Het Brugven-rondje, Borkel en Schaft te Noord-Brabant

25 km Wandelroute Het Brugven-rondje, te Borkel en Schaft

De wandeltocht gaat door de natuurgebieden De Malpie, het Brugven, het Leenderbos en de Groote Heide. De Malpie is een gebied dat bestaat uit bos en een zeer aantrekkelijk heidegebied met diverse kleine maar ook grote vennen zoals het Groot Malpieven. Voordat men het gebied weer verlaat komt men langs het riviertje de Dommel. De Dommel stroomt dwars door het gebied, tussen de heide en de beemden. Aan de oostzijde van de Dommel gaat de wandeltocht langs de Malpiebeemden, die bestaan uit kleine veldjes grasland, moerasbosjes en moerassen. Bij het passeren van het riviertje komt men langs de Venbergse watermolen. Het natuurgebied Brugven is een klein bosgebied met daarin twee bijna aaneengesloten zeer mooi gelegen vennen, de wandeltocht gaat langs deze vennen. Het Leenderbos en de Groote Heide is een groot aaneengesloten natuurgebied dat bestaat uit gevarieerd bos en een groot heidegebied op de grens met België. Na verlaten van de Groote Heide gaat de tocht langs de Sint-Benedictusabdij, beter bekend als de 'Achelse Kluis' op de grens van Nederland en België. Voordat men weer terugkeert naar Borkel wordt er nog een klein stukje van het riviertje de Dommel gevolgd. 86% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 5-7-2009, laatst bijgewerkt op: 14-3-2020

