Kanaal-route, Nieuwkuijk te Noord-Brabant

24 km Wandelroute Kanaal-route, te Nieuwkuijk

Deze route start in Nieuwkuijk en gaat voorbij de Emmamolen over en langs de dijk die vrijwel aaneengesloten van Hedikhuizen rondom Vlijmen, Nieuwkuijk en Drunen weer naar de Maas loopt met voor Drunen aan de linkerhand uitzicht op de Baardwijkse Overlaat, vroeger een middel in de strijd tegen het water, nu een natuurgebiedje. In Drunen gaat de wandeltocht over een oude spoordijk richting het Afwaterkanaal ‘s- Hertogenbosch – Drongelen (ook bekend als Drongelens Kanaal) Het kanaal is in het begin 20e eeuw aangelegd om overstromingen bij 's-Hertogenbosch te voorkomen. Na het voor de tweede keer oversteken van het kanaal wordt geruime tijd de brede en vrijwel geheel met bomen en struiken begroeide dijk langs het kanaal gevolgd. Even wordt deze verlaten om een blik op het mooie Lange Wiel te werpen. Bij de volgende brug duikt de route de bossen van de Loonse en Drunense Duinen in. Na Giersbergen gaat de tocht weer terug naar het kanaal en aan de overzijde via een roeivijver en een stuk bos weer richting Nieuwkuijk.

Opgesteld door: Lennard, op: 26-5-2015, laatst bijgewerkt op: 14-1-2024

Routebeschrijving

Opmerking vooraf
Deze wandelroute werd oorspronkelijk uitgezet en uitgegeven door de VVV in de serie “Wandelroutes de Meierij”. Als gevolg van de komst van de wandelnetwerken worden deze routes niet meer onderhouden en zijn de markeringen hiervan in veel gevallen in verval geraakt of zelfs verwijderd. Omdat dit toch mooie en interessante routes blijven, zijn ze ter behoud omgezet naar een beschrijving waarbij het oorspronkelijke traject hier en daar is aangepast aan de huidige omstandigheden. Tevens zijn ze vastgelegd in de vorm van gps-tracks.

