Het Laarbeekpad etappe 5, Beek en Donk te Noord-Brabant

14 km Wandelroute Het Laarbeekpad etappe 5, te Beek en Donk

Etappe 5 tevens de laatste etappe start op het Piet van Thielplein op de Donk in Beek en Donk. De etappe gaat door het landgoed Eyckenlust met Kasteel Eyckenlust, langs het Missieklooster Heilig Bloed ook wel Broeks klooster genoemd. Vervolgens gaat de etappe door het natuurgebied De Biezen en Milschot, door Het Broek en langs het riviertje de Aa naar het eindpunt de kerk in Beek in de plaats Beek en Donk. Bij deze etappe passeert men via een viaduct twee keer de N279 die het oostelijk deel van de gemeente doorsnijdt. De 1ste keer van het landgoed Eykenlust naar het Missieklooster Heilig Bloed dit deel gaat door een landbouwgebied met glastuinbouw. En de 2de keer van Het Broek naar het riviertje de Aa. Het kasteel Eyckenlust ligt aan de Aa, het landgoed bestaat voor een deel uit bos en enkele boerderijen. Het oudste deel van het kasteel het poortgebouw stamt uit omstreeks 1500, het heeft een natuurstenen toegangspoort en een torentje. Wanneer het kasteel gebouwd is niet bekend wel dat het regelmatig verbouwd is zoals een steen met het jaartal 1658. Het Missieklooster Heilig Bloed is gebouwd omdat het klooster Sint-Joseph in Helden-Panningen te klein werd. Voor meer ruimte had de congregatie een stuk grond met boerderij in Aarle-Rixtel aangekocht, waarop een grote klooster verrees, het huidige Missieklooster Heilig Bloed. De bijbehorende boerderij, een langgevelboerderij is ouder en dateert uit ongeveer 1845. De Biezen is een natuurgebied dat bestaat uit natte loofbossen op lemige bodem. Er is populierenaanplant, droog eikenbos, broekbos en schrale bloemrijke graslanden. Aan de rand van de Biezen dat de grens vormt met gemeente Gemert-Bakel volgt de wandeltocht delen van een landweer dat de grens vormde van de voormalige gemeente Aarle-Rixtel en Bakel. Dergelijke oude landweren werden doorgaans aangelegd in de middeleeuwen en bestaan uit een verhoogde zandwal. De landweer in de Biezen stamt uit de periode 1350 tot 1450 en volgde een natuurlijk beekje De Ymelbeke. In een oorkonde van mei 1288 wordt De Ymelbeke al genoemd als grens, terwijl tegelijkertijd melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van een wal. In de Biezen valt de landweer niet direct op omdat de Biezen in de 19de of 20ste eeuw is ingericht als rabattenbos eveneens verhoogde zandwallen met daartussen greppels voor de ontwatering. 69% van deze wandeltocht is onverhard