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar het plein voor de kerk LA vertrekken.
RA, “Pater Aartslaan”, kn5 volg 98, iets verder t.h.v. parkeerterrein gaat de verharde weg over in een onverhard pad.
Bij 4-sprong voor bosrand, het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, pad met bosrand aan linkerhand, wn route, het pad volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, kn98 volg 59, het pad volgen tot kruising iets voorbij flauwe bocht naar rechts, zijpaden negeren, halverwege passeert men kn59 volg 69.
Bij deze kruising RA, pad met aan rechterhand smalle strook bos en daarachter een landbouwperceel, wn route, het pad volgen tot Y-splitsing voor groot open heidegebied, zijpaden en zijpaden van twee kruisingen negeren.
Bij deze Y-splitsing LA, pad met heidegebied aan rechterhand, kn69 volg 90.
2.
Bij 4-sprong RD, kn90 volg 67, het pad met heidegebied aan rechterhand verder volgen tot kruising voor picknicktafel, zijpad negeren.
Bij deze kruising RA, pad door heidegebied, kn67 volg 5, verderop buigt het pad naar rechts.
Bij T-splitsing LA, kn5 volg 68, verderop passeert men een knuppelbrugje met klaphek, voorbij het brugje het doorgaande pad verder volgen tot T-splitsing bij verhard fietspad.
Bij deze T-splitsing LA, verhard fietspad, kn68 volg 8, direct daarna in bocht naar links van het fietspad rechts aanhouden, onverhard pad met aan rechterhand een picknicktafel, wn route.
RD, smal pad aan rechterhand negeren, direct daarna bij T-splitsing LA, wn route, het pad buigt naar rechts en loopt na ca. 900m parallel aan het verharde fietspad.
3.
T.h.v. picknicktafels RD het zandpad verder volgen, pad langs bosrand aan linkerhand negeren, kn8 volg 63.
Na ca. 170m, voor bankje RA, wn route.
Voor bosrand, bij splitsing links aanhouden, wn route, het pad gaat door rand van het bos met aan linkerhand een half open plek met ven, in de zomer is het ven niet goed herkenbaar door de oeverbegroeiing.
Bij 4-sprong links aanhouden, de open plek met het ven verder volgen, wn route.
Pad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn route, vervolgens t.h.v. heuvel voor ven RA, wn route, verderop t.h.v. picknicktafel bij het riviertje de Dommel buigt het pad naar links richting een parkeerterreintje, het kleine parkeerterrein aan rechter achterzijde verlaten, breed grindpad, wn route.
4.
Grindpad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, kn63 volg 84, het grindpad volgt aan linkerhand verhard fietspad, verderop buigt het grindpad iets naar rechts weg van het fietspad.
Aan einde van het grindpad, bij 4-sprong RD, gras-pad met afrastering aan linkerhand inlopen, kn84 volg 37, verderop voor de Dommel buigt het pad naar rechts richting de watermolen, de Dommel aan linkerhand volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, men passeert de watermolen en horecagelegenheid.
De Venbergse watermolen is een oude watermolen, de molen werd voor het eerste vermeld in 1227 als bezit van een zusterklooster in Postel. Het huidige gebouw dateert uit 1895.
Voorbij kombord “Valkenswaard” RA, “Hoeve”, kn37 volg 62.
Iets voorbij flauwe bocht naar rechts van de weg RA, onverhard pad, kn62 volg 65.
Bij T-splitsing LA, pad over graskade tussen beemden en waterloop, wn route.
Pad met bocht naar links langs de bosrand verder volgen, bospad aan rechterhand negeren, wn route, het pad verder volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
5.
Bij deze T-splitsing LA, kn65 volg 64.
Na ca. 300m RA, kn64 volg 46.
Bij T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten, het fietspad langs de doorgaande weg volgen tot woning nr.134.
T.h.v. deze woning LA, onverhard pad aan overzijde van de doorgaande weg inlopen, let op drukke weg!
Bij T-splitsing LA.
Na ca. 200m, voorbij bosperceel RA, het pad volgen tot 4-sprong.
Bij deze 4-sprong RA.
Voor bord “Stiltegebied”, bij kruising RA, kn46 volg 47.
6.
T.h.v. omheind perceel, bij kruising LA, direct daarna bij T-splitsing RA, wn route, het pad buigt naar links, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot T-splitsing pal voor oever van een ven, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, smal pad met ven aan linkerhand, de wn route wordt verlaten.
T.h.v. smalle zijde van het ven, bij splitsing links aanhouden, het ven verder volgen.
Voorbij de smalle zijde, bij 3-sprong links aanhouden, het pad met ven aan linkerhand verder volgen tot splitsing voorbij 2de ven, zijpad aan rechterhand negeren, langs het ven lopen twee paden parallel, zowel het smallere pad dicht bij het ven als het iets hoger gelegen pad kan gevolgd worden, verderop komen de paden weer samen.
7.
Bij deze splitsing rechts aanhouden, wn route, vervolgens bij T-splitsing RA, kn47 volg 41, het pad buigt naar links.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, direct daarna RA, “Bruggerhuizen”, wn route.
T.h.v. woning nr.3 LA, wn route.
RD, onverhard pad aan linkerhand negeren, kn21 volg 41, iets verder gaat de verharde weg over in een onverhard pad.
RD, pad langs bosrand aan linkerhand negeren.
Bij kruising in bosgebied RD, het brede pad verder volgen, dus niet het smalle fiets-/ATB pad, wn route.
8.
Na ca. 150m, in flauwe bocht naar links RA, kn41 volg 40, bospad met houten afsluitboom en SBB bordje “Het Leenderbos”, verderop buigt het pad door half open gebied naar rechts, men passeert enkele kleine akkers, ca. 100m voorbij bocht naar links, aan einde van kleine akker buigt het pad iets naar rechts en volgt afrastering aan rechterhand.
Voorbij houten afsluitboom, bij T-splitsing RA, vervolgens t.h.v. rand bosgebied LA, pad met bosrand aan linkerhand, wn route.
T.h.v. bankje RD, pad aan linkerhand negeren, bosrand verder volgen, wn route.
Voor open gebied aan linkerhand RD, pad aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 50m links aanhouden, ruiterpad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij 4-sprong RD, wn route, men loopt door half open bosgebied.
Voor omheind heidegebied met ven, bij T-splitsing RA, wn route.
Bij T-splitsing LA, omheining aan linkerhand verder volgen, wn route.
9.
Bij 4-sprong RD, wn route, de omheining wordt niet meer gevolgd.
Bij kruising RA, wn route, pad door half open gebied.
Bij kruising met ruiterpad RD.
Bij kruising LA, brede beukenlaan, kn40 volg 56.
Bij kruising met ruiterpad RD, direct daarna bij kruising RA, de wn route wordt verlaten, het brede pad volgen tot kruising voor groot heidegebied.
Bij deze kruising RA, pad met houten afsluitboom en SBB bordje “Groote Heide”, direct daarna kruist pad een ruiterpad, het pad volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA door klaphek richting uitkijktoren.
10.
T.h.v. bosschages aan rechterhand RD, klaphek aan linkerhand negeren, het gras-pad aan rechterzijde van het open gebied volgen tot klaphek, voorbij het klaphek buigt het pad naar links en gaat door een eikenlaan, wn route.
Bij kruising RA, verharde weg, wn route.
T.h.v. parkeerterrein RD, kn68 volg 71, direct daarna bij kruising RA, “St. Benedictuslaan”, wn route, de weg volgen tot weg aan rechterhand voor kruisbeeld.
# Voor een bezoek aan herberg – cafetaria bij klooster de Achelse Kluis een klein stukje RD, de weg buigt naar links, voorbij deze bocht de kloostermuur volgen tot poort die toegang biedt naar de binnenplaats.
Bij deze weg RA, “Kluizerdijk”, smalle klinkerweg, wn route.
In flauwe bocht naar rechts van de klinkerweg RD, onverhard pad, kn71 volg 72.
11.
Bij 4-sprong LA, pad met bosrand aan rechterhand, wn route.
Na ca. 300m RA, bospad, kn72 volg 75.
Bij 3-sprong links aanhouden, eveneens een breed pad, wn route.
RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
RD, pad aan rechterhand negeren, wn route, vervolgens bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, direct daarna LA, kn75 volg 77, het pad volgen tot T-splitsing, zijpad en zijpaden bij 2 kruisingen negeren.
Bij deze T-splitsing LA, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot 4-sprong t.h.v. rand bosgebied.
Bij deze 4-sprong RD, wn route.
Bij T-splitsing RA, fietspad langs verharde weg, wn route, het fietspad volgen tot rotonde, voor de rotonde passeert men een horecagelegenheid.
12.
Bij deze rotonde RA richting “Valkenswaard”, “Maastrichterweg”, kn4 volg 2, fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen.
Na ca. 250m, t.h.v. vluchtheuvel LA, smal onverhard pad, wn route, verderop gaat het onverhard pad over in een verharde weg.
Bij T-splitsing LA, kn2 volg 74.
Iets voorbij kombord “Schaft”, in flauwe bocht naar links van de weg RA, “Poterseind”, kn74 volg 96, verderop gaat de verharde weg over in een onverhard pad.
In flauwe bocht naar rechts, voor bord “Stiltegebied De Malpie” LA, wn route.
13.
Bij T-splitsing LA, kn96 volg 95/97, direct daarna RA, smal pad met riviertje aan linkerhand, kn96 volg 97, verderop voorbij een brugje buigt het pad naar links richting een bomenrij, wn route, vervolgens de bomenrij aan linkerhand volgen tot klaphek iets in het bos.
Voorbij het klaphek RD, pad aan linkerhand negeren, wn route, het pad verder volgen tot T-splitsing bij rand bosgebied.
Bij deze T-splitsing RA, pad met verhard fietspad, kn97 volg 98, direct daarna bij splitsing links aanhouden.
Voor bosrand aan linkerhand LA, kn98 volg 5, pad met bosrand aan rechterhand, het pad volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg, zijpaden negeren, verderop voor metalen poort buigt het pad naar links, t.h.v. parkeerterrein gaat het onverhard pad over in een verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA richting het plein voor kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosheer.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje genummerde met richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Monseigneur Kuypersplein voor de kerk, Dorpsstraat 49, 5556 VL te Borkel en Schaft. Plan Route

