Het Brugven-rondje, Borkel en Schaft te Noord-Brabant

25 km Wandelroute Het Brugven-rondje, te Borkel en Schaft

De wandeltocht gaat door de natuurgebieden De Malpie, het Brugven, het Leenderbos en de Groote Heide. De Malpie is een gebied dat bestaat uit bos en een zeer aantrekkelijk heidegebied met diverse kleine maar ook grote vennen zoals het Groot Malpieven. Voordat men het gebied weer verlaat komt men langs het riviertje de Dommel. De Dommel stroomt dwars door het gebied, tussen de heide en de beemden. Aan de oostzijde van de Dommel gaat de wandeltocht langs de Malpiebeemden, die bestaan uit kleine veldjes grasland, moerasbosjes en moerassen. Bij het passeren van het riviertje komt men langs de Venbergse watermolen. Het natuurgebied Brugven is een klein bosgebied met daarin twee bijna aaneengesloten zeer mooi gelegen vennen, de wandeltocht gaat langs deze vennen. Het Leenderbos en de Groote Heide is een groot aaneengesloten natuurgebied dat bestaat uit gevarieerd bos en een groot heidegebied op de grens met België. Na verlaten van de Groote Heide gaat de tocht langs de Sint-Benedictusabdij, beter bekend als de 'Achelse Kluis' op de grens van Nederland en België. Voordat men weer terugkeert naar Borkel wordt er nog een klein stukje van het riviertje de Dommel gevolgd. 86% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 5-7-2009, laatst bijgewerkt op: 11-8-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar het plein voor de kerk LA vertrekken.
RA, “Pater Aartslaan”, kn5 volg 98, iets verder gaat de verharde weg over in een onverhard pad, het pad dat voor de bosrand naar rechts buigt volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, kn98 volg 59, het pad met verderop kn59 volg 69 volgen tot kruising iets voorbij flauwe bocht naar rechts, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, pad met aan rechterhand smalle strook bos en daarachter een landbouwperceel, wn route, het pad volgen tot T-splitsing voor groot open heidegebied, zijpaden en zijpaden bij twee kruisingen negeren.
Bij deze T-splitsing LA, pad met heidegebied aan rechterhand, kn69 volg 90.
2.
Bij 4-sprong RD, kn90 volg 67, het pad met heidegebied aan rechterhand verder volgen tot kruising voor een picknicktafel, zijpad negeren.
Bij deze kruising RA, pad door het heidegebied, kn67 volg 5, verderop buigt het pad naar rechts.
Bij T-splitsing LA, kn5 volg 68, verderop passeert men een knuppelbrugje met klaphek, voorbij het brugje het doorgaande pad verder volgen tot T-splitsing bij verhard fietspad.
Bij deze T-splitsing LA, verhard fietspad, kn68 volg 8, direct daarna in bocht naar links van het fietspad rechts aanhouden, onverhard pad met aan rechterhand een picknicktafel, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route, het pad buigt naar rechts en loopt na ca. 900m parallel aan het verharde fietspad.
3.
T.h.v. picknicktafels RD het zandpad verder volgen, pad langs bosrand aan linkerhand negeren, kn8 volg 63.
Na ca. 170m, voor bankje RA, wn route.
Voor bosrand, bij splitsing links aanhouden, wn route, pad door bosrand met aan linkerhand een half open plek met ven, in de zomer is het ven niet goed herkenbaar door de oeverbegroeiing.
Bij 4-sprong links aanhouden, de open plek met het ven verder volgen, wn route.
Pad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn route, vervolgens t.h.v. heuvel voor ven het pad met bocht naar rechts verder volgen RA, wn route, verderop t.h.v. een picknicktafel bij het riviertje de Dommel buigt het pad naar links richting een parkeerterreintje, het kleine parkeerterrein aan rechter achterzijde verlaten, breed grindpad, wn route.
4.
Na verlaten van het parkeerterreintje het grindpad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, kn63 volg 84, grindpad met aan linkerhand verhard fietspad, verderop buigt het grindpad iets naar rechts weg van het fietspad.
