Het Groot Huisven-rondje, Heeze te Noord-Brabant

16 km Wandelroute Het Groot Huisven-rondje, te Heeze

Deze wandeltocht is een korte variant van de 24 kilometer lange tocht "Door het Groot Huisven". De wandeltocht gaat door het noordelijk deel van het natuurgebied de Groote Heide. Dit deel van de Groote Heide bestaat naast bos ook uit uitgestrekte heidegebieden met vennen en imposante stuifduinen met vliegdennen. Enkele mooie vennen zijn het Diepe Meerven en het Drooge Meerven. Het Groot Huisven is de naam van een voormalig, zeer groot heide-ven. Het betreft een ruim 2,5 kilometer lange, tamelijk grillige laagte, met een omvang van omstreeks 150 ha. Het destijds vermoedelijk grootste heide-ven van Nederland is rond 1920 ontgonnen tot weiland. Een stukje van de tocht gaat door dit voormalige ven, het reliëf van de oeverzones zijn nog (zichtbaar!) aanwezig in het landschap. Op de wandelroute komt men ook enkele bezienswaardigheden tegen zoals de bergkorenmolen Sint Victor. De molen staat op een molenbelt van 6,75 meter hoog, ter vergelijking de hoogste molenbelt in Nederland van 7,60 meter hoog is van molen De Korenbloem in Ulvenhout. Verder het schilderachtige buurtschap Kerkhof. Vroeger heeft er een kerk gestaan, hoewel de oude kerk niet meer bestaat is er nog steeds een rustieke begraafplaats op het gehucht. Het gehucht kent meerdere langgevelboerderijen, uit 1705, 1714, en 1903. 80% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 22-4-2014, laatst bijgewerkt op: 23-7-2018

