Het Groene Woud-6, Vught te Noord-Brabant

16 km Wandelroute Het Groene Woud-6, te Vught

Lijnwandelingen van station Vught naar station Boxtel. De tocht gaat via het Park Reeburg in de plaats Vught naar de Halsche Beemden, het stroomgebied van de Esschestroom. Vervolgens door het landgoed Eikenhorst, het bosgebied Sparrenrijk en wandelpark Leijsenven in Boxtel naar het station, het eindpunt. Het Reeburgpark is een park met een grote vijver. Met in de nabijheid het voormalige raadhuis van Vught, Leeuwenstein, dit wordt alleen gebruikt voor representatieve doeleinden. Het oorspronkelijke Leeuwenstein werd gebouwd in 1753 en was een buitenverblijf. In de Halsche Beemden wordt een struinpad gevolgd langs de Essche Stroom. Halsche Beemden zijn recent geheel opnieuw ingericht, naast de Essche Stroom is een meander komen liggen. In 1962 werd in de Halsche Beemden een belangrijke archeologische muntschat gevonden, de zogenaamde Vughtse Muntschat. Er werden duizenden Romeinse munten gevonden, het kunstwerk in het gebied is een blijvende herinnering aan de gevonden muntschat. Na verlaten van de beek de Essche Stroom gaat de tocht door het landgoed Eikenhorst. Het landgoed Eikenhorst is een oud in de Engelse landschapsstijl aangelegde landgoed, met waterpartijen die leken op natuurlijke wateren met onverwachte doorkijken richting het landhuis. In het landgoed staan diverse monumentale inlandse eiken, beuken, tamme kastanjebomen en exotische solitaire bomen. Via natuurgebied en recreatiebos Sparrenrijk en het wandelpark met het mooie Leijsenven gaat de tocht naar het station in Boxtel, het eindpunt. 62% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 2-5-2018, laatst bijgewerkt op: 19-5-2019

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar het stationsgebouw de weg aan rechterhand inlopen, direct daarna bij kruising RA, “Stationsstraat”, vervolgens de weg volgen tot T-splitsing met aan rechterhand spoorwegovergang.
Bij deze T-splitsing LA, “St. Elisabethsstraat”, direct daarna RD, weg aan rechterhand negeren, vervolgens voorbij vijver RA, “Emmasingel”.
Bij T-splitsing LA, direct daarna RA, “Emmasingel 20 t/m 8”, verhard voetpad met vijver aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, direct daarna voorbij trap LA, verhard voetpad.
Bij 4-sprong RD, “Vliertstraat”, kn39 volg 38, direct daarna schuin naar rechts verhard voetpad tussen de twee woonblokken inlopen, “Vliertstraat 83 t/m 99”, voorbij de woonblokken gaat het voetpad over in een verharde weg, “Reebrugpad”, verderop buigt de weg naar links.
Iets voorbij deze bocht, bij 4-sprong RD, het grindpad links van de verharde weg volgen, de wn route wordt verlaten.
2.
Bij kruising met verharde weg RD, het grindpad verder volgen, vervolgens het grindpad met grote vijver aan rechterhand volgen tot T-splitsing voor cirkelvormig pad met op enige afstand aan rechterhand “Sachsenhausen” monument, zijpaden aan linkerhand negeren.
# Voor mooi zicht op het voormalige stadhuis van Vught een klein stukje het 1ste pad aan linkerhand inlopen.
Bij deze T-splitsing RA, vervolgens in flauwe bocht naar links RA, men verlaat de cirkel.
Bij T-splitsing LA, verhard voetpad.
Voetpad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, direct daarna bij de verharde weg RA, twee parallel lopende weggetjes, verderop aan einde van de weggetjes het linker verhard voetpad inlopen.
Bij kruising met doorgaande weg RD, verhard voetpad links van de doorgaande weg volgen, “Haldersebaan”.
Bij kruising met verharde weg RD, direct daarna bij volgende kruising eveneens RD, men passeert de snelweg, vervolgens het voetpad volgen tot kruising met aan linkerhand doodlopende weg, ca. 120m voorbij carpoolplaats, voorbij de carpoolplaats gaat het voetpad over in een smalle verharde weg.
3.
Bij deze weg LA.
Bij T-splitsing RA, “St. Michielsgestelseweg”, kn45 volg 20, vervolgens de weg volgen tot kruising met doorgaande weg, verderop buigt de weg met flauwe bocht naar rechts, wn route.
Bij deze kruising RD, let op drukke weg!, smalle verharde weg, wn route, verderop gaat de weg over in een onverhard pad, direct daarna buigt het pad naar links en volgt beek aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, fietspad langs de doorgaande weg volgen, wn route, men passeert de beek “Essche Stroom”.
Bij kruising met aan linkerhand de afslag naar “Halder” RA, doodlopende weg, “Halderse Akkers”, kn20 volg 56, verderop voor schrikhek buigt de route naar links, vervolgens graskade volgen tot kunstwerk ter herinnering aan gevonden muntschat.
# Bij het kunstwerk gaat de tocht door het beekdal van de “Essche Stroom”. Tijdens natte jaargetijden kan het gras-pad drassig zijn ook passeert men een afwateringsslootje dat bij hoogwater lastig te passeren is als alternatief het pad over de graskade verder volgen tot bocht naar links iets voorbij stuw. Ga verder bij punt 4 2de regel.

