Halfmijl-tocht, Vessem te Noord-Brabant

18 km Wandelroute Halfmijl-tocht, te Vessem

Wandeltocht vanuit het plaatsje Vessem naar het gehucht Halfmijl met in het gelijknamige bosgebied in de direct omgeving van het gehucht zestien gerestaureerde grafheuvels van Toterfout-Halve Mijl en langs twee grotere vennen, het Kleinmeer en het Grootmeer in de Buikheide. Met uitzondering van één grafheuvel zijn de de grafheuvels Toterfout-Halve Mijl uit de midden-bronstijd (1600 - 1000 v. Chr.). In 1948 waren in het gebied eenendertig grafheuvels en een urnenveld. Van de grafheuvels was een deel monumentaal, en een deel was nauwelijks als zodanig herkenbaar. Ook was een aantal geheel verdwenen door bebossing en ontginning, een achttal daarvan werd toen teruggevonden. Zestien grafheuvels werden gerestaureerd. De overige werden geëffend, om plaats te maken voor cultuurgrond. Het Kleinmeer en het Grootmeer in de Buikheide zijn voor Brabantse begrippen grote vennen waarvan de waterstand van nature sterk kan wisselen. Dat de vennen in de zomer droogvallen is niet ongewoon. In het verleden was de Buikheide een groot heidegebied dat omgezet is in productie bos. Momenteel is het onder anderen door de huidige beheersmaatregelen een aantrekkelijk gevarieerd bos geworden. 88% van deze wandeltocht is onverhard.
De wandeling gelopen door Willem, fotoverslag met uitgebreide achtergrond informatie.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 15-5-2014, laatst bijgewerkt op: 26-3-2022

