Keelgras-route, Lieshout te Noord-Brabant

19 km Wandelroute Keelgras-route, te Lieshout

Wandeltocht door enkele kleine en grotere natuurgebieden zoals de Moorselen, het Keelgras, de Mosbulten met het vogelrijke Haverven, de Mariahoutse Bossen, ook wel Lieshoutse Bossen of Lieshoutse Heide genoemd, het waterwingebied in de bossen van Olen, door de Ruweeuwsels en de Molenheide . Het Keelgras dat bestaat uit een afgedekte en beplante voormalige afvalstortplaats is een natuurgebiedje met aan de rand een klein moeras met veel riet. Op de top staat een uitkijktoren met mooi uitzicht over de omgeving. De Mariahoutse Bossen is een langgerekt bosgebied met een mooi smal ven het Torreven en sinds 2019 het hersteld Vossenbergven. In het waterwingebied gaat de wandeltocht zowel door grasland als door de bossen. De Mosbulten is een waterrijk natuurgebiedje met aan de rand een vogelkijkscherm. Het is aan het einde van de 20e eeuw ten behoeve van natuurontwikkeling gecreëerd ter compensatie van de aanleg van de A50, twee oorspronkelijke vennen zijn toen hersteld het Haverven en het Heikantven. Het is een zeer aantrekkelijk gebied geworden, inmiddels zijn er weer enkele zeldzame planten waargenomen. Aan overzijde van het Wilhelminakanaal ligt het natuurgebied de Ruweeuwsels wat ruw begroeid moerasgebied betekend. Het gebied is oorspronkelijk gebruikt voor populierenteelt, geleidelijk is de populierenaanplant omgevormd tot een meer gevarieerd gemengd bos. Als bezienswaardigheden komt men langs twee windmolens, de Vogelenzang en de Leest. 73% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 25-2-2009, laatst bijgewerkt op: 29-1-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Start bij de kiosk aan de Heuvel in het centrum van Lieshout, loop vanaf de kiosk in noordelijke richting de “Dorpsstraat” in, links van deze weg staat borstbeeld van “Martien Coppens”, de weg RD volgen tot woning nr.67 aan de linkerzijde van de weg, zijwegen negeren.
Voorbij deze woning LA, de “Vogelenzang”, direct daarna RA, “Lankelaar”.
Bij kruising RD, smal grindpad, wn route.
Bij 4-sprong met aan linkerhand molen RD, breed onverhard pad, “Citadelsteeg”, kn26 volg 25.
# De rondstenen beltmolen de Vogelenzang is gebouwd in 1819 en wordt gebruikt als korenmolen. De molen is meerdere malen door Vincent van Gogh getekend rond 1880.
Pad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, kn25 volg 24.
In bocht naar links van het pad RA, pad met betonnen blokken als verkeerssluis, wn route het pad met verderop kn24 volg 97 volgen tot kruising, gras-/onderhoudspaden langs waterloop negeren.
Bij deze kruising met verharde weg RD, pad met metalen afsluitboom en bordje “Opengesteld”, wn route.
2.
RD, stijgend pad richting uitkijktoren aan linkerhand negeren, wn route, voorbij het bosperceel RD de rechterzijde van het landbouwperceel inlopen, na ca. 70m buigt het gras-pad naar links met verderop knotwilgen en bosschages aan linkerhand, wn route.
# Vanuit de uitkijktoren op de heuvel heeft men mooi  uitzicht over de omgeving. Let op bij het beklimmen van de uitkijktoren deze heeft een beperkte hoogte tot plateau en de grote afstand tussen de treden.
Voorbij de bosschages, bij T-splitsing RA, wn route.
Bij 3-sprong LA, verharde weg, kn97 volg 91.
Bij 3-sprong rechts aanhouden. “Knapersven”, kn91 volg 90, de weg volgen tot T-splitsing voor een omheind parkje in het dorp, zijweg negeren.
Bij deze T-splitsing LA richting buurthuis, “Bernadettestraat“, kn90 volg 92, de weg volgen tot T-splitsing.
# Voor een bezoek aan de Lourdesgrot of pauze bij de T-splitsing even RA na ca. 200m is aan linkerhand de Lourdesgrot.
3.
Bij deze T-splitsing LA, “Meerven”, wn route, de weg volgen tot woning nr.21, zijwegen aan linkerhand negeren.
T.h.v. deze woning RA, onverhard pad met waterloop aan linkerhand, wn route.
Voor bosrand, bij kruising RD, bospad met metalen afsluitboom, kn92 volg 20, rode (witte bordjes met rode driehoek) route, het pad ca. 140m volgen tot een smal pad aan linkerhand met rode en wn routepaaltje en vier kleine paaltjes, overige (ATB) zijpaden negeren.
Bij dit pad LA, smal slingerend bospad, wn20 en rode route.
Bij T-splitsing RA, pad met afrastering aan linkerhand, wn route, de rode route wordt verlaten.
Bij T-splitsing LA door klaphek, het pad met bosrand aan linkerhand volgen tot pad aan linkerhand  iets voorbij de bosrand aan linkerhand.
# Het ven aan rechterhand is het in 2019 herstelde Vossenbergven.
Bij dit pad LA, wn route, het pad met lage houten afrastering aan rechterhand volgen tot smal pad aan rechterhand voor langwerpig ven het Torreven, zijpad aan linkerhand negeren.
Bij dit pad RA, smal pad, wn en rode route, het pad met de lange zijde van het ven aan linkerhand volgen tot pad aan rechterhand voorbij een klein uitkijkplateau.
Bij dit pad RA richting klaphek in bos, rode route, de wn route wordt verlaten.
4.
Voorbij het klaphek, bij kruising LA, pad met afrastering aan linkerhand, rode route.
Direct na informatiepaneel “D’n Erpse pad” aan rechterhand, bij T-splitsing (kan ook gezien worden als een kruising) LA, pad met afrastering aan linkerhand, rode route.
Iets voor metalen afsluitboom RA richting omheining lopen, bij omheining RD, het pad met omheining aan rechterhand volgen, rode route, iets voorbij de ingang van het MOB complex buigt het pad langs de omheining naar rechts.
Na ca. 150m LA, smal bospad met bordje “Verboden toegang uitgezonderd voetgangers en fietsers” , wn en rode route.
