselterbroek, Sint-Maartensheide - De Luysen, het Stamprooierbroek en het Grootbroek. Als rode draad in deze vijf deelgebieden wordt de Lossing en de Abeek gevolgd. De Lossing is een afwaterkanaal dat tussen 1865 en 1875 werd gegraven om de broekgebieden te ontwateren en droog te leggen voor landbouw. De Abeek is een natuurlijke waterloop die ontspringt op het Kempens plateau in Meeuwen en is in de loop van de tijd meermaals verlegd.. In De Zig stromen de Abeek en de Lossing rakelings naast elkaar met tussen beide waterlopen een groot moerassig gebied. In Sint-Maartensheide - De Luysen liggen de vijvers van de Luysen, een vogelrijkgebied langs de Abeek met drie vogelkijkhutten. Stamprooierbroek en Grootbroek bestaan uit eikenbossen, elzenbroekbos, moerasgebieden en natte graslanden. Langs de Abeek passeert men een watermolen de Broekmolen. De wandeltocht gaat langs de achterzijde van de Broekmolen, deze molen is alleen op afspraak te bezoeken. 95% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 4-4-2022, laatst bijgewerkt op: 2-6-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit de parkeerplaats langs de beek naar de kruising met de verharde weg lopen, bij deze kruising RD, ww196 volg oc, direct daarna bij splitsing links aanhouden, het pad met de beek aan linkerhand volgen tot brugje.
LA het brugje over, aan overzijde RA het 2de brugje over, onverhard pad met de beek aan rechterhand, ww199 volg rd.
Iets voorbij stuw links aanhouden, het pad links van informatiepaneel “De Zig” inlopen, ww200 volg rd, pad met brede waterloop aan linkerhand, verderop buigt het pad naar links en gaat een brug over.
Aan overzijde van de brug RA, pad met brede waterloop aan rechterhand, rd route.
Voorbij bosschages met oorlogsmonumentje LA, rd route, pad door de rand van een landbouwperceel met een smalle waterloop aan rechterhand.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, breed grindpad dat verderop overgaat in een verharde weg.
2.
Iets voorbij de overgang, direct na stalletje aan linkerhand RA, onverhard pad met perceeltje grasland aan rechterhand, rd route.
Voor brede waterloop, bij T-splitsing LA, pad met de waterloop aan rechterhand, rd route, na ca. 400m buigt het pad schuin naar links weg van de waterloop en gaat met een ruime bocht naar rechts door de rand van bosschages terug naar de brede waterloop, bij de waterloop de waterloop weer aan rechterhand volgen, rd route.
RA brug over, aan overzijde bij kruising RD, ww201 volg rd, verderop voorbij een bocht naar links volgt het pad beek de Abeek.
# Voordat men bij de kruising RD gaat, aan rechterhand staat een vogelkijkhut.
Aan einde van het pad RA de brug over, doorgaande weg, rd route, iets voorbij de brug rechts aanhouden, de smalle weg inlopen, rd route.
3.
Bijna aan einde van de weg, t.h.v. omheind perceel aan linkerhand RA, onverhard pad met bordje “De Zig”, rd route, verderop buigt het pad naar links en gaat over een knuppelbrugje, iets voorbij het knuppelbrugje buigt het pad weer naar links, rd route, het pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, vervolgens na ca. 50m LA, onverhard pad door bosperceel, rd route, iets verder buigt het pad naar links, voorbij deze bocht RA, smal pad tussen landbouwperceel en bosrand, verderop voor een waterloop buigt het pad naar rechts met de waterloop aan linkerhand.
Ca. 80m voorbij flauwe bocht naar links RA, pad door de rand van het bosperceel, rd route.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, verharde weg.
Na ca. 140m RA, “Brandstraat”, rd route, weg met verderop een kapelletje en bankje in een flauwe bocht naar links.
4.
Ca. 450m voorbij het kapelletje, voorbij bankje RA, onverhard pad door de rand van een klein perceeltje grasland, gz route, iets verder gaat het pad door het bos, voor de beek buigt het pad naar links met de beek aan rechterhand, verderop een brugje over en de beek aan linkerhand volgen.
Voorbij informatiepaneel RD, pad aan rechterhand negeren, ww200 volg rd, iets verder passeert men een stuw, voorbij de stuw de beek verder aan linkerhand volgen.
Voorbij brugje, bij T-splitsing LA het 2de brugje over, aan overzijde bij T-splitsing LA, verhard fietspad, ww199 volg rd, iets verder buigt het fietspad naar rechts weg van de beek, het fietspad verder volgen tot kruising direct na een brede waterloop, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, onverhard pad met picknicktafel en de brede waterloop aan rechterhand, ww198 volg bx, verderop buigt het pad langs de waterloop naar rechts.
5.
