Kempen-Broek-rondje, Stramproy te Limburg

25 km Wandelroute Kempen-Broek-rondje, te Stramproy

Wandeltocht door het grensoverschrijdend natuurgebied Kempen-Broek, op de grens van Nederland en België. De wandeltocht gaat o.a. door de Stramprooierheide, Stramprooierbroek, Grootbroek, Sint-Maartensheide en De Luysen. De Stramprooierheide is een bosgebied met hoofdzakelijk grove den. Stramprooierbroek en Grootbroek bestaan uit eikenbossen, elzenbroekbos, moerasgebieden en natte graslanden. De Luysen is een moerasgebied, waarbij vooral De Luysen-Mariahof bijzonder waterrijk is. In De Luysen-Mariahof staan drie vogelkijkhutten met een prachtig uitzicht over het waterrijk gebied. Een gedeelte van de wandeltocht gaat langs de beek Abeek, men passeert daarbij twee watermolens. Op het Belgisch grondgebied de De Voorste Luysmolen en op Nederlands grondgebied de Broekmolen. De Broekmolen is alleen op afspraak te bezoeken. 94% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 9-11-2012, laatst bijgewerkt op: 2-6-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Het parkeerterrein RA verlaten, “Lochtstraat”, verderop gaat de verharde weg over in een breed grindpad, het grindpad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, grindpad met gescheiden verhard fietspad, ww155 volg bv.
Bij 4-sprong RA, ww154 volg bv, het doorgaande bospad ca. 1,3km volgen tot kruising voor een klein kapelletje t.h.v. de bosrand, zijpaden (ATB) negeren, ca. 850m voor deze kruising wordt de bv route verlaten.
Bij deze kruising RA, pad met het kapelletje aan linkerhand, direct daarna bij 5-sprong 2de pad aan rechterhand volgen, breed pad met aan beide zijde landbouwpercelen.
Bij T-splitsing LA, verharde weg.
Voorbij woning nr.5 RA, het grindpad volgen tot kruising met verharde weg.
2.
Bij deze kruising RD, “Grensweg 2-8”, grindpad met gescheiden verhard fietspad.
# Voor bocht naar links passeert men aan rechterhand de Broekmolen (watermolen), alleen te bezoeken op afspraak.
Iets voorbij bocht naar links RA, ww144 volg bv, verderop buigt het pad naar rechts, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot brugje.
# Voor de bocht naar rechts passeert men aan rechterhand een zwerfsteen die in 1989 is geplaatst ter gelegenheid van 150 jaar scheiding tussen de Nederlandse en Belgische Limburgen.
Voor het brugje LA, ww192 volg oc, pad met beekje aan rechterhand en iets verder grenspaal No.159.
Voorbij kruising van twee beekjes LA, gras-/onderhoudspad met smaller beekje aan linkerhand, oc route.
Ca. 500m voorbij flauwe bocht naar links RA, het pad gaat door het bos, oc route.
3.
Na ca. 320m LA, oc route, na ca. 450m passeert men een klein kapelletje, ca. 130m voorbij een betonnen brugje buigt het pad naar rechts met een beekje aan linkerhand, oc route.
Bij 4-sprong met informatiepaneel “Groot Broek” RD, de oc route wordt verlaten, pad door de bosrand met het beekje aan linkerhand.
Voorbij betonnen brugje, bij T-splitsing RA, pad met beekje aan rechterhand, na ca. 150m buigt het doorgaande pad naar links het bos in.
Bij T-splitsing met aan rechterhand een poort LA, verharde weg, iets verder gaat de weg over in een breed grindpad.
Bij kruising met verharde weg RD, verhard fietspad, oc route.
Voorbij brugje, bij T-splitsing RA, onverhard pad, ww199 volg oc, het pad met het beekje aan rechterhand volgen tot kruising met verharde weg, zijpaden negeren.
4.
Bij deze kruising RD, pad met beekje aan rechterhand verder volgen, ww196 volg oc.
Voorbij betonnen brugje RD, pad aan linkerhand negeren, ww195 volg oc.
RD betonnen brugje over, metalen klaphek aan linkerhand negeren, oc route.
RD smal metalen brugje aan rechterhand negeren, direct daarna links aanhouden, oc route, het beekje wordt verlaten.
Na ca. 440m, voor landbouwperceel aan linkerhand LA door metalen klaphek, de oc route wordt verlaten, het pad door het begrazingsgebied volgen tot T-splitsing voor een waterloop.
# Als het klaphek gesloten of het pad is iets verder in het begrazingsgebied drassig het begrazingsgebied weer verlaten en het pad verder volgen tot kruising. Bij deze kruising RA, ww193 volg oc. Ga verder bij punt 5 2de regel.
Bij deze T-splitsing RA, het pad met waterloop aan linkerhand volgen tot T-splitsing voorbij houten voetgangerssluis.
Bij deze T-splitsing RA, pad met landbouwperceel aan linkerhand.
5.
Bij kruising RD, ww193 volg oc.
Voor metalen afsluitboom, bij kruising RA door metalen klaphek, ww191 volg oc, verderop via een klaphek het begrazingsgebied weer verlaten.
