Kapellenberg-wandeling, Rozendaal te Gelderland

20 km Wandelroute Kapellenberg-wandeling, te Rozendaal

Wandeling door het Rozendaalse veld, de Beekhuizense bossen en het bosgebied boven Rozendaal. Het Rozendaalse veld is een heidegebied op de Veluwe in de gemeente Rozendaal bij Velp. Het gaat om een vrij groot en hooggelegen heideveld met tamelijk veel reliëf en vrij grote hoogteverschillen.
Bezienswaardigheden:
1. Brandtoren: Op 110 m hoogte op het Rozendaalse veld staat sedert 1949 een brandtoren. en werd door de brandweer gebruikt voor het ontdekken van bos en heidebranden en voor het bepalen van de plaats ervan. Sinds 1978 worden de bossen en heidevelden door vliegtuigen bewaakt. Deze brandtoren is door NUON geadopteerd als electriciteitsmast en wordt door hen regelmatig voorzien van een nieuwe verflaag Het eerste platform (6m) is vrij om te beklimmen.
2. Begraafplaats Rosendael: Hier ligt o.a. begraven Petrus Augustus de Génestet (1829-1861). De Génestet was predikant en de bestverkochte dichter in de tweede helft van de negentiende eeuw. Zijn gedichten waren toegankelijk voor een breed publiek.
3. Kasteel Rosendael: De oudste vermelding van kasteel Rosendael dateert uit 1314. Thans in eigendom/beheer van Stichting Het Geldersch Landschap en Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. Het kasteel werd in het begin van de veertiende eeuw door Graaf Reinoud I van Gelre gesticht. Tot 1516 is het vrijwel steeds de residentie van de Gelderse heren gebleven. In het historische landschapspark zijn de bedriegertjes, schelpengalerij en theekoepel hoogtepunten. (geopend van 15/4-31/10, di t/m zo van 11-17 u)
4. Kapellenberg: kegelvormige berg met een afgevlakte top die vermoedellijk door de Kelten (van omstreeks 500 v.Chr., tijdens de Romeinse tijd en tot de Middeleeuwen) is opgeworpen als tafelberg en heiligdom. Zij herkenden de sterke krachten die er in de natuur aanwezig zijn, en zagen die als goden en godinnen. Ze vereerden die krachten door op heuvels zich omhoog te richten naar de goden en godinnen. De Kapellenberg is één van de 29 heidense plaatsen in Gelderland.
5. Nederlands Hervormde kerk: De kerk is gesticht in 1758 door Lubbert Adolf Torck. Er zijn verschillende theorieën in omloop om de pakhuisachtige gevel aan kant van de Kerklaan te verklaren. Eén daarvan is dat baron Torck met de bouw van “zijn” kerk begon, voordat van kerkelijke zijde toestemming gegeven was om in Rozendaal een nieuwe gemeente te stichten. Daarom mocht de gevel aan de straatkant er niet te veel als een kerk uitzien.De gevel aan de tuinzijde heeft nog minder het uiterlijk van een kerk. Dit is namelijk de aan de kerk vastgebouwde pastorie die er als een Amsterdams grachtenpand uitziet.
6. Gemeentehuis: De oudste kern van het gemeentehuis, het voormalige landhuis Roseneath, stamt uit de tweede helft van de 18e eeuw. Oorspronkelijk werd het pand gebruikt als herberg
7. Dorpsschool: In 1842 heeft baron Torck, heer van Rosendael, een nieuwe school laten bouwen: de Torckschool.
8. Emmapyramide: In 1891 hebben meer dan 150 werklozen wekenlang gewerkt aan het ophogen en met zoden bekleden van de uitzichtsberg op de Kluizenaarsberg. Later is men deze heuvel Emmaheuvel gaan noemen en tegenwoordig draagt deze de naam Emma Pyramide.
9. Oorlogsmonument: Op de zwerfkei zijn de namen en geboortedata van circa tien mensen aangebracht die op deze plaats in december 1944 door de Duitse bezetter zijn gefusilleerd.