Aan einde van het grindpad, bij 4-sprong RD, gras-pad met afrastering aan linkerhand inlopen, kn84 volg 37, verderop voor de Dommel buigt het pad naar rechts richting de watermolen, de Dommel aan linkerhand volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, men passeert de watermolen en horecagelegenheid.
De Venbergse watermolen is een oude watermolen, de molen werd voor het eerste vermeld in 1227 als bezit van een zusterklooster in Postel. Het huidige gebouw dateert uit 1895.
Iets voorbij kombord “Valkenswaard” RA, “Hoeve”, kn37 volg 62.
Iets voorbij flauwe bocht naar rechts van de weg RA, onverhard pad, kn62 volg 65.
Bij T-splitsing LA, pad over graskade tussen beemden en waterloop, wn route, verderop voorbij bocht naar rechts volgt het pad de bosrand, ca. 150m voorbij deze bocht buigt het pad naar links, het pad dat iets verder naar rechts buigt verder volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
5.
Bij deze T-splitsing LA, kn65 volg 64.
Na ca. 300m RA, kn64 volg 46.
Bij T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten, het fietspad langs de doorgaande weg volgen tot woning nr.134.
T.h.v. deze woning LA, het onverhard pad aan overzijde van de doorgaande weg inlopen, let op drukke weg!, verderop vakantiepark aan linkerhand.
Voorbij het vakantiepark, bij T-splitsing LA, breed pad.
Na ca. 200m, voorbij bosperceel RA, het pad volgen tot 4-sprong.
Bij deze 4-sprong RA, pad aan beide zijde kleine omheinde percelen.
Voor bord “Stiltegebied”, bij kruising RA, kn46 volg 47.
6.
T.h.v. omheind perceel grasland aan rechterhand, bij kruising LA, wn route, direct daarna buigt het pad naar rechts en gaat door de bosrand met een landbouwperceel aan .linkerhand, het pad verder volgen tot T-splitsing pal voor oever van een ven, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, smal pad met ven aan linkerhand, de wn route wordt verlaten.
T.h.v. smalle zijde van het ven, bij splitsing links aanhouden, het ven verder volgen.
Voorbij de smalle zijde, bij 3-sprong links aanhouden, het pad met ven aan linkerhand verder volgen tot splitsing voorbij 2de ven, t.h.v het 1ste ven lopen twee paden parallel, zowel het smallere pad dicht bij het ven als het iets hoger gelegen pad kan gevolgd worden, verderop komen de paden weer samen.
7.
Bij deze splitsing rechts aanhouden, wn route, vervolgens bij T-splitsing RA, kn47 volg 41/21, het pad buigt naar links.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, direct daarna RA, “Bruggerhuizen”, wn route.
T.h.v. woning nr.3 LA, wn route.
RD, onverhard pad aan linkerhand negeren, kn21 volg 41, iets verder gaat de verharde weg over in een onverhard pad.
T.h.v. SBB bord “Welkom in het Leenderbos” RD, pad met metalen afsluitboom langs bosrand aan linkerhand negeren, pad met gescheiden grind-/fietspad.
Bij kruising RD door klaphek met metalen afsluitboom en veerooster, zowel het grind-/fietspad als het brede pad kan gevolgd worden, wn route.
8.
Na ca. 150m RA, pad met verderop in het pad een houten poort met klaphek, kn41 volg 40 (het knooppuntpaaltje staat bij het grindpad), ruim voorbij het klaphek buigt het pad voorbij een akkertje aan linkerhand naar rechts, ca. 100m voorbij bocht naar links, aan einde van kleine akker aan linkerhand buigt het pad iets naar rechts en volgt afrastering aan rechterhand.
Voorbij klaphek, bij T-splitsing RA, vervolgens voorbij klaphek met houten poort LA, wn route, het pad met afrastering aan linkerhand volgen tot bocht naar rechts voor een klaphek, wn route.
In deze bocht links aanhouden door het klaphek, wn route.
Na ca. 180m, bij 4-sprong RD, wn route.
Voorbij klaphek met houten poort en aan linkerhand een bankje, bij T-splitsing RA, wn route, pad met afrastering aan rechterhand.
Bij T-splitsing met aan rechterhand zicht op een landbouwperceel LA, wn route.
9.
Bij 4-sprong RD, wn route, pad met een bosperceel aan linkerhand.
Na ca. 150m het pad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij kruising met ruiterpad RD.
