Het Leenderbos en de Groote Heide, Leende te Noord-Brabant

20 km Wandelroute Het Leenderbos en de Groote Heide, te Leende

Wandeltocht door het Leenderbos, door het beekdal van de Tongelreep en door de rand van de Groote Heide, de drie aaneengesloten gebieden maken deel uit van het Natuurgrenspark De Groote Heide. De Groote Heide was ooit een ongeveer 5000 hectare groot heidegebied dat zich uitstrekte tussen Heeze, Geldrop, Eindhoven, Valkenswaard en de Achelse Kluis. Het grote heidegebied is opgesplitst in de Groote Heide ter hoogte van Heeze, de Valkenhorst het deel tussen de A2 en N296, het Leenderbos en de Groote Heide tussen het Leenderbos en de Belgische grens. Vooral in het begin van de 20e eeuw vonden er grootschalige ontginningen plaats, waarbij vennen werden drooggelegd en -voornamelijk- naaldbos werden aangeplant. Zo ook het Leenderbos waarbij enkele vennen zoals de Hasselsvennen en het Dorven gespaart zijn, door de huidige beheersmaatregelen wisselen in het Leenderbos de wat opener gebieden en dichte bossen elkaar snel op waarbij de vennen weer met elkaar door een opener gebied met elkaar verbonden zijn. Halverwege gaat aan de rand van de de Groote Heide de wandeltocht langs en door het beekdal van de inmiddels weer meanderende Tongelreep. 96% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers op: 9-8-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit parkeerterrein richting het klaphek links van GSM mast lopen, direct na het klaphek RA, bw route, vervolgens voorbij de mast RD, pad aan rechterhand negeren, bw route.
Pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, bw route, vervolgens na ca. 40m bij 3-sprong RA, de bw route wordt verlaten.
Bij kruising met uitzicht over grasland RD, pad door het grasland richting de houten poort die schuin naar rechts aan de overzijde te zien is links van de berkenbomen, aan de overzijde door opening in de afrastering naar het verhard fietspad lopen.
# Zou het grasland door begrazing van schapen niet toegankelijk zijn bij de kruising RA. pad met bosrand aan rechterhand. Na ca. 100m LA, wn route, het verhard fietspad ca. 600m volgen tot breed pad aan rechterhand halverwege een half open plek. Ga verder  bij punt 2 eerste regel.