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar het plantsoentje voor de kerk RA richting rotonde vertrekken.
Bij rotonde RD richting Leende, direct daarna de weg met flauwe bocht naar links verder volgen, weg aan rechterhand negeren, vervolgens de weg volgen tot woning nr.44, zijwegen negeren.
# Voorbij spoorwegovergang passeert men aan rechterhand molen Sint Victor.
Iets voorbij deze woning RA, “Buldersweg”.
RD, onverhard pad aan linkerhand negeren, voorbij woningen gaat de verharde weg over in een onverhard pad.
Bij T-splitsing LA, vervolgens na ca. 40m RD, pad aan rechterhand negeren.
Na ca. 250m, in 2de flauwe bocht naar links RA, gras-pad, verderop gaat het onverharde pad over in een verharde weg, “Hazenhurk”, vervolgens de weg volgen tot 3-sprong voor boerderij nr.1.
2.
Bij deze 3-sprong RA.
Bij T-splitsing LA.
RD, weg “Kerkhof” aan rechterhand negeren, vervolgens bij T-splitsing RA, “Holeweg”, kn73 volg 97.
# Buurtschap Kerkhof met enkele typische Brabantse boerderijen uit o.a. 1714, 1734 en 1903.
RD, fietspad aan linkerhand negeren, kn97 volg 92, voorbij de begraafplaats gaat de verharde weg over in een onverhard pad, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing voorbij bosperceel aan rechterhand, zijpad negeren.
# De begraafplaats is een mooi voorbeeld van een bewaard gebleven ‘kerk in de akkers’.
Bij deze T-splitsing RA, vervolgens na ca. 50m LA, het pad gaat richting bosgebied.
3.
T.h.v bosrand aan linkerhand met BL bordje “Heezerven” RD, bosrand volgen, smal bospad aan linkerhand negeren, verderop gaat het pad door het bosgebied.
In bosgebied RD, smal ATB pad aan rechterhand negeren, direct daarna in bocht naar rechts LA, vervolgens ca. 25m voorbij BL bordje “Heezerven” RA, smal licht stijgend pad.
T.h.v. open heidegebied RD, dalend pad aan linkerhand negeren, vervolgens het smalle pad over de heuvelrug volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, vervolgens na ca. 30m RD, wn route, pad aan linkerhand negeren.
Na ca. 60m iets rechts aanhouden, het zanderige pad door open gebied rechts van bankje volgen, wn route, voorbij het bankje buigt het pad naar rechts richting pad door bosgebied, vervolgens het pad dat een klein stukje door het bos gaat volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, bospad, wn route, vervolgens het pad volgen tot kruising met breed pad en verhard fietspad.
4.
Bij deze kruising RD richting metalen afsluitboom, men passeert bord “Scoutingkampeerterrein achter ’t Heezerbosch”, vervolgens voorbij de metalen afsluitboom eveneens RD, smal pad met boomstam door rand van open plek “scoutingterrein”, na ca. 40m buigt het pad naar links, wn route.
Bij T-splitsing RA, breed pad, vervolgens het pad met bosrand aan rechterhand volgen tot flauwe bocht naar rechts, smal ATB pad aan rechterhand negeren.
In deze flauwe bocht RA, bospad, wn route.
Bij splitsing links aanhouden, wn route.
Na verlaten van bosgebied bij Y-splitsing RA, breed zanderig pad, wn route.
Na ca. 100m LA, zanderig pad door open gebied, kn95 volg 91, het pad buigt met flauwe bocht naar links.
5.
Bij 5-sprong met verhard fietspad 2de pad aan linkerhand, smal pad met rood routepaaltjes rechts van het iets breder parallel lopend pad, wn route.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, direct daarna LA houten brugje over, wn route.
RD, smal pad met rood routepaaltje aan linkerhand negeren, direct daarna bij splitsing rechts aanhouden, wn route.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, breed zanderig pad.
# Aan linkerhand is op enige afstand een wildviaduct te zien.
RD, pad met verhard fietspad, fietspad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij kruising met ANWB paddenstoel 21510 RD, onverhard pad, kn91 volg 60, verderop voor lage heuvel buigt het doorgaande pad met flauwe bocht naar links.
6.
T.h.v. bankje RD, pad aan rechterhand negeren, wn route, vervolgens het pad verder volgen tot bosrand.
Voor deze bosrand RA, smal pad, iets verder passeert men routepaaltje met blauw-geel route markering.
Bij 4-sprong RD, vervolgens het pad volgen tot verhard fietspad aan linkerhand, overige zijpaden negeren.
Bij dit fietspad RD, pad met verhard fietspad, verhard fietspad aan linkerhand negeren.
RD, onverhard pad, fietspad aan rechterhand negeren.
Doorgaand pad met bocht naar rechts verder volgen, direct daarna bij Y-splitsing RA.
Na ca. 250m, t.h.v. eikenlaan LA.
# De graslanden om U heen vormde ooit het grootste heideven van Nederland, het Groot Huisven, de rand van het ven is het best herkenbaar aan de op enige afstand gelegen woning, deze woning staat duidelijk hoger dan het daarvoor gelegen grasland.
7.
Bij kruising voor bosrand RD, men loopt het bosgebied in.
Bij kruising RD, aan rechterhand passeert men een open plek met ven.
RD, pad aan linkerhand negeren, aan rechterhand is een akker.
Bij kruising voorbij de akker RA, iets verder passeert men informatiepaneeltje “Postroute en Weverspad”.
Ca. 60m voorbij het informatiepaneeltje LA, direct daarna links aanhouden, pad links van Brabant-Water buis B51G 0359, verderop open plek aan rechterhand.
Voorbij elektriciteitsgebouwtje bij T-splitsing LA, grindpad.
Bij kruising RA, kn65 volg 67.
Voorbij bord “Einde waterwingebied” LA, smal pad langs waterloop tussen twee weilanden, verderop in het bosgebied de waterloop aan linkerhand verder volgen tot 4-sprong met aan linkerhand brugje bestaande uit twee balken en open plek.
8.
Bij deze 4-sprong RA, vervolgens het pad volgen tot kruising met breed pad, iet voor open plek met ven, smalle zijpaden negeren, verderop passeert men informatiepaneeltje “Houtwallen”.
Bij deze kruising RA.
Iets voor grasland aan rechterhand LA, het pad komt uit bij een ven, vervolgens het ven aan linkerhand passeren richting bankje.
Voorbij het bankje RA, verhard fietspad, het fietspad buigt met flauwe bocht naar rechts.
Bij volgende flauwe bocht naar rechts van het fietspad links aanhouden, gras-pad, direct daarna bij T-splitsing LA, breder pad.
Na ca. 60m, bij kruising met aan linkerhand een smal pad RA, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing t.h.v. rand bosgebied, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, aan rechterhand passeert men een ven.
9.
T.h.v. ANWB paddenstoel 21989 RD richting Heeze, pad met verhard fietspad, fietspad aan rechterhand negeren.
Pad en verhard fietspad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren.
Bij kruising RD, het pad met verhard fietspad verder volgen.
Na ca. 80m RA, bospad, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren, verderop passeert men enkele weilanden aan rechterhand.
Bij deze T-splitsing LA, breed grindpad, direct daarna bij kruising met verharde weg RD, kn96 volg 71, vervolgens het pad volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, eveneens breed grindpad, wn route, vervolgens het pad volgen tot kruising.
10.
Bij deze kruising RD, wn route.
T.h.v. ANWB paddenstoel 21306 RD richting Heeze, pad met verhard fietspad, fietspad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij kruising met verhard fietspad RD, vervolgens het pad met verhard fietspad volgen tot kruising met verharde weg, zijpaden negeren, wn route.
# Bij de kruising met verharde weg wordt een voetpad tussen woningen gevolgd, honden zijn er niet toegestaan. Als alternatief bij deze kruising LA, fietspad aan overzijde van de weg volgen, kn71 volg 40. Na ca. 140m RA, “de Bogemaker”. Bij kruising RD. Voorbij woning nr.1, bij 3-sprong links aanhouden, “de Ambachten”, vervolgens de weg volgen tot weg “de Imker” aan rechterhand voorbij park met bosschages. Bij deze weg RD, vervolgens de weg verder volgen tot woning nr.38. Ga verder bij punt 11. 3de regel.

