Het Groene Woud-6, Vught te Noord-Brabant

16 km Wandelroute Het Groene Woud-6, te Vught

Lijnwandelingen van station Vught naar station Boxtel door het Park Reeburg in de plaats Vught, de Halsche Beemden in het stroomgebied van de Esschestroom, het landgoed Eikenhorst en het bosgebied Sparrenrijk. Het Reeburgpark is een park met een grote vijver en in de nabijheid het voormalige raadhuis van Vught, Leeuwenstein, het voormalige raadhuis wordt alleen gebruikt voor representatieve doeleinden. Het oorspronkelijke Leeuwenstein werd gebouwd in 1753 en was een buitenverblijf. In de Halsche Beemden wordt een struinpad gevolgd langs de Essche Stroom. Halsche Beemden zijn recent geheel opnieuw ingericht, naast de Essche Stroom is een meander komen liggen. In 1962 werd in de Halsche Beemden een belangrijke archeologische muntschat gevonden, de zogenaamde Vughtse Muntschat. Er werden duizenden Romeinse munten gevonden, het kunstwerk in het gebied is een blijvende herinnering aan de gevonden muntschat. Na verlaten van de beek de Essche Stroom gaat de wandeltocht door het landgoed Eikenhorst. Het landgoed Eikenhorst is een oud in de Engelse landschapsstijl aangelegd landgoed, met waterpartijen die leken op natuurlijke wateren met onverwachte doorkijken richting het landhuis. In het landgoed staan diverse monumentale inlandse eiken, beuken, tamme kastanjebomen en exotische solitaire bomen. Via natuurgebied en recreatiebos Sparrenrijk en het wandelpark met het mooie Leijsenven gaat de wandeltocht naar het station in Boxtel, het eindpunt. 62% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 2-5-2018, laatst bijgewerkt op: 20-8-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar het stationsgebouw de weg aan rechterhand inlopen, direct daarna bij kruising RA, “Stationsstraat”, de weg parallel aan de spoorlijn volgen tot T-splitsing met aan rechterhand spoorwegovergang.
Bij deze T-splitsing LA, “St. Elisabethsstraat”, iets verder RD, weg aan rechterhand negeren, vervolgens voorbij smal plantsoen met vijver RA, “Emmasingel”.
Bij T-splitsing LA, direct daarna RA, “Emmasingel 8 t/m 20”, verhard voetpad met vijver aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, direct daarna voorbij trap LA, verhard voetpad.
Bij 4-sprong RD, “Vliertstraat”, kn39 volg 99, direct daarna schuin naar rechts verhard voetpad tussen de twee apartementen complexen inlopen, “Vliertstraat 83 t/m 99”, voorbij de appartementen gaat het voetpad over in een verharde weg, “Reebrugpad”, verderop buigt de weg naar links.
Iets voorbij deze bocht, bij 4-sprong met aan rechterhand een voetpad RD, het grindpad links van de verharde weg inlopen, de wn route wordt verlaten.
2.
Bij kruising met verharde weg RD, het grindpad met grote vijver aan rechterhand verder volgen tot T-splitsing voor cirkelvormig pad met op enige afstand aan rechterhand het “Sachsenhausen” monument, zijpaden aan linkerhand negeren.
# Voor mooi zicht op het voormalige stadhuis van Vught een klein stukje het 1ste pad aan linkerhand inlopen.
Bij deze T-splitsing LA, vervolgens bij het 1ste pad aan linkerhand LA, men verlaat de cirkel, direct daarna bij T-splitsing RA, verhard voetpad.
Bij 4-sprong LA, verharde weg met het park aan linkerhand, kn99 volg 98.
Iets voor T-splitsing rechts aanhouden, voetpad met fietspad en weg aan linkerhand, wn route.
In bocht naar rechts van de weg, LA, het voetpad rechts van de weg volgen, wn route.
Bij kruising LA, kn98 volg 45, het voetpad langs de doorgaande weg volgen tot weg aan linkerhand ca. 120m voorbij de carpoolplaats die men aan overzijde van de snelweg aan linkerhand passeert, t.h.v. de carpoolplaats gaat het voetpad over in een verharde weg, zijwegen negeren.
3.
Bij deze weg LA, de weg met bord doodlopende weg inlopen.
Bij T-splitsing RA, “St. Michielsgestelseweg”, kn45 volg 20.
De weg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, fietspad aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens bij kruising met doorgaande weg RD, let op drukke weg!, smalle verharde weg, wn route, verderop gaat de weg over in een onverhard pad, direct daarna buigt het pad naar links en volgt beek aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, fietspad langs de doorgaande weg volgen, wn route, men passeert beek de “Essche Stroom”.
Bij kruising met aan linkerhand de afslag naar “Halder” RA, doodlopende weg, “Halderse Akkers”, kn20 volg 56, verderop voor schrikhek LA het pad over graskade volgen tot kunstwerk ter herinnering aan gevonden muntschat.
# Bij het kunstwerk gaat de tocht door het beekdal van de “Essche Stroom”. Tijdens natte jaargetijden kan het gras-pad drassig zijn ook passeert men een afwateringsslootje dat bij hoogwater lastig te passeren is als alternatief het pad over de graskade verder volgen tot bocht naar links iets voorbij stuw. Ga verder bij punt 4 2de regel.