Opgesteld op: 31-12-2007, laatst bijgewerkt op: 25-9-2022

Routebeschrijving

1.
Verlaat parkeerplaats richting heidegebied en loop het pad met bordje “Hondenlosloopgebied Rozendaalse Veld” links van het informatiepaneel in.
Na bijna 150 m rechts aanhouden.
Op 5-sprong RD, min of meer richting de smalle hoge brandtoren in de verte.
Na bijna 250 m pad aan rechterhand negeren, iets verder op kruising RD.
Op T-splitsing met aan linkerhand de heuvel RA.
Na ruim 100 m op kruising LA en fietspad volgen. Hier eindigt ook het hondenlosloopgebied.
2.
Na circa 250 m het fietspad schuin LA verlaten, smal zandpaadje, verderop RD gaan, het paadje dat naar heuvelrug aan linkerhand gaat negeren.
Loop dit paadje van bijna 1,2 km tot aan brandtoren uit .
Deze toren is tot de eerste omloop toegankelijk voor publiek.
Sla bij deze toren LA en volg verhard fietspad of het onverhard pad rechts van het fietspad dat parallel loopt aan het fietspad..
Na ruim 900 m op kruising met breed onverhard pad LA, GL/RD.
3.
Volg dit brede pad alsmaar RD tot aan bosrand, zo’n 1,4 km verderop.
Kruis hier het verhard fietspad en parallel gelegen onverhard pad en ga RD de bossen in.
Op 3-sprong rechts aanhouden, men passeert aan linkerhand bordje “Opengesteld particulier eigendom” van de “Erven Zimmerman-Pallandt”.
Ruim 1,2 km RD gaan tot Y-splitsing met onderweg 2x RD over kruising.
Ga op deze Y-splitsing LA.
4.
Negeer pad aan rechterhand en ga op eerstvolgende kruising RA, dalend bospad.
Na bijna 300 m stijgt pad even pittig, boven aangekomen blijkt dit een kruising.
Op deze kruising LA, stijgend pad.
Na 200 m komt men bij een kruising met aan linkerhand de omheining van een begraafplaats.
Ga op deze kruising RD en volg omheining aan linkerhand, men passeert bord “Kasteel Rosendael”.
5.
Beneden op kruising met verharde weg RA, na nog geen 50 m LA, smal stijgend bospad met bord “Grondwaterberschermingsgebied” . Dit pad buigt naar rechts.
Kruising met doorgaande weg RD oversteken en via klaphek RD verder, bord “Koningsberg”. In de verte ziet men een kunstmatige verhoging die deze wandeling later zal passeren.
Negeer pad aan rechterhand en ga direct daarna op kruising RA.
Neem op ruime 4-sprong tweede pad aan rechterhand, het pad daalt en maakt een bocht naar rechts.
Bij breed pad iets aan linkerhand het smalle stijgende pad aan overzijde van het brede pad inlopen.
6.
Aan eind van het pad rechts aanhouden en afdalen naar parkeerplaats iets verder.
Na trapje passeert men parkeerplaats aan linkerhand en loopt men na hoek ervan met flauwe bocht naar rechts weer omhoog.
Iets verder op kruising met aan overzijde een trapje, LA richting de verharde weg.
Doorgaande weg RD oversteken, smal pad.
Dit pad maakt even verderop een bocht naar links. RD, negeer pad richting trap aan rechterhand, vanaf hier wordt het een grindpad. Loop dit uit tot trottoir van verharde weg.
7.
Over trottoir RA en direct daarna RA, “Rosendael”, tevens GL/RD, en door poort.
Aan de linkerhand passeert men Kasteel Rosendael.
Vervolg weg met de bocht naar rechts.
Ga in bocht LA, grindpad met rood paaltje en bord “Landgoed Rosendael”. Men loopt nu met haag en afrastering aan linkerhand en picknickveld aan rechterhand. Volg dit paadje tot aan klaphek.
Na klaphek RD doorgaan met afrastering aan linkerhand.
In hoek van afrastering LA en blijf afrastering aan linkerhand volgen.
8.
Na bijna 250 m, t.h.v. grote metalen poort in afrastering, RA, stijgend pad (laan).
