Langs de Duuvelskuul, Afferden te Limburg

22 km Wandelroute Langs de Duuvelskuul, te Afferden

Wandeltocht door het Bergerbos, Broedersbosch, landgoed Bleijenbeek, de Eckeltse Bergen en het Eckeltse-beekdal in het noordelijk deel van Nationaal Park de Maasduinen. Een wandeltocht over en langs stuifduinen waaraan het park zijn naam dankt maar ook door de bossen aan de rand van het gebied. De opvallende stuifzandruggen die paraboolduinen worden genoemd zijn ontstaan tegen het einde van de laatste ijstijd. Grote delen van Noord- en Midden-Limburg waren toen bedekt met een laag dekzand. Door de wind werd dit zand opgeblazen tot zandruggen en hoefijzervormige duinen. Verder komt men langs diverse vennen met prachtige namen, zoals de vennengebied de Quin, het Zevenboomsven en de Duuvelskuul waarnaar deze wandeltocht vernoemd is. Het laatste deel van de tocht gaat door een gedeelte van het Eckeltse-beekdal. Als bezienswaardigheden komt men langs een 12,5 meter hoge uitkijktoren op de hoogste paraboolduin van de Maasduinen, het Paoters kapelletje en kasteelruïne Bleijenbeek . Kasteel Bleijenbeek begint haar bouwgeschiedenis kort voor de 14e eeuw en eindigt als ruïne in 1944 toen ze verwoest werd. 93% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 23-3-2008, laatst bijgewerkt op: 18-8-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Bij doorgaande weg en met rug naar het parkeerterreintje RA vertrekken, direct daarna RA, “Kapelstraat”.
Bij kruising met aan rechterhand een kapel RD, “Kapelstraat”, de weg met verderop kn5 volg 51 volgen tot woning nr.28 in flauwe bocht naar rechts t.h.v. overgang van “Kapelstraat” naar “Melingstraat”, zijwegen negeren.
Voorbij deze woning LA, “Kapelstraat 31 t/m 38 43 t/m 71”, kn51 volg 49, de weg volgen tot loods/bedrijfsgebouw aan rechterhand, zijwegen negeren.
Voorbij het gebouw rechts aanhouden, het smalle onverharde pad door het bosperceel inlopen rechts van de kleine informatiezuil, wn route, iets verder gaat het pad door de bosrand met een perceel grasland aan rechterhand.
T.h.v. de ingang van het grasland RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing LA, kn49 volg 48, iets verder gaat het pad weer door het bos, voorbij een bocht naar links volgt het pad de bosrand aan linkerhand.
2.
Bij T-splitsing RA, breed grindpad, wn route.
RD, pad langs bosrand aan rechterhand negeren, iets verder LA, pad met houten afsluitboom en SBB bordje, wn route.
Bij T-splitsing LA, pw (paars-witte SBB bordjes) route, de wn route wordt verlaten, direct daarna buigt het pad voorbij de houten afsluitboom naar rechts en gaat door de bosrand, pw route.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, vervolgens na ca. 40m bij kruising met verharde weg RD, pw route, verderop kruist het pad twee klaphekken bij een doorgang voor vee, voorbij deze klaphekken gaat het pad door open heuvelachtig begrazingsgebied, pw route.
Voor bankje, in laagte, bij 3-sprong RA, pw route, het pad volgen tot klaphek, voorbij het klaphek buigt het pad naar links met een afrastering aan rechterhand, pw en wn route.
Bij T-splitsing LA, pw route, kn60 volg 59.
Bij kruising RD, pad met aan linkerhand een bankje, pw route, kn59 volg 58.
Bij T-splitsing LA, pw en wn route.
Na ca. 70m het pad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, voorbij bankje stijgt het pad, pw en wn route.
3.
Op heuveltop, bij 3-sprong rechts aanhouden, pw route, de wn route wordt verlaten, pad met iets verder een bankje.
# Op de heuveltop kijkt men aan rechterhand uit over het Quin een heide- en vennengebied in een uitgestoven kom in de rivierduinen.
Voorbij ruime bocht naar rechts LA richting klaphek, pw route.
Voorbij het klaphek en kleine parkeerterreintje, bij T-splitsing RA, breed pad, kn58 volg 20.
Bij kruising met aan rechterhand een klaphek LA , “Groene Streep”, breed pad, pw en wn route.
Voor woning, bij kruising RA, pw route, kn20 volg 21, het pad buigt naar links het bos in.