Met de rug naar de kerk RA vertrekken, vervolgens LA (kn16v17) richting “Cromvoirt”, “Sint Jorisstraat”, de weg volgen tot kruising met verhard fietspad op de dijk voorbij de Emmamolen.
Bij deze kruising RA (kn17v14), “Meerdijk”, het verhard fietspad over de dijk met verderop (kn14v45) RD volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Op deze T-splitsing RD het onverhard pad links van de dijk inlopen (k45), het pad aan voet van de dijk volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Op deze T-splitsing RA (kn46v48), verharde weg, “Kooiweg”, vervolgens voorbij de dijk LA, onverhard pad, iets verder links aanhouden, smal pad met waterloop aan linkerhand en iets verder de voet van de dijk met de dijk aan linkerhand.
Voor metalen poort, op T-splitsing RA, iets verder RD (vwn), het pad gaat over in een verharde weg, weg aan linkerhand negeren, de weg uitlopen tot kruising met doorgaande weg, zijwegen negeren.
2.
Bij deze kruising LA (kn42v41), het trottoir aan overzijde van de doorgaande weg volgen.
RD (kn41v36), weg “Akkerlaan” aan linkerhand negeren, direct daarna rechts aanhouden, smal onverhard pad door bosschages over de dijk, het pad geheel uitlopen tot verhard fietspad.
Aan einde van het pad rechts aanhouden, verhard fietspad, iets verder RD, fietspad aan rechterhand negeren, direct daarop voorbij rood-wit paaltje links aanhouden (vwn), dalend onverhard pad, aan voet van de dijk rechts aanhouden, pad met sportvelden aan linker- en de dijk aan rechterhand.
Voorbij de sportvelden, op 4-sprong RD (kn36v39), het pad aan voet van de dijk vervolgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD, het smalle pad links van het fietspad inlopen, iets verder wordt het pad breder en volgt de voet van de dijk, het pad  verder volgen tot kruising met pad voor een bosperceel aan linkerhand.
3.
Bij deze kruising RA (kn39v65), vervolgens op de dijk, bij kruising LA (vwn), verhard fietspad over de dijk, verderop daalt het fietspad naar rechts van de dijk af, het fietspad verder RD blijven volgen tot betonnen trap met brede treden aan de linkerhand t.h.v. een zijweg aan rechterhand.
Bij de trap LA (kn65v64) de trap oplopen, boven aangekomen RA het smalle pad over de dijk volgen.
RD de doorgaande weg t.h.v. bebouwde kombord RD oversteken (vwn), het pad aan de voet van de dijk met de dijk aan rechterhand volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Op deze T-splitsing RA, vervolgens op T-splitsing RA (vwn), “Eindstraat”, iets verder LA (kn64v76), “Zeedijk”.
RD (vwn) de doodlopende weg inlopen, weg aan rechterhand negeren, voor inrit huisnr.56 het fietspad links van de inrit volgen.
4.
Op T-splitsing LA (kn76v75), fietspad over de dijk, het fietspad geruime tijd volgen tot kruising voorbij een wat langere brug (voormalige spoorbrug over het Afwaterkanaal ‘s-Hertogenbosch – Drongelen).
Bij deze kruising LA (kn75v63 routepaaltje staat stukje naar rechts), direct daarna RD (vwn), weg “Bloemendaalweg” aan rechterhand negeren, vervolgens voorbij omheind gebouwtje rechts aanhouden, smal onverhard pad door bosschages aan voet van de dijk met waterloop aan rechterhand, het pad met verderop een omheining aan rechterhand geheel uitlopen.
Aan einde van het pad LA het fietspad volgen, iets verder RA de doorgaande weg oversteken, aan overzijde LA (kn63v38) de brug over.
Aan overzijde van het kanaal RA door houten voetgangerssluis (vwn), onverhard pad over de dijk.
Na circa 700m, voor hectometerpaaltje 145 LA door klaphek met NM-bordje “Baardwijkse Overlaat” (kn38v39), dalend pad richting ven, voor het ven buigt het pad naar rechts (vwn).
5.
Iets voor een bankje met uitzicht over een perceel open grasland RA richting de dijk lopen, smal wat lastig herkenbaar pad, voor de dijk het omheinde gebied via een klaphek verlaten.
Voorbij het klaphek, op 4-sprong RD, het pad over de dijk met het kanaal aan rechterhand geruime tijd RD volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RA de brug over (kn33av33b), verharde weg, aan overzijde LA (kn33bv72) het onverhard pad parallel aan fietspad met het fietspad aan linkerhand volgen (vwn), iets verder buigt het pad naar rechts weg van het fietspad.
Voorbij tennisvelden RA, ruiterpad met NM-bordje “Loonse en Drunense Duinen”.
Ca. 60m voorbij open strook RD, pad aan rechterhand negeren.
Ruiterpad met bocht naar rechts vervolgen, pad aan linkerhand negeren, het ruiterpad verder volgen tot T-splitsing bij verhard fietspad, zijpad negeren.
6.
Bij deze T-splitsing LA, t.h.v. horecagelegenheid gaat het ruiterpad met verhard fietspad over in een verharde weg.
RA om de horecagelegenheid lopen, voorbij de horecagelegenheid gaat de verharde weg over in een onverhard ruiterpad, het pad volgen tot kleine witte woning “Het Witmeer” aan rechterhand.
Circa 130m voorbij deze kleine woning het pad met flauwe bocht naar links vervolgen (vwn), pad aan rechterhand negeren, iets verder op splitsing rechts aanhouden, ruiterpad.
Pad met flauwe bocht naar links vervolgen (kn77v78), pad aan rechterhand negeren, iets verder buigt het pad naar rechts, direct daarna naar links, men verlaat het bos, ruim na verlaten van het bos buigt het pad naar rechts (vwn) .
Iets voorbij deze bocht, bij 3-sprong RA (kn78v97).
In het bos, bij 4-sprong RD (kn97v79), vervolgens na ca. 30m LA (het 2de pad aan linkerhand) (vwn), het pad volgen tot kruising met (kn79) routepaaltje.
7.
Bij deze kruising LA (kn79), ruiterpad, het pad ca. 500m volgen tot splitsing.
Bij deze splitsing links aanhouden, kort daarop bij 4-sprong met aan overzijde een smal pad en aan linkerhand iets verder de rand van het bos en in de verte een woning RA, ruiterpad, vervolgens RD (vwn), pad aan rechterhand negeren.
Op 5-sprong RD het brede ruiterpad blijven volgen.
Bij kruising LA, het onverhard pad met verhard fietspad RD volgen tot 3-sprong voorbij horecagelegenheid.
Bij deze 3-sprong RA, iets verder passeert men groot parkeerterrein (Natuurpoort) aan linkerhand .
Voorbij het parkeerterrein de weg met bocht naar links vervolgen (kn90v93), pad aan rechterhand negeren, verderop gaat de weg over in een onverhard pad en buigt iets verder naar rechts.
Voorbij klein gebouwtje aan linkerhand, bij 3-sprong LA (kn93v19).
8..
Bij kruising met verharde weg RD (vwn), onverhard pad met NM-bordje “Loonse en Drunense Duinen”, verderop aan einde van een landbouwperceel aan linkerhand buigt het pad naar rechts (vwn), pad door rand van het landbouwperceel met bosschages aan linkerhand, negeer smalle ATB paden aan linkerhand, voorbij bosperceel aan linkerhand buigt het pad naar links en volgt de bosrand aan linkerhand (vwn).
Direct na bosrand aan rechterhand, bij kruising met smal ATB pad RD.
Bij kruising LA (vwn), verderop buigt het pad naar rechts (vwn).
Op T-splitsing LA (vwn), ruiterpad.
Na circa 70m RA, smal ruiterpad met paaltje.
Bij kruising RD, ietrs verder op T-splitsing LA (eventueel kan ook het graspad aan de andere zijde van de dijk worden gevolgd), het pad RD uitlopen tot T-splitsing bij verharde weg.
Op deze T-splitsing RA over fietspad de brug over (vwn), aan overzijde RD, fietspad aan rechterhand negeren.
9.
Bij kruising RA richting parkeerplaats (kn40v34b).
Voor open grasveld (in de winter schaatsbaan) links aanhouden richting zware houten voetgangerssluis lopen (vwn), het pad links van de voetgangerssluis inlopen (vwn), verderop volgt het pad een grote waterplas (Roeivijver) aan rechterhand, het pad verder volgen tot 3-sprong bij smal asfalt-pad met aan rechterhand een betonnen plateau aan oever van de waterplas.
Bij deze 3-sprong LA, smal asfalt-pad.
Parkeerplaats RD oversteken en pad tussen eiken inlopen (vwn), verderop gaat het pad RD door rand van een zanderige open plek met de open plek aan rechterhand, aan overzijde het rechter pad inlopen (niet het linker pad met het wn routepaaltje).
Voor kleine open plek met gras het pad met bocht naar rechts vervolgen, de kleine open plek aan linkerhand houden en doorlopen tot verharde weg, bij de weg RA, de slingerende weg volgen tot deze overgaat in een langer recht stuk direct na een haakse bocht naar links.
10.
In deze bocht RA de onverharde laan inlopen, de laan RD volgen tot kruising voorbij bosrand aan linkerhand.
Bij deze kruising LA.
Bij kruising RA, het pad dat verderop naar rechts buigt geheel uitlopen tot T-splitsing bij verharde weg voorbij een metalen afsluitboom, zijpad negeren.
Op deze T-splitsing LA, verharde weg, de weg circa 400m volgen tot kruising met de “Honderd Bunderweg”, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD (vwn), verhard fietspad, “Limietpad”.
Op T-splitsing RA (kn13v17), verharde weg, “De Zeeg”.
Op T-splitsing LA (vwn), “Nieuwkuikseweg”, fietspad blijven volgen tot kruising met fietspad voor de Emmamolen, zijwegen negeren.
Bij deze kruising RD (kn17v16), “Sint Jorisstraat”, de weg volgen tot T-splitsing.
Op deze T-splitsing RA richting de kerk, het startpunt.