Bij kruising met aan rechterhand oranje paal van hogedrukpijpleiding LA, breed pad met beuken, kn40 volg 56.
Bij kruising met smal ATB pad RD, direct daarna bij kruising RA, de wn route wordt verlaten, het brede pad volgen tot kruising voor groot open gebied.
Bij deze kruising RA, direct daarna kruist het pad een smal ATB pad, het pad volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA door klaphek, pad met afrastering aan linkerhand richting uitkijktoren, wn route.
10.
Voorbij stapstenen RD, de wn route wordt tijdelijk verlaten, klaphek aan linkerhand negeren, het gras-pad door rechterzijde van het open gebied volgen tot klaphek, voorbij het klaphek buigt het pad naar links met aan beide zijde eiken, wn route.
Bij kruising RA, het smalle pad langs de verharde weg volgen, wn route.
T.h.v. parkeerterrein RD, kn68 volg 71/73, iets verder bij kruising RA, “St. Benedictuslaan”, wn route, de weg volgen tot weg aan rechterhand voor een kruisbeeld.
# Voor een bezoek aan herberg – cafetaria bij klooster de Achelse Kluis een klein stukje RD, de weg buigt naar links, voorbij deze bocht de kloostermuur volgen tot poort die toegang biedt naar de binnenplaats.
Bij deze weg RA, “Kluizerdijk”, klinkerweg, wn route.
In flauwe bocht naar rechts van de klinkerweg RD, onverhard pad, kn71 volg 72.
11.
Bij 4-sprong LA, pad met bosrand aan rechterhand, wn route.
Na ca. 300m RA, bospad, kn72 volg 75.
Bij 3-sprong links aanhouden, eveneens een breed pad, wn route.
RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
RD, pad aan rechterhand negeren, wn route, vervolgens bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, iets verder LA, kn75 volg 77, het pad volgen tot T-splitsing, zijpad en zijpaden bij 2 kruisingen negeren.
Bij deze T-splitsing LA, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot 4-sprong t.h.v. bosrand aan linkerhand.
Bij deze 4-sprong RD, wn route, smal pad door het bosperceel.
Bij T-splitsing RA, fietspad langs verharde weg, wn route, het fietspad volgen tot rotonde met voor de rotonde aan rechterhand een horecagelegenheid.
12.
Bij deze rotonde RA richting “Valkenswaard”, “Maastrichterweg”, kn4 volg 2, het fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen.
Na ca. 250m, t.h.v. vluchtheuvel LA, smal onverhard pad, wn route, verderop gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
Bij T-splitsing LA, kn2 volg 74.
Iets voorbij kombord “Schaft”, in flauwe bocht naar links van de weg RA, “Poterseind”, kn74 volg 96, verderop gaat de verharde weg over in een onverhard pad.
In flauwe bocht naar rechts, voor bord “Stiltegebied De Malpie” LA, wn route.
13.
Bij T-splitsing LA, kn96 volg 95/97, iets verder RA, smal pad met riviertje de Dommel aan linkerhand, kn96 volg 97, verderop voorbij een brugje buigt het pad naar links richting een bomenrij, wn route, de bomenrij aan linkerhand volgen tot klaphek iets in het bos.
Voorbij het klaphek RD, pad aan linkerhand negeren, wn route, het pad verder volgen tot T-splitsing bij bosrand.
Bij deze T-splitsing RA, pad met verhard fietspad, kn97 volg 98, direct daarna bij splitsing links aanhouden.
Voor bosrand aan linkerhand LA, kn98 volg 5, pad met bosrand aan rechterhand, het pad dat verderop naar links buigt volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg, ruim voor de T-splitsing gaat het onverharde pad over in een verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA richting het plein voor kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosheer.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje genummerde met richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Monseigneur Kuypersplein voor de kerk, Dorpsstraat 49, 5556 VL te Borkel en Schaft. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan aan de rand van het Mgr. Kuyperplein. De parkeerplaats aan de Pater Aartslaan is tijdelijk gesloten door nieuwbouw van woningen aan deze weg.