RD, pad aan rechterhand negeren, pw route, aan linkerhand zijn kleine perceeltjes grasland te zien.
Na ca. 170m, voor volgende perceeltjes grasland aan linkerhand RA, pw en wn route, vervolgens RD, ruiter-/menroute, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij T-splitsing LA, direct daarna RA, pw en wn route, het pad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, breed pad met gescheiden grind-/fietspad, de pw en wn route worden verlaten.
4.
Na ca. 270m, voorbij bosrand aan linkerhand LA, ruiterpad met SBB bordje “Bergerbos” en afrastering aan rechterhand.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, het ruiterpad langs de afrastering verder volgen.
RD, het pad langs de afrastering verder volgen, ruiterpad aan linkerhand negeren.
Voorbij bankje het pad langs de afrastering met bocht naar links verder volgen, klaphek aan rechterhand negeren, het pad verder volgen tot volgende bocht naar links.
In deze bocht RA door klaphek, direct daarna bij 3-sprong links aanhouden.
Na ca. 50m, t.h.v. SBB routepaaltje met geel-zwart bordje het pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, verderop buigt het pad naar rechts, het pad verder volgen tot T-splitsing iets voor een bosperceel aan rechterhand, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing LA, iets verder rechts aanhouden, bw (blauw-witte SBB bordjes) route, smal pad door heide richting de uitkijktoren op de heuveltop.
T.h.v. de uitkijktoren, bij 3-sprong RA, pw route, het pad over de heuvelrug ca. 400m volgen tot T-splitsing in lager deel.
5.
Bij deze T-splitsing RA, pw route, het pad stijgt even en daalt daarna.
Voor open plek met ven, bij T-splitsing LA, de pw route wordt verlaten.
Voorbij klaphek, bij kruising LA, breed grindpad, kn47 volg 63.
RD, pad met houten afsluitboom en SBB bordje aan rechterhand negeren.
In flauwe bocht naar links van het brede pad RA door klaphek met metalen poort, iets verder buigt het pad met flauwe bocht naar links richting de heuveltop, het pad verder over de heuvelrug volgen tot 4-sprong voorbij een klaphek, zijpad richting een klaphek aan rechterhand negeren.
Bij deze 4-sprong RD, kn45 volg 42.
Na ca. 200m LA, smal bospad met bordje “Landgoed Bleijenbeek” en achterzijde van SBB bordje.
Bij kruising met ruiterpad RD, direct daarna bij 4-sprong LA, zie ook de geel-rode (streekpad) routemarkering op de boom.
6.
RD, pad richting “Paoterskapel” aan rechterhand negeren, verderop t.h.v. de bosrand buigt het pad met flauwe bocht naar links en gaat door de bosrand, het pad verder volgen tot 4-sprong bij een breed pad, zijpad aan linkerhand negeren, wn route.
# De Paoterskapel is ca. 100m in het pad aan rechterhand, het oorspronkelijk kapelletje is in 1880 gebouwd in opdracht van paters Jezuieten Bleyenbeek.
Bij deze 4-sprong RA, brede laan, kn43 volg 9.
Bij T-splitsing LA, fietspad langs doorgaande weg, wn route.
Voor klein kapelletje RA, “Bleijenbeek 10-12”, breed onverhard pad, wn route.
# Aan rechterhand passeert men kasteelruïne Bleijenbeek.
Voorbij gracht links aanhouden richting informatiepanelen, direct daarna voor de informatiepanelen, bij T-splitsing RA, kn9 volg 36/97.
7.
Na ca. 50m LA, kn9 volg 97, rechte eikenlaan door golfterrein, het pad volgen tot grindpad aan linkerhand met bordje “Next Tee” in het bos.
Bij het grindpad LA, wn route, het grindpad buigt naar rechts, direct na deze bocht RD de lange rechte beukenlaan inlopen, onverhard pad, wn route.
Voorbij bankje RD, smal pad langs waterloop aan rechterhand negeren, wn route.
Bij Y-splitsing RA, breed pad, wn route, direct daarna bij kruising met SBB informatiepaneel LA, breed pad met gescheiden grind-/fietspad, kn97 volg 96.
Bij kruising met doorgaande weg RD, voorbij dassenpoort en klaphek onverhard pad, de wn route wordt verlaten, het pad dat iets verder door het open gebied gaat volgen tot een houten poort, zijpaden negeren.
Voor het houten poort RA, pad met afrastering aan linkerhand, vervolgens na ca. 35m, bij kruising LA door klaphek, rode (paaltjes) en wn route.