T.h.v. van het kunstwerk rechts aanhouden, de graskade wordt verlaten, gras-pad met beek aan rechterhand, verderop passeert men dicht na elkaar twee hangbrugjes.
4.
T.h.v stuw, bij 4-sprong op de graskade rechts aanhouden, gras-pad over graskade volgen, iets verder buigt het gras-pad naar links.
Bij T-splitsing LA, wn route, direct daarna bij kruising RA, verharde weg.
Bij kruising RA, “Barrierweg”, kn56 volg 17, verderop gaat de verharde weg over in een grindpad met gescheiden grind-/fietspad, vervolgens het pad volgen tot woning nr.11.
Iets voorbij deze woning RA, verhard fietspad, “Tolpad”, wn route, vervolgens het fietspad volgen tot T-splitsing aan overzijde van de snelweg, voorbij fietstunnel buigt het fietspad met bocht van 180 graden naar de snelweg.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, kn17 volg 18, direct daarna LA, graskade met de beek “Essche Stroom” aan rechterhand, verderop passeert men aan rechterhand een stuw, vervolgens de brede beek ca. 1,5 km verder volgen tot betonnen brug over de smalle beek.
Voorbij betonnen brug links aanhouden, gras-pad met de smalle beek aan linkerhand, verderop t.h.v. iets naar achter gelegen bosgebied buigt het gras-pad naar rechts richting het bosgebied, t.h.v. bosrand passeert men een klaphek.
5.
Bij 3-sprong LA, rode paaltjes route, kn18 volg 17.
Bij kruising met laan RD, de wn route wordt verlaten, rode paaltjes route.
Voorbij brugje, bij 3-sprong LA, rode paaltjes route, verderop buigt het pad naar rechts.
Bij kruising met gras-pad RD, rode paaltjes route, verderop slingerend pad met waterplas aan rechterhand volgen.
Bij T-splitsing LA, breed pad, rode paaltjes route.
Iets voor verlaten van het landgoed, voorbij inrit woning nr.11 RA, rode paaltjes route.
Bij T-splitsing LA, rode paaltjes route, direct daarna RD, pad langs bosrand aan rechterhand negeren.
Bij kruising met laan RD, rode paaltjes en wn route.
Bij 3-sprong links aanhouden, de rode paaltjes en wn route worden verlaten, iets verder het gras-pad door rand grasland volgen, na verlaten van het grasland het bospad volgen tot Y-splitsing bij verharde weg, zijpad negeren.
6.
Bij deze Y-splitsing RA, fietspad langs doorgaande weg volgen, direct daarna LA, “Vekemans van Lieshoutlaan, kn23 volg 43, onverhard pad met metalen afsluitboom.
T.h.v. picknicktafel en informatiepaneel “Sparrenrijk” RA, beukenlaan, verderop buigt het pad naar links en gaat licht slingerend door de rand van het bosgebied.
Ca. 230m voorbij deze bocht, t.h.v. routepaaltje met groene kop scherp LA, pad met groen paaltje.
Voorbij groen(8) routepaaltje, t.h.v. bankje RA, groene paaltjes route.
Bij T-splitsing LA, direct daarna t.h.v. bankje RA, heel smalle beukenlaan, groene paaltjes route.
Bij 4-sprong met picknicktafel LA, bredere rechte laan, groen(10) paaltjes route
Na ca. 80m, t.h.v. wn43 routepaaltje RA, groene paaltjes route.
Bij kruising RD, groene paaltjes en wn route, vervolgens na ca. 50m RA, groene paaltjes en wn33 route, verderop buigt het smalle pad met ruime bocht licht slingerende naar links.
Pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn33, vervolgens bij kruising RA, wn33, de groene paaltjes route wordt tijdelijk verlaten.
7.
Na ca. 160m LA, smal bospad, groene paaltjes en wn33 route, iets verder passeert men rododendronstruiken.
Bij T-splitsing RA, groene paaltjes en wn33 route.
Bij kruising LA, brede rechte beukenlaan, groene paaltjes en wn33 route.
RD, pad aan linkerhand negeren, wn route, men passeert picknickplaats met speeltoestellen.
Bij T-splitsing RA, kn33 volg 44.
Na verlaten bosgebied, bij T-splitsing LA, verharde weg, kn44 volg 32, vervolgens de weg volgen tot weg “Essche Heike” aan rechterhand, voorbij voetbalveld, overige zijwegen negeren.
Bij deze weg RA, “Essche Heike”, direct daarna LA, bospad, wn route, het pad buigt naar rechts, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing bij verhard weggetje, voor dierenparkje.
Bij deze T-splitsing LA, verhard weggetje.
Voorbij het dierenparkje, bij kruising RD, wn route.
Bij kruising RD, wn route.
8.
Bij kruising RD, wn32, direct daarna LA, de wn route wordt tijdelijk verlaten, iets verder verhard voetpad met waterplas aan linkerhand volgen.
Bij T-splitsing RA.
Voor clubgebouw ODC, bij kruising LA, kn32 volg 5.
Bij kruising RD, “Jan van Brabantstraat”, verharde weg, wn route.
Bij kruising RD, “Jan van Brabantstraat”, wn route, vervolgens de weg verder volgen tot kruising met doorgaande weg, zijweg en zijpad negeren.
Bij deze kruising RA, kn5 volg 6, vervolgens de weg volgen tot 3-sprong met ANWB wegwijzer, voorbij woning nr.12, zijwegen negeren.
Bij deze 3-sprong links aanhouden richting centrum, “Breukelsestraat”, kn6 volg 1.
Voorbij beekje “Smalwater” RA, “Brugstraat”, de wn route wordt verlaten.
Voor spoorlijn de weg met flauwe bocht naar links verder volgen, “Spoorstraat”, weg aan linkerhand negeren.
T.h.v. woning nr.22 rechts aanhouden, verhard voetpad.
Aan einde van het voetpad, bij Y-splitsing rechts aanhouden, vervolgens de weg volgen tot station, het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor een netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Station Vught, Stationsstraat 29, 5261 VB te Vught. Plan Route