Bij deze kruising RD, kn71 volg 79, verhard voet-/fietspad, vervolgens het verhard pad volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD, verhard voetpad, wn route.
Bij 4-sprong RD, verhard voetpad verder volgen.
Bij 4-sprong RD, verhard voetpad verder volgen, wn route.
11.
Voor verharde weg RA, verhard voetpad parallel aan de weg volgen, wn route.
Bij 4-sprong RD, verharde weg, wn route, vervolgens de weg volgen tot woning nr.38.
Voorbij deze woning LA richting station, “de Leuren”, wn route, vervolgens de weg volgen tot station, zijwegen negeren.
Iets voor het station de spoortunnel aan rechterzijde van de weg inlopen, wn route.
Na verlaten van de spoortunnel RA het parkeerterrein oplopen richting pad aan rechterachterzijde, smal grindpad met spoorlijn aan rechterhand, verderop voorbij tennisvelden buigt het pad naar links, vervolgens het pad verder volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, vervolgens na ca. 40m LA, “Marijkelaan”.
Bij kruising RA, “Molenstraat”, vervolgens de weg volgen tot 4-sprong bij doorgaande weg.
Bij deze 4-sprong RD “Jan Deckersstraat” richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeer
BL = Brabants Landschap
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

St. Martinus kerk, Jan Deckersstraat 24, 5591 HS te Heeze. Plan Route

Met de auto

A67, neem afrit 34-Geldrop. Neem de Geldropseweg naar de Jan Deckersstraat in Heeze. Parkeren kan in de omgeving van de kerk.

Openbaar vervoer

Station Heeze, het station verlaten aan oostzijde perron 1, vervolgens de route starten bij punt 11 5de regel "Na verlaten van de spoortunnel RA het parkeerterrein......".

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (6)

Groote Heide, doorkijk Adrie: Groote Heide, doorkijk
De uitgestrektheid van de Groote Heide Adrie: De uitgestrektheid van de Groote Heide
Een van de vennetjes Adrie: Een van de vennetjes
Een van de vennetjes Adrie: Een van de vennetjes
Ooit onderdeel geweest van het Groot Huisven Adrie: Ooit onderdeel geweest van het Groot Huisven
Groote Heide in de lente Adrie: Groote Heide in de lente

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart het-groot-huisven-rondje.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats HeezeErvaringen van wandelaars (9)

 1. Margreet 18 februari 2019 om 13:28

  Zaterdag 16 februari, een lente-achtige dag, liep ik deze wandeling nogmaals. En ook nu weer mooi, ondanks dat ik ergens verkeerd liep omdat ik afgeleid was door een auto die in de modder was blijven steken op een zandpad! Dankzij google.maps bereikte ik toch het station weer.