Even verderop LA, sterk dalend pad. Beneden kruising RD oversteken en weer sterk stijgend omhoog.
Verderop wordt pad smaller en loopt omhoog naar kruising.
Ga op deze kruising RD en daalt weer af.
Na ruim 150 m beneden op kruising RA, breed pad.
9.
Op Y-splitsing links aanhouden, GL/RD.
Einde pad op T-splitsing LA, breed pad.
Op 4-sprong met bankje tweede pad aan linkerhand, breed dalend pad.
Na ruim 600 m op 4-sprong RD en direct daarna op T-splitsing richting hoog klaphek met daarachter een parkeerplaats.
Steek parkeerplaats en drukke “N785” RD over en loop bospad tussen betonnen paaltjes in.
Na ruim 70 m eerste pad LA en 50 m verderop op splitsing rechts aanhouden,stevig dalend pad.
10.
Beneden op kruising RD en weer sterk stijgen, volgende kruising 100 m verderop weer RD.
Op kruising LA, dalend pad (in verte verhard pad zichtbaar), iets verder RA en rechts aanhouden.
Op T-splitsing links aanhouden naar fietspad en RA richting viaduct.
Steek drukke doorgaande weg bij viaduct (de “Rozendaalsebrug 1959 +2012”) over en volg aan overzijde smal paadje dat direct met bocht naar rechts flink stijgt.
Houd op 3-sprong links aan, 150 m verderop over 4-sprong RD.
11.
Loopt dit pad RD uit tot vlak voor metalen sculptuur in geluidswal.
Ga hier LA over verhard fietspad direct daarna rechts aanhouden, onverhard pad links van geluidswal, RD/WT.
Loop dit pad uit tot verharde weg en daar LA verder over trottoir.
Men passeert nu aan linkerhand de Kappellenberg. Voor een aardig uitzicht kan men hier even over een spiraalvormig pad omhoog.
Negeer “Apollolaan” aan rechterhand en loop om de Kapellenberg heen en ga met haakse bocht naar rechts verder over de verharde weg (of het parallel lopende bospad). Bos aan linkerhand en bebouwing aan rechterhand.
12.
Steek rotonde aan rechterzijde RD over en volg de “Kerklaan”.
Op een gegeven moment loopt men weer met het kasteel aan de linkerhand.
Vlak nadat men de vijvers van het kasteel is gepasseerd RA richting “Velp” de “Rosendaalselaan” in en meteen daarna via zebrapad oversteken en linkerzijde van weg volgen.
Direct na huisnr. 3A LA over smal grindpad.
Na brugje en “Openbare School” RA over verhard voetpad.
Ruim 200 m verderop in bocht naar rechts van verhard pad LA, onverhard stijgend pad. Bord “Koningsberg”, WT/RD.
13.
Direct daarna op splitsing links aanhouden naar stevig stijgend pad.
RD richting linkerzijde van de heuvel, WT/RD.
Op kruising RA en via trap omhoog, WT/RD.
Verlaat de top van de Koningsberg via de andere trap en neem op 5-sprong aan de voet 2e pad aan linkerhand, WT/RD.
Blijf RD lopen en negeer 2x een pad aan linkerhand en vervolgens een aan rechterhand.
RD over kruising, WT/RD, afrastering van sportvelden aan linkerhand. Iets verderop wordt dit een smal pad tussen sportvelden en weilanden.
14.
Einde pad LA over pad van trottoirtegels (niet overal even goed zichtbaar).
Waar trottoirtegels voor bankje ophouden RA over onverhard dalend pad tussen weilanden, WT/RD.
Op T-splitsing RA over achterste brede of middelste smallere pad, deze komen verderop bij elkaar uit.
Einde pad LA over verharde “Kluizenaarsweg”.
Na ongeveer 200 m, iets voorbij inrit huisnr 3, ter hoogte van klein wit gebouwtje aan linkerhand RA, bospad, afrastering en haag aan rechterhand.
15.
Steek verharde weg over en RD smal verhard voetpad in met rechts van het pad een WOII gedenksteen en iets verder bordje “Beekhuizense Bossen”.