Eindpunt

Station Boxtel, Stationsplein 14 te Boxtel.

Openbaar vervoer

Station Vught

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Voormalige raadhuis van Vught Adrie: Voormalige raadhuis van Vught
Vijver in het Reeburgpark Adrie: Vijver in het Reeburgpark
Blijvende herinnering aan de gevonden muntschat Adrie: Blijvende herinnering aan de gevonden muntschat
Voorbeeld van Romeinse munt Adrie: Voorbeeld van Romeinse munt
Hangbrugje over de Esschestroom Adrie: Hangbrugje over de Esschestroom
De Esschestroom Adrie: De Esschestroom
De Esschestroom Adrie: De Esschestroom
Landhuis in het landgoed Eikenhorst Adrie: Landhuis in het landgoed Eikenhorst
Monumentale beuk in het landgoed Adrie: Monumentale beuk in het landgoed
Recreatiebos Sparrenrijk Adrie: Recreatiebos Sparrenrijk

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart het-groene-woud-6.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Vught en BoxtelRestaurant Molenwijk

Molenwijk 2
5282 SH Boxtel
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (3)

 1. T en J 19 mei 2019 om 12:45

  De route door de bebouwde kom is lastig. De beschrijving is op punten te gedetailleerd. Het zou helpen als oversteken ipv passeren gebruikt wordt. Ook zou het helpen als vaker straatnamen worden genoemd. Neemt niet weg dat het een mooie wandeling door een prachtig gebied.

  Reageren
  1. Adrie 19 mei 2019 om 13:28

   T en J bedankt voor de reactie! Waarschijnlijk is het deel door Vught als lastig ervaren, er zijn inderdaad aardig wat veranderingen van richting door de oude wijk. Het alternatief de wat meer doorgaande wegen lijkt mij minder leuk. Wat betreft de staatnaambordjes alle bordjes die tijdens samenstellen van de route aanwezig waren zijn ook benoemd in de routebeschrijving. Het kan zijn dat er inmiddels op een aantal plaatsen nieuwe bordjes zijn geplaatst.

 2. Adrie 23 maart 2019 om 08:52

  In het beekdal van de Essche Stroom kan het tijdens natte jaargetijden wat drassig zijn. In de routebeschrijving is bij punt 3 een alternatief opgenomen. Men mist dan wel de twee leuke hangbrugjes.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)