Hazenputten-de kleine tocht, Nijnsel te Noord-Brabant

15 km Wandelroute Hazenputten-de kleine tocht, te Nijnsel

Voor degene die reeds de Hazenputten-route hebben gelopen heeft deze wandelroute weinig nieuws te bieden. De wandelroute is een ingekorte variant op de Hazenputten-route. Het grootste deel van de tocht gaat door het Vresselsbos met daarin het bijzonder mooie vennengebied de Hazenputten. Verder komt men door het gebied de Dommelbeemden met daarin de Moerkuilen, een veenplas door vroegere turfwinning ontstaan. Wie nu door het Vresselsbos wandelt zal zich maar moeilijk kunnen voorstellen dat hier in de vorige eeuw nauwelijks een boom te bekennen was. Het gebied bestond grotendeels uit zandverstuivingen en heide. Aan de randen van het gebied woonden boeren die veel last hadden van het stuifzand. Om de akkers te beschermen werd daarom besloten de stuifzanden te bebossen. In die tijd werden vrijwel uitsluitend naaldhoutsoorten toegepast. De Dommelbeemden zijn de laaggelegen graslanden direct langs de Dommel. Door regelmatige overstromingen waren deze gronden alleen maar geschikt als hooiland. Dit hooi was belangrijk omdat het diende als wintervoer voor het vee. Oorspronkelijk werd dit landschap afgewisseld door broekbossen en hakhoutwallen. Op de hogere delen van het beekdal- de bolle akkers - werden vooral granen geteeld. 88% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 9-3-2015, laatst bijgewerkt op: 11-7-2020

