Heikant-route, Middelrode te Noord-Brabant

22 km Wandelroute Heikant-route, te Middelrode

De Heikant route start in Middelrode om dan langs de ruïnes van Seldensate en het riviertje de Aa naar Kasteel Heeswijk te voeren. Vervolgens gaat het richting de Heeswijkse Bossen en om een openlucht theater in dit bos. Dan voert de route door landbouwgebied dat ontstaan is door ontginning van wat vroeger 'woeste gronden' genoemd werden. Hierna slingert de route door natuur- en recreatiegebied Engelenstede om vervolgens weer door landbouwgebied terug naar Middelrode te gaan.

Opgesteld door: Lennard, op: 23-3-2013, laatst bijgewerkt op: 5-5-2021

Routebeschrijving

Opmerking vooraf
Deze wandeling werd oorspronkelijk uitgezet en uitgegeven door de VVV in de serie “Wandelroutes de Meierij”. Als gevolg van de komst van de wandelnetwerken worden ze echter niet meer actief onderhouden en raken de markeringen die deze routes aanduidden in verval. Omdat dit toch mooie en interessante routes blijven, zijn ze ter behoud omgezet in een beschreven route waarbij het oorspronkelijke traject hier en daar is aangepast aan de huidige omstandigheden.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk gaan staan en RD straatje inlopen (vwn), aan de rechterhand heeft men eerst de parkeerplaats en dan een klein parkje en verderop de doorgaande weg, de weg parallel aan doorgaande weg volgen tot woning huisnr.20.
Iets voorbij deze woning LA (vwn), “Het Gewat”, de weg RD volgen tot bocht naar rechts, zijwegen negeren.
Iets voorbij deze bocht LA (kn31v33), “Gewadsepad”, iets verder het brugje over.
Direct na het brugje, in bocht naar links RA door smalle opening in houten reling, onverhard pad, direct daarna bij driesprong links aanhouden richting poortgebouw.
Bij poortgebouw RA onder het poortgebouw door, direct daarna voorbij het poortgebouw rechts aanhouden richting riviertje.
Voor riviertje, bij T-splitsing LA, pad met riviertje aan rechterhand, aan de linkerhand passeert men de ruïnes van Seldensate.
Voor grasland LA, pad met geel routepaaltje en een brede sloot aan linkerhand.
2.
RD, smal grindpad op linkerhand negeren, geel routepaaltje, direct daarna bij T-splitsing LA, eikenlaan.
Bij viersprong op kade LA, grindpad, het grindpad buigt met flauwe bocht naar rechts met heuvel aan linkerhand, grindpad volgen tot brugje.
Voorbij het brugje rechts aanhouden richting poort, via poort het terrein verlaten.
Direct na poort, bij viersprong RD (kn33v36), klinkerweg, “Assendelftseweg”.
Bij T-splitsing LA (kn36v38), “Kapelstraat”, de weg volgen tot pad met klaphek voorbij het riviertje aan rechterhand.
Bij dit pad RA door het klaphek, onverhard pad met riviertje aan rechterhand.
Voorbij klaphek RD, klaphek aan linkerhand negeren, pad over graskade volgen.
Ruim 100m voorbij boerderij RA het brugje over, aan overzijde bij T-splitsing LA, vervolgens voorbij stuw RA, pad met beek aan rechterhand, voorbij houten afsluitboom en BL bordje “Heeswijk” het pad met waterloop aan linkerhand volgen, verderop passeert men een houten hek met draaihekje.
3.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, grind-/fietspad.