Bij 3-sprong met bankje LA, rode route, de wn route wordt verlaten, verderop buigt het pad naar rechts.
RD, pad aan linkerhand negeren, kn20 volg 81, het pad verder volgen tot bosrand aan linkerhand.
T.h.v. deze bosrand RD, pad langs de bosrand aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten, iets verder RA door klaphek, schuin naar rechts door het perceel grasland richting doorgang in bosschages aan de overzijde lopen, bij een bankje met aan linkerhand een poel door het midden van het perceel lopen richting klaphek aan de overzijde, via dit klaphek het perceel grasland verlaten.
5.
Na verlaten van het grasland, bij T-splitsing LA, onverhard pad.
Bij kruising LA, pad met bosrand aan linkerhand, “Heikantvenweg”.
Voor bordje “Waterwingebied Lieshout”, bij 4-sprong RA, het pad volgen tot kruising met aan linkerhand een bordje “Waterwingebied Lieshout”.
Bij deze kruising RA, wn route, verderop verlaat men het bos.
Bij 3-sprong RA, verharde weg, de wn route wordt verlaten, vervolgens na ca. 50m LA het parkeerterreintje “Haverven” met informatiepaneel “Mosbulten” oplopen, door klaphek het begrazingsgebied inlopen, voor het ven buigt het gras-pad naar rechts met het ven aan linkerhand, let op de oranje-rode routebordjes, verderop buigt het pad naar links, voorbij bosschages via een klaphek het begrazingsgebied weer verlaten.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, verharde weg.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “Olen”.
6.
T.h.v. loonbedrijf Vermeulen nr.5C LA, onverhard pad, “Vossenkamp”.
Voor brede waterloop, bij T-splitsing RA, pad met de waterloop aan linkerhand.
Bij T-splitsing LA, pad met brede waterloop nog steeds aan linkerhand.
Bij T-splitsing RA, pad met nu een brede waterloop aan rechterhand.
Bij kruising RD, pad met langwerpige waterplas aan rechterhand.
Voor kanaal, bij T-splitsing LA, pad met kanaal aan rechterhand.
Bij 5-spromg RA de brug over, verharde weg, “Sluisweg”, kn29 volg 9, aan overzijde van het kanaal, in bocht naar links van de weg RA, verhard fietspad, kn9 volg 42, iets verder RD, pad aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten, het fietspad met kanaal aan rechterhand verder volgen..
Voorbij bos met perceel grasland LA, onverhard pad met houten afsluitboom en BL bordje “Ruweeuwsels” en met bosrand aan linkerhand.
7.
Na ca. 110m LA, het pad ca. 400m verder volgen tot bocht naar rechts met aan rechterhand een open plek met grasland, bij deze bocht het pad met bocht naar rechts verder volgen, na ca. 50m buigt het pad langs de open plek nogmaals naar rechts, het pad verder volgen tot  3-sprong tussen drie grote beuken, zijpaden negeren.
Bij deze 3-sprong met de beuken links aanhouden, wn route.
Bij T-splitsing LA, pad met bosrand aan linkerhand, kn42 volg 43.
T.h.v. bosrand, bij T-splitsing LA, breed bospad, wn route.
RD, “Eksterlaan”, pad aan rechterhand negeren, kn13 volg 83, het pad verder volgen tot kruising voorbij een landbouwperceel aan linkerhand.
Bij deze kruising LA, pad met bosrand aan rechterhand, de wn route wordt verlaten, verderop gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
Bij T-splitsing RA.
8.
Na ca. 150m, voor flauwe bocht naar links RA, grindpad.
Bij 4-sprong RD, verharde weg, “Eksterlaan 1-3”, voorbij de woning gaat de verharde weg over in een onverhard pad, iets verder t.h.v. inrit nr.3 buigt het pad naar links, pad met schrikhekken door de bosrand met omheining aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, fietspad langs doorgaande weg, “Molenheide”.
Iets voor bushalte aan rechterzijde van de weg, t.h.v. inrit nr. 2 en 4 LA de doorgaande weg oversteken, let op drukke weg!!!, het brede onverharde pad inlopen, “Roeklaan”, het pad volgen tot 5-sprong bij “Reigerlaan”, zijpad en zijweg negeren.
Bij deze 5-sprong schuin naar links het bospad (2de pad aan linkerhand) met vier houten paaltjes inlopen.
Na ca. 170m links aanhouden, iets verder passeert men aan linkerhand een opvallend heuveltje, het pad verder volgen tot kruising.
Bij deze kruising LA richting de bosrand.
9.
Bij T-splitsing RA, breder pad met bankje door bosrand.
RD, pad aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 60m bij 3-sprong LA, kn85 volg 86, pad met iets verder op enige afstand aan rechterhand stallen.
Bij 3-sprong LA, verharde weg, kn86 volg 87, verderop buigt de weg naar links.
Ca. 360m voorbij deze bocht RA, fietspad oplopen, iets verder bij kruising met doorgaande weg RD, let op drukke weg!!!, het fietspad verder volgen, wn route.
Het fietspad met ruime bocht naar rechts verder volgen, weg “Deensehoek” aan linkerhand negeren, kn87 volg 23.
LA de brug over, kn23 volg 22, aan overzijde van het kanaal, in bocht links van de doorgaande weg RA, “Molenstraat”, kn23 volg 22.
Iets voorbij kombord “Lieshout” RA, breed grindpad richting “Boekweit transport”, kn22 volg 37, het pad buigt naar links.
Voor 1ste woning LA, verhard voetpad, de wn route wordt verlaten, iets verder gaat het voetpad over in een verharde weg.
Bij T-splitsing RA, de weg  met molen aan linkerhand volgen tot de kiosk, het startpunt.
# De molen aan linkerhand is bergkorenmolen de “Leest” gebouwd in 1899.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap
SBB = Staatsbosbeheer
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje genummerde met richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