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar hoofdingang van de kerk, gelegen aan het smalle pad tussen de kerk en de begraafplaats, RA vertrekken, direct daarna voor gezondheidscentrum, bij T-splitsing LA, vervolgens in bocht naar rechts van de klinkerweg links aanhouden, breed grindpad, “Torenpad”.
Na ca. 80m, bij 4-sprong het grindpad met bocht naar links verder volgen, “Merel”, wn route.
In bocht naar links van het grindpad RA, pad door de bosrand, wn route, direct daarna bij splitsing rechts aanhouden, iets verder volgt het pad de bosrand.
Bij T-splitsing LA, klinkerweg, de wn route wordt verlaten, verderop gaat de weg over in een breed grindpad.
Bij T-splitsing LA, het pad volgen tot overgang naar verharde weg, zijpaden negeren.
Bij de verharde weg RD, “Katerstraat”, direct daarna bij kruising eveneens RD, kn48 volg 86.
Bij kruising RD, “Postels-Huufke”, de wn route wordt weer verlaten, de weg volgen tot bocht naar links iets voorbij woning nr.7.
2.
In deze bocht RA, “Maaskant”, wn route, de smalle weg buigt naar links.
Bij T-splitsing RA, kn49 volg 78.
Na ca. 90m, voorbij omheind perceel LA, grindpad, wn route, het grindpad dat verderop overgaat in een zandpad en de bosrand volgt ca. 900m volgen tot 4-sprong in bocht naar links van het pad, zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong het pad met bocht naar links verder volgen, wn route.
Voor landbouwperceel aan rechterhand RA, smal pad met de waterloop aan rechterhand, wn route, verderop buigt het pad langs de waterloop met flauwe bocht naar rechts, het pad verder volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, breed pad, kn78 volg 50, het pad dat verderop t.h.v. een boerderij overgaat in een verharde weg ca. 1km volgen tot bocht naar rechts van de weg iets voorbij de 2de boerderij aan linkerhand met huisnr.1, zijpaden negeren.
3.
In deze bocht links aanhouden, onverhard pad, direct daarna bij kruising met verharde weg RD, wn23, smal pad met waterloop aan linkerhand, iets verder gaat het pad door het bos en buigt verderop naar rechts.
Voor grafheuvel, bij 3-sprong LA, wn route, aan linkerhand passeert men een 2de grafheuvel.
Bij kruising met aan linkerhand een grafheuvel RD, wn route.
# Als men het pad ca. 40m aan linkerhand inloopt ziet men twee van de drie grafheuvels in een rij.
RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
# Een klein stukje het pad aan linkerhand inlopen dan zijn twee grafheuvels van de drie te zien nu vanaf de andere zijde.
Bij kruising met smal pad RD, wn route.
Bij T-splitsing RA, direct daarna bij T-splitsing LA, pad met bosrand aan linkerhand, wn route.
4.
Bij 4-sprong RD, pad kruist verhard fietspad, nwp route, de wn route wordt verlaten, het pad dat gedeeltelijk langs bosrand loopt volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
# Voordat men het pad aan overzijde van het fietspad inloopt aan rechterhand liggen in het bosperceel rechts van het fietspad vier grafheuvels, voor een bezoek naar het bosperceel lopen en direct na bosrand RA het smalle bospad inlopen.
Bij deze T-splitsing LA, nwp route, men passeert bord “Grondwater-beschermingsgebied”.
RD, ATB pad langs bosrand aan rechterhand negeren.
Bij kruising RA, nwp route, het brede pad volgen tot 4-sprong, zijpad negeren.
Bij deze 4-sprong LA, wn en nwp route, eveneens breed bospad, het pad volgen tot kruising, zijpad negeren.
Bij deze kruising RD, wn route, de nwp route wordt verlaten, vervolgens na ca. 50m het doorgaande pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, “Grote Vliet”, pad “Kleine Vliet” aan linkerhand negeren, wn route.
Na verlaten van het bos, bij 5-sprong 3de pad aan rechterhand volgen, kn19 de wn route wordt verlaten, pad met bosrand aan rechterhand, het pad ca. 800m volgen tot pad voor een landbouwperceel aan rechterhand, overige zijpaden negeren.
5.
Bij dit pad RA, het pad met bosrand aan rechterhand volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, pad door de bosrand.
Na ca. 200m, voorbij houten afsluitboom RA, bospad.
Bij kruising RA, pad met houten afsluitboom, kn8 volg 9.
In opener gebied, bij 4-sprong LA, kn9 de wn route wordt verlaten.
Voor knuppelbrug RA, pad richting uitkijkpunt op een heuveltje.
T.h.v. het uitkijkpunt RD, het pad met het ven “Groot Meer” aan linkerhand  ca. 700m verder volgen tot een klein parkeerterreintje aan rechterhand, zijpaden aan rechterhand negeren.
Het parkeerterreintje oplopen en aan overzijde RA, het smalle pad door bosrand inlopen, iets verder buigt het pad naar links met aan rechterhand een woning.
Bij kruising met fietspad en verharde weg RD,  verharde weg met een parkeerstrook aan rechter- en gebouwtje “Bosschuur”‘ aan linkerhand, voorbij de parkeerstrook gaat de weg over in een breed onverhard pad, het pad ca. 300m volgen tot pad aan linkerhand met blauw routepaaltje direct na oefening 16 “steunspringen”, ca. 100m voorbij het informatiepaneel “trimparcours”, overige zijpaden negeren.
6.
Bij dit pad LA, blauwe (paaltjes) route, direct daarna rechts aanhouden, blauwe route, licht slingerend bospad.
Bij 4-sprong RD, het pad kruist een recht pad, blauwe route.
Bij T-splitsing LA, breed pad, blauwe route, direct daarna RD, pad aan linkerhand negeren, iets verder passeert men oefening 12 “klauteren”.
Ca. 60m voorbij dit bord LA, smal bospad, blauwe route.
Iets voor kleine open plek, bij T-splitsing RA, blauwe route.
Bij kruising met aan rechterhand oefening 9 “evenwicht” RD, blauwe route.
Doorgaand pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, blauwe route.
RD, pad aan linkerhand negeren, blauwe paaltjes route, pad met perceel jonge aanplant aan linkerhand.
Na ca. 100m, op een lage heuvel LA, pad door de rand van het perceel jonge aanplant, blauwe route.
Bij kruising RD, blauwe route, men loop door een dicht bosgebied.
7.
Bij T-splitsing LA, direct daarna t.h.v. bankje RA, blauwe route.
Na ca. 170m RA, smal bospad, blauwe route, iets verder buigt het pad naar links en gaat licht slingerend verder.
Bij T-splitsing LA, direct daarna rechts aanhouden, smal pad, blauwe route, vervolgens na ca. 50m, bij 3-sprong links aanhouden, rood-blauwe (paaltjes) route, direct daarna het pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, gras-pad aan linkerhand negeren, blauwe paaltjes route.
Bij 4-sprong RD, het pad kruist een smal ATB pad, het licht slingerende bospad verder volgen.
T.h.v. bosrand, bij T-splitsing LA, blauwe route, het pad met bosrand aan linkerhand volgen tot bocht naar links voor grondwater meetbuis B51C 0278 (de 2de buis langs het pad), zijpaden negeren.
In deze bocht het 2de pad aan rechterhand inlopen, smal pad door het bos , blauwe route.
Bij 4-sprong RA, breder pad, de blauwe route wordt verlaten.
Voor waterloop, bij 4-sprong LA, kn89 volg 79, het pad met waterloop aan rechterhand volgen tot kruising met verharde weg.
8.
Bij deze  kruising RD, smal pad met waterloop aan rechterhand, wn route.
T.h.v. smal bosperceel aan rechterhand, bij 3-sprong RA richting pad met houten voetgangerssluis aan rechterzijde van het smalle bosperceel, kn79 volg 49, het smalle pad door het bosperceel volgen tot 5-sprong met aan rechterhand een weg naar het parkeerterrein bij tennisvelden.
Bij deze 5-sprong LA, wn route, breed zandpad met verderop de bosrand aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route, de weg volgen tot breed grindpad aan linkerhand in bocht naar rechts direct na kombord “Vessem”, overige zijpaden negeren.
Bij dit grindpad LA, grindpad met bordje “Opengesteld gemeente Eersel”, “Maaskant”, wn route.
Na ca. 200m, t.h.v. metalen poort (inrit van perceel met stallen) RA, smal bospad, de wn route wordt verlaten, iets verder RD, grind-/fietspad, het grindpad aan linkerhand negeren, verderop volgt het pad aan linkerhand een waterloop en buigt vervolgens iets naar rechts weg van de waterloop,
9.
Iets voorbij deze bocht, bij 4-sprong LA richting de verharde weg.
Voorbij kapel, bij kruising met verharde weg RD, breed grindpad, wn route.
Na ca. 100m, bij kruising LA, kn77 volg 88, het pad dat verderop overgaat in een verharde weg volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, de wn route wordt verlaten.
Iets voorbij woning nr.9, in flauwe bocht naar de rechts van de weg links aanhouden, smal onverhard pad, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, de weg volgen tot kruising, zijweg negeren.
Bij deze kruising RD, “Jan Smuldersstraat”, de weg verder volgen weg aan linkerhand voor een plantsoen, zijweg negeren.
Bij deze weg LA, “Servatiusstraat”, kn47 volg 84, de weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
nwp = Natuurwandelpad “Halfmijl” met groen-donkergroene route markeringen.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