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers op: 29-2-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Aan de Koppelstraat bij de bushalte voor het Piet van Thielplein en met de rug naar het Piet van Thielplein LA richting de brug vertrekken, de weg met voor de brug kn74 volg 13/19 volgen tot kruising voorbij de brug.
Bij deze kruising RD, “Mgr. Verhagenstraat”, kn74 volg 13, de weg volgen tot kruising met brede waterloop (aftakking van de Aa, is in het begin van deze eeuw gedeeltelijk gedempt in het noordelijk gelegen industriegebied), zijwegen negeren.
Voor de brede RA, “Parallelweg”, kn13 volg 67, iets verder gaat de verharde weg over in een grindpad, verderop voorbij de betonnen brug aan linkerhand wordt het pad smaller, het pad met de brede waterloop aan linkerhand verder volgen tot kruising bij volgende brug.
Bij deze kruising LA de brug over, wn route, aan overzijde van de brug RA, pad met de brede waterloop aan rechterhand.
In bocht naar rechts van het pad links aanhouden, het gras-/onderhoudspad met brede waterloop aan rechterhand volgen tot T-splitsing iets voor de volgende betonnen brug.
# Als de begroeiing op de gras-/onderhoudspad te hoog is kan ook het fietspad aan overzijde van de brede waterloop gevolgd worden tot pad aan linkerhand voor de volgende brug.
2.
Bij deze T-splitsing LA, het brede grindpad buigt met flauwe bocht naar links, het grindpad verder volgen tot kruising iets voor het poortgebouw van kasteel Eikenlust.
# Het poortgebouw van het kasteel Eikenlust is het oudste nog bestaande deel uit omstreeks 1500.
Bij deze kruising LA, pad met houten poort met bordje “Opengesteld”.
Pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, iets verder passeert men aan rechterhand de smalle zijde van de gracht, voorbij de gracht buigt het pad iets naar links en gaat door een bosperceel.
Na verlaten van het bosperceel, bij T-splitsing RA, recht pad.
Na ca. 90m LA, voorbij bosperceel aan rechterhand buigt het pad voor een waterloop naar rechts met de waterloop aan linker- en het bosperceel aan rechterhand, verderop voor beek de Aa buigt het pad eveneens naar rechts met de beek aan linkerhand.
Voorbij groen elektriciteitskastje, bij 3-sprong links aanhouden, breed pad met de beek aan linkerhand.
3.
In ruime bocht naar rechts van het pad LA de brug met betonnen blok over, aan overzijde buigt het pad naar links met iets verder beek de Aa weer aan linkerhand.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, kn67 volg 67, fietspad langs de doorgaande weg, vervolgens iets voorbij de beek RA, kn67 volg 66, de doorgaande weg oversteken, let op zeer drukke weg (bij twijfel kan men ook naar de verkeerslichten voor de brug over het Zuid-Willemsvaart lopen en daar oversteken), aan overzijde RD de weg “Peeldijk” volgen, iets verder eveneens RD, weg “Pater Eustachiuslaan” aan rechterhand negeren, kn66 volg 17, verderop het viaduct over vervolgens doorlopen tot kruising voorbij horecagelegenheid “de Brabantse Kluis”.
Bij deze kruising RA, “Kloosterdreef”, kn17 volg 16.
# Aan het begin van de 20ste eeuw is het Missieklooster Heilig Bloed gebouwd. De bijbehorende boerderij, een langgevelboerderij is ouder en dateert uit ongeveer 1845.
Iets voorbij de hoofdingang van het klooster LA, onverhard pad, laan, kn18 volg 2, verderop iets voor kruisbeeld buigt het pad naar rechts en gaat door de rand van een landbouwperceel, wn route.
4.
Voorbij het landbouwperceel, bij 3-sprong LA door metalen voetgangerssluis, wn route, vervolgens bij kruising met breed pad RD, het pad buigt naar links en loopt parallel aan het brede pad, verderop buigt het pad naar rechts weg van het brede pad met direct na deze bocht een vlonder.
Bij T-splitsing RA, lang recht grindpad, kn2 volg 19.
Na ca. 250m LA, pad met SBB bordje en houten afsluitboom, het pad met aan beide zijde kleine percelen grasland buigt verderop bij de bosrand naar rechts met aan beide zijde een greppel en verderop een vlonder iets voorbij een informatiepaneel.
# T.h.v. het informatiepaneel is de landweer te zien die stamt uit de periode 1350 tot 1450. Een landweer is een zandwal met aan beide zijde een greppel of een waterloop. Deze landweer diende als grens tussen twee gemeentes. Verderop als het pad door de bosrand gaat loopt men over de landweer. Omdat het bos ingericht is als een rabatten bos is valt de landweer nauwelijks op.
Bij T-splitsing LA, wn route, verderop voorbij vlonder buigt het pad naar rechts en gaat door de bosrand, na ca. 140m buigt het pad voor een bankje naar rechts het bos weer in met dicht na elkaar twee vlonders.
5.
Ca. 140m voorbij bocht naar rechts RA een vlonder over, kn19 volg 20, voorbij volgende vlonder buigt het pad naar links, het pad verder volgen tot T-splitsing voorbij een houten afsluitboom.
# Verderop gaat etappe door een bosperceel dat tijdens natte jaargetijden heel drassig is, als alternatief: Bij deze T-splitsing met aan rechterhand een woning LA, breed pad, wn route. Voorbij bosrand aan rechterhand RA, gras-/onderhoudspad met waterloop aan rechterhand, de wn route wordt verlaten. Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, het pad volgen tot kruising. Ga verder bij punt 6 1ste regel.

