Het Laarbeekpad etappe 3, Lieshout te Noord-Brabant

16 km Wandelroute Het Laarbeekpad etappe 3, te Lieshout

Lieshout het startpunt van de derde etappe staat vooral bekend om de bierbrouwerij van Bavaria waarvan men de gebouwen van de brouwerij al tijdens de vorige etappe heeft kunnen zien. Verder heeft het dorp twee molens, molen De Leest met voor molen het monument De Mulder en molen de Vogelenzang. De etappe gaat door het buurtschap de Deense Hoek en het natuurgebied de Ruweeuwsels terug naar de rand van Lieshout voor een bezoek aan molen de Vogelenzang. Na een bezoek aan de molen gaat de etappe langs het kleine natuurgebied de Moorselen, het Keelgras en de Lieshoutse Heide ook wel Lieshoutse Bossen genoemd naar Mariahout het eindpunt van deze etappe. De naam van buurtschap de Deense Hoek is ontstaan door een combinatie van het woord 'deens' dat onvruchtbaar betekent en het woord 'hoek' dat duidt op een marginale kwaliteit van de landbouwgronden. Het natuurgebied de Ruweeuwsels ter hoogte van sluis 5 is oorspronkelijk gebruikt voor populierenteelt, geleidelijk is de populierenaanplant omgevormd tot een meer gevarieerd gemengd broekbos. Momenteel bestaat het uit broekbos met kleine percelen nat grasland die leuke doorkijkjes bieden. De brug bij sluis 5 is tot tweemaal toe tijdens WOII opgeblazen, in 1940 door de Nederlandse troepen ter verdediging en in 1944 werd de inmiddels herstelde brug weer opgeblazen, nu door Duitse troepen. Het natuurgebiedje Moorselen bestond al in de middeleeuwen. Het gebied was zo nat dat het land een groot deel van het jaar onder water stond. Na het graven van de Ginderdoorse Loop rond 1250 werd het gebied beter ontwaterd en konden er graslanden worden aangelegd. Het Keelgras dat bestaat uit een afgedekte en beplante voormalige vuilstortplaats is een klein natuurgebied met aan de rand een klein moeras met veel riet. Op de top staat een uitkijktoren met mooi uitzicht over de omgeving. Bijna aan het einde van de etappe gaat de wandeltocht door de rand van de Lieshoutse Bossen ook Mariahoutse Bossen genoemd, bezocht wordt het Torreven dat aan de rand ligt. Helemaal aan het einde van de etappe passeert men een zeer grote Lourdesgrot. Nadat in 1932 de parochie was opgericht, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes wilde de eerste pastoor, bij de kerk een Lourdesgrot bijbouwen. De grot, 10 meter hoog en 25 meter breed, is een getrouwe kopie van de Grot van Massabielle zoals die in 1935 te Lourdes bestond. 67% van deze wandeltocht is onverhard

