Het Laarbeekpad etappe 2, Aarle-Rixtel te Noord-Brabant

13 km Wandelroute Het Laarbeekpad etappe 2, te Aarle-Rixtel

De tweede etappe van Aarle-Rixtel naar Lieshout gaat door Landgoed Groot Overbrugge, landgoed Croy en door de Molenheide. Overbrug is een oud buurtschap in de gemeente Helmond waar in geschriften al in 1427 een hoeve op De Overbrug wordt genoemd. De etappe gaat door het gedeelte van het Landgoed Groot Overbrugge dat ten westen van de Schevelingse Loop op het grondgebied van Laarbeek ligt. Het gebied bestaat uit kleine broekbossen en natte graslanden. Na verlaten van het landgoed wordt de Goorloop gevolgd naar kasteel Croy waarvan de oudste delen vermoedelijk dateren uit het midden van de vijftiende eeuw. In 1472 bezat ene Rutger van Erp hier een slotje met hoeve. In 1477 verkocht hij het slotje aan Jacob van Croy, de naamgever van het kasteel. Later hebben verschillende adellijke families het kasteel bewoond en verder uitgebreid. De laatste adellijke familie was de familie Van der Brugghen, van deze familie was Freule Constance van der Brugghen de laatste adellijke bewoonster. Zij liet het kasteel in 1872 na haar overlijden na aan een stichting onder de naam van Geloof, Hoop en Liefde waarbij vastgelegd was dat het ingericht diende te worden als tehuis voor arme oude mannen en vrouwen uit Stiphout en Aarle-Rixtel. Deze stichting beheert nog steeds het kasteel met omliggend landgoed. De Molenheide, deelgebied van de Stiphouts Bossen is een van oorsprong een heidegebied dat later met naaldhout is beplant. De Molenheide dankt zijn naam aan een in de 14de eeuw gebouwde windmolen ten zuidoosten van Lieshout in een klein heidegebied. De oudst bekende vermelding van de naam Molenheide voor dat vrij kleine gebied is te vinden in een schepenakte van 1587 waarin sprake is van een 'groesveld ter plaetse genaempt aende Moelsheijde'. In de eeuwen daarna werd de naam Molenheide gebruikt voor het huidige bosgebied ten zuiden van Lieshout. 72% van deze wandeltocht is onverhard

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 29-2-2024, laatst bijgewerkt op: 21-6-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de kerk RA vertrekken, de weg volgen tot weg voor plantsoen met kiosk aan linkerhand, weg aan rechterhand negeren.
Bij deze weg LA, weg met het plantsoen aan rechterhand, vervolgens voorbij woning nr.5 LA, smal steegje met aan rechterhand een café inlopen, iets verder door een houten voetgangerssluis.
Voor achterzijde van woningen RA, eveneens een smal steegje.
Aan einde van het steegje, bij T-splitsing RA, verharde weg, direct daarna LA “Kapellaan”.
Voor ingang naar zorgcentrum, bij T-splitsing RA, kn32 volg 52, de weg volgen tot kruising.
# Met kapel Onze Lieve Vrouw in ’t Zand aan linkerhand, deze kapel is aan het eind van de 16e eeuw gebouwd en is van oudsher een bedevaartsoord.
Bij deze kruising LA, “Janssensstraat”, wn route.
In flauwe bocht naar rechts LA “Valkendijk”, wn route, de weg volgen tot 2de weg aan rechterhand, overige zijwegen negeren.
Bij deze weg RA, “Buizerdstraat”, wn route, weg met aan linkerhand een BMX terreintje.
2.
In bocht naar rechts van de weg links aanhouden, verhard voetpad met houten voetgangerssluis, wn route.
# Verderop gaat de wandeltocht door een begrazingsgebied voor schapen, honden zijn er niet toegestaan. Als alternatief: Aan einde van het voetpad, bij kruising LA, de weg volgen tot bocht naar rechts. In deze bocht RD, breed onverhard pad. Bij T-splitsing RA, pad met iets verder een metalen afsluitboom. Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, de verharde weg volgen tot pad aan rechterhand voor een beekje in flauwe bocht naar links van de weg. Ga verder bij punt 4 voorlaatste regel.