  Reageren
 2. Margreet 15 oktober 2018 om 06:45

  Zondag 14 oktober 201 (was er ooit een warmere dag half oktober? 27 graden!) liep ik deze fantastische wandeling. Prachtige afwisseling van boerenland in het begin, en daarna heide, vennen en bossen. De beschrijving is perfect, af en toe controleerde ik via mijn GPS of ik nog op de route liep, maar ik ben geen enkele x fout gelopen. Omdanks het mooie weer en het feit dat het zondag was, kwam ik heel weinig mensen tegen (in het begin op de heide wat mountainbikers), een heerlijk rustige wandeling dus, en absoluut de moeite van 2 x 2 uur treinen waard!
  Ik ga zéker meer wandelingen van je lopen, bedankt voor het delen!

  Reageren
  1. Margreet 15 oktober 2018 om 09:05

   Nog even een “verbetering”/opmerking: de molen met de grootste belt van Nederland is “De Korenbloem” in Ulvenhout, niet Sint Victor smily

  2. Adrie 15 oktober 2018 om 13:45

   Margreet bedankt voor de reactie, wat de hoogte van de molenbelt betreft inderdaad een foutje. Opgezocht in de molendatabase de molen Sint Victor in Heeze staat op een molenbelt van 6,75 meter en molen De Korenbloem in Ulvenhout op een molenbelt van 7,60 meter. Ik heb de omschrijving hierop aangepast. Toch een pluspuntje gevonden voor de Sint Victor deze heeft een gevlucht van 26,50 meter tegen 25,50 meter van De Korenbloem.

 3. Adrie 23 juli 2018 om 16:18

  Vandaag 23 juli 2018 in de vroege uurtjes de wandelroute gecontroleerd tevens iets gewijzigd. Een smal pad langs een open plek met twee vennen is in de route opgenomen verder een nagenoeg dicht gegroeid pad uit de wandelroute gehaald. Op de foto een van de vennetjes die men tijdens de tocht tegenkomt. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Adrie 27 oktober 2016

  Vandaag 27 oktober 2016 de wandelroute gecontroleerd. Een pad dat nagenoeg dichtgegroeid was is vervangen door een ander pad. De routebeschrijving en kaarten zijn weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Adrie 27 juni 2015

  Ik ben poolshoogte gaan nemen in het gebied waarin de werkzaamheden zijn geweest. Zie reactie van Willem op 24 juni 2015. Staatsbosheer heeft een veel opener gebied gecreëerd. Een deel van het oorspronkelijke pad loopt nu een stukje door het open gebied, momenteel is het pad nog lastig te herkennen. In de routebeschrijving heb ik dat deel wat uitgebreider beschreven.

  Reageren
 6. Willem 24 juni 2015 om 14:42

  Prachtige route.
  Omdat Staasbosbeheer in het gebied bezig is geweest, moet de routebeschrijving worden aangepast bij einde punt 5 en begin punt 6.
  Er staat: “Bij 4-sprong RA, wn route.
  6.
  RD, pad op rechterhand negeren, direct daarna bij kruising met breed pad en verhard fietspad RD, wn route.”
  Moet worden:
  “Steek open gebied recht over tot aan kruising met breed pad en verhard fietspad.
  6.
  RA over het fietspad. Na 300 meter LA.”

  Foto’s van links naar rechts en van boven naar beneden: Boerderij uit de 18e eeuw in buurtschap Kerkhof, Wandelpad door het gebied Heezerven, Waterjuffer, Veenpluis, Belangstelling langs de route, Links de Sint Martinuskerk en rechts de beltmolen, Pad door de Groote Heide, Beukenlaan door de Groote Heide en Een van de vennen in de Groote Heide

  Reageren
  1. Adrie 24 juni 2015 om 18:42

   Willem bedankt voor het melden! Het wijzigingsvoorstel is in de routebeschrijving overgenomen.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)