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de kerk LA vertrekken, de doorgaande weg volgen, kn20 volg 21.
T.h.v. woning nr.26 LA, verhard voetpad, wn21, iets verder gaat het voetpad over in een smalle weg.
RD, “Hortensiastraat”, weg aan linkerhand negeren, wn route, de bochtige weg verder volgen tot T-splitsing, zijwegen negeren.
Bij deze T-splitsing RA, kn21 volg 75.
Bij kruising RD, “Bakkerpad”, kn75 volg 9, grindpad met bord “doodlopende weg”.
Na ca. 500m LA, grindpad, “Hooibeemdenpad”, kn9 volg 74.
Voor het riviertje de Dommel het grindpad met flauwe bocht naar links verder volgen, gras-pad aan rechterhand negeren, verderop passeert men een brugje.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, kn74 volg 8.
2.
Na ca. 300m, voorbij inrit woning nr.8 LA, smalle klinkerweg, “Hazenputten”, kn8 volg 76.
In flauwe bocht naar links van de klinkerweg rechts aanhouden, “Ostayweg”, kn76 volg 78, onverhard pad, het pad ca. 140m volgen tot pad aan linkerhand met SBB bordje en houten paaltjes in flauwe bocht naar links, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad LA, het (rechter)pad met het SBB bordje inlopen, de wn route wordt verlaten, iets verder is een groot ven aan de rechterhand, het pad langs het vennengebied ca. 800m verder volgen tot splitsing met wn routepaaltje voor een grotere open plek ruim voorbij 2de bocht naar rechts, zijpaden negeren.
Bij deze splitsing RA, iets verder buigt het pad naar links richting bankje, wn route.
Direct na klaphek het pad met bocht naar rechts verder volgen, wn route, iets verder buigt buigt het pad wat verder weg van de afrastering.
RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Iets voorbij bankje, bij 3-sprong rechts aanhouden, kn77 volg 78.
3.
Voorbij klaphek, bij T-splitsing LA, breed pad, kn78 volg 79.
Bij kruising met “Stokvenweg” RD door klaphek, “Ostayweg”, direct na het klaphek rechts aanhouden, smal pad met SBB bordje inlopen, wn route.
Voor grotere open plek, bij Y-splitsing rechts aanhouden, wn route, verderop passeert men een klaphek.
Bij 4-sprong RD, smal bospad, wn en bz route.
Bij T-splitsing LA, wn en bz route, iets verder buigt het pad naar rechts, ca. 30m voorbij deze bocht bij 4-sprong RD, wn en bz route.
Na ca. 100m RA, smal bospad door dicht bosperceel, wn en bz route.
Bij kruising met aan linkerhand een kleine open plek met picknicktafel en bankje RD, kn79 volg 2, bz route.
Bij kruising met verharde weg RD, smal bospad met SBB bordje, wn en bz route, het pad buigt naar links.
Bij 4-sprong eveneens RD, het pad kruist een ruiterpad, wn en bz route.
4.
Bij kruising RD, kn2 volg 1, bz route.
Na ca. 150m, bij kruising RD, bz route, de wn route wordt verlaten, iets verder buigt het pad naar links.
Bij kruising met smal pad RD, bz route.
Voor opener bos, bij kruising RA, de bz route wordt verlaten, het pad volgen tot T-splitsing bij zandpad voorbij een metalen afsluitboom.
Bij deze T-splitsing LA, zandpad met iets verder vennetje aan rechterhand.
RD, pad met “SBNL Natuurterrein” bordje aan rechterhand negeren.
Na ca. 130m LA, smal bospad met SBB bordje en drie houten paaltjes.
Bij kruising met smal pad RD, vervolgens na ca. 40m eveneens RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij kruising RA, wn route, het pad volgen tot kruising t.h.v. rand bosgebied, zijpaden negeren.
5.
Bij deze kruising LA, “Ostayweg”, verharde weg, kn1 volg 82.
Bij kruising RD, onverhard pad met metalen afsluitboom, “Ostayweg”, wn route.
Na ca. 80m RA, recht bospad, wn route.
Bij kruising RD, kn82 volg 69.
RD, pad aan rechterhand negeren, wn69, het pad verder volgen tot kruising, zijpad aan linkerhand negeren.
Bij deze kruising LA, wn route, vervolgens na ca. 30m bij volgende kruising RA, licht slingerend bospad, wn route.
Bij kruising met eveneens smal pad RD, wn route.
Bij een wat ruime 4-sprong gescheiden door een ondiepe greppel links aanhouden, vervolgens na ca. 30m rechts aanhouden, smal slingerend bospad volgen, wn route.
6.
Bij 4-sprong RD, het smalle slingerend bospad verder volgen, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route, het pad volgen tot volgende T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, kn69 volg 45, het pad volgen tot kruising voor houten hek en klaphek, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, pad met aan linkerhand een open plek met ven en verderop een bankje, wn route.
Bij 4-sprong met aan rechterhand een eikenlaan scherp RA, smal pad, kn45 volg 72, het smalle pad buigt met ruime bocht naar links naar de eikenlaan.
Bij de eikenlaan RA, wn route, het pad ca. 100m volgen tot kruising met eveneens een wat breder recht pad, smalle ATB paden negeren.
7.
Bij deze kruising LA, wn route.
Na ca. 100m RA, wn route, het pad volgen tot T-splitsing t.h.v. rand bosgebied.
Bij deze T-splitsing LA, breed pad met bosrand aan linkerhand, wn route.
# Voordat men LA gaat aan rechterhand is Hoeve Strobol, een museumboerderij met een arsenaal aan zeldzame nostalgische aandenkens.
T.h.v. inrit “Hazenputten 10” RD, ATB pad aan linkerhand negeren, vervolgens het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, “Hazenputten”, pad aan linkerhand negeren, kn72 volg 71.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, smalle klinkerweg, wn route.
Bij T-splitsing RA, fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen, wn route.
Na ca. 160m LA, breed bospad, het pad volgen tot splitsing voorbij flauwe bocht naar rechts, smalle ATB/zijpaden negeren.
8.
Bij deze splitsing links aanhouden, het pad buigt met flauwe bocht naar links richting rand bosgebied, na verlaten van het bos de bosrand aan rechterhand volgen, men passeert een metalen afsluitboom.
Voorbij de afsluitboom, bij splitsing links aanhouden, smal pad aan linkerzijde van perceel grasland met bosschages aan linkerhand, verderop buigt het pad langs het perceel grasland naar links, smalle paden door het perceel grasland negeren.
Iets voorbij deze bocht, voor bosschages RA richting een ven, voor het ven buigt het pad naar rechts, verderop t.h.v. opening in bosschages buigt het smalle pad naar links naar volgend perceel grasland, het smalle pad met ven aan linkerhand volgen tot bankje voor heuvel in het bos, smalle zijpaden aan rechterhand negeren.
9.
Iets voorbij het bankje links aanhouden, smal pad met het ven aan linkerhand verder volgen, verderop na ca. 70m buigt het pad naar rechts weg van het ven, het pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, de weg volgen tot kapel aan linkerhand.
Iets voorbij deze kapel, voor flauwe bocht naar links LA, gras-pad richting uitkijktoren, verderop voor informatiepaneel “Dommelbeemden”  buigt het gras-pad naar rechts,  voorbij deze bocht het gras-pad met rechts landbouwpercelen en links de Dommelbeemden ca. 900m verder  volgen tot ruime bocht naar rechts met in deze bocht aan linkerhand een duidelijk herkenbaar pad met een blauw SBB routepaaltje en aan beide zijde van het pad bosschages en knotwilgen.
10.
Bij dit pad LA, verderop voorbij houten voetgangerssluis links van uitkijktoren richting de brede linker doorgang lopen met in de verte aan overzijde van het grasland een grote eik, t.h.v. deze doorgang passeert men een blauw routepaaltje, t.h.v. de eik het grasland via houten voetgangerssluis weer verlaten en pad naar rechts volgen, het pad geruime tijd RD volgen, verderop passeert men een metalen afsluitboom en t.h.v. inrit naar een woning gaat het pad over in een grindpad.
Bij T-splitsing RA, fietspad langs doorgaande weg, de doorgaande weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer
bz = blauw-zwarte routebordjes van SBB wandelroute.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Lieshoutseweg 9A, 5492 HR te Nijnsel. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan in de directe omgeving van de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Kruispunt aan de Sonseweg in Nijnsel. Aanlooproute: Ga in noordelijke richting op de Sonseweg. Sla rechtsaf naar de Lieshoutseweg. Sla rechtsaf om op de Lieshoutseweg te blijven. Vervolgens de weg volgen tot de kerk het startpunt.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Vresselse Bos Adrie: Vresselse Bos
De Hazenputten De Hazenputten
Vresselse Bos Adrie: Vresselse Bos
Vresselse Bos Adrie: Vresselse Bos
De Hazenputten Adrie: De Hazenputten
Vennetje in het Vresselse Bos Adrie: Vennetje in het Vresselse Bos
De Hazenputten Adrie: De Hazenputten
Kapel Adrie: Kapel
Bloemrijke velden in de Dommelbeemden Adrie: Bloemrijke velden in de Dommelbeemden
Dommelbeemden met in de verte de knoptoren van Sint Oedenrode Adrie: Dommelbeemden met in de verte de knoptoren van Sint Oedenrode
Dommelbeemden met uitkijktoren Adrie: Dommelbeemden met uitkijktoren