Ca. 140m voorbij deze bocht LA, bx route, het pad volgen tot kruising ruim voor een grote loods en aan linkerhand op enige afstand een paardenstalletje, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, bx route.
Bij 4-sprong RD, breed pad met bosrand aan rechterhand, bx route, het pad ca. 400m volgen tot 3-sprong, zijpad negeren.
Bij deze 3-sprong RA, bx route, iets verder buigt het pad naar links, direct na deze bocht RD, pad aan rechterhand negeren.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, bx route, direct daarna RD, pad aan linkerhand negeren.
Voorbij metalen poort, bij kruising met verharde weg RD, direct daarna eveneens RD, smal bospad aan rechterhand negeren, onverhard pad met bordje “Het Hasselterbroek”, ww197 volg bv, na ca. 50m buigt het pad voor een houten afsluitboom naar links en gaat een vlonder over, smal bospad, bv route.
Voorbij vlonder, bij T-splitsing RA, breed pad door de bosrand, bv route.
Voorbij betonnen brugje, bij kruising LA, pad met brede waterloop aan linkerhand, ww194 volg bv.
6.
Na ca. 450m, ruim voor betonnen brugje RA, bv route, het pad volgen tot kruising.
Bij deze kruising RD, ww193 volg oc.
Bij kruising RD langs de metalen afsluitboom, ww191 volg rd, verderop buigt het pad met flauwe bocht naar links, ruim voorbij deze flauwe bocht passeert men een metalen afsluitboom.
RD richting P6, smal pad langs de bosrand aan linkerhand negeren, ww187 volg gz, het pad volgen tot overgang naar verharde weg.
Direct na de overgang naar verharde weg RA, gz route, direct daarna in flauwe bocht naar rechts van het grindpad links aanhouden, pad met houten afsluitboom, gz route.
Voor ven links aanhouden, pad aan rechterhand negeren, ww189 volg gz.
Iets voor vogelkijkhut de Roerdomp LA de twee brugjes over, gz route,  verderop volgt het pad een klein stukje de bosrand en buigt bij een klaphek naar rechts het bos weer in.
Iets voorbij een perceel grasland aan rechterhand RA, pad met een metalen poort, gz route.
7.
Voor informatiepaneeltje  vogelkijkhut Wielewaal, bij 3-sprong LA, gz route.
Voorbij vlonder, bij kruising met aan rechterhand een metalen poort RD richting vogelkijkhut de IJsvogel, gz route, pad met iets verder een informatiepaneel en een veerooster, verderop t.h.v. een klein stalletje buigt het pad naar links en gaat over een kade.
Bij T-splitsing met aan rechterhand vogelkijkhut de IJsvogel LA, gz route, verderop buigt het pad naar rechts, het pad over de kade verder volgen tot T-splitsing voorbij een brede waterloop.
Bij deze T-splitsing RA, pad over kade met de waterloop aan rechterhand, ww178 volg rd, verderop buigt het pad voor een afrastering naar links richting een hoge houten brugje, vervolgens het hoge brugje over.
Voorbij het brugje RA, rd route, het pad over de kade met de beek aan rechterhand volgen tot T-splitsing met aan rechterhand een betonnen brugje.
# Voor degene die gestart is bij het Vosseven volg bij deze T-splitsing aan het einde van de routebeschrijving terug naar het Vosseven.
8.
Bij deze T-splitsing RA het brugje over, ww177 volg rd, aan overzijde van het brugje LA, rd route, het pad met de beek aan linkerhand volgen tot kruising bij volgend betonnen brugje.
Bij deze kruising LA het brugje over, aan overzijde RA,  ww192 volg oc, pad met de beek aan rechterhand en iets verder grenspaal No.159.
Voorbij kruising van twee beekjes LA, gras-/onderhoudspad met smallere beek aan linkerhand, oc route.
Ca. 500m voorbij flauwe bocht naar links RA, de beek wordt verlaten, oc route.
Na ca. 320m LA, oc route, na ca. 450m passeert men een klein kapelletje, ca. 130m voorbij een betonnen brugje buigt het pad naar rechts met een beekje aan linkerhand, oc route.
Bij 4-sprong met aan rechterhand informatiepaneel “Het Groot Broek” RD, de oc route wordt verlaten, pad door de bosrand met het beekje aan linkerhand.
9.
Voorbij betonnen brugje, bij T-splitsing RA, pad met beekje aan rechterhand, na ca. 150m buigt het doorgaande pad naar links het bos in.
Bij T-splitsing met aan rechterhand een poort LA, verharde weg, iets verder gaat de weg over in een breed grindpad.
Bij kruising met verharde weg RD, oc route, het verhard fietspad volgen tot T-splitsing voorbij een brugje.
#Voor wandelaars die gestart zijn bij het Vosseven ga voor het brugje LA het brugje aan linkerhand over, ww199 volg rd. Ga verder bij punt 1  regel 3de
Bij deze T-splitsing RA, onverhard pad, ww199 volg oc, het pad met de beek aan rechterhand volgen tot kruising met verharde weg, zijpaden negeren, aan overzijde van deze kruising is de parkeerstrook P1 Woutershof, het startpunt.

