Langs de Goorloop, Helmond te Noord-Brabant

16 km Wandelroute Langs de Goorloop, te Helmond

Wandeltocht door de Warande, landgoed Croy, de Molenheide en de Geeneindse Heide, de laatste twee zijn deelgebieden van de Stiphoutse Bossen een bosgebied op de grens van de drie gemeenten Helmond, Laarbeek en de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. De Warande, een voormalig landgoed in het westen van Helmond, tegenwoordig een natuurgebied en wandelpark. In de omgeving van de Warande worden delen van twee beekjes gevolgd, de Stiphoutse Loop en de Goorloop. De Goorloop is een betrekkelijk ongeschonden zijbeek van de Aa en de Stiphoutse Loop is een onaangetast meanderend beekje, dat sinds enkele jaren onderdeel is van een klein beschermd natuurgebiedje, de beek mondt uit in de Goorloop. Landgoed Croy is een groengebied rond kasteel Croy dat maar liefst 254 hectare groot is. De eerste vermelding over landgoed Croy is van 1472, en het bestond toen uit een slotje met hoeve en ongeveer 20 hectare grond. In de loop der jaren is het landgoed steeds uitgebreid met een mooi kasteel. Het laatste deel van de wandeltocht gaat door de Stiphoutse Bossen van oorsprong heidevelden en voormalige stuifzanden die in de jaren '20 van de 20e eeuw voornamelijk beplant als productiebos met grove den en diverse sparrensoorten. Inmiddels het gebied omgevormd tot een aantrekkelijk bosgebied met een aantal mooie vennen zoals de Schapengracht, het Kikkerven, het Wasven, het Kromven (Eiven), het Kulkesven en het Langdaalven. De wandeltocht gaat op enkele plaatsen over graspaden langs een waterloop vooral tijdens de wat nattere jaargetijden zijn waterdichte wandelschoenen dan ook raadzaam. 81% van deze wandeltocht is onverhard.
De wandeling gelopen door Willem, fotoverslag met uitgebreide achtergrond informatie

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 23-12-2020, laatst bijgewerkt op: 16-1-2021