Aan einde van het voetpad, bij kruising RD, verharde weg, “Laag Strijp 20-22-24”, wn route, na ca. 70m gaat de weg over in een verhard voetpad, het voetpad volgen tot klaphek aan linkerhand.
Bij het klaphek LA door het klaphek, half verhard pad door grasland, wn route, verderop passeert men een 2de klaphek.
3.
Bij 3-sprong met aan rechterhand een bankje links aanhouden, wn route, verderop door klaphek en het pad verder volgen tot kruising voor poort naar kasteel Croy.
# Als de poort open is kan men ook RD de laan volgen tot onverhard pad voorbij het bosperceel aan linkerhand. Bij dit pad LA, pad tussen gracht en het bosperceel, verderop tussen paaltjes in beukenhaag en door greppel. De wandeltocht oppikken bij kn53 volg 69 de weg volgen tot pad aan linkerhand t.h.v. “Martien Hoeve” nr.4.
# De oudste delen van kasteel Croy dateren vermoedelijk uit het midden van de vijftiende eeuw. In 1472 bezat ene Rutger van Erp hier een slotje met hoeve. In 1477 verkocht hij het slotje aan Jacob van Croy, de naamgever van het kasteel. Later hebben verschillende adellijke families het kasteel bewoond en verder uitgebreid.


Bij kruising LA, verharde weg, kn52 volg 53, iets verder bij 3-sprong rechts aanhouden, “Croylaan”, wn route.
Bij splitsing links aanhouden, kn53 volg 69 (staat bij de splitsing iets verder langs de weg aan rechterhand), iets verder eveneens bij Y-splitsing links aanhouden, “Kasteelweg”, de weg volgen tot onverhard pad aan linkerhand t.h.v. “Martien Hoeve” nr. 4.
Bij dit pad LA, doodlopend onverhard pad met verderop een metalen afsluitboom.
4.
Ruim voorbij de afsluitboom RD, breed pad aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 50m RA, gras-pad met BL bordje “Croy” en bosschages aan rechter- en afrastering aan linkerhand.
Aan einde van het pad bij T-splitsing LA, vervolgens na ca.40 RA via dammetje in de waterloop naar lager gelegen pad aan overzijde van de waterloop lopen, direct daarna bij 3-sprong met bordje “Opengesteld” RA, het pad buigt naar links.
Bij T-splitsing RA, het pad buigt naar links.
Voorbij bocht naar rechts RD, pad richting stalletje met bordje “Opengesteld” aan linkerhand negeren.
Bij T-splitsing LA, de verharde weg volgen tot pad aan rechterhand voor een beekje in flauwe bocht naar links van de weg.
Bij dit pad scherp RA, onverhard pad met het beekje aan linkerhand, kn69 volg 30 (staat iets verder links van de weg).
Bij 3-sprong met aan linkerhand betonnen brug rechts aanhouden, wn route, het pad met beek de Goorloop aan linkerhand volgen tot kruising met verharde weg.
5.
Bij deze kruising RA, verharde weg, kn30 volg 54.
Voor gracht aan linkerhand LA door houten poortje, onverhard pad, kn54 volg 59
Na ca. 170m, iets voor houten afsluitboom LA, wn route, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg ruim voorbij een houten poortje.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, de wn route wordt verlaten.
Voorbij beek de “Goorloop” RA, gras-/onderhoudspad met de beek aan rechterhand.
# Bij hoge waterstand van de Goorloop of als het gras-/onderhoudspad door de begroeiing lastig te belopen is, omkeren en de weg terug vervolgen, de weg volgen tot T-splitsing. Bij deze T-splitsing LA, direct daarna in bocht naar rechts van de weg RD, breed grindpad, “Croylaan nr 4-1-2”, het grindpad volgen tot kruising met de beek. Ga verder bij volgende regel beginnende bij: vervolgens na ca. 30m LA……… .