Voor boogvormig monument met plaquette LA over bospad en direct daarna voor bocht van breed pad (t.h.v. wit huis aan linkerhand) links aanhouden, smal pad, direct daarna rechts aanhouden en pad onder stutwand van ernaast gelegen pad gaan volgen.
Na 30 m op 4-sprong RD, stijgend pad dat een ruime bocht naar rechts maakt.
Na klaphek daalt dit pad weer.
16.
RD over kruising, ruim 200 m daarna op 4-sprong weer RD, stijgend pad dat een bocht naar rechts maakt.
iets voorbij een heuveltop rechts aanhouden, verderop loopt men met afrastering aan linkerhand.
RD over dubbele kruising, dalend pad.
Vervolg na ruim 125 m doorgaande pad met een bocht naar rechts richting bungalow.
Voor de bungalow LA richting klaphek en na afdalen van trapje RA over verharde weg.
Na bijna 150 m passeert men aan de linkerhand het voormalige terrein van een zwembad.
17.
Voorbij parkeerplaats LA over fietspad en iets verder RA doorgaande weg oversteken naar opening in het hek van “Landgoed Beekhuizen” met iets verder een brugje.
Voor de waterval RA en pad met water aan linkerhand volgen tot betonnen traptreden aan overzijde, WT/RD.
Ga hier vlak voor de verharde weg LA over het grindpad, kn59v48 (staat aan overzijde van de weg).
Na ca. 130 m LA over grindpad met iets verder aan rechterhand een picknickweide.
18.
RD, pad naar brugje aan linkerhand negeren, vwn15.
Na nog geen 100 m RA, stijgend pad, vervolgens bij Y-splitsing links aanhouden richting hoog klaphek.
Voorbij het klaphek het pad verder RD volgen.
Einde pad LA, kn15, en direct weer LA, men loopt een klein stukje terug over een lager gelegen pad.
RA richting brugje, direct na het brugje RA, vwn15, WT/RD, pad met het beekje aan rechterhand, het pad over de heuvelrug volgen tot 5-sprong met aan rechterhand een pad naar een brugje.
Op deze 5-sprong het 2e pad aan linkerhand richting verharde weg gaan.
Aan overzijde van de weg RA over fietspad
19.
Na ca. 400 m LA, onverhard stevig stijgend pad met bordje “Beekhuizense Bossen” (dit is het 2de pad aan linkerhand).
Waar MTB-pad raakt, pad met bocht naar links blijven volgen.
Kort daarop het pad met flauwe bocht naar links, bordje “Beekhuizense Bossen”, nu tevens MTB-pad.
Negeer 2x pad aan rechterhand en ga bij 5-sprong LA op een dubbel pad met daartussen een zandwal begroeid met beuken (rechter pad is beste begaanbaar).
Volg pad tot vlak voor uitkijktoren op de “Emmapiramide”.
Met de rug naar de trap van de uitkijktoren RD het pad tussen twee picknicktafels inlopen met rest van het pad een afvalbak.
20.
Na bijna 120 m op kruising RA, 70 m verder is men weer terug bij de kruising met de dubbele paden.
Bij deze 5-sprong met de parallel lopende paden LA men volgt nu de begroeide zandwal  met greppel aan rechterhand.
Bij 4-sprong rechts aanhouden, men volgt nog steeds de parallel lopende paden.
2x RD over kruising en doorlopen tot verhard fietspad.
Ga hier LA over het fietspad en blijf bij ANWB-paddenstoel 23674 RD gaan.
Waar fietspad bocht naar rechts maakt LA, onverhard pad. Blijf dit pad RD volgen tot kruising aan de rand van open gebied.
Op deze kruising LA, men loopt nu met een uitloper van het open gebied aan de rechterhand.
21.
Na ruim 200 m op 4-sprong RD.
Op 3-sprong links aanhouden richting parkeerplaats.
Voor parkeerplaats rechts aanhouden en bij ANWB-paddenstoel 62764/001 (21066) richting “Schaarsbergen” RA de verharde weg gaan volgen (dus niet het verharde fietspad) en volg deze weg tot de parkeerplaats van het startpunt.