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar ingang van sportpark “Stiphout Vooruit” RD vertrekken, weg met parkeerterrein aan rechterhand.
Bij kruising met verharde weg RD, “1e Bosweg”, weg met bosrand aan linkerhand.
In bocht naar rechts van de weg RD, onverhard pad.
Na ca. 100m, voor perceel grasland aan rechterhand RA, smal pad met bordje “Opengesteld” en aan beide zijde een haag.
Voorbij omheind perceel links aanhouden, bospad met bordje “Opengesteld”.
Bij kruising RA, men loopt weer richting de bebouwing.
Iets voor verharde weg, voor metalen afsluitboom scherp LA, het pad volgen tot men het bos verlaat vervolgens doorlopen tot 4-sprong bij verharde weg.
Bij deze 4-sprong RD, verharde weg, “Oude Torenstraat”.
Bij kruising RD, “Oude Torenstraat”, verderop voorbij inrit woning nr.7 gaat de weg over in een onverhard pad, het pad “Oude Torenstraat” volgen tot kruising met verharde weg, verhard voetpad negeren.
2.
Bij deze kruising RD richting kerktoren, breed grindpad, “Oude Torenstraat”.
# De kerktoren is de Oude Toren van Stiphout, het overblijfsel van de vroegere Sint-Trudokerk.
Voorbij de kerktoren, bij kruising LA, kn63.
Voorbij bankje, bij splitsing rechts aanhouden, aan rechterhand passeert men een grote schuur, verderop ruim voorbij 2de schuur buigt het pad naar rechts.
Doorgaand pad met bocht naar links verder volgen, gras-pad aan rechterhand negeren.
RD, pad aan rechterhand negeren, direct daarna bij 3-sprong rechts aanhouden, verharde weg, kn61 volg 62.
Voorbij boerderij nr.55, bij kruising LA, onverhard pad, kn62 volg 64.
Doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, doodlopend pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij 3-sprong LA, verharde weg, kn64 volg 68, “Eenselaar”.
3.
Na ca. 120m, voor lantaarnpaal rechts van de weg RA, smal gras-pad met beekje aan linkerhand.
RD, houten voetgangerssluis aan linkerhand negeren, men passeert een houten voetgangerssluis, het beekje verder volgen.
Bij 3-sprong voor brede waterloop links aanhouden, door houten voetgangerssluis en het beekje verder volgen, verderop voor een poel buigt het gras-pad naar rechts weg van het beekje, het gras-pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, “Rode Beemden”.
T.h.v. woning nr.26 links aanhouden, smal grindpad met iets verder woning nr.17 aan rechterhand.
Aan einde van het pad RD, verharde weg, weg aan rechterhand negeren.
Bij T-splitsing LA, “Elsdonk”.
4.
Weg met bocht naar links verder volgen, “Eenselaar”, onverhard pad aan rechterhand negeren.
Ca. 90m voorbij deze bocht RA richting brugje t.h.v. GSM mast
Voorbij het brugje RD, “Goorloopweg”, weg aan rechterhand negeren, de weg volgen tot 4-sprong met informatiepaneel “Warande” en bankje in het bos.
Bij deze 4-sprong RD, het fietspad met flauwe bocht naar rechts verder volgen.
Bij kruising LA, onverhard pad, kn7 volg 9, voor een bezoek aan een horecagelegenheid het fietspad  ca. 250m verder rechtdoor volgen.
Voor grafeiland, bij T-splitsing RA, met een boog om het grafeiland lopen, vervolgens aan overzijde bij het 3de pad RA, wn route.
Bij 4-sprong met in het midden een boomstronk rechts aanhouden, wn route, men passeert een bankje, vervolgens iets voorbij het bankje, bij splitsing links aanhouden, wn route.
Voorbij informatiepaneel “Bodemvegetatie” RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
5.
Bij kruising LA, de wn route wordt verlaten, direct daarna rechts aanhouden richting sportpark, doorlopen tot omheining.
Voor de omheining RA, verharde weg met de omheining aan linkerhand, bijna aan einde van het sportpark t.h.v. poort buigt de weg naar rechts met tennisvelden aan rechterhand.
Voorbij bocht naar links RD het verhard fietspad met fietsnetwerk bordje 06 inlopen.
Aan einde van het fietspad, bij T-splitsing LA, verharde weg, kn9 volg 69.
Na ca. 400m, in flauwe bocht naar rechts van de weg links aanhouden, gras-pad met waterloop aan linkerhand, kn69 volg 30.
Bij 3-sprong met aan linkerhand betonnen brug rechts aanhouden, gras-pad met beek aan linkerhand, het pad langs de beek volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RA, verharde weg, kn30 volg 54.
6.
Voor gracht LA door poortje, onverhard pad, kn54 volg 59, voor een bezoek aan een horecagelegenheid de weg ca. 200m verder volgen.
Na ca. 170m LA, wn route, iets verder buigt het pad naar rechts, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg ruim voorbij een poortje.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, de wn route wordt verlaten.
Voorbij het beek “Goorloop” RA, gras-/onderhoudspad met beek aan rechterhand.
Aan einde van het gras-pad direct na een poel en bankje, bij T-splitsing LA, grindpad, vervolgens na ca. 30m LA, onverhard pad richting bos, verderop voor het bos buigt pad naar links, de bosrand aan rechterhand ca. 250m volgen tot duidelijk herkenbaar pad aan rechterhand, halverwege 2de landbouwperceel.
Bij dit pad RA, bospad.
Bij 4-sprong met aan rechterhand een bankje RD, wn route, het pad volgen tot 4-sprong met breed pad en verhard fietspad.
7.
Bij deze 4-sprong RD, smal pad met bankje, “Heicamp”.
Na verlaten van het bos, bij 5-sprong 1ste pad aan linkerhand volgen, pad met metalen afsluitboom door de bosrand en met afrastering aan linkerhand, de wn route wordt verlaten.
RD, pad met houten paaltjes langs afrastering aan linkerhand negeren, het pad verder volgen tot 4-sprong voorbij houten paaltjes.
Bij deze 4-sprong RD, breed bospad, het pad volgen tot kruising met aan rechterhand een wn routepaaltje.
Bij deze kruising RD, verderop passeert men aan rechterhand een open plek met ven, dit ven staat vaak droog, het pad verder volgen tot kruising.
Bij deze kruising LA, iets breder pad.
Bij kruising met iets in het pad aan linkerhand een gasunie paal met oranje band RA, vervolgens na ca. 60m, bij 4-sprong LA.
8.
Bij T-splitsing LA, breed pad, direct daarna RA, pad met groen metalen afsluitboom tussen twee landbouwpercelen.
Voorbij landbouwperceel aan linkerhand, bij 3-sprong links aanhouden, iets verder passeert men klein informatiepaneeltje “Schapengracht”.
# Het langwerpig ven “Schapengracht” aan rand van heide is volgens onderzoek een smeltwatergeul uit de laatste ijstijd.
Voorbij het langwerpige ven, bij 3-sprong t.h.v. 2de informatiepaneeltje RA.
Bij kruising met smal pad RD, het pad verder volgen tot kruising met breed pad.
Bij deze kruising LA, breed pad.
Na ca. 170m RA, smal bospad met bordje “Opengesteld en paaltjes.
Na ca. 140m, voor wb routepaaltje LA, verderop voor open plek buigt het pad iets naar links.
9.
Bij 4-sprong RA, breed pad, wb route, het pad met de iets lager gelegen open plek aan rechterhand volgen tot kruising, smalle zijpaden negeren.
# Het Kikkerven in de lager gelegen open plek staat meestal droog, in 2014 zijn er herstel werkzaamheden rond het ven geweest.
Bij deze kruising LA richting ven (Wasven), vervolgens voor het ven in bocht naar links van doorgaande pad RA, smal pad met ven aan linkerhand.
Voor bankje rechts aanhouden, men verlaat het ven, vervolgens aan einde van het pad RA, direct daarna LA, smal bospad.
Bij T-splitsing RA, direct daarna LA richting open plek, voor de open plek met ven (Kromven) links aanhouden, pad door rand van open plek met het ven aan rechterhand.
Voorbij de open plek met ven, bij T-splitsing LA.
10.
Bij T-splitsing LA, breed pad, direct daarna RA richting open plek, in de open plek voor ven (Kulkesven) buigt het pad naar links en gaat met een boog om het ven met het ven aan rechterhand.
Aan overzijde RD, smal pad aan linkerhand negeren.
Bij T-splitsing RA, direct daarna RD, pad aan linkerhand negeren.
Bij 4-sprong RD, wr route.
Bij kruising RD, pad met open plek met ven (Langdaalven) aan rechterhand, wr route.
Bij 4-sprong RD, wr route.
Bij kruising met smal pad RD.
Bij kruising RD, de wr route wordt verlaten.
Na ca. 150m LA, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg voor woningen.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg.
Bij kruising RD, de weg “Molenven” inlopen richting ingang sportpark, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
wb en wr routes = zijn respectievelijk wit/blauwe en wit/rode routemarkeringen van gemeente Helmond wandelroutes met gekleurde driehoek als richting aanduiding.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Sportvereniging Stiphout-Vooruit, Molenven 7, 5708 DW te Helmond. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het parkeerterrein bij het sportpark aan de weg Molenven, bereikbaar via Gerwenseweg of de Stiphoutse Dreef.