8.
Op heuveltop het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, kn95 volg 94, het pad volgt de heuvelrug, verderop passeert men een bankje.
RD, pad richting klein parkeerterreintje met picknicktafel aan linkerhand negeren, rode route, verderop buigt het pad naar rechts richting een houten poort met klaphek, rode en wn route.
Voorbij het klaphek RD, pad aan linkerhand negeren, rode route, kn94 volg 96.
Bij kruising met aan rechterhand een houten poort en klaphek LA, rode en wn route.
Ca. 30m voor T-splitsing RA, rode route, de wn route wordt verlaten.
RD door klaphek, rode route, het pad door de rand van het begrazingsgebied parallel aan het grindpad buiten het omheinde gebied volgen tot men het begrazingsgebied via een klaphek weer verlaat, klaphek aan linkerhand negeren.
Na verlaten van het begrazingsgebied RA, rode route, pad met afrastering aan rechterhand.
9.
Na ca. 120m LA, rode en wn route.
Bij T-splitsing LA, de rode en wn route worden verlaten.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing RA, grind-/fietspad met bosrand aan rechterhand.
Bij T-splitsing LA, fietspad langs verharde weg.
Na ca. 90m RA, onverhard pad met SBB bordje “Bleijenbeek” tevens ruiter-/menroute, het pad volgen tot T-splitsing bij breed pad, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, breed pad.
RD, pad met SBB bordje “Bleijenbeek” en houten afsluitboom aan linkerhand negeren.
RD, pad aan rechterhand negeren, direct daarna LA, pad met SBB bordje “Bleijenbeek” en houten afsluitboom, het pad ca. 250m volgen tot een diepe waterloop aan rechterhand, zijpaden negeren.
Voor deze waterloop RA, pad met de waterloop aan linkerhand.
10.
Bij kruising LA, het pad kruist de waterloop en iets verder een bankje aan rechterhand.
Bij kruising LA, wn route, het pad volgen tot kruising met aan linkerhand een pad door landbouwgebied voor een klein smal bosperceel, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, bospad, kn98 volg 18.
Na ca. 160m, voorbij omheind bosperceel LA, G-R route, de wn route wordt verlaten, verderop op een heuveltop buigt het pad naar rechts, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot kruising met breed pad voorbij 4de heuvel, zijpaden en zijpaden bij kruising voor de 4de heuvel negeren.
Bij deze kruising RD, wn route.
Voor afrastering, bij 3-sprong LA, pad met afrastering aan rechterhand, wn route.
Na ca. 130m RA door klaphek, wn route.
11.
Na ca. 120m, bij 3-sprong LA richting open plek, wn route.
# De open plek de Duuvelskuul is net als het Quin een heide- en vennengebied in een uitgestoven kom tussen rivierduinen.
Bij 3-sprong LA richting ven, kn18 volg 34, voor het ven buigt het pad naar rechts en aan voet van de heuvel naar links, wn route, het smalle pad aan voet van de heuvel verder volgen tot 4-sprong gescheiden door een breed metalen klaphek.
# Voor een mooi uitzicht over De Duuvelskuul even de helling oplopen naar het bankje op de top.
Bij deze 4-sprong RA, wn route, het pad ca. 220m volgen tot pad met wn routepaaltje aan linkerhand direct na ruiter/men routepaaltje 56.
Bij dit pad LA, wn route, het pad dat verderop door rechterzijde van een perceel grasland gaat volgen tot een breed metalen klaphek, zijpaden negeren.
Voorbij het klaphek, bij splitsing rechts aanhouden, de wn route wordt verlaten, vervolgens na ca. 40m RD, pad met heide begroeide heuvel aan linkerhand.
12.
Bij T-splitsing LA, het brede grindpad volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg.
# Verderop gaat de wandelroute door grasland langs het mooi meanderende beekje “Eckeltse Beek”, vooral in winter en voorjaar kan het grasland heel drassig zijn maar met aan het einde een leuk hangbrugje dat met nat weer zeer glibberig is. Als alternatief iets voor het beekje LA, “Spitsbrug 14 12”. Bij Y-splitsing rechts aanhouden, de weg volgen tot kruising met doorgaande weg. Ga verder bij punt 12 laatste regel.