LA = linksaf, RA = rechtsaf en RD = rechtdoor
GL/RD = geel/rode markering
WT/RD = wit/rode markering
kn59v48 = knooppunt 59, volg 48
vwn15 = volg wandelroutenetwerk richting 15
Niet genoemde zijpaden en –wegen moeten worden genegeerd.
Alle aanduidingen tussen aanhalingstekens zijn ter plekke op borden zichtbaar.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerplaats Rozendaalseveld, Kluizenaarsweg, 6891 te Rozendaal. Plan Route

Met de auto

Parkeerplaats Rozendaalseveld aan einde van de Kluizenaarsweg.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Het is onbekend of er honden zijn toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Cor Hermans:
Cor Hermans:
Lennard:
Lennard:
Lennard:
Lennard:
Lennard:
Lennard:
Lennard:
Lennard:
Lennard:
Lennard:

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart kapellenberg-wandeling.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Restaurant The Hunting Lodge

Beekhuizenseweg 1
6891 CZ Rozendaal
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (31)

 1. Adrie 26 september 2022 om 16:59

  Gisteren 25 september 2022 op een mooie nazomerdag de wandeltocht gecontroleerd. Op enkele punten de routebeschrijving wat aangevuld voor de verdere rest klopte de routebeschrijving. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Lennard 15 maart 2021 om 06:14

  O.a. naar aanleiding van Niels’ voetnootje van 13-2 j.l. heb ik deze route onlangs gecontroleerd en voorzien van een nieuwe routebeschrijving waardoor de route weer helemaal actueel is.

  Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Niels 13 februari 2021 om 17:31

  hoi, ik wil graag deze route gaan lopen, maar kan de puntsgewijze routebeschrijving niet vinden. Ook niet in de uitgebreide tekst. Kan iemand me vertellen waar hij staat?

  Reageren
  1. Adrie 13 februari 2021 om 17:54

   Beste Niels, de puntsgewijze routebeschrijving is niet meer beschikbaar. Op diverse punten klopte de routebeschrijving niet meer en is daarom verwijderd, de samensteller van deze wandelroute is een paar jaar geleden om gezondheidsredenen gestopt met het actueel houden van deze wandelroute. Op verzoek van enkele wandelaars is de wandelroute nog steeds op de site beschikbaar en kan alleen nog gelopen worden aan de hand van de track die beschikbaar is gesteld door Cor Hermans (zie zijn reactie 30 november 2019) of de topografische kaart die gebaseerd is op de track van Cor Hermans.

 4. Lineke 4 september 2020 om 15:49

  Echt een heel mooie wandeling. Er is ergens een stuk afgesloten (vlak voor je Landgoed Beekhuizen inloopt) dus daar heb ik wat moeten omlopen. Via het scoutingterrein kon ik toch het bos verlaten en weer op de route komen.
  Maar voor de rest, echt heel mooi en heel afwisselend met leuke klimmetjes.

  Reageren
  1. Adrie 4 september 2020 om 16:14

   Beste Lineke bedankt voor de reactie! Jammer dat er weer een gedeelte gesloten is. Indien U de gelopen route gelogd heeft zou het leuk zijn als U deze gelogde track opstuurt naar info@klikprintenwandel.nl, U doet er eventuele volgende wandelaars een plezier mee, bij voorbaat bedankt!