Openbaar vervoer

Bushalte Kerk Stiphout, Helmond (wijk Stiphout), op ruim 1km van het startpunt.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

De Goorloop Adrie: De Goorloop
De Oude Toren Adrie: De Oude Toren
Grafeiland in de Warande Adrie: Grafeiland in de Warande
De Goorloop Adrie: De Goorloop
Poortgebouw bij kasteel Croy Adrie: Poortgebouw bij kasteel Croy
Kasteel Croy Adrie: Kasteel Croy
Schaapskooi bij het kasteel Adrie: Schaapskooi bij het kasteel
Stiphoutse Bossen Adrie: Stiphoutse Bossen
Pad met herfstkleuren Adrie: Pad met herfstkleuren
Het Wasven dat volledig droog staat Adrie: Het Wasven dat volledig droog staat
Het Kromven Adrie: Het Kromven

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart langs-de-goorloop.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Warande Park Restaurant op ca. 250m

De Kluis 2-4
5707 GP Helmond
Bezoek website

De Croyse Hoeve op ca. 200m

Croylaan 9
5735 PB Aarle-Rixtel
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (2)

  1. H. Hofmans 4 februari 2021 om 18:37

    Deze route gelopen op zondag 31-01-2021. Door de vorst paden redelijk hard. Mooie open route. Eerst de velden en later de hei en vennen. Prima te volgen met gps

    Reageren
  2. Willem van Gerwen 21 januari 2021 om 18:42

    Maandag 18 januari 2021 de route gelopen. Hier en daar wel wat nat, maar dat kan niet anders door alle regen die er gevallen is. Aardige route en de routebeschrijving is helemaal correct. Ik heb al eens eerder in de buurt van kasteel Croy gewandeld, maar deze route nog nooit. Best weer verrassend. Verslag en fotoreportage

    Reageren

Laat een antwoord achter aan Willem van Gerwen (Annuleer)

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)