Openbaar vervoer

Bushalte Mgr Kuypersplein, Valkenswaard, rijdt niet op zondag.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Natuurgebied de Malpie Adrie: Natuurgebied de Malpie
Natuurgebied de Malpie Adrie: Natuurgebied de Malpie
Het Groot Malpieven Adrie: Het Groot Malpieven
De Venbergse watermolen Adrie: De Venbergse watermolen
De Venbergse watermolen Adrie: De Venbergse watermolen
De Malpiebeemden Adrie: De Malpiebeemden
Het Brugven Adrie: Het Brugven
Het Brugven Adrie: Het Brugven
De Dommel Adrie: De Dommel

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart het-brugven-rondje.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Restaurant de Zwaan

Mgr. Kuijpersplein 18
5556 VS Borkel & Schaft
Bezoek website

De Woeste Hoeve

Mgr. Kuypersplein 6
5556 VS Borkel & Schaft
Bezoek website

De Achelse Kluis

De Kluis 1
3930 Hamont-Achel (Belgie)
Bezoek website

Eetcafé Zomerhof

Maastrichterweg 265
5556 VB Borkel en Schaft
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (15)

 1. Adrie 4 maart 2022 om 18:49

  28 februari 2022 de wandeltocht gecontroleerd. In het Leenderbos rond de Hasselsvennen is het begrazingsgebied flink uitgebreid. Op diverse plaatsen zijn nog delen van de oorspronkelijke afrastering te zien deze zullen in loop van de tijd wel verdwijnen, in de routebeschrijving zijn ze niet meer als herkenningspunten vermeld. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Maarten de Leuw 5 december 2021 om 16:48

  Vandaag deze route hardgelopen. Deze lag er goed bij en klopte helemaal. Genoten van de mooie vennetjes, bossen en vergezichten.

  Reageren
 3. Hans Jonkers 15 maart 2020 om 12:13

  ROute gisteren gelopen, 14 maart 2020. Prachtige route, wel zeer nat nu het de hele maand behoorlijk geregend heeft. Niettemin goed te doen, nauwelijks asfalt. Echte aanrader, ik kom in de zomer – herfst beslist nog een kerug. Ik liep zonder beschrijving of kaart, enkel op de GPX (Locus Maps).
  Dank voor de route!

  Reageren
 4. Ingrid 18 juni 2019 om 23:22

  De route gaat onder ander door loofbossen met eikenbomen, in deze periode helaas vaak bedekt met de eikenprocessierups; behoorlijke uitslag opgelopen met flink wat jeuk tot gevolg. Vooral rond het Brugven en later (tussen pnt 12 en 13) een eikenlaantje vol met rupsennesten.
  Het was wel een prachtige en afwisselende route, maar ik adviseer een ander seizoen!

  Reageren
 5. Arno 3 april 2017 om 07:21

  Prachtige route, gelopen op 31 maart 2017. Routebeschrijving is heel duidelijk. Waarschijnlijk is deze route nog veel mooier als de heide in bloei staat.