 5. Cor Hermans 30 november 2019 om 22:19

  Beste , Wat stukken zijn niet meer toegangelijk en zijn bij deze aangepast met gps opname van 30 november 2019 kapellenbergwandeling-rozendaal-en-emmapiramide.

  Reageren
  1. Adrie 1 december 2019 om 16:13

   Cor Hermans bedankt voor de track! Op basis van de door Cor Hermans aangeleverde GPX track de kaarten aangepast en de GPX track vervangen. De routebeschrijving is hiermee komen te vervallen, m.a.w. de wandelroute kan alleen nog gelopen worden met de topografische kaart of de GPX track. Veel wandelplezier!

 6. Jeroen 8 april 2017 om 23:06

  Ik ben hier nieuw…waar vind ik de route-omschrijving (in tekst)?

  Reageren
  1. Adrie 9 april 2017 om 05:26

   De tekst staat onder het kopje “Routebeschrijving”, de maker heeft nogal wat inleidende tekst gebruikt misschien dat voor wat verwarring heeft gezorgd. Door te klikken op de blauwe tekst “Bekijk volledige routebeschrijving ->” krijgt U de volledige routebeschrijving. Printen kunt U door te klikken op het print knopje rechts van de kopje “Route beschrijving”.

 7. Adrie 5 januari 2016

  Van de routemaker van deze tocht een correctie ontvangen voor de routepunten 76 t/m 78, hiervoor mijn dank. Deze correctie is in de routebeschrijving verwerkt. Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Adrie 29 december 2015

  H. Dijk (afgeleid van het opgegeven e-mail adres) bedankt voor de reactie. Ik heb uit voorzorg het e-mail adres dat bij de reactie was vermeld verwijderd, wees altijd voorzichtig met het achterlaten van je e-mail adres op websites. De vraag is doorgestuurd naar de samensteller van deze wandelroute.

  Reageren
 9. H. Dijk 29 december 2015

  78. Het pad maakt hierna een bocht naar links (het pad in de bocht naar rechts negeren) wordt met dit laatste bedoeld het pad omhoog langs de afrastering? (in feite rechtdoor)

  Reageren
 10. Adrie 28 oktober 2014

  Bij punt 77 van de routebeschrijving vinden sloopwerkzaamheden plaats, de oorspronkelijke tekst is doorgestreept en vervangen door een omleiding.

  Reageren
 11. Adrie 7 augustus 2014

  Van de routemaker van deze tocht een wijziging met onderstaande opmerking ontvangen:
  "Destijds is het begin van de route noodgedwongen aangepast ivm verbredingswerkzaamheden van de A12. De werkzaamheden zijn voltooid en inmiddels is het paadje langs de A12 weer zodanig hersteld dat ook de oorspronkelijke route kan worden hersteld."
  De wijziging is in de routebeschrijving opgenomen, het kaartje en de routebeschrijving komen weer overeen. Veel wandelplezier ook namens de maker van deze wandelroute!

  Reageren
 12. Emiel 3 mei 2014

  Mooie wandeling! Kaart vergt nog kleine aanpassing naar het westen door de route aanpassing in het begin. Zuidelijk lusje is het minste van de route: zou je ook kunnen proberen over te slaan. Paaltjes met rode en zwarte pijltjes zijn iets verzet en ontbreken daardoor bij de punten 58 en 65.

  Reageren
 13. webmaster 18 september 2011

  De route wijziging is opgenomen in de tekst, bedankt Martin!