Na verlaten van het begrazingsgebied, bij T-splitsing LA, oc route, het pad met het beekje aan rechterhand ca. 1,4 km volgen tot kruising met aan rechterhand een betonnen brugje, zijpaden en smal metalen brugje negeren.
Bij deze kruising RD, ww192 volg rd, het pad verder met het beekje aan rechterhand volgen tot volgend betonnen brugje.
RA het brugje over, direct daarna aan overzijde LA, pad met het beekje nu aan linkerhand, ww177 volg rd.
LA het hoge houten brugje over, rd route, iets verder buigt het pad naar rechts en gaat over een brede kade met een waterloop aan linkerhand.
6.
Ca. 120m voorbij deze bocht LA, pad over kade, ww178 volg gz, verderop buigt het pad naar links.
Ruim voor vogelkijkhut IJsvogel RA, gz route, het pad over kade verder volgen, voor een klein gebouwtje buigt het pad naar naar rechts en men verlaat de kade, ruim voorbij het gebouwtje passeert men een veerooster.
Bij kruising met aan linkerhand een metalen poort RD het brugje over, gz route, vervolgens t.h.v. informatiepaneeltje “Vogelkijkhut Wielewaal”, bij 3-sprong RA, gz route.
Voor landbouwperceel, bij 3-sprong LA, gz route, voorbij een bocht naar rechts gaat het pad door de bosrand, verderop voorbij een klaphek buigt het pad naar links volgt een klein stukje de rand van een landbouwperceel, het pad verder volgen tot T-splitsing met aan linkerhand vogelkijkhut de Roerdomp voorbij een kort brugje en een brugje met traptreden.
Bij deze T-splitsing RA, gz route.
7.
Voorbij waterplas met eilandje, bij 3-sprong rechts aanhouden, ww189 volg gz, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, gz route, verharde weg die direct daarna overgaat in een grindpad.
Voor bosrand aan rechterhand RA, smal pad langs de bosrand, ww187 volg gz, na verlaten van het bos wordt het pad breder, ruim voorbij een metalen afsluitboom passeert men ww186 volg gz, voor een bosperceel buigt het doorgaande pad naar rechts, gz route, het doorgaande pad verder volgen tot een smal pad aan rechterhand voorbij een landbouwperceel (grasland) ca. 500m voorbij bocht naar links, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad RA, pad met bosschages aan linkerhand tussen landbouwpercelen, gz route.
8.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, gz route, vervolgens na ca. 40m LA, onverhard pad, direct daarna voorbij informatiepaneel “Kempen Broek”, bij kruising eveneens LA, gz route, het pad dat verderop door de bosrand gaat volgen tot kruising met verharde weg, ruim voor de kruising passeert men ww183 volg gz, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, verharde weg, ww182 volg gz, verderop buigt de weg naar links, voorbij deze bocht de weg verder volgen tot kruising.
Bij deze kruising RA, gz route.
Voor beekje RA, gras-/onderhoudspad met beekje aan linkerhand, ww181 volg gz.
# Aan overkant van de beek staat “De Voorste Luysmolen”, deze watermolen werd voor het eerst vermeld in 1515.
Bij T-splitsing met aan linkerhand betonnen brugje RA, grindpad, gz route, verderop buigt het grindpad naar links, voorbij deze bocht passeert men ww185 volg gz, het pad verder volgen tot een pad aan linkerhand voor een veerooster, zijpaden negeren.
9.
Bij dit pad RD het veerooster over, ww179 volg gz, pad met aan linkerhand perceel met cascade vijvers.
RD, pad aan rechterhand negeren, ww178 volg oc, verderop buigt het pad naar links richting het hoge brugje.
Voorbij het hoge brugje, bij T-splitsing RA, oc route, pad over kade met de beek aan rechterhand.
Bij T-splitsing met aan rechterhand een betonnen brugje LA, ww177 volg oc route.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, verharde weg, oc route.
T.h.v. bord “Nieuw Vosseven” LA, ww158 volg oc, het grindpad met gescheiden verhard fietspad volgen tot 2de bocht naar links, in de 1ste bocht passeert men ww157 volg oc, zijpaden (klaphekken) negeren.
In deze bocht rechts aanhouden door opening in afrastering, het smalle pad door de bosrand voorbij 2de opening inlopen, de oc route wordt verlaten.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing RA, verharde weg, de weg volgen tot het parkeerterrein, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Kempen-Broek wandelnetwerk:
ww = wandelwisselnummers zijn vergelijkbaar met knooppuntnummers. De gekleurde symbolen, bv = blauwe vierhoek, oc = oranje cirkel en rd = rode driehoek geven de richting aan.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Nieuw Vosseven, Lochtstraat 28, 6039 RV te Stramproy. Plan Route