  Reageren
 6. Adrie 11 september 2016

  5 september 2016 de wandeltocht gecontroleerd, tevens iets vernieuwd. Op een punt is een lastig te belopen pad langs een waterloop vervangen door een veel beter pad. Ook is de looprichting rond het Brugven veranderd met als resultaat dat men wat langer langs het ven loopt maar ook met mooiere uitzichtpunten. Verder is ruim voor het einde van de tocht bij een wat langer pad langs de bosrand gekozen voor een ander pad dat gedeeltelijk door het bos gaat, met als resultaat meer variatie. Voor degene die 25km wat lang vindt is er nu ook de 17km lange wandeltocht de "Malpie-tocht" met natuurpoort Venbergen als startpunt, men kan uiteraard ook in Borkel starten. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. H Janssen 7 augustus 2016 om 20:21

  Vandaag brugvenrondje gelopen. Mooie ronde, goed te volgen via de aangegeven route. Veel afwisseling en vooral ook lekker rustig. Enige foutje in de route was op het eind, er staat van kn 98 linksaf naar 94. Maar op het knooppunten moet je naar 5 94 komt niet voor op het bordje. Is geen probleem voor de oplettende wandelaar, want je bent bijna terug. Bedankt voor de mooie route. Gr

  Reageren
  1. Adrie 8 augustus 2016 om 06:50

   H Janssen bedankt voor het melden! Aan het wandelnetwerk wordt ook gesleuteld, men heeft het netwerk in Borkel en Schaft iets uitgebreid door een extra knooppunt tussen te voegen. De routebeschrijving is hierop aangepast.

 8. Riny Hendriks 8 mei 2016 om 21:25

  5 mei hebben we deze route gelopen. Onder het genot van een stralende zon hebben we van het begin tot het eind genoten van deze prachtige en zeer duidelijk omschreven route. Het natuurgebied Malpie is meer dan de moeite waard en we zullen hier zeker nog eens terug komen. Bij de informatie staat dat er een horeca is bij de Achelse Kluis. In de route staat een ander restaurant vermeld. Dit heeft bij ons voor verwarring gezorgd. Verder de complimenten voor de duidelijke omschrijving

  Reageren
  1. Adrie 9 mei 2016 om 06:27

   Men komt tijdens deze tocht op drie plaatsen horecagelegenheden tegen (horeca bij het startpunt niet meegerekend). In de routebeschrijving had ik er slechts twee vernoemd. De horecagelegenheid bij het klooster de Achelse Kluis staat nu ook in de routebeschrijving vermeld. Riny Hendriks bedankt voor het melden!

 9. Herman 24 maart 2015

  Gisteren deze route gelopen. Alles perfect. Bedankt. Eén opmerking: de Malpie heide wordt nogal druk in de loop van de ochtend. Het is daarom de moeite waard zo vroeg mogelijk te vertrekken als U op rust gesteld bent.

  Reageren
 10. Adrie 28 maart 2014

  23 maart de route gecontroleerd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 11. Geert 5 augustus 2012

  Mooie route. Afgelopen zondag gelopen. Let wel op bij zonnig (bijna) windstil weer aan het eind van de zomer: bij de vennen en in de bossen ziet het dan zwart van de (hongerige) muggen. Met een anti-muggen middel is het prima te doen.

  Reageren
 12. Lennard 4 september 2010

  Vandaag deze mooie route met prima wandelweer gelopen. Nu is bovendien het juiste moment vanwege de in bloei staande heide waar men op deze route meer dan eens doorheen loopt.

  Op één puntje na is de beschrijving correct. Bij punt 3, 7e regel wordt gesproken over het volgen van de rechter over van een groot ven. Dit moet linker oever zijn. Verder prima beschrijving.

  Reageren
  1. Adrie 5 september 2010 om 19:31

   De routebeschrijving is op punt 3 aangepast. Lennard bedankt.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)