Het Laarbeekpad etappe 4, Mariahout te Noord-Brabant

14 km Wandelroute Het Laarbeekpad etappe 4, te Mariahout

Mariahout het startpunt van de vierde etappe is een ontginningsdorp, sinds 1920 werden de woeste gronden in het noordwesten van Lieshout massaal ontgonnen. De vele nieuwe boerderijen vormde samen met bestaande buurtschappen de basis voor een nieuwe dorpsgemeenschap. Mariahout is vooral bekend om de Lourdesgrot die men aan het einde van de vorige etappe al gepasseerd is en het Openluchttheater. De Lourdesgrot is een kopie van de originele grot te Lourdes bij de kerk. De etappe gaat door de Lieshoutse Bossen, de Boerdonkse Kampen met ten noorden daarvan het natuurgebied ‘t Geregt, langs het kanaal de Zuid-Willemsvaart en langs beek de Goorloop naar de Donk in Beek en Donk. De Lieshoutse Bossen ook Mariahoutse Bossen genoemd ten noorden van Mariahout is een jong heideontginningsgebied waar vooral grove dennen en sparren geplant zijn op de toenmalige veel grotere Lieshoutse Heide, de rest van het heidegebied is ontgonnen tot landbouwgebied. In het bosgebied ligt een mooi smal ven het Torreven en het sinds 2019 herstelde Vossenbergven. De Boerdonkse Kampen is een landbouwgebied met enkele kleine bospercelen met in het noorden het natuurgebied ’t Geregt wat jammer genoeg net buiten de grens van de gemeente valt. De etappe gaat een stukje langs dit gebied wat hierbij opvalt is dat zowel de Boerdonkse Kampen als het natuurgebied ’t Geregt lager ligt als de Zuid-Willemsvaart. Op het punt dat het kanaal verlaten wordt en de beek de Goorloop gevolgd wordt gaat de Goorloop onder het kanaal door om verderop uit te monden in de Aa. 73% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers op: 29-2-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Bij de doorgaande weg met de rug naar het plein RA vertrekken, de weg volgen tot weg “Veghelsedijk” richting “Zijtaart” aan rechterhand aan rand van de bebouwde kom, overige zijwegen negeren.
Bij deze weg RD, iets verder RA, het fietspad volgen tot een brugje.
Direct na het brugje LA, onverhard pad, let op het pad is een wandelpad maar ook een ATB pad, het pad volgen tot bocht naar links van het ATB pad.
In deze bocht rechts aanhouden, de ATB route wordt verlaten, iets verder bij T-splitsing LA, breed pad met speeltoestellen en picknicktafels aan rechterhand.
Bij kruising met doorgaande weg RD, wn route, “Torrenven”, de kinkerweg met verderop kn99 volg 92 en overgaat in een breed onverhard pad volgen tot kruising voorbij omheind terrein ”Rotterdam Rijn Pijpleidingen” aan linkerhand.
2.
Bij deze kruising RA kn92 volg 20, rode (witte bordjes met rode driehoek) route, het pad met metalen afsluitboom en bordje “Opengesteld” ca. 140m volgen tot een smal pad aan linkerhand met rode en wn routepaaltje en vier kleine paaltjes, overige (ATB) zijpaden negeren.
Bij dit pad LA, smal slingerend bospad, wn20 en rode route.
Bij T-splitsing LA, rode route, de wn route wordt verlaten, pad met afrastering aan rechterhand, vervolgens na ca. 40 RA door klaphek, rode route.
Voor lage houten afrastering, bij T-splitsing LA, rode route, vervolgens na ca. 30m RA, smal pad met langwerpig ven aan linkerhand, rode route.
Iets voor bankje scherp RA, de rode route wordt verlaten, pad met iets verder een lage houten afrastering aan rechterhand.
3.
Bij kruising RA, pad met aan beide zijde een lage houten afrastering en een groot ven aan linkerhand volgen tot pad aan linkerhand voor een klaphek met veerooster.
