Langs de Borgitter, Ittervoort te Limburg

17 km Wandelroute Langs de Borgitter, te Ittervoort

Wandeltocht door het Rivierpark Maasvallei in de omgeving van de grensplaatsjes Ittervoort, het historische Thorn dat ook bekend staat als het Witte Stadje, het Belgische Kessenich en Neeritter. De wandeltocht gaat door de vier plaatsjes en tussen elk van de plaatsjes door een natuurgebied zoals Koningssteen-Kollegreend, het Vijverbroek, Heioord en langs de meanderende Itterbeek. Koningssteen-Kollegreend is een nog jong natuurgebied dat na winning van zand en grind weer teruggegeven is aan de natuur. In het gebied lopen Konikpaarden en Galloway runderen die voor het dagelijkse beheer zorgen. Het Vijverbroek is een natuurgebied dat is ontstaan als een oude meander van de Maas, die verlandde toen de Maas naar het oosten opschoof. Een groot deel van het gebied bestaat uit elzenbroekbos en wilgenstruweel. Heioord ligt in een kleinschalig cultuurlandschap en wordt beheerd door Natuurmonumenten. De naam duidt op een voormalig open heidelandschap dat is ontgonnen ten behoeve van land- en bosbouw. Als bezienswaardigheden het historische Thorn, kasteel Borgitter in de volksmond bekend als Witte Kasteeltje met hoevengebouwen, een rentmeesterswoning en een watermolen. Verder zijn er nog twee andere watermolens de Armenmolen en de Schouwsmolen aan Nederlandse zijde van de grens. De Armenmolen oorspronkelijk een korenmolen nu woonhuis, de buitenkant is echter nog steeds redelijk authentiek. De Schouwsmolen is eveneens een korenmolen, deze molen is weer maalvaardig. 60% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 17-5-2012, laatst bijgewerkt op: 16-5-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk LA vertrekken, het voetpad aan overzijde van de weg volgen, kn21 volg 22.
Bij kruising met doorgaande weg RD, wn route, het verhard voetpad pal naast woning nr.18 inlopen, iets verder rechts aanhouden, smalle weg met aan rechterhand een begraafplaats, verderop gaat de verharde weg over in een onverhard pad.
RD, pad langs het voetbalveld aan linkerhand negeren, kn22 volg 60.
Na ca. 70m, t.h.v. bankje RA, wn route, pad buigt naar links en daalt, het smalle lager gelegen pad met helling aan linkerhand volgen tot 3-sprong met aan rechterhand een brugje.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, direct daarna voorbij bocht naar links RA, pad met landbouwperceel aan linkerhand, wn route, verderop voorbij een begraafplaats gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
Bij T-splitsing LA, “Beekstraat”, wn route.
RD, “Holstraat”, weg aan rechterhand negeren, kn60 volg 23.
2.
Bij 4-sprong RA, de wn route wordt verlaten, vervolgens voorbij woning nr.29 RA, “Vinkenstraat”.
Bij T-splitsing LA richting de kerk, vervolgens iets voor de kerk, voorbij woning nr.3 RA, “Kloosterberg”, weg met iets verder een poort.
Bij T-splitsing LA, weg met smal beekje aan linkerhand.
Bij T-splitsing LA, “Waterstraat”, aan linkerhand heeft men mooi zicht op de achterzijde van de kerk.
Bij T-splitsing RA, “Trippaardstraat”, verderop buigt de weg naar links.
Voorbij woning nr.20 RA, smal verhard voetpad met bordje “Meers P”, verderop t.h.v. een groot parkeerterrein aan linkerhand gaat het verharde pad over in een grindpad.
Ruim voorbij het parkeerterrein, bij T-splitsing RA, breed grindpad met slagboom.
Voorbij brugje, bij kruising LA, onverhard pad met de beek aan linkerhand.
Bij kruising met verharde weg RD het betonnen trapje oplopen, kn43 volg 50, vervolgens voorbij het trapje doorlopen tot verharde weg, bij de verharde weg RA, verharde weg, de wn route wordt weer verlaten.
In bocht naar rechts van de weg LA, breed verhard voetpad richting brugje.
3.
Ruim voor het brugje scherp RA, grindpad over de dijk met waterplas aan linkerhand, verderop gaat het grindpad over in een smalle verharde weg en daalt iets verder, de weg verder volgen tot kademuur, zijpaden aan rechterhand negeren.
Voor deze kademuur RA de trap oplopen, boven aangekomen eveneens RA, iets verder bij kleine rotonde LA, de verharde weg volgen tot splitsing bijna aan het einde van een omheind strand met in het linker pad een metalen poort.
# Iets voorbij de splitsing gaat de wandeltocht door een begrazingsgebied dat in natte jaargetijden drassig kan zijn. Als alternatief bij de splitsing rechts aanhouden, de dijk oplopen, men passeert twee klaphekken met veerooster, voorbij deze klaphekken het brede verharde pad over de dijk volgen tot 4-sprong. Bij deze 4-sprong het verharde pad met bocht naar rechts verder volgen. Ga verder bij punt 4. 1ste regel.

