Het Groot Huisven-rondje, Heeze te Noord-Brabant

17 km Wandelroute Het Groot Huisven-rondje, te Heeze

Wandeltocht door het noordelijk deel van het natuurgebied de Groote Heide. Dit deel van de Groote Heide bestaat naast bos ook uit uitgestrekte heidegebieden met vennen en imposante stuifduinen met vliegdennen. Enkele mooie vennen zijn het Diepe Meerven en het Drooge Meerven. Het Groot Huisven is de naam van een voormalig, zeer groot heide-ven. Het betreft een ruim 2,5 kilometer lange, tamelijk grillige laagte, met een omvang van omstreeks 150 ha. Het destijds vermoedelijk grootste heide-ven van Nederland is rond 1920 ontgonnen tot weiland. Een stukje van de tocht gaat door dit voormalige ven, het reliëf van de oeverzones zijn nog (zichtbaar!) aanwezig in het landschap. Op de wandelroute komt men ook enkele bezienswaardigheden tegen zoals het schilderachtige buurtschap Kerkhof. Vroeger heeft er een kerk gestaan, hoewel de oude kerk niet meer bestaat is er nog steeds een rustieke begraafplaats op het gehucht. Het gehucht kent meerdere langgevelboerderijen, uit 1705, 1714, en 1903. Deze wandeltocht is een korte variant van de 24 kilometer lange tocht "Door het Groot Huisven". 80% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 22-4-2014, laatst bijgewerkt op: 11-6-2024

Routebeschrijving

Opmerking vooraf:
Afgelopen maanden,  eind 2023 en begin 2024 is er meer neerslag gevallen als gemiddeld met als gevolg dat lager gelegen paden en paden in de buurt van vennen volledig onderwater staan. In de routebeschrijving zijn twee omleidingen beschreven die gevolgd kunnen worden zie ook de blauwe lijn op de kaarten.