T.h.v. de witte Looz-Corswarem-hoeve LA (kn20v21), breed grindpad.
In flauwe bocht naar links van het brede grindpad rechts aanhouden (vwn), smal grindpad.
RD, pad met bankje aan rechterhand negeren.
Voor kasteelgracht het grindpad met bocht naar rechts verder volgen (vwn), smal pad aan linkerhand negeren, iets verder buigt het grindpad naar links met gracht aan linkerhand.
Bij klinkerweg RD (kn21v22), weg aan linkerhand negeren, direct daarna t.h.v. ingang kasteel RD (kn22v23), weg op rechterhand negeren.
Voorbij kasteelgracht, bij kruising RD (kn23v24), “Aalmoezenier Francis L. Sampson laan”.
Bij kruising met verharde weg RD (kn24v92), onverhard pad, eikenlaan.
Bij kruising RD (kn92v91), verharde weg, “Kersouwelaan”, verderop voorbij beek gaat de weg over in een breed onverhard pad.
4.
Voor bosrand aan rechterhand RA (kn91) het tweede pad aan rechterhand inlopen, het onverhard pad links van bankje, even verderop volgt het pad aan linkerhand de afrastering van openluchttheater, verderop voorbij tweede poort wordt het pad smaller.
Op de hoek van de afrastering LA, smal bospad met de afrastering aan linkerhand, pad langs de afrastering volgen tot breed pad aan rechterhand t.h.v. smal poortje in afrastering, ruim voorbij bocht naar links.
Bij dit brede pad RA, het pad volgen tot kruising met smal pad met aan weerszijden houten paaltjes iets voor verharde weg.
Bij deze kruising LA, smal bospad met houten paaltjes.
Bij kruising LA, breed grindpad.
RD, smal pad aan linkerhand negeren, direct daarna RA, smal bospad.
RD, grindpad, grindpad op linkerhand negeren.
5.
Bij viersprong met aan rechterhand smal bospad RD (vwn), het grindpad buigt naar rechts met bosrand aan rechterhand.
Het grindpad met flauwe bocht naar links langs de bosrand verder volgen, grindpad aan rechterhand negeren, het grindpad verder volgen tot pad aan rechterhand t.h.v. oude boerderij, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad RA (kn40v7), verderop verlaat het pad het bosgebied.
Op T-splitsing LA (vwn), verharde weg.
RA (vwn), “Heikantsehoeve”, verderop gaat de weg gaat over in een breed grindpad.
Grindpad gaat over in een verharde weg, direct daarna RD (kn7v8), weg op linkerhand negeren, de weg volgen tot weg aan linkerhand iets voorbij woning huisnr.68.
Bij deze weg LA.
Bij kruising met “Milrooysedijk” RD (vwn), grind-/fietspad met picknicktafel.
6.
Aan einde van grindpad, schuin naar rechts de verharde weg oversteken (kn8v9), breed pad, direct daarna RA (vwn9), smal bospad inlopen, het pad buigt naar links, men bevindt zich nu in het recreatiegebied Engelenstede.
Bij T-splitsing LA.
iets voor rand bosgebied, bij splitsing rechts aanhouden, het pad loopt aan linkerhand parallel aan het brede pad langs de bosrand, verderop iets voor rand bosgebied buigt het smalle bospad met ruime bocht naar rechts.
Bij kruising met aan linkerhand een houten afsluitboom RA, verderop voor ven buigt het pad naar links.
Op T-splitsing RA (vRG), gras-pad met ven aan rechterhand, het pad verder volgen tot pad door bos met RG routepaaltje aan linkerhand, ruim voor smalle zijde van het ven.