Op het verhard fietspad, bij T-splitsing LA, het fietspad met iets verder de poort aan rechterhand ca. 400m volgen tot breed pad aan rechterhand halverwege een half open plek eveneens aan rechterhand, overige zijpaden negeren.
2.
Bij dit pad RA, onverhard pad door de half open plek, wn route, verderop voor viskweekvijvers buigt het pad naar links, wn route.
Ca. 450m voorbij deze bocht RD, brugje aan rechterhand negeren, kn45 volg 23, bw route, vervolgens t.h.v. bankje LA, het pad aan overzijde van het verhard fietspad inlopen, bw route, de wn route wordt verlaten.
Voorbij houten poort aan rechterhand, bij T-splitsing RA, de bw route wordt verlaten, pad met afrastering aan rechter- en bosrand aan linkerhand.
Bij 4-sprong RA door klaphek met veerooster, pad door half open begrazingsgebied.
Bij T-splitsing met aan rechterhand klaphek met veeroosters LA, verhard fietspad, wn route, iets verder het fietspad met bocht naar links verder volgen.
Voorbij klaphek met veerooster, bij kruising RA, onverhard pad met klaphek en veerooster, kn23 de wn route wordt verlaten, het pad door begrazingsgebied dat verderop met een heel ruime bocht naar rechts buigt volgen tot kruising voor bosrand met een bankje.
Bij deze kruising LA, pad met bosrand aan rechterhand, verderop gaat het pad door het bos.
3.
Bij kruising met aan overzijde een houten poort met klaphek LA, kn44 volg 43, het brede pad met gescheiden verhard fietspad volgen tot pad met grind-/fietspad aan linkerhand direct na ANWB paddenstoel 20395/001.
Bij dit pad RD richting “Strijp”, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising met ANWB paddenstoel 20524/001 RA, wn route, het brede pad met gescheiden grind-/fietspad ca. 350m volgen tot pad aan linkerhand direct na bosschages met grote eiken links van het pad ruim voor een hoge metalen draaipoort, in het pad aan linkerhand is op enige afstand een houten poort met klaphek te zien.
Bij dit pad LA, kn41 volg 40 (het knooppuntpaaltje staat bij het grindpad), ruim voorbij het klaphek buigt het pad voorbij een akkertje aan linkerhand naar rechts, ca. 100m voorbij bocht naar links, aan einde van een kleine akker aan linkerhand buigt het pad iets naar rechts en volgt afrastering aan rechterhand.
4.
Voorbij klaphek, bij T-splitsing RA, wn route, vervolgens voorbij klaphek met houten poort en hoge metalen draaipoort LA, wn route, het pad met afrastering aan linkerhand volgen tot bocht naar rechts voor een klaphek.
In deze bocht links aanhouden door het klaphek, wn route, pad door begrazingsgebied.
Na ca. 180m, bij 4-sprong RD, wn route.
Voorbij klaphek met houten poort en aan linkerhand een bankje, bij T-splitsing RA, wn route, pad met afrastering aan rechterhand.
Bij T-splitsing met aan rechterhand zicht op een landbouwperceel LA, wn route.
Bij 4-sprong RD, wn route, pad met een bosperceel aan linkerhand.
Na ca. 150m het pad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij kruising met ruiterpad RD, wn route.
Bij kruising met aan rechterhand oranje hogedrukpijpleiding paal RA, breed pad met beuken, kn40 volg 69.
RD, pad aan linkerhand negeren, kn69 volg 76, pad met bosschages aan linker- en waterloop aan rechterhand.
5.
Voor bosperceel, bij 3-sprong LA, wn route, pad met grondwatermeetpunt B57E0018, iets verder RA pad met afrastering aan linkerhand richting klaphek verderop, wn route, (voorbij het klaphek is het pad minder goed herkenbaar) ca. 50 m voorbij het klaphek buigt het pad direct na wn routepaaltje naar rechts, iets voorbij deze bocht naar links en gaat weer wat verder voorbij een bocht naar rechts door een greppel, vervolgens ca. 80 meter doorlopen tot afrastering met aan linkerhand een brugje.
Voor de afrastering LA het “Frans Kiggen Brugske” over en aan overzijde links aanhouden de beek aan linkerhand volgen richting klaphek in de verte.
Iets voor het klaphek links aanhouden met brede geul aan linkerhand richting solitaire eik in de verte met voor de eik afrastering, ruim voor deze afrastering een smallere geul met stapstenen oversteken, bij de afrastering door een klaphek en het gras-/onderhoudspad tussen waterloop en afrastering volgen.
6.
Voorbij bocht naar rechts met houten afsluitboom, bij T-splitsing LA, de klinkerweg die verderop naar links buigt met in deze bocht kn71 volg 78 en overgaat in “Kluizerdijk” volgen tot 3-sprong bij verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, “Abdijweg”, wn route, de weg die iets  verder de Tongelreep kruist volgen tot kruising met aan rechterhand het klooster.
Bij deze kruising LA, verharde weg met aan beide zijde onverharde paden, “Petrus van Eijnattenlaan”, kn68, volg 70/69, iets verder RD, pad over parkeerterrein aan rechterhand negeren, kn69 volg 68, iets verder langs de metalen afsluitboom.
Bij kruising LA, wn route, pad met aan beide zijde eiken, verderop voorbij bocht naar rechts door een klaphek met houten poort.
Direct na het klaphek rechts aanhouden richting bos met berken, wn route.
Iets voorbij klaphek, bij kruising RD, wn route.
Voor heidegebied, bij T-splitsing LA, wn route.
7.
RD door klaphek, pad aan linkerhand negeren, direct na het klaphek RA, pad met stapstenen en afrastering aan rechterhand richting uitkijktoren in de verte, ruim voorbij de uitkijktoren het begrazingsgebied bij houten poort met klaphek verlaten.
Iets voorbij het klaphek RA, wn route.
Na ca. 120m RD, pad aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten, het pad door de bosrand met het heidegebied aan rechterhand met verderop een bankje volgen tot kruising direct na een kruising met een smal ATB pad
Bij deze kruising LA, het brede zandpad tevens ruiterpad volgen tot kruising met breed pad en aan linkerhand een oranje hogedrukleiding paal, zijpad negeren.
Bij deze kruising RD, het brede pad volgen tot kruising met breed pad en verhard fietspad.
Bij deze kruising LA, ANWB paddenstoel 22503/001 richting “Valkenswaard”, het brede pad ca. 900m volgen tot klaphek met veeroosters en hoge metalen draaipoort, zijpaden zij zijpaden bij twee kruisingen negeren
8.
Iets voor het klaphek met veerooster RA, G-R route, direct daarna buigt het smalle pad naar links en volgt verderop een afrastering aan linkerhand.
T.h.v. houten poort RD, pad aan rechterhand negeren, G-R route, iets voorbij een kleine knik in de afrastering passeert men aan linkerhand een bankje.
Ca. 140m voorbij het bankje, bij 3-sprong links aanhouden, het pad gaat enkele meters door het bos en buigt daarna naar rechts weg van de afrastering en gaat vervolgens licht slingerend met een ruime bocht naar links terug naar de afrastering.
Na een klein stukje de afrastering gevolgd te zijn rechts aanhouden, G-R route (verwijzing staat op de afgezaagde boomstam links van het pad), het pad buigt naar rechts weg van de afrastering en gaat een stukje door varens en daarna slingerend verder door het bos.
9.
Bij Y-splitsing links aanhouden, verharde weg, direct daarna voorbij schuilhut, bij kruising LA, breed pad met gescheiden grind-/fietspad, ANWB paddenstoel 21628/001 richting Valkenswaard, G-R en wn route.
T.h.v. heidegebied aan linkerhand RA, G-R route, kn42 volg 43, het pad met aan linkerhand een picknicktafel volgen tot 5-sprong, zijpaden negeren.
Bij deze 5-sprong het 2de pad aan linkerhand inlopen, G-R en wn route, pad met brandweerpaaltje 5.
Bij kruising RA, kn43 volg 27, de G-R route wordt verlaten, het pad volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, wn route, het brede pad verder volgen tot kruising met lage metalen grondwaterpeilbuis “Peilbuis 98” aan rechterhand.
Bij deze kruising  RA, wn route, eveneens een breed pad.
Bij kruising LA, de wn route wordt verlaten, eveneens een breed pad.
10.
Bij kruising met aan linkerhand een bankje RA, eveneens een breed pad.
Voorbij flauwe bocht naar links, direct na SBB routepaaltje, bij kruising LA, het smallere pad volgen tot kruising met breed pad t.h.v. bosrand met aan overzijde een bankje, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, breed pad.
Na ca. 150m LA, smal pad, men passeert een SBB routepaaltje en iets verder haaks op het pad een afrastering, het pad verder volgen tot 5-sprong voor een gebouwtje.
# Het gebouwtje is in het verleden een directiekeet geweest. Vanuit deze keet werkte in de jaren 30 van de vorige de leiding en de voorwerkers van de werkverschaffing. Met een schop werd de grond tot ongeveer 40 centimeter tot wel 150 centimeter omgespit waarna vooral naaldbomen werden geplant en 100km aan wegen werden aangelegd.
Bij deze 5-sprong het smalle pad aan overzijde van verharde weg t.h.v. het gebouwtje inlopen, direct daarna bij T-splitsing LA, pad parallel aan de weg.
Bij 5-sprong het pad aan overzijde van de verharde weg inlopen, het pad volgen tot parkeerterrein, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
G-R = geel-rode routemarkering van een streekpad.
bw = blauw-witte  SBB routebordjes met pijl voor de richting.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje genummerde met richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerterrein Leenderbos Staatsbosbeheer, Strijperpad 1, 5595 XR te Leende. Plan Route