RD, “Spitsbrug”, weg aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 30m LA door klaphek, kn39 volg 86, door grasland (begrazingsgebied) met het beekje “Eckeltse Beek” aan linkerhand, verderop via klaphek het grasland weer verlaten, vervolgens doorlopen tot hangbrugje met iets voor het brugje kn86 volg 55/32, bij hangbrugje het beekje oversteken en de andere oever volgen, let op bij nat weer kan dit brugje glad zijn!!
Bij T-splitsing RA, verharde weg, kn86 de wn route wordt verlaten.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “Dorpsstraat”, de weg volgen tot het pleintje, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer
Rode route: routepaaltjes met geschilderde kop van Stichting het Limburgs Landschap.
Wandelnetwerk gemeente Bergen:
Rood/witte markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerterrein t.h.v. hoek Dorpstraat-Kapelstraat in het centrum van het dorp, Dorpsstraat 35, 5851 AH te Afferden. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het kleine parkeerterrein in het centrum aan hoek Dorpstraat-Kapelstraat.

Openbaar vervoer

Bushalte Gening, Afferden, Limburg. Aanlooproute: Loop vanuit de bushalte Gening naar de smalle parallel weg rechts van de N271 richting Afferden. Bij kruising met doorgaande weg RD, Dorpstraat, de weg volgen tot pleintje/parkeerterrein aan rechterhand.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Het Quin Adrie: Het Quin
Schotse hooglander, ook zij vinden het een mooi uitzicht Adrie: Schotse hooglander, ook zij vinden het een mooi uitzicht
Het Poaters kapelletje Adrie: Het Poaters kapelletje
Oud Hollandse landgeit Adrie: Oud Hollandse landgeit
Schaapskudde op de Eckeltse Bergen Adrie: Schaapskudde op de Eckeltse Bergen
Schotse hooglander Adrie: Schotse hooglander
Kasteelruïne Bleijenbeek Adrie: Kasteelruïne Bleijenbeek
Kasteelruïne Bleijenbeek, nu een paar jaar later Adrie: Kasteelruïne Bleijenbeek, nu een paar jaar later
De Duuvelskuul Adrie: De Duuvelskuul
De Duuvelskuul nu in de winter Adrie: De Duuvelskuul nu in de winter

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart langs-de-duuvelskuul.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Cafétaria eetcafé 't Kapelleke

Langstraat 2
5851 BE Afferden

Ervaringen van wandelaars (15)

 1. Adrie 4 februari 2022 om 13:44

  Gisteren 3 februari 2022 de wandeltocht gecontroleerd. Een pad over het erf met gebouwen van de Zevenboom is gesloten. Dit pad is uit de wandeltocht gehaald. Nieuw is een smal pad door de heide richting de uitkijktoren en een pad met een viertal leuke klimmetjes in de omgeving van de Duuvelskuul. De nieuwe SBB routebordjes zijn daar waar ze een bijdrage leveren als extra herkenningspunten in de routebeschrijving verwerkt. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 23 maart 2021 om 15:42

  In de routebeschrijving wordt als extra herkenningspunt verwezen naar routepaaltjes van het Staatsbosbeheer. Staatbosbeheer is bezig de oude routepaaltjes met geschilderde kop aan het vervangen door routepaaltjes met gekleurde bordjes. Dus rekening houden dat verwijzing in de routebeschrijving iets kan afwijken met de situatie in het veld.

  Reageren
 3. Marieke 25 augustus 2017 om 12:29

  Gister hebben we met z’n drieën deze wandelroute gelopen ter voorbereiding op onze wandeltocht van Porto naar Santiago binnenkort. Wat een prachtige route! We hebben genoten van de prachtige hei in bloei, het uitzicht vanaf de uitkijktoren, de dieren onderweg; kortom alles! En de routebeschrijving was heel duidelijk!
  Dankjewel ome Adrie!