Bij dit pad LA (vRG), smal pad door bos, na verlaten van het bos de open plek met gras schuin naar links oversteken richting bospad met RG routepaaltje aan overzijde, aan overzijde RD het bospad inlopen (vRG).
7.
Op T-splitsing RA, direct daarna bij kruising met ATB pad RD (vRG).
Bij open plek RD richting bospad met RG routepaaltje aan overzijde, het pad schuin naar links door open plek en ATB pad voor bosrand aan rechterhand negeren, aan overzijde het bospad inlopen (vRG).
Bij viersprong met aan linkerhand open plek rechts aanhouden (vRG).
Bij viersprong RD (vRG), het pad volgen tot kruising met grindpad voor open plek.
Bij deze kruising RD (vRG), pad aan rechterzijde van de open plek volgen, verderop voorbij de open plek buigt het pad met ruime bocht naar links.
Bij kruising met aan rechterhand houten afsluitboom RD (vRG).
RD, pad op linkerhand negeren.
Bij vijfsprong tweede pad op linkerhand inlopen (vRG).
Op Y-splitsing LA richting rand bosgebied (vRG), iets verder gaat het pad door de rand van het bosgebied.
Bij viersprong tweede pad aan linkerhand (vRG), men loopt weer dieper het bosgebied in.
8.
Op T-splitsing RA (vRG).
Bij kruising LA richting open plek.
Iets voor kruising het pad met flauwe bocht naar rechts langs bosrand richting kunstwerk van betonnen platen volgen, doorlopen tot grindpad door de in halve cirkel geplaatste betonnen platen.
Bij het grindpad RA, loop dit pad RD uit tot zessprong t.h.v. rand bosgebied met aan linkerhand landbouwperceel, zijpaden negeren.
Bij deze zessprong het tweede pad aan rechterhand inlopen, pad met houten voetgangerssluis, (vwn en vRG betonnen routepaaltje), direct daarna RD, ATB-pad op linkerhand negeren.
Voor betonnen constructie, bij viersprong LA (vwn), grindpad, grindpad volgen tot vijfsprong in bocht naar rechts van het grindpad.
Bij deze vijfsprong tweede pad aan rechterhand inlopen (vwn en vRG), direct daarna links aanhouden (vwn en vRG), iets verder gaat het pad een klein stukje door rand van open plek met de open plek aan linkerhand, verderop buigt het pad met ruime bocht naar links terug naar de open plek.
9.
Na voor de tweede keer een klein stukje de rand van de open plek gevolgd te hebben rechts aanhouden, (vwn en vRG).
Bij driesprong RA (vwn en vRG), direct daarna bij kruising RD door houten voetgangerssluis richting verharde weg.
Bij kruising met verharde weg RD het smalle bospad aan overzijde van de weg links van picknicktafel inlopen (vwn45 en vRB), het pad loopt aan linkerhand parallel aan een verharde weg.
Na ruim 100m rechts aanhouden (vwn en vGB).
Voorbij houten voetgangerssluis, bij kruising met ATB pad RD (vwn en vGB), pad met houten voetgangerssluis.
Bij kruising met grindpad RD (vwn en vGB), direct daarna op T-splitsing LA (vwn en vRB).
Bij kruising RD (vwn en vRB).
Bij viersprong met aan beide zijde houten afsluitbomen RD (vwn en vRB) doorlopen tot groot grasveld, aan rand van het grasveld het pad met bocht naar links richting bospad met RB routepaaltje volgen, (vwn en vRB).
10.
Voorbij parkeerplaats RA (vwn), grind-/fietspad langs de weg volgen.
Weg bij de fietsersoversteekplaats oversteken en direct daarna in de bocht naar rechts van het fietspad RD (vRB), smal bospad inlopen, direct daarna bij splitsing rechts aanhouden (vwn en vRB).