De kiosk aan de Heuvel in het centrum, Heuvel 11, 5737 BX te Lieshout. Plan Route

Met de auto

Rijd naar de Heuvel in Lieshout. Er zijn beperkte parkeerplaatsen rond de Heuvel.

Openbaar vervoer

Bushalte Bavaria, Lieshout. Aanlooproute: Ga zuidwestelijke op Beekseweg/N615. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Provinciale Weg. Neem 1ste straat linksaf, Ribbiusstraat, vervolgens de weg volgen tot de kiosk, het startpunt.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Molen de Vogelenzang Adrie: Molen de Vogelenzang
Uitkijktoren in omgeving van het Keelgras Adrie: Uitkijktoren in omgeving van het Keelgras
Op weg naar de Mosbulten Adrie: Op weg naar de Mosbulten
Het Haverven Adrie: Het Haverven
Buitengebied Lieshout Adrie: Buitengebied Lieshout
Brug over het Wilhelminakanaal Adrie: Brug over het Wilhelminakanaal
Brug over het Wilhelminakanaal maar nu zonder sneeuw Adrie: Brug over het Wilhelminakanaal maar nu zonder sneeuw
Het Haverven Adrie: Het Haverven
Het Haverven Adrie: Het Haverven
Het Torreven Adrie: Het Torreven

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart keelgras-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Bavaria Brouwerijcafé

Heuvel 5
5737 BX Lieshout
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (23)