T.h.v. van het kunstwerk rechts aanhouden, de graskade wordt verlaten, smal pad met beek aan rechterhand, verderop passeert men dicht na elkaar twee hangbrugjes.
4.
T.h.v stuw, bij 4-sprong op de graskade rechts aanhouden, het pad over graskade buigt iets verder naar links.
Bij T-splitsing LA, wn route, direct daarna bij kruising RA langs metalen afsluitboom, verharde weg.
Bij 4-sprong RA, “Barrierweg”, kn56 volg 17, verderop gaat de verharde weg over in een grindpad met gescheiden grind-/fietspad, het grindpad volgen tot woning nr.11 rechts van het pad.
Iets voorbij deze woning RA, verhard fietspad, “Tolpad”, wn route, het fietspad volgen tot T-splitsing aan overzijde van de snelweg, voorbij fietstunnel buigt het fietspad met bocht van 180 graden naar rechts richting de snelweg.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, wn17, direct daarna LA, kn17 volg 18, pad over graskade met beek de “Essche Stroom” aan rechterhand, verderop passeert men een betonnen brug en iets verder t.h.v. stuw een klaphek, voorbij dit klaphek de brede beek ca. 1,5 km verder volgen tot betonnen brug over smalle beek iets voorbij een klaphek met houten poort, voorbij deze betonnen brug LA door houten poortje en het meanderend beekje aan linkerhand volgen, na ca. 250m buigt het pad bij een uitloper van het bos naar rechts weg van het beekje met iets verder een klaphek en in het bos een houten voetgangerssluis.
5.
Iets voorbij de voetgangerssluis, bij 3-sprong LA, rode (paaltjes) route, kn18 volg 17.
Bij kruising met laan RD, de wn route wordt verlaten, rode route.
Voorbij brugje, bij 3-sprong LA, rode route, iets verder buigt het pad naar rechts en gaat door rand van het landgoed, verderop buigt het pad met ruime bocht naar rechts.
Bij kruising met gras-pad RD, rode route, slingerend pad met iets verder een waterplas aan rechterhand.
Bij T-splitsing LA, breed grindpad, rode route.
Iets voor verlaten van het landgoed, direct na inrit woning nr.11 RA, smal onverhard pad, rode route.
Bij T-splitsing LA, rode route, direct daarna RD, pad langs bosrand aan rechterhand negeren, pad met perceel grasland aan rechterhand.
Bij kruising met laan RD, rode en wn route, pad met houten afsluitboom en BL bordje.
Bij 3-sprong links aanhouden, de rode en wn route worden verlaten, iets verder het gras-pad door rand grasland volgen, na verlaten van het grasland het bospad volgen tot Y-splitsing bij verharde weg, zijpad negeren.
6.
Bij deze Y-splitsing rechts aanhouden, fietspad langs doorgaande weg, direct daarna LA, “Vekemans van Lieshoutlaan, kn23 volg 43, onverhard pad met metalen afsluitboom.
T.h.v. picknicktafel en informatiepaneel “Sparrenrijk” RA, beukenlaan, de wn route wordt verlaten, verderop buigt het pad naar links en gaat een stukje licht slingerend door de bosrand daarna recht pad.
Ca. 100m voorbij het slingerende stukje, t.h.v. routepaaltje met groene kop scherp LA, groene (paaltjes) route.
Voorbij groen(8) routepaaltje, t.h.v. bankje RA, groene route.
Bij T-splitsing LA, direct daarna t.h.v. bankje RA, heel smalle beukenlaan, groene route.
Bij 4-sprong met picknicktafel LA, bredere rechte laan, groene route
Na ca. 80m, voor wn43 routepaaltje RA, groene route.
Bij kruising RD, groene en wn route, vervolgens na ca. 50m RA, groene en wn33 route, verderop buigt het smalle pad licht slingerend met ruime bocht naar links.
Pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, groene en wn33 route, vervolgens bij kruising RA, wn33, de groene route wordt tijdelijk verlaten.
7.
Na ca. 160m LA, smal bospad, groene en wn33 route, iets verder passeert men rododendronstruiken.
Bij T-splitsing (kan ook als kruising gezien worden) RA, groene en wn33 route.
Bij kruising LA, brede rechte beukenlaan, groene en wn33 route, de beukenlaan met verderop aan rechterhand picknickplaats met speeltoestellen volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, kn33 volg 44.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing LA, verharde weg, kn44 volg 32, de weg volgen tot weg “Essche Heike” aan rechterhand, voorbij voetbalveld, overige zijwegen negeren.
Bij deze weg RA, “Essche Heike”, direct daarna LA, bospad, wn route, het pad buigt naar rechts, het pad verder volgen tot T-splitsing bij smalle verharde weg voor een dierenparkje.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg.
Voorbij het dierenparkje, bij kruising RD, wn route.
Bij kruising  met aan linkerhand enkele gebouwen RD, wn route.
8.
Bij kruising RD, wn32, direct daarna LA, de wn route wordt tijdelijk verlaten, iets verder waterplas aan linkerhand.
Bij T-splitsing RA, verharde weg.
Voor clubgebouw ODC, bij kruising LA, kn32 volg 5, vervolgens bij kruising RD, “Jan van Brabantstraat”, wn route, de verharde weg volgen tot kruising voorbij een appartementencomplex aan rechterhand met als laatste woning nr.1, zijweg en zijpad negeren.
Bij deze kruising RA, kn5 volg 6, de weg volgen tot 3-sprong met ANWB wegwijzer, voorbij woning nr.12, zijwegen negeren.
Bij deze 3-sprong links aanhouden richting centrum, “Breukelsestraat”, kn6 volg 1.
Voorbij beekje “Smalwater” RA, “Brugstraat”, de wn route wordt verlaten.
Voor spoorlijn de weg met flauwe bocht naar links verder volgen, “Spoorstraat”, weg aan linkerhand negeren.
T.h.v. woning nr.22 rechts aanhouden, het verhard voetpad inlopen.
Aan einde van het voetpad rechts aanhouden, de weg volgen tot station, het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor een netwerk routepaaltje met alleen richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Station Vught, Stationsstraat 29, 5261 VB te Vught. Plan Route