Bij kruising met breed grindpad “D’n Overlaast” RD (vwn en vRB), men passeert kleine open plek aan linkerhand.
Bij kruising RD (vwn en vRB).
Open plek met gras naar linkerhoek oversteken, hierbij kruist men een ruiterpaadje (vwn en vRB).
Iets voor picknicktafel rechts aanhouden (vwn en vRB), bospad met houten afsluitboom.
Bij kruising RD, direct daarna LA (vwn en vRB), het pad loopt aan linkerhand parallel aan brede grindpad.
Bij viersprong RD (vwn en vRB), het pad kruist grindpad, iets verder open plek met gras schuin naar links oversteken (vwn en vRB), verderop weer in open plek de rechterzijde volgen, iets verder RD richting smal bospad aan overzijde (vwn en vRB), na verlaten van het bos de rechterzijde van de open plek volgen (vwn en vRB).
11.
RD, ruiterpad op rechterhand negeren, direct daarna op T-splitsing LA (vwn en vRB), grindpad.
Voorbij stuw, bij T-splitsing met aan rechterhand brugje LA (kn9v6 en vRB).
T.h.v. bosrand aan rechterhand RA door opening in wal (vwn), pad door rand bosgebied.
Voor tweede weiland LA (vwn), pad tussen twee weilanden.
Na boerderijtje het doorgaand pad met flauwe bocht naar links vervolgen (vwn), pad aan rechterhand negeren.
Bij kruising met aan weerszijden houten afsluitbomen RD.
Iets voor verharde weg, bij kruising RA (vwn), grind-/fietspad, het grindpad loopt parallel aan de verharde weg.
Direct na wn routepaaltje (tevens einde afrastering aan linkerhand overzijde weg) LA, wal over en doorgaande weg oversteken, bospad met afrastering aan linkerhand, het pad volgen tot T-splitsing t.h.v. rand bosgebied, zijpaden negeren.
12.
Op deze T-splitsing RA, grindpad met bosrand aan rechterhand, het pad volgen tot pad voor bosperceel aan linkerhand halverwege campingterrein, voor camping passeert men (kn6v5), overige zijpaden negeren.
Bij dit pad LA (kn5v4), grind-/fietspad met bosrand aan rechterhand, het grindpad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Op deze T-splitsing LA (kn4v34), verharde weg.
Bij kruising RD (vwn), “Nieuwe Weg”.
Bij viersprong RA (kn34v30), “Plein”.
In bocht naar links van doorgaande weg rechts aanhouden, “Plein 29-31”, verderop buigt de weg naar links.
Op T-splitsing RA, “Plein”.
RD (vwn), weg op rechterhand negeren, “Groenstraat”.
Bij viersprong met kruisbeeld LA (kn30v39), “Laar”.
13.
Voorbij bocht naar rechts RD, weg op linkerhand negeren.
In bocht naar links van de doorgaande weg rechts aanhouden (vwn), “Oud Laar 2,4,6,8”.
Op T-splitsing RA (vwn), “Oud Laar”.
Weg met bocht naar links verder volgen, (vwn), verbindings fietspad naar weg aan rechterhand negeren, “Christinastraat”, de weg RD blijven volgen tot bocht naar rechts, zijstraten negeren.
Voorbij deze bocht LA (vwn).
Voorbij vijver RA (kn39v38), grindpad door parkje met aan rechterhand de vijver.
Iets voor smalle zijde van de vijver RD (kn38v31), grindpad aan linkerhand negeren.
RD (vwn), 2x grindpad aan rechterhand negeren, men verlaat het parkje.
Bij verharde weg LA, direct daarna RD (vwn), weg op rechterhand negeren, “Beatrixstraat”.
Einde weg doorgaande weg oversteken en RA, “Driezeeg”, terug naar het startpunt.