  Reageren
 14. Martin 16 september 2011

  Opsteller van deze wandeling deelt het volgende mede: Reeds enige tijd verricht Rijkswaterstaat werkzaamheden aan de rijksweg A12. Deze ingrijpende werkzaamheden verstoren tot 2013 een deel van het wandeltraject. Daarom volgen hierna enkele routewijzigingen:
  Punt 02 en 03 vervallen. In plaats daarvan:
  02a: Bij huisnr 157 RD
  02b: U passeert de plantenkalender van Bronbeek (alleen in de periode juni-sep wordt dagelijks de datum bijgehouden)
  02c: Na het smeeddijzeren hek RA (Bronbeeklaan)
  NB: U kunt tijdens de openstelling van het museum Bronbeek ook door het smeedijzeren hek lopen – evt het museum bezoeken – daarna tot aan de uitgang en daar RA (Fred van Eedenstraat)
  02d: 1e weg RA (Fred van Eedenstraat)
  02e: Bij speelterrein weg naar links vervolgen
  02f: Bij de volgende bocht naar links RD (Jac van Looystraat en Paasberglaan negeren)
  02g: Bij garageboxen RD
  02h: Na ± 15 m RA
  02i: Bij T-splitsing LA
  02j: Na ± 20 m RA trap af
  02k: Bij verharde weg LA

  Reageren
 15. Nils, Ria & kinders 1 augustus 2011

  Een hele mooie route die we gisteren met de kinderen gelopen hebben. Bij Aanwijzing 4 is de afsluitboom weg, wel staat het paaltje waar de op lag er nog.ik denk door werkzaamheden bij t viaduct.Ook wij waren even de weg kwijt bij de pyramide, de beschrijving is daar niet helemaal duidelijk. aanwijzing 58 zegt .. met paaltje maar dat paaltje staat na de te negeren weg. (staat tussen eertse pad LA en het pad LA wat je moet hebben in). daarna weer duidelijk. Daarna hebben we zelf wrs een pad gemist en zijn we iets te ver doorgelopen, maar was het houten bruggetje weer snel gevonden (69) Bij aanwijzing 91 ook even onduidelijk het pad wat na 30m naar links buigt is erg onduidelijk. er wordt daar veel gespeeld en hutten ed gemaakt dus paden zijn wat vaag. het pad wat we hadden moeten hebben ligt duidelijk wat lager maar ook hier een kleine omweg via parkeerplaats en we komden de route weer oppakken door de goede “markers” verder in de route. al met al een super mooie en duidelijke route!!

  Reageren
 16. Sarah 13 juli 2011

  Ik heb vandaag de wandeling met mijn vader gedaan. Ondanks dat het de hele dag geregend heeft, hebben we ervan genoten. Helaas zijn we alleen de weg totaal kwijt geraakt na de emmapiramide en het oorlogsmonument. We hebben elk pad vanaf de piramide geprobeerd, maar zijn er niet uitgekomen. Tot dan toe was de beschrijving wel heel duidelijk geweest.

  Reageren
 17. Mireille en Silvie 14 maart 2011

  Wandeling gelopen op 11 maart 2011!! Geweldig mooie route, compliment voor de maker. Heel duidelijk en goed te volgen. Tip voor toekomstige wandelaars, na de hunting lodge is er geen horeca meer tot eind van de route. dus voldoene proviant en een lege blaas zijn raadzaam.
  Top wandeling!!!
  Groetjes

  Mireille en Silvie

  Reageren
 18. henkensophie 5 april 2010

  Prachtige wandeling!
  Aandachtspunten bij de routebeschrijving:
  10. zandpad ± 30 m volgen, is inderdaad slechts 10 à 15 meter, de zitbank bij 12 is dan niet te missen
  46. na het houten paaltje, dat we wel hebben gevonden, zijn we de weg kwijtgeraakt, een wirwar aan zandpaadjes in combinatie met aanduidingen 48 en 49 waren voor ons niet duidelijk, wij zijn via de parkeerplaats naar de Emma Pyramide gelopen en hebben vervolgens daar de route weer opgepakt.
  71. De houten afsluitboom is vervangen door een bescheiden bordje met het opschrift ‘geen toegang’.