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers op: 29-2-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de kiosk en aan linkerhand aan overzijde van de weg het voormalige gemeentehuis de smalle weg “Kerkhofpad” richting begraafplaats inlopen rechts van woning nr.13, rechts van de smalle weg staat borstbeeld van “Martien Coppens”, de smalle weg volgen tot ingang van de begraafplaats.
Voor ingang begraafplaats RA, direct daarna LA, verhard voetpad met de begraafplaats aan linkerhand.
Aan einde van het voetpad, bij Y-splitsing LA, verharde weg, iets verder RD, weg “Balduinstraat” aan rechterhand negeren, vervolgens voorbij “Gezondheidscentrum “Grotenhof” LA, “Grotenhof”, de weg volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, “Kerkloop”, de weg volgen tot kruising, zijweg negeren.
Bij deze kruising LA, “Albert Botslaan”.
Bij T-splitsing RA, vervolgens voor plantsoentje met aan linkerhand een molen LA, het voetpad langs de weg volgen tot verhard voetpad aan rechterhand voorbij de molen, zijwegen negeren.
# In 1899 gaf ene heer Mannaarts opdracht tot het bouwen van een molen. In 1907 kwam de molen in het bezit van de familie De Leest. De molen is in 1975-1976 gerestaureerd zodat er weer graan gemalen kon worden, vanaf toen werd de nog naamloze molen genoemd naar de molenaarsfamilie De Leest.
2.
Bij dit voetpad RA richting de molen, t.h.v. ingang van de molen LA, vervolgens aan einde van het voetpad RA, doorgaande weg door het dorp.
Voorbij woning nr.43 LA, iets verder gaat de weg over in een verhard voetpad, aan het einde van het voetpad, bij T-splitsing RA, breed grindpad.
Voor verharde weg LA, het verhard voetpad parallel aan de weg richting de brug volgen.
Bij de brug LA de brug over richting “Gerwen”, aan overzijde van de brug RA, het fietspad aan overzijde van de weg volgen tot kruising met doorgaande weg, zijweg negeren.
Bij deze kruising RD de doorgaande weg oversteken, let op drukke weg!!!, iets verder bij T-splitsing RA, “Bosrand”, de weg die verderop naar links buigt volgen tot T-splitsing bij breed onverhard pad, zijwegen en paden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, breed onverhard pad, “Roeklaan”.
Bij T-splitsing RA, het fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen, let op drukke weg!!!
3.
Voorbij omheind bosperceel met woningen 2A en 2Z aan linkerhand LA, onverhard fietspad met omheining aan linkerhand, voorbij schrikhekken buigt het pad naar rechts en bij woning nr.1 gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
Bij 4-sprong LA, wn route, verderop gaat de verharde weg over in een breed onverhard pad.
Voorbij bosperceel aan rechterhand, bij kruising RD, wn route, het brede pad met verderop kn43 volg 42 volgen tot pad aan rechterhand voorbij volgend bosperceel, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad RA, wn route, pad met bankje en BL bordje “Ruweeuwsels” en iets verder een houten afsluitboom.
Na ca. 220m RA, kn42 volg 9.
Bij 3-sprong tussen drie imposante beuken links aanhouden, wn route.
Bij T-splitsing RA, wn route, vervolgens na ca. 60m LA, wn route, verderop voorbij een houten afsluitboom wordt het pad breder.
4.
Aan einde van het pad, bij Y-splitsing rechts aanhouden, verhard fietspad, iets verder LA de brug over, kn9 volg 29, aan overzijde bij 5-sprong de weg “Sluisweg” met flauwe bocht naar links verder volgen, kn29 volg 11.
Weg met bocht naar rechts verder volgen, weg “Sluisweg 3-4-4a” aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten.
Bij T-splitsing LA, doorgaande weg, direct daarna RA, onverhard pad met metalen afsluitboom en bordje “Welkom in waterwingebied Lieshout”.
Voorbij metalen afsluitboom, bij T-splitsing RA, pad met bosperceel aan rechterhand.
Bij T-splitsing LA, het brede onverharde pad met verderop kn27 volg 24 volgen tot kruising met verharde weg, zijweg negeren.
Bij deze kruising RD, wn route verderop gaat brede pad over in een verharde weg.
5.
Weg met bocht naar rechts verder volgen, doodlopend pad aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten, de weg verder volgen tot kruising met aan linkerhand een fietspad richting molen Vogelenzang, iets voorbij woning nr.34 links van de weg.
Bij deze kruising LA, “Molendreef”, fietspad richting de molen, wn route.
# Molen Vogelenzang is in 1816 gebouwd ter vervanging van een omgewaaide standerdmolen. De molen bevat nogal wat onderdelen van die voorganger. De stenen van de molenromp zijn ter plaatse gebakken de leem ervoor werd gewonnen uit een ven achter de molen.
Voorbij de molen bij kruising met aan rechterhand een onverhard voetpad LA, “Citadelsteeg”, kn26 volg 25, breed onverhard pad.
In flauwe bocht naar links van het pad RA, kn25 volg 98.
Voorbij beekje LA, gras-/onderhoudspad met het beekje aan linker- en iets verder knotwilgen aan rechterhand, de wn route wordt verlaten.
Voorbij stuw, bij kruising RA, onverhard pad, kn24 volg 97.
Bij kruising met verharde weg RD, onverhard pad met metalen afsluitboom en bordje “Opengesteld”, wn route.
6.
Voor informatiepaneel “Pionieren door de eeuwen heen” LA het stijgend pad inlopen met op de heuvel een uitkijktoren, de wn route wordt verlaten, let op bij het beklimmen van de uitkijktoren, beperkte hoogte tot plateau en de grote afstand tussen de treden, voorbij de uitkijktoren het smalle pad over de heuvel verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg.
Bij kruising RA, “Broeksteeg 2-4-7”, de weg volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, breed onverhard pad.
Na ca. 70m LA, gras-/onderhoudspad met waterloop aan linkerhand, wn route.
Bij bomenrij aan rechterhand RA, onverhard pad met bankje, wn route.
Bij kruising RD, “Stekkermortel”, verharde weg, kn21 volg 81.
T.h.v. woning nr.6 LA, breed grindpad, wn route.
7.
Voor bosrand RA, kn81 volg 20, het pad met bosrand aan linkerhand volgen tot 3de bospad aan linkerhand, pad met paaltjes en picknicktafel t.h.v. grote ronde ‘silo’ met spitse kap aan rechterhand.
Bij dit pad LA, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot betonnen waterput PP022 aan rechterhand, ATB paden negeren.
T.h.v. deze put RD, pad aan linkerhand negeren.
Voorbij rij paaltjes, bij T-splitsing RA, het pad met iets verder open plek grasland aan linkerhand volgen tot pad langs bosrand aan rechterhand.
Bij dit pad RD, het pad langs de bosrand aan rechterhand negeren, wn route.
RD, pad aan rechterhand negeren, kn20 volg 80.
In 2de bocht naar links van het pad, direct na bankje RA, smal pad door bosschages, de wn route wordt verlaten, verderop voor een omheind MOB complex buigt het pad naar rechts, pad met omheining aan linkerhand.
Bij kruising met verharde weg en aan linkerhand een poort RD, vervolgens doorlopen tot T-splitsing voor afrastering iets voorbij het omheinde complex.
Bij deze T-splitsing RA, pad met afrastering aan linkerhand, vervolgens bij 4-sprong met aan rechterhand de weg richting het MOB complex LA, pad met bosrand aan linkerhand, wn route.
8.
Na ca. 150m LA door klaphek, smal pad met bordje “Opengesteld”, wn route, vervolgens iets voor langwerpig ven RA, smal pad door heide met het ven aan linkerhand, de wn route wordt verlaten.
Na ca. 250m, iets voor bankje RA door klaphek, voorbij het klaphek, bij kruising RD, onverhard pad.
Bij T-splitsing LA, verharde weg.
Na ca. 125m, voorbij boerderij met stallen RA, onverhard pad.
Bij 4-sprong LA, verharde weg, “Knapersven”.
Weg met flauwe bocht naar links verder volgen, weg aan rechterhand negeren, “Knapersven”, kn91 volg 90, de weg verder volgen tot T-splitsing in het dorp voor een processiepark, zijweg negeren.
# Als de poort van het processiepark openstaat kan men ook door het park lopen, door de linkerzijde lopen, het eindpunt is na verlaten van het park aan overzijde van de weg.
Bij deze T-splitsing RA, kn90 volg 93, iets verder buigt de weg naar links met aan linkerhand de Lourdesgrot.
# De Lourdesgrot bij de kerk was een getrouwe kopie van de Grot van Massabielle zoals die in 1935 te Lourdes. In 1982 stortte een deel in en in 1996 de rest. In 1998 begon men met behulp van vrijwilligers met het herstel waarna in 1999 de hernieuwde grot is ingewijd.
Bij kruising LA, de weg volgen tot het plein aan rechterhand, het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap
Wandelnetwerken:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