Wandelroutenetwerk:
De geel/groene markeringen hiervan worden alleen als extra hulpmiddel gebruikt. In geval van twijfel is de tekst leidend.

Afkortingen:
kn3v11 = knooppunt 3, volg 11.
vwn = volg wandelroutenetwerk.
vGB, vRB en vRG zijn respectievelijk geel-blauwe, rood-blauwe en rood-gele routepaaltjes.
LA = linksaf, RA = rechtsaf en RD = rechtdoor

Niet genoemde zijpaden en –wegen moeten worden genegeerd, dat geldt ook voor paaltjes, markeringen, borden, e.d., die niet zijn vermeld.
Alle namen tussen aanhalingstekens zijn ter plekke op borden e.d. zichtbaar.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

A.H. Sacraments kerk, Berlicum Brugstraat, 5258 LE te Middelrode. Plan Route

Met de auto

N279, afslaan richting Middelrode, Kapelstraat. RD rijden tot rotonde, hier driekwart rond, Driezeeg. Doorrijden tot kerk op linkerhand.

Openbaar vervoer

Station 's-Hertogenbosch. Buslijn 158. Bushalte Brugstraat, Middelrode.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (4)

Kasteel Heeswijk Kasteel Heeswijk
Kasteel Heeswijk Kasteel Heeswijk
Kasteel Heeswijk, poortgebouw Kasteel Heeswijk, poortgebouw
Kasteel Heeswijk, poortgebouw Kasteel Heeswijk, poortgebouw

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart heikant-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In Middelrode en op diverse punten langs de routeErvaringen van wandelaars (6)

 1. Adrie 5 mei 2021 om 17:49

  De werkzaamheden bij de Aa in omgeving van het kasteel Heeswijk door Waterschap Aa en Maas zijn afgerond. De tijdelijke omleiding is uit de routebeschrijving en aangepast aan de nieuwe situatie, verder is de omleiding op de Google Maps kaart verwijderd.

  Reageren
 2. Adrie 9 maart 2021 om 15:20

  Momenteel wordt door het Waterschap Aa en Maas gewerkt aan het beekherstel voor de Aa en het verbeteren van de natuurwaarden van de Natte Natuurparel Kasteel Heeswijk. Een pad is als gevolg van de werkzaamheden niet toegankelijk. Volgens de planning zijn de werkzaamheden in juni 2021 afgerond. In de routebeschrijving is een tijdelijk omleiding opgenomen zie hiervoor ook de de oranje lijn op de Google Maps kaart.

  Reageren
 3. Adrie 15 juni 2019 om 14:16

  Gisteren 14 juni 2019 de wandelroute gecontroleerd. Op een paar plaatsen de wandelroute iets gewijzigd. Een graspad langs een waterloop is uit de wandelroute gehaald, de ruimte tussen weiland en waterloop was zo smal dat er geen sprake meer is van een pad. Het wandelnetwerk dat in het verleden ook langs de waterloop ging heeft de waterloop ook uit hun netwerk gehaald. Verder een oorspronkelijk wandelpad dat nu een officieel ATB is weer vervangen door een wandelpad. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Adrie 1 april 2013

  Vandaag met een zonnetje en een stevige frisse bries deze tocht gelopen. Het is een tocht met grote verschillen. Vooral de omgeving van de ruïnes van Seldensate, het gedeelte langs de Aa naar Kasteel Heeswijk en zijn omgeving, de Heeswijkse Bossen en het gebied Engelenstede zijn heel mooie wandelgebieden. De verbindingsroute van en naar het gebied Engelenstede is het even doorzetten.

  Reageren
 5. Lennard 29 maart 2013

  Karla, dankjewel voor je voetnootje.
  Inmiddels heb ik bijna de helft van de routes in de Meijerij omgezet. De routes zelf zijn inderdaad doorgaans nog (vrij) actueel. Echter hun wit-gele markeringen zijn in de meeste gevallen verwijderd wat het volgen van de route in sommige gevallen erg lastig kan maken.
  Zelfs met outdoor-gps was het geslinger in Engelenstede moeilijk om correct op papier te krijgen. Maar dat maakt het omzetten van deze wandelingen dan ook een leuke uitdaging en ik hoop dat medewandelaars er profijt van zullen hebben.

  Alle reeds omgezette routes zijn onder de oorspronkelijke naam terug te vinden op deze site als beschrijving en in de vorm van een gps-track.

  Reageren
 6. Karla 27 maart 2013

  In 2012 hebben we deze wandeling op een koude winterse dag gemaakt. De routebeschrijving kochten we eens bij de VVV in den Bosch. Het is een prachtige, afwisselende wandeling en hij klopte nog helemaal. Een goed idee om deze wandeling te herschrijven, hij is zeer de moeite waard. Engelenstede vonden we een mooi stukje maar het geldt eigenlijk voor de hele route.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)