Bij deze T-splitsing RA, breed pad met aan linkerhand een woning.
Na ca. 350m RD, pad met houten afsluitboom en SBB bordje aan rechterhand negeren.
Ca. 80m voorbij de bosrand aan linkerhand LA, het pad met SBB bordje buigt naar links met waterloop aan linkerhand, het pad loop parallel aan het brede pad, na ca. 70m buigt het pad naar rechts en gaat door de bosrand met een bankje aan rechterhand.
Voorbij vlonder, bij T-splitsing LA, het pad volgen tot kruising.
6.
Bij deze kruising RA, eikenlaan.
Bij kruising LA, de verharde weg volgen tot weg aan linkerhand ca. 70m voorbij bocht naar rechts, overige zijwegen negeren.
Bij deze weg LA, iets verder bij T-splitsing RA, het fietspad langs doorgaande weg richting viaduct volgen, kn10 volg 7.
Op het viaduct, voor kanaal RA, fietspad richting “Beek en Donk”, kn7 volg 5.
Voor kanaal, bij T-splitsing RA, wn route, fietspad richting “Beek en Donk” met het kanaal aan linkerhand.
In flauwe bocht naar rechts van het fietspad RD, de wn route wordt tijdelijk verlaten, het brede pad met het kanaal aan linkerhand volgen tot kruising met aan linkerhand een brug met stuw.
Bij deze kruising LA de brug over, aan overzijde buigt het pad naar rechts met omheining aan linkerhand en iets verder de Aa aan rechterhand, het gras-/onderhoudpad volgen tot flauwe bocht naar rechts met aan overzijde van de beek een grote kas.
7.
Iets voorbij deze flauwe bocht links aanhouden, naar het onverhard pad langs het kanaal lopen, op het pad rechts aanhouden met het kanaal aan linkerhand, ruim voorbij een metalen afsluitboom gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
Voor doorgaande weg, in bocht naar rechts van de weg LA de brug over, kn31 volg 33/54, aan overzijde bij kruising RD, kn31 de wn route wordt verlaten, weg parallel aan de doorgaande “Lieshoutseweg”.
In flauwe bocht naar links van de weg rechts aanhouden, het fietspad oplopen richting kruising, bij deze kruising RA, de doorgaande weg oversteken richting “Centrum”.
Voorbij woning nr.52 LA, “Kerkstraat”, de weg volgen tot de kerk, het eindpunt van het pad, verder naar een bushalte, voorbij de kerk bij T-splitsing RA, “Koppelstraat”, vervolgens bij 3-sprong RA, langs de weg zijn bushaltes “Brandstraat”.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Piet van Thielplein, Piet van Thielplein, 5741 CP te Beek en Donk. Plan Route

Eindpunt

Sint-Michaëlkerk, Kerkstraat 1 te Beek en Donk.

Met de auto

Startpunt: Parkeren kan op het Piet van Thielplein.
Eindpunt: Parkeren kan in de directe omgeving van de kerk of op het Heuvelplein.

Openbaar vervoer

Startpunt: Buurtbus, bushalte Piet van Thielplein, Beek en Donk.
Eindpunt: Buurtbus, bushalte Brandstraat, Beek en Donk.

Rolstoeltoegankelijkheid

Het is onbekend of deze route geschikt is voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Het is onbekend of er honden zijn toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

De loskraan van van Thiel Adrie: De loskraan van van Thiel
Poortgebouw bij kasteel Eyckenlust Adrie: Poortgebouw bij kasteel Eyckenlust
Kasteel Eyckenlust Adrie: Kasteel Eyckenlust
Pad door het landgoed Adrie: Pad door het landgoed
Missieklooster Heilig Bloed Adrie: Missieklooster Heilig Bloed
Calvarieberg Adrie: Calvarieberg
Pad door de Biezen Adrie: Pad door de Biezen
De Biezen Adrie: De Biezen
Natte graslanden in de Biezen Adrie: Natte graslanden in de Biezen

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart het-laarbeekpad-etappe-5.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Beek en DonkHerberg de Brabantse Kluis

Kloosterdreef 8
5735 SJ Aarle-Rixtel
Bezoek website

Eeterij Uniek

Willemstraat 1
5741 PA Beek en Donk
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (1)

 1. RiCo 22 maart 2024 om 16:44

  Inmiddels het hele pad gelopen. Prachtig!
  Complimenten voor de routebouwer.
  Alles zit perfect in elkaar.
  Een absolute aanrader voor een wandelweekje.
  De buurtbus werkt, door de week, prima.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)