Met de auto

Rijd naar de Dorpsstraat in Borkel en Schaft. Parkeren kan men het beste aan Pater Aartslaan, een zijweg tegenover het Mgr. Kuyperplein.

Openbaar vervoer

Bushalte Mgr Kuypersplein, Valkenswaard, rijdt niet op zondag.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Natuurgebied de Malpie Adrie: Natuurgebied de Malpie
Natuurgebied de Malpie Adrie: Natuurgebied de Malpie
Het Groot Malpieven Adrie: Het Groot Malpieven
De Venbergse watermolen Adrie: De Venbergse watermolen
De Venbergse watermolen Adrie: De Venbergse watermolen
De Malpiebeemden Adrie: De Malpiebeemden
Het Brugven Adrie: Het Brugven
Het Brugven Adrie: Het Brugven
De Dommel Adrie: De Dommel

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart het-brugven-rondje.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Restaurant de Zwaan

Mgr. Kuijpersplein 18
5556 VS Borkel & Schaft
Bezoek website

De Woeste Hoeve

Mgr. Kuypersplein 6
5556 VS Borkel & Schaft
Bezoek website

De Achelse Kluis

De Kluis 1
3930 Hamont-Achel (Belgie)
Bezoek website

Eetcafé Zomerhof

Maastrichterweg 265
5556 VB Borkel en Schaft
Bezoek website

De Venbergse Watermolen

Molenstraat 211
5556 TA Valkenswaard

Ervaringen van wandelaars (13)

 1. Hans Jonkers 15 maart 2020 om 12:13

  ROute gisteren gelopen, 14 maart 2020. Prachtige route, wel zeer nat nu het de hele maand behoorlijk geregend heeft. Niettemin goed te doen, nauwelijks asfalt. Echte aanrader, ik kom in de zomer – herfst beslist nog een kerug. Ik liep zonder beschrijving of kaart, enkel op de GPX (Locus Maps).
  Dank voor de route!