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar het plantsoentje voor de ingang van de kerk RA richting rotonde vertrekken, vervolgens bij de rotonde RD richting “Doorgaand verkeer”, kn76 volg 78, direct daarna rechts aanhouden, “Emmerikstraat”, wn route, de weg die verderop overgaat in “Kruis” ca. 750m volgen tot weg “Kruis 21a” aan linkerhand iets voorbij woning nr.20 links van de weg, overige zijwegen negeren.
Bij deze weg LA, direct daarna eveneens LA, kn78 de wn route wordt verlaten, smalle weg “21 en 21b” met woonboerderij 21/21b aan rechterhand, voorbij de woonboerderij gaat de weg over in een onverhard pad.
Bij kruising met doorgaande weg RD, onverhard pad.
Na ca. 250m, in 2de flauwe bocht naar links RA, verderop gaat het onverharde pad over in een verharde weg, “Hazenhurk”, de weg volgen tot 3-sprong voor boerderij nr.1.
Bij deze 3-sprong RA, weg met de boerderij aan linkerhand.
2.
Bij T-splitsing LA, vervolgens RD, weg “Kerkhof” aan rechterhand negeren.
# Buurtschap Kerkhof met enkele typische Brabantse boerderijen uit o.a. 1714, 1734 en 1903.
In bocht naar links van de weg RA richting “Begraafplaats”, “Holeweg”, kn73 volg 97.
# De begraafplaats is een mooi voorbeeld van een bewaard gebleven ‘kerk in de akkers’, ooit heeft in de direct omgeving een kerk gestaan.
RD, fietspad aan linkerhand negeren, kn97 volg 92, voorbij de begraafplaats gaat de verharde weg over in een onverhard pad, het pad volgen tot T-splitsing voorbij bosperceel aan rechterhand, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, wn route, vervolgens na ca. 50m LA, pad richting bos.
Bij bosrand aan linkerhand RD, pad door de bosrand met BL bordje “Heezerven” aan linkerhand negeren, pad met bosrand aan linkerhand, verderop gaat het pad door het bos.
3.
In het bos RD, smal ATB pad aan rechterhand negeren, iets verder in bocht naar rechts LA, vervolgens na ca. 45m RA, smal stijgend pad, het smalle pad over de langgerekte heuvel (stuifduin) door heide volgen tot T-splitsing, smalle zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, iets verder RD, wn route, pad aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 60m het zanderige pad met bocht naar rechts met aan linkerhand bordje “Welkom in de Gemeentelijke natuurterreinen” verder richting bospad aan overzijde van het smalle deel van het open gebied verder volgen, aan overzijde het smalle bospad met wn routepaaltje  inlopen, wn route, iets verder buigt het pad naar links en volgt verderop de bosrand aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, het pad door het bos volgen tot kruising met breed pad en verhard fietspad.
Bij deze kruising RD de kleine open plek met bord “Scoutingkampeerterrein achter ’t Heezerbosch” oplopen richting groen metalen afsluitboom, wn route, voorbij de afsluitboom bij kruising LA, de wn route wordt tijdelijke verlaten.
4.
Iets voor open gebied, bij 3-sprong RA, het brede pad met iets verder de bosrand aan rechterhand ca. 350m volgen tot flauwe bocht naar rechts met aan rechterhand een pad, overige smalle zijpaden negeren.
Bij dit pad RA, pad door het bos, wn route.
Bij splitsing links aanhouden, wn route.
Na verlaten van het bos, bij Y-splitsing RA, breed zanderig pad, wn route.
# Omleiding door wateroverlast, niet langs de vennen: Na ca. 100m RD, kn95 volg 93, pad aan linkerhand negeren, het pad volgen tot kruising met verhard fietspad. Bij deze kruising RD, de wn route wordt verlaten, iets verder een heuvel over, vervolgens voorbij de heuvel, bij splitsing links aanhouden, het pad tevens een ATB pad volgen tot kruising voor landbouwgebied. Bij deze kruising LA, pad met landbouwpercelen aan rechterhand. Na ca. 350m met aan rechterhand een ingang naar een landbouwperceel links aanhouden, smal pad. Bij kruising met onverhard pad en verhard fietspad RA, het pad met fietspad volgen tot 4-sprong in bocht naar rechts van het fietspad, zijpaden negeren. Bij deze 4-sprong het fietspad met bocht naar rechts verder volgen.  Ga verder bij punt 5 3de regel Bij kruising met ANWB……...

Na ca. 100m LA, zanderig pad door open gebied, kn95 volg 91, het pad buigt met flauwe bocht naar links.
In het midden van het open gebied, bij 5-sprong met verhard fietspad het 2de pad aan linkerhand inlopen, smal pad rechts van het iets breder parallel lopend pad, wn route.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, breed zanderig pad, direct daarna LA het houten brugje over, wn route.
RD, smal pad aan linkerhand negeren, iets verder bij splitsing rechts aanhouden, wn route.
5.
Bij 3-sprong met aan linkerhand zicht op een groot ven rechts aanhouden, breed zanderig pad.
Bij 4-sprong met aan linkerhand bordje “Natuurreservaat” RD, pad met verhard fietspad, wn route.
# Aan linkerhand is op enige afstand een wildviaduct te zien.
Bij kruising met ANWB paddenstoel 21510 RD, onverhard pad, kn91 volg 60.
Na ca. 170m, voor een lage heuvel, bij splitsing links aanhouden.
T.h.v. bankje RD, pad aan rechterhand negeren, wn route, het pad verder volgen tot bosrand.
Iets voor deze bosrand rechts aanhouden, smal pad, de wn route wordt verlaten, het pad buigt naar rechts, G-R route.
Voorbij bord waterwingebied, bij 4-sprong RD, G-R route, het pad volgen tot verhard fietspad aan linkerhand, overige zijpaden negeren.
Bij dit fietspad RD, pad met verhard fietspad, verhard fietspad aan linkerhand negeren.
In bocht naar rechts van het fietspad RD, het onverharde pad verder volgen, wn en G-R route.
6.
Pad met bocht naar rechts verder volgen, wn route, de G-R route wordt verlaten, direct daarna bij Y-splitsing RA, wn route.
Na ca. 250m, bij kruising LA, de wn route wordt verlaten, smal pad met aan beide zijde eikenbomen en percelen grasland.
# De percelen grasland links en rechts van het pad vormde ooit het grootste heideven van Nederland, het Groot Huisven. De rand van het ven is het best herkenbaar aan de op enige afstand gelegen woning, deze woning staat duidelijk hoger dan het daarvoor gelegen grasland.
Voor bosrand, bij kruising RD, breed bospad.
Bij kruising RD, pad met open plek met ven aan rechterhand, het pad verder volgen tot kruising voorbij een landbouwperceel (weiland) aan rechterhand, zijpad negeren.
# Omleiding door wateroverlast, niet langs de kleine vennen:  Bij deze kruising RD, het brede pad verder volgen tot volgende kruising. Bij deze kruising RD, kn65 volg 67, het pad volgen 3-sprong, smal zijpad negeren. Bij deze 3-sprong links aanhouden, iets verder bij splitsing eveneens links aanhouden, wn route, het pad door de bosrand met een perceel grasland aan linkerhand volgen tot kruising. Bij deze kruising RD, wn route. Voorbij brandweerpaaltje 15, bij kruising met smal pad RA, smal pad, de wn route wordt verlaten. Bij 3-sprong van smalle paden rechts aanhouden. Aan einde van het pad, bij 3-sprong rechts aanhouden, het verhard fietspad  volgen tot bocht naar rechts van het fietspad met ANWB paddenstoel 21989. Bij deze bocht het het fietspad verder richting Heeze volgen. Ga verder bij punt 8 voorlaatste regel.