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart hazenputten-de-kleine-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Stichting Zalencentrum De Beckart

Oude Lieshoutseweg 7
5492 HT Nijnsel
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (7)

 1. Wies 2 mei 2020 om 16:03

  Gisteren gelopen. Een prachtige route die goed beschreven was. We hebben genoten.
  Dank voor het maken van de route.

  Reageren
 2. Margriet 8 februari 2020 om 20:19

  dank je wel voor weer een mooie wandelroute! We hadden het geluk om 3 reeën te zien!

  Reageren
 3. Adrie 24 oktober 2017 om 13:37

  Naar aanleiding van de eerdere werkzaamheden op 23 oktober 2017 de tocht gecontroleerd. Er is een nieuw begrazingsgebied ingericht rond de Hazenputten. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Adrie 19 november 2016

  Vandaag 19 november 2016 gaan kijken hoe het staat met de tweede fase van het venherstel. De werkzaamheden zijn zo goed als afgerond rond de vennen. Het gebied is veel opener geworden. Tevens is aan een zijde van het grootste ven het pad verplaatst, liep men voor de werkzaamheden nog dicht langs de oever van het ven nu is het pad een stukje verwijderd van het ven. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Adrie 16 januari 2016

  Staatsbosbeheer werkt aan het venherstel in het Vresselsbos, met als doel de kwaliteit van de vennen te verbeteren. De werkzaamheden worden in twee fase uitgevoerd. De eerste fase het kappen van de bomen rond de vennen is bijna afgerond. De tweede fase start in september 2016 dan worden de bomen dichter bij de vennen verwijderd, ook worden dan sloten en greppels gedempt en de vergraste heide wordt geplagd. De routebeschrijving is rond het vennengebied aangepast aan de huidige situatie. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Lennard 27 april 2015

  Eergisteren gelopen met grijs maar overwegend droog weer, de paar spatjes regen die vielen mochten de pret niet drukken.

  Mooie bosrijke route door een redelijk rustig gelegen gebied. Mocht de 18 km lange Hazenputtenroute je net wat te lang zijn, dan biedt deze een prima korter alternatief dat voor een groot deel hetzelfde traject volgt.

  De route is goed beschreven en duidelijk te volgen.

  Reageren
 7. Johanna 24 maart 2015 om 13:37

  Prachtige wandelroute. Mooie vennen en bossen. Routebeschrijving perfect. Bedankt Adrie.
  Groeten en voor iedereen veel wandelplezier.

  Foto’s van links naar rechts: Kapelletje in Sint Oedenrode en uitkijktoren bij de Dommel

  Reageren

Laat een reactie achter aan Adrie (Annuleer)

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)