Bij deze splitsing rechts aanhouden, de dijk oplopen men passeert een klaphek met veerooster, vervolgens iets voorbij het 2de klaphek met veerooster RA door houten voetgangerssluis, de talud afdalen, iets verder buigt het pad naar links met afrastering aan rechterhand en verderop aan linkerhand een vogelkijkhut, ruim voorbij de vogelkijkhut een vlonderpad over, voorbij het vlonderpad buigt het pad naar links, het pad verder volgen tot men het begrazingsgebied via een metalen klaphek verlaat.
Iets voorbij het klaphek, bij 3-sprong rechts aanhouden, verharde weg met iets verder een klaphek met veerooster.
4.
Voorbij het klaphek, voor een betonnen brugje met houten poort LA, het onverharde pad met beekje aan rechterhand volgen tot 3-sprong voorbij een klaphek, zijpad richting dijk aan linkerhand negeren.
Bij deze 3-sprong RA, men volgt nog steeds het beekje aan rechterhand.
Voorbij klaphek, bij kruising RA het brugje over, verhard fiets-/voetpad.
Bij 3-sprong rechts aanhouden richting de kerk, de weg met de kerk aan rechterhand volgen tot kruising, zijpad negeren.
Bij deze kruising RD, “Kerkstraat”.
Bij T-splitsing LA.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, vervolgens voorbij kapelletje rechts van de weg RA, “Vijverbroekstraat”.
Voor een iets naar achtergelegen bos aan rechterhand RA, onverhard pad met iets verder de bosrand aan linkerhand.
RD, pad met stenen brugje aan linkerhand negeren, het pad dat verderop naar links buigt volgen tot pad aan rechterhand ca. 160m voorbij de bocht naar links.
Bij dit pad RD, het rechte pad aan rechterhand negeren, pad met verderop een klaphek.
Ca. 50m voorbij het klaphek, iets voor bocht naar rechts LA, bv (wit zeshoekig bordje met blauwe vierhoek) route, pad met verderop een vlonder aan linkerhand naar een poel met bankje en informatiepaneeltje “Voor amfibieën”, iets voorbij de vlonder buigt het pad naar links, ca. 100m voorbij de bocht naar links passeert men in een bocht naar rechts een klaphek en voorbij deze bocht aan rechterhand een picknicktafel.
5.
RD, pad aan linkerhand negeren, ww4 volg bv.
Bij T-splitsing RA, smalle verharde weg, bv route.
Voorbij een bankje, bij kruising RD, bv route.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “Kleine Kasteelstraat”, bv route.
Bij T-splitsing RA, bv route.
RD, “Kasteelstraat”, weg “Lakerweg” aan linkerhand negeren, bv route.
Na ca. 110m LA, grindpad, “Kasteelstraat no 19 tem 24”, bv route, het bordje “Privaat Domein verboden toegang” negeren, het pad is opengesteld voor wandelaars, gevolgd wordt het wandelnetwerk.
Direct na woning nr.21 RA door poortgebouw, bv route, voorbij het poortgebouw gaat de verharde weg over in een smal onverhard pad, iets verder buigt het pad voorbij een metalen poort aan rechterhand naar links.
Bij verharde weg RA, de weg volgen tot T-splitsing, bv route, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing LA, kn55 volg 44, de bv route wordt verlaten.
6.
Bij 4-sprong RD, “Haardstraat”, kn44 volg 45, verderop voorbij woning nr.20 gaat de verharde weg over in een breed onverhard pad.
Iets voorbij bosrand aan rechterhand RA, kn45 volg 43, vervolgens na ca. 35m LA, de wn route wordt verlaten, verderop voor een omheind perceel grasland buigt het pad naar rechts, het pad verder met het perceel aan linkerhand volgen.
Bij T-splitsing RA, het brede pad dat verderop overgaat in een verharde weg volgen tot een pad aan linkerhand iets voorbij een pad aan rechterhand met kn43 routepaaltje ca. 150m voorbij woning nr.7/nr.5.
Bij dit pad LA, ruiterpad met landbouwperceel aan rechterhand.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, direct daarna RA, kn48 volg 35, smal pad met bosrand aan rechterhand, het pad volgen tot kruising in het bos, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, wn route, het pad dat iets verder met flauwe bocht naar links buigt en vervolgens licht slingerend verder gaat volgen tot T-splitsing.
7.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, de wn route wordt weer verlaten.