  Reageren
 2. Ingrid 18 juni 2019 om 23:22

  De route gaat onder ander door loofbossen met eikenbomen, in deze periode helaas vaak bedekt met de eikenprocessierups; behoorlijke uitslag opgelopen met flink wat jeuk tot gevolg. Vooral rond het Brugven en later (tussen pnt 12 en 13) een eikenlaantje vol met rupsennesten.
  Het was wel een prachtige en afwisselende route, maar ik adviseer een ander seizoen!

  Reageren
 3. Arno 3 april 2017 om 07:21

  Prachtige route, gelopen op 31 maart 2017. Routebeschrijving is heel duidelijk. Waarschijnlijk is deze route nog veel mooier als de heide in bloei staat.

  Reageren
 4. Adrie 11 september 2016

  5 september 2016 de wandeltocht gecontroleerd, tevens iets vernieuwd. Op een punt is een lastig te belopen pad langs een waterloop vervangen door een veel beter pad. Ook is de looprichting rond het Brugven veranderd met als resultaat dat men wat langer langs het ven loopt maar ook met mooiere uitzichtpunten. Verder is ruim voor het einde van de tocht bij een wat langer pad langs de bosrand gekozen voor een ander pad dat gedeeltelijk door het bos gaat, met als resultaat meer variatie. Voor degene die 25km wat lang vindt is er nu ook de 17km lange wandeltocht de "Malpie-tocht" met natuurpoort Venbergen als startpunt, men kan uiteraard ook in Borkel starten. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. H Janssen 7 augustus 2016 om 20:21

  Vandaag brugvenrondje gelopen. Mooie ronde, goed te volgen via de aangegeven route. Veel afwisseling en vooral ook lekker rustig. Enige foutje in de route was op het eind, er staat van kn 98 linksaf naar 94. Maar op het knooppunten moet je naar 5 94 komt niet voor op het bordje. Is geen probleem voor de oplettende wandelaar, want je bent bijna terug. Bedankt voor de mooie route. Gr

  Reageren
  1. Adrie 8 augustus 2016 om 06:50

   H Janssen bedankt voor het melden! Aan het wandelnetwerk wordt ook gesleuteld, men heeft het netwerk in Borkel en Schaft iets uitgebreid door een extra knooppunt tussen te voegen. De routebeschrijving is hierop aangepast.

 6. Riny Hendriks 8 mei 2016 om 21:25

  5 mei hebben we deze route gelopen. Onder het genot van een stralende zon hebben we van het begin tot het eind genoten van deze prachtige en zeer duidelijk omschreven route. Het natuurgebied Malpie is meer dan de moeite waard en we zullen hier zeker nog eens terug komen. Bij de informatie staat dat er een horeca is bij de Achelse Kluis. In de route staat een ander restaurant vermeld. Dit heeft bij ons voor verwarring gezorgd. Verder de complimenten voor de duidelijke omschrijving

  Reageren
  1. Adrie 9 mei 2016 om 06:27

   Men komt tijdens deze tocht op drie plaatsen horecagelegenheden tegen (horeca bij het startpunt niet meegerekend). In de routebeschrijving had ik er slechts twee vernoemd. De horecagelegenheid bij het klooster de Achelse Kluis staat nu ook in de routebeschrijving vermeld. Riny Hendriks bedankt voor het melden!

 7. Herman 24 maart 2015

  Gisteren deze route gelopen. Alles perfect. Bedankt. Eén opmerking: de Malpie heide wordt nogal druk in de loop van de ochtend. Het is daarom de moeite waard zo vroeg mogelijk te vertrekken als U op rust gesteld bent.

  Reageren
 8. Adrie 28 maart 2014

  23 maart de route gecontroleerd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Geert 5 augustus 2012

  Mooie route. Afgelopen zondag gelopen. Let wel op bij zonnig (bijna) windstil weer aan het eind van de zomer: bij de vennen en in de bossen ziet het dan zwart van de (hongerige) muggen. Met een anti-muggen middel is het prima te doen.

  Reageren
 10. Lennard 4 september 2010

  Vandaag deze mooie route met prima wandelweer gelopen. Nu is bovendien het juiste moment vanwege de in bloei staande heide waar men op deze route meer dan eens doorheen loopt.

  Op één puntje na is de beschrijving correct. Bij punt 3, 7e regel wordt gesproken over het volgen van de rechter over van een groot ven. Dit moet linker oever zijn. Verder prima beschrijving.

  Reageren
  1. Adrie 5 september 2010 om 19:31

   De routebeschrijving is op punt 3 aangepast. Lennard bedankt.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)