Bij deze kruising RA, iets verder passeert men informatiepaneeltje “Postroute en Weverspad”.
7.
Ca. 80m voorbij het informatiepaneeltje LA, direct daarna links aanhouden, het pad links van Brabant-Water buis B51G 0359 inlopen, het pad met verderop een open plek met ven aan rechterhand volgen tot T-splitsing voorbij een elektriciteitsgebouwtje.
Bij deze T-splitsing LA, breed pad, vervolgens bij kruising RA, eveneens een breed pad, kn65 volg 67.
Direct na bord “Einde waterwingebied” LA, de wn route wordt weer verlaten, smal pad langs waterloop tussen twee percelen grasland, verderop in het bos de waterloop aan linkerhand verder volgen tot 4-sprong met aan linkerhand brugje bestaande uit twee balken en open plek met ven.
Bij deze 4-sprong scherp RA, het pad met verderop een informatiepaneeltje “Houtwallen” volgen tot kruising met breed pad iets voor een open plek met ven, smalle zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, voor het ven buigt het pad met flauwe bocht naar links, het pad door de open plek met het ven aan rechterhand verder volgen tot 4-sprong bij verhard fietspad in het bos.
8.
Bij deze 4-sprong RD, het onverhard pad iets aan rechterhand aan overzijde van het fietspad inlopen, vervolgens na ca. 60m bij 4-sprong links aanhouden, verderop passeert men hoogspanningslijnen.
Bij T-splitsing met aan linkerhand een informatiepaneeltje “Esdekken” RA, breder pad, vervolgens bij 4-sprong RA, verderop passeert men weer de hoogspanningslijnen.
Ca. 100m voorbij de hoogspanningslijnen LA, het pad volgen tot T-splitsing t.h.v. bosrand, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, pad door de bosrand met aan rechterhand open plek met ven.
T.h.v. ANWB paddenstoel 21989 RD richting Heeze, pad met verhard fietspad, fietspad aan rechterhand negeren.
Pad en verhard fietspad met bocht naar links verder volgen, beide paden aan rechterhand negeren.
Bij kruising RD, het pad met verhard fietspad verder volgen.
9.
Na ca. 80m RA, bospad, het pad dat verderop door de bosrand gaat met landbouwpercelen (weilanden) aan rechterhand volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, breed grindpad, direct daarna bij kruising met verharde weg RD, kn96 volg 71, het grindpad volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, eveneens breed grindpad, wn route, iets verder buigt het grindpad met flauwe naar rechts, het pad dat verderop overgaat in een pad met verhard fietspad en weer verder in een verharde weg volgen tot kruising met doorgaande weg aan de rand van Heeze, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, kn71 volg 79, het verhard fietspad volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD, verhard voet-/fietspad, wn route, het pad door het plantsoen volgen tot verharde weg, zijpaden richting woningen negeren.
10.
Iets voor de verharde weg RA, het verhard voetpad door rand van het plantsoen parallel aan de weg volgen, wn route.
Na verlaten van het plantsoen, bij 4-sprong RD, verharde weg, wn route, de weg volgen tot woning nr.38, zijweg negeren.
Voorbij deze woning LA richting station, “de Leuren”, wn route, de weg volgen tot station, zijwegen negeren.
Iets voor het station de spoortunnel aan rechterzijde van de weg inlopen, wn route.
Na verlaten van de spoortunnel RA het parkeerterrein oplopen richting pad aan rechter achterzijde, smal grindpad met spoorlijn aan rechterhand, verderop voorbij tennisvelden buigt het pad naar links, het pad verder volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, vervolgens na ca. 40m LA, “Marijkelaan”.
Bij 4-sprong RA, “Molenstraat”, de weg volgen tot 4-sprong bij doorgaande weg.
Bij deze 4-sprong RD “Jan Deckersstraat” richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap
G-R = geel-rode routemarkeringen van streekpad
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