Met de auto

Startpunt Nieuw Vosseven. Voor wandelaars is parkeren van de auto alleen toegestaan op de parkeerplaats iets voor de ingang van het bungalowpark 't Vosseven, dit is de eerste parkeerplaats vanaf Stramproy.
Startpunt Voorste Luysmolen, Luysenweg 2, Bocholt voor wandelaars vanuit België. Aanlooproute: het parkeerterrein RA richting de watermolen verlaten, voorbij de beek LA. Start routebeschrijving bij punt 8 laatste regel.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

De Broekmolen Adrie: De Broekmolen
Vervallen schuur in het Stramprooierbroek is inmiddels gesloopt Adrie: Vervallen schuur in het Stramprooierbroek is inmiddels gesloopt
De grens alleen nog maar een streep Adrie: De grens alleen nog maar een streep
Grenspaal op de grens van Nederland met België Adrie: Grenspaal op de grens van Nederland met België
De Abeek Adrie: De Abeek
Stramprooierbroek Adrie: Stramprooierbroek
Stramprooierbroek Adrie: Stramprooierbroek
Tauros in het Stramprooierbroek Adrie: Tauros in het Stramprooierbroek
Vistrappen in de Abeek Adrie: Vistrappen in de Abeek

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart kempen-broek-rondje.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Boshuis Nieuw Vosseven

Lochtstraat 28
6039 RV Stramproy
Bezoek website

De Luysmolen

Luysenweg 2
Bocholt (België)
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (8)

 1. Adrie 24 maart 2022 om 19:11

  Gisteren 23 maart 2022 de wandeltocht samen met de wandeltochten Door het Grootbroek en Door het Mariahof gecontroleerd. In de routebeschrijving was al een alternatief voor een pad door een begrazingsgebied dat af en toe gesloten wordt maar ook drassig kan zijn. Dit alternatief is nu ook beschikbaar in het GPS bestand en op alle kaarten. De wandeltocht ook iets gewijzigd deze bestaat nu uit twee lussen. Het gedeelte over de Stramproyerweg, een verharde weg door landbouwgebied aan Belgische zijde van de grens is komen te vervallen. Men loopt nu langer door het natuurgebied over een pad van ca. 700m over een kade langs de ABeek met mooi uitzicht zowel op de heenweg als op de terugweg. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 17 januari 2020 om 12:29

  De wandeltocht kan weer gelopen worden. De Luysen heeft een flinke verandering ondergaan, de vijvercascade voor het zuiveren van het water dat van de Abeek komt is flink uitgebreid. Verder zijn er kades aangelegd en het gebied is veel opener geworden. Geheel afgerond zijn de werkzaamheden nog niet, op diverse plaatsen ontbreken de routepaaltjes nog mogelijk dat er nog andere kleine veranderingen doorgevoerd worden.

  Reageren
 3. Adrie 27 september 2019 om 14:40

  In het wandelgebied St. Maartensheide-de Luysen zijn vanaf half augustus grootschalige werkzaamheden gestart door Natuurpunt. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een voorzuiverende vijvercascade, verlengen en herstellen van de buitendijken en opnieuw aanleggen en ophogen van wandelpaden. Hierdoor is een deel van St. Maartensheide door de werkzaamheden niet toegankelijk. De wandelroute kan tijdelijk niet gelopen worden.

  Reageren
 4. Hans Claessen 16 augustus 2017 om 22:00

  Hallo,

  deze route afgelopen 10 Aug 2017 gelopen. Inderdaad een zeer rustige route. Je komt bijna geen mens tegen. Alleen op het laatste stukje van de route. Bij de vogelspothuisjes zaten wel veel mensen binnen. De route is goed te lopen afgezien van een paar zompige stukjes. Je schoenen zullen deels nat worden. De paden waren meestal begroeid met laag gras. Weinig overwoekering. Zeker een aanrader. Mooi landschap, afwisseling en rustig. De route gelopen via omschrijving en gpx. GPX vind ik toch prettiger ivm gevoel voor afstand, dus of de omschrijving klopt weet ik niet 100%.

  Reageren
 5. Adrie 4 november 2015

  De wandelroute op 29 oktober 2015 gecontroleerd. Op een punt een kleine wijziging doorgevoerd. Een alternatief gevonden voor een pad dat bijna overwoekerd was door bramenstruiken. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Frans 3 november 2013

  Aanvulling op gisteren voor de liefhebber. Struinen met GPS route heel mooi nogmaals bedankt

  Reageren
 7. Frans 2 november 2013

  vandaag route gelopen. Was erg nat en zompig. Maar een, zo mooi, en rustig gelegen gebied SUPER. 6 wandelaars gezien op de 25km route. Perfect voor mij. Bedankt!

  Reageren
 8. Antoon en Marijke Raaijmakers 1 april 2013

  We hebben het grootste deel van de route gelopen [een combinatie van jouw route een een kaartje we we ooit van dit gebied gekocht hebben]. Zelfs in deze tijd van het jaar een schitterende route. Onderweg een visarend gespot en het karakteristieke geluid van een roerdomp gehoord. Tot onze verrassing zat er ook een kolonie aalscholvers. Kortom een vogelparadijs.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)