Wandelroutenetwerk:
De geel/groene markeringen hiervan worden alleen als extra hulpmiddel gebruikt. In geval van twijfel is de tekst leidend.

Afkortingen:
kn65v64 = knooppunt 65, volg 64
vwn = volg wandelroutenetwerk
LA = linksaf, RA = rechtsaf en RD = rechtdoor

Niet genoemde zijpaden en –wegen moeten worden genegeerd, dat geldt ook voor paaltjes, markeringen, borden, e.d., die niet zijn vermeld.
Alle namen tussen aanhalingstekens zijn ter plekke op borden zichtbaar.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

H. Johannes Geboorte Kerk, Nieuwkuijksestraat 96, 5253 AJ te Nieuwkuijk. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het plein voor de kerk

Openbaar vervoer

Bushalte St. Jorisstraat.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (8)

Emmamolen Emmamolen
Pad door buitengebied Drunen Pad door buitengebied Drunen
Voormalige spoorbrug Voormalige spoorbrug
Boswerkzaamheden in Loonse en Drunense Duinen Boswerkzaamheden in Loonse en Drunense Duinen
Beukenlaantje Lennard: Beukenlaantje
Lange Wiel Lennard: Lange Wiel
De Roeivijver De Roeivijver
Eikenlaan in omgeving van Roeivijver Eikenlaan in omgeving van Roeivijver

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart kanaal-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Bij het startpunt en langs de route in de Loonse en Drunense Duinen en GiersbergenErvaringen van wandelaars (4)

 1. Adrie 14 januari 2024 om 19:00

  Vandaag 14 januari 2024 op een grijze dag met af en toe een vlokje sneeuw de wandeltocht gecontroleerd. Met uitzondering van een stukje pad in de Baardwijkse Overlaat waren de paden prima te belopen. In de Baardwijkse Overlaat een klein stukje door het bos en iets verder het pad weer vervolgen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 24 augustus 2021 om 18:47

  Het startpunt is verplaatst naar de kerk in Nieuwkuijk, het langere stuk dat langs en over de dijk gaat aan de rand van Drunen is nu aan het begin van de wandelroute. Ook wordt in dat deel wat vaker een onverhard pad gevolgd i.p.v. het fietspad. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. A. Damen 3 juni 2018 om 19:26

  Café biljard de Westhoek bestaat niet meer.
  Het pand nr 50 heet nog wel de Westhoek.

  Reageren
  1. Adrie 4 juni 2018 om 14:09

   A. Damen bedankt voor het melden! Ik heb het startpunt gewijzigd in “Voormalig café biljartcentrum De Westhoek”. Zou ook de naam van het pand verwijderd zijn graag even melden via een reactie of mail naar info@klikprintenwandel.nl.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)