St. Martinus kerk, Jan Deckersstraat 24, 5591 HS te Heeze. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan in de omgeving van de kerk.

Openbaar vervoer

Station Heeze, het station verlaten aan oostzijde perron 1, vervolgens de route starten bij punt 10 6de regel Na verlaten van de spoortunnel RA het parkeerterrein......

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (6)

Groote Heide, doorkijk Adrie: Groote Heide, doorkijk
De uitgestrektheid van de Groote Heide Adrie: De uitgestrektheid van de Groote Heide
Een van de vennetjes Adrie: Een van de vennetjes
Een van de vennetjes Adrie: Een van de vennetjes
Ooit onderdeel geweest van het Groot Huisven Adrie: Ooit onderdeel geweest van het Groot Huisven
Groote Heide in de lente Adrie: Groote Heide in de lente

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart het-groot-huisven-rondje.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats HeezeErvaringen van wandelaars (13)

 1. Adrie 3 november 2022 om 19:19

  Vandaag 3 november 2022 de wandeltocht gecontroleerd. Op wat kleine veranderen in de herkenningspunten geen veranderingen gezien. Verder staan bij het park in Heeze geen borden “Verboden voor honden” meer. Het alternatief voor honden is komen te vervallen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Wies 3 mei 2020 om 19:17

  Vandaag deze prachtige route gelopen. Duidelijke routebeschrijving.
  Tussen punt 3 en 4 hebben we even aan voorbijgangers moeten vragen waar het Scoutingkamperterrein was, daar we iets fout gedaan hadden, maar dat heeft ook zijn charme om contact met voorbijgangers te hebben.

  Wij wandelen veel, maar met de routes van deze site komen wij op plekken die voor ons onbekend zijn. Heel mooi.
  Adrie dank je wel.

  Reageren
 3. Adrie 16 april 2020 om 14:06

  Gisteren 15 april 2020 de wandelroute gecontroleerd. De nieuwe randweg is inmiddels in een ver gevorderd stadium, de routebeschrijving is hierop aangepast. Verder was een pad langs een ven nauwelijks nog als pad te herkennen nu wordt een pad aan de andere zijde van het ven gevolgd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Adrie 26 mei 2019 om 16:36

  De wandelroute is iets gewijzigd als gevolg van de nieuwe randweg die momenteel ten zuiden van Heeze aangelegd wordt. Helaas komt men niet meer langs de molen die in eerdere reacties is vernoemd. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Margreet 18 februari 2019 om 13:28

  Zaterdag 16 februari, een lente-achtige dag, liep ik deze wandeling nogmaals. En ook nu weer mooi, ondanks dat ik ergens verkeerd liep omdat ik afgeleid was door een auto die in de modder was blijven steken op een zandpad! Dankzij google.maps bereikte ik toch het station weer.