 1. Adrie 20 januari 2023 om 16:35

  Vandaag 20 januari 2023 op een grijze dag met enkele sneeuwbuien de wandeltocht gecontroleerd.
  De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 21 november 2021 om 18:32

  19 november 2021 de wandeltocht gecontroleerd. Op een punt de wandeltocht iets gewijzigd, een stukje verharde weg uit de wandeltocht gehaald en vervangen door een onverhard pad. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Adrie 24 januari 2019 om 18:30

  De wandelroute is vernieuwd. Het herstelde Vossenbergven in Mariahout is in de wandelroute opgenomen. Via enkele leuke bospaadjes komt de wandelroute uit op de heidecorridor tussen het Vossenbergven en het Torreven met mooi zicht op het herstelde Vossenbergven, vervolgens wordt een mooi pad langs het Torreven gevolgd.

  Reageren
 4. Nellie Wesel 25 januari 2018 om 16:08

  Woensdag 24-1-2018 deze route gelopen. Het was 14 graden !!!, bewolkt maar droog en een flinke wind. Voor mij heerlijk weer. Ook de tocht was weer mooi. Afwisselend en veel mooie vennen, bossen en open grasland. Enige puntje, onderaan bij punt 4 staat … Volgen tot t-splitsing bij harde weg, dit was echter gewoon een zandpad. Misschien beter … bij 2e bordje van Brabant Water RA.
  Dank voor alweer een mooie wandeling.

  Reageren
  1. Adrie 26 januari 2018 om 13:27

   Nellie Wesel bedankt voor de reactie! Ik ben gaan kijken naar het verhard weggetje bij de Mosbulten. Punt 5. eerste regel klopte nog, men volgt daar een klein stukje een smal verhard weggetje. Wel was er bij punt 4. laatste regel een smal bospad vermoedelijk een ATB-pad bijgekomen. Mogelijk dat U dat gevolgd heeft waardoor je op een andere plaats bij de Mosbulten bent uitgekomen. Of het nieuwe smalle pad permanent of tijdelijk is zal de toekomst uitwijzen. Voorlopig heb ik in de laatste regel van punt 4 kruising laten staan en een waarschuwing geplaatst om het smalle pad niet te volgen.

 5. Adrie 19 februari 2016

  De wandelroute op 19 februari 2016 gecontroleerd. Tevens is de wandelroute iets aangepast, men heeft in het waterwingebied grasland opengesteld voor wandelaars. Dit grasland is in de wandelroute opgenomen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Adrie 23 mei 2014

  De route is iets gewijzigd, in de Ruweeuwsels is de route iets verlegd waardoor men een beter beeld krijgt van dit mooie natuurgebiedje. Tevens is het buurschap Achterbosch in de route opgenomen. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. Mies de Groot 26 maart 2014

  Dank je wel Adrie we gaan het zeker nog een keer lopen en dan zullen we heel goed opletten.
  Groetjes Mies de Groot.

  Reageren
  1. Adrie 27 maart 2014 om 19:05

   Hanneke en Mies bedankt voor de reacties en het melden dat de routebeschrijving op het punt bij de drie beuken klopt!

 8. Adrie 22 maart 2014

  Vandaag ben ik naar de Ruweeuwsels geweest. Er waren in het gebied geen veranderingen, ik heb nog eens kritisch naar de beschrijving gekeken ook hier heb ik geen fouten in kunnen vinden. Wel de beschrijving een klein beetje aangepast zodat de tekst niet verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Misschien ten overvloede een tip: bij twijfel teruglopen naar het laatste nog herkenbare punt en vandaar nog eens proberen de route te volgen. Bij het bezoek aan het gebied heb ik het idee opgepakt om deze route met ruim een kilometer uit te breiden. Het deel door de Ruweeuwsels wordt wat langer en het buurtschap Achterbosch wordt in de route opgenomen. Voor degene die 21 km te lang vindt vanuit Mariahout is een nieuwe kortere route in ontwikkeling die een deel van deze route doorkruist. Zodra ik de kortere route publiceer wordt ook de Keelgrasroute aangepast.

  Reageren
 9. Mies de Groot 20 maart 2014

  Inderdaad een mooie route maar op punt 5 kwamen wij er niet uit .
  L A bospad ter hoogte van dit punt staan 3 grote beuken tot zover.we hebben een uur rondjes gelopen maar kwamen er niet uit??