H Lambertus kerk, Servatiusstraat 8, 5512 AH te Vessem. Plan Route

Met de auto

Rijd naar de Servatiusstraat in Vessem. Parkeren kan op het parkeerterrein voorbij de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Wilhelminalaan, Vessem.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Kerk in Vessem Adrie: Kerk in Vessem
Donker bospad in de Buikheide Adrie: Donker bospad in de Buikheide
Een van de grafheuvels Adrie: Een van de grafheuvels
Plaquette Adrie: Plaquette
Een van de grafheuvels Adrie: Een van de grafheuvels
Twee van de drie grafheuvels in een rij Adrie: Twee van de drie grafheuvels in een rij
Uitzicht over het Grootmeer Adrie: Uitzicht over het Grootmeer
Uitzicht over het Grootmeer Adrie: Uitzicht over het Grootmeer
Uitzicht over het Grootmeer Adrie: Uitzicht over het Grootmeer
Mariakapel Adrie: Mariakapel

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart halfmijl-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Brouwerij Hotel De Gouden Leeuw

Jan Smuldersstraat 24
5512 AZ Vessem
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (10)

 1. Adrie 26 maart 2022 om 19:45

  Gisteren 25 maart 2022 de wandeltocht gecontroleerd. Een pad door een bosperceel was op verschillende plaatsen versperd met takken. Dit pad is uit de wandeltocht gehaald. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. E. Bierings 8 augustus 2021 om 20:34

  Een mooie afwisselende rustige route!

  Reageren
 3. Karin en Coen 1 maart 2021 om 15:23

  Vandaag, 28-02-2021, deze route gelopen.
  Een hele mooie en afwisselende route over mooie paden.

  Onderweg was het erg rustig, m.u.v. het gebied bij het groot en klein meer, maar dat is natuurlijk te verwachten in deze corona periode.

  Met de GPS de route probleemloos gelopen.
  Adri Bedankt. (alweer onze 4e route van je site! En er zullen er nog veel volgen!)

  Reageren
 4. Cor wesel 23 september 2020 om 22:25

  Vandaag deze route gelopen. Zeer aparte paddestoelen gezien, leken wel fluwelen bankjes, bossen met veel kreupelhout, bomen met veel mos erop en ook heel mooie huizen gezien. Was weer de moeite waard. Dank weer.

  Reageren
 5. Adrie 20 juni 2020 om 15:13

  Afgelopen zondag 14 juni 2020 de wandelroute gecontroleerd. Op wat kleine veranderingen in de extra herkenningspunten geen veranderingen gezien. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. danny 17 oktober 2019 om 11:54

  Prachtige route, dit gaat mijn vaste rondje worden

  Reageren
 7. Adrie 7 januari 2018 om 16:21

  Vandaag 7 januari 2018 op een bewolkte ochtend de wandelroute gecontroleerd. Aan het einde van de tocht toch de zon nog even gezien. Op een plaats was in het bosgebied een open plek gecreëerd, de routebeschrijving is hierop aangepast. Verder de beschrijving op een punt iets vereenvoudigd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Adrie 14 maart 2016

  Vandaag 14 maart 2016 de wandelroute gecontroleerd. Op enkele kleine veranderingen bij herkenningspunten klopte de routebeschrijving nog. De routebeschrijving is hierop aangepast en weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Herman 20 november 2014

  Vandaag deze route gewandeld. Prima tocht, duidelijk beschreven, rustig, geen last van lawaai gehad. De streek was waarschijnlijk op zijn mooist in deze herfstige omstandigheden. Aan te bevelen!

  Reageren
 10. Lennard 21 mei 2014

  Afgelopen zondag gelopen met goed weer.

  Ik vond het een mooie en bosrijke route. Hoewel de route ver van grote verkeersaders ligt is het helaas toch geen rustig gelegen gebied. Opstijgende vliegtuigen komen hier met grote regelmaat laag over en ook vinden crossers het er aantrekkelijk. De momenten er tussen in is het wel lekker rustig.

  De route is duidelijk en makkelijk te volgen opgesteld.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)