  Reageren
 6. Margreet 15 oktober 2018 om 06:45

  Zondag 14 oktober 201 (was er ooit een warmere dag half oktober? 27 graden!) liep ik deze fantastische wandeling. Prachtige afwisseling van boerenland in het begin, en daarna heide, vennen en bossen. De beschrijving is perfect, af en toe controleerde ik via mijn GPS of ik nog op de route liep, maar ik ben geen enkele x fout gelopen. Omdanks het mooie weer en het feit dat het zondag was, kwam ik heel weinig mensen tegen (in het begin op de heide wat mountainbikers), een heerlijk rustige wandeling dus, en absoluut de moeite van 2 x 2 uur treinen waard!
  Ik ga zéker meer wandelingen van je lopen, bedankt voor het delen!

  Reageren
  1. Margreet 15 oktober 2018 om 09:05

   Nog even een “verbetering”/opmerking: de molen met de grootste belt van Nederland is “De Korenbloem” in Ulvenhout, niet Sint Victor smily

  2. Adrie 15 oktober 2018 om 13:45

   Margreet bedankt voor de reactie, wat de hoogte van de molenbelt betreft inderdaad een foutje. Opgezocht in de molendatabase de molen Sint Victor in Heeze staat op een molenbelt van 6,75 meter en molen De Korenbloem in Ulvenhout op een molenbelt van 7,60 meter. Ik heb de omschrijving hierop aangepast. Toch een pluspuntje gevonden voor de Sint Victor deze heeft een gevlucht van 26,50 meter tegen 25,50 meter van De Korenbloem.

 7. Adrie 23 juli 2018 om 16:18

  Vandaag 23 juli 2018 in de vroege uurtjes de wandelroute gecontroleerd tevens iets gewijzigd. Een smal pad langs een open plek met twee vennen is in de route opgenomen verder een nagenoeg dicht gegroeid pad uit de wandelroute gehaald. Op de foto een van de vennetjes die men tijdens de tocht tegenkomt. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Adrie 27 oktober 2016

  Vandaag 27 oktober 2016 de wandelroute gecontroleerd. Een pad dat nagenoeg dichtgegroeid was is vervangen door een ander pad. De routebeschrijving en kaarten zijn weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Adrie 27 juni 2015

  Ik ben poolshoogte gaan nemen in het gebied waarin de werkzaamheden zijn geweest. Zie reactie van Willem op 24 juni 2015. Staatsbosheer heeft een veel opener gebied gecreëerd. Een deel van het oorspronkelijke pad loopt nu een stukje door het open gebied, momenteel is het pad nog lastig te herkennen. In de routebeschrijving heb ik dat deel wat uitgebreider beschreven.

  Reageren
 10. Willem 24 juni 2015 om 14:42

  Prachtige route.
  Omdat Staasbosbeheer in het gebied bezig is geweest, moet de routebeschrijving worden aangepast bij einde punt 5 en begin punt 6.
  Er staat: “Bij 4-sprong RA, wn route.
  6.
  RD, pad op rechterhand negeren, direct daarna bij kruising met breed pad en verhard fietspad RD, wn route.”
  Moet worden:
  “Steek open gebied recht over tot aan kruising met breed pad en verhard fietspad.
  6.
  RA over het fietspad. Na 300 meter LA.”

  Foto’s van links naar rechts en van boven naar beneden: Boerderij uit de 18e eeuw in buurtschap Kerkhof, Wandelpad door het gebied Heezerven, Waterjuffer, Veenpluis, Belangstelling langs de route, Links de Sint Martinuskerk en rechts de beltmolen, Pad door de Groote Heide, Beukenlaan door de Groote Heide en Een van de vennen in de Groote Heide

  Reageren
  1. Adrie 24 juni 2015 om 18:42

   Willem bedankt voor het melden! Het wijzigingsvoorstel is in de routebeschrijving overgenomen.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)