Aan einde van het pad direct na een poel en bankje, bij T-splitsing LA, grindpad, vervolgens na ca. 30m LA richting bos, voor het bos buigt pad naar links, iets voorbij bocht naar rechts volgt het pad de bosrand aan rechterhand.
Na ca. 220m RD, goed herkenbaar pad door het bos aan rechterhand negeren.
Na ca. 130m RA, een goed herkenbaar pad door het bos.
Bij T-splitsing LA, het brede pad ca. 270m volgen tot kruising met smal pad en aan rechterhand een houten voetgangerssluis met bordje “Opengesteld”, smalle zijpaden negeren.
6.
Bij deze kruising RA, na ca. 90m buigt het pad naar links.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, breed pad met gescheiden verhard fietspad.
Bij kruising RA, breed recht pad, wn route.
Na ca. 350m RA, pad met 6 paaltjes en bordje “Opengesteld”, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route, direct daarna het pad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij ruime 4-sprong met aan linkerhand een smal pad RD, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot kruising voorbij Gasunie paal “A521”, smalle zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, het pad volgen tot kruising, smal zijpad negeren.
Bij deze kruising RA, het pad volgen tot 5-sprong ca. 50m voorbij open plek met ven (staat vaak droog) aan linkerhand.
Bij deze 5-sprong LA, wn route, het pad dat na ca. 80m met ruime bocht naar links om de open plek buigt die tussen de bomen door aan linkerhand te zien is volgen tot pad aan rechterhand iets voor een kruising, overige zijpaden negeren.
7.
Bij dit pad RA, wn route, het pad loopt parallel aan het pad aan linkerhand, na ca. 60m buigt het pad naar rechts weg van het pad aan linkerhand.
Bij kruising met smal pad RD, wn route.
Iets voor verlaten van het bos, voorbij houten paaltje rechts aanhouden, de wn route wordt verlaten, iets verder eveneens rechts aanhouden, het pad met bosrand aan rechterhand volgen tot 5-sprong bij verharde weg voorbij een landbouwperceel aan rechterhand, zijpaden negeren.
Bij deze 5-sprong het 2de pad aan rechterhand inlopen, het smalle grindpad met rij houten paaltjes en schrikhek, wn route.
Voorbij bankje, bij 4-sprong RD, “Heicamp”, wn route, het pad aan overzijde van het verhard fietspad en breed pad inlopen.
Voor bankje, bij 4-sprong LA, wn route, het brede pad volgen tot kruising voorbij woning nr.2, zijpad negeren.
8.
Bij deze kruising LA, “’t Brierke”, de wn route wordt verlaten, vervolgens bij kruising met doorgaande weg RD, onverhard pad.
Aan einde van het pad, bij Y-splitsing links aanhouden, verharde weg, vervolgens de weg met bocht naar links verder volgen, fietspad aan rechterhand negeren.
Bij kruising met doorgaande weg RA de brug over, het fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen, vervolgens voorbij rij paaltjes links van het fietspad LA, de talud afdalen, onverhard pad, beneden bij T-splitsing RA, verhard fietspad met kanaal aan linkerhand.
Voorbij het fabrieksterrein van Bavaria, bij 3-sprong RA.
Bij kruising RD, het fiets-/voetpad volgen, vervolgens aan einde van het pad RD, “Havenweg”, weg aan linkerhand negeren.
Bij Y-splitsing RA, de weg volgen tot het pleintje met kiosk, het eindpunt. Naar bushalte Bavaria, de weg Ribbiusstraat met iets verder de kerk aan rechterhand volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg. Bij deze T-splitsing RA doorgaande weg Provinciale Weg richting rotonde, voor de rotonde is aan linkerhand bushalte Bavaria, het eindpunt. 

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap
Wandelnetwerken:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie, Dorpsstraat 5, 5735 EA te Aarle-Rixtel. Plan Route

Eindpunt

De kiosk aan de Heuvel in het centrum, Heuvel te Lieshout.

Met de auto

Startpunt: Parkeren kan op het plein voor de kerk.
Eindpunt: Parkeren kan aan de Heuvel, er zijn beperkte parkeerplaatsen.

Openbaar vervoer

Startpunt: Bushalte Dorpsstraat, Aarle-Rixtel. Aanlooproute: Met de rug naar het plantsoen RA vertrekken, de doorgaande weg door het dorp volgen tot de kerk het startpunt.
Eindpunt: Bushalte Bavaria, Lieshout.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (8)

Kasteel Croy Adrie: Kasteel Croy
Poortgebouw bij kasteel Croy Adrie: Poortgebouw bij kasteel Croy
Schaapskooi met duiventoren Adrie: Schaapskooi met duiventoren
Pad door het landgoed Croy Adrie: Pad door het landgoed Croy
De Goorloop Adrie: De Goorloop
Nogmaals de Goorloop Adrie: Nogmaals de Goorloop
Ven in de Molenheide Adrie: Ven in de Molenheide
Wilhelminakanaal met Bavaria brouwerij Adrie: Wilhelminakanaal met Bavaria brouwerij

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart het-laarbeekpad-etappe-2.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Aarle-Rixtel en LieshoutErvaringen van wandelaars (3)

 1. Karin 20 juni 2024 om 23:00

  Het stuk langs de Goorloop is niet te lopen. Het riet staat hier erg hoog.

  Reageren
  1. Adrie 21 juni 2024 om 07:13

   Karin bedankt voor het melden! Dat het gras en riet op de onderhoudspaden langs beken in deze periode van het jaar hoog staat, is zeker hinderlijk. Ik krijg de indruk dat de begroeiing dit jaar weelderiger is dan in voorgaande jaren. Het maaiseizoen is al van start gegaan, en ook langs de Goorloop zal er gemaaid worden. Voor de periode dat het gras hoog staat een alternatief in de routebeschrijving opgenomen. De kaarten worden binnenkort ook voorzien van het alternatief.

  2. Adrie 21 juni 2024 om 16:51

   Inmiddels zijn ook de kaarten en GPX bestand voorzien van het alternatief voor de Goorloop. Veel wandelplezier!

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)