  Reageren
 19. Lion 7 december 2009

  71. Bij houten afsluitboom aan linker zijde op dit punt RA (graspad)
  de houten afsluitboom is is sinds 1e week december 2009 verwijderd. Het graspad blijft als zondanig makkeljk herkenbaar. Mocht je onverhoopt dit toch missen: niets aan de hand want je kruist het brede zandpad binnen 50 meter toch wel> daar naar rechts

  Reageren
 20. Anne-Beth 30 augustus 2009

  Genoten van deze prachtige zeer afwisselende wandeling! Lof voor degene die de perfecte beschrijving heeft gemaakt.

  Reageren
 21. pieterpadgroep veenendaal 14 februari 2009

  Vandaag hebben we met 17 personen deze wandeling gelopen.Een aantal wilden de korte wandeling doen, maar hij was zo mooi dat we allen de lange hebben gedaan.Wat een mooie wandeling.
  We hebben ervan genoten.
  Complimenten voor degene die hem beschreven heeft!!!!!
  Hartelijk dank

  Reageren
 22. Judith en Bernd 26 oktober 2008

  Wij hebben ook gisteren 25-10 de verkorte route gelopen. Bij punt 10 leek het ons ook minder dan 30 m. Die zitbank hebben wij wel gevonden. Was best een eindje lopen. Hebben ook even getwijfeld of we goed zaten. Verder Punt 65: Volgens ons was dit het tweede paadje RA. Het eerste paadje had nl geen paaltje met rood-zwart pijltje. Punt 68: pad schuinrechts na afsluitboom was volgens ons links. Het was een prachtige wandeling met verder perfecte omschrijving. Zeker een aanrader in de herfst met zn prachtige kleuren! BTW: ook ons leek het verder dan 14 km! Bedankt voor deze prachtige route!!

  Reageren
 23. Ria 26 oktober 2008

  Gisteren,25-10 deze route gelopen.
  We vonden het een mooie route.We hebben de korte route genomen.Maar we denken dat de route wel een paar km. langer was.
  Aandachtspunt bij 10Zandpad±30 m volgen.
  Dit was volgens ons nog geen 20m.
  12.zitbank konden we niet vinden.We twijfelden of we wel goed zaten ook vanwege punt 10.We zijn daaron buitenom naar kasteel Rosendael gelopen.Verder was de beschrijving perfekt.

  Reageren
 24. Ank 16 augustus 2008

  De moeite waard deze wandeling. We hebben wel de verkorte versie gewandeld (met 2 kinderen bij ons van 10 en 13 jaar) Naar ons idee was deze route toch langer dan 14 km. Goede gedetailleerde beschrijving. Komplimenten voor de maker.

  Reageren
 25. Hennie en Jacqueline 9 augustus 2008

  Maker van deze route: BEDANKT! Het was inderdaad een mmoie, afwisselende wandeling. Bij punt 59 hebben wij even moeten zoeken, met name door de zin die tussen haakjes was geschreven. Het klopte echter wel!!! Goed beschreven. We zijn langer onderweg geweest dan we hadden verwacht, maar dat vonden we helemaal niet erg!

  Reageren
 26. Louis en Willy Marissink 19 juni 2008

  Gisteren 18 juni 2008 hebben wij deze wandeling gemaakt.
  Wij kunnen iedereen die van wandelen en van de natuur houdt deze route aanbevelen.
  De maker ervan moet gezien de uitgebreide omschrijving en prima route aanduiding er heel veel tijd ingestopt hebben.
  U hebt ons hiermee een mooie dag bezorgd!
  Hartelijk dank hiervoor.

  Reageren
 27. Wil 25 mei 2008

  Werkelijk een heel mooie wandeling.
  En van alles zit erin: loofbossen, naaldbossen, heide, heuvels, beken enz. Kortom echt een aanrader.
  De routebeschrijving is accuraat.Helaas ontbreekt een kaart.
  2 aandachtspunten bij de routebeschrijving:
  65. “1e” kan weg (volgens ons was het n.m.l. de 2e)
  70. “Even verderop” kan ook weg. Het is wel een paar honderd meter voordat het klaphek komt.
  Verder alle lof voor de maker van deze route!

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)