Na ca. 60m, iets voorbij flauwe bocht naar rechts van de weg LA, het pad door het bos met aan linkerhand een ruiterroutepaaltje volgen tot T-splitsing voor een landbouwperceel, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, het brede pad met bosrand aan linkerhand en verderop een bosperceel aan rechterhand volgen tot een bospad aan rechterhand ca. 50m voorbij bosrand aan linkerhand en iets voorbij een bankje aan rechterhand.
Bij dit pad RA, smal bospad tevens ruiterpad (ruiterroute 92).
Bij kruising RD, smal recht bospad, de ruiterroute wordt weer verlaten.
Bij T-splitsing met aan linkerhand een bankje RA, breder pad.
Bij kruising met verharde weg RD, kn33 volg 18, pad door houtsingel met waterloop aan rechterhand, het pad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, kn18 volg 19, direct daarna RD, pad langs waterloop aan rechterhand negeren.
8.
Voorbij perceel rond boerderij, bij 3-sprong rechts aanhouden richting dorp, kn19 volg 50, verderop voor rand van het dorp buigt het pad naar rechts, voorbij deze bocht het pad verder achter de woningen volgen tot verharde weg.
Bij de verharde weg LA, kn50 volg 54, “Luciastraat”, de weg volgen tot weg “Op Den Heuvel” aan rechterhand direct na een plantsoentje, over zijwegen negeren, voor het plantsoentje wordt de wn route verlaten.
Bij deze weg RA, “Op Den Heuvel”, weg het plantsoentje aan rechterhand, voorbij het plantsoentje, bij T-splitsing LA, de weg buigt naar rechts.
Iets voorbij deze bocht, t.h.v. school LA.
Bij kruising RD, verhard voetpad, iets verder voorbij metalen voetgangerssluis, bij kruising LA, smal onverhard pad langs achterzijde van woningen.
Aan einde van het pad, bij kruising met verharde weg RD, het voetpad met lantaarnpalen over het smalle grasveld volgen.
9.
Na verlaten van het smalle grasveld, bij T-splitsing RA, de verharde weg volgen tot weg aan linkerhand voorbij woning nr.30.
Voorbij deze woning LA, “Vijverbroekstraat”, de weg volgen tot beekje.
# Aan begin van de weg passeert men een oude waterput en voor het beekje aan rechterhand watermolen de Armenmolen.
Iets voorbij het beekje, t.h.v. woning nr.16 LA, onverhard pad, wn route.
Voorbij haag aan linkerhand LA door klaphek met NM bordje “Vallei van de Uffelse Beek”, kn53 volg 51, het begrazingsgebied inlopen met iets verder het beekje aan linkerhand, verderop het begrazingsgebied via een klaphek verlaten.
Na verlaten van het begrazingsgebied, bij T-splitsing LA, kn51 volg 17.
# Aan linkerhand passeert men watermolen de Schouwsmolen. In 1630 werd op deze plaats een watermolen gebouwd, en in 1830 werd de molen vergroot. De huidige molenaarswoning is van 1822.
Bij T-splitsing RA, wn route, “Margarethastraat”, de verharde weg met iets verder kn17 volg 21 volgen tot 3-sprong bij doorgaande weg, zijwegen negeren.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
NM = Natuurmonumenten
Rivierpark Maasvallei wandelnetwerk:
ww = wandelwisselnummers zijn vergelijkbaar met knooppuntnummers. De gekleurde symbolen gr = groene rechthoek, rd = rode driehoek en bv = blauwe vierhoek geven de richting aan.
Wandelnetwerk met rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Margarethastraat 4, 6014 AE te Ittervoort. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het parkeerterreintje aan de Anemoonstraat naast de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Kerk, Ittervoort.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Thorn, het witte stadje Adrie: Thorn, het witte stadje
Thorn, het witte stadje Adrie: Thorn, het witte stadje
De Grote Hegge Adrie: De Grote Hegge
De imposante kerk van Thorn Adrie: De imposante kerk van Thorn
De kerk van Kessenich Adrie: De kerk van Kessenich
Vijverbroek Adrie: Vijverbroek
Watermolen bij kasteel Borgitter Adrie: Watermolen bij kasteel Borgitter
Kasteel Borgitter Adrie: Kasteel Borgitter
Watermolen de Armenmolen Adrie: Watermolen de Armenmolen
Konikpaarden in het beekdal van de Itterbeek Adrie: Konikpaarden in het beekdal van de Itterbeek
Watermolen de Schouwsmolen zonder waterrad Adrie: Watermolen de Schouwsmolen zonder waterrad
Watermolen de Schouwsmolen inmiddels met waterrad Adrie: Watermolen de Schouwsmolen inmiddels met waterrad