# Het ven aan linkerhand is het in 2019 herstelde Vossenbergven.
Bij dit pad LA, pad met het ven aan linkerhand, voorbij het ven door een klaphek, het pad verder volgen tot T-splitsing t.h.v. bosrand, smalle ATB paden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, het pad met de bosrand aan rechterhand volgen tot 4-sprong met bankje en aan rechterhand een metalen afsluitboom.
Bij deze 4-sprong links aanhouden, vervolgens bij kruising met doorgaande weg RD, onverhard pad met bosrand aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, het fietspad volgen, direct daar LA de doorgaande weg oversteken, het onverharde pad met gescheiden wandelpad en metalen afsluitboom volgen tot kruising, zijpad aan linkerhand negeren.
4.
Bij deze kruising RA.
Na ca. 140m, t.h.v. blauw (wit bordje met blauwe driehoek) LA.
Bij T-splitsing RA, het pad met verderop een landbouwperceel aan linkerhand volgen tot T-splitsing voorbij een metalen afsluitboom en een brede waterloop, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, het brede pad met waterloop en landbouwperceel aan linkerhand volgen tot pad aan linkerhand ca. 200m voorbij landbouwperceel.
Bij dit pad LA, direct daarna voorbij de waterloop, bij T-splitsing LA, blauwe en wn route, iets verder buigt het smalle pad naar rechts het bos in.
RD, pad aan linkerhand negeren, de blauwe route wordt weer verlaten.
Bij kruising RA, breed pad met gescheiden wandelpad, de wn route wordt verlaten..
Voorbij een metalen afsluitboom en een brede waterloop, bij T-splitsing met aan overzijde een grasveld met clubgebouw van PHC De Heidehond LA, breed pad.
5.
Na ca. 70m RA, smal bospad met bordje “Opengesteld”.
Aan einde van het smalle pad, bij T-splitsing RA, Iets verder t.h.v. grasveld met clubgebouw RD, wandelpad met gescheiden pad aan linkerhand negeren.
Iets voor metalen afsluitboom t.h.v. de bosrand, bij kruising LA, eveneens een smal bospad.
Bij 4-sprong met aan rechterhand een metalen afsluitboom RD.
Bij 4-sprong met aan linkerhand een ATB pad RA richting metalen afsluitboom, voorbij de afsluitboom, bij T-splitsing LA, het brede zandpad volgen tot verharde weg.
# Bij de weg een klein stukje rechtdoor staat aan rechterhand het kapelletje Sint Antonius. Rond 1910 beloofde de grondeigenaar van een nabijgelegen veld een kapelletje te bouwen als zijn dochter gered werd uit het moeras van het Mortelven. De dochter werd gered waarna de grondeigenaar beloofde kapelletje liet bouwen. Later is het kapelletje in verval geraakt waarna vlakbij het in verval geraakte kapelletje het huidige kapelletje is gebouwd.
Bij de verharde weg LA, de weg volgen tot weg “Schaapsdijk 2-4-6” aan rechterhand.
Bij deze weg RD, de weg aan rechterhand negeren, iets verder LA, onverhard pad met metalen afsluitboom, voorbij de afsluitboom bij kruising met smal ATB pad RD.
6.
Na ca. 140m, bij kruising RA, het smalle bospad volgen tot T-splitsing voorbij een metalen afsluitboom t.h.v. de bosrand.
Bij deze T-splitsing RA, het pad langs de bosrand volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA, de verharde weg volgen tot weg voor een boerderij rechts van de weg, weg aan linkerhand negeren.
Bij deze weg RA, kn10 volg 15, “Schaapsdijk”, verderop voor een bosperceel buigt de weg naar rechts en gaat over in een onverhard pad, wn route.
Pad met bocht naar links verder volgen, wn route, houten voetgangerssluis aan rechterhand negeren, het pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpad aan linkerhand negeren.
7.
Bij deze T-splitsing LA, kn15 volg 14, verharde weg.