  Reageren
 4. Adrie 10 augustus 2017 om 13:41

  De wandeltocht is vernieuwd. Men loopt nu voor een iets groter deel door het rivierduinengebied. Staatsbosbeheer heeft nieuwe klaphekken geplaatst wat de mogelijk bood op een ander punt het omheind duinengebied in te lopen. Ook is bij de Duuvelskuul de tocht iets gewijzigd, de tocht gaat nu langs een mooi uitzichtpunt. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Adrie 1 maart 2016

  29 februari 2016 de wandelroute gecontroleerd. Op wat kleine wijzingen in de herkenningspunten klopte de routebeschrijving nog. Recent is de Eckeltse Beek buiten zijn oevers getreden vooral het laatste stukje in het beekdal is dan behoorlijk drassig. Tip als het halverwege al wat drassig is omkeren en het alternatief volgen. Het gezegde "het venijn zit in de staart" is in het stukje beekdal zeer toepasselijk. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Adrie 27 december 2013

  De route op 25 december gecontroleerd. De beschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. Adrie 10 juli 2012

  De route is gecontroleerd. Tevens is de route gewijzigd, aan het einde gaat de tocht door een deel van de Eckeltse-beekdal.

  Reageren
 8. Peter 26 februari 2011

  Ik heb deze route op 26 februari gelopen. Een perfecte mix van bos, heide, vennen en duinen. De beschrijving is bondig en soms wat te summier. Ik ben de weg kwijtgeraakt bij de golfbanen, maar gelukkig dienden de gekleurde paaltjes als “backup”. Zeker een aanrader! Overigens registreerde mijn GPS ruim 22 km in plaats van de genoemde 21, maar dat mocht de pret niet drukken!

  Reageren
 9. Adrie 20 juni 2010

  De route is gecontroleerd. Het verbeter voorstel van Lennard is in de beschrijving opgenomen. Onder punt 4. is het omheind gebied voor grote grazers uitgebreid, de tekst is hierop aangepast. Bedankt hiervoor.

  Reageren
 10. Lennard 15 mei 2010

  Bijna vergeten te melden: hoewel geen probleem als men de rode paaltjes blijft volgen is er a.g.v. de aanleg van nieuwe afbakening voor grote grazers in de tweede helft van punt 4 e.e.a. veranderd. Men passeert twee nieuwe klaphekken waarvan de tweede ligt bij regel 11: “Op T-splitsing rechts aanhouden, het doorgaand pad buigt hier naar rechts, rood paaltje.” De T-splitsing lijkt nu meer op een kruising met aan de linkerhand een half verhard fietspad en de buiging naar rechts is niet meer buiging herkenbaar, maar gewoon een rechte weg. De buiging naar links in de volgende regel voor een deel nog wel.

  Reageren
 11. Lennard 13 mei 2010

  9 mei heb ik deze mooie route gelopen.

  Enige kleinigheidje dat ik wil melden m.b.t. de routebeschrijving is dat men tussen regels 9 en 10 van punt 2 (“Bij kruising LA, paars paaltje.” respectievelijk “Op T-splitsing RA, paars paaltje.”) nog een splitsing aantreft. Tussen bovengenoemde regels zou dus toegevoegd kunnen worden: “Bij splitsing links aanhouden, paars paaltje.”). Voor de rest correcte beschrijving.

  Reageren
 12. Jan en Riek 18 november 2009

  Dinsdag 17-11-2009 we hebben vandaag de route gelopen”de duvelskuul”.
  Een geweldige mooie tocht, ook in de herfst, maar wel in de zomer voor herhaling vatbaar.
  Goed beschreven en bedankt!!!
  (Misschien wel makkelijker een nummer voor de regelbeschrijving??)

  Reageren
 13. Karla van de Velde 14 juni 2009

  Zaterdag 13 juni zijn we naar Afferden gereisd om deze wandeling te maken. Wat een prachtige tocht in een fraai landschap op zo’n zonnige dag! Adrie je krijgt hiervoor een 10 en bedankt.

  Reageren
 14. G. Bruynseels - België 24 mei 2009

  Zaterdag 23/5/2009 deze route gelopen. Werkelijk prachtig! Volledig in de natuur.
  Correcte beschrijving.

  Reageren
 15. Thea en Wm 23 april 2009

  Op zondag 19-4-2009 deze route gelopen.
  Maar deze route steeg boven onze verwachting uit.
  Schitterende route met vennetjes bossen heide.
  route is prima beschreven.
  Een pluim voor Adrie Raaymakers

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)