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart langs-de-borgitter.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaatsen Ittervoort, Thorn, Kessenich langs de N78 en NeeritterErvaringen van wandelaars (15)

 1. Adrie 17 mei 2024 om 18:20

  Eergisteren 15 mei 2024 de wandeltocht samen met Ommetje Vijverbroek en Ommetje De Grote Hegge gecontroleerd. In Neeritter de wandeltocht iets aangepast, een langere weg vervangen door een smal pad dat langs de achterzijde van woningen loopt. Verder was een van de wandelwissel routes aan de Belgische zijde van de grens gewijzigd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Antoon en Marijke 17 maart 2023 om 18:50

  Mooie tocht. Zeer afwisselend en nu in het vroege voorjaar al mooi. De route beschrijving klopt perfect.

  Reageren
 3. Petra 30 januari 2022 om 16:29

  Wat een fantastische route, afwisselend asfalt en bospaden, maar het stoort niet. Langs beekjes en door bos. Zeker een aanrader en voor ons voor herhaling vatbaar, we hebben genoten, Adrie bedankt.

  Reageren
 4. Adrie 22 februari 2021 om 18:35

  Gisteren 21-2 op een mooie zonnige dag de wandeltocht gecontroleerd. Momenteel is aan het einde van de wandeltocht het begrazingsgebied langs de Itterbeek met aan het einde watermolen de Schouwsmolen gesloten door werkzaamheden, waarschijnlijk binnenkort weer open. Als alternatief kan met pad parallel aan de beek volgen en aan het einde daarvan linksaf richting de watermolen. Echt fout kan het niet gaan, de watermolen is vanuit het pad al van verre te zien. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Hans Cl. 8 september 2019 om 10:40

  Hallo,

  deze route gisteren gelopen. Deze op GPX gelopen. De route klopt alleen net voor de molen was het pad niet duidelijk. Algemeen een mooie route. Paden waren goed begaanbaar. Ook dat je door dorpen gaat stoort niet. Zeer afwissellend. Enige minpunt was dat na zo’n 13 km een pad aan het begin bijna dicht gegroeid is. (oversteken Sniekstraat?) na zo’n 200 mtr wordt het beter. Misschien had ik aan de rechterkant moeten lopen.