Eindpunt

Station Boxtel, Stationsplein 14 te Boxtel.

Openbaar vervoer

Station Vught

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Voormalige raadhuis van Vught Adrie: Voormalige raadhuis van Vught
Vijver in het Reeburgpark Adrie: Vijver in het Reeburgpark
Blijvende herinnering aan de gevonden muntschat Adrie: Blijvende herinnering aan de gevonden muntschat
Voorbeeld van Romeinse munt Adrie: Voorbeeld van Romeinse munt
Hangbrugje over de Esschestroom Adrie: Hangbrugje over de Esschestroom
De Esschestroom Adrie: De Esschestroom
De Esschestroom Adrie: De Esschestroom
Landhuis in het landgoed Eikenhorst Adrie: Landhuis in het landgoed Eikenhorst
Monumentale beuk in het landgoed Adrie: Monumentale beuk in het landgoed
Recreatiebos Sparrenrijk Adrie: Recreatiebos Sparrenrijk

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart het-groene-woud-6.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Vught en BoxtelRestaurant Molenwijk

Molenwijk 2
5282 SH Boxtel
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (5)

 1. Adrie 23 mei 2022 om 16:43

  Gisteren 22 mei 2022 de wandeltocht gecontroleerd. Waarschijnlijk is de oorzaak dat men fout gelopen is zie reactie van Corry op 13 mei 2022 een verandering bij de Haldersenbaan, voorheen lag er een voetpad links van de weg, dit voetpad is verwijderd. De wandeltocht als gevolg daarvan iets gewijzigd bij het verlaten van het Reeburgpark.

  Reageren
 2. Corry 13 mei 2022 om 21:15

  Hele mooie route
  Door de gedetailleerdheid raakte wij de weg kwijt

  Reageren
 3. T en J 19 mei 2019 om 12:45

  De route door de bebouwde kom is lastig. De beschrijving is op punten te gedetailleerd. Het zou helpen als oversteken ipv passeren gebruikt wordt. Ook zou het helpen als vaker straatnamen worden genoemd. Neemt niet weg dat het een mooie wandeling door een prachtig gebied.

  Reageren
  1. Adrie 19 mei 2019 om 13:28

   T en J bedankt voor de reactie! Waarschijnlijk is het deel door Vught als lastig ervaren, er zijn inderdaad aardig wat veranderingen van richting door de oude wijk. Het alternatief de wat meer doorgaande wegen lijkt mij minder leuk. Wat betreft de staatnaambordjes alle bordjes die tijdens samenstellen van de route aanwezig waren zijn ook benoemd in de routebeschrijving. Het kan zijn dat er inmiddels op een aantal plaatsen nieuwe bordjes zijn geplaatst.

 4. Adrie 23 maart 2019 om 08:52

  In het beekdal van de Essche Stroom kan het tijdens natte jaargetijden wat drassig zijn. In de routebeschrijving is bij punt 3 een alternatief opgenomen. Men mist dan wel de twee leuke hangbrugjes.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)