Met de auto

Parkeerterrein van Staatsbosbeheer aan de Valkenswaardseweg/N396 ter hoogte van het Strijperpad, afslag Leenderbos.
Alternatief startpunt vanuit België: Natuurpoort de Achelse Kluis, Petrus van Eijnattenlaan, 5595 XA te Leende. Het parkeerterrein RA verlaten, start bij punt 6 4de regel Bij kruising LA………..

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Natte heide Adrie: Natte heide
Eveneens natte heide Adrie: Eveneens natte heide
Opener gebied in het Leenderbos Adrie: Opener gebied in het Leenderbos
De Tongelreep Adrie: De Tongelreep
Stapstenen in een geul Adrie: Stapstenen in een geul
In het beekdal van de Tongelreep Adrie: In het beekdal van de Tongelreep
De Tongelreep Adrie: De Tongelreep
Kloostermuur Adrie: Kloostermuur
De Achelse Kluis Adrie: De Achelse Kluis
Berken perceel op de Groote Heide Adrie: Berken perceel op de Groote Heide
Uitzicht over het beekdal van de Tongelreep Adrie: Uitzicht over het beekdal van de Tongelreep
Directiekeet Adrie: Directiekeet

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart het-leenderbos-en-de-groote-heide.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

De Achelse Kluis

De Kluis 1
3930 Hamont-Achel
Bezoek website

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)