Iets voor bosrand, voor waterloop RA langs metalen afsluitboom, de wn route wordt verlaten, gras-/onderhoudspad met waterloop aan linkerhand, verderop voorbij 2de stuw buigt het pad naar rechts weg van de waterloop.
Voor kanaal, bij Y-splitsing rechts aanhouden, het pad met kanaal aan linkerhand volgen tot 3-sprong bij verharde weg, pad richting woning aan rechterhand negeren.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, weg met het kanaal aan linkerhand.
Voorbij beek aan rechterhand RA, kn71 volg 72, het pad met de beek aan rechterhand volgen tot houten afrastering aan linkerhand rond een natuurgebiedje ruim voorbij een smal beekje aan linkerhand.
8.
Voorbij houten poort in de afrastering links aanhouden richting woningen, smal pad met de afrastering aan linkerhand, de wn route wordt verlaten.
Bij T-splitsing LA, de afrastering verder aan linkerhand volgen, voorbij de afrastering gaat het pad tussen een haag en een houten schutting door, aan einde van het pad voorbij metalen voetgangerssluis de verharde weg De Wingerd RD volgen tot deze overgaat in een voet-/fietspad door een plantsoen voorbij woning nr.26 links van de weg.
In het plantsoen, bij kruising RD, het voet-/fietspad door het plantsoen verder volgen, vervolgens aan einde van het pad, bij 4-sprong LA, de weg buigt iets verder naar rechts.
RD, “Rietkampen”, weg “Brug. Seelenlaan” aan rechterhand negeren, direct daarna voorbij woning nr.36 LA, aan achterzijde van de woning gaat de weg over in een onverhard voetpad.
Iets voorbij deze overgang, bij 3-sprong rechts aanhouden, vervolgens na ca. 40m RD, pad aan rechterhand negeren, iets verder bij 3-sprong RA, het pad uitlopen tot verharde weg.
9.
Bij de weg LA, direct daarna bij T-splitsing RA, de weg Pater de Leeuwstraat met kanaal aan linkerhand volgen tot weg “Rogier Monicxlaan” aan rechterhand voorbij woning nr.23, overige zijwegen negeren.
Bij deze weg RA, “Rogier Monicxlaan”, iets verder buigt de weg naar links.
Bij 3-sprong links aanhouden, “Rogier Monicxlaan”, de weg buigt naar rechts.
Ca. 60m voorbij deze bocht, voorbij woning nr.35, bij 4-sprong LA.
Bij T-splitsing LA, weg met voormalige kerk aan rechterhand.
T.h.v. woning nr.8 RA, “Brouwersstraat”, de weg volgen tot “Piet van Thielplein” aan linkerhand, zijwegen negeren.
LA het plein oplopen, het eindpunt, aan overzijde van het plein zijn aan linkerhand bushaltes.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Wandelnetwerken:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Oranjeplein in het centrum van Mariahout, Mariastraat, 5738 AJ te Mariahout. Plan Route

Eindpunt

Piet van Thielplein, Piet van Thielplein te Beek en Donk.

Met de auto

Startpunt: Parkeren kan op of langs het Oranjeplein
Eindpunt: Parkeren kan op het Piet van Thielplein

Openbaar vervoer

Startpunt: Bushalte Oranjeplein, Mariahout
Eindpunt: Bushalte Piet van Thielplein

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (8)

Het Torreven Adrie: Het Torreven
Vossenbergven Adrie: Vossenbergven
Nogmaals het Vossenbergven Adrie: Nogmaals het Vossenbergven
Pad door de Lieshoutse Bossen Adrie: Pad door de Lieshoutse Bossen
Kapelletje Sint Antonius Adrie: Kapelletje Sint Antonius
De Goorloop Adrie: De Goorloop
Smal beekje dat uitmondt in de Goorloop Adrie: Smal beekje dat uitmondt in de Goorloop
Nogmaals de Goorloop Adrie: Nogmaals de Goorloop

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart het-laarbeekpad-etappe-4.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Beek en DonkSchrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)