De kiosk aan de Heuvel in het centrum, Heuvel, 5737 BX te Lieshout. Plan Route

Eindpunt

Oranjeplein in het centrum van Mariahout, Mariastraat te Mariahout.

Met de auto

Startpunt: Parkeren kan op het Piet van Thielplein, er zijn beperkte parkeerplaatsen.
Eindpunt: Parkeren kan op of langs het Oranjeplein.

Openbaar vervoer

Startpunt: Bushalte Bavaria, Lieshout. Aanlooproute: Ga zuidwestelijke op Beekseweg/N615. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Provinciale Weg. Neem 1ste straat linksaf, Ribbiusstraat, vervolgens de weg volgen tot de kiosk, het startpunt.
Eindpunt: Buurtbus, bushalte Oranjeplein, Mariahout.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Molen de Leest Adrie: Molen de Leest
Nationale monument De Mulder met op achtergrond de molen Adrie: Nationale monument De Mulder met op achtergrond de molen
Poel in de Ruweeuwsels Adrie: Poel in de Ruweeuwsels
Brug bij sluis 5 Adrie: Brug bij sluis 5
Wilhelminakanaal met in de verte sluis 5 Adrie: Wilhelminakanaal met in de verte sluis 5
Molen Vogelenzang Adrie: Molen Vogelenzang
Ginderdoorse Loop Adrie: Ginderdoorse Loop
Uitkijktoren op het Keelgras Adrie: Uitkijktoren op het Keelgras
Het Keelgras Adrie: Het Keelgras
Waterloop in het buitengebied Adrie: Waterloop in het buitengebied
Lourdesgrot Adrie: Lourdesgrot

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart het-laarbeekpad-etappe-3.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats LieshoutSchrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)