  Reageren
 10. Hanneke dankers 16 maart 2014

  Mooie route,duidelijk maar op punt 5 ben ik toch de weg kwijt geraakt vanaf het Wilhelmina kanaal ra ruweeusels in dan pad op linkerhand negeren zagen de drie beuken niet kwam er niet uit tensloten naar kanaal terug gelopen.misschien ligt het aan mij ,

  Reageren
  1. Adrie 16 maart 2014 om 20:41

   Hanneke Dankers bedankt voor je reactie. Als men vanaf het kanaal RA de Ruweeuwsels ingaat komt men op ca 110 meter een pad tegen op de linkerhand, deze opmerking lees ik terug in de reactie. Vervolgens op ca 140 meter nadat het pad een bocht naar links gemaakt heeft moet men LA, deze opmerking lees ik niet terug in de reactie. Nadat men dat pad ingelopen is komt men op ca 180 meter bij de 3 beuken. Ik heb ter verduidelijking wat extra informatie zoals afstanden bijgezet. Binnenkort ga ik eens kijken of er op die plaats verandering zijn, mogelijk als gevolg van beheersmaatregelen.

 11. Theo en Marieke 14 juni 2013

  We hebben gister deze route gelopen. Prachtige natuur en de beschrijving was heel duidelijk! Zo dicht bij huis en toch op plekken geweest die we nog niet kenden. We gaan zeker nog meer routes van de site lopen ter voorbereiding op de Kennedymars. Bedankt voor de mooie wandeling ome Adrie!

  Reageren
 12. Lennard 29 december 2012

  Een paar dagen geleden gelopen met winderig maar overwegend droog weer. Leuke route waarvan de beschrijving up to date is.

  Reageren
 13. Paul 17 oktober 2012

  Een wel heel mooie route. Arie mijn complimenten.
  Toch wel een klein puntje.
  tekstblok 2, 7de regel: een afstand van één derde zegt in feite niets. Bovendien is akkerland nu grasland. Advies:
  Van regel 7 is bocht naar links, wn route goed.
  Pad wordt doorsneden door een stukje akkerland (nu mais) gewoon doorlopen.
  RD akker verlaten laten vervallen.
  Op T-splitsing RA enz. enz.

  Reageren
  1. Adrie 17 oktober 2012 om 13:15

   De beschrijving is aangepast. Als men de rechterzijde van het genoemde veld blijft volgen wordt inderdaad aan het einde van dit veld het pad doorsneden door een stukje akkerland. Dit gedeelte heb ik achterwege gelaten. Als men de richting aanduiding van het wn route paaltje volgt loopt men vanzelf in de goede richting en verlaat men het veld op de juiste plaats. Paul bedankt voor je reactie!

 14. Adrie 3 juni 2012

  De route is gecontroleerd. In dit gebied heeft men de afgelopen jaren een wandelnetwerk samengesteld. Op de plaatsen waar de route samenloopt met dit wandelnetwerk zijn de wandelnetwerk verwijzingen als extra herkenningspunten in de beschrijving opgenomen.

  Reageren
 15. Bert en Alice Kalisvaart 11 juni 2011

  Prachtige route, volop rust en vogels langs wijdse velden. Klein uitstapje langs de Lourdes grot in Mariahout is de moeite waard. Deze grot is te vinden door bij T-splitsing na ‘Bernadettestraat’ nte LA, maar even RA te gaan.

  Reageren
 16. Piet Creemers 28 september 2010

  Gisteren, helaas met regen de route gelopen perfect aangeduid, mooi, afwisselend dus zeer bedankt !

  Reageren
 17. Gommaar Bruynseels - België 22 april 2009

  Op zondag 19 april bij heerlijk lenteweer deze route gelopen. Zeer mooi en afwisselend, heerlijke natuur met mooie vennen. Juiste beschrijving.
  Meer van dat!

  Reageren
 18. Karla van de Velde 12 maart 2009

  Gisteren,woensdag 11 maart 2009, zijn we naar Lieshout gereisd voor de Keelgraswandeling. Adrie wat heb je daar iets moois van gemaakt! Zo veel zandwegen en zo’n gevarieerd landschap, we hebben genoten.Ook omdat het er zo stil is.De routebeschrijving is heel goed op één punt na.Bij 2 net buiten Mariahout staat drie maal RD, weg op linkerhand negeren,direct daarna LA onverhard pad inlopen met op linkerhand waterloop. Dat moet RA zijn.Bedankt voor deze schitterende wandeling.

  Reageren
  1. Adrie 14 maart 2009 om 17:34

   Karla, hartelijk bedankt voor het doorgeven. Het foutje is in de routebeschrijving gecorrigeerd.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)