  Reageren
  1. Adrie 8 september 2019 om 14:18

   Hans Cl. bedankt voor de reactie! Het pad na ca. 13km is aan begin smal zeker nu met wat hogere begroeiing aan de randen zal het nog smaller zijn. Toch is dat pad het juiste, het wandelnetwerk in die omgeving maakt er ook gebruik van. Wat betreft het pad bij de molen de track komt overeen met de tracks die ik eerder geregistreerd heb, zowel bij de molen in de directe omgeving van kasteel de Borgitter, de Armenmolen en bij de Schouwmolen. Bij welke molen was het pad niet duidelijk?

 6. Van den Brande Peter 23 april 2018 om 18:08

  Peter en Jacqueline
  23 April 2018
  Supermooie tocht bij 25 gr.door 4 mooie grensdorpen.
  Waren wel wat fout gelopen in het vijverbroek.
  Kan ook onze schuld zijn waarschijnlijk niet goed opgelet.
  Daardoor 1 km. langs de drukke baan moeten stappen maar ja….
  Toch een aanrader voor iedereen

  Reageren
  1. Adrie 23 april 2018 om 19:08

   Peter en Jacqueline bedankt voor de reactie! Vermoedelijk na het passeren van het klaphek het pad met bocht naar rechts verder door grasland gevolgd en verderop LA gegaan. Dit is de enige manier om bij de doorgaande weg te komen. Ik heb een extra aanwijzing in de routebeschrijving opgenomen.

 7. Adrie 19 februari 2018 om 10:41

  Gisteren 18 februari 2018 de wandeltocht gecontroleerd. Tussen Thorn en het Belgische Kessenich is een nieuw natuurgebied Koningsteen-Kollegreend aan het ontstaan. Een groot deel van het zandwinningsgebied is weer teruggegeven aan de natuur. De tocht gaat nu over een grotere afstand door dit nieuwe gebied. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Adrie 28 februari 2016

  Er vinden momenteel werkzaamheden plaats aan de dijk ter hoogte van Kessenich. Als gevolg van deze werkzaamheden is de wandelroute bij Kessenich iets gewijzigd. Aan het einde van de tocht komt men langs de Schouwsmolen jarenlang een watermolen zonder rad, zie een van de foto’s. Leuk om te melden dat deze watermolen weer een maalvaardige watermolen is geworden. De routebeschrijving, GPS bestand en kaartje zijn weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Adrie 29 augustus 2014

  29-08-2014 de route gecontroleerd, de beschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 10. Piet 31 december 2013

  Vandaag 31 dec gelopen. Routebeschrijving is uitmuntend.
  Natuurgebied Vijverbroek was erg nat (met veel modder) als gevolg van vele regen afgelopen weken. Geen aanrader dus als het veel geregend heeft.

  Reageren
  1. Adrie 31 december 2013 om 16:08

   Het natuurgebied Vijversbroek kan bij veel regen inderdaad nat zijn, het is ook broekbos. Voor degene die dit als hinderlijk ervaren kan de route wat inkorten door bij punt 4. voorlaatste regel RD, de verharde weg verder volgen tot kruising. Bij deze kruising de beschrijving vanaf punt 6. 3de regel weer verder volgen.

 11. john 2 juni 2013

  mooie route, Met de kinderen (9-11jaar) gelopen en ook zij waren enthousiast. Aansluitend in het witte stadje Thorn heerlijk gegeten

  Reageren
 12. Lennard 1 november 2012

  I.v.m. het fantastische wandelweer gisteren nog maar eens erop uit geweest.

  Dit is een mooie wandeling met veel afwisseling die bovendien duidelijk en correct is beschreven!

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)