Start bij het Vosseven:
De parkeerplaats RA verlaten, de weg volgen tot een smal pad aan linkerhand t.h.v. een horecagelegenheid.
Bij dit pad LA door opening in afrastering, smal bospad.
Na verlaten van het bos, voorbij twee openingen in de afrastering links aanhouden, breed grindpad met gescheiden verhard fietspad, verderop buigt het grindpad naar links, het grindpad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, ww158 volg bv.
Voor brugje met gemeentebord “Bocholt” LA, onverhard pad, bv route.
RD brugje over, pad aan rechterhand negeren, ww177 volg bv, aan overzijde van brugje LA, bv route, het pad met de beek aan linkerhand volgen tot kruising bij volgend betonnen brugje. Ga verder bij punt 8 2de regel.

Terug naar het Vosseven:
Bij deze T-splitsing LA, ww177 volg bv.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, verharde weg, bv route.
T.h.v. bord “Nieuw Vosseven” LA, ww158 volg bv, het grindpad met gescheiden verhard fietspad volgen tot 2de bocht naar links.
In deze bocht rechts aanhouden door opening in afrastering, het smalle pad door de bosrand voorbij 2de opening inlopen, de bv route wordt verlaten.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing RA, verharde weg, de weg volgen tot het parkeerterrein, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Kempen-Broek wandelnetwerk:
ww = wandelwisselnummers zijn vergelijkbaar met knooppuntnummers. De gekleurde symbolen gr = groene rechthoek, rd = rode driehoek, bv = blauwe vierhoek, oc = oranje cirkel, gz = gele zeshoek en bx=bruine X geven de richting aan.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerplaats Woutershof, Grootbroekstraat 46, 3640 te Kinrooi. Plan Route

Met de auto

Vanuit België: Parkeren kan op de parkeerstrook langs de ABeek met aan overzijde van de Abeek het Woutershof..
Vanuit Nederland: Nieuw Vosseven, Lochtstraat 28, 6039 RV te Stramproy. Voor wandelaars is parkeren van de auto alleen toegestaan op de parkeerplaats iets voor de ingang van het bungalowpark 't Vosseven, dit is de eerste parkeerplaats vanaf Stramproy.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Kapel bij het startpunt Adrie: Kapel bij het startpunt
WOII monumentje, propellerblad van een Manchester Adrie: WOII monumentje, propellerblad van een Manchester
Natuurgebied De Zig Adrie: Natuurgebied De Zig
Knuppelbrugje in De Zig Adrie: Knuppelbrugje in De Zig
De Luysen, vogelkijkhut de IJsvogel Adrie: De Luysen, vogelkijkhut de IJsvogel
De Abeek Adrie: De Abeek
Natte graslanden met de Abeek Adrie: Natte graslanden met de Abeek
Op de grens van Nederland en België Adrie: Op de grens van Nederland en België
Natte graslanden in het Stamprooierbroek Adrie: Natte graslanden in het Stamprooierbroek
Natte graslanden in het Stamprooierbroek Adrie: Natte graslanden in het Stamprooierbroek
Kapelletje in het Grootbroek Adrie: Kapelletje in het Grootbroek

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart langs-de-lossing-en-abeek.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Natuur.huis Mariahof - De Luysen, cafetaria beperkt open

Mariahofstraat 51
3960 Bree
Bezoek website

Boshuis Nieuw Vosseven, bij het startpunt vanuit Nederland

Lochtstraat 28
6039 RV Stramproy
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (1)

  1. Adrie 2 juni 2023 om 19:02

    Maandag 29 mei 2023 de wandeltocht gecontroleerd. Door begroeiing was een deel van een pad langs een waterloop niet herkenbaar als een pad de routebeschrijving hierop aangepast. Verder geen veranderingen gezien. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)